Zatímco v roce 2008 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 40 710 důchodů s exekuční srážkou, v polovině letošního roku čelilo exekuci na důchod už 68 125 seniorů. Průměrný dluh seniora se podle údajů inkasních agentur pohybuje kolem 50 tisíc korun.
Za rostoucí zadlužeností důchodců a jejich neschopností půjčky splácet jsou nejen kritizované předváděcí akce, ale třeba i jejich snaha pomoci nejbližším příbuzným či jejich finanční negramotnost. Často si totiž berou půjčky, jejichž splácení jim brzy musí přerůst přes hlavu.

Vytáhli z matky peníze a už se k ní nemají 

„Například starší paní důchodového věku z Kladna na žádost dcery a syna čerpala u bank celkem pět spotřebitelských úvěrů. Peníze do poslední koruny předala svým dětem. Když však došlo na placení, zjistila, že sama splátky nezvládne. Ovšem děti se k ní obrátily zády a s dluhy jí odmítly jakkoli pomoci,“ informovala nedávno Právo inkasní agentura KRUK.
Výsledkem matčina počínání je tak exekuce na důchod a zřejmě i nemilé zjištění, že ani láska k vlastním dětem by neměla být bezbřehá.
Výplata důchodů s exekuční srážkou
2008 2009 2010 2011 2012 1. pololetí 2013
40 710 46 121 51 184 60 874 67 614 68 125
Zdroj: ČSSZ
Pětasedmdesátiletý důchodce z Teplic, který žije po úmrtí manželky v tamním domově důchodců, zase pro své čtyři děti pořídil za 61 tisíc notebook, televizor, pračku a dva mobilní telefony. Na to vše si ovšem přející dědeček musel vzít tři účelové úvěry.
Brzy však zjistil, že si je z důchodu nemůže dovolit řádně splácet.
Obrátil se proto na děti, zda by mu se splácením nepomohly. Ani ony se ale nenacházely v dobré finanční situaci. Některé byly nezaměstnané, jiné měly vlastní půjčky a jiné závazky, které jen těžko splácely. Naštěstí se v tomto případě děti k otci zády neobrátily a se splácením mu nyní pomáhají.

Důchody rostou pomaleji než ceny 

Problémem je, že zadluženým důchodcům se citelně snižují jejich reálné příjmy, čímž klesá i jejich schopnost půjčky splácet.
Bývalá vláda Petra Nečase (ODS) důchodcům slibovala, že jim zdražení potravin, léků a dalších sociálně citlivých výrobků a služeb v důsledku loňského zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) bude kompenzovat valorizací jejich penzí.
Tento slib nejenže nesplnila, ale naopak jim zpřísněním valorizačního schématu penze ještě víc znehodnotila. Dříve se důchody musely valorizovat o 100 procent růstu cen a jednu třetinu růstu reálných mezd. Nová pravidla ale umožňují valorizaci jen o třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd. Ty přitom v posledním roce a půl klesaly.
Pracující penzisté nemají od letoška ani nárok na slevu na dani z příjmů. Opatření Nečasovy vlády se týká starobních důchodců i lidí s plným invalidním důchodem. Počet exekucí na důchod kvůli snižujícím se reálným příjmům a současně vyšším výdajům seniorů stoupá.
Do chudoby často nespadnou jen díky tomu, že kvůli exekuci nemohou přijít o celou výplatu důchodu. Musí jim vždy zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Od ledna letošního roku musí dlužníkovi na uspokojování potřeb zůstat 6065 korun, na každou vyživovanou osobu pak 1516 korun.