Reklama

úterý 29. července 2014

Výzva k občanům Spojených států amerických

29. 7 . 2014
Milí přátelé, vážení občané Spojených států amerických,
Žijeme v době, kdy se svět nestává bezpečnějším, třebaže nám takový svět političtí představitelé slibovali.Letos si připomínáme sto let od vypuknutí První světové války,kterou můžeme přirovnat k jedněm velkým jatkám. Kořeny světového konfliktu vězely hluboko v koloniálních principech té doby. Sjednocené Německo, které chtělo svůj díl kořisti, zatáhlo svět do dvou světových válek.
V této souvislosti je třeba ocenit jak pomoc Vašich předků při boji proti rozpoutanému zlu, tak později i jejich odpor vůči válce ve Vietnamu. Dodnes máme uloženo v paměti, jak se tehdy ve Spojených státech Amerických proti válce ve Vietnamu protestovalo. Také víme, že mnozí z Vás protestovali proti válce v Iráku, že mnozí z Vás nesouhlasili s bombardováním Libye a že mnozí z Vás nesouhlasí s politikou Vašich představitelů vůči Ukrajině. Po událostech z 11. září 2001 se mnozí z Vás užasle ptali: „Proč nás ve světě tolik nenávidí?“

Představte si však, že žijete v zemi, kde se bombardování a smrt blízkých stává každodenní součástí života. Války se vedou proto, že to je v zájmu velkých zbrojařských firem, nadnárodních ropných a jiných koncernů a nadnárodního kapitálu, kvůli jejich nehorázným ziskům. Války nikdy nejsou v zájmu většiny lidí. Naopak, ta na ně doplácí svou úrovní i životem.

Jistě sledujete, jak se vyvíjí situace v Egyptě, Iráku, Sýrii nebo v palestinské Gaze. kde je denně masakrováno civilní obyvatelstvo. Vaši politikové Vám slibovali porážku světového terorismu. Ten však ve skutečnosti posiluje. Je často reakcí na bomby, které Vaši představitelé nechali na tyto země dopadat, odezvou na konflikty podporované dovozem zbraní. Obyčejní lidé nikde války nechtějí, ty jim jsou vnucovány. Proto se sílící nenávist, která nedokáže rozlišovat, vrací jako bumerang i proti Vám, kteří věříte v demokracii a v humanismus.

Existují lidštější prostředky, jak řešit konflikty, nepřátelství, než jsou zbraně a války. Chce to jen znalosti, informovanost, dobrou vůli jednat a respekt k míru jako jedné z nejvyšších hodnot lidské existence.

Milí přátelé, vážení občané Spojených států Amerických,

obracíme se na Vás s prosbou, abyste v současnosti věnovali pozornost Ukrajině a vyvinuli úsilí ve prospěch poctivého vyšetřování podstaty konfliktu a ve prospěch jeho mírového urovnání. Nebezpečí nové války je veliké, i když ji nikdo z nás nechce. Na Ukrajině zuří občanská válka, ve které umírají nevinní lidé, včetně dětí a žen. Této válce se dalo předejít jinými přístupy Západu. Téměř se zdá, jakoby Evropa a Spojené státy Americké čekaly na vhodnou příležitost rozšířit tento konflikt na válku s Ruskem, což by znamenalo nepředstavitelné utrpení pro všechny. Tento postoj nemá nic společného s demokracií a jejím šířením. Západ je tedy špatným příkladem pro ostatní země.

Vaše občanská angažovanost ve vztahu k zahraniční politice Spojených států amerických může zabránit celosvětovému konfliktu. Rozdmýchávání nenávisti mezi národy, vyvolávání válek nemá žádný pozitivní smysl. Smysl však má postavit se proti mocným, kteří manipulují, vykořisťují, zkreslují informace a zatajují své skutečné cíle, z nichž nehorázné zisky jsou na prvním místě.

Vzpomeňte si na odkaz svého presidenta J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co pro vás může udělat vaše zem, ale ptejte se, co vy můžete dělat pro ni.“ Můžete zabránit nové válce, můžete zachránit demokracii a mír. Jako svobodní občané máte sílu se postavit proti nerozumným a nebezpečným politikům. Svou statečností se stanete dobrým vzorem, který budou ostatní nadšeně následovat. Stále naléhavěji platí slova Martina L. Kinga: „Přichází čas, kdy mlčení je zradou“.

A platí i jeho další slova: „Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“ Bojujme společně proti nespravedlnostem a lžím kdekoli na světě, zvláště tam, kde mohou být zdrojem vážných konfliktů. Požadujme od mocných, aby přijali ideu spravedlnosti a respektu k druhým jako svůj základní princip. Je opět doba, kdy veřejnost musí mít v politice hlavní slovo, aby zabránila hromadnému vraždění, jimiž války ze své podstaty jsou.

Spojme se v odporu vůči nezodpovědnosti a násilí.

Spojme se v úsilí za poctivou a demokratickou politiku.

- - -
Pod Výzvu se podepsalo 8 českých občanských iniciativ: 

Nezávislá média, Hnutí za přímou demokracii, Ne základnám, Stop církevní restitucím, Přátelé Srbů na Kosovu, Alternativa zdola, Spojenectví práce a solidarity, Studenti proti rasismu, Nová republika.


Žádné komentáře :

Okomentovat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.