Reklama

čtvrtek 2. října 2014

Zločiny v Gaze soudí Russellův tribunál


2. 10. 2014  Halónoviny
Mimořádné zasedání Russellova tribunálu o Palestině týkající se izraelské operace Ochranný štít, které se konalo 24. září v Bruselu, došlo na základě přednesených důkazů k závěru, že v Gaze byly spáchány válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločiny vraždy, vyhlazování a pronásledování a také došlo k podněcování ke genocidě.


Porota shrnula: »Zdá se, že kumulativní důsledek kolektivního trestu uvaleného na Gazu způsobuje takové životní podmínky, které záměrně vedou k postupnému zničení Palestinců jako [etnické] skupiny v Gaze.«

Tribunál zdůrazňuje, že praktiky perzekucí mohou ve svém důsledku vést ke genocidě. Vzhledem k jasné eskalaci fyzického násilí a slovních útoků, ke kterým došlo v případě Gazy v létě 2014, tribunál zdůrazňuje povinnost všech smluvních stran Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948 »přijmout taková opatření v souvislosti s Chartou OSN, která považují za vhodná pro prevenci a potlačení páchání genocidy«.Porota vyslechla důkazy očitých svědků izraelského útoku na Gazu v létě 2014, včetně novinářů Mohammeda Omera, Maxe Blumenthala, Davida Sheena, Martina Lejeunea, Erana Efratiho a Paula Masona, dále lékařů

Madse Gilberta a Mohammeda Abou Araba, experta na zločin genocidy Paula Behrense, plukovníka Desmonda Traverse a Ivana Karakashiana, vedoucího advokacie lidskoprávní organizace Defence for Children International – Palestine.

Pokud jde o zločin podněcování ke genocidě, tribunál obdržel důkazy »dokládající vzrůst nenávistné rasistické rétoriky a podněcování« vztahující se k průběhu léta roku 2014. »Z důkazů vyplývá, že k podněcování dochází napříč mnoha vrstvami izraelské společnosti, prostřednictvím sociálních médií i tradičních médií, ze strany

fotbalových fanoušků, policistů, mediálních komentátorů, náboženských vůdců, zákonodárců a členů vlády.«

Tribunál obdržel důkazy také o těchto válečných zločinech:

*+ úmyslné zabití,

*+ rozsáhlé ničení majetku neodůvodněné vojenskou nutností,

*+ úmyslné cílení útoků na civilní obyvatelstvo a civilní objekty,

*+ nepřiměřené použití síly,

*+ útoky na budovy sloužící k náboženským či vzdělávacím účelům,

*+ zneužití Palestinců coby lidských štítů,

*+ použití zbraní, nábojů, materiálů a technik vedení boje, které svým charakterem způsobují nadměrná zranění nebo zbytečné utrpení a ve své podstatě jsou nevybíravé,

*+ použití násilí za účelem šíření strachu mezi civilním obyvatelstvem.Tribunál dále uvedl: »Je zřejmé, že v situacích, kdy jsou zločiny proti lidskosti páchány beztrestně a kdy se přímé a nepřímé podněcování ke genocidě projevuje napříč společností, je velmi představitelné, že jednotlivci či stát využijí podmínek ke spáchání zločinu genocidy. Máme skutečné obavy, že za atmosféry beztrestnosti a při neexistenci postihů závažných a opakovaných trestných činů zůstane poučení z Rwandy a dalších hromadných zvěrstev opět bez povšimnutí,« podotýká tribunál.

Tribunál vyzývá Izrael, aby plnil své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva, a vyzývá palestinský stát, aby přistoupil bez dalšího prodlení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu, plně spolupracoval s vyšetřovací komisí Rady pro lidská práva OSN a plně využil mechanismů mezinárodní spravedlnosti.


Tribunál dále připomíná všem státům, aby spolupracovaly na ukončení nelegální situace vyplývající z izraelské okupace, blokády a zločinů páchaných v pásmu Gazy. S ohledem na povinnost neposkytovat pomoc ani podporu musí všechny státy zvážit vhodná opatření k vyvinutí dostatečného tlaku na Izrael, včetně uvalení sankcí,

přerušení diplomatických vztahů prostřednictvím mezinárodních organizací, a to buď kolektivně, nebo, v případě neexistence konsenzu, individuálním přerušením bilaterálních vztahů s Izraelem.

Tribunál vyzývá všechny státy, aby splnily svou povinnost a »přijaly taková opatření v souvislosti s Chartou OSN, která považují za vhodná pro prevenci a potlačení páchání genocidy.«

Výsledky tribunálu byly veřejně předneseny v Evropském parlamentu.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách (zde)


Překlad Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)

Žádné komentáře :

Okomentovat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.