Reklama

.

.

pátek 5. prosince 2014

Člověk z branže: Velkovýroba veřejného mínění a jak zlikvidovat Zemana


5. 12. 2014    Aeronet
Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění? Exkluzivní výpověď zaměstnance o praktikách, spin doctoringu, plánování výsledků průzkumu, prefabrikace volebních preferencí, ovlivňování nerozhodnutých voličů, opakování průzkumu, pokud výsledek nedopadl podle představ a další machinace!


Redakce AE News přináší exkluzivní rozhovor s vrcholovým manažerem renomované agentury pro průzkum veřejného mínění v Česku. Exkluzivní rozhovor, šokující svědectví, bez cenzury a natvrdo. Jelikož je osoba u této agentury stále zaměstnána, upravili jsme rozhovor takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost a anonymita tohto whistleblowera, jehož výpověď nemá v historii české žurnalisitky obdoby. Svědectví je natolik závažné, že jsme velice vděčni za to, že můžeme tyto informace publikovat exkluzivně právě u nás.

Česká televize jako novodobá „propaganda machine“…

Popravdě, pro nás jsou informace z rozhovoru známými fakty, ovšem je to poprvé, kdy někdo vystoupil se svědectvím přímo zpoza informační barikády těchto agentur. Redakce si ověřila tuto osobu, i skutečnost, že opravdu u agentury působí. Jméno osoby jsme na její žádost v textu změnili. Po poradě s našim právníkem jsme se rozhodli neuveřejnit jméno agentury, kvůli zachování korektního rozměru článku, neboť kontaktováním agentury s žádostí o vyjádření se k informacím bychom informátora vystavili riziku odhalení ze strany jeho zaměstnavatele. Nemáme možnost tedy ověřit validitu jednotlivých informací a událostí, poskytujeme zde pouze publikační prostor lidem, kteří chtějí přinést svá svědectví. Cílem článku není obvinění konkrétní agentury z něčeho nekalého, ale jde nám o svědecký pohled na podivné praktiky v českých mediálních agenturách. Finální verze a redakční úpravy článku byly odsouhlaseny po vzájemné dohodě.

Mediální propaganda pohledem zevnitř agentury

Petře, můžete našim čtenářům říct něco bližšího o sobě?
Pracuji pro agenturu už velmi dlouho, počet let nechci kvůli identifikaci uvádět. Vystudoval jsem zahraniční politologii a mediální vztahy, stejně jako někteří moji kolegové a v agentuře pracuji na manažerské pozici. O rodině bych nerad hovořil, nerad bych je nějak ohrozil nebo identifikoval sám sebe v médiích. Nabídl jsem anonymní rozhovor i jedné komerční české televizi, ale odmítli mne bez udání důvodu. Rozhodl jsem se tedy infromace uveřejnit anonymně na internetu a AE News mi přišlo jako vhodná platforma, protože umožňujete publikování informací od anonymních whistleblowerů. O vás jsem se dozvěděl teprve nedávno v souvislosti s kauzou červených lístků proti prezidentovi Zemanovi. Nastal čas, aby někdo udělal to, co je nutné. Aby lidé věděli, jak je s nimi manipulováno ze strany médií.

Proč jste se rozhodl promluvit?
Poslední události okolo tendencí a snah o svržení českého prezidenta jsou plně v souladu s tím, na čem jsme v agentuře pracovali i ve spolupráci s Českou Televizí a poslední vývoj v tomto veřejnoprávním médiu je opravdu neskutečný převrat, se kterým nikdo z dozorových institucí nechce nebo spíš neumí nic udělat a já nehodlám nečinně přihlížet. Ty informace, které o nich máme, jsou v podstatě v té poloze, že z České Televize se stala neřízená střela, neovladatelné těleso, kterého se zmocnili bývalí aktivisté okolo vůdců známého „spacákového povstání“, tedy lidé z okolí bývalého prezidenta Václava Havla a Jana Rumla.

Chcete říct, že současná kampaň proti Zemanovi je řízena z Kavčích Hor tzv. Havlisty?

Není odtamtud řízená, je odtamtud pouze medializována. Zato ale velmi intenzivně. Řízena je však odjinud.

Počítám, že oba víme, kdo ji řídí.

Ano, ta kampaň pochází přímo od amerických mediálních poradců ministerstva zahraničí Spojených států amerických a od jejich detašovaných pracovišť na ambasádách, od lidí, kteří řídili rozvrat v Kyjevě na konci minulého roku. Jsou to stejní lidé, kteří dnes řídí prefabrikaci průzkumů veřejného mínění v České Republice, kteří financují tyto průzkumy a pomáhají logisticky zajišťovat hlavní eventy v ulicích.

Co to je prefabrikace?
To je předpříprava mediálního mínění odvozeného od plánovaného předpokladu průzkumu občanských postojů a názorů. Je to hlavní model ovlivňování myšlení obyvatelstva v západních zemích a USA. Skrze prefabrikaci lze rozpoutat revoluci nebo i válku, zvrátit výsledek voleb na poslední chvíli, dostat neparlamentní stranu do sněmovny, zajistit rezoluci rady OSN, prakticky cokoliv.

To zní opravdu děsivě, jak to funguje?

V principu jde o Machiavelismus implementovaný do mediálního prostoru 21. století. Funguje to tak, že mediální agentura, která dělá průzkum veřejného mínění, podsune veřejnosti nejprve prefabrikát. To znamená uměle vytvořený konstrukt, který veřejnost velmi rychle pojme v podvědomí za svůj vlastní názor. V tom spočívá princip a největší síla. Dokonalým prefabrikátem se stala tragédie letu MH17 na Ukrajině. Média bez jediného důkazu nebo stanoviska vyšetřovatelů posunula veřejnosti pohotový prefabrikát o vině Ruska a pro-ruských separatistů. Tyto prefabrikáty jsou ihned vzápětí testovány v průzkumech veřejného mínění. Pokud se prefabrikát uchytí, začne se s ním pracovat jako s nezvratným faktem, pravdou, a následně média a tiskové agentury začnou prefabrikát šířit do médií.

V Česku jste pracoval na nějakém prefabrikátu?

Ano, byla to předvolební kampaň hnutí ANO. V podstatě šlo o to, abychom pomohli vytvořit v očích nerozhodnutých voličů prefabrikovanou představu o tom, že neznámé hnutí ANO v preferencích roste a že představuje alternativu vůči zavedeným stranám v době, kdy o hnutí nikdo ještě nevěděl.

Jak to probíhalo?

Nejprve jsme museli analyzovat vzorek našich vybraných respondentů, které na projekt použijeme z naší databáze. Většina veřejnosti si totiž myslí, že průzkum probíhá na ulici nebo náhodným telefonováním na různá náhodná čísla. I když i to se někdy používá, je to jen zcela výjimečně, protože z náhodných dotazů náhodných osob nelze tak snadno sestavit reprezentativní vzorek. Veřejnost si myslí, že při průzkumu se používá faktor náhody.

A tak to nefunguje?

Kdepak. Na průzkumech se podílí vzorek tzv. „vybraných respondentů“. To jsou osoby, které s naší agenturou spolupracují. My o nich máme sociologický a profesní profil, známé jejich rodiny, přátele, zaměstnání, rodinný příjem a vše ostatní, abychom mohli respondenta zařadit do určité sociální skupiny. Množina těchto respondentů potom vytvoří tzv. reprezentativní vzorek, se kterým se dál pracuje.

Počkat, takže to znamená, že vy víte, jak kdo bude na jaké otázky přibližně odpovídat?

Ano, víme to s velmi vysokou přesností. Obecně můžeme říct, že známe dopředu reakci respondenta na určité téma s přesností převyšující 90% pravděpodobnosti. Dokážeme tedy naplánovat výsledek zadaného průzkumu klienta, aniž bychom zfalšovali jediný checkbox. Toto je tedy nezbytné pro agenturu a její přežití.

Proboha, ale to znamená, že ten průzkum je zfalšovaný, ne?

To právě není. Je pouze prefabrikovaný. Nikdo nefalšuje odpovědi respondentů. My pouze zajistíme, že otázky budou položeny na stůl vybraným respondentům, o kterých bezpečně víme, že odpoví podle našich představ, resp. podle představ zadavatele. Většina zadavatelů nechce zjistit názor veřejnosti, ale chce potvrdit svůj předpoklad. To se mnohdy rozchází s výsledky průzkumů, a potom klient chce buď průzkum opakovat, anebo od nás odejde ke konkurenci, kde mu vyjde lepší výsledek průzkumu. Možná vás to překvapí, ale většina průzkumů je placena až v okamžiku, kdy je klient o něčem přesvědčen a očekává pouhé potvrzení z průzkumu. Že by nám někdo dal zakázku bez představy, jak výsledek dopadne, to se stává jen málokdy.

Takže průzkumy slouží spíš jako podklad pro nějaké teze nebo tvrzení?

V devíti z deseti případů jde o tzv. konfirmační průzkumy, tedy jak název napovídá, průzkumy, které mají něco zadavatelovi potvrdit. Pokud nepotvrdí, je problém. A to se potom průzkum obvykle opakuje, třeba i několikrát, dokud se výsledek nedostaví. Empirických průzkumů, tedy těch, které nic dopředu nepředpokládají ze strany zadavatele, těch je opravdu znatelná menšina a každým rokem jich je méně.

Kdo si u vás objednává prefabrikované výsledky?

Různé subjekty. Od politických stran mimo i uvnitř poslanecké sněmovny, přes média až po soukromé firmy. Např. Česká Televize si zažádá o průzkum na téma soužití Čechů s menšinami. Ta otázka na respondenty zní: „Bydleli byste s Romy v jednom domě?“ a když my uděláme průzkum, ten výsledek je takový, jaký asi sami tušíte, a nám přijde potom z České Televize reakce, že ten průzkum chtějí udělat znovu, protože „výsledek průzkumu nezapadl do konceptu jejich zpravodajství“. Takže oni nám pošlou novou upravenou otázku a ta zní: „Jak hodnotíte soužití s menšinami?“.

A ten výsledek vyjde podruhé jinak?
Jistě. Však otázka je podruhé již zcela neutrální. V televizi se to ale potom interpretuje tak, že čeští občané mají od minulého roku lepší pohled na spolužití s etnickými menšinami a Romy zejména. Někdy děláme průzkum pro klienta i 4x po sobě, než je konečně spokojen. Platí ale pochopitelně jen za jeden průzkum, ten, který mu vyhovuje. Agentura si nemůže dovolit o klienta přijít.

Byl tohle důvod obrovských rozporů v průzkumech před volbami do parlamentu v roce 2010?
Ano, ČSSD tehdy chtěla výsledky za každou cenu materializovat v průzkumech, neměli čas na prefabrikaci postojů občanů, to vyžaduje čas a peníze v mediálním prostoru. Prostě nabídli peníze jenom na průzkumy a chtěli výsledek. Když nebyl podle jejich představ, šli ke konkurenci. ČSSD tehdy měla přitom dost času zainvestovat do finančně náročnějšího spin doctoringu a přetavit ty „zdoktorované“ průzkumy v reálný výsledek.

Co je to spin doctoring?

To je technika předvolebního boje, kdy donutíte média postavit otázku veřejné volební diskuse okolo jediného a mnohdy banálního zástupného tématu. Vezmete si téma, ve kterém je vaše strana nejsilnější a váš největší soupeř nejslabší. Prefabrikovaný průzkum veřejného mínění, o který se postaráme my, potom ukáže, že toto téma zajímá voliče nejvíc. Najednou to spustí lavinu a pár takovýchto průzkumů změní výsledek voleb. A také změnil.

Takže se přiznáváte, že jste potpopili Jiřího Paroubka v roce 2010?

Okolo Jiřího Paroubka se podařilo pravici roztočit spin doctoring poslední měsíc před volbami v roce 2010. Strany TOP09 a ODS si objednávaly desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem, že Jiří Paroubek škodí ČSSD. Ve skutečnosti to bylo jinak, on byl pro ČSSD jejich nejsilnější postava, ale spin zafungoval a veřejnost tomu začala opravdu věřit, najednou se začaly ozývat hlasy i zevnitř ČSSD, že Paroubek není dobrý lídr. Byl to jeden z nejlepších spinů posledních 20 let, pravici se podařilo pomocí tohoto spinu zlikvidovat předsedu nejsilnější politické strany v té době. ČSSD měla spoustu munice, jak tehdy oslabit pravici, ale neschopným managementem volební kampaně ČSSD ze strany pana Tvrdíka to dopadlo pro Jiřího Paroubka katastrofálně.

Zmínil jste protesty proti Zemanovi. Jde také o spin?

Ano, ale to není česká práce. To je řízené ze zahraničí. Cílem spinu okolo Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam jsou. Stále ale tvrdím, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Průvod s peticí na Pražský Hrad před několika dny měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Čili, jak vidíte, nejde o národní hnutí proti prezidentovi, jde o mediální spin.

Jsou protesty proti Zemanovi legitimní?
Nejde o to, jestli jsou legitimní, jde o to, že jsou zcela absurdní. Miloš Zeman je totiž široko daleko v Evropě jediný politik, který hájí národní zájmy své země při návštěvách v cizině jako lev, o Zemanovi víme, že je národní patriot a kdyby takovým patriotem býval třeba Václav Havel, těžko by dnes stála jeho busta v hlavním městě USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na Václavském náměstí. To, že k tomu nedošlo a že na tom Václaváku jeho busta nebo socha není, to je znamením, že Václav Havel se netěší oblibě u české veřejnosti, tedy rozhodně ne u většiny. Miloš Zeman je terčem velmi agresivního spinu, který jsem ještě nezažil. Já tomu říkám „majdanizace“ českého mediálního prostředí. Zeman jako nepřítel č. 1, podobně jako Janukovyč v Kyjevě počátkem tohoto roku.

Jak se vlastně podsouvá veřejnosti cizí názor? Tedy jak se dělá ta „prefabrikace“? Jak to vypadá krok za krokem?

Tak především je třeba na toto mít peníze. Prefabrikace vyžaduje mediální prostor (noviny, servery a televize) a prefabrikované průzkumy veřejného mínění. Když přijde klient, např. nové politické hnutí, které se chce dostat do sněmovny, tak my jim poradíme spinová témata, doporučíme jim mediální prostor v televizi a připravíme sérii šesti až osmi prefabrikovaných průzkumů, které posílí spinová témata a vyvolají ve veřejnosti představu, že nové hnutí má našlápnuto k dobrému výsledku. To je hlavní motor celého projektu.

Aha, takže oni potom s těmi průzkumy od vás jdou do médií, aby jim tam dali prostor?

Ano. Pokud průzkumy ukazují růst preferencí strany, v médiích tomu uvěří a voliči tomu také věří a média je pustí do vysílání. A nerozhodnutí voliči mají tendenci takovou stranu vyzkoušet a hlasovat pro ní. Politická základna nerozhodnutých voličů je v ČR obrovská. Jsou to lidé, kteří rádi experimentují, ale zároveň neradi dávají hlas někomu, kdo se do sněmovny nedostane. My tedy připravíme podmínky k tomu, aby byli přesvědčení, že nové hnutí má trvalý růst a určitě se do sněmovny dostane. V případě Věcí Veřejných a hnutí ANO se nám to povedlo.

Často se hovoří o začarovaném kruhu pro nové politické subjekty, že nemají mediální prostor…
Tak přesně pro tohle zde jsou mediální a průzkumové agentury, aby ten kruh rozsekly. Do médií se dostanete pouze v případě, že máte šanci na zajímavý výsledek ve volbách. Abyste ale měli šanci na zajímavý výsledek, musíte se dostat do médií, aby se o vás voliči vůbec dozvěděli. Ale protože do médií se dostanete teprve až poté, co získáte dostatek voličů, tak to znamená, že se pohybujete v kruhu. My dokážeme ten kruh prolomit, že zajistíme prefabrikované průzkumy ukazující růst preferencí díky spinovým tématům, které posuneme sami do médií a položíme rovnítko mezi spinové téma a nový politický subjekt, který se s tímto spinovým tématem umí nejlépe vypořádat.

Hnutí ANO Andreje Babiše je tedy produktem prefabrikátů a spinu?

Samozřejmě, však ANO si rezervovalo průzkumy u mnoha agentur, už rok před volbami, v době, kdy ještě nikdo netušil, že vůbec nějaké předčasné volby na podzim v roce 2013 proběhnou. My jsme dostali do ruky průzkum na jaře 2013, kde figurovalo tehdy neznámé hnutí ANO s preferencemi postupně od 3 do 11 procent a já sám jsem netušil, odkud se to exotické hnutí vzalo a bylo mi jasné, že se dívám na prefabrikovaný průzkum od konkurence. Už tehdy totiž běžel u konkurence spin a prefabrikovaný průzkum, ústředním bodem Babišova spinu bylo „zatočení s korupcí“ a „Babiš má tolik peněz, že nebude v politice krást“. Lidé tomu uvěřili. Poté, co Agrofert zakoupil Mafru, tak začala doslova tsunami mediálního spinu a průzkumy vyráběly obraz rostoucích preferencí hnutí ANO, které ještě tehdy ve skutečnosti ale nerostly. Byl to jen prefabrikát. Podílela se na tom i ČT s průzkumy, které brala od nás a od kolegů z konkurence. Prefabrikace ANO začala fungovat v poctivých empirických průzkumech na přelomu srpna a září 2013. Veřejnost tehdy konečně vzala růst prefabrikovaných preferencí ANO za svůj názor a lidé opravdu pro ANO nakonec hlasovali.

Samotný prefabrikovaný průzkum probíhá jak?

Vybereme z naší databáze respondenty, kteří sebe definují jako nerozhodnuté voliče a mají tendenci zkoušet nové perspektivní strany. Vzorek respondentů konfrontujeme se vzorkem bez prefabrikace. Tím ověřujeme skutečnost a radíme klientovi, co by měl udělat a změnit, aby se prefabrikát začal přetavovat v realitu v empirice.

Čili to je doslova vaření výsledků voleb na objednávku?

Ano, je to technika převzatá z amerických volebních kampaní. Tam jsou průzkumové agentury doslova závislé na spinech a na výrobě výsledků voleb. Ten level je tam úplně někde jinde. Koneckonců, kde jinde než v USA by si lidé zvolili do svého čela neznámého politika, o kterém nikdy v životě neslyšeli, který je černoch a který nebyl nikdy politickým matadorem a pomáhal v kanceláři charity na předměstí Chicaga. Spinové téma „Change“ a „Yes, We Can!“ srovnalo republikánskou kampaň se zemí. V Česku byl předmětem spinu i Jan Švejnar a Jan Fischer při prezidentské kandidatuře, ale jejich americky řízené kampaně dojely na zoufale nízkou volební disciplínu mladých voličů, kteří dlouhodobě chodí k volbám ve větších počtech jenom v Praze a Brně, zbytek republiky válcují voliči nad 45 let věku. Spinová témata v Česku přitom oslovují hlavně prvovoliče, starší osoby mnohem méně. Čím starší ročník, tím menší pravděpodobnost, že podlehne spinu.

Mládež nakonec hlasovala hlavně pro Karla Schwarzenberga, ne?

Ano, ta kampaň byla povedená, kníže s čírem jako pankáč oslovil mladé voliče, díky své jadrné mluvě (hovno, prdel, neposrat se z toho…), která mladým lidem u Karla Schwarzenberga nevadí, na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana, což mne dodnes udivuje, že ti lidé nemají trochu sebereflexe.

Kdo bude podle vás zvolen prezidentem po Miloši Zemanovi v roce 2018?

Pokud se nestane v Česku něco na způsob kyjevského Majdanu, bude to opět Miloš Zeman. Na to si můžete i vsadit. Česká veřejnost nemá na výběr jiného kandidáta, na kterém by byl volební konsenzus a který by nabídl více, než může nabídnout Miloš Zeman. Existují tu ale dvě hrozby: zrušení přímé volby prezidenta a odvolání prezidenta pro neschopnost výkonu funkce.

Opravdu podle vás hrozí svržení prezidenta?

Američané ho nechtějí na hradě. A nechce ho tam ani Brusel. Tady na AE News jsem o tom četl od vás článek, který vyvolal v českých médiích rozruch, pro mne to není překvapení, tohle je standardní práce amerického velvyslanectví, stejně takto řídili i demonstrace v Berlíně proti Merkelové minulý rok, načež Merkelová obrátila svůj vstřícný postoj vůči Rusku o 180 stupňů, a to jistě nebyla náhoda. Německé i české neziskovky používají stejné scénáře a prvoplánové šablony při demonstracích, anglické transparenty, anglicky mluvící poradce, není to nic, co bychom u nás v agentuře neznali. Američané nejsou příliš dobří s utajením v těchto záležitostech, jim to ale nevadí. Oni vydají např. dementi a tím to pro ně končí. Pokud jsem si všiml, dementovali i váš článek. Ale to nic neznamená. Oni vydávali dementi i o tom, že nijak nezasahují do politiky Íránu před vypuknutím Íránské revoluce, přičemž těmto dementi nevěřili potom ani samotní američtí zákonodárci.

A to zrušení přímé volby?
To je věc, kterou jsme dostali na stůl minulý týden. Jedná se o průzkum názorů, jestli by občané souhlasili se zrušením přímé volby prezidenta.

Kdo si tento průzkum žádal?

To nemohu sdělit, jenom prozradím, že nejde o domácí zakázku, ale je to zahraniční klient z USA, který si podobnou zakázku zadal i u konkurence.

Znamená to něco konkrétního o dalším spinu z USA?

Nemusí to znamenat nic, mnoho průzkumů se zadává přes prostředníky, zahraniční firmy, český klient třeba nechce odhalit identitu, pro koho se průzkum zadává, takže to posune přes zahraničního prostředníka, třeba z USA. Ale je to vypovídající fakt o tom, že politické strany v ČR litují přímé volby prezidenta. Miloš Zeman má obrovský silný mandát mezi nejsilnějším volebním elektorátem s nejsilnější volební disciplínou v ČR, u lidí mezi 50 až 65 lety. Ať už stojí proti Zemanovi kdokoliv, musí nejprve odstranit tento jeho elektorát. A protože to vypadá, že to asi ani nepůjde, tak zřejmě se někdo chystá na plán B a chce přijít rovnou se zrušením přímé volby.

A to by podle vás prošlo?

Určitě, pomocí vhodného spinu. Sprostý prezident, každý den nový článek proti Zemanovi na hlavních serverech, každý den reportáž proti Zemanovi v České Televizi a série průzkumů veřejného mínění, které se postaví tak, že větší spokojenost obyvatelstva byla s prezidenty v době, kdy nebyli voleni přímo. Taková hezká mediální zkratka, že? A když už jsme u toho, mediálně se to pokryje v České Televizi diskusním pořadem o politické kultuře, že tady existuje reálná hrozba, že si lidé příště zvolí díky své nezodpovědnosti a neuvědomělosti nějakou osobu ještě horší, než je Miloš Zeman a to by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Nakonec proti zrušení přímé volby nebude ani nikdo protestovat, jak už jste psali v jednom vašem článku, to bylo výstižné. Podle mne je to reálná možnost, že Česko příště už prezidenta přímo volit nebude, pokud současná koalice zjistí, že se jí nepodaří dosadit na Hrad svého člověka po (nebo proti) Zemanovi.

Koho chce na Hrad současná koalice?

Pravděpodobně to ještě ani sami neví. Vědí, že nechtějí Zemana, ale nemají kandidáta, který by vyhrál přímé volby u občanů. To je ten největší problém pro koalici. Američané by rádi viděli někoho z dua Švejnar – Schwarzenberg, ale ti nemají v konkurenci s Milošem Zemanem šanci. Pokud by ale Zeman již nekandidoval, situace by se změnila, ta šance by u obou dramaticky vzrostla, a to i na úkor takových kandidátů, jako Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš. Konkrétně Babiš je takový černý kůň případné prezidentské volby, ale on chce být primárně příštím premiérem, aby mohl kontrolovat mocensko-ekonomický business ve státě. To by z pozice prezidenta nemohl.

Je pravda, že Američané chtějí Babiše na Hradě?

Američané chtějí v té pozici někoho, s kým se domluví, kdo jim bude umět kývat na jejich představy a kdo tyto představy pojme za své vlastní. Nemyslím si ale, že se nějaký takový politik tohoto profilu podruhé najde, Václav Havel byl výjimka, natolik významná, že mu odhalili i bustu v americkém kongresu. Babiš je ale oligarcha na český způsob a s těmito lidmi se umí Američané domluvit vždycky. A prezident Babiš by posloužil Američanům lépe než premiér Babiš, protože Američané potřebují ovládat prezidenta jako nejvyššího představitele státu ve vztahu navenek. Premiér je důležitá pozice směrem dovnitř státu a to Američany moc nezajímá. Oni neuznávají historický systém premiérů evropských vlád, nerozumí tomuto systému a proto je i zcela běžné, že když přijede premiér nějaké evropské země do USA, prezident USA ho vůbec nepřijme, není-li to nezbytně nutné. Snad jedinou výjimkou je britský premiér a německá kancléřka, ale ani jeden z nich není typickým premiérem, jejich pravomoci jsou na rozdíl od běžných premiérů evropských zemí obrovské.

Zemana na Hradě tedy nechce ani Brusel? Ten byl ale z jeho volby původně nadšený, ne?

To nadšení vyprchalo v okamžiku, kdy se Zeman začal chovat více jako prezident České Republiky a méně jako panevropský hodnostář střihu pana Rompuye. Zemanův silný tlak na posilování ekonomických vazeb českých podniků s východními trhy způsobil v Bruselu nejprve zdvižená obočí a po jeho vstřícných slovech směrem ke zrušení sankcí proti Rusku i doslova zděšení. Zeman ale pořád představuje pro Brusel politika, který má velmi silné pro-evropské a pro-unijní smýšlení a dokud toto zůstane, Brusel bude za Zemana vděčný. Kdykoliv se ale objeví možnost jeho výměny za někoho více proti-ruského a alespoň stejně pro-evropského, tak nebudou váhat a Zemana potopí.

Když se podíváme na průzkumy třeba v médiích, jak má člověk poznat, že jde o prefabrikát?

Pokud to poznáte, tak to znamená, že jde o velmi špatný prefabrikát. Ale i těch je mnoho. Takovými nepovedenými prefabrikáty jsou třeba různé průzkumy pro některé orgány Evropské Unie a různé neziskové organizace, kde je explicitně poptávka po prefabrikátech za každou cenu. Např. průzkum toho, jestli jsou lidé šťastní, který stát představuje pro naši zemi největší hrozbu, jestli jsou lidé spokojeni se svojí životní úrovní, jestli se lidem žije lépe dnes než před rokem 1989 a mnohé další průzkumy, kterým prefabrikace čouhá z obalů, že to nejde přehlédnout. Takové průzkumy ale nemají žádný potenciál, nemají žádný „impact“ na společnost.

Proč nemají žádný dopad?

Protože nemají vypovídací hodnotu. Když udělá agentura takový průzkum, tak dostane pokaždé jiný výsledek. Dnes jsou respondenti šťastní, protože si našli báječnou partnerku. Za týden se s ní rozejdou a hodnotí svůj život jako nešťastný. V televizi uvidí respondent dvě reportáže o ruské agresi na Ukrajině a do dotazníku napíše, že největší hrozbou pro naši zemi je Rusko. Za týden je hlavním tématem v televizi Islámský stát a ten samý respondent napíše, že největší hrozbou pro Česko je nestabilní Sýrie a Irák. Tyto průzkumy jsou zcela zavádějící a slouží více jako propaganda než jako seriózní materiál s nějakou vypovídající hodnotou. Přesto je však o tyto průzkumy velký zájem. Hlavně ze strany médií a televize.

Znamená to tedy, že mainstream vědomě šíří propagandu a podkládá ji průzkumy stejného ražení?

Já nemám rád slovo propaganda, protože to slovo je posunuté úplně do jiné polohy, než ve které by mělo být. Pokud se snažíte někomu posunout informaci a ta informace má určitý tvar a strukturu, tak to samo o sobě může být vnímáno jako propaganda a přitom jste neudělali nic špatného. Jenom jste vzali informaci vyskytující se v bodě A a přesunuli jste ji do bodu B. Tímto úkonem, jakkoliv se zdá neškodný, vzniká velmi často propaganda, nebo alespoň to, jak ji dnešní média nazývají.

Můžete uvést příklad?

Takovým příkladem je např. kauza Pussy Riot. To je modelový příklad. Ta děvčata provedla výtržnost v kostele a policie je logicky zatkla, zcela korektně, jak by se stalo v každé západní zemi, v USA nebo i u nás. Zahraniční média tu informaci z ruských médií vyzvedla a přenesla ji na hlavní stránky západních novin a serverů ve vyznění, že ruský režim uvěznil disidentskou skupinu. Ty články jsem četl, byly doslova přeložené z ruštiny, bez jediného změněného slova, ale přesto vyznění těch článků v západním tisku byla hotová surová propaganda, která de facto vysvětlovala, že pokud nemůže člověk v kostele svobodně skákat po oltáři a tancovat za doprovodu zvukové aparatury divoké tance, tak je to projevem totalitního režimu a diktatury a nesvobody.

Ano, tak nějak to uváděla i česká média.
Nejenom, že to uváděla česká média. Česká média to slovo do slova převzala od zahraničních tiskových agentur, tuším od Reuters pocházela ta originální zpráva.

Když mluvíme o těchto agenturách, jaké máte s nimi zkušenosti?

Ty velké zpravodajské agentury, to jsou mediální kolosy, kde nejde o novinařinu. Oni novinařinu ani nedělají, ale spíš fungují jako agregátory informací. Fungují de facto jako rádiové vysílače, které přenášejí pouze signál, ale ten signál obsahuje informace, které vznikají mimo tiskové agentury. A problém těchto agentur je v tom, že do svého přenosového pásma pouštějí pouze úzkou skupinu vstupních zdrojů. Přebírají informace od velkých novin, velkých serverů, jak se říká, od mainstreamu. Ale i od VIP bloggerů. A neznámých subjektů s akreditací a tiskových odborů vlád a zpravodajských služeb. A protože mainstream je v soukromých rukách, mnohdy v nadnárodních svazcích, tak najednou začnete zjišťovat, že všechny tyto agentury šíří jeden typ informací, což je velmi nebezpečné pro svobodu a demokracii v západních zemích, protože ne všechno, co se do přenosového pásma těchto agentur dostane, je zpravodajství.

Platí stále ona poučka, že jakákoliv propaganda a lež, kterou posvětí velká trojka, se stává pravdou?

Samozřejmě, platí to stále a vlastně dnes to platí více, než tomu bylo kdykoliv předtím. Agentury AP, AFP a Reuters tvoří 99% všech mediálních zpráv v EU a v USA, každou minutu chrlí tisíce zpráv, které okamžitě přebírají národní tiskové agentury jednotlivých zemí a od nich noviny, média a televize. Když půjdete hluboko zpětně po původu těchto zpráv, tak se nedozvíte, kdo je napsal, kde vznikly, kdo je certifikoval jako validní. Dnes stačí zkrátka certifikace toho, že informace vypadla z jedné z těchto tří agentur a tím pátrání po původu informace končí. V tom je obrovská hrozba pro informační integritu v médiích. A když se podíváte, jaký propagandistický éthos šíří třeba Česká televize, a to je velmi malá lokální ryba, jaký dopad asi musí mít informace chrlené z těchto tří zpravodajských agentur, které nikdo nekontroluje a neověřuje jejich vstupy?

Jsou tedy informace na alternativních serverech pravdivější?
Propaganda jede na plné obrátky na celé mediální frontě. Také alternativní média publikují často věci za horizontem toho, co bych se já odvážil nazývat pravdou. Ovšem na rozdíl třeba od mainstreamu probublává v alternativních médiích na povrch nezkreslená pravda, ta zásadní pravda bez příkras a nějakého vylepšování. Čtenář má možnost se dozvědět pravdu a dát si jí do konfrontace s informačními produkty mainstreamu. To vidím jako pozitivní věc a světlo na konci tunelu.

Čtete AE News pravidelně?

Občas přijdu a přečtu si nějaké články, na můj vkus jsou příliš dlouhé a obsáhlé, nemám moc času, ale je fajn, že píšete o událostech v širokých souvislostech, o kterých my víme třeba v agentuře, ale do médií se nic takového nedostává. Práce, kterou děláte, může být z určitého pohledu i lehce nebezpečná, protože otevíráte hnisavé rány současné západní mediokracie, mluvíte o vlivech amerických tajných služeb na dění v ČR, o kterém my víme, že se děje v neskutečném měřítku a rozsahu, je ale dobře, že tyto informace zaznívají.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům?

Aby neposuzovali zprávy v médiích podle mustru typu „říkali to v televizi, tak to bude pravda„, nebo „psali to na nejserióznějším zpravodajském serveru, bude to pravda„, protože v dnešní době je pravda velmi křehké, vzácné a výbušné zboží, které se do mainstreamových médií mnohdy ani nedostane. Přemýšlejte nad mediálními zprávami, zda-li se nestáváte obětí spinu.

Děkuji Vám za rozhovor.

-VK-

49 komentářů :

 1. Aneb další imaginární "rozhovor" vycucaný z prstu na plátku s neznámými vlastníky a autory sídlícím kdesi v Nizozemí :-D
  Myslel jsem, že po té blamáži s "důkazem", že červené karty byly zasílány s US ambasády, tuto žumpu už nebude brát nikdo vážně. Omyl :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslet si o článku můžete co chcete, nikdo Vám váš názor nebere. Nemusíte ale "oblbovat" ostatní a nazývat jiné "žumpou" !
   I oni mají právo na svůj názor a vůbec se to Vám, nebo jiným, nemusí líbit. Ta informace v článku o manipulaci při průzkumu veřejného mínění je toho názorným příkladem.

   Vymazat
  2. Nepište sem kraviny, anonyme 11:06! O žádnou blamáž se nejednalo!. Jo a pro tyto stránky nejste dost dobrý - co se vašeho nařčení a žumpy týče - pak byste zde byl hlavním hovnem, vy!

   Vymazat
  3. Má vlastní důkazy o konkrétních metodách ovlivňování politiků, mediálního obrazu osob a skutečností a o zájmech ovlivňující strany. Touto stranou je vláda USA a jí využívající skryté síly. Tato strana využívá propagandistických metod na základě pečlivé analýzy Goebbelsovy fašistické a nacistické propagandy, Bolševické propagandy a propagandy finanční oligarchie. Moje důkazy se s v článku uvedenými shodují téměř stoprocentně. Anonymní spinner má smůlu, je možné okamžitě rozšířit okruh pravdivě informovaných a zajistit bezpečnost důkazů. Jednoduchým indikátorem reality ohledně aktivit vlády USA nejsou oficiální reporty, ale výhradně dementi, která znamenají potvrzení dementovaného.

   Vymazat
  4. Jasně soudruzi.
   Toto je ten váš "Aeronet" a tak to vypadá když si ty jeho "zaručené zprávy a rozhovory" někdo opravdu proklepne.

   http://disidenti.org/schmied/hoax-v-podani-aeronetu

   V nizozemí sídlí zřejmě jen proto, aby byli za ty jejich bludy obtížně žalovatelní.

   Vymazat
  5. A ty, se svým pokřiveným charakterem bohužel, také žalovatelný nejsi. Bylo by bezva, kdybys seděl s kápí na své blbé hlavě - třeba v Guantanámu - tam by se ti muselo líbit - je to přece tak americké!

   Vymazat
  6. Anon 11:06 - pravda se nám nehodí do krámu, co?

   Vymazat
  7. Toto je jeden člověk, který sem neustále píše, většinou první příspěvky k článku s tím, že zpochybňuje jejich objektivitu a pravdivost a argumentuje propagandistickými hesly typu. bez jakéhokoliv důkazu či odkazu na důkaz:
   "Hodnota ruského rublu neustále klesá, co na to vy proruští soudruzi? Ještě chcete tvrdit, že se z těch sankcí Rusko nepo....?"
   Nemá smysl s ním diskutovat. Jak přesvědčený studentík VUMLu z Washingtonu.

   Vymazat
  8. Ještě k té klesající hodnotě rublu bych mu zkopírovala zajímavý dotaz diskutéra z jiného webu, ale dají se dohledat i seriózní rozbory této situace od ekonomů.
   Dedek napsal:

   Prosinec 5, 2014 (8.42)


   Kdyby manipulovali s veřejným míněním jenom novináři , tak by to bylo ještě dobré. Mnozí z nich jsou tak profláknutí , že jim stejně věří jenom ti se správnou „vírou“. Horší je , že podobně se vyjadřují i ekonomové , kteří mají vliv na konání ČNB , třeba Sedláček. Po jeho jednom rozhovoru v ČT , jsem to už nevydržel a napsal mu email ve znění:
   Pane Sedláčku , nejsem tak erudovaný ekonom jako vy , ale musím se Vás na něco zeptat. Znovu jsem Vás slyšel , jak říkáte , že Rusko poškodí pokles kursu rublu. Tak potom vůbec nerozumím tomu , že ČNB zdůvodńuje pokles kursu koruny blahodárným přinosem pro naši ekonomiku. A stačí mě znalosti obyčejné trojčlenky , abych si propočítal , že pokles cen ropy v příjmu Ruska eliminuje pokles kursu rublu. Když byl $1=30 Rub , tak cena ropy byla $100 za barel. Potom dostalo Rusko 3000 Rub za barel. Nyní při kursu asi 50 Rub za $ 1 dostane Rusko při ceně $ 80 za barel 4000 Rub za stejnou jednotku. A protože odhaduji , že něco kolem 80% z těchto tržeb utrácí Rusko v rublech , tak tento dopad je minimálně eliminován.
   Proč při svých rozhovorech tuto skutečnost neuvedete. A nestydíte se jednou snížení kursu Kč chválit jako prospěšné a snížení kursu rublu jako devastující? Nebo vy na rozdíl ode mě víte , že občané Ruska (kromě oligarchů) mají příjmy v $? A nebo jsem naivní, když chci od ekonoma alespoň trochu objektivnosti a ne jenom politickou agitku? A nebo jste se i ekonomicky dostal na úroveň Kalouska a paní Langšádové?
   Myslíte si , že mě odpověděl? Kdo chce hádat , tak má pouze 1 pokus. Nicméně já jsem už odpověď na svůj dotaz dostal. Včera byl v Horizontu ekonomický analytik z Pioneer Investments. A jemu na dotaz reportéra , jak devastující je dopad snížené ceny ropy a kursu rublu na rozpočet Ruska odpověděl , že malý , protože ruský rozpočet je postaven na cenu 3600 rublú za barel.
   Ano , je pravda , že s kursem rublu porostou ceny dovážených sortimentů. Nevím kolik lidí v Rusku si pochutnává na francouzských a italských specialitách , obléká se v luxusních buticích. Ze svých zkušeností vím kolik utráceli v zahraničí ruští turisté ve srovnání s námi. A lehce si dovedu představit , že této skupině lidí ani 100% zdražení dovážených komodit nebude vadit.

   Odpovědět

   Vymazat
  9. ČNB devalvovala pže v ČR byla inflace blízká nule a bez této intervence hrozila deflace. V Rusku je naopak momentálně inflace okolo 10%. Proč asi Ruská cenntrální banka neustále intervenuje aby zastavila propad a utrácí miliardy z rezev? Když 2 dělají totéž není to totéž. Moudré přísloví. Vy ho neznáte?

   Vymazat
  10. Ta otázka tazatale zněla jinak a v podstatě na inflaci nemá návaznost: znehodnocení české měny mělo podle ČNB vést k povzbuzení hospodářského růstu. Proč by tedy nemělo mít stejný efekt znehodnocování ruské měny? Máte odpověď?

   Vymazat
  11. Tak je rozdíl v znehodnocení 5% a 50% a neplatí čím více tím lépe.
   A hlavně, my jsme exportní ekonomika, daleko více vyvážíme než dovážíme, při snížení kurzu prodáme do zahraničí více výrobků s vysokou přidanou hodnotou (auta, aut. díly, počítače...)
   Kdežto Rusko vyváží prakticky jenom ropu a plyn, vše ostatní dováží a importované zboží v Rusku při pádu rublu raketově zdražuje (auta, léky, počítače, náklaďáky, potraviny...)
   http://atlas.media.mit.edu/profile/country/rus/

   Vymazat
  12. JA TU MÁM NĚCO PIKANTNÍHO.STAČI SI NAJÍT TADY NA WEBU ČLÁNEK KAM MIZÍ BOHATSTVÍ VYTVOŘENÉ VYŠŠI PRODUKTIVITOU PRÁCE

   Nejen,že tam i TADY můžete o něm diskutovat,ale obsahuje i prima návod, JAK NAŠEHO PRESIDENTA KONEČNĚ SVRHNE FÜHRER našich neosráčů z MAMI HOTELU, kteří prý už sestavili petici pro našeho ministra války,kde požadují znovuobnovení povinné vojenské služby,aby mohli být vycvičeni jako tankoví granátníci,kteří budou tvořit špici kopí,kterým povalí PUTINA a zavalí přitom DONBAS svými mrtvolami.Ti kteří přežijí si budou v levé ruce držet střeva a v pravé obraz našeho knížete von BILDERBERG, prý šéfa NWO-tedy Nového světového řádu v ČR.

   Vymazat
  13. Zábavné je, když anonym nazývá článek lží, protože je člověk to popisující taktéž anonymní. To jen pro pobavení. Jinak soudím, že ti, kteří tuto manipulaci nepostřehují jsou buďto prostoduší nebo v tom nějak zapojení. Osvěžují je ovšem přesnější popis metodiky, jak se to v praxi provozuje, i když i ta se stále vyvíjí.

   Vymazat
  14. moje vlastni zkusenost, chtel jsem v diskusi ceskeho rozhlasu 2 vlozit clanek o tom, co predchazelo medialni masazi proti putinovi a byl mi zcenzurovan

   Vymazat
  15. VŠIML JSEM SI,ŽE SE TU NĚKTEŘÍ DISKUTÉŘI DOMNÍVAJÍ,ŽE ČNB CHTĚLA QE JÍT PROTI DEFLACI

   No ano,ale předevšim tím QE tedy krycím názvem pro tisk peněz,které nejsou ničim kryty, vytiskli 220 milard A ZA TY ZAKOUPIL TEN TRUMBELA GUVERNÉR dluhy prý vyspělých států,namísto,aby je půjčil BEZÚROČNĚ třeba prostřednictvímvládních programu našim podnikatelům,kteři by předložili projekty jak na nich vydělat, což by znamenalo možnost DOBŘE zaplatit dobře dělnicko rolnické motyky,kterým to tluču do hlavy a kterých se komunisté na př tady,když už se bojí otevřit diskuzi na svém stranickém webu, nezastanou.No,dost by mě zajímalo proč ho ještě president nevyhodil.Poté co modroptáci v tomto směru stačili vyrazit ze zákona 6/1993Sb §6 odstavec 13 ve kterém se pravilo,že GUVERNÉRA ČNB odvolává president republiky ....v připadě,že se při výkonu funkce dopustil vážného pochybení

   má jak se tak na to dívám PRESIDENT PRÁVO HO vyrazit na dlažbu BEZ UDÁNÍ DŮVODU.Že na to neupozornil naš ministr na ty prachy z ANO je fak zajímavé.

   Vymazat
  16. Kdo má vlastní rozum a je schopen sledovat,co se nyní děje, vidí tu USA žumpu,která chce Evropu zatáhnout do války,darebáky nejhoršího kalibru viz McCain,propagátor nového USA Fašizmu v Evropě,ekonomické okupanty,podvodníky,vrahy a loupežníky. A naši kavárenští prostituti,komedianti,prostitutky s nově vygumovaným rozumem jim salutují,papouškují,opičky opic,noví kolaboranti a noví USA profašisté a fašisté.

   Vymazat
 2. Výborné. Vidím to taky tak, ale toto jsou informace od pramene.
  Děkuji za zveřejnění.

  OdpovědětVymazat
 3. Plně věřím obsahu článku, neboť za každým zločinem ve světě stojí USA.
  USA go home. CIA nutno zlikvidovat

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem agent CíAjEj, jsem nebespečnej a jsem zlej
   budliky budliky :-D
   https://www.youtube.com/watch?v=p32hK1DJSeo

   Vymazat
  2. Nejen, že jseš NEBESPEČNEJ - jak sám píšeš, ale taky úplně blbej - jak je z tvého pravopisu vidět!

   Vymazat
  3. Promiňte. Jsem agentem CIA a Mossadu a mluvím většinou už jen hebrejsky a někdy anglicky. Česky už bohužel trochu zapomínám.
   Gáže je mi vyplácena v dolarech a šekelech, ale protože jsem chytrej agent tak vše okamžitě převádím na Ruble.

   Vymazat
  4. Chyba! Rubl se píše s malým r! Máš mezery! Příště se snaž víc. Ale jinak - díky za přiznání! Jen mě překvapuje, jací chudáci jsou nyní už vhodní coby agenti - CIA i Mossad na tom musí být dost bledě..

   Vymazat
 4. Na příspěvky bez vlastního názoru nereagujte, jsou věšinou od dvou základních kategorií anonymů - neplacených a placených. Ti první se zuby nehty drží svých prostoduchých myšlenek, nemají vlastní názor, jsou hloupí, většinou i sprostí a dělají to zadarmo. Ti druzí, chytřejší, jsou za to placeni, jejich cílem je vyvolat neuváženou reakci protistrany, aby diskutující mohl být zařazen do registru nespolehlivých, či dokonce protistátních živlů. S oběma byste ztráceli čas (s těmi prvními i nervy), proto nereagujte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Promiň, když mě to tak baví - kopat občas do těch idiotů.

   Vymazat
 5. I já děkuji za potvrzující informace k těm z jiných zdrojů, které společně tvoří nejen významný důkazní materiál. Extrakce pravdy se začíná vyplácet.

  OdpovědětVymazat
 6. Šrámek Standa5. prosince 2014 12:43

  Na druhou stranu článek svědčí především a zejména o české špíně.Jak se k něčemu takovému může někdo propůjčit? Za peníze? Proč byl důvod zlikvidovat Jiřího Paroubka, kterého sráči z ODS nechali vypodobňovat na bilboardech se zkřívaným obličejem a podobně - jak to, že se nebránil žalobou? Media se navážela dokonce i do jeho ženy i miminka, a nebránil se proto, že když viděl tu přesilovku modrých hoven, bylo mu jasné, že nemá šanci. Nechal přiblblý národ,ať se tedy potopí do modrých sraček celej -přesvědčili bábu a dědka - a už to jelo. V modrých sračkách jsme se beznadějně pleskali řadu let, a nebýt Zemana, Nečasovy modré sračky by byly národ zadusily.Jen jedna věc mi na tom nesedí - proč ta diskreditace Babiše? Babiš v žádném případě není člověk, který by pískal podle amerických not - v tom je agentura pořádně vedle. Na pískání se vždycky hledají malá zakomplexovaná hovínka, prahnoucí po moci a po majetku víc než po vlastním životě. Takové ty malé zpráskané myšičky, které vylezly z panelákových králíkáren rovnou do politiky a tam se drží jak hovno košile za každou cenu,( a až do důchodu?) viz Sobotka, Kalousek, Benda, pár hejtmanů, apod. Nepůjdou dělat nic jiného než politikařit a jsou neodstranitelní. Budou žvanit nachlup to, co jim nařídí z Washingtonu, kterej je drží u moci-kdyby je začal držet umoci například Kim, (řekněme že by se z KLDR stala nějakým zázrakem světová velmoc) žvatlali by korejsky,a dělali by co by chtěl on, a všechno by zdůvodňovali občanům jako státotvorné. Babiš tyhle kvality nemá - je to pracháč, do politiky se dostal jako pracháč - ne jako ubožáček, který vylezl z panelákový králíkárny a od politiky očekává majetek.Kdyby Babiš z politiky odešel, stalo by se mu úplný prdlajs. To typický kašpárek není - taky není Čech, ale Slovák, a ti měli a mají vždycky víc hrdosti než Češi - o těch neříkali němečtí fašisti Bohmische Hundes.Babiš vkládá do politiky svý prachy - má s přehledem na to, aby to natřel humusoidním pracháčům,ale potřeboval k tomu odpovídající díl moci. Babiš před nimi na zadku nesedí a sedět nebude, na rozdíl od jiných kašpárků, kteří se mohou z Bakalů, Tykačů, a podnikatelů"s významným podílem na trhu" podělat. Na Babiše mi to osočení nesedí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady nejde o to, jaký Babiš je, ale jak si vyhodnotili jeho psychologický profil", že by mohl být. Co by na něj mohlo platit, kdyby...Vychází ze zkušeností se svými zmetky doma. Já jsem také spíše nakloněn věřit tomu, že by Babiš nepodlehl, pokud na něj něco nemají v rukávu. Ale ruku do ohně bych za něj asi nedal.

   Vymazat
  2. K tomu si přečtěte knihu slovenského novináře Valka o A.B. Jsou či nejsou to pomluvy, to je otázka ?!.

   Vymazat
  3. Také to tak vidím

   Vymazat
 7. Tento rozhovor jen potvrzuje dávno tušené souvislosti. Otázka zní, jak a jestli se dokáže naše společnost bránit a ubránit těmto manipulacím. Slušní demokraté nechodí vyřvávat do ulic, když zrovna vládne někdo, koho nemusí, ale byl řádně zvolen. Většina lidí má tolik vlastních existenčních starostí, že nemá ani čas ani možnost nějak rozumě reagovat. A ti, co o sobě tvrdí. že jsou "demokratická elita ", mají, jak vidno, "vypucované palice", a jsou schopni si podříznout větev faktických lidských práv i pod sebou. Protože nejdřív oni umlčí prezidenta, a pak nás ti "kovaní" umlčí všechny, je nevyjímaje. Co s tím lze udělat? Nevím. Měli bychom se spojit, a zvednout se k obraně. Dokud není pozdě. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyhledem k tomu že ČSSD vyhrála volby a lidí s červenými kartičkami, kteří s nimi mavali proti Zemanovi bylo hodně, tak se domnívám, že jsme v p...i.

   Vymazat
  2. V Praze 0,0005 - 0,005%. Tomu Vy říkáte hodně ? To víc lidí, a to je při té bídě co říci, chodí na fotbal. Pokud je někdo v p.....,tak to jste zřejmě Vy a Vám podobní. Nedivím se tomu, mete jen strach ...

   Vymazat
  3. NO A CO OSV ,MÝCH VOLIČŮ.JE TO TAK TAJNÁ ORGANIZACE,ŽE SAMI ČLENOVÉ TJ 8 395 132 ČINITELŮ

   neví,že jsou tam registrovaní a že už dvakrát vyhráli volby metodou crowdsourcing,která je tak silná,že při ní NAHOŘE článek bledne.Pocítila to ODS,která jí byla zpopelněna ve volebních urnách,takže v zimě bude sloužit na posyp chodníků a neoliberály smetla v dalších volbách do kanálů Překládá se totiž jako MOUDROST DAVŮ.

   Takže.nezapomente.Garnitura politiků,kteři nám kradou při volbách naše hlasy sliby,které plnit nehodlají bude muset být odvolána nově získanou mocí POSPOLITOSTI voličů,přičemž slovo POSPOLITOST bude formulováno v DESATERU VOLIČŮ,kteří tam v bodech dají najevo co naši zástupci budou plnit JINAK JE VOLIT NEMUSÍME.

   Jak se zdá očistnou lázní jako ODS ,brzy projde nejen ČSSD,ale i líní komunisti,KTEŘI SI SVOJE DĚLNICKO ROLNICKÉ MOTYKY BRÁNIT NECHTĚJÍ.

   Vymazat
 8. Hm, tak Paroubek byl to nejlepší pro ČSSD. Křivák, který lhaním potopil slušné lidi, to si ještě dobře pamatuji. Dluhy, které se nemusí splácet a jenom tak bokem trochu pošpinit ANO, jak si vše objednali. Myslím, že redakce sedla na lep. Po internetu kolují fotografie Pussy Riot při protestní "souloži". Už vím, k čemu je cena Václava Havla. Viděli jste jeho bustu v USA? Vypadá jako když udělali odlitek z gumáka:) Existuje jedna dobrá metoda, která funguje. Pokud lžidia někoho špiní, tak pracuje dobře pro republiku!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsem Paroubkův advokát, žádný "vejlupek ctností" to teda není, to je fakt. Ale byl to tvrdý manažer s vizí a řešením, který dokázal tu žumpu, v kterou se přeměnila ČSSD ukočírovat a vyvést z krize. A kdo zná poměry v této straně, tak ví, že na to musí být opravdu "řízek". Ostatně současný sešup volebních výsledků, idiotské hádání o poslanecké platy uvnitř ČSSD, potvrzuje, že Sobotka takový řízek není ani omylem. Mě to netěší, naopak, měla by to být sociální demokracie, kdo by teď měl zatroubit k obraně demokracie a svobody. Ale není a nebude. Bohužel.

   Vymazat
  2. REDAKCE TO MYSLÍ DOBŘE .NEKTERÉ KRIMINÁLNICE JSOU FAKT SEXY JAK SI DO PIPINY STRKAJÍ TO KUŘE

   Ostatně na to upozornuje i president.No a fakt je,že všichni ovčané si včimnou radši těch swingers,ale to,že president upozornuje SOUČASNĚ na 500 000 000 000 kaček o kterých nás chtějí naši námi zvolení zástupci obrat SI NEVŠIML NIKDO.
   TAK JAKO TADY NIKDO NEDOKÁŽE ZJISTIT JAK HO OBÍRÁ TEN TRUMBELA GUVERNÉR ČNB,AČKOLI NÁŠ VÝBORNÝ TISK PÍŠE,ŽE KDYBY NEBYLO JEJÍ INTERVENCE PLATILI BYCHOM DNES ZA BENZIN O NEJMÉNĚ DVĚ KORUNY NIŽE.

   Vymazat
 9. Paroubek dělal s republikou to, co s Lihovým domem. Myslím že ČSSD je tam už jenom v pronájmu. Kamaně za 300 000 000Kč, to nemůže myslící člověk dělat.
  Jiří Paroubek, nejprve jako ministr pro místní rozvoj a později dokonce jako premiér České republiky zneužil svoji moc a nechal obvinit nevinné lidi, aby zakryl vlastní pochybení. Lhal, a byl ze lži usvědčen. Dovolím si ocitovat z jednoho z oněch starších blogů:
  „V tomto státě stačí být ministrem, aby vám prošly i mnohasetmilionové průšvihy. Na politické příslušnosti nezáleží. V tomto konkrétním případě ale pánové Lachnit, Paroubek a Martínek shazují vlastní „chyby“ na někoho jiného. Vzpomene si laskavý čtenář na televizní prohlášení Jiřího Paroubka, ve kterém vyzýval obžalovaného Ing Petra Formana, aby „se k věci postavil mužně a přiznal vinu“? Před soudem už bylo mimo jakoukoliv pochybnost dokázáno, že to byl právě Petr Forman, kdo opakovaně Jiřího Paroubka i Radko Martínka v dopisech varoval před možným dalším zneužitím fondů a vyzýval je k zásahu. Paroubek si na to prý nepamatuje, Martínek to přiznal. Myslíte si, že Jiří Paroubek ví něco o mužnosti, která by mu nyní měla velet k omluvě?“

  OdpovědětVymazat
 10. K tomu si přečtěte knihu slovenského novináře Valka o A.B. Jsou či nejsou to pomluvy, to je otázka ?!.

  OdpovědětVymazat
 11. Ten rozhovor popisuje špinavé triky kouzelníků, kteří nás mají v hrsti. Dopručuji text šířit všemi možnými cestami. Například rozhovor vytisknout a rozdávat mezi přáteli. Mělo by se dosáhnout takového stavu, že už nikdo inteligentní neuvěří propagandě televize, rozhlasu a ostatních sdělovacích prostředků. Mágové z televize by měli pochopit, že oblbují diváky a posluchače dávno profláknutými triky.

  Chtělo by to trochu kratší a polopatistickou verzi bez cizích slov, aby čtenáři s pocitem zadostiučinění šířili rozkrytou lež.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Konečne jeden človek ktorý to pochopil!!!!!!!! Všetko ostatné sú len žabo-myšie vojny na odvedenie pozornosti. Lebo najlepšie sa vládne s heslom:ROZDEĽUJ A PANUJ!!!!!

   Vymazat
 12. Vymysleny rozhovor s neznamym anonymem ve kterem chybi jediny dukaz si muzete soudruzi strcit do svych komunistickych zadnic.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když je to vymyšlené, tak z čeho máte strach, který se ve Vašem případě projevuje vulgárností ?

   Vymazat
  2. https://balrad.wordpress.com/2014/11/27/nemi-lenyegismerteto-olvasonk-ajanlasa-alapjan/ kto vie po nemecky može to preložiť

   Vymazat
  3. Jestli se strach projevuje vulgarnostmi, je ten vas prezident podelanej az za usima. A vetsina mistnich komunistu taky.

   Vymazat
  4. Z čeho má strach? Jsou dvě možnosti:

   1. Má strach, a to z to, že by se to u nás mohlo obrátit a on by musel vrátit všechno, co od listopadu 1989 ukradl.

   2. Nemá strach. Je to placený agent s úkolem plivnout jedovou slinu, aby se s ním čtenáři začali hádat, místo aby přemýšleli nad přečteným článkem a nad tím, jak se natistickým mediálním lžím bránit.

   Vymazat
 13. https://balrad.wordpress.com/2014/12/01/merkel-anyo-fejmosast-kapott/

  OdpovědětVymazat
 14. Blbosti, tolik zbytečných keců. Nechápu s čím někteří lidé žijí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NESTAČI NAPSAT,ŽE TU JSOU PRÝ BLBOSTI.MUSÍ SE NAPSAT,KTERÉ A ZDŮVODNIT PROČ.

   Když to nechápete je to známka,že jste vyšel ze čtvrté třídy a tak samozřejmě můžete produkovat pouze kecy a ani nevědět kam jdete.

   Vymazat