AA

Reklama

bb

pondělí 22. prosince 2014

Jak nás ekologové tahají za nos - 5. výročí ututlávaného skandálu

Milan Šálek
22. 12. 2014 http://salek.bigbloger.lidovky.cz/


Zastřeno výstřelky našeho „lidového“ prezidenta a ve světovém měřítku zastíněno ukrajinsko-ruským konfliktem a zvěrstvy tzv. Islámského státu zůstalo téměř nepovšimnuto jedno malé výročí – v listopadu tohoto roku je tomu již pět let od neslavné aféry zvané Climategate. Podívejme se na jeden z nejčastěji citovaných výroků vztahující se k této události trochu podrobněji.

O co tehdy šlo? Na veřejnost unikly tisíce mailů z Oddělení výzkumu klimatu Univerzity Východní Anglie (Climate Research Unit of University of East Anglia, dále zkráceně CRU). Dodnes není jisté, kdo to vlastně udělal, zda to byl šikovný hacker nebo prostě anonymní whistleblower (promiňte mi ten anglický výraz), tj. člověk, který se na některé praktiky už prostě nemůže dívat a řekne dost a prozradí všelijaké informace ze zákulisí dané organizace.

Uniklé maily se samozřejmě neomezovaly na zaměstnance CRU, ale veřejnost si mohla počíst i maily jejich kolegů, zejména ve Spojených státech. V této souvislosti je asi namístě otázka, jak etické je zveřejnění uvedené korespondence; asi nikdo na světě by nebyl rád, kdyby se mu někdo cizí hrabal v mailech, ale na druhé straně se jednalo o služební korespondenci vědců placených z veřejných peněz, tudíž by publikace jejich diskusí a plánů nemělo tolik vadit, mj. s odkazem na deklarovanou otevřenost a transparentnost vědy o klimatu. A zejména, když jsou závěry klimatologického výzkumu používány k odůvodnění všelijakých, a často velmi drahých opatření.

Asi nejslavnějším výrokem spojeným s touto aférou je část mailu, který psal v roce 1999 klimatolog Phil Jones svým kolegům (vysvětlující poznámky, které nejsou součástí původního citátu, jsou v hranatých závorkách):

„Podle Majkova [myšlen Michael Mann, autor slavných klimatických hokejek] triku jsem zrovna dokončil práci na nastavení přístrojových teplot na každou sérii [rekonstrukcí] od roku 1981 a pro Keithovu rekonstrukci od roku 1961.“

O co šlo? Jednalo se o práci na grafu, který byl určen pro publikaci Světové meteorologické organizace (WMO) „Stanovisko WMO ke stavu globálního podnebí v roce 1999“. Ve své konečné podobě vypadal takto:Z grafu je patrné, že globální teploty se od roku 1000 měnily jen mírně, zatímco od roku 1900 vyskočily výrazně vzhůru do hodnot nejvyšších za přibližně 1000 let, což bylo považováno za další důkaz bezprecedentního dramatického oteplení, samozřejmě způsobeného člověkem.

Jak je ale možné získat teplotní řady za tak dlouhé období, když přístrojová měření máme v několika místech pouze po několik století, a v jakž takž potřebném množství pouze za 100-150 let? Pro odhad vývoje teploty v dané oblasti se používají tzv. proxy data, tj. nepřímé ukazatele stavu podnebí, zejména teploty a srážek. Mezi takové proxy údaje patří parametry letokruhů stromů (tloušťka nebo hustota), poměr izotopů v sedimentech apod. Pro zjištění, zda daná proxy data opravdu aspoň částečně odrážejí teplotu, se v období, kdy již přístrojová měření máme, porovnávají s naměřenými hodnotami, a zjištěná závislost, pokud je nalezena, se použije na rekonstrukci podnebí v minulosti, kdy již přístrojová měření k dispozici nejsou.

Výše uvedený graf je složen právě z takových rekonstrukcí. Tedy, přesněji, až na tu část od poloviny 20. století. Pokud by se použily pouze ony teplotní rekonstrukce bez „triků“, vypadal by graf asi takto:Rekonstrukce jsou znázorněny barevně, zatímco přístrojová měření černě (jsou dvě, jedna pro letní období, ke kterým se vztahuje většina rekonstrukcí, druhá pro celý rok – ale to není podstatné).

Pokud bychom si odmysleli černé křivky ukazující skutečně naměřené teploty, vypadalo by to na to, že v polovině 20. století se oteplování (podle těchto rekonstrukcí) zastavilo. Dostáváme se totiž k jednomu z hlavních problémů těchto proxy dat: v druhé polovině 20. století se jim nějak nechce následovat teploty, proxy data indikují stagnaci nebo i pokles teploty. Zelená křivka, rekonstrukce paleoklimatologa K. Briffy, jde dokonce prudce dolů. Paleoklimatologové to označují jako „problém divergence“, který, pokud by byl náležitě uváděn, by výrazně snížil věrohodnost výkřiků typu „nejtepleji za tisíce let!“.

Nyní přichází na řadu onen trik party paleoklimatologů kolem Phila Jonese a Michaela Manna: Nepohodlná (proxy) data se prostě smáznou a nahradí se těmi „korektními“, přístrojovými. A krásný obrázek oteplování, bezprecedentního za tisíc let, je na světě.

Protože se v souvislosti s výrokem „Hide the decline“ vyskytuje spousta chybných interpretací, zdůrazňuji ještě jednou: Skrývat se neměly hodnoty teploty naměřené pomocí teploměrů, ale pokles náhradních, tzv. proxy dat. To nemá zpochybňovat oteplení za posledních zhruba sto let, ale tvrzení o bezprecedentním oteplování v měřítku tisíců let; skutečnost, že se teploty s těmito proxy daty rozcházejí nyní (mimo kalibrační období), je silnou indicií, že v době středověkého klimatického optima (ano, před časem se teplejší podnebí nepovažovalo za hrozbu, ale za požehnání) mohlo být i tepleji než dnes.

Někdo by mohl namítnout, že se to přece použilo „pouze“ na propagační brožurku Světové meteorologické organizace (což mě mimochodem jako meteorologa netěší, mírně řečeno). Podobné triky, i když poněkud sofistikovanější a ne tak humpolácké, se ale používaly i pro shrnující zprávy IPCC. To by si však vyžadovalo jiný a rozsáhlejší příspěvek.

Co tomuto způsobu prezentace dat říká vědecká veřejnost? Kromě pár znepokojených jednotlivců se většinou staví k této prezentaci dat smířlivě nebo dokonce takového „triky“ obhajují. Ke kritikům takového přístupu patří mimochodem fyzik a klimatolog R. Muller. Z jeho prezentace vyjímám srovnání oněch grafů s „trikem“ a bez něho (viz též video):

Trik hokejkových klimatologických mistrů:

Proxy údaje bez použití "triků":

Co na to John Holdren, laureát Nobelovy ceny, vědecký poradce amerického prezidenta prezidenta Baracka Obamy?

„Zdůraznil bych, že, například, pojem „trik“ je ve vědě často používán k popisu chytrých způsobů jak obejít těžkosti, což je zcela legitimní.“ Viz zde.

Ze strany českých obhájců těchto „triků“ vyjímám stanovisko profesora Bedřicha Moldana, ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, politika TOP09 a spoluautora části české ekologické legislativy, k aféře Climategate:

„Především těch mailů, které naznačují, že mohlo dojít k nějaké falzifikaci, nebylo mnoho. A když se na to podíváte podrobně, zjistíte, že je to naprosto zveličené. Dám jediný příklad. Jeden klimatolog napsal: "Musíme s tou křivkou udělat nějaký pěkný trik." Všichni novináři světa se na to vrhli a začali křičet: Vidíte, chtějí dělat triky. Jenže ze své praxe vím, že kdybych něco takového psal, tak bych naprosto neměl na mysli, že chci falšovat data. Chtěl bych třeba jen změnit strukturu stupnic, aby některé trendy lépe vynikly. Tomu klidně budu říkat trik a nikdy by mě nenapadlo, že mě za to někdo bude vláčet.“

Po aféře Climategate následovalo několik vyšetřování, ale pečlivě vybraní „vyšetřovatelé“ neshledali v těchto postupech vážnější nedostatky. Např. jedna z komisí, která výše uvedené vědce „očistila“, byla vedena lordem Oxburghem, ředitelem firmy zabývající se výrobou elektřiny z větru.

Další úvahy o věrohodnosti tvůrců a obhájců oněch klimatologických „triků“ si dovolím přenechat čtenářům. Z mého hlediska je ale nejvíce znepokojující, že tito pánové vychovávají další generace vědců, kteří tyto triky, tedy mazání nepohodlných dat a jejich náhrada „korektnějšími“, mohou považovat za legitimní „chytré způsoby, jak obejít těžkosti“, když naměřené údaje odporují hypotéze. Za relativně pozitivní stránku věci můžeme považovat skutečnost, že takovéto „triky“ nejsou veřejně obhajovány třeba ve farmacii, tedy alespoň doufám.

5 komentářů :

 1. Tohle je potřeba aby se zdražila výroba, protože se uvalí různé daně, omezení, začne se vyrábět řepka místo obilí, provedou se opatření za miliardy zdražující výrobu a na to se musí vypůjčit. Autorem výroby dluhů a těchto podvodů jsou stejní živočichové..

  OdpovědětSmazat
 2. Autora nemohu označit jiným slovem, než ignorant.
  Výsledky měření poskytované v podobě buďto isolovaných bodů nebo "zubaté křivky nebo plochy" se často aproximují do podoby hladké křivky pomocí některé z vyrovnávacích / vyhlazovacích metod. Takových metod jsou stovky. Od jednoduchých, jako je metoda klouzající paraboly až po složité prokládání spline polynomů. Pokud je navíc k dispozici nějaká teorie, které by naměřené hodnoty měly vyhovovat, používá se nejčastěji metoda nejmenších čtverců k proložení teoretické závislosti. Každé ze stovek vyhlazovacích metod se v odborné anglické literatuře říké "trick". Takže autor jen ukázal svou neznalost angličtiny, když slovo trick použité v souvislosti s vyhlazováním experimentální křivky přeložil jako český trik ve významu podvod. Kdyby se autor nejdříve poradil s nějakým odborníkem (třeba ve fyzice nebo biologii, pokud klimatologům nedůvěřuje), bylo by mu vše vysvětleno a nemusel by se blamovat před odbornou veřejností.
  Je ovšem možné, že autor o vysvětlení nestojí a snaží se využít toho, že laická veřejnost slovo trik chápe spíše ve významu podvodu a tuto laickou veřejnost úmyslně klame. V takovém případě je ovšem diskuze zbytečná.

  OdpovědětSmazat
 3. Vážený pane kolego 19:43, nevím, na jakou experimentální vědu jste expert, ale podle mne se pro aproximaci křivek experimentálně zjištěnými body obecně používá anglický termín curve fitting. Slovo trick se užívá ve smyslu, jak je popsáno v článku, tj. k označení obratu, pomoci kterého se řešení matematického problému podstatně zjednoduší, například vhodnou substitucí nebo rozšířením vzorce. Použití trick k aproximaci křivek neznám. Jak se dozvíte na wikipedii je použití climate proxies ve smyslu použitém v článku běžné. Vy budete znát asi proxy server.

  OdpovědětSmazat
 4. Neberte to, prosím, nijak zle, ale domnívám se, že Nová republika udělá jen dobře, když se bude držet témat, kterým její redaktoři rozumí. Chápu že, každý nemůže rozumět všemu, proto někdy méně znamená více.

  https://www.youtube.com/watch?v=B79OuWfYPrg&feature=endscreen&NR=1

  V dobrém zdraví
  JiB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kritizoval jsem pouze použití slova "trick". 20:26

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.