Reklama

čtvrtek 25. prosince 2014

Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel : Hluboce se stydím za zločineckou organizaci, jakou je NATO. Vracím vyznamenání

25.12.2014  Koncepce sociální bezpečnosti
Marek Obrtel: Otevřený dopis Ministru obrany ČR a vládě ČR – žádost o odejmutí vyznamenání z vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO.

Vážený pane ministře,

z důvodů, o kterých se rozepisuji v přiloženém třístránkovém dopise, který je součástí tohoto dokumentu, Vás žádám o odejmutí vyznamenání z vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO.

Děkuji Vám za pochopení a důrazně Vás žádám o Vaše souhlasné stanovisko.

Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.[/i]

V otevřeném dopise Ministru obrany ČR a vládě ČR

Vracím válečná vyznamenání, protože se hluboce stydím za to, že jsem sloužil zločinecké organizaci, jakou je NATO v čele s USA, a jejím zrůdným zájmům po celém světě.

Chci tímto svým gestem také jednoznačně vyjádřit svůj naprostý nesouhlas s politikou USA, uplatňovanou vůči Rusku, zemím EU a všem svobodným a suverénním zemím světa nyní i v minulosti a zejména s jejími důsledky.

Chci také tímto demonstrovat nesouhlas s postupem vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů v otázkách přístupu k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události ve vztahu k současné geopolitické a vojenské situaci ve světě, přičemž viním všechny odpovědné subjekty také za naprostou nečinnost v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu (zejména) mezi USA a Ruskem na území Evropy.

V neposlední řadě chci tímto skutkem podpořit prezidenta republiky, Miloše Zemana, v jeho úsilí o objektivní pohled na stěžejní otázky vnitro i mezinárodně-politické a v jeho boji „proti všem“ za zachování suverenity a identity českého národa a jeho globální bezpečnosti.


V armádě jsem nebyl „outsiderem“


Vystudoval jsem Vojenskou lékařskou akademii a stal se vojenským lékařem s diplomem Univerzity Karlovy v Praze, jsem podplukovníkem AČR v záloze a během činné služby jsem léta vykonával i jedny z nejvyšších postů ve zdravotnické službě armády, vždy na tabulkových místech s plánovanou hodností plukovník.

Mezi ty nejvýznamnější pak patřil post velitele kontingentu AČR v Afghánistánu a náčelníka 11. polní nemocnice AČR tamtéž, zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby, nebo významné funkce v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR.

Během mé kariéry jsem v rámci vojenských operací poznal problematiku Bosny a Hercegoviny a dalších zemí bývalé Jugoslávie, Afghánistán, velmi krátce také problematiku Iráckého konfliktu, ale zejména pak Kosovo.

Službu jsem vykonával vždy nejlépe, jak bylo v mých silách, v souladu s mým přesvědčením, že takové činnosti nelze „dělat napůl“....

Již zde jsem ale, zejména v souvislosti s konfliktem v Kosovu pojal podezření, že naše cesta (působení v bojových uskupeních pod hlavičkou NATO), není správná.......


Jsem především lékař

Vždy, když jsem dospěl k pocitu, že „cosi není v pořádku“, utěšoval jsem se tím, že pracuji jako lékař a mým posláním je pomoc nemocným, raněným a zasaženým včetně místního obyvatelstva všude tam, kde naše jednotky působily. Tato slabá útěcha mi ještě několik let bránila v tom, abych naplno prohlédl a pochopil, že to, co dělá NATO, ale zejména USA, v mnoha zemích celého světa, je nejvyšší stupeň zvrhlosti a opojení mocí, ale především jde o účelově vykonstruované konflikty a zejména záminky k jejich spuštění a americká imperialistická politika v nich nezná hranic. Každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být „vymazán z mapy světa“.


Mráz přichází z Bílého domu, tedy i z NATO

S mezinárodní politikou USA se dlouhodobě nemohu ztotožnit a poté, co jsem se aktivně začal zajímat o kořeny, podstatu, průběh a důsledky akcí, vedených od druhé světové války organizacemi a strukturami USA po celém světě, ji naopak zásadně odsuzuji. Pro mne má jednoznačně podobu bezohledného, zištného a nenasytného imperialismu, který se nezastaví před nikým a před ničím. Jejími důsledky jsou pak především „spálené země“ a miliony mrtvých po celém světě. Příčinou jsou mocenské zájmy světového hegemona a dnes také zoufalá snaha o zabránění definitivního krachu amerického impéria (který je však standardními prostředky neodvratný, což je pro Evropu a lidstvo tou největší skutečnou, avšak tak málo zmiňovanou hrozbou) !!!


Na misích jsem hodně mluvil s místními lidmi

Ať jsem sloužil kdekoliv na světě, nikdy jsem se nevyhýbal kontaktu s místním obyvatelstvem, ať už šlo o kontakty v rámci poskytování zdravotní péče a nebo o prosté rozhovory v rámci náhodných setkání a nebo vzájemných návštěv. Z toho důvodu jsem nikdy nebyl odkázán pouze na informační zdroje blízké NATO, ale byl jsem schopen situaci analyzovat a posuzovat ze všech možných úhlů pohledu. V zemích bývalé Jugoslávie jsem měl navíc tu výhodu, že jsem v krátké době zvládl i místní jazyk na takové úrovni, abych byl schopen základní komunikace. Toto všechno mi mimo další aspekty umožnilo pochopit a přesvědčit sám sebe o naprosté nesmyslnosti a mnohdy zrůdnosti počínání NATO a zejména USA v rámci řady uměle rozpoutaných konfliktů za účelem destabilizace zemí, které nechtěly hrát roli poslušných loutek a vazalů USA. A součástí této mašinerie jsem se, Bohužel, stával i já.


Převážnou většinou politiků v ČR pohrdám a nevážím si jich

Obecně bylo a stále je mým velkým problémem respektování nadřízených, kteří jsou nekompetentní, nevzdělaní, nekonzistentní ve svých názorech, jedním slovem neschopní. Naopak si nesmírně vážím takových „šéfů a velitelů“, kteří jsou „na svém místě“ a pro takové bych pracoval obrazně řečeno, do úmoru....

Během svého profesního života, jak armádního, tak později i civilního, jsem poznal velké množství takových nekompetentních politiků a nadřízených, kteří svůj osobní prospěch a kariérismus, spojený s pokrytectvím, nevědomostí a populismem, vyměnili za čest, vzdělanost a snahu o poctivou práci pro společnost.

Toto mělo vždy, na kterékoliv úrovni, velké, někdy i fatální důsledky. Stejně jako je tomu v rámci naší vrcholné politiky, kdy politici v roli loutek světových mocipánů naši zemi zadlužili, rozprodali, rozkradli, vnitřně rozvrátili, pohřbili veškeré morální hodnoty a uvrhli nás do chapadel takových mocenských struktur, jakou je mimo jiné například NATO v čele s USA. Politici vedou, nebo alespoň trpí, masivní dezinformační kampaň, zamlčují řadu zásadních faktů, majících vliv i na naše životy do budoucna, poklonkují americkým „šéfům“ a mlčky trpí jejich prapodivné krvavé praktiky, čímž přivádějí naši zem na pokraj zkázy. Mimo jiné také tím, že nejsou schopni vnímat integritu Evropy včetně Ruska, jako protiváhu americkým snahám o zotročení světa pod svou nadvládou v době, kdy ekonomický potenciál USA bere za své a je jen otázkou času, kdy se celý americký systém zhroutí a nebo USA vyprovokují fatální válečný konflikt, ke kterému zneužijí Evropu jako válčiště (potřetí v historii).

Jak diametrálně odlišný je pak postoj a vyjadřování našeho prezidenta, Miloše Zemana, který přes obrovskou vlnu nevole jak USA a Bruselu, tak i domácí proamerické „zaprodané kliky“, podává věci tak, jak jsou, nazývá je pravými jmény, poukazuje na skutečné viníky a souvislosti a nebojí se nahlas říci, že Evropa, to je také Rusko, ale ne USA....a další a další skutečnosti. Prezidenta Zemana si za to nesmírně vážím a vyzývám všechny, kterým není osud nás a naší země lhostejný, aby mu vyjádřili svou hlasitou a trvalou podporu proti „americkým praktikám CIA, uplatňovaným nejen velvyslancem Schapirem“, proti červeným kartám pražských kavárenských zaprodanců a proti politice „nohsledů z Bruselu“. Je to námi přímo zvolený prezident, tak si jej nenechme brát.....

V novodobé „studené válce“ stojím na straně Ruska

Tolik odvahy, abych odešel bojovat proti dalšímu produktu zoufalého amerického imperialismu – tedy samozvané Ukrajinské vládě na východ Ukrajiny – nemám a nemělo by to ani žádný smysl, protože v tomto konfliktu jde o zcela něco jiného, než o hledání a uplatňování lidských práv a svobod, tedy o hodnoty, „pro které“ USA již zdevastovaly tolik zemí světa.

Tolik odvahy, abych jednoznačně prohlásil, že v novodobé studené válce a ve věcech s tím souvisejících, stojím na straně současného prezidenta Ruska, kterého si nesmírně vážím za to, s jakým nadhledem, zdrženlivostí a rovnováhou odráží provokace Západu a jak věcně a průhledně reaguje na všechna nařčení a lži kolem veškerého současného dění, tolik odvahy ale mám.

Člověk nemusí být příliš velký odborník na věci politologické, sociologické, vojensko-politické či jiné související, aby si udělal vlastní názor na to, kdo je agresorem a proč, a kdo se brání. Na to stačí zdravý selský rozum, trocha inteligence a schopnosti spojovat věci do kontextu a hodiny studia dostupných pramenů a materiálů z různých zdrojů.

Já jsem si vlastní názor již dávno jednoznačně udělal a stojím si za ním.

A proto nemohu a nechci nadále nosit svá válečná vyznamenání z operací NATO, kterými jsem prošel a která mi byla udělena zločineckou organizací v čele s USA. Dokud budou Spojené státy a jim podobní vedoucí silou NATO, není pro ně na levé straně mé vojenské uniformy místo.

Vážený pane ministře obrany, žádám Vás o odnětí všech mých udělených medailí NATO, za což Vám předem děkuji.

Podplukovník v.z. MUDr. Marek Obrtel

(Redakce Nové republiky děkuji panu podplukovníkovi doktoru Markovi Obrtelovi za jeho občanský postoj a statečnost, s jakou ho hájí.) 

241 komentářů :

 1. Silná káva a těžká kláda, na cukrkandlová ramena ministrových poradců i samotného ministra.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dnes nevidím Palmera, protektorátní kolaboranté se už nemohou spolehnout ani na okupanty z Afghánistánu, kteří se nechtějí podílet na válečných zločinech NATO a veřejně vystupují proti USA rozpoutané ukrajinské válce a vyhlazování Slovanů na Donbasu a v Evropě.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. Dobří lidé ještě žijí. Smekám před takovými, jako je pan podplukovník

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  7. pro admina : byo by dobré v rámci objektivity a slušnosti komentářů požadovat zaregistrování diskutujících - třeba na Googl + a hned bychom se zbavili trolů a provokaterů,kteří si tímto jen zvyšují své ego a nijak nepřispívají ke zkvalitnění diskuzí a tím i odhalení pravdy (stmelování národa )....Vladimír

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 2. Naprostá pravda, vše podepisuji. Můžete mi nadávat na mail bedrichdvorak@email.cz. Zase se to tady hemží anonymními pisálky.Pokud nebudeme mít odvahu vystoupit z anonymity, nic nedokážeme. Vždyť přeci již opravdu musí být líp ! Jinak se tady zblázníme všichni!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Bedřichu, máte naprostou pravdu. A kdyby chtěli za názory někoho šikanovat, ať v práci nebo jinde, pak to musí vyvolat takovou lavinu protiakcí, že si to rychle rozmyslí. Demokracii, či aspoň její zbytky, musíme tvrdě bránit. To znamená především bránit odvážné lidi, co se nehrbí!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Souhlasím s kolegou podplukovníkem. Podobně jistě smýšlí více vojáků, jen nenajdou odvahu k takovémuto činu. Já sám bych nemohl bojovat s vojáky RF, nepodepsal bych třeba přísahu, střílel do vzduchu, nechal se možná i arestovat. Medaile nemám z misí, tak nemá cenu s nimi "šermovat".
   Už naše legie přebíhaly k Rusům. Není to nic tak zvláštního. Vlády vždy nepředstavují vůli lidu, který použije selský rozum. Hrdinní byli někteří Němci v Sudetech, kteří nenastoupili do služeb tisícileté říše nebo utekli. Podobně tisíce Němců trpících ve věznicích v Říši, sociální demokraté, komunisté, židé.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  6. nedejte na troly a provokatéry pane Štumpo je jich kolem nás hodně a nemají ani odvahu vystoupit s anonymity,ale my ostatní však víme,že máte pravdu....Vladimír

   Smazat
  7. Máte pravdu pane Dvořák. Souhlasím a podepisuji Jaroslava Vondráková, e-mail javo68@seznam.cz

   Smazat
  8. Vezměme za své, že není povinnost reagovat na každého blbce.

   Smazat
 3. Vážený pane doktore. Děkuji vám za váš postoj, jste v obraze a plně s vámi souhlasím.

  OdpovědětSmazat
 4. Líp už bylo Bedřichu.
  L.P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč myslíte ? Možná jen pro Vás ! Vždy přeci může být lépe a není to o ceně rohlíku.

   Smazat
  2. To byl jen slovní obrat z reklamy, vypadlo to ze mne, přestože v dané chvíli doufám v příznivý obrat, nejen co se týká mé zdravotní formy. Ten člověk, ten pplk., - jeho postoj si zaslouží co nejširší publikace. To je v současné době dle mého mínění velice významný VZOR a bude muset čelit mnoha úskalím, zaslouží si co nejširší podpory a uznání, které naše masmédia neposkytnou ani náhodou.
   L.P.

   Smazat
  3. Většina lidí v Česku nejsou žádní váleční štváči. Nechtějí střílet vlastně na nikoho.Dnes jsou zpracovávání hlavně mladí lidé, aby se to změnilo. Bohužel řady těch zpracovaných povážlivě rostou.Osobně jsem s mnohými diskutoval. Vymývání mozku je osvědčená metoda propagandy. Pravda stejně musí časem vyplavat na povrch.

   Smazat
 5. BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Přemíra svědomí, které jinde absolutně chybí a evidentní nepochopení čiré humanity v bombardování civilů s dětmi.
  Tenhle člověk by měl být VZOREM a bylo by lépe a méně strachu.
  L.P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vzorem ano, strachu neubude a nebude tím lépe. Změna vlády, orientace státu, stávky, střet s havloidními debilizátory, boj s unijními zločinci, referenda, co nejširší diskuse s lidmi - to by nakonec pomohlo.

   SvDO

   Smazat
  2. Jednolitá masová propaganda, kdy je označení nepřítele masově sugerováno do povědomí lidí a iniciátor násilí, vzniku válek je vydáván za jediného ochránce míru, demokracie a svobody, to vše pak potvrzováno jednotnou frontou politiků všech stran a kdokoli vystoupí z řady ať již Okamura, nebo president je následně ostatními politiky, a masmédii dehonestován a dokonce cenzurován, to vše dohromady tedy vzbuzuje strach. Když pak vystoupí někdo z takového postavení v NATO, jako měl pplk vz. Orbel, otevřeně, bez příkras, syrově a na rovinu vysvětlí důvody, pro které se vzdává vyznamenání udělené za práci lékaře v těžkých a nebezpečných podmínkách, bez ohledu na kariéru a možné důsledky v našem zfanatizovaném prostředí, pak to má velikou, značnou váhu. Když se objeví něco takového, naprosto nečekaného, v totální tmě šířené masmédii i politiky, dodá to naději, že může být lépe a umenší to strach z oné mediální tmy.
   L.P.

   Smazat
  3. je třeba aby jsme my všichni našli v sobě tuto odvahu.Pan pplk. Obrtel nám jen uházal cestu- ale jít po ní musíme my sami....V.N.

   Smazat
 7. Hezká první vlaštovka, ještě pár dalších a možná přijde "oteplení". Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. no oteplení už je - venku :-) ale jinak si myslím,že s našim hercem u kormidla vojáků nehne nic,než pořádná manifestace,oni jsou to tam samé krysy a na ty neplatí domluva a svědomí? to už vůbec nemají,na ty platí tvrdá ruka lidu - budeme si muset na toto jednání zvyknout,jinak budeme jan nadávat a oni se nám smát...Vladimír

   Smazat
  2. S proutkem balvan neodvalíš. Ovšem stačí pár letokruhů a je z toho páka jako hrom.

   Smazat
 8. Tak tomu se říká osobní statečnost. Doufám, že se lidem konečně začnou otevírat oči a udělají si tak obrázek kdo je agresor a kdo oběť. Díky pane doktore !!!

  OdpovědětSmazat
 9. Uzasne,pozitivne, povzbudzujuce, odvazne - dakujem,prajem vsetko len to najlepsie.

  OdpovědětSmazat
 10. Už to říkal Strelkov(ruský velitel ozbrojenců) bez jeho vojáků by žádný odpor na Donbase nebyl. Putin porušil svojí anexí Krymu základní práva soužití mezi státy a proto byly na Rusko uvaleny sankce. Nechápu, proč se snaží kdejaký utřinos diktovat či radit suverenímu ukrajínskému státu, jak má postupovat v budoucnu. Nelíbilo by se to ani Putinovi, ani Zemanovi..... jen hloupé blábolení o Natu může a divit se jen trouba, protože Němci oblblí Hitlerem, tak jak Češi a další komunismem, jsou již 70 let spolu s Brity nejdemokratičtějšími státy v Evropě, zatím co Rusko po nástupu Putina a jeho KGB, opět usiluje o vzkříšení Ruska co by silné vojenské velmoci s celým doprovodem obnovy studené války, řinčení zbraněmi, omezováním osobních svobod, státní propagandou bez demokratických principů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zkus ase probudit z usáckého snu prospěje ti to

   Smazat
  2. A hlavně si vyklepej tu řezanku z hlavy ty santa klausi.

   Smazat
  3. probudit se ??? a z čeho? což Vy postup Rusů chválíte, imponuje Vám právo silnějšího? Veškeré mezinárodní smlouvy tímto jdou do kopru, v ruské logice je každý (pokud tyto smlouvy shledá jako pro sebe nevyhovující) oprávněn vzít si území silou nebo hrozbou síly. já tedy silně nesouhlasím.

   Smazat
  4. Vyčítáte obyvatelům Krymu a Donbasu, že po proskribcích a křišťálových dnech na západní Ukrajině, pogromech a nacistických zvěrstvech na východní Ukrajině uspořádali referenda a po napadení ukro-americkými nacisty odmítají jít na porážku jako ovce ?

   Smazat
  5. A proč jste začal nesouhlasit s podobným postupem až letos? Dříve vám to nevadilo?

   Smazat
  6. Člověče, vždyť vy vůbec nevíte která bije. Blábolíte stále stejné nesmysly jako ČT. Čím se Rusko provinilo, tím že se chová moudře a zdrženlivě, že přijímá na své území nebohé uprchlíky na které střílí a hází bomby vlastní ukr.armáda ? Vy jste nic neslyšel o právu na sebeurčení ? Odtržení zločinného Kosova od Srbska za přispění USA to vám nevadí ? Krásná ukázka měření dvojím metrem. Obyvatelé Krymu podle vás o sobě rozhodnout nemohou ? Asi by to chtělo používat více vlastní hlavu a méně sledovat prolhanou ČT. A to jsem nikdy v KSČ nebyl a Rusko nikdy neobdivoval.

   Smazat
  7. Možná sleduje TV Nova, která také lže jako když Bakala tiskne. Vyzmizíkovaný z projevu Bakala už určitě přeposílá maily z centrumu na ústředí CIA.

   Smazat
  8. Jakou silou? Obyvatelé Krymu (autonomní republiky) si sami demokraticky zvolili připojení k Rusku, protože:
   1) Většina z nich jsou Rusové
   2) Odjakživa byli součástí ruské SFSR
   3) Bylo jim vyhrožováno zákazem ruštiny
   4) Viděli, jaký terorismus se udává v Kyjevě
   Impérium USA využilo zakomplexovaných obyvatel bývalého Východního bloku vůči Rusku a šíří svoji propagandu k překrytí svých válečných zájmů a hodně lidí jim to žere.

   Smazat
 11. - Tak toto je opravdu (v dnešním dění) SILNÁ OSOBNOST a ROVNÝ CHLAP !!!, takto smyslplně a veřejně vyjádřit svůj názor, vědom si i případných osobních následků : chápu jej jako spouštěč i pro ostatní kteří se nebudou bát říci svůj názor : jsem jen zvědav na (případný) postoj a reakci z naší armádní a polit.scény, a co méda?, nemluvě o tom, a co na to v (NATO) : ještě jednou - díky Vám.

  OdpovědětSmazat
 12. Hluboce před Vámi smekám pane podplukovníku a doufám, že takových statečných a hlavně myslících vojáků je v naší armádě více. O bývalém nejvyšším generálu o tom bohužel nejsem přesvědčen. Je to pouhý kariérista, stejně, jako mnoho jiných.

  OdpovědětSmazat
 13. Pán doktor, vďaka za Vás občiansky postoj a postoj vojaka. S obsahom sa plne stotožňujem. Len ma mrzí, že ani argumenty a faktá nemôžu pohnúť vedomím verejnosti, že je potrebné v prospech zmeny zahraničnej politiky či v ČR, SR alebo v rámci EÚ niečo zásadného urobiť. Takto by mal konať každý náš volený politik, ktorý prezentuje svoju vlasť v Bruseli. Náš pán premiér Róbert Fico vyjadril názor, že je potrebné hľadať v Európe sily, ktoré sú pripravené postaviť sa do roly mierotvorcov. Za toto želanie ho šéfredaktor týždenníka Plus 7 dní nazval nezodpovedným hlupákom. Ak také niečo šíri sa tlačou, tak potom ľudia si musia hľadať iné informácie. Pán Fico nenašiel tieto sily. Lenže nám obyčajným ľuďom musí byť jasné, že v oblasti zahraničnej politiky sa musia preorientovať národné štáty a spolupracovať s Ruskom, pretože Rusko na čele s prezidentom Putinou predstavuje pre súčasné dianie v svete a najmä v Európe tie sily, ktoré môžu plniť úlohu mierotvorcov. Najväčší propagandistický podvod v tomto novom storočí sa týka toho, že verejnosti bolo jasne zdôrazňované, že EÚ predstavuje svojou integráciou jedinečné miesto pre organizovanie mierového života. Ostatné roky činnosti tejto inštitúcie svedčia o niečom inom a vrchol "drzosti" politiky Západu bol dokonaný v roku 2014 a ďalej to pokračuje. Ďakujem.

  OdpovědětSmazat
 14. ten náš přizdisráč petr pavel má už pěkně hnědej kroužek na krku z análního pobytu u válečných eurokřiklounů jsem zvědavej jak dlouho budem čekat maďaři se už pohnuli je potřeba vyhostit usáky z evropských ambasád !!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. každou středu má být před velvyslanectvím USA manifestace - ( LD) poprvé tam bylo jen pár lidí ,tak by bylo dobré to posilnit a zostřit.Není možné,že bychom toho USáckého provokatéra nevyšťouchali a Zeman mu pak na to dá potvrzení jako OSOBA NEŽÁDOUCÍ :-) ...Vladimír

   Smazat
 15. Klobúk dole !!To je človek ktorý si fakt zaslúži úctu!

  OdpovědětSmazat
 16. ve finsku bude referendum do nato / kdo se ptal nás v česku jednoduše to havlozmrd upekl se stranickýma štěnicema a bylo to !!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. i vystoupit jde ale to by tam musela být vláda jako třeba v Maďarsku ale mysím,že nejhlavnější je teď ČT tam by se to mělo dát dopořádku,aby se lidé dozvěděli jak se věci mají.Pak se dá změnit leccos jiného....Vladimír

   Smazat
  2. Vážený pane doktore Obrteli,
   jste skutečný chlap a doktor. Děkuji Vám. Jen více takových, kteří mají jak srdce, tak rozum na správném místě. Vléváte naději do srdcí dalších lidí, kteří se nebudou bát říkat své názory otevřeně a nakonec konat ve jménu humanity a nikoli oligarchů z NATO.
   Pavel Kalenda

   Smazat
 17. Máte odvahu a více než jiní. K. T.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co na to Žílkové děti a vnuci, které se rozhodl utratit na východní frontě protektorátní ministr války Martin Stropnický.

   Smazat
  2. Nacistický pohlavár civilisty vraždící organizace EU/NATO povolávací rozkaz Karlovým celebritám nedopustí. Skončil by jako velitel vojenské správy, který obeslal syny Turčinova a Porošenka.

   Smazat
 18. Bravo! Moje nejhlubší úcta!
  Jiří Milota

  OdpovědětSmazat
 19. Lubomír Šustáček25. prosince 2014 21:55

  Naši představitelé podporují fašismus na Ukrajině, utrácí finanční prostředky z daní EU pro zločinecký režim a jako tupé stádo poslouchají největší darebáky na světě USA s jejich mocenskými plány. Pro naše dědy nemyslitelné a naši lidi k tomu přihlížejí a mlčí. Jen více takových lidí, kteří se konečně nebojí říci pravdu.

  OdpovědětSmazat
 20. S hlubokou úctou se klaním, pane doktore! Souhlasím s každým slovem, perfektně a pravdivě formulované, balzám na duši v době, kdy černohnědá fašistická prasata vyrazila do útoku proti lidem. Slova pravdy v pravý čas!

  OdpovědětSmazat
 21. Jste fér chlap pane podplukovníku

  OdpovědětSmazat
 22. To je frajer. Takového člověka bych navrhnul na nejvyšší státní vyznamenání.

  OdpovědětSmazat
 23. Smekám a gratuluji ! Jste pane doktore Obrtele skutečný hrdina a vlastenec ! Nesmírně si Vás vážím za tento statečný čin, kéž by Vás další profesionální vojáci následovali.

  OdpovědětSmazat
 24. Pavel Sedlák - hluboce smekám a s úctou děkuji za váš odvážný hlas, kéž by se nás ozvalo veřejně víc. Velmi odvážné a statečné prohlášení!

  OdpovědětSmazat
 25. GRATULUJI PLUKOVNÍKU, JSTE HRDINA. Informujte dál veřejnost jak s Vámi naloží. Chtělo by to petici na Vaši podporu.
  Tomáš

  OdpovědětSmazat
 26. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 27. Toto je náš "Přemysl Oráč", takový člověk prokázal způsobilost být ve vedení či správě ČR. Klíčem pro vedoucí pocty - morální autorita a statečnost! Hezké svátky a můj obdiv Petr K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. souhlasím a na takové poctivé a odvážné lidi je třaba pamatovat,při budování nového spravedlivějšího systému,až ten dnešní už konečně zahyne ...V.N.

   Smazat
 28. Chapeau - odvahu máte pane Obtrel, proto ještě jednou Chapeau a Bravo!

  OdpovědětSmazat
 29. Trochu ujeté
  to vyznamenání dostal pan doktor za to že léčil, nikoliv za to , že někde vraždil.
  Malinko mi to připadá jako sebevražda sebeupálením. Nic neřeší.
  Palacha už jsme tady měli.

  Jířa

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím,že nemáte pravdu. V tomto rozhodnutí hraje roli také od koho vyznamenání a řády dostal. Od hromadného vraha a násilníka . I já děkuji za tu odvahu. Omlouvám se , ale ujeté je spíše vaše srovnání se sebeupálením. Čímž nevylučuji, že se někdo pokusí panu doktorovi pomstít. Ale to je o něčem jiném, nemyslíte? J.B.

   Smazat
 30. Pane podplukovníku v.z. MUDr. Marku Obrteli, máte můj respekt a uznání za odvahu!
  Zdraví a pěkné svátky přeje
  Jiří Babača

  OdpovědětSmazat
 31. Muj velký obdiv,bravo!!!

  OdpovědětSmazat
 32. * Spravedlivý *
  Pan Obrtel je opravdový VLASTENEC ! a příklad hodný NÁSLEDOVÁNÍ.
  Kéž by se takto zachovali i ostatní !
  Nádherné shrnutí podstaty konfliktů v dnešní světové situaci.
  ..nazval bych to "Obrtelova morální facka globálním otrokářům" !!!
  BRAVO !!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 33. Nevite někdo, jestli byla o tomto činu zmínka v nějakém masmediu - televizi, novinách ? Lukáš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To by jste chtěl po těch naších prestitutech trochu moc... (;-(.
   Zdr.
   JiB

   Smazat
  2. Prestituti ve lžídiích napíšou maximálně, že je to Putinův agent a Rockefeller jim hodí kostičku..

   Smazat
  3. Objevilo se to pouze na Parlamentních listech, ale jinak nikde. Ale co byste chtěl od naší mediální žumpy.

   Smazat
 34. Dokud za to bral komunisticky posera prachy, tak ani necekl. Ted kdyz je v zaloze a nemuze se mu nic stat tak jeci jako Viktorka.
  Cim drive se nase armada byvalych komunistickych lampasaku a dnesnich vlastizradcu zbavi, tim lip.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Onan si nastavil budíka.
   Zasmradil.
   A zpět do chléva utíká.

   Smazat
 35. Velice si vážím statečného postoje pana doktora Obrtela. Je to čestný člověk. A ani jedovatá trollova slina na tom nic nezmění.

  OdpovědětSmazat
 36. Proc nebyl tak "statecny" uz v cinne sluzbe, kdyz bral plat? Ted tomu zbabelci nikdo neublizi, nebo snad ano ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte-li tu odvahu na určité dění vyjádřit svůj názor, musíte je nejdříve poznat "na vlastní kůži". Mluvit o někom jako o "zbabělci" to dokáže pouze "trouba", který toho v životě zatím moc nedokázal a nepoznal.

   Smazat
  2. Vy poznáte zlo hned? Já také zvonil klíčema a obdivoval Havla, ale dnes bych po něm nepojmenoval ani veřejné WC v Pelhřimově.

   Smazat
  3. V činné službě statečný rozhodně byl, to uznali na rozdíl od trapného anonyma i ti v NATO, když mu udělili ta vyznamenání, která nyní vrací, což je za podmínek hysterie naší společnosti zase velice statečné. Jako lékař ale nevraždil ve stylu hrdinských fašistů ale v obtížných a nebezpečných podmínkách lidi zachraňoval. Jen zakomplexovaný anonymn ízbabělec choromyslného myšlení, patřící na léčení psychiky může vyjevit takhle zrůdné hovadiny. S tím by si neporadil, při veškeré úctě k němu ani mudr. Ivan David.
   L.P.

   Smazat
 37. Chce to manifestace před sionistickým velvyslanectvím a mávat hnědými kartičkami, ať ti vrazi jdou do p....e

  OdpovědětSmazat
 38. Ano, někteří už pochopili, že jejich vojenská činnost nemá nic společného s hezkými kecy o lidských právech a humanitě. Bohudíky toto uvědomění probíhá i v současných USA i v dalších západních zemích.

  A ti ostatní budou mít v budoucnu dost příležitostí vysvětlovat, proč tak nadšeně kolaborovali s tímto již zdiskreditovaným antidemokratickým režimem založeným bohužel na manipulaci s myšlením lidí.

  9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out | české titulky
  https://www.youtube.com/watch?v=bGJbiyqx_T8

  Dokument o nálezu nanotermitu v prachu WTC
  https://www.youtube.com/watch?v=Bdml7ZxTQY0

  Charlie Sheen's Video Message to President Obama
  https://www.youtube.com/watch?v=ZyKR2-A0KPU

  www.patriotsquestion911.com
  www.ae911truth.org

  OdpovědětSmazat
 39. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 40. Trvalo mu to ale, panu doktorovi. Možná by taky bylo dobrý, aby se vzdal důchodu za službu u NATO a moh by si ponechat jen za služby socialistické republice. I těch dvacet tisíc by mu mohlo stačit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste "ubožák", ze kterého mluví jen a jen závist ...

   Smazat
  2. Jste zakomplexovanej člověk,nic víc.A že byste také někdy trochu přemýšlel,to asi nehrozí,co?

   Smazat
 41. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky doufám. Že bych byl na straně USa se nedá říct, ale soudruh pplk. prohlašuje, že je na straně Ruska, to znamená, že Rusko může zabírat části jiných států a to mu nevadí? Doufám, že jeho dopis bude smazán, poněvadž slušné lidi to uráží!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Tomu se říká slušná diskuze? Nebo demagogie? Nesouhlasíš se mnou, si prase a je třeba tě odstranit! Možná by bylo dobrý postavit u nás něco jako byla za Druhý světový Osvětim, co?

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 42. Vůl zůstane volem. Vzkaz autorovi příspěvku v 09.50 hod.

  OdpovědětSmazat
 43. myslím si, že jsi obyčejný demagog a nácek. To, jak se projevuješ, to jasně dosvědčuje. Určitě nadáváš na fašistickou část Ukrajinců a sám jsi jejich bratr. Končím, protože s volama se nebavím a nebudu si kazit zbytek Vánoc diskuzí s kovanym soudruhem. Hezký zbytek Vánoc, více přemýšlení a slušnosti Ti přeje Zdeněk. PS. I když pochybuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Pochybuji o tom, že můžeš přemýšlet a být slušný!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 44. Slovenský "Marek Obrtel" //www.youtube.com/watch?v=j2urnOLgI4c#t=591 rozhovor s ním začíná cca od 6 minuty 50 vteřiny.

  OdpovědětSmazat
 45. Endorse every word!!! Bravo!!! A doctor from Russia.Přihlásit pod každým slovem!!! Bravo!!! Lékař z Ruska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak zas uplně není zkaženy tento narudek když jsou tady takový lidé jako pan Obrtel!
   Skoda že nedostane prostor v tv o svém vyjadření.
   Ale na nejakém namestí by to šlo. Zas by par lidí se probudilo!

   Smazat
 46. pplk. MUDr. Obrtel mimořádný chlap a možný ANO kandidát na Ministra Zdr. místo upoceného zloděje Němečka!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "ANO kandidát" ? To jsem se srdečně zasmál ! Toho hnutí ANO, p.Babiše, které tak skvěle "spolupracuje" s fašizujícími částmi KDÚ-ČSL a ČSSD v současné vládě ? Pochybuji, že by si s těmito stranami a hnutím mohl "rozumět" .... Zřejmě jste si dopis si pořádně nepřečetl a nepochopil.

   Smazat
 47. Pane plukovníku Obrteli,vy jste ten Velký Čech,který tady tolik chybí.Máme naštěstí dost takto smýšlejících občanů,ale chybí jim odvaha pro hájení této pravdy cokoliv udělat. Radši budou do otupění poslouchat ubožáky jako Schwarzenberg,Kocáb atd. Děkuji Vám a nesmírně si Vás vážím.

  OdpovědětSmazat
 48. Skutečně obdivuhodné. PS: Vsadím se, že rektonauti v ČT se o něm nezmíní ani slovem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mam takovej dojem, že v ČT se o tom už mluvilo. Určitě to již bylo publikovaný na netu a v některých denících již před Vánoci.

   Smazat
 49. Sdílím stejný názor, jak jej zde vyjádřil MUDr. Obrtel.
  Je to vážné a jistě i společensky zajímavé sdělení. Proto čekám, že bude pozván do hlavních zpráv ČTV, ... a zatím nic. Asi je mé očekávání marné, že?
  František Opluštil

  OdpovědětSmazat
 50. Dejme je bratrum Masinum.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Loupežným vrahům se metály za záchranu životů nedávají.

   Smazat
 51. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/paul-craig-roberts-na-pokraji-valky-a-ekonomickeho-kolapsu/

  OdpovědětSmazat
 52. Vážený pane podplukovníku vřelé díky za to, že fundovaně potvrzujete co většina slušných myslících lidí zná pouze na základě různých mediálních zdrojů. Přeji vám v novém roce vše nejlepší a hlavně zdraví, s prosbou o další zveřejňování vašich zkušeností a názorů.
  S úctou Jaroslav Frolík.

  OdpovědětSmazat
 53. Odpovědi
  1. Hrdina nepracuje vetsinu zivota pro "nepritele" jen aby ze sebe delal ve vysluzbe hrdinu.
   Takovemu cloveku jako je soudruh pplk. se rika krysa.

   Smazat
  2. On je to soudruh? To jsem nevěděl, to mi ušlo.

   Smazat
 54. Dokud za to bral komunisticky posera prachy, tak ani necekl. Ted kdyz je v zaloze a nemuze se mu nic stat tak jeci jako Viktorka.
  Cim drive se nase armada byvalych komunistickych lampasaku a dnesnich vlastizradcu zbavi, tim lip.
  A vy komunisticko-nacisticka zberi budte radi, ze pan Havel udelal chybu a nikdo z vas nebyl za kolaboraci s ruskymi okupanty potrestan.
  Protoze co neni, muze byt. Zlocin vlastizrady je trestan i v tech nejtolerantnejsich zemich.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Armáda prošla několikanásobnou lustrací. Kdyby prošly tvé návrhy, tak by do Kosova a dalších imperiálních válek na vyšších velitelských postech neměl kdo jít. Ani Šedivák by tam nebyl. Leda tak rehabilitovaní velitelé hubou - Raška a pod. Vlastizrádci jsou ti co nehájí zájmy ČR ale cizích zemí. Pan Obrtel na vlastní zkušenosti poznal, že nehájí zájmy české země ale cizí zájmy a zaujal k tomu chlapský postoj. Na rozdíl třeba od tebe, kterého platí za trollování a prosazování cizích politických a ekonomických zájmů proti zájmům většiny obyvatel ČR, kteří nepotřebují ani války ani sankce proti cizím zemím a jejich obyvatelům, které nám nikdy nic špatného neprovedli. Rovněž tak nepotřebují válku, ve které by krváceli za cizí zájmy a proměnili svou zemi ve válečnou ruinu.

   Smazat
  2. Čím blbější sedlák, tím větší brambory.

   Smazat
  3. Jste duševně zdráv nebo jen obyčejný "trouba" ? Vždyť ani nevíte o čem píšete.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Je to chudák, nedráždit, nekrmit.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 55. ked mi moj otec, mimochodom byvaly "lampasak" poslal odkaz na list pana doktora ostal som ako prikovany. prva moja myslienka bola, ci sa pan doktor nezblaznil. cital som ho niekolkokrat a pochopil. svedomie a cest u niektorych z nas nezahynuli. zacal som tento odaz posielat vsade a vsetkym. pan dvorak nesklamal a nova republika patri cim viac medzi moje top.
  cele toto vam pisem ako syn plukovnika vo vysluzbe. niektore casti z filmu pelisky doverne poznam. botky krusky, zelene fusakle a spodne tielka so skrizenymi mecami. bezna sucast mojho detskeho zivota. duklacke teplaky mi ale vsetci zavideli a aj dres. dukla bola vtedy pojem. nielen praha, ale aj jihlava. duklu mezi mrakodrapmi od oty pavla som poznal naspamet.
  do svojich desiatich rokov som zazil tri stahovania, kazde dva tyzdne som zistil, ze mam tatka a nakoniec som zacal robit v praci, ktoru som si vysnil. skoncil som ako kameraman v televizii. a hadajte kto mi to umoznil? tatko. ta zelena guma.
  moj otec tejto republike sluzil viac ako 46 rokov. 24 hodin kazdy den v pohotovosti a popritom vystudoval dve vysoke skoly, ziskal titul docent, doktor filozofie a kandidat vied. ucil estetiku, dejiny filmu a fotografie. a blbnul s barevnejma tuzkama po mapach pri stabnych cviceniach.
  moju lasku ku kulture a uctu k zivotu som po nom podedil a on ju patricne podporoval. lampasak jeden.
  v 89 sme mali spolu urcite nazorove rozepre. u mna to bola mladicka nerozvaznost a u neho skusenosti. roky studia a neskutocny zaber poznania zivota. mal tu odvahu a vystupil na niekolkych vpn stretnutiach. samozrejme ho vypiskali a vdaka tomu som nedostal sancu zacat studovat vysoku skolu. mal som stigma ako syn politruka. prezil som to a o to viac si vazim mojho otca. zostal sam sebou, kabat nezmenil a skoda, ze som si tie jeho slova o zamatovej revolucii nezapisal. uz vtedy tvrdil, ze nejde o zmenu pre vsetkych, ale o zmenu pre "vyvolenych". majetkovy prevrat pod taktovkou "kovanych" sudruhov. staci sa len dnes len na slovensku pozriet, kto tvori vrstvu "uspesnych". najviac je medzi nimi deticiek zlatej mladeze socializmu. deti velvyslancov, byvalych stranickyc funkcionarov a inej podobnej pakaze. ludi bez moralky a chrbtovej kosti. vyuzit a zneuzit, tot ich heslo. na slovensku teraz vladne socialna demokracia, ale na baterky. skuste si len pozriet zivotopisy dnesnych mocnych a ich rodine pozadie. bingo a sme doma.
  ale dost bolo mojich vylavov. neskutocne si cenim postoj pana doktora a mojho otca. ten prvy pochopil a ten druhy odisiel z armady z principu. lumpom sluzit nebude a prisahal svoju vernost niekomu inemu. spolocnosti, teda nam vsetkym. nam sluzil a nas branil. po 89 sa to uz nedalo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takze vas otecko bol vlastizradna svina, ktora sluzila sovetskym okupantom a kradla armadnu vystroj.
   A syncek sa potatil a aj on vlast zrazuje a Rusovi do riti lezie.
   Vitajte v Novej Republike. Webu korunovanych, plechom pobitych chujov.

   Smazat
  2. Ty tady nikoho nevítej, zmetku, nejsi tu mezi svými. Ty jsi tady akorát vlezlá a otravná veš. A neurážej slušné lidi s vlastním názorem, chlíváku.

   Smazat
  3. pane Orzság nevšímejte si těch lidských odpadů,nemají zamák úcty a sami časem chcípnou....
   myslím,že vašeho otce znám sloužil jsem v Liptovslém Mikuláši na VVTŠ - ČSSP v roce 78 - 80 jako řidič záklaďák a v té době byl známý.přeji vám hezký den....Vladimír Novák

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Co věta, to "perla". Jste duševně zdráv ? Doporučuji Vám, vyhledejte specialistu ....

   Smazat
  6. Mezi vlastizrádci a fašouny jseš už dávno, to je evidentní. A sem, mezi slušné lidi se cpeš, jen abys mohl ukájet svou duševní nemoc. Nikomu nepřeji nic zlého, to se vrací jako bumerang. Ty se buď půjdeš léčit, což asi nehrozí, nebo se umlátíš "v kotrmelcích" sám.Ty "žertíku".....

   Smazat
  7. Aha, takze starej Oszag byl komunistickej politruk. :-)

   Smazat
  8. Eh, ty dusevny malorolnik, dlho som zvazoval, ci ti vobec odpoviem. Som rad, ze moj otec nemusel kvoli tebe nasadzovat svoj zivot a ze ten svet mal vtedy akes takes pravidla a dohody sa dodrziavali. Ty si typicky produkt dnesnej doby. Niekto to tu uz inde presne pomenoval. Zasmradnuty rybnicek to je to, kam siaha tvoj dusevny obzor a ty nikdy neprekrocis jeho teritorium. Len bahno a hnoj. Zasmrdis a clovek ta moze len polutovat. A az sa budes rovnat mojmu otcovi politrukovi v znalistiach a vedomostiach, tak sa ozvi. Inak je kazdy tvoj vyplod len ukazka tvojej intelektualnej urovne.

   Smazat
  9. A co keby sme uz konecne poznali tvoje meno...kedy najdes odvahu?

   Smazat
 56. Jednou třeba budeme mít armádu pro obranu české země a nikoliv pro loupežné útočné války pod vylhanými důvody. Děkuji panu podplukovníkovi, že ukázal čemu slouží NATO a emrické loutky. Víc takových Obrtelů! A nájemný troll ať se z toho třeba ....! Pravda stejně nakonec vyjde najevo. Nejdřív nesměle a nakonec v plné nahotě. Jak říkával humanitární bombarďák - pravda a láska stejně nakonec zvítězí nad lží a nenávistí. Věcné důkazy a mír nakonec musejí zvítězit nad válkou a absurdní "humanitární" bombardovací humanitou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy budte moc a moc rad, ze diky omylu pana Havla neskoncil ani jeden z vas komunistickych kolaborantu se sovetskymi okupanty ve vezeni.
   Rad muze byt i "statecny" podplukovnik.

   Smazat
  2. Přestaň mluvit o kolaborantech, řiťolezče. A o "panu" Havlovi - signatáři a spoluatorovi zvacího listu č.2 také.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  6. Pan Havel byl prominentní vězeň režimu. Na rozdíl kupř. od vězňů pravdolásky v latinské Americe, kteří byli "humanitou" s cizím odborným vedením umučeni k smrti. A taky to byl politický podvodník par excellace. Stačí si vzpomenout na jeho bláboly o NATO a morální veletoče.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  8. Povezte pane Dvorak, co jste delal kdyz sedel Havel potreti v komunistickem kriminale ? No tak, komunisto…. :-)

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  10. Havel podepsal při prvním pobytu ve vězení spolupráci a pak to potřeboval napravit, tak se nechal zavřít ještě znovu. Nic jiného to nebylo, prostě byl zbabělý a pak mu to přišlo trapné.

   Smazat
  11. Největšího politického diverzanta by žádný režim (ani na západě) střídavě nezavíral do fešáckého kriminálu a nepropouštěl. Havel je uměle vytvořený mýtus.

   Smazat
 57. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 58. Smekám před panem podplukovníkem Obrtelem a tleskám jeho odvaze a statečnosti!
  Do Nového roku přeji sobě a všem českým ženám: Více takových mužných mužů a méně ustrašených vyčuránků, kteří jsou «muži» jen podle vnějších pohlavních znaků!

  Amen

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Sic to byl "jen" doktor, ale nakonec prozřel. A to je důležité - nájemný pisálku.

   Smazat
  3. Ano, nakonec. Az sla ta krysa do vysluzby.

   Smazat
 59. Takovy po bitve general. Doufam, ze vrati i zold.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč by vracel žold? Ty lidi zachraňoval a mzdu si zasloužil. Na rozdíl od tebe za ty bláboly zde.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Zachranoval (podle svych slov) zlocince z NATO. At vrati zold zkurvysyn a pak at keca.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 60. Co myslíte, dostane se tato správa do českých masmédií, třeba do ČT ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vam prijdou kecy toho ritolezce jako dulezita zprava ? Me ne.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 61. Naši vojáci by muměli být vděční za projevenou odvahu. NATO si je nedovolí (pro nespolehlivost) poslat na východní frontu (třeba bojovat proti "teroristům" z Novoruska, ale pošle je hlídat pouštní písky třeba do Mali.

  OdpovědětSmazat
 62. Jó, to polští vojáci, to jsou jinačí kabrňáci. Osvědčili se ve správě koncentráků, proto jim budou svěřeny i jaderné bomby - viz http://czech.ruvr.ru/news/2014_12_24/NATO-uci-polske-letce-uzivat-jadernych-zbrani-4916/

  OdpovědětSmazat
 63. Diky Bohu je veleni armady pevne zakotveno ve strukturach NATO a navazuje tak na boj Masinu proti moru komunismu.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mašínové byli obyčejní loupežní vrazi. Vzpamatuj se Palmere.

   Smazat
  2. Mašíny potřebují urychleně rehabilitovat, protože nemají dost peněz na americkou zdravotní péči. A za americký důchod tam také nevyžijou. To v ČR budou páni.

   Smazat
  3. Palmer opomněl, že za života svého otce Mašínové bojovali proti nacistům, tedy by s ním udělali krátký proces.

   Smazat
 64. Dotaz: Už ČR koupila (za 20 miliónů) to velitelské místo pro českého generála ve velení NATO ? Já, že ho stále ukazují jenom v Praze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já jenom někde četl, že na místo pro generála Kostelku už prachy nejsou, že byly jenom na generála Pavla.

   Smazat
 65. Nechutné, stejně jako celé tyto bolševismem a nenávistnou propagandou prolezlé stránky...je vidět, že nenávist a lež je stále hluboce zakořeněna a že to bude trvat ještě dlouho, nežli šiřitelé těchto zvráceností vymřou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. Ještě nějakou dobu potrvá než se plně obnaží lež a nenávist pravdoláskařů.

   Smazat
  2. To jenom pravda a láska se rozlévá v celé české kotlině ! Pouze někteří samozvanci si chtějí osobovat právo definovat, co je pravda a co lež, co je láska a co nenávist. Ale to mají smůlu, je tom jenom jejich individuální úhel pohledu, nemají na to žádný patent.

   Smazat
  3. Pravda neúpotřebuje tajit. Pravda se polehku veřejně obhájí. Pravda stojí na neprůstřelných argumentech a nepodporuje logice. Láska zcela určitě není válka. Jenom absurdní pravdoláskaři nesnesou oponenturu své pravdy, láska je pro ně válka a humanita = bombardování a vraždění civilistů. Pro takové je normální pokud Nobelovu cenu za mír dostane jeden z největších válečníků a teroristů.

   Smazat
 66. Žijeme v převratné době, díky kolaborantům s ukrajinským nacismem víme kdo je kdo jako před listopadem 1989. Zlo se naplno demaskovalo, havloidé otevřeně podporují nacistické vrahy. Nemohou jinak, jejich pán Antikrist OBAMA touží 3. světové válce.

  OdpovědětSmazat
 67. http://www.nezavisli.blogspot.cz/2014/12/nemecky-minister-zahranicia-steinmeier.html A pak, že se vše neopakuje.

  OdpovědětSmazat
 68. Kolaboranti jsou komunisti, kteri po 68 lezli okupantum do riti. Meli se vsichni postavit pred soud.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všichni komunisti nebyli kolaboranty. Na rozdíl od pravdoláskařů.

   Smazat
  2. Dnes je jiná doba, dnes se leze do řiti jenom za dolary. Komunisti byli hlupáci, lezli zcela zdarma.

   Smazat
  3. Vždyť ten primitiv Palmer ani netuší, že otec Mašínů bojoval proti nacistům a tedy takovým protektorátním kolaborantům jako je on. Palmerovo charakter: S bratrem prý měli dva plány, jak při přepadení postupovat. "Já jsem říkal, že nejlepší bude esenbáka okecat, pak mu říct ruce vzhůru, odzbrojit ho, svázat, uspat chloroformem a pak ho oddělat."
   Jeho bratr Josef chtěl strážníka rovnou praštit po hlavě. "To nevyšlo, i přesto, že ta ocelová tyč byla pěkně těžká. Dal jsem do toho vší sílu, ono ho to nezabilo ani neomráčilo, ale začal se otáčet," vykládá o dramatické situaci. Skupina měla strach, že je ještě někdo ve strážnici, takže muže rychle zabili.
   Proto také čtrnáct dní po přepadení četníků v Chlumci akci zopakovali. Ctirad tehdy do písmene uskutečnil svůj původní plán a podřezal příslušníka Sboru národní bezpečnosti (tehdejší policie) Jaroslava Honzátka, který byl v bezvědomí po omámení chloroformem.
   Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ctirad-masin-komunisty-jsme-zabijet-chteli-na-co-bychom-meli-zbrane-1f4-/domaci.aspx?c=A110815_144259_domaci_js

   Smazat
 69. Jo, to kdyby byl prezidentem Karel s čírem, tak by ho dokázal postavit před soud za zradu.

  OdpovědětSmazat
 70. Jak to, ze vsichni nebyli kolaboranti , ani snad neznali oficialni stanovisko ksc o internacionalni pomoci?..presto komunisty zustali, tzn. Se ztotoznili s timto postojem. Po valce kolaboranty s nemci soudili a dilem veseli.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Osmašedesátníci byli vyloučeni a část z nich se stala jádrem disentu. Na rozdíl od pravdoláskařů, kteří klolaborují s cizí mocí a zaprodávají vlast všichni.

   Smazat
  2. http://www.hlavnespravy.sk/blizko-donecka-sa-rozmiestnili-jednotky-anglosaskych-zoldnierov/480181

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 71. Velký respekt k jeho rozhodnutí. Nebylo snadné a jistě bude mít v naší zemi své důsledky. Jeho oponentům a příznivcům současného rozkladu veškerých hodnot, záměrné destabilizace a vytváření zón chaosu vzkazuji. Ať už to byl fašismus nebo komunismus nebo je to naše porevoluční doba oligarchů, všichni se mohou vždy spolehnout na jedno – na prostitutky své doby. Tedy na ty, kteří v každé době umí obstát tím, že dokonale slouží systému. Toto své obstání dokonce považují za spravedlivé ocenění svých schopností a talentů, proto se cítí být skvělými a nadřazenými nad těmi, kteří požadavky „-ismů“ tu nezvládají, tu nechtějí zvládat, protože na to nemají žaludek. Ne každý je totiž schopen či ochoten páchat i zvěrstva, jakmile po něm systém žádá „správný“ výkon. Ne každý je schopen na požadavky systému odpovídat otázkou: „Co a kolik za to?“ Tučná konta a mediální sláva je pak vynáší na špičku zrovna platného systému a novodobí otrokáři jsou na sebe ještě pyšní! Otázka ale je, co na to řekne ČAS! Prostituti a prostitutky z dob Hitlera i komunismu by mohli vyprávět!

  OdpovědětSmazat
 72. Takze si to shrneme.
  Soudruh slouzil verne a bez reptani za penize sovetskym okupantum.
  Pak slouzil verne a bez reptani za penize v armade NATO.
  Ted je ve vysluzbe, dostava duchod a v demokraticke zemi mu nikdo ani vlasek na hlave nezkrivi.
  Takze kde je to hrdinstvi, pani komunisti ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komunisti šli od válu už před 25 lety, chce to zaktualizovat obsah mozkovky... Chtěl byste, aby US fašoun plukovníka ještě postavil ke zdi a odstřelil?
   Tohle není žádné hrdinství, ale samozřejmost ty blbče.

   Smazat
  2. Takze on slouzit jen 25 let, idiote ?

   Smazat
  3. Konečne sa ten anonym podpísal. Mnohý to síce už tušili, ale keď sa (chcel som napísať človek, ale keď už sa predstavil ) pomýli tak aj pravdu povie.
   A.N.

   Smazat
  4. Kdyby autor(ři) příspěvku(ů) v 16:12 a 16.27 trochu "zapátrali" na internetu, tak by nepsali takové nesmysly a nemuseli by nikoho nazývat "idiotem".

   Viz web České lékařské komory (ČLK) :
   MUDr.MUDr. Marek Obrtel
   Evidenční číslo: 1135508166
   Vysoká škola: LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové
   Rok promoce: 1991
   Dosažená odbornost: urgentní medicína
   všeobecné praktické lékařství


   Smazat
 73. Má právo se takto rozhodnout, ale když vrací vyznamenání, tak by měl vrátit i veškeré finanční ohodnocení, které dostal díky službě v NATO. Andrea

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč? Záchrana životů ve válečném pásmu za ty peníze nestojí?

   Smazat
  2. Právě naopak - pplk. Obrtel by měl teď dostat prachy navíc za mimořádné zásluhy v boji proti mezinárodnímu terorismu a veřejné odhalení nepřátel demokracie.

   Dokument o nálezu nanotermitu v prachu WTC
   https://www.youtube.com/watch?v=Bdml7ZxTQY0

   9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out | české titulky
   https://www.youtube.com/watch?v=bGJbiyqx_T8

   Smazat
 74. Děkuji pane podplukovníku za Vaši odvahu, a co si budeme povídat, vystoupit dnes proti té tupé propagandě, která se na nás valí z celé mediální žumpy, tak na to musí být člověk odvážný. Ta mediální propaganda je 1000x horší a nebezpečnější než za bolševika, protože manipuluje z naší mládeži a ti tomu bohužel věří.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.