AA

Reklama

bb

neděle 21. prosince 2014

Sexuální orientace je vrozená, nemůže být sama o sobě morálním pokleskem

Ivan David
21. 12. 2014
Jako lékař cítím povinnost zdůraznit, že se nemohu ztotožňovat s názorem některých konzervativně orientovaných lidí na homosexualitu. Osobní přesvědčení je zde v rozporu s vědou. Homosexualita stejně jako jiná sexuální orientace není svobodnou osobní volbou jednotlivce. Jednání v souladu s vlastní orientací je soukromou věcí jednotlivce a není právem společnosti takové jednání ostrakizovat, pokud neporušuje práva jiných lidí.


Chtít po člověku aby jednal v rozporu se svou sexuální orientací je perverzní. Snadno si to představíme, pokud jsme heterosexuálně orientováni a měli bychom být nuceni žít v homosexuálním partnerství.

Něco jiného je případ, kdy je někdo orientován například pedofilně. Praktikováním pedofilního chování vůči dětem by se takový jedinec dopouštěl porušování práv jiných osob a protiprávního jednání. Nezbývá mu tedy, než se jednání, které je mu subjektivně přirozené, zdržet bez ohledu na útrapy, které mu to přináší. Naproti tomu homosexuálně orientovaný jedinec svým sexuálním chováním vůči jinému dospělému občanovi s jeho souhlasem ničí práva neporušuje a v České republice od roku 1968 takové jednání není trestné.

Nelze si představovat, že se někdo stane homosexuálním v důsledku homosexuálního styku, k němuž byl sveden, podobně jako se ve strašidelných příbězích oběť upíra stává upírem. I heterosexuálové, kteří se živí homosexuální prostitucí, zůstávají heterosexuální a peníze vydělané homosexuálními styky utrácejí s prostitutkami.

Není přijatelné podléhat tlaku netolerantních jednotlivců, kteří své mínění pokládají za názor většinové společnosti a vracet se k pronásledování lidí pro samotnou jejich sexuální orientaci. Pokládám za nepřijatelné se pod vlivem církevních dogmat nebo prosté osobní nesnášenlivosti vracet k praxi trestání takových osob nebo jejich nucenému „léčení“, pokud nepáchají sexuální trestnou činnost.

Je zájmem společnosti, aby všichni, kteří mohou v souladu se svými schopnostmi přispět k pozitivnímu rozvoji společnosti, měli příležitost ke svému spokojenému životu. Nejen z hlediska „lidských práv“(v uvozovkách protože často bez přiměřených povinností nebo bizarně), ale i čistě z pragmatického hlediska zájmu, je podpora společenské soudržnosti v celospolečenském zájmu. Proto je třeba, aby nikdo, kdo se narodil do společnosti, nebyl diskriminován zejména pro svoje pohlaví, národnost, nemoci a tělesné vady nebo sexuální orientaci. Nejen pro jeho spokojený život, ale pro dlouhodobě udržitelnou kohezi společnosti.

Je nutné vést dialog i s nositeli odlišných postojů a hledat podstatné shody v názorech na podstatné společenské problémy, ale nelze přijímat názory, které nic neřeší a společenskou kohezi narušují.

66 komentářů :

 1. Souhlasím, že není správné za homosexualitu trestat, ale rovněž není třeba klást jí na piedestal!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesné. Jde o individuální odlišnost, jejíž původ se doposud nepodařilo jakkoli bezpečně zjistit, natož prokázat. Tady i věda sehává. Jelikož jde o reprodukční dysfunkci, vzniká otázka, nakolik může sociální klima determinovat individuální chování, jež pak koliduje s přirozeným chováním v rámci duhu. Právě sociální adorace homosexuality představuje značný problém už jen tím, že odvádí pozornost od mnohem závažnějších problémů jednotlivých lidí.

   Smazat
  2. Nevšiml jsem si, že by někdo kladl homosexualitu na piedestal. Uveďte, prosím, nějaký příklad!

   Smazat
  3. ..ale jdi někam - ty jsi nějaký chytráček - a co nechutné pochody teploušů ..tzv. hrdé parády nebo spíše prdy, neustálé propagace v médiích, dokonce registrované partnerství ..ále co bych se tu opakoval ..ty to dobře víš, ale asi jsi placený proteploušský mainstreamový provokatér !!

   Smazat
  4. Ano, není nutno prosazovat homosexualitu na stejnou úroveň sexuálního života jaký vede většina lidské společnosti.

   Smazat
  5. Možná je to někde dědičné. Tak jako hřích sám. Také mám v sobě geny zloděje i potenciál vraha, se vším takovým však musím bojovat. Moje zkušenosti s homosexuály jsou jiné. Znal jsem zdravé chlapce, kteří byli přeorientování na internátech, vězení či na vojně. Myslím, že homosexualita je silně nakažlivá a šíří se řetězovou reakcí, když se jí nechá prostor. Garantuji Vám pane Davide, že i Vy byste se časem a ve vhodných podmínkách mohl stát tím, které obhajujete, jako-že jsou v tom nevinně...Díky Bohu ale, že když mají dobrou vůli, mohou s tím něco dělat a řešení existuje. Je mnoho svědectví o vysvobození např. www.jesus.sk/svedectvi/Buh mi pomohl/. Jinak si pana Davida vážím.

   Smazat
  6. Zkoumání chování jednovaječných dvojčat jednoznačně prokázalo, že homosexualita není dědičná.
   Výzkumy Konráda Lorenze (nositel Nobelovy ceny) na husách a holubech jsou podle mně silným argumentem pro mínění, že homosexualita je tzv. vtištěným chováním. Lorenz ukázal, že v životě housete nebo holouběte existuje krátké časové údobí (u holouběte to bylo asi půl hodiny) které je zcela rozhodující pro to, jakou sexuální orientaci pak vykazuje dospělý jedinec. Lorenz byl schopen experimentálně fixovat sexuální orientaci holoubat a housat doslova na cokoliv (i neživé předměty). Tato vtištěná orientace pak už byla nezměnitelná. U člověka se bude jednat o mnohem složitější mechanismus, ale není důvod předpokládat, že princip vtištění nebude stejný. To, co se odehraje v určitém, zatím neznámem období života dítěte, rozhodne o jeho sexuální orientaci. Proto je nebezpečné svěřovat děti do péče homosexuálních rodičů, dokud nebude tento mechanismus vtištění dostatečně poznán i u člověka (kde nelze experimentovat jako u holoubat).

   Smazat
  7. Ono když zjistím vtištění u hus, tak je zajímavé zamyslet se, jestli to tak nemůže být i u lidí, byť složitěji. Ale pokud se na to koukne výzkum a nenajde nic navzdory zkoumání, tak tato hypotéza má být zavržena. Ne se pořád odkazovat na husy, protože husy prostě nejsou lidé. Nelze sice experimentovat do té míry, jako u housat, ale prostor byl takový, že minimálně nějaké významné výsledky by musely být. Přestaňte strašit, máte prázdné ruce.

   Smazat
 2. Máte zcela pravdu. Ale proč se musí předvádět v různých průvodech a setkáních na veřejnosti. Sleduje to všechen tisk, televize, atd. Je to jako s kultem Havla. Věřím tomu, že to jednou skončí. Když se člověk takto narodí, asi se s tím nedá nic dělat. Ale proč se s tím vychvalovat a dávat na veřejný obdiv. Velmi dobře to zcela jistě působí na naší mládež a pražští kavárenční povaleči se mohou samou radostí z takovýchto kultůrních akcí zbláznit. V příštím roce by v čele zase nějaké párty mohl jit Karel se svým čírem. Pro větší zviditelnění by si ještě mohl na čelo přilepit červený papír. ČT by to přijala s povděkem, neboť by měla 14 dní co denodenně vysílat. Možná by zase po delší době vysílala pravdivé informace. Zcela jistě by větší část společnosti přesvědčila, že k nim patří také. Výsledkem by byly kvoty do parlamentu ČR, státních organizací. Naše europoslankyně by konečně našla smysl svého působení v EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když se mohou s červenými kartami?
   Vzpomněl jsem si na Juliana Tuwima: "V našem lyceu jsme zcela skoncovali s antisemitismem, chodí k nám dvě židovské dívky a nikdo o tom neví!"

   Smazat
 3. Myslím, že podstatu jedině možného přístupu jste shrnul v této větě: "Jednání v souladu s vlastní orientací je soukromou věcí jednotlivce a není právem společnosti takové jednání ostrakizovat, pokud neporušuje práva jiných lidí".
  Podle mého soudu se správná hranice mezi zájmy většinové populace a homosexuálních jedinců, či chcete-li párů, nachází na prahu dveří soukromých bytů. V poslední době se homosexuální komunita snaží dosti neurvalým způsobem neustále tlačit na rozšíření svých tzv. práv. Registrované patrnerství lze pochopit a akceptovat. Svěřování dětí do náhradní péče už nikoliv. Ponižování dítěte od krutých vrstevníků za to nestojí. Například probíráním toho, co dělá tatínek s "tatínkou" či "maminek" z maminkou v noci v ložnici. Pokud homosexuálové připustí, že může být mnoha lidem odporné dívat se na obscénní předváděčky na různých pochodech či manifestacích, lze se dobrat kompromisů. Tak jako si mnozí lidé poklepou na hlavu nebo si rovnou odplivnou, když v parku předvedou své milostné hrátky přestárlí heterosexuální milenci, tak zrovna tak, a asi ještě víc, vadí, pokud "po sobě lezou" páry homosexuální . Za to zase nemohou normální lidé, že je jim to protivné.
  Zvyknout si lze samozřejmě takřka na všechno. Na špinavé a pokálené páchnoucí schodiště v činžáku či paneláku. Rychle projdu a zamknu. Takových provokativních příkladů bych našel jistě víc. Jde o to, jestli je správné, a jestli chceme neustále posouvat práh našeho (ne)vnímání, a neuznávat žádné hranice, vkusu, morálky, slušného chování, nebo se budeme snažit nějaké mít a bránit. Já to vidím tak, že meze musí existovat.Pokud nebudou, můžeme za nedlouho začít diskutovat o ochraně práv a zájmů pedofilů a zoofilů, protože oni za to vlastně taky nemohou. Ostatně v některých kulturách si mohou brát děti, a v jiných se může pastevec oženit se svou ovcí či kozou. Tak proč ne u nás? J.B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tolerance se posouvat bude. Jak je to daleko, kdy bylo nemyslitelné, aby černosch vstoupil do restaurace. Samozřejmě se společnost může vydat cestou zpět. Byly doby, kdy židé nesměli chodit po chodníku, vykonávat mnohá povolání, stěhovat se a nakonec byli i likvidováni. Co to je- tolerance k jinakosti. Jak je daleko doba, kdy se učitelky nesměly vdávat?

   Smazat
  2. No jasněé ..ty jsi placený proteploušský prožidivský mainstreamový provokatér !!
   Kdyby teplouši neprovokovali svými pochody, každý by je toleroval. Kdyby židi nechtěli vyhladit Palestince a zabrat jejich domovy, každý by je toleroval - ALE TAKHLE NE !!!
   ***
   Pomáháš propagovat fašistické myšlenky USSraele - FUJ styď se Jidáši !!!

   Smazat
 4. po dlouhé době s názory autora souhlasím.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja taky. Mel by to ale vysvetlit hlavne Putlerovi a jeho poskokum.

   Smazat
  2. Tak to by se měl Ivan zamyslet!!!:-)

   Smazat
  3. Putlera neznám a poskoci mě nezajímají

   Smazat
 5. Nic proti vrozenosti antireprodukční nepřirozenosti - ale otázka vážnějšího charakteru. Je v daném případě na místěna odiv vystavování hrdosti na vrozenou, nijakým úsilím nepodloženou anomálii včetně její bombastická propagace? Stupňování požadavků od "rozhodně nám nejde o práva na adopci dětí" až po ono a teď ještě nám uzákoňte právo na děti, respektive jejich adopci.
  L.P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Homosexuálové mohou mít a mnohdy mají vlastní děti. Mají jim být odňaty? Neměly by se zakázat jihoamerické karnevaly se spoustou sexuálních exhibicí- skoro výhradně hererosexuálních?

   Smazat
  2. To máte jistě pravdu. Je i dost příkladů, kdy na to, že se mu líbí stejné pohlaví, přijde jeden z rodičů až když založí rodinu a má děti. Stává se to. U zvířat to nehrozí, i když tam projevy homosexuality jsou také prokázány. Protože jsme lidé a ne zvířata, mají lesbické ženy tu výhodu, že své dítě mohou mít. Ale pořád jde o meze. Posouvají se, a asi se posouvat budou. Až kam, zní otázka? Troufnu si tvrdit, že netolerance z hlediska barvy kůže, rasy, chcete-li,nebo politické či náboženské orientace není tatáž, jako netolelarance k sexuální úchylce. Ve vnějších projevech jistě ano. Zavírat či jinak trestat homosexuály za své postižení, protože to je faktické postižení, je nepřípustné. Na druhou stranu podporovat adopci cizích dětí je nepřijatelné. Z historie jsou známy kultutry, které před svým úpadkem, a zánikem vykazovaly stejné znaky. Rozpad klasických partnerských vztahů,(rozvody, pokud se mladí vůbec berou, jsou dnes normální jev) a homosexualita jako projev "lepších lidí". Žádná úcta k životu, k autoritám, k přírodě, konzum rozkoší a hmotných výhod. Po mém soudu už mnohé z toho funguje v této civilizační fázi. Já jsem pro to, vzít si z historie poučení, a snažit se držet zdravého rozumu a přírodních pravidel. A pravidla, meze a mantinely bránit. Ve Španělsku už zakázali býčí zápasy, pokud jsou mé informace správné. Protože je to proti přírodě. Zabíjení pro zábavu.Je docela možné, kdo ví, že v Brazílii omezí či modifikují své karnevaly, m.j. možná i proto, že jsou provázeny kriminálními jevy. Společnost, kde by například jednou mělo být normální a tolerované, že bude uzavíráno registrované partnerství člověka a zvířete já nechci. Moje hranice tolerance končí u registrovaného partnerství u lidí. J.B.

   Smazat
 6. Pane doktore,
  jistě se nebudete zlobit, když váš náhled na věc nebudu brát jako příliš expertní. O tom svědčí už věcná chyba v tvrzení, že beztrestnost sohlasných "homosexuálních" vztahů u nás je od r. 1968. Je to od r. 1961 (zák. 140).
  Existuje jistě endogenně podmíněná aberantní preferování jedinců stejného pohlaví (stejně tak existuje i indukovaná preference), za níž postižený nemůže. Ovšem nemohou za ni ani příslušníci normálního segmentu populace.
  Mezi pedofily, zoofily na jedné a homoerotiky na druhé straně není z biologického hlediska žádný rozdíl - obojí je jalová odchylka. Rozdíl je pouze v konvenci. Zatímco nyní už není homoerotismus v této zemi trestný, pedofilie (zoofilie, nekrofilie...) ještě trestné jsou. Ale jistě jednou přijde chvíle, kdy našimi městy půjdou průvody odchylně orientovaných jedinců s jejich ovečkami, kozami, atd., s duhovými obojky...
  Ale tak či onak, biologicky vzato, je to anomálie, stejně jako třeba odchylný metabolismus fenylalaninu (projevující se jako fenylketonurie), nebo např. polydaktylie, při níž mají postižení vrozeně 6 prstů. Jistě souhlasíte, že průvod šestiprstých, vykříkujících, že mít šest prstů je normální, by byl podivný.
  U tzv. "homosexuality", která není žádnou sexualitou, nýbrž asexualitou, homoerotismem, nejsou homoerotické páry žádnou "rodinou", jsou to pouhá zájmová masturbační společenství. Ale odchylná na jejich emoční sféře není jen preference pohlaví. Rovněž agresivita je výrazně vystupňovaná, u mnohých veřejně aktivních hemoerotiků lze zjistit, že propagují názor, že homo jedinci jsou kvalitnější, výkonnější, atp.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já váš komentář také nepokládám za příliš expertní, rozhodující změna záona je z roku 1968 (Doc. Freund). Jaké půjdou městy průvody to nevím, už jsem jich také dost viděl. Že jsou někteří lidé na svoji odlišnost hrdí je běžné, je to jejich věc. Tvrzení, že homosexualita je asexualita je nesmyslné. "Masturbační společenství je nálepkování, které má urazit, doufám ho nevydáváte za odborné stanovisko. U některých heterosexuálů je také agresivita vystupňovaná, nevím, proč to do toho pletete.

   Smazat
  2. U některých ano, u většiny ne - na rozdíl od homoerotických asexuálů. (Tvrzení, že asexuaita je sexualita, je nesmyslné).
   Jakmile byla jednou zrušena trestnost souhlasného stejnopohlavního aktu, nevidím, jak by bylo možno to nějak "zpodstatnit" a "zrozhodnit". Hrdost je možná běžná, ale u některých je výrazně běžnější, což samo o sobě je nazíráno jako odchylnost, zvaná exhibicionismus. Že základem masturbačního společenství je masturbace, je holá skutečnost. Tvrdit, že toto hodnocení má za cíl urazit, je s ohledem na hrdost, kterou takto postižení na svůj handicap pociťuji.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Bravo, tak nějak to cítím také, ale neuměl bych to takhle přesně vyjádřit písmem, Pan doktor David, psychiatr a bývalý ministr zdravotnictví mne tedy dost zklamal.

   Slávek, Brno

   Smazat
  5. tak ještě jednou a lépe..
   Plete se do toho proto, že ho štvou týpci jako ty, kteří
   jsou placení homosexuanální prožidivský mainstreamový provokatéři !!
   ***
   Pomáháš propagovat fašistické myšlenky USSraele, snažící se o nadvládu nad světem a VŠEMOŽNĚ ROZVRÁTIT EVROPSKÉ RODINNÉ TRADICE A HODNOTY
   - FUJ styď se Jidáši !!!

   Smazat
  6. Mohu vás ujistit, že pedofilie, zoofilie ani nekrofilie trestné nejsou. Jsou to sexuální zaměření, ne činy. Je trestný například sex s dětmi mladšími 15 let, ale to je rozdíl. Právě v dopadu činů je potřeba hledat zdůvodnění v tom, jestli mají být trestné nebo ne. Pedofilové cítí k dětem (chlapcům nebo dívkám) velmi analogické city jako heterosexuálové k dospělým lidem opačného pohlaví nebo homosexuálové k dospělým lidem stejného pohlaví. Ale děti jsou svou fyzickou i psychickou vyspělostí značně odlišné od dospělých.

   Smazat
 7. *Spravedlivý*
  Už s těma úchylákama dejte pokoj !!!
  Je mi jedno jestli je to vrozené nebo co(i doktoři vědí prd).
  - ať si doma dělají co chtějí - pokud neobtěžují jiné.
  Chci jen aby se to nepropagovalo na veřejnosti a musí být jasně řečeno, že to není normální a nebude to státem podporováno !!!

  OdpovědětSmazat
 8. jo jestli pan doktor David taky nebude čtyřprocentní, že se za ně tak bere...

  Slávek. Brno

  OdpovědětSmazat
 9. no je to tak, že základní podstatou pohlavního styku je plození potomstva, aby lidský rod zůstal zachován. To lze pouze u heterosexuálů neb jak známo všem muži nemají dělohu. To že se z pohlavního styku posléze vyvinula záležitost pro uspokojení libida jednotlivců bylo umožněno různými antikoncepčními prostředky, takže při jejich užívání v hetero páru už nejde o podstatu rozmnožovací a tak tyhle styky také směle můžeme nazývat vzájemnou ipsací stejně jako u bezděložního páru hosexuálů.

  Slávek, Brno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. u lesbiček tam jsou naopak dělohy dvě, takže si lze představit společnou výchovu potomků jedné nebo druhé matky. Tato situace je mnohem přirozenější než osvojování cizího děcka dvěma homosexuály,

   Smazat
 10. Myslím že panu doktorovi hodně uniké příčinná souvislost problému, že může takhle postulovat ( to není sprosté slovo)

  OdpovědětSmazat
 11. Vidíte, pane doktore, tady jste šlápnul do lejna, a nahrál na smeč těm, kteří na vás mají pifku ze zcela jiných důvodů.
  Zeptám se, jak byste vnímal stejně povedené demonstrace, ovšem v opačném gardu, tedy ze strany majority, většiny normálně orientované? A jak by to vnímali propagandisté a samotní homofilové? To by byla bubnová palba v médiích, to by byla zase majorita těžce buzerovaná za "utlačování" menšin, není liž pravda?
  A vo tom to je! Lidem vadí, když se jim vnucují anomálie, nenormální věci, v rozporu s tradicí, s křesťanskými, evropskými hodnotami, když se jim sprostě lže. A netvrďte, že propagací homofilie se nemůže nic
  pokazit, že člověk je buď, anebo. Vždycky, když jsou meze odstraněny, se najde dostatečné množství blbů, kteří to budou chtít vyzkoušet, proto
  to taky dělají, ty upadlé propagační akce, doufají, že se tím protrhnou hráze, a budou mít větší výběr. Četl jsem kdysi, jak se američtí herci
  chlubili, že to taky "zkusili", aby byli "in". O to tu jde, vytvořit mediálně, zblnout společnost, že je to "in, a nejsprostější je, že začínají u nevinných dětí. Účelem těchto "novinek" je rozvrátit evropskou civilizaci. Zavádění kvot na kdeco, propagace homofilie, import afrického a arabského hovězího k "obohacení" multikulturního, vidíme,
  jak jsou v západních zemích a USA "obohaceni " o zločinnost, úpadek
  a rozvrat. Jako by nebylo dost problému s vlastním odpadem, tak se musí odpad dovážet. Kriminálníci nejsou nic než odpad, je to tvrdé, ale je to tak. Čest výjimkám nekriminálním.
  V tomto má Putin naprostou pravdu, a Rusko se brání rozvratu, proto
  je taky neustále na tapetě. Rusko bazíruje na křesťanských a konzervativních hodnotách, na hodnotách svých předků, v tomto bychom se měli od Ruska učit.
  Jistě, vývoj jde kupředu, ale je opravdu všechno, co vývoj přináší, dobré?

  OdpovědětSmazat
 12. Omlouvám se, pane Davide, že jsem byl schopen o vás uvažovat jistý čas, navzdory vašemu vládnímu a politickému angažmá, jako o slušném a snad i rozumném člověku. Děkuji za tento váš názor, kterým jste mé pochybnosti zcela rozptýlil.
  Doufám, že budete stejně smýšlet i v případě pedofilie, bude-li se týkat vašich případných vnuků a vnuček, budete-li nějaké mít.
  O zoofilii ve vztahu k vašemu případnému psovi raději psát nebudu. Nerad bych byl zažalován ochránci zvířat...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. *Spravedlivý *
   hehehe - díky - to jste mne pobavil teda až v druhé části příspěvku,
   bohužel v té první části musím souhlasit
   - taky jsem si už začal myslet, že autor je "normální" ..ale asi tomu tak nebude :-)

   Smazat
 13. intolerance k jinakosti u většiny komentářů svědčí o tom, že se dotyčným bolševik hluboce zadral pod kůži.
  Plamer

  OdpovědětSmazat
 14. On má autor v zásadě pravdu v tom, co hlásá v nadpisu. Pouze a jen tím, že jsou buzeranté to co jsou, nejsou ještě mravně pokleslí. Ale tím násilným vnucováním homofilie, vnucováním heterofobie, demonstrativním oslavováním deviace poškozují ovzduší většinového společenství, zpochybňují mravnost normální pohlavní orientace, vyvolávají společenské napětí. Nelze tudíž tvrdit, že nikomu neškodí. Nehorázným nárokováním náhražkového rodičovství (nejspíš považují cizí dítě za luxusní hračku, za statusový symbol) překračují všechny meze slušnosti, mimo jiné taky porušují vlastní sliby, kterými se zavazovali, je to jen pár let, že takové nárok nikdy mít nebudou.
  Když tedy tvrdí, že jsou "stejně hodnotní jako ostatní", tak ať se pro dobrou věc přemůžou a dítě si zplodí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A manželské páry,které nemohou mít děti jsou" stejně hodnotní v uvozovkách?"

   Smazat
  2. Asi ne, protože svou neplodnost nepředstavují jako přednost. Dnes je důležité, jak co dokážete prodat.
   Jinak je tak kvalitativní rozdíl. Neplodní by chtěli, ale nemohou. Buzeranté by mohli, ale nechtějí.

   Smazat
  3. Toto je asi tak nejpřesněji vyjádřený i můj náhled na věc.

   Smazat
  4. Svatba na Karlštejně. I na gay a lesbických svatbách hraje milostná hudba, maminky a babičky utírají do kapesníčků slzičky štěstí a rodiny a přátelé se radují ze vzájemné lásky dvou milujících se lidí.

   Smazat
 15. Buzeranté by mohli, ale nechtějí.
  xxxxxxxxxxxx
  Geniálně jednoduché vysvětlení podstaty problému! Palec nahoru!
  Společnost nikomu nijak nebrání pořídit si vlastní dítě, každý má právo si vlastní dítě pořídit, jenomže oni NECHTĚJÍ! Oni nechtějí mít sex se ženou, je jim to ODPORNÉ, a nám by chtěli vnucovat svůj, pro nás odporný, deviantní, pohled, že jsou něco více! A drze melou cosi o diskriminaci a o stejných právech! Oni svoje děti nechtějí, chtějí děti druhých! Takže se nejedná v žádném případě o boj za "stejná" práva, ale o vícepráva, o VÝSADY! A zde by se měla mít společnost na pozoru, a to nemluvím o zločinu na nevinných dětech, ty děti nebudou žít v nějaké 4% enklávě, ale mezi normálními lidmi a ponesou si následky po celý život.

  OdpovědětSmazat
 16. Na uvedené téma doporučuji shlédnout

  https://www.youtube.com/watch?v=5vsWQRG8z1w

  OdpovědětSmazat
 17. A D.O.S.T. Celá devadesátá léta jsme byli tolerantní, přehlíželi povýšení registrovaného partnerství na úroveň svatby a výsledkem je veřejná propagace homosexuality spojená s obnažováním se a souložením na veřejnosti v čele s americkým velvyslancem duhového pera.

  OdpovědětSmazat
 18. Jako šedesátiletá heterosexuální žena nestačím zírat na diskuzi co se zde vede. Netolerance z ní až křičí. Diskutující jsou pohoršeni pochody hrdosti. Nikoho z diskutujících nenapadne, že homosexuálové to mají i v současnosti (a do budoucna se to asi těžko změní)mnohem těžší než heterosexuálové. Hlavní příčinou jejich problému je panující velká netolerantnost většinové společnosti. Nevyprovokovala právě ta netolerance ty jejich pochody hrdosti. Heslem nás všech by mělo být Žít a nechat žít. Mimochodem, dnes se oženil sir Elton John. Po třináctiletém registrovaném partnerství vstoupil se svým partnerem do svazku manželského.
  Ještě jedno doporučení: na HBO v současnosti vysílají seriál "Hledání" dotýká se problému hledání partnerů a lásky mezi homosexuály. Mě se seriál líbil a také mne dokázal i dojmout.
  Přeji příjemné svátky všem bez rozdílu
  Zdena

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také Vám přeji hezké křesťanské svátky, třeba strávené u seriálů s homosexuály a jejich svateb. (Nezní Vám to podivně, tato věta?)

   Takže doma si dělejte co chcete, pokud to nenarušuje práva a svobodu jiné bytosti. Na veřejnosti, prosím, ještě navíc dodržovat pravidla slušnosti. Myslím, že jsem tolerantní až dost a "zatím ani ostatní většina" víc nechce.

   P.S. Dejvid mne zklamal a argumentačně nepřesvědčil. Jsem holt netolerant.

   Smazat
 19. Pane Davide, jak lékařská obec vysvětluje, že v kolektivech stejnopohlavních jedinců (věznice, armáda) nebo v showbyznysu je větší procento homosexuálů než v průměrném vzorku populace?

  OdpovědětSmazat
 20. Homosexualita je druh fóbie. Fóbie z opačného pohlaví, která sexuální pudy jak výhybkou převede na druhou kolej, a osobnost začne být formována jako homosexuální. Zřejmě k tomu dochází v útlém věku a spouštěcí mechanismem je zřejmě trauma zásadně spojené s opačným pohlavím.

  OdpovědětSmazat
 21. Je to druh obranného mechanismu trvalé ochrany před předmětem fóbie a vzniká a vyvíjí se v nevědomých vrstvách osobnosti. Proto je reflektována jako přirozená, byť do jisté míry obtěžující. Nesnáze spojené s homosexualitou však nebývají natolik nepřekonatelné, aby iniciovaly "přeskočení" vlaku zpátky na kolej původní. Jde o silnou fóbii, hluboko v nevědomých vrstvách osobnosti. Na úrovni primárních pocitů a reflexů. Trauma, na nějž by vědomá vzpomínka vyvolala silnou nevolnost a bolest.

  OdpovědětSmazat
 22. Tuto tezi lze snadno ověřit průzkumem, který se zaměří na dominantnost a agresivitu rodičů, případně blízkých sourozenců opačného pohlaví.

  OdpovědětSmazat
 23. Poslední co je třeba dodat je, že psychologické trauma bývá řádově silnější, než trauma fyziologické, a také nezanechává žádné viditelné stopy, které by tento vztah dokázaly snadno odhalit. Psychický teror je proto nejpravděpodobnější příčinou homosexuality, a tudíž je třeba se zaměřit na schopnosti hloubkové manipulace a trýznění na hranicích zániku sebeúcty.

  OdpovědětSmazat
 24. A už jen fakultativně ... takovouto schopnost mívají nejčastěji navenek submisivní osobnosti, ve fyzickém kontaktu preferující podřízenou roli, z hlediska sexuálního masochistické osobnosti, které svou fyzickou submisivitu vyvažují dominancí psychologickou. Není to jediný typ osobnosti, který dokáže způsobit tak silné trauma, je však vzorový. Vzhledem k síle a závažnosti fóbie trauma musí být rovněž dlouhodobějšího charakteru, nikoliv osamělý incident. Pokračující kumulovaná trýzeň, kombinace větší porce trýzně psychické s doplňkovou trýzní fyzickou.

  ... Homosexualita je léčitelná, umožní-li se subjektu nahlédnout příčina a mechanismus jejího vzniku. Porozuměním ji lze pozvolně ze stavby osobnosti dílek po dílku odebrat, v žádném případě však proti vůli subjektu, který je s ní ztotožněn. Oddělení prvků fóbie a nepostižených stavebních prvků, vzpěr osobnosti musí provádět sám léčený subjekt vlastní sebereflexí motivovanou vlastním přáním a rozhodnutím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paní Zdeně 23:51. Ohledně Vašeho příspěvku - takto nějak si představuji podrývání autority tradiční rodiny. Už abyste začala předstírat a hrát homosexualitu, stejně jako se již dnes předstírá existence neviditelné ruské invaze na Ukrajinu. Křesťanské svátky si časem přejmenujete na Pussy Hell na oslavu vítězství všech disidentů - bývalých pachatelů sexuálních trestných činů po vzoru liberalizované prostituce a kuplířství, tolerované propagace homosexuality, demonstrativní obnažování se a souložení na veřejnosti. Ostatně sadisté a váleční zločinci z americké vlády jsou našimi médii vyzdvihováni jako hrdinové boje za svobodu a demokracii již dnes. Přeji hezké Pussy Hell markýzu de Sade, homosexuální rodině a novomanželům Elton Johnových.

   Smazat
  2. Tak abych řekla pravdu, Vaše příspěvku moc nerozumím.
   Se svým manželem až do konce letošního listopadu (kdy bohužel zemřel) jsem žila v celkem harmonickém manželství. On i já jsme byli orientováni "většinově", synové jsou také heterosexuálové. Takže co se týká sexuálního zaměření , žádný problém. Na pracovišti jsem měla možnost poznat o generaci mladšího gaye. Pracovitý, inteligentní, slušný muž a přesto se na něho někteří snad méně empatičtí, snad méně inteligentní dokázali dívat skrze prsty.
   Ovšem stejně jako mezi námi většinovými tak i mezi gay se najdou dost odporné týpky. Na mne tak aspoň skrze sdělovací prostředky působí arogantní, nadutý(i přes svou vysokou inteligenci) profesor Putna.
   Co se týká Ukrajiny, rozhodně nepatřím k těm bursíkovitým, kocábovitým a dalším, kteří fandí Porošenkovi a fašistické vládě. Právě tato pakáž vyznamenává Havlovou cenou Pussiny. Právě tato pakáž nevidí to, že na Ukrajině vláda střílí po vlastních občanech a ničí jejich domovy. Kolik z těch agresorů je heterosexuálů a kolik z nich je gayů nedokážu posoudit. Znovu přeju příjemné svátky a snažme se, všichni, aby tradiční rodiny v našem státě, ale i jinde, mohly dobře fungovat. A ty netradiční nechte žít, podle jejich přání.
   Zdena

   Smazat
  3. Paní Zdeno, oceňuji Váš obsáhlý příspěvek a přeji Vám a Vaší rodině požehnané Vánoce. Vezmu tedy za příklad pohádku Císařovy nové šaty (neviditelná invaze ruské armády), O princezně, která ráčkovala - Královské reggae (errr a mučení má charakter) a O smolíčkovi - Jezinky: Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme (O adopci neusilujeme). Už teď se kolaboranté snaží donutit prezidenta a národ, aby se choval jako v uvedených pohádkách. V čele průvodu takovéto perverze jde americký velvyslanec země vydávající nacistické běsnění za projev svobody a demokracie. Myslí to s Vámi upřímně (Smolíčku pacholíčku, otevři nám svou světničku!) http://www.stalo-se.cz/?p=20755

   Smazat
  4. *Spravedlivý *
   Paní Zdeno - babi- jste úplně mimo mísu (a doufám že jen obrazně) ..tak tady přestaňte kálet na normálně smýšlející a nehrajte si na mravokárce.
   ***
   Naše vláda pod taktovkou USSraele dělá propagaci "úchylek" na úkor křesťanské rodinné tradice - a to NENÍ OK !!!
   Tak babi už tu neotravujte normální lidi !

   Smazat
 25. A D.O.S.T. Bude napříště k uspokojení homosexuální lobby stačit zpřístupnění škol katolické církvi a slovanské děti budou po výpadku Ruska zasílány k převýchově do Říše (USA) ? Papež František přiznal existenci homosexuální lobby v kurii Vatikánu, Dutroux napojen na síť vysoce postavených pedofilů. Většina homosexuálů jsou pedofilové http://www.stjoseph.cz/homomafie-v-cirkvi-a-bezak/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava: Ne každý homosexuál je pedofil, ale většina odsouzených pedofilů jsou homosexuálové.

   Smazat
  2. Ten článek dohromady homosexuály, čímž se typicky myslí homosexuální teleiofilové, lidé zaměření na dospělé osoby stejného pohlaví, s homosexuálními pedofily. To jsou dvě rozdílné orientace. Navíc autor špatně používá termín pedofilie, za pedofilii opravdu nikdo nemůže být souzen. http://individual.utoronto.ca/james_cantor/blog1.html

   Mužů, které by primárně přitahovali jak prepubertální chlapci tak dospělí muži je málo. V průzkumu Michaela Baileyho bylo toto číslo asi 5 % z homosexuálních pedofilů (kam byli zařazeni pro účely studie ti, co uvedli nejvyšší míru přitažlivosti u prepubertálních chlapců). Navíc existují i muži, které přitahují jak prepubertální chlapci, tak dospělé ženy, ale nepřitahují je dospělí muži.

   Smazat
 26. Jestli je homosexualita vrozená či získaná, to je asi vedlejší věc. Mně vadí, že se jí dnes dělá propaganda. Proč? V minulosti homosexuálům nikdo neubližoval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všechno souvisí se vším, a pozbytí schopnosti řešit příčiny problémů - obecně - je klíčový prvek udržení totality. Odráží se to ve všech oblastech. Nemoci se neléčí, nýbrž udržují v latentní podobě, a tomuto podvojnému uvažování je dělána reklama v každé oblasti. Vše je zrelativizováno, nic není pevné.

   Smazat
 27. Na tomto případě je vidět co nám postupně servíruje západ posledních 25 let. A co nás ještě čeká, pokud se většinová společnost v mezích tolerance a slušnosti nezačně bránit vůči výdobytkům kap. společnosti ? Vždy se říkalo a myslím si to stále, že rodina je základ státu. Ale rodina je muž a žena se svými dětmi. Nebo se snad pletu ?

  OdpovědětSmazat
 28. Doporučuji údajně nejpopulárnější kubánský film všech dob Jahody a čokoláda. Pokud neznáte a nemáte, jak pravil Havlíček, "v hlavě prázdno, v srdci kámen", poopravíte si obrázek o buzíkách (jako "maricón" se označuje sám hlavní hrdina) a možná i o Castrově režimu.

  Jinak, pane doktore, zde z této diskuse názorně vidíte, že onen "homosexualismus", stejně jako "imigrantismus" (viz demosrace před úřadem vlády) islamofobie, rusofobie, cikáni, nepřizpůsobiví atd. je skutečně nádherné téma vládnoucí třídy pro pimprlové drama ve falešném vědomí. Stačí hodit udičku a už to jede a za chvíli Vás někdo vezme po hlavě a budeme se mydlit.

  Přátelé, rozum do hrsti (některým se tam ostatně dobře vejde) ! Já rád cituju výrok tuším Maurice Cachina, že kdo má opravdu rád dobré víno a pěkné holky, je dobrý člověk a bude z něho dobrý komunista (někdo si mě právě identifikoval-:) ale kurňa, když se nepokoušu ani s anarchistama ... Pan profesor Putna a jemu podobní hajzlíci jsou pak zcela jiný případ a zaslouží nakopat do toho svého zadku bez ohledu na to, jaký specifický význam mu sami přisuzují :-)

  VR

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 30. - Upřimně řečeno, každý z nás má svůj názor na uvedené téma : osobně převážně souhlasím s autorem tohoto článku : zároveň se snažím respektovat i druhou stranu.

  OdpovědětSmazat
 31. Dobrý den, pro ty z vás hledají pro dítě přijmout, že jsem panu Rajski Tadeusz podle názvu, hodně mít sadu dvojčata, chlapec a dívka tady, nemají vše, co je zapotřebí, aby se o ně postarat, protože dělali jejich Rozhodnutí dát jim k adopci, během jejich těhotenství oni použili žádné drogy, cigarety nebo alkohol. zúčastněné páry těší přijímat děti by se obraťte na: (adopt.babycare@gmail.com), nemají jen chtějí malé děti trpí už Prosím, pomozte tím, že přijde, aby se jim od nás moc děkuji ..

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.