Reklama

pátek 16. ledna 2015

Omezit kouření ve skladu s benzínem


Jan Schneider (rozhovor)
16. 1. 2015        Parlamentní listy

Po teroristických masakrech v Paříži se strhla lavina nejrůznějších a místy velmi ostrých prohlášení politiků, komentátorů, analytiků či aktivistů. Dá se podle vás říci, co bylo příčinou toho vyvraždění redakce týdeníku Charlie Hebdo? Vynecháme-li samozřejmě zřejmý důvod útočníků, kterým byla satira islámu…

Nedomnívám se, že by skutečným důvodem byla satira islámu. Arabská kultura zná satiru po staletí, ve vytříbené nasreddinovské tradici. Půldruhá miliarda muslimů tímto francouzským plátkem tedy uražena nebyla už jenom z toho důvodu, že naprostá většina muslimů o něm ani neví, nezajímá ji.

Druhým aspektem je, že kdyby někdo skutečně urazil šestinu světové populace tak, že by to v ní vyvolalo vražednou pomstychtivost, asi by svět vypadal jinak, pokud by vůbec ještě vypadal. Že nešlo o smrtelnou urážku, skvěle ilustroval papež František. Předvedl, jak se zachovat přiměřeně a důstojně a přitom uhájil čest. Zajímavý chlápek!

Příčinou toho vraždění je podle mého odhadu snaha zvýšit napětí mezi předem stanovenými liniemi. Čin to byl úmyslný, proto je zásadně důležité zkoumat, kdo všechno z toho nyní těží.

Například je velmi pozoruhodné, že islám vykládá jako válečnou ideologii nikoliv ta půldruhá miliarda muslimů, ale pouze pár tisíc pošuků – část z nich jsou islamisti, zbytek ale jejich údajní odpůrci, islamofobové!

Kromě vyvraždění deseti novinářů došlo další den také k přepadení židovského obchodu, což si vyžádalo čtyři oběti na životech. V evropském tisku se objevují reakce Židů či židovských organizací, že si už moc nedovedou představit budoucnost v Evropě. Není to přehnané?

Je to hrozné, ale reakce je opět trochu nevyvážená. Na vině je zkreslená optika. Podle přehledu ČTK bylo totiž za posledních 10 let spácháno 23 teroristických útoků, při nichž zahynulo více než 5 osob – avšak většina nás nechala v klidu, protože se odehrála na Východě, na území bývalého SSSR. Jaký je rozdíl mezi zabitým civilistou na Západě a jinde na světě, v Rusku, Iráku, Afghánistánu, v Africe – kdekoliv? Proč nás neděsí jatka tam páchaná? Nechci snižovat nebezpečí niterně do mnohých nešťastníků zažraného antijudaismu, ale co ti ostatní?

Dalo se podle vás těm útokům zabránit? Některé zprávy hovořily o tom, že francouzské tajné služby měly pachatele dlouhou dobu v hledáčku, přesto nebyly schopné včas zakročit.

Obecně je těžko takovým malým skupinkám zabránit v jejich zločinech. Navíc jde podle mého mínění o terorismus nikoliv obranný, ale ani útočný, protože chyběly jakékoliv požadavky. Myslím si, že jde o zoufalé činy z vnitřní prázdnoty, výkřiky nihilismu, které si za záminku berou jakousi pomstu za obrázky – to ale nemá logiku, je to spíše klišé. Pokud ovšem nejde o psychicky narušené osoby, jako je tomu u mnohých těch amerických střelců, zabíjejících své spoluobčany a spolužáky.

Nicméně objevilo se vážné obvinění, že alžírské zpravodajské zdroje varovaly Francouze před útokem na redakci Charlie Hebdo den předem! Bude nutné sledovat vyšetřování tímto směrem.

Nicméně z obecného hlediska, že služby měly někoho v databázi, nelze vyvodit důvod k perzekuci. To by se totiž brzo mohlo zvrtnout v hrůzný sen. Spíše bude třeba prověřit, zda různé součásti francouzského zpravodajského a bezpečnostního systému nedisponovaly roztříštěnými poznatky, které – kdyby se složily dohromady – mohly způsobit vyvěšení "red flags“. Problém k řešení se tedy nazývá sdílení informací.

Jako po každém takovém teroristickém útoku, i nyní se začínají rojit různé konspirační teorie založené na údajných trhlinách oficiální verze. Umíte si představit, že by za útoky byl skutečně někdo jiný? Tedy samozřejmě z pohledu pachatelů, ale organizátorů těch útoků.

Jedno je důležité obecně předeslat – začne-li někdo různé hypotézy označovat za "konspirační teorie“, usvědčuje se sám, že je argumentačně v bezvýchodné situaci. Po zveřejnění padesát let starého plánu operace Northwoods jsou hranice myslitelného prokazatelně odsunuty daleko za limity absurdna.

To je dobré mít na mysli, když se vrátíme k tomu hroznému mordu v Paříži. Je děsivé, kolika stranám, frakcím, názorovým proudům vlastně tak či onak vyhovuje! Budete-li hledat organizátory, inspirátory, mlčenlivé napomahače tohoto teroristického útoku, nemůžete z nich a priori vyloučit vlastně nikoho.

Jedni chtějí někoho zastrašit. Jiní si tím atakem zchladili žáhu. Jiní si zase chtějí zchladit žáhu skrze různě zaměřená opatření, zdůvodněná tím masakrem. Další jen se špatně skrývaným zadostiučiněním opakují, že došlo na jejich slova. Jiní se zase těší, co všechno bude možno v legislativě přitáhnout či dokonce zaříznout – a na druhou stranu povolit a ulehčit. Někteří už přemýšlejí, které latifundie koupit, aby na nich mohli vybudovat privátní věznice, až bude přijata obdoba amerického Patriot Actu. Pak se ve vězení octne leckdo, ani nebude vědět jak a proč, a na libovolně dlouho.

Prezident Miloš Zeman řekl, že je sice pěkné, když se v Paříži konal milionový pochod, ale je to jen stírání slz a měli bychom konat dál. Jak bychom měli konat? Dá se hrozba islámského terorismu v Evropě do budoucna nějak účinně potlačit?

Hrozba islamistického (nikoliv islámského, protože s islámem to nemá co dělat) terorismu by se dala potlačit. Stačilo by nedělat to, co Západ dělá. Vymýšlí si záminky, aby mohl vtrhnout do zemí Orientu, v nichž rozbije (často sekulární!) státy, aniž by se dokázal postarat o nastolení nějakého alespoň trochu fungujícího režimu (Západ ve své aroganci je nepoučitelný). Přitom působí masakry tisíců civilních obyvatel, proti čemuž se pak aktivizují různé ozbrojené skupiny, do nichž vstupují dobrovolníci z Evropy. To všechno dohromady vyvolá masivní migrační vlnu, spíše tsunami, s níž se musí ovšem vyrovnat Evropa, protože Spojené státy jsou obrazně i doslova "za vodou“. A s těmi migranty se do Evropy vrátí oni dobrovolníci, nyní již zkušení hrdlořezové, kteří se zbavili všech zábran.

Na tuto situaci musí reagovat i Rusko, což dohromady zaměstnává evropské i ruské kapacity politické, vojenské, zpravodajské, bezpečnostní – a ovlivněna je tím i ekonomika. Kdyby šéf Stratforu George Friedman explicitně nenapsal, že strategií Spojených států je destabilizace určitých oblastí, mohlo by se mluvit o náhodném zřetězení fatálních chyb. Tento jev je však strategií úmyslnou a na evropských a ruských politicích je, jak dlouho si ještě nechají "dělat na hlavu“.

Do jaké míry podle vás najdou evropští lídři, potažmo celý západní svět, sílu a odhodlání k tomu, aby zničili mezinárodní terorismus jako takový, nejen jeho hrozbu v Evropě? Prezident Zeman vyzval k vytvoření celosvětové koalice, která by se tomu postavila všemi prostředky. Je to reálné, nebo jde momentálně jen o drobnou vlnu, která časem po odeznění zpráv o pařížských útocích zase utichne a nebude se dělat nic?

Proč ničit jen "mezinárodní“ terorismus? Zničme veškerý terorismus i s jeho podhoubím. Stačí odpálit všechny ty jaderné arzenály, co jsou, a bude po terorismu. I po ptákách. Zničit terorismus by totiž šlo pouze nejvyšším teroristickým aktem.

Miroslav Polreich vzpomněl výrok Petera Ustinova, člověka moudrého a civilizovaného (moc pěkná je jeho povídka "Dezinformátor“!). Ten výrok zní: "Válka je teror bohatých a teror je válka chudých." Nerad to říkám, ale něco na tom je.

Mohu proto uvažovat pouze o snížení teroristické hrozby. Obecně lze ke snížení rizika přistupovat dvojím způsobem. Buď omezím kouření ve skladu benzínu, nebo nakoupím do toho skladu víc hasičských přístrojů.

Současní politici k radosti vojenskoprůmyslového komplexu volí druhou variantu a vyhlašují terorismu válku. Ta první varianta by totiž vyžadovala analýzu stavu, což by nejprve stálo velké přemýšlení, které by ke všemu nakonec ještě leccos nepěkného povědělo.

Z praktického pohledu je tedy nutné nejprve přečkat exhibice „bojechtivých“ politiků. Pokud možno na ně nereagovat, to se učí pro podobné případy již střední zdravotnický personál: Neoponovat jim ani je nepodporovat, a doufat, že to brzy přejde. Hlavně dohlížet, aby do ničeho nezasahovali, protože důsledky jejich odhodlání jít s kyjem na komára by mohly být katastrofální.

Šílená je představa Miloše Zemana "celosvětové koalice“. Děsivé byly už ty manifestace "charloidů“, s jednotně vetknutými odznaky, mávátky, hesly. Ozve se disentní hlas Halíkův – a hrr na něj! Ve jménu jednoty! Vůbec se nesnažili porozumět jeho strukturovanému stanovisku! Jim stačilo, že nebyl s nimi. Kdo není s námi, je proti nám – říkali komunisti a G. W. Bush.

Teroristé možná nyní řvou smíchy, když vidí to zbabělé stádečko (které "statečně“ bojuje proti terorismu tím, že si koupí nějaký pofidérní satirický plátek), jak se tulí do houfu a navzájem si dodává odvahy. Pak nějaký politik zavelí a už pochodují, a sami se starají, aby ze stáda nikdo nevyčuhoval. To prý ve jménu evropských tradic!

Bašár Asad v rozhovoru s Terezou Spencerovou pro Literární noviny řekl, že boj proti terorismu je třeba vést i na poli kultury a ekonomiky. Vyjádřil v podstatě elementární zásadu, kterou Západ ne a ne pochopit, že podpora terorismu je hra s ohněm…
S tím samozřejmě souhlasím. Proto je na médiích, aby udržovala paměť – aby neupadlo v zapomnění, kdo koho kdy podporoval a co z toho nakonec bylo. Vztah Západu k Sýrii je několik let naprosto zmatečný, horší však je, že to stojí strašně moc lidských životů a utrpení. A přitom se o těchto eskalujících důsledcích ví již dlouhou dobu!

Proto je potřeba jednak tvrdě potlačovat jakékoliv válečnické choutky, zaštiťované bojem proti terorismu. Ostrá bezpečnostní opatření musí být pouze bodová, v podstatě policejní, na základě důkladné zpravodajské přípravy. Základním parametrem je kromě efektivity i eliminace civilních ztrát.

Doplňujícím úsilím, na něž kladu převeliký důraz, je analytická činnost na akademické půdě – k vyrovnání všech těch profesionálních deformací ve zpravodajské a bezpečnostní branži. A k eliminaci vlivu vojenskoprůmyslového komplexu, jehož fatální vliv identifikoval před více jak padesáti lety již Dwight Eisenhower, což je nutno neustále opakovat již ze sebezáchovných důvodů.

A další, extrémně důležitou, věcí je migrace. Tvrdím, že migrační tsunami nelze odolat. Proto je třeba dělat všechno pro to, aby se utlumila potenciální migrace zlepšením životních podmínek ve zdrojových zemích. I kdyby to znamenalo snížení jisté životní úrovně v cílových zemích (tedy v Evropě). Protože nezastavíme-li ono migrační tsunami, bude to znamenat destabilizaci Evropy a snížení životní úrovně bude nekontrolovatelné a nepoměrně větší.

17 komentářů :

 1. Bravo, autore. Co slovo, to kov. V krátkém textu je skoro vše podstatné. Bez toho nelze poznat a pochopit podstatu, bez toho poté ani nelze stanovit kudykam a kdyajak postupovat. Jan Schneider jde v náznacích až na vrchol kauzality terorismu aby mohl hlasitě šeptnout jak jej vymýtit. Stačilo by z textu ubrat méně než dvě desítky slov a zbytek seřadit do několika bodů a toto "dílko" by mohlo konkurovat slavným Tezím o Feuerbachovi z pera K.Marxe. Pane, díky.
  J.A.Havlíček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Šnajdr nám tu nechce napsat,že !emsina nenahraných boháčů vymyslela !atouci doktrínou Neoliberalismu tedy diktaturu humanistů,která má plynule přejít do diktatury islamistů,kteří mu ukradenými autobusy přejedou přes břicho neboť jim to nařizuje ka-ka rám.yTak bude menšina. dokazovat že je většina a on přejde pod imáma.

   Smazat
 2. Skvělá analýza. Děkuji. Šiřte dále.

  OdpovědětSmazat
 3. demokrad Barel17. ledna 2015 17:29

  Protože nezastavíme-li ono migrační tsunami, bude to znamenat destabilizaci Evropy a snížení životní úrovně bude nekontrolovatelné a nepoměrně větší.
  xxxxxxxxx
  migrační tsunami nezastavíme tím, že se sami uskrovníme na svých dětech a nacpeme to černochům do Afriky. To je utopie. Seberete svým dětem a nacpete to člověku, co má deset děcek, umírajících hladem. Zachráníte deset děcek a máte velkou šanci, že budete zachraňovat 100 děcek od smrti hladem a tak dále. Ten problém vzniká tím, že lidé mají spousty dětí, o které se sami nedokážou postarat. A tudíž je nesmysl se naivně domnívat, že lze ten problém může za tyto lidi vyřešit někdo jiný. Dříve tento problém řešila příroda, jednoduše. A člověk je součástí přírody, a musí respektovat přírodní zákony. Nemusí je samozřejmě nějakou dobu respektovat, ale jak dojdou zdroje, bude konec legrace. V Africe bylo v r. 1950 100 milionů obyvatel, dnes je jich jedna miliarda, myslí si snad někdo, že je Afrika nafukovací?
  Existuje migrace, způsobená zločinnou agresí zvenčí, rozvracením stabilních států, to je ale zcela jiná záležitost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, co s tím? Dříve lidé také měli desítky dětí, ale dospělosti se jich dožilo málo. Dnes díky modernímu lékařství se mohou dožít dospělosti všechny, takže pak opravdu zbývá je umořit pak hladem? Já nevím, co s tím. USA to řeší šířením eboly, u nás se to řešilo sterilizací žen, dokud havloidní "humanisté" nezačali křičet, tak co je lepší, ebola nebo sterilizace. Ovšem budu chápat africké státy, když jejich ženy budou nucené podstoupit sterilizaci, že se jim to líbit nebude.

   Smazat
  2. zmenit system, organizovat jinak ekonomiku. nevykoristovat

   Smazat
  3. "Ovšem budu chápat africké státy, když jejich ženy budou nucené podstoupit sterilizaci, že se jim to líbit nebude." pokud by nekdo chtel neco takoveho realizovat tak je to lidsky dobytek

   Smazat
  4. Uf! Chápe tu niekto,že medzi chudobou nárastom populácie existuje priama úmera? A že naše plné bruchá a smetné koše si proste musí niekto od.rať? Tie žvásty o kontrole pôrodnosti by asi mali byť trestné...

   Smazat
  5. Ano ať si každý rodí jak chce, ale ať si pak nevyžaduje záchranu tam, kde se rodí tak, aby se nevyčerpaly zdroje.

   Smazat
 4. Autor tak trochu soudí každého podle sebe, když hodnotí vliv karikatur proroka, či dokonce Alláha. Nemá proto dominantně pravdu, že motivem útoku takové karikatury nebyly. Pro většinu muslimů určitě ne, protože je nejen neznali, ale nejsou tak „hákliví“, když třeba už ženy u nich mohou chodit bez burky atd. Ovšem ti poněkud duchovně jednodušší, lépe to říct neumím, to skutečně považují za neodpustitelnou urážku, své víry, což bychom se měli učit chápat a respektovat. Nezatahoval bych do toho Nasredina, protože právě on, i když lze některé jeho činy považovat za satirické, tak znal její míru. Sám pan Schneider jeho satiričnost označil za vytříbenou. A tady vidím náš zásadní problém. Humor je očistou ducha, ba až oporou zdraví. Nikoliv ovšem ne ironie a nadtož nenávistná satira a la Dikobraz padesátých let. Duši dokáže léčit pouze laskavě lidský humor, který pěstoval Horníček, třeba člověčí sranda, tryskající z Wericha, nebo i ty taškařice Nasredina. Ovšem určitě ne satira bílých domýšlivých nabobů z pařížského „Karlíka“. Proto jsem pro jednoznačné řešení. Raději regulovat svobodu slova několika umanutým lidem, jejichž kreativita se zvrhla v kretenitu, než „regulovat“ mnoho jiných svobod veškerému lidstvu podle vzoru Patriot Act z dílny neokonů USA. Jinak s autorem plně souhlasím, jen bych zdůraznil, že celá Evropa by si konečně měla uvědomit, kde žije, přesněji na kterém kontinentu a naprosto zásadně to, co pan Schneider zdůrazňuje slovy „USA jsou za vodou“. Pokud se Evropa neosvobodí z oné až debilní úslužnosti vůči USA, tak bude znova velkým obětištěm, na němž obrovsky zbohatnou jiní, především ti za vodou. Jako první reálný krok v tom směru vidím vyloučení z EU Británie a ne Řecka, jak se někde uvažuje. Británie byla, je a bude jednoznačně nepotopitelnou válečnou lodí zájmů USA a nikdy jinak.

  OdpovědětSmazat
 5. Charlie Hebdo bylo 11.září v malém. Tajné služby nepotřebují nic realizovat, ale stačí jim sledovat a NECHAT běžet. Ti nešťastníci teroristi si myslí, že dělají džihád a přitom tajné služby vědí o každém jejich kroku. Na něco podobného se čekalo jak na "smilování boží". Evropa je teď proti muslimům - PEGIDA, Islám v ČR nechceme apod ., ale raduje se Mossad, Izrael a americká židovská bankovní oligarchie. Izrael od doby rostoucích cen ropy nervozně sledoval bohatnutí Iránu, Iráku a Libye a růst spokojenosti obyvatel v Egyptě a Sýrii. Kdyby nebylo 11.září, tak by Izrael proti možné koalici arabských zemí neuspěl a bylo by po něm. USA začaly likvidací režimů v Libyi, Egyptě, v Iráku, Sýrii (tam se to zvrtlo) a z druhé strany si jistí Afghánistán. Teď ještě vyzbrojují Saudskou Arábii, rok budou držet ropu na 20 dolarech, aby se Rusko do ničeho nemohlo míchat (Putin to nemusí ustát a nebo nebudou peníze) a vrhnou se na IRÁN. Cílem letité destabilizace Středního východu není ropa, ale likvidace IRÁNu. Pokud totiž Izrael, Saudská Arábie, USA a EU nezlikviduje IRÁN v dohledné době, tak je s Izraelem ámen. Pomáhat bude i Svobodný Kurdistán, jehož vznik si Izrael moc přeje a z čehož má Turecko osypky. Sankce vůči Rusku jsou jen strýček Příhoda. Rusko ve spojení s Iránem je pro NATO nebezpečné. Tak už víte proč bylo 11.září a Charlie Hebdo ? Bude válka. Izrael se bojí. Vy tady debatujete o muslimech a karikaturách a uniká vám podstata toho všeho. Válka s Iránem bude a posereme se z toho tady všichni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hlouposti meleš

   Smazat
  2. Anonymní z 25.ledna 2015 -.....vystihl jste naprosto přesně podstatu celého problému - hlavními hráči jsou USA a Izrael , kterým se jedna o světovladu , jenže jim v tom překáži Rusko , Irán , Čína , Evropu už mají skoro sfouklou , ale ještě jim to můžeme trochu zkomplikovat - záleží na nás ........

   Smazat
  3. Každé slovo stopro. Trump vyhrozuje Iránu skoro denně, má to nařízeno od svých loutkovodičů.

   Smazat
 6. ne, nemeles blbosti!!! jen dodam, jak by to asi dopadlo, kdyby se malovaly karikatury a delaly srandy s licousniku!!! hhh
  jojo zidko si jen mne ruce a potutelne chechta jak mu goimske problemy hraji do noty!!!
  mnozi jeste nechapou ty jejich intriky!!!

  kaja

  OdpovědětSmazat
 7. 11.september zosnovala Modra loza Zapadu( sionisti),kde jednym kamenom zabili aspon troch vtakov.1.nasli noveho nepriatela po pade zido-bolshevizmu.2.Sionisti Izraela tymto tahom sa zbavia Palesticov a tzv.Dvojstatneho riesenia.3.Sionistami vlastnene zbrojarske nadnarodne zbrojarske kotporacie ziju z vojen,200 rokov USA,200 vojen...

  Kazdy kto ma zdravy rozum a chapanie,nech navstivi moj ckanok na Google,pdf:Krvave slobodomurarske odtlacky prstov zanechane na utokoch z 11.septembra,2001.Sionistivka,Modra loza zakofovala do Databazy 9/11,KNIEC CASOV V ROKU 3033,tak ako je to zakodovane na USA zidovdkej Jednodolarovke s Novus Odo Seclorum a Annuit Coeptis v roku 2033...To iste je na USA zidomurarskom statnom znaku,ako aj na USA vlajke: 9 radov+11 stlpcov hviezd,plus 6+7 pruhov,spolu 33,pre rok 2033.Tieto iste CISLA,sionisticka loza pouzila v 4 posadkach unesenych lietadiel,pocas 11.septembra,2001,odkedy rataju nasich poslednych 32 rokov...Len preto poznaju Zapadne loze 33° zidomurarov.Ich Farizejsky predchodcovia ukrizovali Krista v roku 33AD,vo veku 33 rokov...Takze budu mat v roku 3033,2,000 rocne Velke Jubierum...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.