Reklama

středa 28. ledna 2015

Velké dobro od Velkého bratra: Jak souvisí Ukrajina a zmizelé letadlo HN 370 se smlouvou TTIP? Proč se obávat „dobra“ s názvem GMO? „Šmejdi“ na pochodu

Lubomír Vylíčil
28. 1. 2015  Protiproud


Lubomír Vylíčil se zabývá podstatou „velkého dobra“, které nám údajně má přinést smlouva se Spojenými státy zvaná TTIP, která vrhne na evropský trh... co vlastně?

Světová pozornost se nyní upírá k Islámskému státu, k terorismu, islamizaci a k bojům na východě Ukrajiny. Všechny tyto události mají právem prioritu a všechny se dotýkají tak či onak našich životů. Ale na jejich pozadí, ve skrytu, nepozorovaně a v tichosti se odehrávají další důležitá dramata a zápasy, které se nás mohou dotknout mnohem více, než jsme si ochotni připustit. Mám teď na mysli Ukrajinu a nejnovější akvizici americké firmy Monsanto.

V létě loňského roku se objevila nenápadná zprávička, že: „Světová banka a Mezinárodní měnový fond, jako součást svých podmínek pro půjčku 17 miliard dolarů Ukrajině, stanovily, že tato země otevře své zemědělství geneticky upraveným plodinám a geneticky upraveným organismům.“

A před pár dny, v polovině ledna, se ukázalo že nešlo jen o planá slova. Vynořila se další nenápadná zpráva, že americká firma Monsanto, leader v oboru geneticky upravených plodin a organismů (GMO), skupuje na Ukrajině tisíce hektarů zemědělské půdy a hodlá otevřít megapěstírnu GMO.

Sporné genetické zásahy

Co jsou to ony GMO? Jde o geneticky modifikované organismy, tedy organismy, jejichž genom byl pozměněn umělým zásahem. Tím umělým zásahem jsou myšleny postupy, zásadně odlišné od dřívějšího šlechtitelství, kdy se cíleně vybírali jedinci s žádoucími vlastnostmi a jejich křížením a selekcí se tyto vlastnosti v řadě generací postupně posilovaly.

Monsanto nikdy nesměřuje k prodělku ani do slepé uličky. Už teď se na horizontu rýsuje šance k prolomení evropského zákazu – jmenuje se TTIP

Nejrozšířenějším z oněch „umělých“ postupů je vkládání cizího genetického materiálu do cílové buňky pomocí vhodně „upraveného“ patogenu. Ten při nákaze organismu vnese do jeho buněk i cizí gen, který tam „šlechtitelé“ potřebují dostat. U rostlin se používá například upravené bakterie Agrobacterium tumefaciens.

Modifikovat je samozřejmě možno i živočichy. Známé jsou například tzv. svítící myšky, do jejichž genetické informace byl vložen gen pro světélkující bílkovinu. I když takovéto úpravy živých organismů připadají mnohým přinejmenším eticky sporné, mají svůj význam při výzkumu aktivace genů, například v souvislosti s výzkumem rakoviny, a proto mohou být svým způsobem opodstatněné. Hlavně pak, spolu se stovkami jiných modifikovaných živočichů, nikdy neopustily laboratoř.

 

Evropa se dosud ubránila

Jinak je tomu ale u rostlin. Existují desítky druhů GMO rostlin, které se již léta komerčně pěstují. Jde zejména o kukuřici, sóju a rýži. Jejich „úprava“ spočívá ve zvýšené odolnosti proti škůdcům, herbicidům a zvýšeném obsahu „žádoucích“ látek. Například takzvaná BT kukuřice si sama vytváří insekticid (jedovatou látku), která hubí její škůdce. Jiná kukuřice je odolná proti herbicidu Roundup. To znamená, že pole s ní se dá snadno zbavit plevele „politím“ megadávkou tohoto totálního herbicidu. Plevel chcípne, kukuřice roste... Báječné?

Samozřejmě, že takovýto způsob hospodaření škodí půdě, krajině a biosféře obecně. Navíc se cizorodé bílkoviny z GMO plodin, s nimiž není mnoho zkušeností, mohou dostat do potravního řetězce. Proto se evropské státy dosud bránily pěstování GMO plodin a zakazovaly i dovoz produktů, které jsou z nich vyrobeny.

Kde je HN 370?

Jinak je tomu ovšem v USA a v Číně. Tam mají GMO nejen zelenou, ale jsou přímo podporovány. Naprostá většina potravin v USA je už tak či onak kontaminována GMO produkty. A vláda USA se je už dlouho a velice usilovně snaží protlačit i k nám, do Evropy. Například jedna ze zpráv, zachycených Wikileaks, nařizuje americkým diplomatům celosvětově prosazovat GM plodiny coby strategický vládní a finanční úkol. Což je myslím důvod k velikému zbystření pozornosti.

Proč?

Udělejme malou odbočku do světa techniky. Vzpomene si ještě někdo na to zmizelé malajské letadlo údajně u břehů Austrálie? Proč? Prostě proto, že při vysvětlování, kde by se mohlo hledat, unikla zajímavá informace: že jeho motory vysílaly výrobci zprávy o svém režimu ještě nejméně hodinu po tom, co byl kontakt s letadlem přerušen. Při bližším pátrání, zajímá-li vás to, zjistíte že všechny letecké motory jisté firmy z USA vysílají tyto informace svému výrobci. Že je to placená služba, pro jejich lepší servis, větší bezpečnost a tak. A když si ji nezaplatíte? Vysílají taky.

 

Kompletně sledováni

Nejde jen o motory. Myslím, že většina z nás se již po nějakou dobu s velikým podezřením dívá na svůj (čím dál chytřejší) mobil a říká si, co asi a komu ten můj čerchmant právě skrytě posílá? O mně. Kam a jaké pakety dat odesílá můj počítač, i když na něm nic nedělám? A on komunikuje a komunikuje. Zeptejte se svého „ajťáka“, na jaké adresy a do kterých států jdou data o tom, co si prohlížíte a co máte nainstalováno. Odpověď vás zaujme.

Všechny tyto aplikace jsou služby nevyžádané. Něco, co jsme nechtěli, po čem jsme netoužili a co nám výrobci ostýchavě zamlčeli. Přesto si to hrdě odnášíme do svých domovů. Nedobrovolně a nevědomě. A to je právě důvod, proč se obávat GMO.

Jako člověk s přírodovědným vzděláním se v tomto případě nebojím „neznámého“ jako někteří zelení šílenci. Samotná změna geonomu není podle mne nic tragického. I váš pes je v podstatě geneticky modifikovaný vlk. A že je ten postup nepřirozený? Ano, ale třeba v polovině dvacátého století se běžně (i u nás) používaly jiné, taky docela drastické postupy. Například ozařování obilí radioaktivním kobaltem (gamazáření), které vyvolávalo nejrůznější mutace. Většinou špatné, ale sem tam i nějakou dobrou, obilí zkvalitňující. A ta se vyselektovala a některé takovéto odrůdy se používají do dneška. A nejsou s tím (zatím) žádné problémy...

Utajený a spící...

Tak se také postupně ukázalo, že téměř všechny zprávy a studie o škodlivosti GMO potravin pro živé organismy nebyly dokázané. Potvrzena je „jen“, podle očekávání, zvýšená alergizace. Kvůli cizorodým bílkovinám. Tak proč se toho obávat?

Právě kvůli zkušenosti s technikou! Tak, jako nejsem schopen odhalit skryté funkce ve svém mobilu, tak ani jako laik nikdy nepřijdu na všelijaká zadní vrátka, vložená (z nařízení jisté administrativy) do softwaru mého počítače. Tak také nemám šanci zjistit, co je v příslušné GMO potravině změněno jaksi „navíc“. Jako „bonus“, který jsem si nevyžádal a který nechci.

Lze si třeba představit gen, utajený a spící, který se nijak neprojevuje. Ale při aktivaci signální molekulou, dopravenou k rostlině třeba pomocí upravené plísně houby, škůdce apod., zahájí destrukci buňky. Prostě tu rostlinu vypne. Třeba tak měsíc před sklizní… Když stát, který takto upravené obilí pěstuje, třeba neposlouchá a zlobí.


Konec bílého muže?

A tenhle vyděračský potenciál GMO nemusí být zdaleka tím nejhorším. Lze si představit i GMO plodinu, obohacenou vitaminy, (taková rýže už existuje) nebo bůhví čím úžasným, která ale kromě té deklarované, všeobecně prospěšné složky obsahuje i další, skryté látky. Látky prospěšné jen někomu… Některým lidem. Ne hned. Ale časem, až pomine úvodní ostražitost.

O čem to mluvím? Čím dál častěji si v poslední době vzpomenu na „dobráky“ z takzvaného Římského klubu, kteří se už před více než třemi desítkami let usnesli, že optimální počet lidí na zeměkouli je tak kolem půl miliardy. Depopulace, tak to „nezbytné opatření“ nazývali. A uvažovali o možných způsobech, jak to realizovat. Současně mi, kdoví proč, na mysli vytanou čím dál častější zprávy o strmě klesající plodnosti bílých evropských mužů. Mužů zdravých, dobře živených, ve vynikající kondici. A vysvětlení nikde. Jen dohady.

Možná slyším trávu růst. Možná je vysvětlení jednoduché a leží nám před očima, jen se dobře podívat. Ale to na mém přesvědčení, že se od GMO můžeme nadít mnohých, (úmyslně) dobře skrytých překvapení a utajených „bonusů“ nic nemění. Každý odborník vám to potvrdí.
Pro nás od „šmejdů“ jen to nejlepší

Takže zpět k Ukrajině a k akvizicím a plánům firmy Monsanta. Každý takovýto obří pěstební projekt musí samozřejmě počítat i s odbytem produkce. No jo, ale kam s tím, kam vyvézt „výpěstek“, když do Ameriky je daleko a v Evropě jsou potraviny s obsahem GMO zakázány? Zatím. Co s tím budou ti američtí chudáci dělat?

Žádný strach! Monsanto nikdy nesměřuje k prodělku ani do slepé uličky. Už teď se na horizontu rýsuje šance k prolomení evropského zákazu – jmenuje se TTIP. V rámci této smlouvy má dojít i ke sjednocení standardů, včetně potravinářských. Jde při tom hlavně o protlačení GMO plodin do zatím trucující Evropy.

Když pozoruji tuhle úpornou snahu, něco „úžasného“ a pro nás prý výhodného, rozblikají se mi všechny výstražné kontrolky. Myslím, že obdobnou situaci známe všichni. Vtíravý pojišťovák, úporný dealer „bezpečného a výnosného“ fondu, a oba do vás hučí, jak je to pro vás výhodné, jaká báječná a neopakovatelná šance se vám nabízí. Že ta fantastická cena je jen pro dnešek a pro vás, že oni na tom sice tratí, ale pro vás to udělají…

Víte co myslím. A přesně ten dojem mám i z GMO. Možná ještě silnější, protože na rozdíl od finančních háčků a podrazů si ty biologické umím lépe představit a domyslet. Osobně se nebojím moderních technologií. Nebojím se nového. Mám dokonce velikou důvěru k technologickým „zázrakům“.

Ale těm šmejdům, co mi je nabízejí, nevěřím ani nos mezi očima!

25 komentářů :

 1. ano těm veleznámým ŠMEJDŮM - dnes víme co jsou USáci zač a co je po nich ve světě vidět tak raději GMO evropský než USácký !!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 2. Také třeba čipování, chemtralis, ozařování kdečím - třeba vifinami, mobily - ty mají bezpečnou vzdálenost 4 m, dále mikrovlnné trouby působí zhoubně, podprahové ovlivňování.

  Slunce v duši, ogaři

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 4. No pohanka je totiž velice zdravá pokud není GMO, to není problém rychle na internetu zjistit. Jinak opět po několikáté opakuji Palmer je notorický provokatér, je zcela zbytečné na jeho žblepty reagovat. Zdravím všechny normální lidi.

  OdpovědětSmazat
 5. Jenže od těch šmejdů amerických nás nechrání šmejdi naši, čeští, političtí, zaprodaní.
  V tom je hlavní kámen úrazu.
  Mají zorganizovat odbornou a veřejnou diskuzi, stanovit demokraticky a s dostatečnou dávkou preventivní opatrnosti naše zájmy, a ty pak skutečně hájit.
  Tady to vázne, u nás. Jako jednotlvci jsme bezbranní.
  A ti naši "demokratičtí" zástupci si to TTIP projednávají navíc vysoce utajeně. Takto nelze jinak, než je považovat za nebezpečné zrádce, zločince.
  A to není jen TTIP. Dále podpora fašizmu na Ukrajině. lhaní o Ukrajině, zadržovaný a nakonec zase zmetkový zákon o státní správě, zločinecké svěřenecké fondy, atd.atd.atd.

  Jaká jiná obrana, než defenestrace a následně uzákonit, nově, petice a referenda? Nesmějí už být bez kontroly po 4 roky mezi volbami.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Ale Obama přece není Velký Bratr. Obama je jen malý kašpárek. ;-D

   Smazat
  3. Co že se stalo v Bostonu,dík...

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  8. Jseš moc naivní.

   Smazat
  9. Opravuji, že seš moc naivní, když si myslíš, že Velký Bratr půjde do prdele. Je zde velká neviditelná válka, která se sice zviditelňuje, ale je to furt málo na to, aby se svět změnil k lepšímu. Jen ti naivní aktivisté co hlásají vstup do nějaké páté dimenze nebo že svět spasí Spasitel, jsou jejich neviditelnou rukou i přestože oni sami vědomě o tom neví. Hrají velice dobrou hru.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 7. Obama uteče,ale to je jen kašpárek,ti mnohem horší tam zůstanou.Ti budou pěkně schovaní a dál budou spřádat plány na zničení světa.Co s tím?

  OdpovědětSmazat
 8. Článek jsem ještě nepřečetla, ale už jsem objevila chybu. Jmenuje se autor článku Vyčítal nebo Vylíčil? Opravte si to, prosím.

  OdpovědětSmazat
 9. Jako "nepřírodovědec" bych jen doplnil, že přírodovědcům by neměla chybět analytická schopnost myšlení. Ta totiž dovolí s použitím známé biofyziky identifikovat permanentní přehřívání spermií civilizovaných mužů v těsných suspenzorech. Současně dovolí rozeznat dramatický pokles účinných látek v běžně "průmyslově" pěstované pšenici a v původních odrůdách nebo třeba v prosu (quinoa). Je komické sledovat, jak dokážemě pěstováním pokrokových odrůd dělat s těch původních "superpotraviny". O hydroponické produkci nejen rajčat raději nemluvě...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "...pšenici, nikoli v původních...", "...dělat z původních...". Omluva za trapné chyby.

   Smazat
  2. Přesně tak. A to je jen kapka v moři moderních nesmyslů. Děda.

   Smazat
 10. Bavil jsem se nedávno s doktorem v lázních o GMO a ten mně řekl, že GMO potraviny bude to největší svinstvo, které nás v blízké budoucnosti potká a které bude mít ty nejzávažnější dopady do zdravotního stavu obyvatelstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže zase Američané na to naleznou lék,další jasná zlodějina.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.