Reklama

pátek 27. února 2015

Kam a proč míří Putin ? Nezvykle otevřená ruská prognóza....

Чего хочет Путин?
Rostislav Iščenko

Rostislav Iščenko
- prezident Střediska strategických analýz a prognóz.
27.2. 2015 Střípky ze světa
„Internetoví Talleyrandi a Bonaparti“ to někdy vidí jinak, „situace na Donbasu a celé Ukrajině je však jen jedním úseků globální fronty.Válka je „pokaždé až ten úplně poslední, drsný argument“. Je „spojen se značným rizikem“. To, oč kráčí, přitom samotnou „válkou nikdy nezačíná a válkou ani nekončí“. Válka je „přechodnou etapou v situaci, kdy kompromis není možný, povolanou vytvořit nové podmínky, v nichž kompromis možný bude anebo jeho potřeba díky tomu, že jedna ze stran konfliktu zmizí ze scény, odpadne“.

I proto nebývají zdaleka „všechna politická rozhodnutí srozumitelná obyvatelstvu, ani vojákům“. Například „pruskýkancléř (a později kancléř Německé říše) Otto von Bismarck – navzdory naléhání krále (a budoucího císaře)Wilhelma I. i žádostem pruské generality – si za rakousko-prusko-italské války v roce 1866 okupaci Vídně dokázal odpustit a měl naprostou pravdu“. Právě tím totiž „urychlil uzavření míru podle pruských podmínek a dosáhl navíc toho, že se Rakousko-Uhersko už doživotně (až do svého zániku v roce 1918) stalo mladším partnerem Pruska a pak Německé říše“.

Směrodatné je tak to, „oč konkrétně jde politikům“, „jak vidí podmínky poválečného kompromisu“. Teprve na této bázi lze „porozumět, proč bojové operace nabyly právě daného rázu (vleklé občanské války a periodických příměří) nejen na Ukrajině, ale i v Sýrii“.

„Názor kyjevských politiků nás nemá proč zajímat – ti totiž už o ničem nerozhodují. To, že je země řízena zvenčí, se už ani netutlá, a to, zda jsou ti ministři Estonci nebo Gruzínci, je úplně jedno – američtí jsou tak jako tak.“ Stejně mizivou váhu má, co o budoucnosti soudí lídři Doněcké a Luhanské lidové republiky. Obě „existují díky rusképodpoře a dokud je Rusko podporuje, jeho zájmy musí být garantovány“. V sázce je toho příliš moc na to, aby se čistě o své vůli rozhodovali Zacharčenko, Plotnickij či kdokoli jiný.

„Na EU záviselo mnohé jen do konce loňského léta, kdy bylo válce stále možné předejít či ji zarazit na samém počátku. Tehdy by tvrdá, principiálně protiválečná pozice Evropské unie přišla právě včas, umožnila by americké kroky, rozněcující válku, blokovat a učinila EU samostatným a důležitým geopolitickým hráčem. EU však tuto možnost promarnila a zachovala se jako věrný vazal USA. V důsledku toho je dnes Evropa na hraně vnitřních otřesů a nic nebrání, aby ji v nejbližších letech stihl osud Ukrajiny, o to však s větším rachotem i potoky krve i menším výhledem, že se v dohledné budoucnosti vše srovná (protože kdosi přijde a udělá pořádek).“

„EU má dnes na vybranou ze dvou možností – buď zůstat americkým rukojmím, nebo se přimknout k Rusku. V závislosti na té, již zvolí, to odnese buď jen lehkým leknutím (z toho, že část periférie odpadne a některé země projdou fragmentací), anebo se zhroutí do kolapsu. Úměrně neochotě evropských elit se s Amerikou rozejít je však kolaps téměř fatální.“

„Nás musí z podstaty věci zajímat názor dvou velkých hráčů, určujících konfiguraci globální fronty a střetávajících se o vítězství ve válce nové generace (Třetí světové válce síťových center). Těmito hráči jsou USA a Rusko.“

„Pozice USA je srozumitelná a průzračná. Ve druhé polovině 90. let Washington definitivně promarnil šanci v tichosti reformovat ekonomiku studené války, a vyhnout se tak nevyhnutelné krizi systému, jehož rozvoj je limitován konečností planety Země a všech jejích zdrojů, včetně těch lidských, což bylo ovšem v rozporu s potřebou donekonečna zvyšovat emisi dolarů a jejich masu v oběhu.“

„Jen co Rusko dalo najevo své právo rozhodovat se samostatně, střetu s USA se už vyhnout nedalo. Teď už mohly agónii systému USA, okrádajícího zbytek světa, prodloužit napřed jen země třetího světa, pak potenciální konkurenti, potom spojenci a ve finále i nejbližší přátelé. Ta loupež však může pokračovat, jen dokud jsou USA světovým hegemonem a o této hegemonii není pochyb. A právě proto od momentu, kdy Rusko deklarovalo své právo se samostatně politicky rozhodovat (byť jen v regionální, nikoli globální dimenzi), nemohlo k jeho střetu s USA nedojít. A tento střet už pokojným kompromisem uzavřít nelze.“

Pro USA se však „kompromis s Ruskem rovná dobrovolné rezignaci na hegemonii“. A s ní nutně i „rychlé systémové katastrofě (nejen ekonomické a politické krizi, ale paralýze státních institucí a zneschopnění státu plnit své funkce, tedy nevyhnutelnému rozvalu). Pokud vyhrají USA, čeká systémová katastrofa Rusko. Po takové ´vzpouře´ jeho vládnoucí třída ztrestají likvidace, vězení a konfiskace, eroze státu, anexe jeho významných teritorií a likvidace jeho vojenské síly.“

Tím víc třeba „porozumět tomu, čeho hodlá dosáhnout ruské vedení, konkrétně prezident Vladimír Putin“. Poněvadž „válka potrvá až do vítězství a všechny přechodné dohody třeba chápat jen jako dočasná příměří – time-out, nezbytný k nabrání nových sil, mobilizaci nových zdrojů a hledání dalších spojenců“.

Rozumět právě Putinově strategii a taktice třeba s ohledem na strukturu ruského mocenského systému. „Není, jak leckdo tvrdí, autoritářský, nýbrž založený na autoritě“ („ne avtoritarna, no avtoritetna“). „Nestojí na legislativně zakotvené moci vrcholného představitele, nýbrž na autoritě člověka, stojícího v čele, který ten systém vybudoval a nutí efektivně fungovat.“

Putin sám se za patnáct let, kdy stojí na špici mocenské pyramidy, snažil –„nehledě na složité vnější i vnitřní podmínky“ – „roli vlády, zákonodárného sboru a dokonce územních orgánů maximálně posílit“. Už proto, že „žádný politik nevládne věčně, a klíčovým atributem stability systému je zajištění politické kontinuity nehledě na to, kdo konkrétně je u moci“. „Dosáhnout plné autonomie řízení (jeho potence fungovat bez prezidentské supervize) se zatím žel nepodařilo. Putin je i nadále klíčovým článkem systému právě proto, že důvěru populace magnetizuje právě on osobně, a to v době, kdy se sám systém (v podobě státní moci a jednotlivých institucí) těší důvěře mnohem menší.“

Putin „vedl Rusko patnáct let akurátně k renesanci v podmínkách americké hegemonie ve světové politice“. „Značných možností Washingtonu ovlivňovat i vnitřní politiku samotného Ruska.“ Tím exaktněji musel „chápat, jaký boj vede a s kým. Jinak by se tak dlouho neudržel.“ „Úroveň konfrontace, již Rusko ve vztahu k USA připouštělo, rostla velice pomalu, do jisté doby v podstatě nepozorovaně.“

„Na první pokus o barevný převrat na Ukrajině v letech 2000 – 2002 (´kazetový skandál´, ´kauza Gongadze´ a akce ´Ukrajina bez Kučmy´) Rusko nereagovalo vůbec.“ Své „alternativní stanovisko sice avizovalo, aktivně do dění však nevstupovalo ani během převratů v Gruzii v listopadu 2003 – lednu 2004 a na Ukrajině v listopadu 2004 – lednu 2005“.

„Proti americkému spojenci (Gruzii) nasadilo vojska teprve v roce 2008 v Osetii a Abcházii. V roce 2012 ruská plavidla dávala najevo připravenost ke konfrontaci s flotilami USA a jejich spojenců v Sýrii. V roce 2013 Rusko zahájilo preventivní ekonomické kroky proti Janukovyčově režimu, a přispělo tak k odhalení škod, k nimž by vedl podpis asociačních dohod.“

„Putin dávkoval v každé konkrétní fázi míru konfrontace s Amerikou po hranici, již bylo Rusko s to ustát. Ukrajinu Moskva před převratem zachránit nemohla – pro samu podlost, zbabělost a hloupost těch, kdo stáli sami v jejím čele (nejenom Janukovyče, ale každého z nich bez výjimky), po únorovém ozbrojeném převratu v roce 2014 v Kyjevěvšak s Washingtonem do otevřené konfrontace vstoupila. Jestliže až dosud se konflikty střídaly s obdobími zlepšení vztahů, od počátku roku 2014 se rusko-americké vztahy zhoršily razantně a téměř okamžitě dosáhly bodu, jehož překročení by v předjaderné éře vedlo k vyhlášení války automaticky.“

Pokud si „dnes Rusko, co do stupně konfrontace, meze už neklade, znamená to, že Putin dospěl k závěru, že ve válce sankcí, válce nervů, válce informační, občanské válce na Ukrajině i válce ekonomické je Rusko už s to vyhrát“. Putin „už s vítězstvím počítá“. A právě proto, jak „pečlivě své kroky připravuje a snaží se předvídat všechny nečekané momenty, lze usoudit s jistotou, že když se ruské vedení rozhodlo USA už neustupovat, disponuje zárukou, že vyhraje, dvojí, ne-li trojí.“

Autor se netají, že „rozhodnutí vstoupit s Washingtonem do konfliktu nepadlo až v roce 2014, ani 2013. Výzvou, již USA nemohly ponechat bez trestu, byla už válka 8. 8. 2008.“ V letech „2008 – 2010 však byl potenciál zdrojů USA (nejen vojenský či ekonomický, ale komplexní) výrazně větší, než dnes“ - a „potenciál Ruska oproti současnosti mnohem menší“. „Hlavním úkolem tak bylo dosáhnout, aby předmět sporu narůstal jen pozvolna, a nikoli explozivně.“ Zatímco „otevřenou konfrontaci, kdy jdou masky dolů, tak jako dnes, a všem dochází, že válka už začala, bylo třeba odložit, jak to jen šlo. A v ideálním případě ji nedopustit vůbec.“

„USA každým rokem slábly, zatímco Rusko rostlo. Trendy to byly objektivní, zastavit je nešlo a dalo se predikovat s jistotou, že k období 2020 – 2025, aniž na jakoukoli konfrontaci dojde, bude s americkou hegemonií konec.“ A „USA tak už nebudou řešit, jak vládnout světu, ale jak se spasit před vnitřní katastrofou“.

I proto je další Putinovou prioritou „udržet mír či aspoň zdání míru co možná nejdéle“. Poněvadž „právě mír je objektivní výhodou pro Rusko dosahující, aniž by je to stálo gigantické náklady, téhož politického výsledku, avšak za celkově značně příznivější situace ve světě“.

„Tak jako se v podmínkách míru v Donbasu kyjevská junta zhroutí sama, není za podmínek globálního míru síly, schopné odvrátit definitivní autodestrukci vojensko-politického a finančně-ekonomického systému, vybudovaného USA.“ I proto „Rusko vytrvale nabízí mír. Tady jsou kroky Ruska definovány maximou Sun-c´: ´Nejlepší válka je ta, která ani nezačala.´“

„Že ve Washingtonu nepracují hlupáci, je mimo pochybnost“ („ať už na dané téma ruské talk-show a bloggeři hlaholí cokoli“). „V USA situaci, v níž se ocitli, chápou precizně. Jsou si navíc vědomi i toho, že Rusko jejich likvidaci v plánu nemá a s ochotou spolupracovat jako rovný s rovným to míní zcel upřímně. Podobná spolupráce je však pro USA nepřijatelná jen díky jejich sociálně-ekonomická situaci – ekonomický krach a sociální exploze nastanou dřív, než Washington nezbytné reformy (a to i s pomocí Moskvy a Pekingu) stihne provést (tím spíš, že paralelně bude třeba reformovat i EU). V USA krom toho za posledních dvacet pět let vyrostla politická elita, která si na status šéfa světa zvykla. To, že jí někdo může udělat čáru přes rozpočet, nechápe zcela bezelstně.“

„Pro představitele vládnoucí třídy USA (ne až tak byznysu, jako byrokracie) je představa, že se z vládce nad osudy divokých domorodců stanou rovnoprávnou smluvní stranou, nepřijatelná.“ Zhruba tak, jako kdyby kdosi navrhlGladstoneovi či Disraelimu, aby se stali premiéry Zulukafrů. Pro „USA je tak, na rozdíl od Ruska, válka tím, bez čeho se neobejdou“.

„Každá válka je v zásadě střetem zdrojů. Vyhrává zpravidla ten, kdo má zdrojů víc, může mobilizovat víc vojáků, vyrobit víc tanků, plavidel a letadel. Někdy se sice strategicky prohranou válku dařilo vyhrát taktikou přímo na bitevním poli.“ Tak jako v případě Alexandra Makedonského, Bedřicha Velikého i Hitlera v letech 1939 – 1940.

„Jaderné velmoci si to však na bitevním poli rozdat nemohou. Otázka báze, jíž disponují díky svým zdrojům, tak nabývá prvořadého významu. Právě proto jsme byli v minulém roce svědky urputného boje, jejž Rusko a USA sváděli o spojence. Rusko v něm vyhrálo. Stojí-li na straně USA jen EU, Kanada, Austrálie a Japonsko (a to ještě ne vždy bezpodmínečně), Rusku se se na svou podporu podařilo zmobilizovat BRICS, pevně se uchytit v Latinské Americe a začít USA vytlačovat z Asie a severní Afriky.“

„Sumarizuje-li se bilance hlasování v OSN, ukáže se, že spolu s Ruskem (a podpoře Ruska se rovná už absence oficiální podpory USA) tu vystupují země, na něž připadá kolem 60 % světového HDP, více než 2/3 obyvatelstva a přes 3/4 planetární souše. Rusko tak dokázalo zdrojů mobilizovat víc.“

V daném kontextu se USA nabízely dvě varianty. Ta „prvá šanci na úspěch dávala a rozběhla se od prvních dnů ukrajinské krize. Tkvěla ve snaze donutit Rusko k tomu, aby si vybralo mezi špatným a ještě horším.“ Aby se „smířilo buď s tím, že na jeho hranicích vznikne nacistický stát, a Rusku tak razantně poklesnou mezinárodní prestiž, důvěra a podpora ze strany spojenců a za určitou, nepříliš dlouhou dobu je nemine ani úder vnitřních a vnějších proamerických sil, bez šance ho ustát.“ Anebo „aby na Ukrajinu vyslalo armádu, rychle smetlo juntu, která se ještě nestačila etablovat, restaurovalo legální Janukovyčovu vládu, bylo však obviněno z agrese proti nezávislému státu a z potlačení lidové revoluce a na Ukrajině si vykoledovalo nespokojenost ucpaných uší a nezbytnost na podporu loutkového režimu v Kyjevě (a jiný tam za daných podmínek možný nebyl) vynakládat enormní zdroje (vojenské, ekonomické, diplomatické)“.

„Rusko ty varianty obešlo. K bezprostřední invazi nedošlo. S Kyjevem bojuje Donbas. Teď musí do loutkového kyjevského režimu, odsouzeného ke krachu, pumpovat nesmyslně deficitní zdroje Amerika - a Rusko může v klidu nabízet mír.“ Amerika proto iniciuje „plán B“. „Roků má, jako svět sám“: „Nejsi-li s to určité území udržet a zabránit tomu, aby padlo do rukou protivníka, třeba je maximálně zdecimovat, aby protivník, až vyhraje, dopadl hůř, než kdyby prohrál, a všechny své zdroje utopil na konto holého přežití zpustošeného území a snahu mu vrátit život. Proto USA přestaly Ukrajině pomáhat čímkoli jiným, než politickou rétorikou, a ponoukají ji k tomu, aby občanskou válku rozšířila na celé teritorium země. Ukrajina má shořet nejenom v Doněcku a Luhansku, ale i v Kyjevě a Lvově. Cílem je co možná zdevastovat vše, na čem lidé existenčně závisí, a dovést je na sám práh holého přežití. Pak se na území Ukrajiny vynoří milióny velice hladových, velice zlých a po zuby ozbrojených lidí, vedoucích krvavou řež o kus žvance. A zastavit tuto řež dokáže jen zahraniční vojenská přítomnost a obrovské finanční injekce do toho, jak nakrmit obyvatelstvo a resuscitovat ekonomiku (aby se Ukrajina od určitého momentu dokázala nakrmit sama).“

„Že všechny tyto náklady padnou na konto Ruska, se rozumí samo sebou. Putin má právem za to, že nejen státní rozpočet, ale všechny vládní zdroje, včetně vojenských, budou v takovém případě praskat ve švech a mohou to neustát. Proto je úkolem nedopustit, aby Ukrajina vzplála dřív, než bude domobrana s to dostat situaci rychle pod kontrolu. Oběti i devastaci třeba co možná minimalizovat a udržet aspoň jakous takous ekonomiku a elementární provoz velkých měst, aby obyvatelstvo sice jen tak tak, ale stále přežívalo, a ne umíralo.“ Pak si „Ukrajinci podají nacistické bandity sami“.

„Tady se Putinovi rýsuje spojenec v podobě EU.“ USA se „proti Rusku po celou dobu snažily nasazovat právě evropské zdroje“. Tím víc to tu – v „už beztak slabém článku“ – začalo urychlovat i „odstředivé procesy, nazrávající už dávno“. „Evropa se USA sice postavit není s to, Ukrajiny v plamenech se však bojí na smrt. Skončí-li to na jejích východních hranicích i zruinovanou Ukrajinou, vyvalí se odtud nejen do Ruska (uzavřeného nárazníkem lidových republik), ale i do EU milióny ozbrojených lidí (takové dobroty, jako narkobyznys, dodávky zbraní každému, kdo zaplatí, export terorismu atd. ani nepočítje). Tohle Evropská unie neustojí.“

„Proto se Hollande a Merkelová vůbec poprvé za celou dobu konfliktu pokoušejí požadavky USA nejen sabotovat (tím, že sankce zavedou, ale snaží se je neuvalit), ale i tím, že se odhodlali i k minimálním samostatným krokům ve snaze dosáhnout na Ukrajině jakéhosi sice ne kompromisního míru, ale aspoň příměří. Vzplane-li ukrajinské území, shoří rychle, a z EU to udělá partnera nespolehlivého, ochotného ne-li do ruského tábora přímo přejít, pak přinejmenším zaujmout neutrální pozici. Washington je v rámci své strategie nucen škrtat sirkami i pod Evropou.“

„Komplex občanských i mezistátních válek na kontinentu, který je zbraněmi všeho druhu nabit nadoraz a kde žije přes půl miliardy lidí, je neporovnatelně vážnější, než občanská válka na Ukrajině. USA přitom od Evropy dělíAtlantik. Naděje, že to za La Manche nějak přečká, si může dělat i Británie. Zato Rusko a EU spojuje dlouhá společná hranice. Požár od Atlantiku po Karpaty (za situace, kdy od Karpat až po Dněpr budou tlít oběšenci), Rusku nevyhovuje ani trochu.“

A to je další důvod, proč se Putin snaží „ty nejhorší důsledky požáru Ukrajiny i požáru Evropy neutralizovat stůj co stůj, poněvadž předejít jim úplně možné není.“ Pokud „si totiž USA zamanou, požár jednoduše založí“. Tím víc „to chce mít možnost ho uhasit rychle a nenechat shořet to, co má ze všeho největší hodnotu“.

Putin si tak „ve snaze uhájit zákonné zájmy Ruska přeje mír, mír a ještě jednou mír, neboť právě mír toho umožňuje dosáhnout ze všeho nejefektivněji a s co nejmenšími náklady. A tak jako mír už z jedné strany možný není a příměří jsou stále virtuálnější a křehčí,“ tím, co „Putin zároveň potřebuje, je, aby válka skončila co nejdřív“.

„Chci podtrhnout, že jestliže ještě před rokem se míru dalo dosáhnout za podmínek pro Západ maximálně výhodných,“ pak „dnes už to možné není a podmínky se pokaždé budou zhoršovat dál a dál. Formálně se nezměnilo nic, mír v podstatě za jakýchkoli podmínek je pro Rusko výhodný stále. Změnila se jen jedna, zato však ta nejdůležitější komponenta – veřejné mínění. Ruská společnost prahne po vítězství a odplatě. A protože v Rusku moc, jak jsem to vyložil výše, není autoritářská, ale založená na autoritě, veřejné mínění pro ni (na rozdíl od zemí ´tradiční demokracie´) není jen prázdnou nádobou.“

„Putin je hlavním článkem (svorníkem), jen dokud se se těší autoritě u většiny populace. Ztratí-li jeho podporu, systém to zbaví stability, poněvadž ruské politicum srovnatelnou figuru zatím nevygenerovalo. Moc se autoritě těší, pouze dokud uvádí v život přání mas. Rozprášení ukrajinského nacismu (byť i diplomatické) musí být zřejmé a nesporné“, neboť „dnes Rusko vezme už jen kompromis na tomto základě“.

„Celkové rozložení sil, priority a možnosti stran tak, nehledě na Putinova přání a zájmy Ruska, směřují k tomu, že válka, mající ještě loni skončit v hranicích Ukrajiny, zasáhne už téměř nevyhnutelně i Evropu. A tady se dá už jen hádat, co se ukáže efektivnější – americký benzín nebo ruský hasicí přístroj.“

Na to, že „hranicí mírového úsilí ruského vedení nebudou jeho přání, ale reálné možnosti, se však dá vzít jed. Proti vůli lidu a běhu dějin nelze bojovat dokonce ani s každým zvlášť, natož pokud se shodují, takže jediným rozumným krokem zkušeného politika je tomu, co lid chce a kudy historický proces míří, porozumět a podpořit to ze všech sil.“

Oč nepravděpodobnější je v daném kontextu „uspokojit přání stoupenců toho, aby se Novorusko etablovalo jako samostatný stát“, tím méně se – „s ohledem na rozsah hrozícího požáru“ – jeví jako „neřešitelně komplikované řešení osudu celé Ukrajiny“. „Bude to ovšem zároveň pěkně drahý špás.“

„Ruský lid bude logicky postaven před otázku: žijí-li v Novorusku Rusové, které jsme zachraňovali před nacisty, proč potom musí žít v jiném státě? A pokud snad v jiném státě žít chtějí, proč má pak jejich města a závody rekonstruovat Rusko? Na tyto otázky existuje jediná rozumná odpověď – začlenit Novorusko do Ruska (tím spíš, že bojovat tam sice kdo má, ale s manažery to bude horší). A jakmile se do Ruska bude moci začlenit část Ukrajiny, může to udělat celá. Tím spíš, že v době, kdy řešení této otázky vyvstane, tu už EU coby alternativa euroasijského volby nebude.“

A tak „bude jen logické, pokud o znovusjednocení bude rozhodovat federativní Ukrajina jako celek, a ne jakési útvary, vymykající se chápání. Na to, jak kreslit politickou mapu, je podle mne ostatně brzy. S válkou na Ukrajině se do konce tohoto roku očividně skoncovat podaří, povede-li se však USA požár přenést do EU (a ony se o to pokusí), řešení teritoriálních problémů potrvá minimálně pár let a klidně i déle.“

„Mír je pro nás mimochodem výhodný i tu.“ Neboť právě v „,mírových podmínkách se díky teritoriální přestavbě narůstání báze ruských zdrojů, přechod nových spojenců na jeho stranu (z řad bývalých partnerů USA) a marginalizaci Washingtonu za prvé markantně zjednoduší a za druhé přechodně pozbude svého zásadní významu (zvlášť pro ty, kdo se stanou dějištěm teritoriální přestavby).“

Takové prognózy bere na lehkou váhu jen beznadějný pitomec.

71 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi blbec..

   Smazat
  2. 12:14
   I kdyby zachránil Putin všechny děti na celém světě, pořád to v mysli nácků bude parchant. Bere těm úchylům zábavu. Všichni víme kdo se k náckům přidává, co je to za odpad.

   Smazat
  3. Soudný člověk nepotřebuje nikomu věřit. Stačí vědět, kolik je 2+2. Mezi řádky není třeba pátrat. Text je natolik vyčerpávající, že jen debil nic nepochopí. O propagandu nejde. Soudný člověk je schopen propagandu snadno identifikovat. Stejně jako blb, se prozradí sama. Kdyby jsi se zdržel komentářů, mohl jsi být za chytrého.

   Smazat
  4. Ty seš snad ožralej z vlastních hoven .... Vždyť jsi vůbec nepochopil, o čem autor hovoří. Autor rozhodně nekritizuje Putina, ba právě naopak ! Analyzuje realisticky celou situaci a oceňuje abnormální schopnosti V. Putina je skvělým způsobem predikovat a hlavě řešit ! Ale na takové kretény, jako jsi ty je moc. Když má palici na krku jen proto, aby ti do něj nepršelo, není se čemu divit. Blahoslaveni budiž chudí duchem.....

   Smazat
  5. Omlouvám se diskutujícím, ale toho blbečka už automaticky mažu.

   Smazat
  6. Tento dusevny bezdomovec tu strasi davnejsie,je mu jedno,ze nim pohrdaju,ako Werichov kafemlejnek,"mele a mele a mele"je to chudak.

   Smazat
  7. PRO TOHO Z 11.50

   Klidně všichni dávejte oslovi rozum,ale on bude vždy chtít seno.

   Smazat
  8. Pane Dvořák, vůbec se neomlouvejte. Slušní lidé to uvítají. Ať se odebere na Iděs, tam je jeho domov.

   Smazat
  9. Jestli někdo nepochopí, že jsou státy, které k rozvoji potřebují mír a na druhé straně státy, které mají rozvoj založený na obsazení teritoria a jeho rozkradení, pod hlavičkou dovozu svobody a to vše pomocí války. Tak tohle jestli někdo nechápe, tak je to troll, kterému nabídli místo na Americkém nebi. Naše země a není v Evropě sama, potřebuje ke svému rozvoji mír. To mě zaujala jedná věta a to táhle. Takže jediným rozumným krokem zkušeného politika je tomu, co lid chce a kudy historický proces míří, porozumět a podpořit to ze všech sil.“ To by si naší politici měli vzít k srdci, Vyrvat podkožní čípy, případně se vyškrábat z Americké řiti a poslouchat vlastní národ, který je volil. Válka je jen pokračování politiky, tak kdo to má tak mizernou politiku, že musí, minimálně co pět let nějaký konflikt vyvolat? To přece nemá nic společného ani s pravdou, ani s láskou, ani se svobodou, ani demokracii. Kdo má čas, může kouknout na tohle. Má to sice 51minut, ale je to zajímavější, než tvorba Českých lvů. Přitom to natočili Američané, https://www.youtube.com/watch?v=Ik60zn79Phg

   Smazat
  10. Toto je po delší době neskutečně přesně vystihující a pravdivý komentář současné mezinárodní politiky.Té politiky, kterou tak nesmyslně hrotí neokonzervativní, korporátně-fašističtí ničemové z americké administrativy, kterým opravdu jde jen o jejich vlastní mocenský vliv, plundrování zdrojů a ovládání mas po celé planetě Zemi.Kdo jsou ti potomci vrahů původních obyvatel Sev.Ameriky, že si hrají na vládce světa a pány tvorstva??Věčně nenasytní kormidelníci USkorporací, zejména vojenských, kteří by neváhali zahájit válečný požár ani v Evropě, jenom když jim to zvedne násobně zisky z výroby zbraní.I proto podněcují k nenávisti a rozeštvávají národy kdekoliv na světě. A přinášejíc zkázu, tou cestou smrti ještě pokrytecky hulákají něco o svobodě a demokracii.To jsou jejich falešná zaklínadla a jejich hloupoučká cinkrlátka pro naivní lidičky.Opravdová svoboda a demokracie rozhodně nemůže být vazalsky režírovaná z USA.Jednoduše proto, že ani tam už dlouhé roky není.Její zbytky, trosky a torza pohřbil G.Bush jr.po 11.9.2001.Vše, co od té doby exportuje USA do světa, je pouze rozvrat, smrt a zkáza!!!! Vyvarujme se kolaborace s touto zkázonosnou zemí,dokud ještě je nějaký čas.Nevýhodou je to,že politické špičky v EU jsou podplacené Washingtonem a pracují v jeho zájmu,nikoliv v zájmu půl miliardy lidí, žijící na Starém kontinentě.To je také varující,a potřebné změnit.Obnova národů a suverenity se stane zase primární,pokud země budou chtít nějak přežít.Pod kuratelou bruselsko-washingtonskou to prostě takto nebude možné.Wake Up Peoples.....

   Smazat
 2. Geopolitiku plánují ilumináti. Diskuse nemá moc smysl. Ono je už vlastně rozhodnuto.

  OdpovědětSmazat
 3. Poslední slovo má Čína. Záleží, kdy řekne TEĎ !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cina je zcela zavisla na exportu do USA a E.U. Takze se chlapce pekna nacekas. :-)

   Smazat
  2. Čína posílá na všechny strany 'spanilé jízdy' a hledají, kam investovat. Do USA to moc není. Naposledy byli tady na Moravě (lázně, víno) a v Řecku. Na Sibiři investují jako diví. Ale je to běh na dlouhou trať. Zatím jsou na USA závislí, ale dělají vše, aby tomu v budoucnu tak nebylo. Rozumíš, chlapče?

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Čína do Ameriky vyváží to co Američané potřebují a neumí sami vyrobit. Jako příklad uvedu například Li-On, Li-Pol batérie, solární panely atd. Dodávají za zlomek ceny, za kterou jsou schopni Američané vyrobit. Kdyby nedovezli, mnoho Amerických výrobků by bylo neprodejných. To píšu jen o zlomku komodit.

   Smazat
  5. K Číne - Čína má obrovský nenasýtený vnútorný trh. Jediný problém je pre ňu dostupnosť ropy a plynu - až by sa jej podarilo tento nedostatok odstrániť, potreba exportu do USA a EU by poklesla minimálne o rád, pretože výrobky, ktoré vyváža, by realizovala doma.

   Smazat
 4. No prosím;11:50 může být ten troll o kterých je teď řeč,že jsou placeni jako narušovatelé obecného mínění s převahou nepohodlného obsahu; takoví ti podkopávači nálady...
  je to něco jako stávkokaz,rohák,čekající jako pavouk(omlouvám se užitečnému ohavovi)
  na příležitost-na oběť..
  jituš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Vlašťovko. To není troll. To je hlavně chudák. Měli bychom se na takové skládat. Ta jejich práce není nijak honorovaná ? Trollové, kolik chcete, abyste nás přestali otravovat ?

   Smazat
 5. To jsou stejní lidé, kteří na diskusích říkali každému levicovému voliči komunisto nebo nemakačenko. Platila je pravice a byli hodně útoční. To jsou lidé, kteří musí mít v hlavě selanku, protože si paradoxně nejsou schopni v kapitalismu něco vydělat vlastní iniciativou. Když jsem ještě nepodnikal, tak jsme měli v práci blba, který plácal kolegy pravítkem a oslovoval je komunisti, protože chtěli volit ČSSD. Nakonec jsme zjistili, že měl plat 25 hrubýho ve firmě, kde měli lidi na nejnižších pozici minimálně o desítku navíc. Typická pravicová žebrota.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Závistivý ? Adresu svého domu ti nenapíšu, protože bys chodil kolem slintat. Kvůli takovým jako ty, musí být diskuse anonymní. Vždyť ty jsi z Brodu !

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tahni na Iděs, šmejde.

   Smazat
 6. Vite co je nejlepsi? Jak autor hned ze zacatku priznava ze je Novorusko Putinova loutka. A komousi tady celou dobu hykaji o statecnych partyzanech a pravu na samostatnost.
  Skoda ze si chlapec nedokaze priznat ze nemuze jit o souboj velmoci, protoze zaostale Rusko se svymi problemy zadnou velmoci jen tak nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do riti a ja som si myslel, že také blbé hovädá sú len na slovensku, Hoj morho! zbabelý národ československý!

   Smazat
  2. Ty Onanovo uzitecnej blbe,tahni i s nim do......ussa!Tam na tebe ceka kulka!

   Smazat
 7. Není možná,by tento dělal prezidenta střediska analýz.Toto mu nemůžou "žrát"ani ti největší optimisté v samotném Rusku.Kdyby napsal,že král Putin je nahý,tak tomu bych věéééřil.PS.než mě začnete nadávat,račte počíst ruská média a udělejete si vlastní názor.Proč si dělat názor podle přežvýkaných zpráv editora, třeba i Nové republiky nebo užitečných idiotů viz.prezident střediska analýz.Rusko neni Putin!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Taky mi není jasné proč se tolik trollů zajímá o NR.Jeden velice aktivní si kazí pobyt v tropické destinaci.No řekněte,není trotl?

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Trollíci a jejich páníčci mají strach z nových projektů. Co kdyby je přílivová vlna lidské nasranosti spláchla tak kam už dávno patří?! Tak pouštějí jedy, podsouvají čtenářům, že jsou bůh ví co, chtějí škodit, kazit diskusi, otrávit lidi už dopředu. Chtějí, aby lidi byli stále pasivní a říkali si, my nic nezmůžeme nebo zkoušeli takové 'exerimenty' jako Zelené, Piráty, Holešovskou výzvu, Věci veřejné, ANO, Úsvit. Ale nás čeká civilizační zlom a všechny ty stany, co dosud byly u vesla program pro zlom nemají - a u socanů a komančů, stejně jako u Vandasů ten nový program dohromady taky nedají. Jó, kdyby to byla soc.dem z roku 1900, nebo komoušové z roku 1924 tak snad ...

   Smazat
 8. Vy všichni tady, kteří se přete, zda jste pravičáci, či levičáci a navzájem se sprostě napadáte a sami sobě dokazujete kdo je větší bolševik či fašista, doporučoval bych Vám, abyste si článek ještě jednou pročetli a to hodně pozorně. Já mám po přečtení článku jediný pocit - jímá mne hrůza. A dost mne překvapuje, že máte ještě sílu na sebe plivat jak malí spratci na pískovišti. Ještě Vám nedošlo, že Rusko a USA se rozhodli - kdo s koho? František

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Když už čteme pozorně a posloucháme co Putin na konferencích opakuje stále pak se zamysleme nad textem : V USA situaci, v níž se ocitli, chápou precizně. Jsou si navíc vědomi i toho, že Rusko jejich likvidaci v plánu nemá a s ochotou spolupracovat jako rovný s rovným to míní zcela upřímně. Podobná spolupráce je však pro USA nepřijatelná!!! To tedy není o rozhodování Ruska - kdo z koho! To je o jednoznačném rozhodnutí Ruska, že Rusko nebude Američanům dělat poskoka a hrát podle jejich šmejdích pravidel. Spolupráce na bázi rovný s rovným - ANO!!! To není o tom - kdo z koho. EU je lokajský poskok a totéž by chtěla s USA po Rusku. To ale nepůjde.

   Smazat
  3. Přesně, naprosto s vámi souhlasím. Bohužel s lokajstvím EU těžko něco uděláme. Snad se do čela EU dostane postupně více zvolených zástupců co budou opravdu bojovat za zájmy lidí v Evropě. Jen aby už nebylo pozdě...

   Smazat
  4. Milej zlatej ,zkus si vygooglovat Ferovo poznámky a snad budeš chytřejší .Nazdar. Nejsem voják internetu ani levej ani pravej ani rudej s hnědým ani hnědý s červeným zadkem.

   Smazat
  5. A kdo s tebou chce diskutovat, bobku? Vidíš snad že nejsi vítaný, tak se přesuň hrdě tam, kde tě budou se zájmem poslouchat. Tady to nebude.

   Smazat
  6. Klobouk dolů pane Františku. Máte samozřejmě absolutní pravdu.

   Smazat
 9. Úžasný rozbor, s jednou chybkou.
  I obyčejní Rusi v Rusku musí pochopit, že extrémně důležité je i veřejné mínění za jejich hranicemi.
  To už si sice zvyklo na gangsterské chování USSA, ale u Ruska by to tak nebylo, na podobné věci by reagovalo extrémně citlivě. Případné obsazení Novorosii Ruskem by proamerická propaganda využila určitě hodně dobře, nalilo by jí to čerstvou krev do žil a ti lidé, kteří teď už konečně začínají vidět střízlivý a víceméně i relativně slušný postoj Ruska, by mohli zase otočit.
  Takže ne, Novorosija se musí s ruskou pomocí opevnit proti zmaru od západu, ale formálně musí zůstat ukrajinská.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přes Novorusko jako součást Ukrajiny (samozřejmě federální) může Rusko likvidovat jakékoli nepřátelské záměry ukr. a usa a eu nácků. Pro Rusko je Novorousko v Ukrajině mimořádně důležité.

   Smazat
  2. Pěkuji pan Iščenkovi za výstižné pojednání mezinárodní situace. Jsou to velice závažné postřehy situací, které normální člověk neovlivní.A propaganda? Ani omylem,jenom pravdivé vyjádření myšlenek,které si pisatel nenechává pro sebe a UPOZORŇUJE na nebezpečnou hru, zvaná válka.

   Smazat
 10. nazdar
  Pár přispěvatelů se zabývá otázkou, zda článek je, či není propaganda. V době informační války, která v této době probíhá, lze očekávat, že většina článků je propaganda.
  Globální elity, si podmanily USA a celý „náš“ „svobodný“ západ, jehož prostřednictvím uvádějí do poroby zbytek světa. Stále jim ale čelí, pár odpůrců. Z těch významných, to jsou Rusko, Čína, Irán, Sýrie a Irák. Vojensky je nejsilnější Rusko, tak ho mnoha cestami oslabují, než ho přímo vojensky napadnou. Jdou na něj přes Gruzii, přes Sýrii, kde má námořní základnu, přes Ukrajinu, s kterou je ekonomicky silně provázané, přes státy NATO, které s ním sousedí, přes EU, kterou donutily, aby v rozporu se svými zájmy, vyhlásila Rusku sankce, atd., atd.
  Rusko usilovně posiluje různá spojenectví a zlepšuje výzbroj. V době levné nafty, to je jistě obtížné a tak se snaží oddálit otevřený konflikt, co nejdále. Tomu také vše podřizuje a v tomto smyslu jistě také pracují jeho informační agentury.
  My, jako občané Evropy, bychom měli hledět, co je v našem zájmu. Po celém světě vidíme smrtonosné a destrukční jednání globálních elit, prostřednictvím USArmy. Stejné postupy jsou již přeneseny i do Evropy a to jistě není v našem zájmu.
  Jediný, kdo se tomu může postavit, je Rusko, pokud bude mít vedení jako je Putin. Pokud by v Rusku vládnul někdo, jako byl Jelcin, Rusko by se poddalo a bylo by vymalováno. Zbývající Čína s Iránem jsou vojensky slabší, ty by se již globálním elitám nezpěčovaly. V zájmu nás občanů, je tedy podpořit současné Rusko, i přes to, že je náš stát v bloku NATO. Rusko nás nenapadá, dokonce nám ani nekonkuruje, takže není důvod, aby státy EU s ním vedly jakoukoliv (studenou, klasickou, hybrydní, informační, obchodní) válku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nazdárku,asi máš vymalováno.Jaké že spojenectví?Doma jim lidi pomalu chcípají hlady a car zachraňuje Kypr,platí železnici v KLDRto fakt spojenci.Člověče,nedavno se ptal jeden redaktor ru.
   chápka v Novorossijsku,co že by si přál.Odpověď byla.Narodit se o 100let později na Ukrajině!!Jo,jo Rusko je velká zem a všude se nežije jak v Moskvě.

   Smazat
  2. Znáš nějaké Rusy u nás? Zpět se jim nechce, ale jen z ekonomických důvodů. Vždycky to budou Rusi do roztrhání těla. A i ti co jinak Putina nemusí a třeba jsou ze spousty věcí v Rusku i zoufalí, a žádají některé změny, tak proti Putinovi nepůjdou, protože teď by tak šli proti Rusku, a to nikdy neudělají. Právě proto je v Rusku opozice naprosto marginální, protože pro absolutní většinu Rusů je prioritou silné nezávislé Rusko.

   Smazat
  3. A těch bohatších regionů je v Rusku mnohem mnohem víc než jenom Moskva. Právě v Putinově éře si i obyčejní Rusové hodně pomohli, takže to, že teď se růst zastavil jsou ochotni přehlédnout. Obzvlášť když vidí rozval Ukrajiny v péči USSA.

   Smazat
  4. nazdar 15:04 Velice pěkný,věcný článek.Troll 15:50 se zmohl na chabou re.Palec nahoru!

   Smazat
  5. Anonymnímu 15:50
   Ten moudrý Rus věděl, že porazit fašismus na Ukrajině, který má podporu celého "našeho" západu, nějaký čas Rusku zabere.

   Smazat
 11. Je tragédia ako tí najhlúpejší z najhlúpejších sa snažia byť najmúdrejší - viď autor: Anonymní27. února 2015 14:20. Tento pán a jemu podobní nielenže nič nechápu, ale o to agresívnejšie sa snažia presadzovať svoju hľúposť. Viď mainstream médiá a tie slepice a osly, ktoré tam dostávajú hlavné až takmer výlučné slovo. Rusko je veľmoc preto, lebo má toľko jaderných zbraní a takej kvality ako má USA. Žiadna iná veľmoc už nie je, a to ani Čína a EÚ pretože tie dokopy nemajú ani pätinu jadrovej výzborje Ruska. USA sú bohatšie ako Rusko, to je pravda, ale len vďaka tomu, že si môžu tlačiť ľubovoľné množstvo dolarov, pretože svoju menu vojenskou silou vnútili celému svetu ako jedinú rezervnú a obchodovateľnú menu. Inými slovami povedané, USA sú bohatšie len vďaka tomu, že od 2.sv.vojny kolonizujú celý svet a žijú na ich úkor. Krajiny, ktoré sa začali vzpierať byť ich kolóniou, trestali vojenským napadnutím a bezcitnou genocídou, Lenže Rusko nemôžu vojensky napadnúť, pretože má toľko jaderných zbraní, že by to zničilo sto takých krajín ako je USA. Čo z tohto konfliktu vznikne je naozaj desivé pomyslenie. Atómová vojna sa bude zákonite týkať celého sveta. Verme, že niečo "vyššie" zasiahne a atómová vojna nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou-li 17:06 a15:04 reakce na zdejší trolly prosím adm.o jejich zachování,vytváří živnou půdu.Pro 17:06 palec také nahoru.

   Smazat
 12. Zdalipak nenávist militantních primitivů z USA k Putinovi, nemá stejný základ v komplexu méněcennosti, jako nenávist novinářů k přímo zvolenému prezidentovi ČR?

  OdpovědětSmazat
 13. Jedno je jisté. Kdyby Rusko nemělo takovou palebnou sílu a ještě k tomu nových, pro USA zcela neznámých, děsivých technologií, nemohl by Putin dělat to, co dělá. Už dávno by USA Rusko napadly. Putin nepotřebuje tisíce nových tanků. Nikdy nebude vést pozemní boje kdesi v Evropě. Jemu bude stačit jednou pro vždy zničit severoamerický kontinent. Až ho k tomu USA díky své blbosti dotlačí, tak to udělá. A že by Putin nejprve rozbil Evropu? To se nestane. K tomu nemá důvod.
  Ferin

  OdpovědětSmazat
 14. Nestřílejte mi po trollech
  každý si myslí, že jsou to placení agenti Západu, nebo Východu.
  Nemusí to tak bejt. Potkal jsem už dva jedince, vysoce inteligentní, kteří věří každé krávovině, úplně slepě.
  Prostě se nachali zmanipulovat a už jím není pomoci.
  Totální absence kritického myšlení.

  hezký večer všem

  Jířa

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jiřo, potíž je v tom, že tato banda análních skialpinistů přivádí svět do záhuby...

   Smazat
 15. Díky moc za tento zásadní geopolitický rozbor situace! Padlo tam několik klíčových myšlenek, zaujala mě zejm.ta, že i kdyby USA přijalo spolupráci s Čínu na svém pozvolném ústupu ze své hegemonie, tak že už je pozdě, že se USA zhroutí ještě před tím regulovaným ústupem. Jde tu např. o dohodu MMF z r. 2010 o snížení 18% podílu USA - tzn. právu veta - a nyvýšení ostatních silných zemí. Podepsali to, ale blokují to už 5. rokem. MMF ted hrozí, že reformu provedou BEZ USA. Trvalo by to pár let a RF a Čína a BRICS přislíbil USA výpomoc při dopadu na US-ekonomiku, ale už je asi i technicky pozdě, jak píše autor. Hrají tedy vabank a snaží se oslabit jiné mocnosti a zpomalit svůj sestup a jejich vzestup...!

  OdpovědětSmazat
 16. Jak vidno rozhodnutím Putina postavit se rozvalu RF s otevřeným hledím, je rozhodnuto i o konci této civilizace. Je přece nepochybné, že vládci té víc jak tři tisíciletí staré sekty, pěstující si neustále naději na ovládnutí všeho a všech, ti se přece tohoto cíle nevzdají krok před jeho dosažením a to i když obě antagonistické síly si jsou prakticky rovnocenné a výsledek střetu bude jen a pouze absolutní destrukce povrchu planety.... a Stvůrce vší té oživené hmoty, včetně prostředí pro ni žádoucího, ten si zamrmlá pod vousy: "... no tedy vkládat do té oživené hmoty kousek sám sebe, to byl ale blbý nápad..."... a bude mít pravdu.

  OdpovědětSmazat
 17. Výborný,hodně vypovídající článek-díky--LM

  OdpovědětSmazat
 18. Megalomanský, po moci bažiaci LiliPutinko, sa nezastaví pred ničím. Je to iba psychopatická karikatúra Stalina. Myslí si, že s použitím sily dokáže agresorským spôsobom brániť suverénnym štátom v tom, aby sami rozhodovali o svojom slobodnom smerovaní. So zanietením, hodným červenej hviezdy a kosáku s kladivom vysiela Sovietsky zväz neustále svojich "hrdinských všivavých vojakov opojených vodkou" na potlačenie "kontrarevolúcie" 1956 do Maďarska, 1968 do Československa, 2008 do Grizínska a 2014 do Ukrajiny. Všetky bývalé socialistické krajiny sa snažia po období temna odvrátiť od ožratého ruského mužíka, ktorý však v poslednom predsmrtnom kŕči kope na všetky strany a myslí si o sebe, že je vládcom tvorstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbečku 9.02 - v hlave sa vám zúfalo motá Sovetský zvez a Ruská federácia. Dnes je v Rusku tvrdý kapitalizmus, komunisti sú v opozícii a Rusko sa bráni agresii USA, ktoru robia pomocou proxy vojny. Všetky bývalé krajiny sú pod diktátom NATO, iba Maďarsko a Slovač sa cukajů.

   Smazat
  2. jo, chlapče, kdybys uměl to, co on, nemusel bys dělat vola v kravíne (mají tam i býky, takže seš tam k ničemu). I Berezovskij, když ho přivedl do Moskvy, věděl, že Putin ho vypoklonkuje z Ruska, ale chtěl zachránit matičku Rus...

   Smazat
  3. Pro trapáka z 9:02
   Když mapuješ historii, tak nezapomeň přidat napadení ČR fašistickým Německem, v "68" tady bylo kromě jiných i Polsko, dnes největší vojnový štváč proti Rusku. A USA? o tom ani nemluvě. Než bych to všechno vypisovala, doporučuji si najít video ! Lovci ekonomik. Je to s českým překladem, pokud ti dělá problém angličtina.
   Aurelka

   Smazat
  4. Anonym 2.3. 2015 9:02 kolik jsi vychlastal, než jsi stvořil tuhle hovadinu? Analýza Rostislava Iščenka je fundovaná a odkazuje na skutečné zájmy USA a RF. Zapadajícího hegemona USA je nutno zastavit, než rozpoutá válku.

   Smazat
 19. Primát promluvil... zapomněl že zde je to pro lidi s mozkem a ne pro obamozní pojídače banánů :)

  OdpovědětSmazat
 20. Přečetl jsem Iščenkův článek až po půl roce. Musím ocenit autora, že nepostrádá znalosti a strategické myšlení, což mu umožnilo načrtnout velmi realistický obraz skutečnosti světového vývoje posledních let. Mám pouze jedinou výhradu: Elity USA zdaleka nejsou tak znalostně a decisně vybavené, ajk Iščenko postuluje, protože kdyby byly, nic by jim nebránilo soustředit se již nyní na konsolidaci domácích zdrojů přesměrováním neproduktivních globálních investic v duchu toho, co radí Ron Paul. Tím, co činí US elity bezmocné je jejich intoxikace penězi jako základní "krví amerického způsobu života. Jak odlišné od ruské, čínské a obecně asijské mentality... Jinak za půl roku lze konstatovat, že Kyjev je ve větším rozkladu, RF ustála sankce a úspěšně přesměrovává své vnější ekonomické vztahy a posiluje domácí zdrojově plně pokrytou produkci. USA stále častěji narážejí na odmítavé a neutrální postoje bývalých partnerů, což rezonuje v samotné společnosti USA. Jelikož dolary chybí, kam se z Washingtonu kouknou, je i válečná strategie potěmkinskou fasádou bez reálné možnosti tuto válku jako horkou vést. A peníze těmi neustálými podporami vzdálených bojů pod falešnou vlajkou stále odtékají a žádné nepřitékají... Nekrytá emise nemůže trvat dlouho a na spadnutí je kolaps USD, prudká inflace, výprodej US aktiv pod cenou a totální ztráta důvěry u partnerů. Bude horký americký podzim a to, zda z toho dostanou horečku, bolehlav a hnačku Evropané závisí na míře intoxikace lídrů EU. Kníže Potěmkin by se divil, kam to s jeho nátěrem pro obecenstvo dotáhla údajná severoatlantická supervelmoc...

  OdpovědětSmazat
 21. Analýza je výborná. Čo však je znepokojujúce je, že nepočíta s nukleárnou katastrofou. Ako osudovú pre svet ju vnímajú len ľudia. Myslím si, že vojenskí predstavitelia USA aj Ruska nevidia jadrovú vojnu tak katastroficky a pripúšťajú ju v prvom alebo poslednom variante. Množstvo jadrového potenciálu oboch veľmocí je desivé, ale svet bude existovať aj po tom. A s tým zrejme všetci počítajú. Dodnes bolo okolo 2000 jadrových výbuchov a Zem žije v podstate "nepoškodená". Takže zrejme vojenskí stratégovia počítajú s tým, že 20 tisíc hlavíc urobí katastrofu, ale nespôsobí zánik civilizácie a zemegule. A tak ako Hitler alebo Napoleon by použili všetky prostriedky k víťazstvu, keby ich mali, tak zrejme rozmýšľajú, bohužiaľ aj vojaci a ich patróni. Veria, že sa schovajú a napriek obetiam, oni prežijú. A to je zle: Dvetisíc výbuchov

  OdpovědětSmazat
 22. _Nové Rusko_ -- podfuk nebo iluze _ _ Ferovo poznámky.html

  OdpovědětSmazat
 23. K tématu DOPORUČUJI MÉ ČLÁNKY které jsou samozřejmě jen podnětem k zamyšlení, stejně jako tam uvedené nepřeberné množství komentářů, včetně linků na další zdroje informací, statistik a reportáží nejen našich odborníků, ale i západních i ruských - které ovšem virtuální provokatéry nezajímají, resp. jim ani nerozumí neznajíce pořádně ani rodný jazyk ):
  "Čištění" ruské politické scény: http://ferohrabal.blog.cz/1503/cisteni-ruske-politicke-sceny
  "Nové Rusko" -- podfuk nebo iluze?“: http://ferohrabal.blog.cz/1202/nove-rusko-aneb-soumrak-iluzi-a-nadeji
  „Na Krymu NEŠLO jen o Ukrajinu“: http://ferohrabal.blog.cz/1403/na-krymu-nejde-o-ukrajinu
  „RUSKO - poslední koloniální mocnost“: http://ferohrabal.blog.cz/1107/rusko-posledni-kolonialni-mocnost
  -----------------
  Můj JEDNORÁZOVÝ příspěvek není třeba v tomto „fóru“ komentovat - NEBUDU REAGOVAT!!
  Jelikož se nemíním nadále snižovat na úroveň různých virtuálních trollů, anonymních všeználků a frustrovaných provokatérů, a ztrácet drahocenný čas komunikací s individui, která sem nechodí diskutovat, nýbrž jen zlomyslně provokovat nebo ventilovat svou méněcennost, a díky své agresivnosti ovládají většinu tzv. diskusních fór,
  REZIGNUJI TÍMTO NA BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY HLOUPOSTI A ŠKODOLIBOSTI!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.