Reklama

čtvrtek 19. února 2015

Odvolávání poslanců musí být zavedeno


Josef Mrázek
19.2.2015
Případ hnutí Úsvit znovu poukázal na slabiny naší degenerované parlamentní demokracie a také na neznalost základních pravidel demokratického jednání.


Program, na základě kterého je poslanec zvolen do Parlamentu, je neformální smlouva, kterou se poslanec zavazuje plnit během celého trvání svého mandátu. Sankcí za její neplnění by mělo být odvolání poslance, ale platný volební zákon to neumožňuje. To je třeba změnit, protože dobrovolné odstoupení poslanců zpravidla nenastává.

Události kolem hnutí Úsvit připomněly, jak naléhavé je tyto věci řešit. Ukázalo se, že poslanec Černoch a jeho skupina mají zcela chybnou představu o tom, co může být předmětem demokratického rozhodování jich samotných a co nemohou měnit, protože o tom rozhodli voliči a jejich rozhodnutí trvá. Tomio Okamura a jeho věrní správně namítají, že vzbouřenci zcela zahodili závazný program Úsvitu a vyhlásili jeho opak. Ovšem je jeho chybou, že nedovedl rozpoznat, jaké charaktery vede do Sněmovny. Zarážející je, že vybral většinou ty špatné. Jakýmsi přínosem je, že byla ještě více odhalena děsivá mravní úroveň a chybějící soudnost, obávám se, že běžná u většiny poslanců.

Problém začíná výběrem kandidátů nastupujících do voleb. Strany nejčastěji navrhují kandidáty, u kterých očekávají ochotu poslouchat pokyny strany. Na schopnosti a charakter se moc nehledí a odhodlání pracovat pro občany se někdy bere jako nežádoucí. Služby takto vybraných poslanců strana případně prodává. Na sliby dané voličům se přitom nehledí. A i když takto strana nejedná, stejně odděluje poslance od voličů a svým výběrem zhoršuje kvalitu kandidátů. U hnutí Úsvit se jeho dominantní vůdce neodchýlil od slibu voličům, ale nerozpoznal, že většina jeho kandidátů ve skutečnosti smýšlí jinak, než předstírá, a nenapadlo ho, že se jako poslanci rozhodnou samostatně kapitalizovat jeho pomocí získané postavení.

Jak vidíme, ani výběr provedený stranou, ani výběr jednotlivcem vybaveným nejlepšími úmysly, nevede k uspokojivému výsledku. Řešením je udržení přímé vazby mezi volenými zastupiteli a voliči po celou dobu trvání mandátu, od návrhu na kandidátku až do konce mandátu. K tomu účelu je vhodné zvětšit počet volebních obvodů, například u Sněmovních voleb na 27, aby byly menší a voliči kandidáty lépe znali, a v každém z nich volit, například, 7 poslanců. Zrušit kvórum a volit zakroužkováním 7 jmen uvedených na libovolných kandidátkách. Kandidáti známí svou prací v regionu by měli vyhlídku na zvolení. Vyhodnocení je jednoduché a je uvedeno, například, v článku www.blisty.cz/art/70655.html, kde jsou i další podrobnosti, nebo na stránkách www.spojeni.org.html.

Tento model voleb umožňuje také opravy voleb v případě nutnosti. Na zvolení poslance je potřeba, aby dostal asi sedminu zaznamenaných kroužků. Při dané velikosti volebního obvodu a obvyklé volební účasti by ke zvolení bylo potřeba asi 8000 kroužků. Kdyby se poslanec zpronevěřil svým slibům a třeba 5000 voličů ho chtělo odvolat a potvrdili to podpisem petice, udělaly by se v obvodu opravné volby a rozdělení mandátů by se potvrdilo, nebo opravilo. K opravným volbám by skoro nikdy nedocházelo, protože tento způsob voleb umožňuje lepší výběr zastupitelů a zvolení by také věděli, že takové podrazy, s jakými se teď setkáváme, by jim neprošly.

Nový volební zákon musí být podle Ústavy ČR přijat třípětinovou většinou hlasů, je to ústavní zákon. Přesto by mohl být prosazen, kdyby voliči jeho význam pochopili a nevolili žádnou volební stranu, která by si jeho přijetí nedala do programu. Dokud funguje internet a jeho sítě, tak je možné, že by se tato myšlenka mohla prosadit.

23 komentářů :

 1. Dr. Ing. Josef Mrázek, CSc. si tak trochu odporuje. Na jedné straně mu vadí, že si "strany" vybírají na volitelná místa loajální lidi a na druhé straně mu vadí, že tito lidé zjevně loajální nejsou. Jeho návrhy pokládám za zásadně chybné. Takové by už tak špatnou situaci ještě zhoršily....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z chybné analýzy dobrý závěr těžko vzniká.
   Ale problém vidím.
   Např. "ono odkývání" zákona o církevních restitucích.

   Smazat
  2. No pane Davide,při vší úctě nenapsal by jste tady vy jak si vlastně představujete to odvolávání křiváckých poslanců,kteří prosazují ten fašismus,když sám potvrzujete v tomto směru prý pouze špatnou situaci.Jak to vypadá přejdete to zřejmě mlčením a bude to ještě horší,protože každý bude vidět,že nemáte žádný návrh na nápravu nedokážete tedy nic i v budoucnosti realizovat.

   Smazat
  3. Překvapivá reakce, pane Davide. Proč Vám vadí:
   - přímá kandidatura
   - přímá volba
   - a přímá zodpovědnost voličům?
   Podobné, ne-li ty samé, zásady jako S12 SPOJENÍ Josefa Mrázka (et al., spojeni.org) prosazují naši sousedé (viz, pro němčináře: mehr-demokratie.de > Themen > Wahlrecht).
   A právo na odvolání, součásti přímé zodpovědnosti voličům, bylo v mé druhé zemi, v době kdy tam v předminulém vznikala demokracie jedno z důležitých práv. Dnes, díky vyvinutým politickým právům, pozbylo na významu. Více k tomuto právu na: spojeni.org/d-ch-cs/cs10385.html

   Smazat
 2. Počítače, sítě, internet, zpracování voleb přes internet atd. Celý život jsem pracoval v informatice a převážná většina lidí si vůbec nedokáže představit, co všechno je možné ! Je možné skoro všechno. Při volbách mám někdy menší a někdy zase větší pochybnosti o konečném výsledku. Volbám totiž předchází průzkum voličů a kupodivu (moderátoři to umí perfektně vysvětlit) výsledek voleb je skoro totožný s průzkumem. A volič je spokojený. Volby dopadly podle průzkumu, není co řešit. Vlk se nažral a koza zůstala celá = lidi jsou spokojený a my jsme získali tolik mandátů, kolik jsme chtěli. A teď hurá na státní kasu a ždímat co to dá, máme na to pouze 4 roky.

  OdpovědětSmazat
 3. Ve volbách do poslanecké směmovny se volí politické strany nebo uskupení a ty po získání více jak 5% hlasů v množství obdrženého počtu hlasů získávají mandáty. Teprve po získání mandátu politickou stranou jsou tyto mandáty obsazovány členy strany uvedených na kandidátkách.Mandát ve volbách tedy získává politická strana. Pokud tedy poslanec vystoupí z politické strany, která mandát ve volbách získala, musí mandát ztratit. Ve volbách nebyl totiž tento poslanec zvolen, ale politická strana, která ve volbách uspěla mu mandát dle pořadí na kandidátce přidělila! Volební podvod, který zavedla do praxe parlamentu strana TOP09 nebyl potrestán, protože všichni poslanci na tom neměli zájem, mohlo se to totiž týkat každého z nich. A nyní se jen pokračuje. Ponechání si mandátu by mohlo platit pouze, pokud by volby do parlamentu byly přímé tj. pokud by hlasy získávali přímo kandidující osoby. Toto však není. Volební podvod, porušení volebního zákona se stalo realitou "parlamentní demokracie" ?!

  OdpovědětSmazat
 4. Zajímalo by mě, kdo na toto protiprávní jednání upozorní příslušné orgány státní správy a kdo bude v této věci iniciátorem podání k Ústavnímu soudu ČR. Eda.

  OdpovědětSmazat
 5. Zákon o odvolání poslance z funkce , pokud nehájí zájmy voličů kterými byl do této funkce zvolen měl platit už od roku 1989 a nežili bychom v takové žumpě .Jenže páni politici si odsouhlasili takové zákony , podle kterých jsou nedotknutelní a nepostižitelní . Co teď s tím ? Defenstrace je slabý výraz !

  OdpovědětSmazat
 6. S hnutím "Úsvit" jsem jeden čas dost koketoval, měl jsem velký zájem pro pana Okamuru a jeho hnutí pracoval, podílet se na volební kampani a hlavně jsem se chtěl stát členem hnutí, které, jak jsem si myslel, se časem změní na normální politickou stranu. Někdy v polovině minulého roku jsem dokonce vyplnil přihlášku a trpělivě jsem čekal, kdy budu vyzván k nějakému pohovoru, čekal jsem, kdy se stanu normálním členem, čekal jsem však marně. V té době jsem ovšem nevěděl, že hnutí je jen pro vyvolené, kterých je myslím pouze 9 (ani zvoleným poslancům nebylo nabídnuto stát se členy). Pan Okamura byl se sympatizanty pouze ve spojení přes Facebook. Proklamoval všude přímou demokracii, ale uvnitř hnutí (nehnutí) byl něco jako malý diktátor. Šlo zřejmě o peníze, které po volbách získal a nechtěl se o ně s někým dělit. Krásně o tomto všem píše paní Judr Klára Samková, viz zde. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Andrej-Babis-sliboval-Tomiovi-podporu-na-prezidenta-Romove-vedli-svou-partaj-lepe-promlouva-o-Okamurovi-jeho-byvala-jednicka-3616. A za této situace se proti Okamurovi postavili pánové Černoch a spol. kteří s tím něco chtěli udělat, myslím, že nechtějí hnutí rozbít, ani se odklonit od ideálů hnutí, jak píše pan Mrázek, ale mají na mysli rozšíření Úsvitu, přetvoření na normální politickou stranu, chtějí také spolurozhodovat o směřování hnutí (strany) a spolurozhodovat o penězích z voleb. Aleš

  OdpovědětSmazat
 7. Ano - stranická příslušnost už je zase nad odbornost a mravní způsobilost, stát vedou šupáci a šmejdi z dob, kdy byli buď oni sami nebo jejich rodiče komunističtí aparátčíci a oni jsou zvyklí na rozměry nadlidí a na absolutní poslušnost lidí. Nikam se nedalo uhnout. Proto je to pořád stejné svinstvo.Stranická příslušnost je nade vše... když mohl ekonomického náměstka primátora města dělat nedostudovaný průmyslovák, který byl ze studicí vyloučen pro neprospěch a absence, a teď dělá primátora sám, když může ministra vnitra dělat vyučený prodavač v zelenině - tak kde jsme? Do role poslanců se už pětadvacet let delegují většinou jen bývalí komunisté,( to jsou ti přestárlí) nebo jejich děti či příbuzní - proto taky ta suverennost, arogance a nadřazenost. Nic se nezměnilo, a pokud, tak jenom k horšímu, o koryta se rve řada stran, všem se sypou peníze a společnost už je celá úplně v rozkladu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dosti dobře popisujete, tu spoušť, která tu vládne. Teprve, když budou mít politici nad sebou hrozbu odvolání referendem, tak budou pracovat v zájmu občanů. Nyní pracují pouze v zájmu lobbístů. Pokud by politik věděl, že jeho strana, nemá žádnou možnost ho podržet, když v jejím zájmu odhlasuje kdejakou sviňárnu, potom by se také více snažil, dodržovat předvolební sliby, které dával.
   Jediný p. Okamura, trpělivě prosazuje zákon o všeobecném referendu, a to po celou dobu, co je veřejně činný. On je zárukou, že přijaté referendum bude také funkční. A ne pouze nějaká atrapa s mnoha limity a omezeními, které ho zneúčinní, jak se o to pokouší ve jménu ČSSD p. Dienstbier.
   Současné problémy v Úsvitu ukazují, že to, čeho se Okamura obával, tj. aby mu do strany nevlezli kýmsi naverbovaní provokatéři a rozvraceči, nebyla žádná neopodstatněná mánie. S jeho programem bude i nadále cílem likvidátorů, placených silami, pro které, peníze jsou prostředkem k udržení moci.
   My, běžní občané, můžeme udělat jedinou věc. Dát p. Okamurovi ve volbách dost hlasů, aby se s ním muselo počítat a jeho návrhy se přijímaly.

   Smazat
 8. Nový volební zákon potřebujeme.Moje představa je-ČR-jeden volební obvod.Do Parlamentu poměr.sys.volit jen stranu.Koho si potom najmenují,bude jejich zodpovědnost.Pokud se strany nedohodnou na vládě,jmenuje vládu Prezident/než se dohodnou/.Bude-li dobrá státní správa,absenci vlády možná nepoznáme.Důležitější je,bude Senát.Opět jeden volební obvod-ČR.Zde je vícero var.,vyberu jednu.Občan má 10 hlasů které dá "svým zástupcům".X nejlepších vytvoří Senát.Co se umístí za X veřejně převedou své hlasy na X,tím by měla být dostatečná representace aby Senát nebyl přehlasovatelný.Kromě dvou,tří otázek pro obecné refer.by je nahrazoval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Současný stav ukazuje, že strany mají moci až příliš. Vy byste jim ji chtěl ještě zvětšit. Další problém vidím, ve Vaší důvěře ve státní správu. Doporučuji Vám seriál Ano pane ministře/premiére. Zde uvidíte, jak pracuje státní správa, která je prakticky neodvolatelná.
   Jediné řešení v nápravě věcí veřejných, je zvýšení účasti obyvatel na správě státu, tedy zavedení prvků přímé demokracie – odvolatelnost politiků i špatných zákonů, přímo občany. Přestat považovat zastupitelskou demokracii za modlu. Není to modla, není to ani demokracie.

   Smazat
  2. Strany musí mít pol.moc.Občané mají právo si určit směr.Určitě jsou čitelnější strany s historií než nové,často stvořené na jedno vol.období.Parlamentu bych omezil zákonotvořivost.STÁTNÍ SPRÁVA by byla odpovědná za kompaktnost zákonů.Přímou demokracii vidím v kontrole Parlamentu. Senátem"nepolitickým,nepřehlasovatelným ale s možností odvolat kdykoliv kohokoliv ze Senátu voliči.

   Smazat
 9. Podívejte se na návrh volebního systému http://sw.gurroa.cz/eps21.php - asi jediný systém umožňující spravedlivé odvolání poslanců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevypadá to špatně,něco se mi zdá složité,potřebuji více času.V elektronické podobě hlasování si neumím představit skloubení identif.voliče a tajnost hlasování ale na to jsou IT.

   Smazat
 10. Strana s historií? Tak to je jako modernizace bordelu. Vyměníte závěsy v oknech, postele a koberce, ale kurvy zůstanou stejné. V čem byste viděl změnu? Rekonstrukce státu je nutná - a že by ji dělaly strany s historií, to jest zase ty samé struktury které mají za nehtama špínu, krev a rozkradený státní majetek? To je jako když o stížnosti na vás podané byste rozhodoval vy sám. I když tady se to tak děje - poslanci si rozhodují o svých platech, soudci si rozhodují o svých platech... je něco, o čem si rozhodují občané?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano,jsou dvě cesty rekonstrukce, jen si zvolit rok 0.Letošní nebo1989.Znovu a lépe od 89 asi neprojde a že by tehdy nové strany provedly rekonstukci k Vaší spokojenosti?Neznám systém kde si vládnou lidé sami sobě.Nebo Česko jako kibuc?

   Smazat
  2. P.S.Ta modernizace bordelu by šla,vyměnit bordelmamá,děvky nebo obojí.

   Smazat
 11. Petr Jihlava.
  Podle mého názoru nejlépe vypracovaný návrh zákona o všelidovém referendu a občanské ústavy(odvolatelnost zákonodárce samotnými voliči)má hnutí za přímou demokracii(http://www.hzpd.cz/
  Zesnulý mluvči HzPD filosof a humanista Milan Valach je velkou ztrátou pro nás pro všechny,který to myslí s prvky přímé demokracie u nás vážně.
  Josef Mrázek na stránkách Britských listů téma PD otevírá prospěšně už dlouhodobě.Jeho argumenty a teze považuji za zajímavé a jsou otázkou názoru a diskuze.

  OdpovědětSmazat
 12. Josef Mrázek
  Z reakcí na článek vyplývá, že v tom stručném podání se nepodařilo dostatečně vysvětlit myšlenky v něm obsažené. Ve skutečnosti odpovídají na všechny pochybnosti a omyly v diskusi citované a i když mohu pochybujícím znova navrhnout, aby si přečetli aspoň něco z citovaných delších článků, ještě lepší bude napsat podrobnější výklad projektu odpovídající na všechno, co není dost vysvětleno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobné, ne-li ty samé, zásady jako S12 SPOJENÍ Josefa Mrázka (et al., http://spojeni.org) prosazují naši sousedé:
   - přímá kandidatura
   - přímá volba
   - a přímá zodpovědnost voličům.
   (pro němčináře: mehr-demokratie.de > Themen > Wahlrecht)

   Smazat
 13. Poznámka, z jedné "docela dost":-) vyvinuté demokracie:
  Právo na odvolání bylo v době vznikající demokracie jedno z důležitých. Dnes, v "docela dost":-) vyvinuté demokracii, pozbylo na významu.
  Více na: http://spojeni.org/d-ch-cs/cs10385.html

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.