Reklama

pátek 13. února 2015

Stížnost na ČT, na neplnění jejích povinností daných zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění;

Pavel Rejf
13. 2. 2015 Czechfreepress
ČT svou činností nenapomáhá k zachovávání mediální plurality, jak stanovuje § 2 odst.2, uvedeného zákona a je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 2. písm. a) uvedeného zákona, který stanovuje, že ČT má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.
Informace, které podává Čs. televize, o probíhajícím konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny, narušují uvedená ustanovení zákona o ČT. Nejsou objektivní, ani všestranné a již vůbec ne vyvážené.
Straní viditelně Ukrajině, poškozují ty, kteří brání své rodiny a domovy v Novorusku a informace nejsou jen rusofobní, ale občas i až rusohostilní, jak se zmiňují i někteří naši politologové jako např. Prof. Oskar Krejčí nebo Jaroslav Bašta.

Radě České televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

V Praze, 12.2.2015

Věc: stížnost na ČT, na neplnění jejích povinností daných zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění;

ČT svou činností nenapomáhá k zachovávání mediální plurality, jak stanovuje § 2 odst.2, uvedeného zákona a je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 2. písm. a) uvedeného zákona, který stanovuje, že ČT má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

I.

Informace, které podává Čs. televize, o probíhajícím konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny, narušují uvedená ustanovení zákona o ČT. Nejsou objektivní, ani všestranné a již vůbec ne vyvážené.

Straní viditelně Ukrajině, poškozují ty, kteří brání své rodiny a domovy v Novorusku a informace nejsou jen rusofobní, ale občas i až rusohostilní, jak se zmiňují i někteří naši politologové jako např. Prof. Oskar Krejčí nebo Jaroslav Bašta.

Tyto skutečnosti jsou notoricky známé, projevují se již v delším časovém období. Proto nepovažujeme za nutné dokládat tento bod své stížnosti dalšími podrobnostmi.

II.

Událostem na Albertově dne 17.11.2014, též protiprezidentským vystoupením téhož dne na Národní třídě a na Hradčanském náměstí. věnovala ČT značný prostor ve svém vysílání.

V přímé reportáži byli diváci svědky, jak Univerzitou Karlovou nahlášená pietní vzpomínka na studenty zavražděné Němci v listopadu 1939 a na listopad 1989, se mění v agresivní protiprezidentskou demonstraci. V jejím průběhu došlo k házení vajíček a dalšího na prezidenta M. Zemana, část vajíčka zasáhla i německého prezidenta Gaucka. V těchto souvislostech pachatelé, z nichž někteří vystupovali jako organizovaná skupina, porušovali nejen zákon o právu shromažďovacím, nýbrž i příslušná ustanovení trestního zákona, domníváme se, že šlo o spáchání trestného činu výtržnictví..

V médiích se objevily zprávy o tom, že v pozadí těchto demonstrací stojí některé české politické skupiny, jež od zvolení prezidenta M. Zemana v přímých demokratických volbách prohlašovaly, že není jejich prezidentem. Cílem jejich bylo a je údajně uvolnění prezidentské funkce a zvolení K. Schwarzenberga. Pokud byl a je tento cíl skutečně sledován, jak jej trestní zákoník hodnotí? V souvislostech s uvedeným se mluví o americké stopě, údajně nějaký bývalý zaměstnanec americké ambasády, pokud ne dokonce sama ambasáda, stojí v pozadí těchto snah.

Nebylo na ČT, aby o uvedeném mluvila a žádala orgány činné v trestním řízení o vysvětlení? Nevíme nic o tom, že ČT položila otázky a informovala o tom, jak svolavatel, jímž byla Univerzita Karlova, plnil své zákonné povinnosti, jak se pokoušel udělat pořádek na Albertově pořadatelský sbor svolavatele, zda svolavatel požádal o pomoc při udržení pořádku Policii ČR, jak zasáhla policie ČR, kdo připravoval červené karty, kdo zajistil vajíčka jako munici proti prezidentovi, kdo byl organizátorem a kdo stál v pozadí těchto akcích. O všem veřejnost mluvila, ale ČT neodpověděla ani na ty nejpodstatnější otázky. Údajně také proto, že byla a je jednou ze stran probíhající konfrontace. Lepší pozdě, než vůbec. Nebo již je vše zameteno pod koberec?

ČT v inkriminované době neupozornila na to, že uvedeným jednáním dochází k porušování právních norem. Měla tak učinit a opakovaně, poněvadž její zákonnou povinností je i přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Právní stát poskytuje občanům nejen rozsáhlá práva a svobody, ale také, v případě že jejich hranice jsou narušeny, pachatele sankcionuje.

ČT, pokud víme, nesledovala vyšetřování celé předmětné záležitost a nesdělovala divákům jeho výsledky, třeba byť dílčí,, ač byla, jak jsme přesvědčeni, povinna tak činit. Jde-li o útoky na prezidenta republiky, který je hlavou státu a prvním ústavním činitelem, je povinností činit vše potřebné pro udržení důstojnosti prezidentského úřadu.

Souhrnně řečeno v celé této rozsáhlé kause, která má ,bohužel, stále ještě svá další a další pokračování, ČT, jak jsme přesvědčeni, neplnila své zákonné povinnosti.

V příloze postupujeme některá naše podání, která se týkají této kauzy.

III.
O česko-německých vztazích neinformuje, jak jsme přesvědčeni, ČT již dlouhodobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi. V některých případech se zdá, že ČT je spíše médiem tzv. sudetoněmeckým. Nepamatujeme si, že by komplexněji pravdivě informovala o programu a stanovách sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), o jeho cílech. Pokud SL nezmění tyto základní dokumenty, v nichž mluví o vyhnání „sudetských“ Němců, a jejich oloupení, o genocidě, jíž jsme údajně na nich dopustili, o náhradě škod, o návratu do své vlasti, o německé národnostní skupině jako o druhém státním národu v ČR, je zbytečné poskytovat jakýkoliv časový prostor pro představitele SL.

Někdy v r. 2011 poskytl pan Karel Schwarzenberg rozhovor jedné německé novinářce. V jeho průběhu jí dokázal sdělit, že není Čech, ale böhme. Svým voličům to však nikdy neřekl. Zeptejte se pana K. Schwarzenberga na to, informujte, prosíme, diváky.

Ještě úděsnější bylo jednání ČT, když 8. května ve 20 hod. uvedla tzv. dokument Zabíjení po česku. 8. května 1945 Němci vraždili v Praze, nejen muže, ale i ženy, dokonce i těhotné, a děti. Místo toho, abychom vzpomněli na tyto nevinné oběti německého barbarství, dostali slovo ti, kteří chtějí obrátit dějiny. Je to přímo ohavnost.

Právě v této vztahové oblasti pociťujeme, že dochází k přepisování našich dějin v proněmeckém duchu. Myslíme si, že ČT by již měla přestat napomáhat k revizi historie a pravdivě o naší minulosti i současnosti informovat.

Ne zájmy SL, ale zájmy naší republiky a českého národa by měla ČT hájit a prosazovat, vždyť i názvem je česká.

IV.

V demokratické společnosti hraje občan velmi důležitou roli. Aby ji mohl plně naplnit, musí být objektivně, včas, plně informován. Především ČT rozhoduje o skutečné úloze občana v demokratickém stranicko-politickém systému. My musíme říci, že ČT ani v tomto směru své zákonné povinnosti neplní. A tím se dotýká i základů našeho demokratického zřízení.

Dejte lidem včasné, objektivní, plné a pravdivé informace, jak zákon o ČT vám ukládá, a pak i rozhodování lidu v oblasti reprezentativní demokracie bude účinnější a bude přispívat k rozvoji demokratické společnosti u nás. Jen informačně náležitě vybavený občan může v přímé demokracii činit kvalifikovaná rozhodnutí.

Proto v žádném případě nelze, aby ČT podporovala útoky na demokracii, jako např. na princip vlády většiny a princip vlády na čas, jak to činí ti, kteří útočí proti prezidentu republiku. Tyto útoky jsou současně namířeny na demokratické základy naší společnosti. Jak tyto skutečnosti hodláte vysvětlovat divákům?

V.

Pamatujeme, že řada různých subjektů již více než 20 let se domáhá na ČT, aby plnila své zákonné povinnosti. Některých těchto dřívějších akcí jsme se zúčastnili i my. Z hlediska uvedeného časového nadhledu můžeme hodnotit i jejich výsledky. Bohužel však, převážně negativně, přestože jsme to my, co platíme ČT poplatky a tak ji umožňujeme činnost.

Nevíme samozřejmě, ani jak budete hodnot naše stížnosti či stejné nebo podobné stížnosti mnohých dalších. Velmi rádi bychom byli, kdyby již konečně ČT se vnitřně spřátelila se svou zákonnou úlohou a stala se skutečně českou televizí. Velmi rádi bychom byli, aby k tomu došlo.

Nedojede-li k tomu, pak hledejme, jak se dostat ze současné situace. Rada ČT i ČT vše vidí, jak jsme byli svědky i na veřejném zasedání Rady ČT dne 4.2.2015, snad v těch až nejlepších barvách. Značné části občanů proto již začíná docházet trpělivost. Více než 20 let stačilo, abychom se poučili. A proto navrhujeme následující:

ČT zakóduje své vysílání

Kdo dobrovolně se rozhodne sledovat ČT, zaplatí příslušný měsíční poplatek a dostane dekódovací kartu. Tento postup je u některých soukromých televizních kanálů obvyklý a funguje.


Důsledkem bude, že řada dosavadních platících zákazníků ČT se podstatně ztenčí, příjmy ČT budou značně nižší a bude muset omezovat vysílání a propouštět. A tady může dojít, až po předcházejících hořkých zkušenostech, k bodu obratu. ČT nalezne sama sebe, odrazí nové poznání do vysílání a bude získávat postupně další diváky. Snad již jen tato léčba ČT šokem může být úspěšná.

Listina Základních práv a svobod v čl. 17 zakotvuje právo každého na informace, Máme právo svobodně vyhledávat informace. Nikdo nám tedy, pokud nechce vědomě omezit naše právo svobodně vyhledávat informace, by neměl stanovit povinnost, abychom ČT platili televizní poplatky. Pokud je nechceme platit, pak podle platné úpravy bychom se měli zřejmě zbavit televizního přijímače nebo jej viditelně a trvale vyřadit z provozu. Ale to je podle nás zcela chybný postup. Požaduje na nás, abychom platili ČT, která však neplní své zákonem stanovené povinnosti. Vymáhá plnění povinností jen na poplatnicích nikoliv však primárně na ČT. V důsledku toho, jak jsme přesvědčeni, je nám znemožněno svobodné vyhledávání informací.

Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r.

38 komentářů :

 1. ČT by hlavně měla začít informovat o smlouvě TTIP. Máme právo vědět, jak se k ní staví naši europoslanci. Jeden po druhém.

  OdpovědětSmazat
 2. Zcela a bezvýhradně souhlasím s celým obsahem stížnosti !

  OdpovědětSmazat
 3. Protože se chci a jistě i další vyhnout masakristickému jednání právníku čt navrhuji aby poplatky dobrovolně převáděli na učet Svobodného vysílače a Nové republiky vždy za čt i čr plní jejich funkci

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ja myslim ze poplatky tady nepotrebuje. maticka rus vam prece plati dobre.

   Smazat
  2. Vy a vám podobní máte zmasakrovaný rozum

   Smazat
 4. Jojo, kdyby byla čt zakodována tak by zkrachovala.Ale je to krásný nápad.Jen ho realizovat

  OdpovědětSmazat
 5. ČT je prohnilá odshora až dolů. Zaměstnává výhradně falešné a prodejné děvky!

  OdpovědětSmazat
 6. Zcela souhlasim. Ct by se mela zrusit. Onehdy jsem tam totiz videl tu rudou svini Semelovou, jak obhajuje komunisticke vrahouny v cele s krvavym Klemou. Jsem rad a dojat, ze mame spolecny pohled na vec.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Beru,když se kácí les lítají třísky,dělali to rudí tak My taky!Jsem taky dojat Palmere!

   Smazat
  2. Sledovat, jak tato velmi dobře napsaná stížnost, bude putovat a jaké budou reakce - majitelů - ČT. Na návrh zakodovat a spoplatnit toto medium, uslyší 3/4 všech doposud platících. Zorganizujte to někdo, kdo to umíte, úspěch je zaručen!

   Smazat
  3. majitelé jsme všichni. my všichni, kteří odebíráme elektřinu. zahlédl jsem tady, jak se někdo přiznal, že neplatí poplatky. jak k tomu přijdem my, kteří se řídíme pravidly, i když se nám nelíbí? mně tedy z jiného důvodu, než vám proruským křiklounům, ale platím, jelikož tak hovoří zákon. kdo má doma elektřinu a neplatí poplatky za rozhlas a čt, je zloděj. a tím okrádá i mě, protože kdyby zaplatil, tak by třeba bylo na ligu mistrů.

   Smazat
  4. Anonym 22:26 Souhlasím plaťme ale:jsem ateista,proč platím církve?-řešení-asignace.Řešení TV?-taktéž.Mít možnost výběru-sport,konkurenci,alter.media.

   Smazat
  5. Nemáte pravdu. Polplatek není vázán na odběr elektřiny, ledaže bychom žili na Slovensku. My jsme se ženou odhlásili konečně televizi před půl rokem. Stačilo zajít na poštu s číslem SIPO a požádat o zastavení srážek. Další žumpu - Český rozhlas (především Rozhlas+) neplatíme odnepaměti, takže ať si vysílají, co chtějí.

   Smazat
  6. V případě, že čestně prohlásíte, že nevlastníte televizní přijímač a ani neužíváte televizní přijímač jiného vlastníka, nemusíte platit koncesionářský poplatek. Dodavatelé el. energie jsou ze zákona povinni poskytnout na vyžádání ČT seznam svých klientů, kterým el. energii dodávají. Toť vše, není tedy pravdou, že kdo má přípojku el. energie, musí platit koncesionářské poplatky. Stačí doručit lhářské ČT čestné prohlášení a přestat platit poplatky. Do bytu či domu kvůli kontrole vám nikdo nemůže. A až se situace v ČT změní a ona se opět stane veřejnoprávní, tj. přestane lhát, tak se opět staňte koncesionářem.

   Smazat
 7. V ČT je potřeba odvolat ředitele. Ryba smrdí od hlavy. Na jeho místo by mohl nastoupit třeba Jefim Fištejn. Fištejn je nestranný a má vysoký morální i společenský kredit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To néé,tomu zapáchá v hlavě už teď!

   Smazat
  2. Fištej ne. Lepší by byl Pehe. Navíc by se ušetřilo za služební vozidlo. Pehe totiž jezdí rád v kufru. Dokonce tak přicestoval do ČR. Dovezli ho sem takto americký agenti. Sám se tím jednou dokonce chlubil.

   Smazat
 8. Souhlas, kdo chce sledovat ČT ať si ji platí. Svobodného občana v demokratické zemi ohánějícící se lidskými právy nemůže žádný zákon přinutit dívat se na něco co lže a o co nestojí. Páchne to totalitní praktikou !
  Jan Prokop

  OdpovědětSmazat
 9. Žijeme v demokratickém nebo totalitním státě ? Jakým právem mě nějaký zákon nutí platit to, co nechci a nepoužívám !?

  OdpovědětSmazat
 10. Ale ono tak je.Pokud se chcete dívat na ČT v sat. televizi skylink musíte si zaplatit dekodovací kartu a to ne v malé částce, pak ještě musíte mít zaplacen poplatek ČT ze zákona a pak teprve se můžete dívat na pořady ČT. Tedy si spočítejte kolik zapaltíte. Platíte tedy ČT dvakrát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buďte objektivní - 1. platíte za ČT poplatky, 2. platíte servis poskytování šíření satelitního signálu soukromé firmě Skyllink (k čemuž Vás nikdo nenutí, protože ČT signál je pozemně šířen "bezplatně"). Platíte si službu.

   Smazat
 11. Jefim Fištej for prezident. Zpočátku mě mátlo jeho židobolševický jméno, ale překročil jsem svůj stín, začal ho číst a nemůžu si ho vynachválit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prezidentem bude Pehe. Je mírně proruský, ale je to mimořádný charakter.

   Smazat
  2. S Pehem bychom dopadli jako ze šišlou,můj kůň je spisovatelke Lenka Procházková..

   Smazat
 12. Dobrá analýza(jedna z nejlepších doteď )od Sakera na NWOO -Minsk 2A!!!
  Čtěte!!!
  jituš

  OdpovědětSmazat
 13. Vyborná analýza Minsk 2A na NWOO od Sakera
  titl:"Dohoda,kterou....
  jituš

  OdpovědětSmazat
 14. Placeny Porno kanal 24 uz nemuze byt niz .
  Hawlova organizaceani nemuze mit vyssi ambice 100% jed . Cekal bych napis : Sledovani ct24 muze poskodit mozek a kvalitu zivota...

  OdpovědětSmazat
 15. Ohledně kódování je jeden velký problém.
  Pro informování obyvatel v případě nebezpečí, povodní, katastrof atd. musí mít stát svou "hlásnou troubu". Bez jiného řešení krizové informovanosti občanů, nelze jen tak ČT zakódovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a co ti, co nemají televizi? Ti se o nebezpečí přece taky nějak dozvědí. Nehledě na to, že jako první klekne elektřina, takže tam bude hlásná trouba na nic.

   Smazat
  2. Někdo v jejich okolí má TV nebo rádio. Tak se to dozví. Rychlé info dostaneš tak, že jedou hasiči s amplionem o evakuaci. To se ale nedá dělat na celém území (není tolik hasičů) a lidi chtějí víc informací a podrobnosti.
   Nejsem proti zrušení poplatků, jen tvrdím, že zakódování není kvůli legislativě hned uskutečnitelné

   Smazat
 16. Poplatky už neplatím ani za ČT ani za rozhlas. Když jsem se odhlašovala, poštačka mi povídá to jste dneska už asi desátá.

  OdpovědětSmazat
 17. V Hyde parku ČT24 mohou diváci klást otázky a ohodnotit ty ostatních. Dle moderátorů otázky s vyšším ohodnocením mají větší šanci na odpověď hostem. Opak je pravdou.
  Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/hyde-park-ct-prestante-predstirat-ze-nazor-divaku-nekoho-zajima-pww-/forum.aspx?c=A150209_125422_pozice-forum_kasa

  OdpovědětSmazat
 18. http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Česká_televize
  http://necyklopedie.wikia.com/wiki/ČT24

  OdpovědětSmazat
 19. Tak Karas a jeho zpravodajská banda z ČT24 si už zase pěkně hrají se slovíčky. Karas se děsně chlubil, jak je na místě, kde to bouchá a padá. Potom začal povídat o tom, že VZBOUŘENCI útočí na Debalceve. Hned na to řekl, že dnes také proběhl útok na Doněck. ÚTOK PROBĚHL! SÁM OD SEBE. Ten prolhaný vepř schválně neřekl KDO útočí na Doněck. Takto se v dnešní době informuje. Hra se slovíčky.

  OdpovědětSmazat
 20. Poslouchal jsem Události, kde mluvil ten prolhaný Karas o tom, že Doněck je odstřelován. Po celou dobu reportáže neřekl, kdože ty obytné čtvrti Doněcku odstřeluje. Kdo je v obraze, ten samozřejmě ví, že je to Ukrajinská armáda, ale lidi zblbí propagandou ČT to nevědí. Takže si to zopakujme - odstřelují-li separatisté, tak se mluví v ČT dokola o tom, že odstřelují separatisté. Pokud odstřeluje Ukrajinská armáda, není o tom ani slovo.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.