Reklama

neděle 29. března 2015

Oskar Krejčí: USA potřebují loutky a selektivní údery v Eurasii

29. 3. 2015    První zprávy
PZ: Již řadu dní je velkým hitem českého internetu tisková konference George Friedmana, ředitele společnosti Strategic Forecasting zde. Tedy vedoucí osobnosti mimořádně zajímavého a vlivného analytického pracoviště s centrálou v Austinu, USA. Předpokládám, že i Vás zaujaly Friedmanovy výroky o Evropě a Spojených státech z této únorové konference. Jaký je Váš celkový dojem z tohoto Friedmanova vystoupení?

O.K.: Je to fascinují směs upřímnosti, archaismu a strategické slepoty.

PZ: Tak teď nevím, co jste vlastně chtěl říct. Vaše opověď mi připadá poněkud matoucí. Co rozumíte onou upřímností?

George Friedman ve všech svých analýzách, ať už se jedná o pravidelné bulletiny, nebo knihy, vyniká schopností pronikat k jádru problému. A nejen to: nezakrývá své poznatky týkající se mocenských střetů pod závoj propagandy o abstraktních cílech, jako jsou lidská práva, humanitární pomoc, demokracie. Hodně se tím podobá Zbigniewu Brzezinskému, který například v knize Velká šachovnice také mluví o evropských spojencích USA jako o vazalech a o Mezinárodním měnovém fondu i Světové bance jako o amerických institucích.

Ve Friedmanově vystoupení, o kterém se zmiňujete, je tato upřímnost surově koncentrovaná především v pasážích, kdy hovoří o USA jako o impériu, a na těch místech, kdy mluví o zájmu Washingtonu na ukrajinském konfliktu.

PZ: Myslíte pasáže, kdy Friedman hovoří o tom, že je v zájmu USA prostřednictvím Ukrajiny oddělit Německo a Rusko?

Ano. Tady se již míchá velká upřímnost s neuvěřitelným archaismem…

PZ: A to je přesně co?

Friedman říká, že již několik století je úkolem USA zabránit tomu, aby se Německo a Rusko spojily. Jednota těchto států je „pro nás jedinou hrozbou“. Je prý třeba zabránit tomu, aby se propojil německý kapitál plus technologie s ruskými surovinami a množstvím pracovních sil. Tak tohle není americká tradiční strategie, ale geopolitická vize britského původu.

Otcem vize anglosaského úkolu oddělit Německo a ruský Heartland je britský geograf a jeden ze zakladatelů geopolitiky Halford Mackinder. Ten už v knize Demokratické ideály a realita (1919) viděl jako základní úkol západních mořských mocností zamezit tomu, aby Němci „zorganizovali“ ruský Heartland. Postavil cíl oddělit Německo a Rusko pásem malých států. A napsal snad neslavnější geopolitické rčení: „Kdo vládne východní Evropě, ovládá Heartland: Kdo vládne Heartlandu, ovládá Světový ostrov: Kdo vládne Světovému ostrovu, ovládá svět.“ Jsou autoři, kteří tvrdí, že právě těmto představám vděčíme za to, že po 1. světové válce bylo vítěznými mocnostmi odsouhlaseno vytvoření Československa. Řečeno jinak, Friedman jen nad starou britskou strategií vztyčil vlajku USA.

PZ: Přiznávám, že je zvláštní slyšet, že válka na Ukrajině míří stejnou měrou proti Rusku a Německu.


Friedman v některých svých dalších výrocích ono protiněmecké ostří tlumí. Říká, že není jasné, jak se Německo zachová. Ale že se špatně rozhoduje už od roku 1871, tedy od sjednocení Německa. Obecně však platí, že kdyby něco podobného o americkém podílu na rozpoutání ukrajinské občanské války a její funkci oddělit Rusko od Německa řekl český analytik, byl by obviněn z proruské propagandy.

PZ: Jak se ale mohou třeba pacifisté či marxisté v Česku shodnout s americkým zpravodajským analytikem?
Geopolitické myšlení pracuje s představou věčného konfliktu a nadřazenosti síly nad právem. Silnější má „pravdu“. To pro analytiky z geopolitické školy není otázka mravnosti, ale faktické podoby fungování světa. Proto lze také u Friedmana v knize Příštích 100 let, která v roce 2010 vyšla i česky, nalézt takovéto pasáže: „Kdyby se Ruská federace rozpadla v devadesátých letech dvacátého století a region by se roztříštil do mnoha menších států, ruská síla by zmizela a s ní i hrozba, jakou Rusko představuje pro Evropu. Kdyby se Američané, Evropané a Číňané spojili v útoku, ruská otázka by byla definitivně vyřešena.“ S obdobnou otevřeností pak komentuje i Oranžovou revoluci v Kyjevě: „Rusové spatřovali v událostech na Ukrajině pokus Spojených států přičlenit Ukrajinu k NATO, a tím přivodit období rozkladu Ruska. Upřímně řečeno, v ruském vnímání těchto záležitostí byl velký díl pravdy. Kdyby se Západu podařilo získat převahu na Ukrajině, Rusko by se nemohlo nijak bránit,“ píše Friedman.

To, co pacifisti či marxisti, ale zdaleka nejen oni, kritizují, Friedman prostě konstatuje jako projev nezměnitelné přírodní zákonitosti. Zjednodušeně řečeno, protiklad není na škále „pravda-nepravda“, ale na škále „změnitelné-nezměnitelné“. Například na zmíněné tiskové konferenci Friedman bez obalu říká, že se musíme smířit s tím, že i v Evropě budou války, které jsou prý projevem lidskosti. Osobně se domnívám, že bychom se s tím neměli smířit. Třeba už jen proto, že válka je projevem atavismu.

PZ: Abych se ujistil, že rozumím správně, že onen archaismus, který přisuzujete Friedmanovým výrokům, spojujete s britským původem a stoletým stářím představ o úkolu oddělit Německo a Rusko?

Nejen. Problém je i v tom, že celá tato vize je vlastně metafyzikou, která nahrazuje analýzu. Třikrát ovládala východní Evropu a tzv. Heartland jednotící síla: Mongolové, Ruské impérium a Sovětský svaz. Nikdy to neznamenalo ovládnutí celého Světového ostrova, tedy Eurasie a Afriky viděné dohromady, natož pak světa. Z faktu, že na Sibiři lze dohledat region, kam neproniknou oceánské válečné lodě, protože tamní řeky ústí buď na jihu do uzavřených jezer, nebo na severu do zamrzajících vod, nelze dovodit, že tento region – Heartland – má politickou ambici ovládnout svět. Nebo že má k tomu kapacity, například demografický potenciál. To jen notoričtí zastánci geopolitické metafyziky tak uvažují.

A Friedman se ke geopolitickým metafyzikům připojil.

PZ: Je jasné, že s ním nesouhlasíte. Vyčítáte mu chybné, geopolitické vnímání světa. Zároveň mluvíte o strategické slepotě. V čem spočívá?
Nejvíce na Friedmanově tiskové konferenci přitahuje jeho tvrzení, že sjednocení Německa a Ruska je jedinou hrozbou pro americkou nadvládu ve světě. K této mackinderovské tezi spojené s vizí sanitního kordonu, což je též záležitost z dob po 1. světové válce, pak Friedman dodává: USA potřebují na Světovém ostrově po vzoru Římské říše loutkové vladaře v provinciích plus selektivní, promyšlenější než dosud, vojenské údery proti vzpurným.

Jenže – samotný začátek této úvahy je chybný, a to i když přijmeme geopolitický způsob uvažování. Největším nebezpečím pro hegemonii USA není spojení Německa a Ruska, ale Číny a Ruska. Přičemž platí zcela jednoznačně, že americká politika na Ukrajině a obecně v Evropě urychluje sbližování Ruska s Čínou. Také teze o tom, že předpovědět, jak se v případě Ukrajiny zachová Německo, znamená předpovědět budoucnost na 20 let, je západocentristická, neodpovídá aktuální povaze i tendencím změn světa v 21. století.

PZ: V čem se Friedman mýlí?

Chybou je podle mého názoru geopolitický předpoklad, že násilné konflikty a války jsou neodstranitelné. A tento názor Friedman ve svém vystoupení tvrdě obhajuje. Na druhé straně George Friedman je bezesporu jedním z nejlepších současných amerických analytiků. Disponuje nadstandardním množstvím veřejných i neveřejných informací. Pohybuje se kolem něho celá řada bývalých i aktivních zpravodajských důstojníků. Jeho analýzy několikrát týdně míří na mnoho tisíc mailových adres po celém světě. Stal se možná nejvlivnějším civilním stratégem na světě. Jeho závěry, a to i chybné, mají tvořivou sílu: někteří politici v nich nacházejí program pro své akce. A jednají podle nich. Materializují Friedmanovy ideje, mění je v realitu.

PZ: To jste ho docela pěkně ocenil, ale v čem se tedy Friedman mýlí?
Možná že vynechal Čínu záměrně. Že to je jen další výzva na vytvoření skupiny G2, tedy společné správy světa z Washingtonu a Pekingu. Jak to navrhoval Obama, když poprvé navštívil Čínu.

Anebo Friedman skutečně podlehl geopolitickým stereotypům a nedokáže se vymanit z původní metafyziky o sváru pozemní a mořské moci. V každém případě je to špatný signál.

PZ: Vyslaný komu?


Evropské unii, Rusku i Číně. Je to zpráva o tom, jak uvažuje část politické elity USA. Informace, že její někteří příslušníci nepřemýšlejí v takových kategoriích, jako je „lidstvo“ či „práva člověka“, „demokracie“ a „kooperace“. Malují scénáře věčného zápasu o nadvládu a co nejefektivnějšího užívání americké síly. Uvažují v protikladu MY ve Spojených státech versus ONI ve zbytku světa.

(Za PZ rozhovor vedl Jiří Kouda)

21 komentářů :

 1. Kdo by to řekl, že mezi pravdou a realitou může být až takový rozdíl. Zřejmě tedy nejde pouze o odlišnost názorů.

  OdpovědětSmazat
 2. Ano, Spojené státy produkují zhoubnou kullturu atavistického myšlení, které směřuje k uchopení moci bojem, pravěké rváčství. I ten americký sen je přihlouplý a nahrává byznysu - na dně snu je jen to, co si koupíš, pořídíš.
  Za fasádou amerického způsobu života je vražda.

  OdpovědětSmazat
 3. Souhlasím s panem Krejčím. Analitikové, tím 100x spíše jsou-li uznávaní a v hledáčcích médií, by měly dobře vážit slova a nedopouštět se oněch pokusů o vytváření sebenaplňujících "proroctví". Je to balancování na hraně, za kterou mizí morální soud analytika, a jeho slova se stávají vodou na mlýn těch, které by neměl zapomenout varovat a pokárat. Pan Krejčí dobře vystihl povahu těchto "analýz", které mají, získávají za určitých okolnosti schopnost začít sebe materializovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANU PROFESOROVI KREJČIMU PRÝ NA STUPNICI ZMĚNITELNÉ-NEZMĚNITELNÉ ZAKÁZALI TUTO VĚTU

   Garnitura politiků,kteři nám občanům-voličům kradou při volbách naše hlasy a tedy i naši moc falešnými sliby,bude muset být odvolána jednoho dne JEN nově získanouu mocí POSPOLITOSTI voličů občanů,přiřemž slovo pospolitost a jeho obsah bude muset být naplněno definicemi voličů,kteři to budou chtít mít v programech našich tzv zástupců,jnak je volit nejen nemusíme,alei nesmime.
   JE TO PRAVDA NEBO LEŽ

   Smazat
 4. Abych nebyl až příliš příkrý, vedle nesporné kvality Friedmanových analýz a absence hodnocení z hlediska žádoucího stavu, je nutno připomenout prostředí, ve kterém Friedman žije a působí. Při tak obsáhlých a všestranných analýzách se každé slovo nad rámec zvyklostí stává protivenstvím.

  OdpovědětSmazat
 5. Pro odlehčení těžkého macho-tématu, ... americká analytička a řekněme také "konspirační teoretička" hovoří o "foreshadowingu" nastiňování budoucích událostí na příkladu konspirační teorie kolem 9/11.

  Betsy McGee - Rockefeller GLOATS About 9/11 in 1967!

  OdpovědětSmazat
 6. Američané si zvykli, že celý svět bude přispívat na jejich životní úroveń aby si oni mohli žrát ty svoje hamburgery a nepracovat. Co mi tam pořád v USA chybí, je nějaký náznak protestu obyvatel proti zabíjení lidí v Iraku Lybii, Syrii apod. jejími vojáky a jejími zbraněmi, ale on tam opravdu žádný není. To těm amíkům je úplně jedno, kolik lidí zařve ve světě, aby oni mohli krást ropu v cizích zemí? Je mi špatně z amerického národu, tahle břitkost nemá co dělat ve 21. století, mentalita vybíječů Indiánů pokračuje, dokud nebudou vybiti sami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Může to být nazíráno i v opačném gardu. Američané mají tolik starostí s vnitřními událostmi, které jejich vláda organizuje a provádí na území USA, že už jim jednoduše nezbývá čas a energie na protesty k vnějším záležitostem. Což neznamená, že by žádné nebyly. Hlavní demokratické síly jsou plně zaměstnané bojem proti vnitřní propagandě. Jsou stovky míst po internetu, na kterých lze spatřit neúnavnou snahu demokraticky smýšlejících američanů o nápravu USA. Samozřejmě jsou v menšině, z celkového pohledu, a snaží se o probuzení širokých mas prostřednictvím událostí jim nejbližších a bezprostředně se týkajících. Naděje je vždy skutečná, z pohledu toho kdo doufá, a demokratické síly v USA svou naději na změnu vkládají v posledních dvou nebo třech letech zejména do událostí organizovaných totalitním americkým režimem přímo na "jejich dvorku".

   Z hlediska psychologického USA obešlo vnitřní bloky vůči vojenských akcím v zahraničí dobře známou "válkou proti teroru", která je v plném proudu už déle než dekádu, a v rámci této "války", která je udržována a vytrvale podněcována dalšími akcemi americké vlády, jsou američani udržování v "obecném" souhlasu. Mediální masáži se v tomto případě podařil průlom a válečné akce již nejsou vnímány jako apriorně negativní, ale vůle ameriky je zlomená k vnímání válek jako nástroje míru.

   Kdyby někoho zajímalo o jakých vnitřních událostech hovořím, doplním odkazy na informační videa.

   Smazat
  2. Pane Dvoraku.
   Mate pravdu a dobre jste to napsal, ale myslim si, ze je to jeste o trosku horsi.
   V hlavich mediich neslysite opozici. Je uplne vyrazena z hlavnich zpravodajstvich a i kdyz v hlavnich novinach si cas od casu muzete precist jakous takous kritiku, tak na konci to konci tak, ze vlastne je to stejne jinak.
   A take je v tom stara americka pravda ve vetsine pripadu, my jsme nejchytrejsi, nejbohatsi, nejsvobodnejsi, nejdemokratictejsi, zkratka nejlepsi zeme na svete, vzdyt to vsichni rikaji! Vse ostatni se jenom opici a kazdy miluje ameriku, jen ti sakra rusaci, ne.

   Smazat
  3. Pozoruhodná věta k zamyšlení: "... vůle Ameriky je zlomena k vnímání válek jako nástroje míru." Pan Ondřej Dvořák jistý předěl vidí v umné psychologii... udržet Američany...v obecném souhlasu s doktrínou válek proti terorismu. Rázem se mi vybavily nevídané emoce i za hranicemi USA po událostech 11.září, vzápětí další před i po pádu dvojčat, a učím se nedivit se mnohým konspiračním teoriím. Zlomit vůli Ameriky může jen událost souměřitelné velikosti. (Cui prodest). Když nakonec "válku proti terorismu" v globálních machštabech vedou samotní teroristé (výmluvných důvodů je přehršel až k sebeklamné vizi o předurčenosti spravovat Zemi), nedivme se proto nebezpečně nakloněné plošině osudu lidstva. Ale že podobnému zlomu jsme i my v Čechách skoro stejně podrobeni je asi důsledkem totální ztráty avantgardních sil. Sjednotit lid je předem souzeno jako zločin. Werichovo "...až nás půjdou, milióny, všichni proti větru. Každý ujde, ten svůj metr..." je dokonale zapomenuto. Bohužel.
   J.A.Havlíček

   Smazat
  4. Ano, těchto několik Vašich vět by mělo být mementem. Přidal bych k tomu, že západní civilizace již po staletí kořistní z podrobených zemí a národů a odtud vlastně pochází jejich na odiv stavěné bohatství, po němž ti méně všeho schopní pošilhávají. V zemích, přes něž se v minulých dobách valily jedna fronta za druhou nezůstal kámen na kameni, hold k vidění a závidění mnoho není.
   Qiedo

   Smazat
 7. Nelze se pak divit, pokud je to jeden z hlavních proudů analytiky v USA, že Američané udělali tolik politických bot. Jejich politika je opravdu o právu silnějšího. Nepochopení základu (tedy i protivníka) znamená špatnou analýzu. A špatná analýza vede nejen do slepé uličky, ale také ven - pryč - z centra dění. Stačí si připomenout, jak se odvíjely minulé konflikty, přičemž výsledek byl často skoro opačný. A čekám co se vyvyne z Arabských událostí do budoucna. Myslím že se stačí zamyslet a každý si může udělat svou analýzu. Do analýzy se musí "zakalkulovat" i takové události jako případná změna monopolu dolaru ve světovém obchodu. To video bylo zajímavé, ale analýza postrádá výše uvedené předpoklady. Je to prostě další potvrzení vyhlášení již dávno běžící války všem, kdo jsou mimo jejich teritorium. Síla těchto prognóz chování USA je podložena především vojenskou a finanční nadvládou. V případě Německa se tím objasňuje, proč je stále okupované ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Americká demokracie zplaněla a je více podobná džungli, než kulturním vzorcům. To vše v rámci mechanického a kybernetického pokroku. Kontrolní mechanismy selhaly, stejně jako selhávají u nás, což je vidno na příkladu apelací k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která namísto aby vítala výtky a pozorně naslouchala kritickým hlasům žádajícím objektivitu, sedí za jedním stolem a pije z jedné číše jako ti, nad kterými by měla dohlížet. Opilost mocí je všudypřítomná a do zákonů vtělené principy demokratického řízení se krčí kdesi v koutku jako otloukánci, kteří ztratili sílu vyhladověním.

   Smazat
  2. Myslím, že kontrolní mechanismy naopak fungují téměř dokonale. Efektivně neutralizují odpor obyvatel, který by stál za zmínku. Objektivně žádná demokracie neexistuje, něco tomu blízkého bylo pouze v antice na obchodních lodích, ale už ani v Aténách se o demokracii nejednalo. Není to nic jiného než zaklínadlo. Válečná propaganda a vzájemné poškozování jsou už natolik zaběhnuté, že tu káru už nejde zastavit. S válkou je třeba počítat a pro případ, že by nějaká početnější komunita přežila, by bylo dobré vědět, kdo z tuzemců ji pomáhal světovládci rozběhnout.

   Smazat
  3. Podle mne Friedman musi byt nemocny clovek a nebo clovek ktery se citi velmi silny v "kranflekach" jak se rika.
   Je to zarny priklad neokonzervatismu a fasismu.
   Co se tyka jeho analyz, tak si nemyslim, ze opravdu normalni objektivni clovek ho muze respektovat jako analytika a vubec jako znalce!

   Smazat
 8. Nuz pan Krejčí ak (podľa vás) "...George Friedman je bezesporu jedním z nejlepších současných amerických analytiků." tak sa nečududujem že s americkou politikou to ide dolu vodou.
  To že "...Jeho analýzy několikrát týdně míří na mnoho tisíc mailových adres po celém světě..." ma naozaj pobavilo. Stačí si stiahnuť napr. tu:
  http://en.softonic.com/s/free-email-bomber
  kratky soft kde si môžete nahrať tisice emailových adries - podľa toho aký sofistikovaný "bomer" alebo "spamer" si vyberiete - na ktoré bude automaticky odosielať špecifikovaný subor až do zblbnutia (zahltenia) mail-servera príjemcu.
  Ale súhlasím s vašim tvrdením že politici "...materializují Friedmanovy ideje, mění je v realitu." Holt, politika nie je profesia. Je to diagnoza postihnutých jedincov vyznačujúcich sa hlavne bezcharakternosťou. Tak ako kopa iných duševných porúch...napr. ako právnik.

  OdpovědětSmazat
 9. Od historiků jsem kdysi zaznamenal, že Rusové a Němci v principu nemají historické spory, na rozdíl od jiných národů, jsou údajně dost vzájemně kompatibilní. Vliv 2. světové války nehodnotím. Je fakt, že spojení německé schopnosti a preciznosti s ruským bohatstvím by asi nevypadalo úplně špatně. A při údajné americké finanční nevýhodě ( údajně jsou 16 x zadluženější než Řekové) se nedivím, že Američani mohou mít strach ze spojení obou národů.

  OdpovědětSmazat
 10. Jestli taky americká on-line media píšou denně bláboly o ČR a američané se můžou u klávesnic strhat, jako je to tady, když se denně píše to samý o Americe a lidi se můžou každej den u kláves ztrhat - no potěš bůh. Myslíte že to v létě bude lepší? Že důchodci budou obdělávat zahrádky a jezdit s vnoučky po historických památkách a přestanou s tím bojovým rykem na diskuzích? Že z toho ještě nikdo nezblbnul.

  OdpovědětSmazat
 11. Ono opravdu nejde o "lidská práva" nebo "demokracii" ale o moc. Jen je pořadí vlivu maličko jiné- vojensky nejmocnější je ten s nejsilnější ekonomikou. A nejsilnější ekonomiku má velký stát s nelepším uspořádání společnosti. Samozřejmě to nefunguje dokonale, ekonomice se dá pomoct okrádáním ostatních. Jen se bojím, že až si oddecheme, bude nás cucat Čína.
  jogín

  OdpovědětSmazat
 12. A co by z nás asi tak vycucali? Totálně rozkradenej a zdecimovanej, mravně vyplundrovanej stát - co si vůbec myslíte že někdo může mít o něco takového zájem? Neoddechnem si nikdy -dřív zdechnem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oškubávání i nejchudších vynáší. Stačí se podívat na naši ekonomiku- produktivita 75% Německa, platy 3-4x nižší. Takže ovládat Česko se vyplácí.
   jogín

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.