Reklama

středa 25. března 2015

Proč Poláci tolik milují Spojené státy a povídání s jejich vojáky z konvoje US Army...?

Břetislav Olšer
25. 3. 2015   blog idnes
Češi by se měli stydět; zatímco v Polsku se plánují mimořádná setkání nadšených polských obyvatel s americkými vojáky konvoje Dragounů, co směřuje z manévrů v Lotyšsku přes Litvu a Polsko do Česka, jehož zlí a pomýlení občané chtějí protestovat a chystají bouři nevole. Takoví milí američtí chlapci k nakousnutí, co navíc budou klást kytice v Plzni u památníku svých kolegů, našich osvoboditelů. Nevíme prostě, co je to vděk...


Proto jsou preventivně občané Česka varováni před jakýmkoliv odporem a protestem před americkou armádou během jejího průjezdu a dočasného pobytu na území republiky. Čtyři dny bude více než pět set vojáků pobývat u nás a ještě víc ničit již tak po zimě zničené silnice 118 těžkými vojenskými vozidly, jimiž budou obrněné vozy Stryker, každý vážící osmnáct tun. A nic po nich ani pod ně neházet a nedělat prudké pohyby… Zapomněli jste? Podobná varování znají pamětníci z roku 1968, kdy státní úřady podobně varovaly před protesty proti okupačním vojskům Varšavské smlouvy.

A budou tito američtí chlapci vědět, kromě toho, že kdysi v srpnu nás “okupovali” Sověti, že též se jejich kolegové v pětačtyřicátém spletli a místo Drážďan bombardovali Prahu, A že při osvobozování Československa jich padlo “hrůzných” pět stovek, zatímco Rusů na 150 tisíc…? A když budou klást věnce v Plzni u památníku “Díky. Ameriko!” hrstkám svých padlých kolegů, že jim někdo soudný řekne, kdo opravdu osvobodil ČSR…

Třeba se najde historik Kučera, co jim popovídá o tom, jak 30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Jak to popsal pamětník J. GROUŠL, ¨němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci, aby 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.

Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů - bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo: - Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. - Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.

Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. - Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. - Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. - Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. - Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945.

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky - Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. 17. - 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu.

Americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni; 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě, kdy 500 bombardérů USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena. Americký zločin - bombardování Plzně - neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa.

Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. USA bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945 a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!« V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány.

Pohled do jednoho policejního hlášení Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.« A pokračuje se dále: - U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. - Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… - V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… - V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. - Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami.

Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. - Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. - Z tachovského muzea zmizely cenné památky - olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. - Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili. - Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa… Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969, str. 11 a další.

Možná se něco z toho dozví i statečný američtí vojáci, kteří po konvoje Dragounů budou pokládat věnce k hrobům hrstky svých padlých kolegů, jež položili své životy za svobodu Plzně. Nic z toho však Poláci neznají, proto jejich nejvyšší boss Tusk prosazuje ještě víc než jeho předchůdci podporu Majdanu a USA. Už 11. května 2014 přistál na kyjevském letišti v režimu přísného utajení letoun, odbavený armádou, a nikoli civilními pracovníky letiště. Z paluby byly vyloženy vojenské uniformy vzoru NATO, 500 balení amfetaminu a nádoby opatřené označením otravných látek. Na pokyn kyjevské správy SBU neprošli ozbrojenci, náklad ani nádoby s otravnými látkami kontrolou a opustili budovu ve vozech s tónovanými skly. Provázel je příslušník americké CIA Richard Michael. Na palubě letounu, který právě přistál, byli rovněž ozbrojenci “Pravého sektoru” a polské privátní vojenské firmy ASBS Othago (Analizi Systemowe Bartolomiej Sienkiewicz), založené před několika lety nynějším polským ministrem vnitra Sienkiewiczem.

Polsko se formování eskader smrti aktivně účastní od září 2013, kdy šéf ministerstva zahraničí Sikorski pozval 88 členů “Pravého sektoru” na výcvik v Centru policejní přípravy ve městě Legionowo, ležícím 23 km od Varšavy. Militanti převážně mužského pohlaví ve věku kolem 40 let, kteří tam dorazili pod krytím programu univerzitní výměny, prošli měsíčním přípravným kursem, v němž se školili v organizaci masových protestů, stavbě barikád, okupaci budov státních institucí, taktice boje v ulicích, postupech střelby včetně sniperské. Polský týdeník Nie z Legionowa publikuje fotografie, zachycující ukrajinské fašisty v nacistických uniformách hned vedle polských instruktorů v civilu…http://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Josef-Skala-CSc-46766/clanek/Biden-Kwasniewski-Slavjansk-sarin-a-bridlicovy-plyn-32916

Doba je zlá a proto polský premiér Donald Tusk, jehož děd - Jozef Tusk – sloužil v hitlerovském wehrmachtu, žádá po kyjevské juntě v čele s Porošenkem, aby s “východními vzbouřenci” naložila nemilosrdně “jako s teroristy”. Poláci prostě mají ve svých genech patologickou nenávist vůči Rusku. Není to jen otázka posledních let a nic na tom nezmění ani fakt, že se nedávno v Katyni objímali předsedové vlád Tusk a Putin. Ke všemu Porošenko “bilakuje”, když poslal zvací dopis Obamovi, aby s US Army vyrazil na pomoc Ukrajině…


Když se mohli mít jeho krajané po 2. sv. válce, proč by se nemohl mít fajn on dnes? Tenkrát po válce lidé z vesnic v blízkosti někdejších nacistických koncentračních táborů rozkopávali popel židovských obětí a hledali zlato a další cenné předměty. Na místech hromadných nacistických vražd a vyvražďování v Polsku kopali místní “hyeny” v zemi a hledali tam cennosti, jež při sobě měli umučení lidé vyhlazovacího tábora Treblinka. Celá oblast byla poseta dírami do země. Ty byly i několik metrů hluboké a všude kolem byly rozházeny lidské kosti.

Lidé, co zbohatli na zlatě, které vykopali z hrobů, v noci rabovali u svých sousedů, kde třeba mučili ženu hořící pochodní, aby prozradila místo, kam si schovala zlato a další cennosti. Spisovatelka Rachel Auerbachová nazvala jednu z kapitol své knihy o vyhlazovacím táboře Treblinka - “Polské Colorado aneb O zlaté horečce v Treblince”. Všude byli nesčetní rabovači s lopatami. Kopali, hledali a vytahovali ze země kosti a zbytky těl. V mazlavých zbytcích rozkládajících se ostatků pátrali po lebkách, nosili si je domů a hledali v nich zubní korunky ze zlata. Domů si je nosili proto, aby sousedi, kteří kopali kolem nich, netušili, zda něco našli, či ne…

39 komentářů :

 1. Proc ? Protoze jsou to vetsinou vlastenci, kteri se narozdil od Cechacku dovedli komunistum i nacistum vzdycky postavit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ty si myslíš,že si jiný,než ti fašisti?

   Smazat
  2. Kdybys něco věděl o dějinách, tak by jsi takto nepsal... Poláci ano ti Tví Poláci ukrajovali naše území ihned po Mnichově 1938. Jejich sen o Velkopolsku je realitou.. Ovšem kdo nechce nevidí :-(

   Smazat
  3. Poláci velmi horlivě spolupracovali před 2. světovou válkou s Hitlerem!!! Za Mnichova zabrali kus našeho území. 15.března 1939 zabrali i kus Slovenska (Spiš atd.). Takže na polské nacionalisty a expanzionisty pozor. Hecuje je do toho už několik století jejich katolická církev.

   Smazat
  4. Poslední smlouva o hranici mezi Československem a Polskem je z roku 1958.

   Smazat
  5. Poslední smlouva o hranici mezi Československem a Polskem je z roku 1958.

   Smazat
  6. Proto se Varšavská smlouva jmenovala Varšavská, protože Poláci byli hrdí vlastenci.

   Smazat
  7. Vlastenci? spíš blbci. Všichni víme, že v Katyni popravili veškerou polskou elitu a zůstala tam jen tupá chátra, která se mezi sebou množí a produkuje takové blbce.

   Smazat
  8. Myslím, že by nebylo špatné namnožit letáky v angličtině, rozdat a vysvětlit těmto klukům, že je tady nechceme, ať zamíří domů, nebo k čertu. Tady se nemají co producírovat. Proti takovému aktu nemohou nic namítat ani z vojenská policie.

   Smazat
  9. S Polákem můžeš obchodovat, ale ne se s ním přátelit !!!

   Smazat
  10. Polští imperialisté obviňují z imperialismu Rusko. Už prezident Beneš je považoval za naše nepřátele a právem.

   Smazat
 2. Poláci jsou stejně tak "vypatlaní" jako Ukrajinci. Jen abychom na to nedoplatili my.
  http://leva-net.webnode.cz/news/v-polsku-vznikaji-paramilitarni-jednotky/

  OdpovědětSmazat
 3. Protože jsou blázni vedení hysterickými politiky.

  OdpovědětSmazat
 4. Poláci - nejvěrnější spojenci USA v Evropě. S jejich podporou se cítí být "silní v kramflecích". V současné době nejenže "cvičí a verbují", ale také si nárokují české území. Pozor na ně.

  http://leva-net.webnode.cz/news/k-polakum-a-souvislostem-osobni-tema-polske-naroky-na-ceske-uzemi/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale nejsou spojenci, jejich psi jsou to. Pro USA nemůže být upatlaný Polák partner. :-) Asi jak Rumun pro Němce...nenechte se vysmát.

   Smazat
 5. Pene redaktore, z te brozurky vydane v 50. letech jste take zapomel opsat, ze okupacni jednotky US Army zabavovaly obyvatelstvu i sici stroje. Myslim, ze vite velmi dobre, o cem pisu.
  Preju hezky den, Pulvr.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. je to marný, je to marný, je to marný ......
   Sakra to jste se ve škole neučili novodobé dějiny, nepřečetli žádnou knížku, neužíváte mozkové závity?
   Dějiny,i kdybyste hoodně chtěli nejdou předělat-ty lze pouze lživě vykládat, a ty co vědí a znají a pamatují nebo myslí, se vám na lži nejenže nechytnou ale i vykálí, bohužel děti opět budeme muset pravdě učit doma potajmu jako za socialismu jsme jim pokradmu říkali věci zakázané. je to tu zase a v horší formě-,kurva kdy už se tu bude moci žít pár let normálně?

   Smazat
  2. Odpověď p. Pulvrovi: potvrzuji článek p. Olšera ohledně toho, co se týká osvobození Plzně i následných kroků amer. "osvoboditelů". Vyprávěl to můj otec, důstojník, který přísahal ještě Masarikovi. V roce 1938 byli nejprve jeho rodiče i on vyhnáni z českého pohraničí a žili u příbuzných u Plzně (můj dědeček mj. tuto potupu nepřežil). Otec byl totálně nasazen ve Škodovce, která byla opravdu zejména posledním bombardováním 24. dubna 1945, tj. 2 týdny před koncem války totálně zničena. 5.5. 1945 vypuklo v Plzni povstání, na které se dlouho připravovali nejen bývalí důstojníci, ale také vlast. policajti, pošťáci, dělnická těl. jednota a další. Obsadili dúležité budovy, některá kasárna (Němci se celkem ochotně vzdávali, protože věděli, že je konec), přerušili telefonní spoje něm. jednotkám. Američané přijeli až 6.5., převzali klíče od radnice a jak vždy říkal otec už jen dočistili město od Němců. První co bylo, odzbrojili povstalce a chovali se tak, jak bylo vylíčeno v článku. Zabránili jít na pomoc volající Praze. Jen doplňuji, že mému otci, jako kpt. pěchoty byla udělena jako účastníkovi národního boje za osvobození presidentem rep. dne 17. 6. 1947 čs. voj. medaile za zásluhy. A už jenom dovětek - toto jsou vzpomínky mého otce a ne žádná příručka z 5O let.

   Smazat
  3. Kdyby Tvůj otec věděl, že napíšeš, že přísahal Masarikovi, tak by Ti dal na pr-del.

   Smazat
 6. Bravo pane Olšere, výborný článek,srozumitelně napsána hist.pravda.

  OdpovědětSmazat
 7. Pane Olšere,bylo to výborné a zároveň nesmírně žalostné.Jak mohou Poláci,kteří jsou tak nábožensky zfanatizovaní,horovat pro zlo a zabíjení.Copak nevědí,že v Americe platí,že co Polák,to zloděj a trotl?Je nejvyšší čas američany poslat do nenávratna.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se někdo nechá manipulovat nábožensky, (připomínám že to neznamená nutně být věřící) tak je snadné jej zmanipulovat politicky. Urajinci - Banderas, Polákům ublížili jako nikdo jiný a Poláci je dnes za to podporují jak smyslů zbavení.

   Smazat
  2. Nezapomínejte, že američtí prezidenti mají taky Boha plnou hubu, takže dá-li Bůh, vyvraždí, vykradou a ovládnou celý svět. I islámští teroristé vraždí zásadně jen ve jménu Alláha. Ve jménu víry se páchají ta největší zvěrstva od nepaměti, i když je to proti logice.

   Smazat
 8. LONG LIVE TO UNITED STATES OF AMERICA !!!! :-D :-D
  No to je fakt dobré... Mezi Tebou a komančem z 50-tých let není žádný rozdíl... Koncentrák máš v hlavě a nikdy se ho bohužel nezbavíš... ovšem nezoufej i takové svět potřebuje, když už pro nic, tak aspoň pro výstrahu dětem, aby se učili, neboť by mohli dopadnout stejně jako Ty !!! :-(

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. FUCK OFF USSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  2. 5:21 Za to ty magore, bys všechny dějiny asi nejraději přepsal, všechny hrůzy popřel, že se nikdy nestaly a že celý svět osvobodila ta hrdinná US ARMY a pokračuje v tom doposud. Takoví jako ty, by si těmi hrůzami války asi měli projít na vlastní kůži, aby příště tak blbě nekecali.

   Smazat
 9. V podstatě lze také říci, že američané během tzv. osvobozování naší republiky zavraždili více našich občanů, než jich samotných padlo.... A za to jim děkujeme a stavíme pomníky.
  Heriot.

  OdpovědětSmazat
 10. Polaci v celych svych dejinach se neprojevovali nikdy jako Slovane a stale snili o tom, ze jsou velmoci. Patri sice ke Slovanum pobaltskym a polabskym ale vzdy je zradili. Zahuba techto Slovanu, jak uvadeji i nasi historikove byla v tom, ze se navzajem nenavideli a nespojili.
  Projevili se tak i v roce 1938/39 lezli nacistum do zadku, dokonce zvali Goeringa na honby, ale mezitim chteli spojeneckou smlouvu s Anglii.
  Jak se k nam chovali a k Rusum svedci o jejich povaze. Diky Sovetum ziskali obrovske uzemi nemecke pod jejich spravu, jak zadali a na nasi skromnou poznamku, ze v uzemi Tesinska,Kladska,Zitavska zili
  lide s ceskym narecim , ze by tato mala uzemi mela patrit nam, odpovedeli okamzitym obsazenim az na cs.hranice - ani o krok Cesi.
  O celem Slezku pak tvrdili, ze tam vzdy zili Polaci
  Jeset dnes musi nase vlaky jezdit pres jeji uzemi na kolejich v desolatnim stavu, i kdyz zato platime.Nepristoupili ani vymenu uzemi o nekolik malo kilometru.
  Nyni zase lezou do zadku Amerianum a Rusy nenavidi a urychlene cvici uderne jednotky, ktere by meli zahrnovat i nase vojaky pod polskym vedenim

  OdpovědětSmazat
 11. Pokský a haličský postoj určují tři věci: Slovanství, politický katolicizmus - a hlavně vodka.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
 12. Pánové, nechte historických resentimentů, a podívejme se kde jsme. Naší parťáci mohou být jen Ukrajina a Kosovo tam patŕíme díky havlům, klausům a pražské kavárně. Dívejme se raději do vlastních ŕad, je tam toho hnoje dost. Morave

  OdpovědětSmazat
 13. http://video.aktualne.cz/svet-na-hrane/americti-dragouni-si-nataci-svou-cestu-evropou/r~a5976e0cd31611e4a4c00025900fea04/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-6

  OdpovědětSmazat
 14. Poláci ! ? Byli a vždy jsou jen a jen proti Moravsky orientovaní.Je to národ zrádců.Zaprodanců.Nikdy jim nezapomenem jejich ,,Agńa" a vraždění v Českém(Moravském Těšíně,Spiši,Liptově....vyhánění Čechoslováků!)

  OdpovědětSmazat
 15. Dnes na Karvinsku jsou názvy některých obcí uvedeny dvojjazyčně.Např Horní Suchá - Sucha Górna , Albrechtice - Olbrachcice atd.Nezaměstnanost jedna z nejvyšších v ČR ,ale v dolech pracuje několik tisíc Poláku,kteří sami říkají, že v polsku by nehrozilo aby poláci byli bez práce a na jejich dolech by pracovali češi. PS: Poloky na hoky a hoky do Olzy.

  OdpovědětSmazat
 16. Jen dusevne omezeni nepoznaji rozdily mezi mentalitou narodu.To, co delali Polaci za dobu od konce valky az dodnes mluvi za vsechno a prikladu je mnoho.Meli daleko vetsi samostatnost nez my, cestovali casteji na Zapad, mnozi tam zustali legalne, pozvali si sveho draheho Papeze,ktereho meli za druheho boha, meli Solidarnosc jako novou politickou stranu, jezdili do Vatikanu a meli spoustu fararu.
  A zapomneli, ze diky SSSR bylo jim privteleno 1/3 byv,nemeckeho uzemi s velkym nerostnym bohatstvim a presto Rusko nenavidi, i kdyz uz neni komunisticke.
  Je to psakrev - ktera chce mit vyhody, prosadili vetsi pocet hlasu v EU a sveho EU presidenta a dostali nejvice miliard z EU fondu a tyto pozadavky stale zvetsuji.

  OdpovědětSmazat
 17. Nie ma już dumnych, dzielnych Czechów. Po bitwie na Białej Górze ich miejsce zajęli tchórzliwi szweje. Żałosne są te wywody, którymi karmicie swoje kompleksy :-/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy ty svoje komplexy prezentujete celou vaší historií. Nenávidíte všechny Slovany a vše slovanské a lezete do zádele nejhorší imperialistické mocnosti současnosti USA. Před druhou světovou válkou jste ochotně spolupracovali s Hitlerem a doufali, že vás nechá stranou. Nebýt sovětských vojáků i vy by jste byli Němci vymazáni z povrchu země a dnes by jste nejraději táhli až do Moskvy. Vždy jste byli darebácký národ a tím jste zůstali dosud až na pár výjimek bojujících na Donbasu na straně opolčenců.

   Smazat
  2. Jest takie powiedzenie - nie wdawaj się z głupim w dyskusję, bo zniży ciebie do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem:-) Głupoty pleciesz. Pomimo wielu głupich stereotypów ze wszystkich słowiańskich nacji Polacy największą sympatię czują właśnie do Czechów. Odbierają ich jako sympatycznych i wesołych ludzi. Dziwne, prawda? To też stereotyp???
   Generalizowanie i upraszczanie historii jest bardzo krzywdzące dla wszystkich. Są w Waszej najnowszej historii momenty, z których Polacy nie są dumni. O okolicznościach i przyczynach można dyskutować. O tym, że słowiańscy Polacy nienawidzą wszystkich innych Słowian przekonany być może tylko ignorant, idiota lub ktoś o bardzo złej woli.

   Smazat
 18. No tak prostě Polákům nevadí vraždění civilistů po celém světě stran USArmy, protože právě těmto vrahům nadšeně mávají na cestu. Na těch vozidlech totiž nesedí žádná neviňátka...Zase další věc, ve které máme jasno. I když pochybuju, že se vztahuje na všechny ty milióny Poláků. Určitě se tam najdou i normální jedinci.

  OdpovědětSmazat
 19. Víc lží a účelově překroucených polopravd jsem už dlouho v jednom článku nečetl. Měl by jste si nafackovat před zrcadlem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.