Reklama

neděle 1. března 2015

Upusťte od zveřejňování nepravd a spekulaci!

1.3.2015  Policie.cz

Převzato z webových stránek Policie ČR k nepravdám o tragédii v Uherském Brodě šířenými skrze sdělovací prostředky

Důrazně žádáme sdělovací prostředky, aby upustily od nevhodných a lživých spekulací a poskytování mediálního prostoru pro vyjádření „anonymních“ odborníků či svědků. Jejich mediální výpovědi se od sebe diametrálně odlišují, a navíc jsou rozdílné i od reálných informací, které má k dispozici Policie ČR a které vyplývají z dosavadního vyšetřování.


Policie je však limitována zákonnými možnostmi a v tuto chvíli – ve fázi prověřování – nemůže na základě trestního zákoníku uvolňovat všechny zjištěné skutečnosti.

Spekulace a tendenčně sestříhané reportáže (především pak uváděné v pořadu Krimi zprávy TV Prima) se nezakládají na pravdě a křiví skutečný stav věci.

Tiskové oddělení Policejního prezidia ČR a Krajského ředitelství policie Zlínského kraje zodpovídají na desítky dotazů sdělovacích prostředků i samotných občanů denně. Z časových ani personálních důvodů nemůžeme zodpovědět během krátké doby veškerou korespondenci. Souhrn informací, které v tuto chvíli můžeme odkrýt, a jsou potvrzené, je uveden v následujícím prohlášení a v následujícím souboru otázek a odpovědí:

Podrobnosti z tragédie v Uherském Brodě zde

Proč nezasáhla hlídka, která přišla první do restaurace Družba?
Vstupuje-li policista do objektu a je bezprostředně ohrožen na životě palbou, je nelogické, aby pokračoval. Efektivnější je, aby se hlídka stáhla a zavolala posily, čímž je eliminováno riziko, že by potenciálně zraněná hlídka nebyla tohoto schopna.

Proč neletěla zásahová jednotka vrtulníkem?
Přepravní kapacita vrtulníku policejního je 6 osob. Přepravit 6 osob vrtulníkem bylo naprosto zbytečné, navíc by nedošlo k žádné časové úspoře. Vrtulník by nemohl přistát u restaurace, ale na hřišti a museli bychom zajišťovat dopravu auty k místu činu. Z toho důvodu jsme vyslali 15člennou jednotku 4 vozidly.

Vyšetřuje zásah OVK a GIBS? Proč?
Rychlost, profesionalita a správná taktika zákroku jsou předmětem šetření odboru vnitřní kontroly zlínského krajského policejního ředitelství. Je to naprosto standardní postup, který je u těchto krizových zásahů automatický.

Proč se na místě pohybovali civilisté, jak je patrné z některých záběrů, například dítě?
Co se týká dítěte: policistům poskytla pro zákrok pozemek rodina bydlící v sousedství restaurace Družba. Šlo o jejich dítě, které se chtělo dostat domů, předávali ho záchranáři a policisté. Další civilisté mohou být policisté služby kriminální policie a vyšetřování, kteří nenosí uniformu.

Ke komunikaci se starostou města Uh. Brod:

Policie ČR dne 26. 2. 2015 zveřejnila výpis komunikace se starostou obce či městskou policií, ze kterého prokazatelně vyplynulo, že jsme v kontaktu byli. Koneckonců to potvrzuje v telefonickém vstupu odvysílaném na ČT 24 dne 24. 2. 2015 ve 14.10 hod. i sám starosta Uh. Brodu. Každý den se se zástupci města setkávají policejní důstojníci, kteří ho pravidelně informují o situaci.

Kdy policie předá jmenný seznam obětí tragédie představitelům města?

Seznam obětí představitelům města nebude předán.

Policie České republiky předává informace včetně osobních údajů pouze v případě, kdy je dán právní titul pro jejich předání, zejména pokud je předání potřebné pro plnění úkolů jejích nebo úkolů jiných orgánů veřejné správy. V případě požadavku na předání identifikačních údajů osob poškozených trestným činem vedení města, není tento právní titul však dán. Policie České republiky při nakládání s osobními údaji postupuje tak, aby bylo co nejméně zasahováno do soukromého a osobního života dotčených osob a dbá, aby nikdo neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Uvedený postup Policie České republiky zachovává i v případě nakládání s údaji osob zemřelých, přičemž za potencionálně dotčenou osobu je nutno vnímat nejen osobu zemřelou, ale i osoby pozůstalé.

Kdy policie prodlužovala pachateli zbrojní průkaz?
Zbrojní průkaz od r. 2000, sk. B,E. První zbraň pořízena v roce 2000, druhá v roce 2006. Průběžně prodlužoval, platný měl od 16. 2. 2010 do 25. 4. 2015, ve lhůtě vydán nový (26. 1. 2015) platný do 25. 4. 2025.

Jaké typy zbraní pachatel použil?
Na místě činu vraždy v restauraci Družba se nacházely dvě střelné zbraně, a sice revolver Alfa vz. 820 a samonabíjecí pistole CZ 75B, přičemž obě tyto zbraně patří útočníkovi a byly v jeho legálním držení.

Proč PČR nevyužila nabízené klíče rodinným příslušníkem a vstoupila do objektu pachatelova bytu násilně?
Vzhledem k události existovala důvodná obava, že objekt, především hlavní vchod bytu pachatele, mohl být předem pachatelem zajištěn proti vniknutí policie. Zákon násilné vniknutí policie do objektu umožňuje. Tento postup byl nutný pro ochranu zdraví a života osob. Spolu s policisty vstoupil do domu rovněž lékař, který rozhodl o hospitalizaci ženy, která se v domě nacházela.
Policejnsí prezident a ministr vnitra čelí otázkám médií


Kolik má PČR vyjednavačů?
Policie ČR má k dispozici 148 policejních vyjednavačů.

Kolik je u PČR zásahových jednotek?
Počet zásahových jednotek je 8, kraje: PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, JÍŽNÍ ČECHY, PLZEŇ, ÚSTÍ NAD LABEM, HRADEC KRÁLOVÉ, JÍŽNÍ MORAVA, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) + 2 jednotky pro ochranu jaderných elektráren Temelín a Dukovany + 1 URNA

Kolik je policistů u zásahových jednotek?
Počet policistů ZJ 410

Kolik policistů souží u Útvaru rychlého nasazení?
Počet policistů URNA 110 – zásah na území celé ČR

Jaký je výcvik policistů na takové situace?
Máme vypracovaný soubor typové činnosti pro případ eliminace nebezpečného střelce. Zahrnuje spolupráci celého IZS. V rámci „AMOK“ již od roku 2013 provádíme pravidelná cvičení na území krajů a územních odborů, kdy policisty připravuje na podobné zásahy. V každém kraji je minimálně jedno cvičení ročně. V případě Uh. Brodu však nešlo o klasickou situaci „osamělého střelce“, vzhledem k tomu, že policie měla od samotného pachatele informace o rukojmích, šlo o zákrok s vyjednáváním.

Ke zbrojním průkazům:

Již od začátku tragédie se objevují informace o tom, že střelec byl zřejmě psychicky labilní. Musejí držitelé zbrojních průkazů projít nějakou lékařskou kontrolou či kontrolou u psychologa? Musejí se případně tyto kontroly dělat v nějakých pravidelných intervalech?

Obecně řečeno zdravotní způsobilost je jedna z podmínek pro vydání a držení zbrojního průkazu. Zdravotní způsobilost se posuzuje při prvním vydání zbrojního průkazu, a pak při každém prodloužení platnosti (což je jednou za 10 let). V případě držitelů zbrojního průkazu, kteří jej potřebují pro výkon povolání, je perioda prohlídek 5 let. Praktický lékař si může vyžádat psychologické nebo jakékoli jiné potřebné vyšetření. Lékař, který vydává posudek, si v případě sebemenších pochybností může a má vyšetření psychologa, psychiatra nebo jiného odborného lékaře vyžádat. Duševní poruchy, závislosti na návykových látkách, poruchy související s bludy atd. vylučují, aby taková osoba získala zbrojní průkaz. Navíc každý lékař, který zjistí skutečnosti, které mají vliv na zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu, musí tyto skutečnosti oznámit příslušnému praktickému lékaři. Také policie může v případě pochybností o zdravotním (psychickém) stavu poslat držitele zbrojního průkazu na mimořádné lékařské vyšetření.

Z jakých důvodů se odnímá zbrojní průkaz, kolik zbrojních průkazů nechala Policie ČR v roce 2014 odejmout?

Důvody zániku zbrojního průkazu:
Uplynutí doby platnosti: 2892
Odnětí ZP: 867
Úmrtí držitele ZP: 1626
Ukončení pobytu: 66
Jiný důvod: 1092

Důvody odnětí zbrojního průkazu:
Ztráta způsobilosti k právním úkonům: 0
Ztráta zdravotní způsobilosti: 123
Ztráta bezúhonnosti: 584
Ztráta spolehlivosti: 160

Ve sdělovacích prostředcích se objevuje takové kvantum nepravdivých soudů, že nejsme schopni v současné době všechny dementovat. Věříme, že se to podaří s odstupem času, jakmile to dovolí vyšetřování, potažmo krajský státní zástupce, který má nad vyšetřováním celé kauzy odborný dohled. Policie ČR uskutečnila od tragického případu čtyři tiskové konference, všechny byly z větší části odvysílány na programu ČT 24 a jsou dohledatelné v archivu ČT (24. 2. 2015 v 18.00 hod., 25. 2. 2015 v 15:00 hod., 26. 2. 2015 v 14:30 hod., 26. 2. 2015 v 15:30 hod.).

Nejpozději v prvním březnovém týdnu budou k dispozici také první závěry důkladné analýzy zákroku, kterou se momentálně zabývá na pokyn policejního prezidenta Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR.

28. února 2015, Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

40 komentářů :

 1. Policie ČR zažívá na vlastní kůži ne/profesionalitu, ne/objektivitu a bulvárnost českých médií. Veronika

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V te hospode se pry obcas vyjadrovali nepatricne o proroku Mohamedovi. Melo by se to vysetrit

   Smazat
  2. Naše televizní a rozhlasová masmédia se stávají v ČR stále postradatelnější. Jsou to ostrůvky negativní deviace. Jejich pracovníci taktéž. Podle mě je však někdo něčím spojuje. Náhody prý neexistují, to jen Bůh chce být inkognito. V tomto případě to bude dvounohý savec, některý z velké množiny společenských kriminálních živlů, který vidí svou perspektivu na vyšším postu - jako ji vidí například min. Zaorálek v orgánech EU.
   Pracovníci České televize a rozhlasu přecházejí, spíše už před několika pětiletkami přešli, na stranu různých blábolivých škodičů naší společnosti - iluminátů, demagogů, kolaborantů, politických analfabetů, na stranu názorů nezralých adolescentů atp. Uráží mě to, a my si je zato ještě poamícku platíme.

   Nemusí mít názor stejný jako mám třeba já, můj je od jejich za devatero horama, ale trvám na tom, že si v občanské společnosti mám právo nárokovat od tzv. státoprávní televize pravdu, chci spotřebovávat ušními otvory a optickými senzory ověřené informace, ne jen že je něco barevné, hýbe se to a vydává zvuk ve slyšitelném frekvenčním spektru. Nechci se vnitřně vyrovnávat s jejich tendenčnímu bludy. Jsem dostatečně vyspělý, abych si názor udělal sám, bez tendenční manipulace. Jak nás to maminky učily: "Mluv pravdu, kdo lže ten krade." Ten marasmus v naší zkurvené společnosti je všeobjímající, všudypřítomný jako podvody. Myslím, že i diskutovaný případ bude smrtícím polibkem pro některé manažery a mladé redaktorské tvářičky v české televizi a rádiu. Už dostávají takový polibek kvůli dlouhým reklamám.

   Nevím, co je na kterých informacích o události pravdivé. Ale potom by měla pro veřejnou spotřebu být vydána jen krátká zpráva. Jen to, co se ví určitě, a ne pracovat amatérsky, na hranici bulváru či paparazzijů a novinářských kachen. Mají být hegemonem civilizovanosti. Vím, že si reportéři nikdy neodpustí ukázat krátký rozhovor se sousedkou - důchodkyní v šátku, aby bylo viděl, že jdou po horké stopě a mezi lidový lid. Také tam musí být někdo brečící nebo záběr na dveře které z opačné strany někdo odmítal otevřít. Nefaktografická vata, kterou nemusím.

   Z diskuse k věci vidím, že když novináři pracují špatně, vzniká více otázek, nejasností, narážek, než jistot o samotné kostře události. Až se neprofesiální zprávy vysračkují z dětských nemocí, vím, že to bude jeden ze znaků, že naše společnost nabrala rozumnější azimut.

   Budou vznikat vtipy na investigativní novinářství.

   Slunce v duši, ogaři.

   Smazat
  3. Velice pozorně jsem si přečetl Váš obsáhlý příspěvek a není v něm mnoho věcí, se kterými bych se neztotožnil. Osobně se domnívám, účelem jednostranných informací našich medií (hlavně ČT a ČRo) je snaha neposkytnout hodnověrná fakta, a konzumentům tak znemožnit rozeznat skutečnost od fikce. Jednoznačně jsem přesvědčen, že účelem našich medií není informovat, ale pouze získat podporu a udržet si ji, i za cenu vysílaných, doslova informačních škvárů. Svým způsobem jsem schopen toto pochopit, byť s oním pověstným "skřípěním zubů", u komerčních mediálních stanic ale pro věřejná media omluva neexistuje. František

   Smazat
 2. Po událostech typu Sandy Hook, Bostonský maratón, Kino Aurora a dalších si držím rezervu pochybností, že šlo o skutečnou a nikoliv iluzorní událost.

  OdpovědětSmazat
 3. Může anebo chce mi to snad někdo zazlívat? ? ? ...

  Televizi budu věřit teprve tehdy, až v ní uvidím pravdivé reportáže o výše zmíněných událostech. Potom teprve budu televizi věřit.

  OdpovědětSmazat
 4. Až mi ČT pěkně naservíruje čistou pravdu o amerických událostech ...

  Že v Bostonu NIKDO NEBYL ZRANĚNÝ ANI ZABITÝ

  Že děti ze Sandy Hook STÁLE ŽIJÍ

  Že střelba v Kině Aurora byla sama Kino a Divadlo amerických tajných služeb.

  OdpovědětSmazat
 5. Odpovědi jsou v zásadě komické, přestože se týkají tragického kontextu. Bizarní je zejména argumentace, proč policisté utečou, když se někde střílí, a proč nemohli přiletět vrtulníkem. Neptejte se a počítejte s tím, že takto vás bude policie chránit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není to komické. Policisté neutekli, vyhodnotili situaci na místě a rozhodli se, vrtulník vezme pouze 6 lidí bez další výbavy. Policejní vrtulníky jsou v republice 2, Praha, Brno.

   Smazat
  2. Kódové slovo pro "utéct" zní v policejní hatmatilce "vyhodnotit".

   Smazat
  3. Policajti tam nebyli, když se střílelo, ale až po střelbě, kterou neviděli a neslyšeli. Viděli ruku a hlavu nad pultem a neměli tedy možnost někam střílet, to není jako v americkém seriálu. Ten magor střílel jejich směrem, co bylo s ostatními lidmi, to asi v tom fofru neměli šanci vyhodnotit. Říkalo se, že drží rukojmí, tak kdyby spustili palbu, tak by mohli jenom někoho zabít, to by se vám asi líbilo.,

   Smazat
 6. Jasně,zůstal tam jen zivej clovek na WC,kterej komunikoval pres mobil,tak co by ti první policajti jeste zachraňovali????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten z toho wc je vlastne nepohodlny svedek. Meli by ho hlidat............................... aby nemluvil.

   Smazat
  2. To si pište, že pán z wc je nepohodlný svědek. Očekávám vyjádření, je to pomatenec, je nevěrohodný, protože prožil šok a tak dále.
   Kdyby to šlo, označili by ho nejraději za blázna.

   Smazat
  3. To je zajímavé, když ve Francii byli ti lidé osvobozeni, protože se schovali ve skladu, tak nikdo nekňučel, že je tam policajti nechali, a to tam byl otec s dítětem a nefňukal, že byl smutný, že se o něj policajti celou třičtvrtě hodinu nepostarali. Ale tady chlap jak hora kňučí, že to tam měli policajti rozstřílet, aby ho, slabého chlapa, zachránili. Ubožák.

   Smazat
 7. I to se může stát.....v tomhle state a s tímhle rádoby ministrem v čele .

  OdpovědětSmazat
 8. Páchne mi to celé, jako páchnou podobné akce jinde. Zajímalo by mě, co bude s tou manželkou. Myslím, že si ji nechájí "pod kontrolou" - NAVŽDY !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, těch tajností je v tomto případě až podezřele moc. Něco tam moc a moc smrdí.

   Smazat
 9. Proč nemohou vzdělit totožnost obětí ? Servírku nám předhodili okamžitě !!! Proč to tají ? V jiných případech sdělují identitu obětí bez rozpaků.

  Pachatel mluvil o úřadech, kdo tam tedy padl ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bingo! Tohle je zásadní otázka, která nakonec z blázna co střílel naslepo může udělat národního hrdinu. Každopádně se to dozvíme, jenom to bude prosakovat poněkud déle..

   Smazat
 10. Celá rodina je otřesena ze záběrů, jak hrdinné se komando vloupá do domu čerstvé vdovy.
  Vdova se právě dozvěděla, že její manžel je po smrti, zhroutila se jí budoucnost a černé komando se necitlivě dožaduje vstupu do domu.
  Proč se potřebovala policie vloupat do domu?
  Kdybych já byl na místě čerstvé vdovy, a vloupalo se mi komando do baráku,tak bych asi taky byl zralý pro psychiatra.
  Zrovna nedávno jsem viděl video jak několik policajtů kope do spoutaného muže ležícího na zemi, v Přerově zase měšták střílí do neozbrojených lidí.
  Takže mi z těchto posledních událostí vyplývá, že policie si troufá jen na bezmocné lidi a před ozbrojenými pachateli stáhne ocas mezi nohy a uteče.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemohu jinak, než s vámi souhlasit, klíče od domu policisté měli, tak zůstává záhadou, proč k té nemocné ženě vtrhli jako hovada.
   Asi si tím zákrokem chtěli poopravit obrázek u veřejnosti, dosáhli však pravého opaku.

   Smazat
  2. Stará známá pravda: Když stát omezuje občanům přístup ke zbraním je jistota, že ty zbraně budou občané brzy potřebovat!
   Žádné testy nezabrání člověku, aby mu po traumatu s rozchdem, ztrátě zaměstnání nebo exekucí "nebouchly saze" a nezačal zabíjet!
   V Anglii je i vzduchovka na povolenku a nelze ji koupit volně! To jsou ti příživníci ve vládě asi hodně vyděšení... Martin von Brunn

   Smazat
 11. Každá vražda má svůj motiv ! A to je přesně to, co nám policie tají. Co za tím vězí, není těžké si domyslet.

  Ještě bych chtěl vypíchnout jednu věc, pojmenujme masakr v Uherském Brodě pravým jménem. To nebyla obyčejná vražda, to byla vražedná msta ! Proč nám státní bezpečnostní orgány tají i tuto skutečnost nebude těžké rozklíčovat.

  OdpovědětSmazat
 12. A pak,ze policejní brutalita a blbost je jen v Americe?!Nejkratší for o policajtech znáte?Policajt se zamyslel......

  OdpovědětSmazat
 13. Resi zbrojaky . Ale kam se ma clovek obratit kdyz mu tento system obrati zivot ???????
  Soudit se ??? CHACHACHAAAA
  Udelal dobre jestli to byli zastupci tohoto Bordelu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když přijdou horké doby, policie včas nařídí odevzdání legálně držených zbraní, protože ona to bude "pevně" držet ve své moci, jak jinak. Takže by jste zůstal napospas ozbrojeným lumpům, jako to bylo třeba hned po druhé válce v pohraničí.
   Z toho vyplývá, že ceny nelegálně držených zbraní pro jejich koupi budou vzrůstat. Pro vás z toho vyplývá . . .

   SvDO

   Smazat
  2. Ty jse kwalitni !!! Statni moc ukazala ze je az na konci ale nastaveni statni moci se sere cloveku do zivota od narozeni jako terorista !!!!
   Drzte huby a berte platy!!!
   Bude hur

   Smazat
 14. Žádné záhady. Všechny policie na celém světě jsou zákeřné a zbabělé. Ale média doposud spolupůsobí na vytváření obrazu rázné policie: každý týden několikrát vidíme, jakl policisté srážejí někoho na zem, poutají někoho, vedou v poutech. Nehledě na nevkusnost (ani ke komunistickému soudu nevedli Horákovou ani Hepnarovou v poutech) je ten obraz falešný.
  Policistí spoutají do medvěda neozbrojenou Nagyovou - je to sice mrcha, ale proč takové poputání a hlavně: proč to ukazovat v ČT? Ale před důchodcem s pistolí se "vyhodnotí" do úkrytu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A Krejčíře nechali takticky utéct, protože už tenkrát věděli, že se v JAR dostane do vězení, které je horší než naše.

   Smazat
  2. Každá slepice hrabe k sobě.

   Smazat
 15. Náhodou, úplně blbí ti naši fízlové nejsou, mohli sice vydávat to dítě za vyšetřovatele v civilu, ale raději přiznali, že dítě se chtělo dostat domů, tak mu to umožnili. Ještě, že se to dítě nechtělo podívat na stréca zabijáka..

  OdpovědětSmazat
 16. No, já si myslím, že policie objektivně popíše situaci a popravdě napíše, že oběti byly zasaženy rychle letícími objekty. Proč se tak stalo, se asi nikdy nedozvíme, protože z pachatele to už nikdo nevymlátí. Také ty dvě babky, které si o tom špitaly na náměstí, jsou nevěrohodné.

  OdpovědětSmazat
 17. Když odmítají zveřejnit jména obětí, zavání mi to. Myslím, že to nebyla náhodná střelba, nýbrž cílená střelba na někoho, pomsta za něco.

  No, stejně se to dozvíme, později ale dozvíme.
  Agata

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano Agato.
   Myslím si, že zákon akce a reakce platil i v tomto smutném případě. Ale myslím si, že článek neútočil na policisty, o kterých se tady ta diskuze rozběhla, ale na tupé novináře.
   Nestalo se to poprvé, kdy jsem sledoval nějakou tiskovku. Vysvětlovali obsáhle- např. pan Ištván, nebo i někdo k tomuto poslednímu případu. Stačilo poslouchat, vysvětlili i, že z konkrétních důvodů nebudou sdělovat nějaké věci, nebo prostě spekulace.....pak přišly na řadu dotazy novinářů-Skoro všechny se týkaly věcí, které dotyční ve své řeči pronesli, stačilo poslouchat, a další byly právě směřovány do spekulativních sfér a k věcem, o kterých řekli, že se teď bavit nemůžou- přesto se jich na to ptali...Chápete to? Jsou to neuvěřitelní dementové ti novináři- o tom je to gro. Do policistů bych rozhodně nešil. Zákony jsou šité na míru zločincům, a pokyny nebo mantinely pro policisty taky nejsou ok. Rozhodně se jim v tomto státě nepracuje snadno.

   Smazat
  2. Agata v 8.20

   Já si myslím přesně opak. Zkuste se vžít Agato do situace rodinných příslušníků po takové tragédii. Líbilo by se Vám, kdyby Vaše jméno "zdobilo" všechny články na tohle téma? Máte důvěru k českým médiím? Myslíte, že by je ani nenapadlo prolustrovat celou vaši rodinu až do pátého kolena a všechno to patřičně přikořeněné, zveřejnit?
   Můj názor je, že to byl čin labilního zoufalého člověka, kterému totálně "ruplo v bedně" a skončilo to bohužel takhle tragicky. Nic jiného bych za tím nehledala. Ostatně před 2 roky ve Frenštátě to bylo totéž. Veronika

   Smazat
  3. A všechny předchozí vlády se při šetřílkovství snažily ty prachy ušetřit spojováním oddělení, snižováním počtu helikoptér, změnou tarifních tříd, čárkovací mánií, odvoláváním nepohodlných ředitelů a dalšími geniálními tahy tu policii uvést do přehlídkového stavu => vhodné pouze na přehlídky! Zkušení policajti jsou už v soukromém sektoru nebo po službě chodí na brigády, aby měli peníze na hypotéky, děcka na školách taky něco stojí a to i na státních, ... Martin von Brunn

   Smazat
 18. ...nepracuje snadno. Jaká je společnost, takové má své volené politiky. Následkem je pak policie, která za posledních 25 let neví, zda jsou poskoci veřejnosti, nebo represivní složka státu. O bachařích ani nemluvě.

  OdpovědětSmazat
 19. On už Werich říkával, že je přece jasný, že televize nemůže být kvalitní, no protože vysílá celý dny a noce a kde by tu kvalitu pořád brali, že jo? Tak takhle k nim přistupujme. Zpravodajství je samozřejmě specifická kategorie, tam jde i o jiné věci než šlendrián, hloupost a snahu o senzaci kvůli sledovanosti za každou cenu. Blbce tam z nás dělají zcela záměrně a tak je nutné spoléhat se na vlastní zdravý rozum. Ale to přece platí o všem, co vám někdo říká a nejen v televizi.

  OdpovědětSmazat
 20. Proč jen mám při fotbalovém přenosu ČT dojem, že reportéři komentují uplně jiné utkání, než to, na které se dívám. Proč jen mám te nepříjemný pocit, hraničící s jistotou, že například při posledním přenosu fotbalu z Ostravy (mimochodem pěkný fotbal) jsou reportéři i "experti" směrem k at již jakýmkoliv zákrokům Sparty tak pozitivní (například omlouvání faulů a pod.) a k zákrokům Ostravy naopak? Nebo je to jenom zdání?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.