Reklama

středa 22. dubna 2015

Byl gentleman nebo nebyl?

Karel Sýs
22. 4. 2015  
Pražští kavárníci tasí kudly proti prezidentu Zemanovi za Ferdinanda Peroutku. Přece nikdy neřekl, že je Hitler gentleman dodržující dané sliby. (Koneckonců Hitler své sliby, jak je formuloval v Mein Kampfu, dodržel.) Jenže i Václav Bělohradský si v Salonu Práva kdysi Rudého (19. 3. 2015) vzpomněl, že v 70. letech minulého století mu nejmenovaný pamětník charakterizoval Peroutkův postoj týmiž slovy.


Je však možné, že tato slova nikdy nezapsal, Gustav Bareš by je ve svém Rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou o demokracii a svobodě (Svoboda, Praha 1947) jistě s gustem citoval.

Možná řekl, možná neřekl; řekl a napsal mnohem horší věci.

Peroutka patřil k prominentním režimním novinářům 1. republiky. Ať se dělo co se dělo, l. republika byla tabu. Dnes se opět pěje chvála o krátkém období českých dějin, kdy nás velmoci nechaly jakž takž na pokoji.

Hadimršky malé, ale naše, laciné baťovky, fešné klobouky, nevázané pepictví, nezávazná sranda… Jak pro koho. Ale co Podkarpatská Rus? Co pelechy 0+0 v dírách na strahovských hradbách?

Ať kavárníci, ať Bělohradský, ať Zeman, všichni vycházejí z premisy, že kapitalismus je nejlepší volba a český obzvlášť.

Český kapitalismus neměl a nemá podmínky pro agresi. Anebo za jeho zakřiknutost může slovanská holubičí povaha? Jenže co Souslované Poláci? Jim holubi nezabránili skočit na bezbranné Těšínsko? A když se v roce 1934, dávno před Chamberlainem a Daladierem, dávno před Molotovem, spaktovali s Hitlerem, také věřili ve Vůdcovo gentlemanství?

Opravdový gentleman přece neřve: „Tady stojím já a tady Herr Benesch a mezi námi dvěma se rozhodne!“

Sotva Peroutka pseudogentlemanův řev uslyšel, zařídil se podle volání doby: „Byl jsem stoupencem dr. Beneše, ale nyní říkám, že na jeho návrat není pomyšlení. A že v zájmu státu musí být narýsována silná rozhraničovací čára mezi naší nynější domácí politikou a jeho londýnskou činností, je-li jaká.“ (21. 12. 1938)

Aby bylo jasno, Peroutka se neotáčel jako korouhvička. Ještě 15. 12. 1946 (!) své protibenešovské postoje hájil: „Vzdálenost skutečným podmínkám zápasu s okupanty se projevovala v naivních radách, jež náš zahraniční rozhlas někdy domů posílal a jež tehdy budily trpký úsměch a dnes, kdy jsme již zlé přestáli, působí ve veselé chvilce jako dobrá anekdota. Byli však také stateční muži, kteří, když byli odváděni na smrt, proklínali chvíli, kdy uposlechli zahraničního rozhlasu.“ (Dvakrát bez gesta, Svobodné noviny)

Ach co se obyvatelé Protektorátu nachechtali, když pobloudilí emigranti odbouchli Heydricha. A Lidice? To bylo teprve k popukání!

Jistě, stateční šli na smrt a těžce se loučili se životem. Ustrašení si – chráněni zatemněním – šeptali anekdoty, kterak Áda ve své Říši všechny kurvy znáti chtěl, a proto jim dal vytetovat hákový kříž na prdel.

Jsme přece odjakživa tak nějak malí a teď jsme najednou ještě menší, bezmála nejmenší v celém zhnědlém světě.

V Přítomnosti z 26. 4. 1939 Peroutka svedeným nechápavcům a romantickým blázínkům situaci vysvětlil po lopatě: „Pozadím německých myšlenek jest německá síla. České politické metody musí se vytvářet podle našich vlastních poměrů a zkušeností. Jest pravděpodobno, že meč, jímž jiný tak zamával, bychom ani neuzdvihli.“

Jenže v témže čísle Přítomnosti čteme i tvrzení, proti němuž je nějaká víra v gentlemanství pouhým čajíčkem: „Všechno, co se Němcům před deseti lety zdálo snem, učinil dnešní jejich Vůdce skutkem; nasytil velkými kusy německou národní hrdost, utlačenou po světové válce; položiv připravený meč na západní hranici, zajistil si právo pořádat střední a východní Evropu po svém; jakási nová, ještě nepřehlednutelná stavba je tu v počátcích; německý Vůdce stanul na onom významném rozcestí, kdy snad z vůdce národa stává se vůdcem národů… Po šesti letech vlády Adolfa Hitlera stojí celý svět pod dojmem, že vysychající Francie a rozpačitá Anglie jsou odsuzovány do pozadí svalnatou rukou Německa, hýřícího mladými silami.“
Budeme tedy pokorně mávat nařvaným smrtihlavům mašírujícím kolem pomníku svatého Václava vlaječkami, ty snad ještě udržíme.

Jistě, myslel to dobře, jako Hácha: semkneme-li se do jednolitého pracovního šiku, pan Hitler, rozený gentleman, neublíží nám ni budoucím, dovolí našim dělníkům soustružit součástky do německých tanků a našim rolníkům pěstovat pšenku pro říšské krky a našim inteligentům písat pajány. „Národní souručenství je naší českou totalitou. Není pochyby, že musili jsme učiniti pokus o takovou konstrukci,“ liboval si Peroutka 23. 7. 1939.

Nebojovat, nevzpírat se, realisticky brát pohromy, jak přijdou.

Odvěká česká rachitida: přikrčit se, trpělivě sedět v jamce, však on se zprava přihasí ocelový medvěd, či zleva aluminiový orel. A když se nepřihasí, v úpění máme třistaletou praxi!

Kdo nedrží hubu, není Čech!

To byl český novinář, jakého Němci pro udržení mrtvolného klidu potřebovali. Proto se ho snažili získat pro ještě odkrytější aktivismus. (Jistě by je nenapadlo přemlouvat Fučíka!) K Peroutkově cti budiž řečeno, že vábení odolal a nakonec si vysloužil internaci v Buchenwaldu. (On už taky byl rok 1944 a soumrak bohů spěl k finále.)

Nicméně o třídu lepší novinář než Peroutka byl Emanuel Moravec. A taky poctivější: když zjistil, že o několik desetiletí (přesně o sedm!) předběhl dobu, zastřelil se. Dnes by – samozřejmě po odpreparování svých protižidovských útoků – mohl učit na českých školách všech stupňů propagandu i prognostiku: „Prapor Evropy na stěžni říšské korouhve, to je symbol a slib budoucnosti všem věřícím Evropanům.“ Není to jasnozřivá a přitom přímo metaforická předpověď Evropské unie pod egidou Angely Merkelové?

Václav Bělohradský, místo aby pátral po inkriminovaném výroku o Hitlerově gentlemanství, kteréžto pátrání právem považuje za zbytečné, cituje Peroutkovo svérázné, vědecko-biologické vypořádání se s Židy: „Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu… Styl židovského německého spisovatele hlavně v době expresionismu podobal se břečce, ve které plavou neznámé substance.“ (Češi, Němci a židé, Přítomnost, únor 1939)

Jawohl, třeba takový Franz Kafka se rukama smočenýma v hnusné židácké břečce dral pod sukýnky plavovlasým nordickým Brunhildám! To přece gentleman nemůže nechat bez odplaty!

Můj dědeček naneštěstí nebyl spisovatel – ti většinou z „roztoku“ včas emigrovali do bezpečí. Peroutkův výrok by ho však jistě urazil, kdyby si ho v Terezíně stihl přečíst.

I tohle ovšem Peroutka myslel realisticky – chtěl prý bránit české židy, neboť v Böhmen und Mähren nebyl roztok natolik hustý, aby se jím české panny a dívky, natož árijští mládenci a římskokatoličtí sedláci otrávili!

Peroutka se po emigraci do USA setkal s nezájmem americké veřejnosti o osud Československa. Proč by se však mocnosti měly o jeho osud zajímat?

O české ideje a pravdy měla Evropa a svět zájem naposledy v husitských dobách a respekt budily ani ne tak ideje a pravdy jako cepy a sudlice. Pak už to nestálo za řeč.

TGM lavíroval mezi císařem a republikou, až ho velmoci poučily a svěřily mu úložku: v rámci sanitního kordonu založit nárazníkový státeček.

I dnes čeští vojáci – poprvé v naší historii okupanti – opatrně našlapují na afgánské miny.

A čeští politikové? Mají odvahu jen do výše hladiny Něvy nebo Potomacu. A smí dělat předložku ve Vajthauzu nebo v Kremlu, anebo předkožku v Tel Avivu.

Může nás utěšit, že ani u početnějších národů tomu není jinak.

Stejný dav extaticky řičel pod balkónem Benátského paláce, aby pár let nato kopal do mršiny Mussoliniho. Sice si zasvinil špičky bot, ale plochýma nohama dál pajdá bezčasím.

47 komentářů :

 1. Hmm, geniální článek.

  OdpovědětSmazat
 2. Clovek ktery nazve nase vojaky v Afghanistanu okupanty je obycejny idiot.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, ať chcete nebo ne, většina občanů v Afghanistánu mu dá za pravdu.

   Smazat
  2. 23:59

   Jo, ty vaše "většiny" vycucané z prstu už dobře známe.
   "Většina" Čechů se má hůř než za socíku a podobné hlouposti...

   Smazat
  3. A co tam tedy naši vojáci dělali? Pozvali je tam snad Afghanistánci? Dvanáct let tam cizí vojska něco dělali, ale co a pro koho, rozhodně ne pro Afghanistán a už vůbec ne pro český národ.

   Smazat
  4. Karel Sýs je jeden z mála intelektuálů, který stojí na straně svědomí. Za to si ho velice vážím. A na závěr - nevím, jak líbá, ale vím, že píše jako Bůh. :-) VK.

   Smazat
  5. Koho zájmy hájí žoldáci z AČR v Afgánistánu, určitě ne zájmy české. Jedou jen kvůli penězům a chtějí být užiteční idioti USA

   Smazat
  6. Hlásím se k těm idiotům. Český voják je žoldák, za peníze jde zabíjet v zájmu USA a to kamkoliv ve světě. Občanům Afghánistánu, Iráku i jiných států, kde naši žoldáci po boku žoldáků USA vraždí domorodé obyvatelstvo, by v období 2. světové války říkali partyzáni. Jsou to lidé, kteří bojují za svou vlast, na svém území a i za svůj způsob života. Naši žoldáci a žoldáci dalších států NATO tyto partyzány zabíjí. Bojují na cizím území za zájmy USA a jsou nesmírně hrdí na to, když jim americký nadčlověk připne na uniformu nějakou medaili. Že přijde domů jen s jednou rukou či nohou, to mu nevadí, hlavně že dali medaili. Pochopit to, že lidé v Afghánistánu, Iráku, Lybii a jiných státech chtějí žít jiným způsobem života než žijeme my, je nad jejich IQ.

   Smazat
 3. Je možné, že věta v článku "Místo úvodníku" v týdeníku Přítomnost z 15.3.1939, "Hitler, který ve chvíli, ...,zaručil svým slovem Čechům autonomní vývoj a národní svébytnost" nemůže být tím hledaným "Hitler je gentleman". Někdy si člověk zapamatuje smysl myšlenky slov než její přesnou citaci... I ty 2 poslední věty článku mluví za vše ... Článek není podepsán, ale vzhledem k tomu, že Ferdinand Peroutka byl šéfredaktorem Přítomnosti, byl napsán a otištěn zcela jistě v jeho režii.
  http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_15_3.pdf

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, jen Čechům, ale i Moravanům. My Moravané jsme byli, jsme a budeme!

   Smazat
  2. S tím plně souhlasím, ale v článku "Místo úvodníku" z 15.3.1939 je uvedeno, tak jak jsem napsal ...

   Smazat
 4. Autor se nemýlí, když tvrdí, že

  "Ať kavárníci, ať Bělohradský, ať Zeman, všichni vycházejí z premisy, že kapitalismus je nejlepší volba a český obzvlášť."

  Toto je důvod, proč se Zeman neshodne s pražskou kavárnou. Kavárníci nemohou pochopit, proč Zeman nelogicky tvrdí, že Peroutka je jiný než oni a Zeman samotný.

  OdpovědětSmazat
 5. Hezky napsáno, myšlenky stejné, jako mám já. Každý může ve svém životě selhat, nicméně, Peroutka ovlivňoval českou politiku, takže se není čemu divit, že je pod drobnohledem. Je posmrti, takže by se dalo na ledascos zapomemout. Bohužel, zhrzenci si zněho udělali politikum a ideové východisko. Dnes jakýkoliv útok na Peroutku považují za útok na vlastní existenci. Zeman jde na podstatu věci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mně stačí k pohrdání Peroutkou, že se nechal najmout sračkometem s oficiálním názvem RFE.

   Smazat
  2. On tu propagandistickou žumpu řediteloval! Jestli si pamatujete, co tehdy vysílali, to byla hrůza, kterou dnes už opakují jen advokáti bří Mašínů. Dalším, i tě nejzavilejším, by bylo stydno. Propaganda té nejpokleslejší úrovně, hloupá, prvoplánová. Bušila od rána do večera a komunistický režim stejně vydržel. POzději taktiku změnili. Ale poslouchat tu blbečky o Koreji, Číně nebo o Maďarsku, to bylo spíš k smíchu. A tomu šapitó řediteloval Peroutka Gentlemoun.

   Smazat
  3. Vzpomínám si na Hrabalovu povídku Ingot a Ingoti, kde o Peroutkovi zazněl následující dialog:

   "„Ale co Amerika, aha?“ zvolal živnostník.
   „To tedy jo, Amerika,“ řekl doktor, „ta to má teďka dobrý, protože v atomový komisi zasedá Morgentau a Baruch, kteří si jen hezky počkali, až, zaplaťpánbů, Rusové budou mít atomovou pumu taky.“
   „Ale Američani mají těch pum víc,“ řekl živnostník.
   „To teda jo, mají jich víc,“ přikývl doktor, „ale tuhle mě dožrala ta kráva Peroutkova, že prej tenkrát, když Američani v únoru bombardovali Prahu, tak prej to jen ukáplo, teďka ale že by to bylo jinačí kafe! No to, ty krávo Peroutkova, to já se ti na tu vaši Svobodnou Evropu vyseru, protože jakejpak život, když mi ji rozflákáte?“

   Smazat
 6. Peroutka byl stejný novinář,jako ti dnešní,to že z něho "jeho parta udělala genia a nedotknutelného je podobné,jko se z dnešních rádoby umělců dělají VIP.Kdo a komu dal toto právo,zakazovat ostatním udělat si vlastní názor? Kdo včera viděl na ČT24 Fištejna ,jak z něho kapaly sliny nenávisti k Rusku a ke všem ,kdo mají jiný názor,k tomu blbého nezávislého redaktora ČT si může domyslet,jaká budoucnost čeká nás ostatní,když takováto verbeš bude mít v ČT navrch. Požaduji zrušit koncesio, poplatky,ať se tito hajzlové živí za své a pánové typu Romancova,Fištejna,němcové,Filipovské a zvlášt ˇ3afrové.-Urválkové si zaplatí svoji hlásnou troubu-to chci vidět,kdo se na takový hnůj bude dívat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, je to tak. Jenže, kdo je na koni jede a ještě si vezme korouhev. V podzámčí je skromnost i špína a tedy velmi záleží, jestli dotyčný vezme čistou košili a sudlici, nebo jen z chlívku nadává. Obyčejně z toho vzejde jen neštěstí pro sprostý lid. Ovšem většinou jednou za generaci se změní ekonomické podmínky a zhovadilci přijdou o koně, protože zapomenou, že se musí taky krmit.

   Smazat
  2. Ten Fištejn, to je lidská tragedie ,chvíli jsem se na to včera vydržel dívat !

   Smazat
 7. Ještě musím reagovat na anonyma 7.47. Obvykle ti, co jinými pohrdají, jsou na na dně, či jimi pohrdá každý. Bohužel, dneska člověk neví jestli diskutuje s provokatérem, policajtem, nebo pomatencem. Já se místo pohrání těmito uvedenými ošívám, neboť jsou vlezlí jako hmyz.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednou vám dojde, že láska k RFE a k lidem, kteří vědomé lži domu předávali, bylo něco zvráceného.

   Smazat
  2. Rudo, prohlášení "Ještě musím reagovat ..." vypadá, že je to vaše služební/pracovní povinnost. To se nestydíte parazitovat na mých daních?

   Smazat
  3. Rudo, vy jste sečtelý a víte kam svět směřuje. Rád bych se vás zeptal jestli "mylovat" Peroutku je mou vlasteneckou povinností a dále jestli musím být vlastencem s někým, koho mi vyberou.

   Smazat
 8. Lidé jak Ruda nemohou věřit Sýsovi, protože jako komunista nebo komunistům názorově blízký neměl Svobodnou Evropu rád. Nejsem si jist, za co Zemana obhajovat, teď vidím, že jeho volba byla nouzovka a že podporu neoplatí. Primitivní útoky ČT na prezidenta se mi také nelíbí. Z kraje tohoto týdne televize použila sofistikovanější trik. Nechali Zemana sdělit docela dlouhé souvětí, jako že podnikatelé podnikají, vydělávají peníze a tudíž mají zisk, který investují do rozšíření výroby a tím snižují nezaměstnanost. Hlupákovi se to bude bezesporu líbit, ale přemýšlivý jedinec si řekne, sakra, nezaměstnanost se pořád snižuje, ale k nule se nám jako dříve komunistům nedaří dostat. Buď nám něco Zeman zatajuje nebo se ještě neprobral z demokratického snu. V televizi se nám vlastně vysmívají, protože Zemanovu výroku nevěří. Všechno je jinak a oni to dobře vědí.

  Zeman se obklopil docela průměrnými lidmi a spoléhat na něj nelze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zřejmě se zase "mýlil", neobrátil se o rady na Vás ...

   Smazat
  2. Zeman není žádné terno. Je na něm vidět, že nikdy nikoho neřídil a žádnou koncepci nevytvořil. Jeho knihy jsou plné drbů a pojednávají jen jak se dostat ke korytu. Selhal při výběru týmu, se kterým měl dělat politiku. Obklopil se blbci, což musí vidět každý.

   Smazat
  3. 11.10 - To, že se obklopil "blbci" zcela úmyslně Vám nikdy nepřišlo na mysl ? Když byl v letech 1998-2002 premiérem měl kolem sebe lidi z ČSSR, kterým věřil a jak to dopadlo ?
   Při první příležitosti, volbě prezidenta v r.2003, ho v čele se Špidlou, Grosem, Zaorálkem podtrhli a umožnili tak zvolení Klause, v té době zdánlivé politické mrtvoly .... Tato zrada části ČSSD podstatně ovlivnila vývoj našeho státu ...
   To je potom opravdu nejlepší mít okolo sebe lidi, o kterých už dopředu vím, že jsou "blbci" a moc na ně nespoléhat. Na "otevírání dveří nemusí být člověk žádný génius.
   P.S. Koho si Vy jmenovitě představujete jako "terno" ve funkci prezidenta ? Pochlubte se !

   Smazat
  4. Oprava : ....kolem sebe lidi z ČSSD, kterým věřil a jak to dopadlo ? Omlouvám se.

   Smazat
  5. Zemana jsem volil jako menší zlo. Je to Čech, přece jen trochu vlastenec, kdežto Sch. pracuje celou dobu a při jakékoli příležitosti proti bytostným zájmům české společnosti. Je to rozdíl mezi českým zemanem a cizím loupeživým rytířem.

   A k té Svobodné Evropě: díky lidem jako Peroutka, Tigrid a dalším, co působili v disentu, byla SE prvoplánovou dost hloupou hlásnou troubou americké propagandy. Sice vyvažovala propagandu komunistickou, ale lidi si dělali vlastní názor a proto žádné vysílání Svobodné Evropy nemělo výsledky. 40 let žádné. Zvonění klíči nezařídila SE ani Havel, ale naprostá neschopnost, tupost a negramotnost tehdejšího vedení KSČ a poměry, které tu zavedli a chtěli udržovat.

   Smazat
 9. Musím se smát, že komunista je na tomto proruském servru a využívá spor pravdoláskařů s ruským tradicionalismem a antineoliberalismem. Komunistická ideologie nemá s Putinem nic společného, stejně jako RSFR se SSSR. Tady jde o krystalizaci nového směřování. Jako marxista ještě nemusím být přece komunista, stejně jako pravičák, nemusím být fašista.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenechte se rušit a krystalizujte až zhnědnete. Přihlaste se do nacigardy pražské kavárny.

   Smazat
  2. Ten spor a směřování je složitější. Podpora Ruska je podpora slabšího, který se brání agresi a který je v právu, i když to mezinárodní podle mnohých porušil(o). Proti oligarchů vystupují na Ukrajině jen opolčenci. Komunisté mezi prvními vycítili za zvratem na Majdanu nacismus. Ale nebyli a nejsou sami. Viz Hájek, Schneider, Haas, Kelner, Paroubek, atd. atd. Svědkem je mi tenhle server, který by nevznikl, kdyby massmídia u nás tolik nelhala, nepřekrucovala, necenzurovala a nemlžila ... až přestanou, skončí tenhle i mnoho dalších serverů, protože nebude co psát. Tenhle web není ani komunistický, ani nahnědlý ... to snad vidí každý, kdo sem chodí číst.

   Smazat
  3. Tento server rozbíjí lživé informace hlavně ČT. Měl být spuštěn o 20 let dříve. Myslím, že proud televizní lži nepřestane a není důvod novou republiku ukončit.

   Smazat
 10. Problém každého pšouka je, že se s každým hádá, aniž vnímá důvody, které oponenta k diskusi vedly. Co člověk, to názor. Jedni názory papouškují, jiní mají názor, který mu dal život. Papoušek i lev ale mají právo žít i když pro člověka být papuškem je dosti dehonestující.
  Tento server je z mála, kde člověk skutečně může svobodně projevit svůj názor a produkuje zcela něco jiného, než poplatná ČTV, či ČRO o nějakých Babišových novinách ani nemluvě.
  Problém těch všech žvanilů, je, že se tváří, že chtějí kultivovat, či dokonce přechovávat obyvatelstvo, ve skutečnosti jsou to jen exhibicionisti, kteří při změně režimu vždy změní i rétoriku.
  Peroutka prostě musel žvanit, protože nic jiného neuměl a byl vděčný, že mu to umožnil i Hitler. Kdyby mu to umožnil Gottwald, neprchl by do Rádia svobodné Evropy a určitě by žvanil jako Kundera, Vaculík, Uhde a jiní ze Zbraslavského zámku.

  OdpovědětSmazat
 11. Ještě odpovím 9.45 a jedu na chatu.
  Mylovat se nedá a milovat přece nemusíte. Stačí se na televizi nedívat a mít taky nějaké jiné zájmy. Obyčejně, kdo se moc ročiluje, tomu to leze na mozek a posléze do varlat.
  Co se týče vzdělání, Hrabal byl na štíru ale měl v rukávu fůru příběhů a postupně se pilováním vypracoval. Co se týče čtení, mě dost nudil, protože si dost vymýšlel a chtěl za každou cenu provokovat, ty sprosťárny do literatury nepatří. Ale je to bohužel i současnost, kde nevzdělaný exhibicionista vládne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohumil Hrabal byl doktor práv! Titul získal v době, kdy se na právech muselo studovat a dřít a ne si diplom kupovat! Pro své plebejství se rozhodl více méně z vnitřního přesvědčení. A myslím, že exhibicionista nebyl, to by vyváděl jinak.

   Smazat
 12. Ježíšmarjá - zas ten poseroutka. Jak dlouho se to bude probírat? Jak dlouho se bude probírat Hitler a co kdo řek nebo neřek? Žijeme v totálním mravním hnoji, ale pořád se bude někdo patlat ve starých sračkách. Media jsou taky plná psychopatů, a diskutující? Ani nemluvím. Tady je normální a duševně zachovalý už jen málokdo - a kdo je, nelozí po internetu a bulvární publicistiku nečte.

  OdpovědětSmazat
 13. Mně diskuze připadají jako totalitní vtip o sovětském vědci, který zkoumal, jak daleko doskočí blecha, když ji bude trhat jednu nohu po druhé. Závěr z jeho výzkumu je ten, že až bleše utrhneme poslední nohu, blecha přestane slyšet. Vážnost situace v rozloženém státě je ta, že vám skinhead zmlátí trochu snědšího hosta, protože se mu nelíbí nepřizpůsobiví Romové. Je proti tomu rozkladu společnosti snadné řešení. Ať Romům dají demokraté práci jako to dokázali komunisté a napětí zmizí. To bychom museli nakopat do zadku všem, kteří zbožňují kapitalismus. Karel Sýs je jmenovitě vypsal. Není co řešit, není o čem diskutovat.

  OdpovědětSmazat
 14. F. Peroutka už měsíc po okupaci zbytku ČSR napsal v přítomnosti 2 stránkovou pochvalnou ódu na Ádu... ve vzorném předklonu před říšským protektorem - http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_26_4.pdf - docela chápu, že pražská kavárna klanící se Shapirovi se v něm vidí...

  OdpovědětSmazat
 15. Peroutka byl kolaborant. Že se z něho teď dělá posvátná kráva, to není žádný div. Ti pražští kavárnící jsou přece taky kolaboranti.

  OdpovědětSmazat
 16. 14.48 - když tak listuju těmi jednotlivými čísly Přítomnosti z roku 1939, říkám si, jak to všechno mohl K. Čapek vědět už o několik let dopředu, kdo a jak se bude chovat, kdo a co bude říkat...

  OdpovědětSmazat
 17. Karel Sýs je jeden z největších žijících českých básníků. A jeho neměnné postoje mu lze jenom závidět.

  OdpovědětSmazat
 18. Přes Peroutku na Zemana? Opět jedna z chybných kalkulací v prezidentské volbě uražených a ponížených, mediálně-kavárenských "elit". Jako pokolikáté už? Asi by to chtělo opět s nějakou peticí na Pražský hrad. Předtím ovšem řádně překontrolovat podpisy. Brouk Pytlík a Červená Karkulka na petičních arších opravdu nevypadají dobře ...

  OdpovědětSmazat
 19. Vždyť ti Američani dobře věděli, koho si v Peroutkovi vybrat za šéfa české Svobodky

  OdpovědětSmazat
 20. Potomci Švejka?
  V diskuzním pořadu "Češi potomci Švejka" se hovoří o účinné a neúčinné rezistenci. Václav Bělohradský uvádí jako příklad účinné rezistence postoj a jednání dánského národa, jeho solidaritu, díky které 99 % dánských Židů přežilo Holocaust, ale současně přeceňuje účinnost Švejkovy rezistence a hodnotu účinnosti závislé na přijetí. Švejk je však účinnou rezistencí jen v literatuře, švejkování pak v určitých, nečetných konkrétních situacích, jinak může být dokonce pro vládnoucí chtěný nebo ukradený. - .......Významný domácí i zahraniční odboj za 2. světové války nešvejkoval. Nešvejkoval generál Eliáš ani Emil Hácha, který věděl, že obětuje více nežli svůj život. Nešvejkovalo se na Gestapu a v koncentrácích. Nešvejkoval ani Emanuel Moravec, kolaboranti z prospěchu, strachu, nemoci nebo zloby; meltři a udavači. Pro skutečnou pasivní rezistenci byl Švejk neužitečný a úlevný protektorátní humor následovalo poválečné běsnění, masakry českých, moravských a slezských Němců a maškaráda aktivních i pasivních kolaborantů a čehonů. ....http://www.blisty.cz/art/62997.html

  OdpovědětSmazat
 21. No, promiňte, jestli si myslíte, že doktor práv je vzdělanec, tak vás lituji.
  Každý právník sice se vyzná v zákonech, nicméně pro život je zcela k nepoužití. Vzdělání není o tom, který titul máte, ale jak umíte se svým životem zacházet. Vzdělání je další stupeň inteligence. Jsou lidé s tituly, kteří jsou i v base, naopak, někteří i bez titulu jsou vážení lidé.
  Vzdělání není o tom, jak život vykládat, ale o tom, jak ho produktivně prožít. Hrabal byl schopný spisovatel, ale sám nevěděl, co má vlastně se svým životem udělat. K jeho dobru je však nutno říct, že nespáchal sebevraždu i když se v přítomnosti některých lidí na sklonku života o sebevraždu literáta, či vlastní osobnosti snažil.

  OdpovědětSmazat
 22. Nicméně nikdo nikdy nevysvětlil,jak se Hrabal ocitnul mrtvý na dvoře pod oknem špitálu kde ležel. A to, jaký byl, jaký byl sám k sobě, a jak vnímal okolní svět jímž nutně musel hluboce opovrhovat, a další okolnosti, nasvědčují sebevraždě. Že by ho někdo z okna vyhodil je vyloučené.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.