Reklama

čtvrtek 23. dubna 2015

Komunistický historik chce hnát Schwarzenberga uličkou hanby a tvrdí: Velkým prachům sázka na Hitlera nevyšla

Josef Skála
23. 4. 2015    Parlamentní listy

Jak pohlížíte jako historik na názory, které se v souvislosti se 70. výročím konce druhé světové války u nás také objevují, tedy že Československo nebylo Rudou armádou v pětačtyřicátém roce osvobozeno, ale dobyto?
Já už to slyšel i v brutálnějším tvaru. Dokonce od poslance z lože katolíka, co pořádal veřejné žranice s Pinochetem. Rozhlasová přestřelka, v níž jsme se utkali už před pár lety, ho vytočila i k unikátnímu doznání: „Hitlerovi mám ze všeho nejvíc za zlé, že pustil bolševické hordy až do středu Evropy.“

Ty „hordy“ – že mu huba neupadne – tu položily přes 140 tisíc životů. Už půl roku nato u nás přesto nebyla jediná sovětská jednotka. To, kudy to po válce vzala politika, „dobyla“ zkušenost Mnichova, okupace a války – a ne „dobyvatelské“ bodáky nebo tanky. Svědků, o jejichž autentičnosti není pochyb, jsou mraky. Včetně Ferdinanda Peroutky, kolem nějž je teď mela na jiné téma. Tak třeba v článku „Volby a co po nich“ – vyšel už před těmi z května 1946 – napsal: „Nedomnívejme se, že neměnnou pravdou je například kapitalismus… Není jiné vyhlídky na klid v tomto státě, než přijmout socializaci upřímně a trvale. Dosud se nepodařilo dokázat některým lidem nutnost pádu kapitalismu… Nevěřit, že dělníci upřímně i vášnivě si přejí socializaci, toť nedostatek psychologické jasnozřivosti.“ V jiném Peroutkově komentáři – „Co je reakce“ – zase stálo: „Kapitalismus nemá u nás naděje vytvořit novou harmonii, ovládnout velké moderní síly výrobní a technické a zároveň uspokojit lidstvo vnitřně; nová harmonie už je jen v možnostech socialismu… Socialismus tak velice a tak intimně se shoduje se silami přítomnosti a budoucnosti, hmotnými i psychologickými, že vše, co se zásadně staví proti němu, nemůže být pokládáno za nic jiného než reakci…“ Podobných citátů jsou ještě desítky. Jen od Ferdinanda Peroutky. A stovky dalších od desítek jiných.

Válka prostě dopadla opačně, než bylo v plánu. Sázka velkých prachů světa na Hitlera skončila fiaskem. Nacismu zlomila vaz země, která zisk z cizí práce zrušila. Všem, kdo si brousili zuby na ruské přírodní bohatství, sklaplo. Ústupky lidskosti, nevídané nikdy dřív – natož v posledním čtvrtstoletí – musel kapitál dělat i tam, kde nikdy nepodal demisi.

Dnešní červená knihovna je o „americkém století“. Připustit, jak to bylo před 70 lety, může zavřít krám. Proto svou hvězdnou pěchotu nechá tlachat i o našem „dobytí“. Té demagogii velí „strana války“, která má na ruské zdroje spadeno dnes. Alibi, že chce svět „osvobodit“ od „stalinismu“, jí beznadějně chybí. Tím víc je vidět i do karet křižáckých tažení vedených proti Rusku v minulém století.

Lze na sedmdesát let staré události hledět optikou poválečného vývoje, což vede zastánce těchto teorií k tvrzení, že jeden totalitní režim u nás byl jen nahrazen jiným, a o skutečném osvobození se tak dá hovořit jen v případě zemí západní Evropy?

Přijít s tou urážkou kdokoli ve chvíli, kdy ty kluky, fotry i holky v gymnasťorkách zasypávaly šeříky, Češi ho roztrhli jako hada – a co by z něj zbylo, trouflo by si ven jen noční kanalizací. Kdo tahal kaštany z ohně i za ně, věděly tehdy i anglosaské špičky. Například George Marshall, velící za války americkému generálnímu štábu – a později ten, po kom se jmenuje „Marshallův plán“ – prohlásil: „Pro naši zemi byl od samého počátku války rozhodujícím faktorem čas. Tento čas jsme získali díky hrdinnému odporu sovětského lidu. Sovětský svaz nám tento čas vykoupil svou krví a odvahou.“ Právě jeho „hrdinná obrana zachránila USA před válkou na jejich vlastním území“. Utrpět Moskva v roce 1942 porážku, „ocitli bychom se tváří v tvář nepříteli ovládajícímu většinu světa“.

Že by snad „totalitní“ choutky pudily i Edvarda Beneše, nehlásá zatím ani „pravdoláska“, zhrzená, že se nestala dědičnou monarchií. Benešova kniha „Demokracie dnes a zítra“ měla premiéru v červnu 1942. Je – jak píše sám v jejím úvodu – „volným překladem mých přednášek na chicagské univerzitě od února do června 1939“. Válka ještě nezačala, ani Beneš však nemá pochyb, že „přivodí a vynutí si značnou kolektivizaci velkého, zejména těžkého průmyslu a některých odvětví zemědělského průmyslu“, „banky se stanou institucemi veřejnými, všeobecně prospěšnými, ne jak tomu je v dnešní formě – kapitalisticky spekulujícími a podnikajícími“. Také „půda bude pokládána za majetek státní či národní“. „Bude to značná proměna společnosti dosavadní,“ „doplněná do důsledku uplatněnou zásadou práva na práci a povinnosti pracovat“. Poněvadž „hospodářský systém klasického liberalismu a kapitalismu je pokládán i demokraciemi za přežitý“, průchodným východiskem bude jen systém, v němž „by kapitalistická ‚volná hra hospodářských sil‘ ve výrobě i distribuci statků byla nahrazena vědeckým hospodářským plánováním (regulování a stabilizování cen a mezd!). Systémem ‚humanitní‘, ‚socializující demokracie‘.“

Tomu šla po krku „studená válka“. Začala ještě dřív, než kapitalismus odepisoval i Ferdinand Peroutka. První plán jaderného útoku na Sovětský svaz je z listopadu 1945. Už ten – dokládá Norman Polmar v knize Strategic Weapons: An Introduction z roku 1982 – měl změnit v popel 20 sovětských měst (a s nimi i na 90 procent kapacit leteckého a automobilového průmyslu i dvě třetiny těžby a zpracování ropy). Roku 1950 šlo už o 70 cílů. Dosud prokázaných plánů, v nichž už měl „preventivní jaderný úder“ i přesné cíle a datum, je přes deset.

Ustát to proti takové špíně nebyl žádný med. Šrouby to utáhlo i tam, kde zněl původní plán úplně jinak. Co se nemělo stát ani naším jménem, tím nechci omlouvat. Domino, které rozbilo protihitlerovskou koalici, však spustil Velký bratr za Velkou louží. Věčná škoda, že se Roosevelt nedožil aspoň pár let navíc. Dojít na jeho poválečný plán, šlo to i u nás tak, jak to koncipoval už Beneš na prahu války. „Československá cesta k socialismu“, ražená tehdejší KSČ, mířila v zásadě shodným směrem.

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg opakovaně prohlásil, že nejvíce obětí během druhé světové války přinesli Ukrajinci a Bělorusové, nikoli Rusové. Počet obětí občanů Sovětského svazu bývá odhadován na 25 milionů, existuje opravdu takové rozdělení podle národností, které by jeho slovům dávalo za pravdu?

Ta statistika samozřejmě existuje. Knížepána ovšem žene uličkou hanby, v níž si tak libuje. Nejpřesnější je tam, kde je i ze všeho nejvýmluvnější – v počtech padlých proti fašismu se zbraní v ruce. Rusů mezi nimi bylo dvakrát víc než všech ostatních sovětských etnik dohromady – 5,756 milionu. Ukrajinců – 1,377 milionu, Bělorusů – téměř 253 tisíc, Uzbeků – skoro 118 tisíc, Tatarů – přes 187 tisíc, Kazachů – 125 tisíc, Ázerbájdžánců – přes 58 tisíc, Arménů – téměř 84 tisíce… To pořadí – zájemcům je rád poskytnu kompletní – je sestaveno podle podílu padlých v boji v celkovém počtu občanů daného etnika. Rusové vedou bezkonkurenčně i z tohoto hlediska. Se zbraní v ruce jich padlo 5,78 % ze všech tehdy žijících ruských občanů SSSR – včetně nemluvňat a penzistů.

Je-li řeč o celkových ztrátách, zvlášť kruté byly skutečně i v Bělorusku, lidnatém jen zhruba jako my, okupovaném vcelku i skoro ze všech nejdéle – hlavně však obdivuhodně aktivním v partyzánské válce. Má-li knížepán dojem, že ho svou poznámkou zlanaří, ráčí dřímat v čekárně na Godota. Dnešní Minsk ctí Velkou vlasteneckou válku stejně jako Moskva. Pokud jde o Ukrajinu – hlavně tu západní – tak v oné statistice ovšem figuruje i na opačné straně. Především odtud – a pobaltských území tehdejšího SSSR – se rekrutovaly statisíce ozbrojenců válčících po boku „Třetí říše“. Ještě v polovině roku 1944 jich bylo celkem na 800 tisíc – z toho přes 150 tisíc v mundúrech SS.

Jak to bylo s jednotlivými fronty Rudé armády za druhé světové války a lze o ukrajinských frontech tvrdit, že je tvořili převážně Ukrajinci, případně ty běloruské Bělorusové?

Rudá armáda nebyla variací na švýcarskou milici, která má uniformu i zbraň doma ve skříni. Ty, kdo narukovali už před válkou, rozmísťovala většinou úplně jinam, než odkud pocházeli – zhruba stejně jako u nás před rokem 1989. Tím větší Babylón to byl v letech, kdy se fronta pohybovala napřed východním směrem a pak zase zpátky na Berlín. Názvy frontů neměly s tím, jaké bylo jejich etnické složení, společného zhola nic. Snažit se sugerovat opak je jen další z groteskních švindlů, jimiž se námezdní rusofobie třeskutě zesměšňuje.

Rusové nazývají 9. květen „Dnem vítězství“ místo osvobození, jak by si představovali protirusky naladění kritici. Vidíte v pojmenování ruského státního svátku problém pro „ostatní svět“?

Podmínkou osvobození bylo nad fašismem vyhrát. Rudá armáda prošla peklem, nad nímž se tají dech a tuhne krev. „Druhá fronta“ byla otevřena až tři roky po té „první“, východní. Právě ta vázala přes devět desetin vojenských kapacit celé fašistické „osy“, čítající mimochodem i desítku satelitních států. „Třetí říše“ přišla ke čtyřem pětinám všech ztrát právě tu.

Dokud to bylo v živé paměti, neměl s tím problém ani „ostatní svět“. Generál Eisenhower – velitel „druhé fronty“ a pozdější americký prezident – řekl krátce po válce v Kongresu: „Tažení Rudé armády sehrálo v porážce Německa rozhodující úlohu. Schopnosti sovětského velení, statečnost a houževnost jeho bojovníků – mužů i žen – musejí nadchnout každého. Sovětský lid přinesl obrovské oběti na vlastní půdě zpustošené zvěrstvy nacistů. Jeho nezvratné rozhodnutí nepřipustit jiný výsledek války než vítězství se v dějinách bude uctívat navěky.“

Edward Stettinius – člen Rooseveltova štábu a později šéf americké diplomacie – byl ještě konkrétnější: „Americký lid nesmí nikdy zapomenout, že byl v roce 1942 na samém pokraji záhuby. Kdyby Sovětský svaz nebyl s to svou frontu udržet, Němci získali možnost dobýt Velkou Británii. Mohli se rovněž zmocnit Afriky a vybudovat své předmostí v Latinské Americe.“

Více než pikantní v dnešním kontextu je i citát z Winstona Churchilla. Přesněji z jeho instrukce ministerstvu zahraničí ze dnů, kdy Rudá armáda vstoupila do Polska – a hnala jím wehrmacht s důvtipem šokujícím i anglosaskou generalitu. „Nebýt Rusů,“ psal tehdy Churchill svým diplomatům, „Polsko by bylo zničeno či sraženo do otrocké pozice a polský národ sám vymazán ze zemského povrchu. Chrabré ruské armády však Polsko osvobozují, a to by nedokázala žádná jiná armáda na světě… Pokud si (Poláci) myslí, že kvůli polské východní frontě hodláme začít s Ruskem novou válku, musí být opravdu totálně natvrdlí. Národy, které se nebyly s to ubránit samy, se musejí řídit pokyny těch, kdo je zachránil a nabízí jim perspektivu skutečné svobody a nezávislosti.“

Jsou lidé, mezi něž patří nejkratší dobu působící ministr nynější vlády Robert Pelikán, kteří tvrdí, že už jsme se za osvobození „naděkovali rudoarmějcům dost“. Je tedy po sedmdesáti letech načase s připomínáním konce druhé světové války přestat?

Pan ministr by měl investovat do kondic z morálky. Třeba by se mu pak nedělaly takové boule na hlavě, když dupe na hrábě. Sovětů u nás padlo více než tisíckrát tolik co Američanů. Těm se wehrmacht koncem války vzdával dobrovolně už na německém území. Jedinou větší americko-německou přestřelku u nás, srovnatelnou s řadou operací Rudé armády, si necucá z palce ani klaka pořádající trachtace našeho „osvobození U. S. Army“. Nic na ten způsob nevysmolily ani televizní štáby ztrapňující se stejným rektálním alpinismem.

Já měl jako mladý kluk to štěstí mluvit se dvěma z osádky sovětského tanku zasaženého pancéřovkou v zatáčce Chotkovy ulice, kousek od předsednictva vlády. „Normálně bychom“ – ta slova i tváře si budu pamatovat nadosmrti – „vyslali napřed průzkum, protitankové zbraně zlikvidovali a teprve pak do zatáčky vjeli i s těžkou technikou. Rozkaz zněl ale Prahu zachránit stůj co stůj. Neváhali jsme ani sekundu.“ Bylo 9. května ráno. Německé vrchní velení už podepsalo kapitulaci. Komu se chtělo umírat i teď? Sovětů padlo jen v Pražské operaci čtyřikrát víc než všech Američanů na našem území.

Právo přece není jen labyrintem paragrafů. Že musí mít i „ducha“ – a étos – věděl už Montesquieu. Minulá ministryně spravedlnosti zlehčovala poměry v protektorátu. Jejímu nástupci zase nevoní díky těm, kdo za nás cedili krev. Otazníky, které to klade, hořknou na jazyku.

Naopak při příležitosti 70. výročí jede prezident Miloš Zeman památku obětí uctít na 9. května do Moskvy. Je to vzhledem k osvobození Československa správný krok, když jeho kritici poukazují na to, že zrovna tak by tedy měl navštívit Kyjev, Kišiněv nebo i Bukurešť, protože nás osvobodili i ukrajinští, moldavští či rumunští vojáci?

Osvobodila nás armáda řízená z Moskvy. Jak je to dneska v daném směru s Kišiněvem nebo Bukureští, netuším. Předtím, než Hrad okupovala „pravdoláska“, jsme se těm, kdo nás pomohli osvobodit, chodili poklonit i tam.

Ukrajina ovšem – „zákonem“ z 9. dubna – zakázala i pojem „Velká vlastenecká válka“. 9. květen jako státní svátek, připomínající porážku fašismu, zrušila. Premiér Jaceňuk prohlásil postup Rudé armády – od rusko-ukrajinských hranic až do Berlína – za „sovětskou agresi“. Ten samý „zákon“ z 9. dubna pasuje banderovskou verbež, posluhující Hitlerovi, na národní hrdiny. A šéf politické policie SBU Valentyn Nalivajčenko dokonce vydal ferman, jímž svému inventáři ukládá metody „bezpeky“ „Ukrajinské povstalecké armády“ (UPA). Ta se za války dopouštěla zvěrstev, nad nimiž se zvedal kufr wehrmachtu i nižším šaržím gestapa. Banderovci vraždili i u nás. Má se snad Miloš Zeman klanět jim? Dělat stafáž Jaceňukově sprosťárně opsané z Goebbelse pár dní před sebevraždou?

Jaceňuk Donbas, zpustošený už Hitlerem, masakruje sám. Poslanec z lože katolíka má Hitlerovi za zlé, že k nám „pustil bolševické hordy“. Dopovězme ty zvratky do logického důsledku. K čemu by to vedlo, zastavit se Rudá armáda tam, kde by ji ten první nemohl hanobit za „agresi proti Ukrajině a Německu“ – či nepustit ji dál Hitler sám, což by si přál ten druhý? Co by zastavilo „konečné řešení“ všech, koho měl nacismus za „podlidi“ – nejenom Židů či Romů, ale i nás, Slovanů, jichž fašismus mimochodem vyhubil ještě mnohem víc? Kdo jiný si zaslouží větší opovržení – a sankce jako řemen – než stvoření hořekující, že Hitler stihl genocidu jen napůl?

46 komentářů :

 1. Ale kdepak pane:-)). To vieš, že samozrejme, že nie Sovietsky Zväz vyhnal nemcov, a vôbec už nie Rusi, ale statočná a nebojácna Ukrajinská armáda ktorá si Vás po aoslobedení Osvienčinu ponechala ako svoju korisť:-)). Samozrejme že tomu nemôže hovoriť ako oslobedenie anii najväčší idiot:-)). Najväčší idioti tomu hovoria okupácia! Žvatlať a vynášať súdy o komúnistoch a nacistoch, je mlátenie prázdnej slamy a ako vidím je spústa ľudí, ktorým to ide veľmi dobre. Momentálne však neni v kurze ani hnedý mor, ani mor červený, ale modrý mor, ktorý šíri chaos, biedu, vedie krvavé vojny, neprávosť a nenávisť.
  Ďakujem redaktorom novarepublika, za za zaújmavé články, ktorými oboznamujú širokú verejnosť o aktuálnych otázkach a udalostiach. Môj profil Ukrofil.

  OdpovědětSmazat
 2. To je zajímavý, že všichni pamětníci, který jsem znal, květen 1945 jako osvobození chápali a přitom nikdo z nich komunistou nebyl. Asi byste si měl něco o dějinách nastudovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vam se opravdu tak strasne moc libil zivot za ostnatym dratem pod vladou okupanta ?

   Smazat
  2. Alespoň se vy Anonymní ignorante z 24. dubna 2015 0:18 zmožte na nějaký podpis. Mě se nelíbily výjezdní doložky a omezování zahraničních cest nejenom na "západ" ale i do socialistickáho tábora. KSČ totiž neměla zahraniční měny na výlety občanů.
   Na druhou stranu si projděte zprávy z minulá doby, kde koho policajti zmlátili při demonstracích za vyšší platy, za odborovou činnost, a porovnejte to vzhledem k rozdělení světa na kapitalistický versus socialistický.
   Martin von Brünn

   Smazat
  3. Pro 0:07
   Pokud by ony ostnaté dráty mně a moje blízké a přátele budou chránit od ksindlu z USA, EU a ISIS- tak prosím o okamžité znopvu postavení a dvojitého a dvakrát tak vysokého s nejvyšším napětím. A no chci plot který mně bude chránit před zběří a predátory současního světa.

   Smazat
  4. Plný súhlas s Vami pane 11:07. Stručne a výstižne. On ale neni v môde drát ostnatý, ale elektronický a či sa nám alebo Ukrajincom to páči alebo nie, základnou podmienkou prijatia druhej Slovenskej republiky do Schen-genského lebensraumu a EÚ ako takej, bola zabezpečenie naších východných hraníc s Ukrajinou. A nikto sa nás NATO nepýtal, ani Ukrajinčanov, či sa nám to páči, alebo nie žiť za touto ohradou a pod útlakom nového Bruselského a Waschingtonského okupanta. Tie ostnaté dráty sú obľúbená a veľmi priehľadná PROPagandistická berlička a odrhovačka, takých vypatlaných trollov ako ten. Keď tú ich dokola verklíkovanú pesničku rozmeníte na drobné, dopátrate sa, že s hranicami medzi národmi bývalého Rakúskouhorska vyrukovali ako prví demokrati na čele toľko ospevovaným tatíčkom Masarykom. Boli to oni čo nás ako prví uzavreli do svojích kotercov, zatiaľ "len" s takou miernejšou ostrahou. Komúnisti im už "len" tie ich hranice vylepšili ostnatým drátom. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  5. Ty ostnatý dráty tady zaručovaly 40 let bez války,,, jen dráty padly jsou naši žoldácí vtaženi do válek ,za čí zájmy? ,obrana naší země to není

   Smazat
 3. Dobrý večer pane David,
  opravdu bych zvážil zda pouštět komentáře podobného typu jako anonym 23:29... mnohokráte ještě v odpudivější formě na podobné témata. Zvláště v období kdy uctívámé památku padlých hrdinů Rudé armády (Američani nás neosvobozovali, ale odzbrojovali a "odprůmyslovali") při osvobozování naší vlasti, padlých hrdinů v boji s nacismem, rasou zvoucí se nadřazenou, jež nám chystala nemilosrdnou porobu se záhubou následovně. Děkujeme, a slavíme vítěztví s lidem všech státu a národností bývalé SSSR, jež odnesli na svých bedrech největší utrpení v boji s touto zrůdnou ideologií, která zachvátila Evropu.
  Moji oba dědové a babička! (vozila např. letaky s moji mámou v kočárku...) bojovali v odboji... a tudiž se cítím přímo zaangažován v tomto dnešním přepisování historie. Cítím stud, že jsme mohli dopustit toto zneuctění, jehož produktem jsou i komentáře tohoto charakteru a v konečném výsledku i hrozba... další války... a opět ze západu. Přimlouvám se proto, aby alespoň v tomto období, pro pokojné uctění všech padlých, trpících na frontách i v zázemí, v minulosti i v dnešním světě, byly tyto komentáře nevpuštěny do diskuse.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co vam rikali partyzani, babicko? Danke schön fraulein, danke schön.
   Vam se soudruhu hodne styska po cenzure, co ?

   Smazat
  2. Odpověď Anonymní24. dubna 2015 2:18
   dej si teploměr, na to čím trpíš není léku
   Míra

   Smazat
  3. 2 :18
   ??? To snad asi nejsi člověk ale stupidní bezpáteřní a zlobotomovanej hybrid bez práva hlasu ale i života v společenství lidí-jseš na indexu vyhynutí.

   Smazat
  4. Na našem území bylo americkou armádou zabito víc Čechů než tu padlo amerických vojáků a německých vojáků americkými zbraněmi. Anonyme z 2:18, je to opravdu osvobození nebo spíš "mrtvý Čech dobrý Čech"?

   Smazat
 4. k prispevku Anonymní24. dubna 2015 2:11
  Pane vám ale dobre hrabe.

  OdpovědětSmazat
 5. Je to hnusné a odporné jak tady někteří napadáte toho kdo napíše jak to opravdu bylo ve 2 světové válce . Ten člověk má pravdu , že nás osvobodila Rudá armáda . Jen díky milionům mrtvých Rusů dnes žijete a máte možnost psát tady takové zvrácenosti !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to 7.28

   Čím ťa otec robil , tým si aj zostal.

   Smazat
  2. 8:31
   BINGO....

   Smazat
 6. Několikrát jsem se přesvědčil, že není důležité KDO něco povídá, ale CO povídá. Myslím si, že v tomto případě se jedná o excelentní popis historie i současného stavu, ke kterému nelze připsat ani čárku. A pokud se týká nenávistné a zlostné reakce některých z Vás, tak moje babička vždy říkala, že koho chce Bůh potrestat, tomu dá moc a zatemní mu rozum. Ve vašem případě se to zcela vyplnilo. Máte sice moc psát si své bláboly, ale podle obsahu Vašich příspěvků jste už Bohem potrestáni. Aspoň já osobně to tak chápu a proto nesouhlasím s tím, aby příspěvky těchto nenávistníků se zatemněným mozkem byly korigovány, či neuveřejňovány. Děkuji.František

  OdpovědětSmazat
 7. Tady se nikdo mrtvými nechlubí,tady se zdůrazňuje,že s nasazením vlastních životů,hnali fašisty z dobitých území.
  Sovětský diktátor nese obrovskou vinu na tom,že bylo tolik padlých.Měl se vzdát bez boje,a přenechat svou krásnou zemi Hitlerovi.Tak jste to chtěl říct?
  To by musel být,jako naše vláda.Rusové jsou hrdý a pohostinný národ,ale nenechá se jen tak zotročit a povraždit.
  Proč Američané při osvobozování bránili Němce před lidem,který Němci do té doby beztrestně zabíjeli? Proč většina válečných zločinců našla azyl v Americe?
  Na Ukrajině jsou Rusky mluvící Ukrajinci systematicky zabíjeni s posvěcením USA NATO. Cílem je,oslabit Rusko.
  Ale ty stejně nepochopíš,neuvěříš.
  David

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, sovetsky diktator se mel vzdat moci nechat bojovat svobodny narod.
   Proc Americane branili zverstum proti Nemcum ? Humanita.

   Smazat
  2. :-) Vzdát se moci? :-) to by bylo to samé, jako kdyby kapituloval. Byl to státník na svém místě.Alespoň v té době. Američané a humanita?Žádná humanita.Když byli němci schopní střílet civilisty,jako podřadnou, podrobenou rasu,tak je bránit neměli.
   Asi to bylo těžké,když to byl,do doby,než začal prohrávat,tajný spojenec.
   Já stojím za Rusama.Oni nás osvobodili a zaslouží si uznání.
   David

   Smazat
  3. PRO BLBA Z 8:54
   V tom období nebyli národy v sojuzu nikdy tak svobodné- přeze všechnu nespravedlivost vůči různým skupinám -hlavně vlastníků a šlechty,-se drtivá většina obyvatel vymanila z otroctví středověku, a taky proto byli schopni za tu vlast položit tolik životů- ty hnupe bez ducha.
   A humanita projevovaná vrahům- už to je zvrácenost jako tvoje psaní a myšlenky, nikdy jsem nikomu neupíral právo na názor a na život,- ale v takovém případě mám pochyby že máš právo tyto otravné látky šířit mezi lidi a jestli bys za toto neměl být navěky umlčen.

   Smazat
 8. Jsem zvědavý, jestli si tento článek, přečtou i děcka ze školy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, ty nic než PC hry, muzika? a poslední frikulini móda nezajímá. Rodiče je budou dosmrti živit, nebo do odvodů. :-!
   Martin von Brünn

   Smazat
 9. Přimlouvám se,aby ti "chytří" co tady píšou o komunistech, agresivním Rusku a Putinovi,nebyli mazáni.Když pak někdo reaguje,na jejich "chytrý" příspěvek,tak nikdo jiný,netuší,na co kdo odpovídá.
  David

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dvorak je blbec.

   Smazat
  2. Sem pro, ať se nemažou,. Každý si může přečíst, jak jsou odpůrci Ruska odporní, zlí, závistiví, nenávistní a sprostí. Přesná ukázka top blbečků s kartami a americkými vlaječkami.

   Smazat
  3. Souhlas Dvořák je blbec- ten z ČT.

   Smazat
 10. Pane prezidente Zemane - rozpuste vládu co sympatizuje a podporuje nacismus - jak hluboce musí společnost ještě klesnout .......

  Rozpuste vládu a to 9 května nejlépe .....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezijes v diktature, vlastizradny uchyle.

   Smazat
  2. Kdyby M. Z. mohl, jistě by sestavil jinou vládu. Zaorálek, Sobotka, Diensbier a někteří z ANO - by šli psát paměti a protesty, žaloby k soudům. Změnil by se i obsah programů ve sdělovacích zločinných prostředcích. Doufám, že bude kandidovat a alespoň další rok - takticky - bude ještě prezidentovat.
   Kriminální živly z ODS a TOP09 je třeba eliminovat - nevěřme opět zmanipulovaných údajům o volebních preferencích.

   Smazat
 11. Komunisticky idiot se tema mrtvyma Rusama a Ukrajincema chlubi, jako by je zabil on sam. Povezte soudruzi, proc mame byt vdecni dnesnimu loupezivemu Rusku za mrtve, jejichz smrt zavinili pred 70 lety spolecne sovetsky a nemecky diktator ?
  I pokud by byla nejaka vdecnost na miste, sovetska okupace v roce 68 ji prinejmensim anulovala.
  At vypadnou rusti zabijaci z Ukrajiny, at se Rusko omluvi za vsechny sve zlociny a zaplati skody.
  Pak muzeme mit s tou nestastnou zemi normalni, slusne a pratelske vztahy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený anonyme z 08:48
   Jsi schopen rozlišit nabubřelé "chlubení se" od obyčejné lidské úcty a vděku? Z obsahu Tvého příspěvku usuzuji, že tato rozlišovací schopnost je mimo práh Tvého vnímání. Ale i tak za Tvůj příspěvek děkuji. Všichni ostatní si tak díky Tobě mohou udělat obrázek o skutečné morální devastaci části naší populace.František

   Smazat
  2. Zavinili to sionisté, zvratku.

   Smazat
  3. Pro 8:48
   Oslovuješ píšící tady -spletl ses nejsi na schůzi ksč.tak nechápu ty soudruhy-asi to máš v krvi každého oslovovat soudruhu tak si říkej mezi sobě rovnýma nejsme tvoji soudruzi ale kdyby chom se setkali tváří v tvář rád bych ti osobně potřásl rukou sevřenou v pěst přímo do tvého soudružského křivého ksichtu.
   Nikdo se nechlubí mrtvými ale uctívá si jejich obět bez níž bys ani ty kreatůro asi nevznikl-jinak si tvoje stvoření neumím představit.
   Loupeživé Rusko ? Asi si pleteš i světové strany a světadíly a názvy státu,-zatím loupí někdo jiný a rozesévá zlo posvětě a správný název toho loupežníka je .USA a spol.
   Padlé v bojích 2-hé svět. válce neměl na triku žádný sovětský diktátor ale pouze ten ze západu- ten co rozpoutal peklo války -západní kapitál a jím instalovaný diktátor Hitler,-tak se vrat do školy a uč se blbe my víme a pamatujeme to zkoušej na sobě rovných né na nás soudruhu.
   Vděk je něco co je tobě vzdáleno jako čest a rozum .to chápu že ty nechápeš, a žádná zrada v 68- nevyhladí svobodu kterou jejich otcové přinesli většině Evropy. Ty ty kydy jsou falešné jako tvoje duše.
   A Rusové nemohou z Ukrainy vypadnou- ty jsou tam doma víc jak ty tady blbe,žijí tam již generace a jestli myslíš nějaké vojáky. možná chrání svoji svobodu proti takovým jako jsi ty a tvé myšlenky -a to pak jim držím palce, kdyby to nedělali dopadli by třeba jak Libie a ostatní, A Krym tam jsou doma byl je a bude Ruský i kdy by jsi se Ty a tobě podobní po..
   A škody platit musí kdo komu a za co, až by se toto pravidlo mělo zavést pak by rusko bylo boháč a my také jen ten západ v čele s USA a Ně,eckem by byl žebrák a ještě zadluženej- tak nespekuluj o něčem co se může splnit, kdyby na toto došlo spadla by tě brada ale i hlava kterou tady nasazuješ za tu správnou stranu-soudruhu . piš dál co příspěvek to chuchvalec lží a špíny-ale co může porodit špína a kreatura?

   Smazat
 12. Anonymní24. dubna 2015 8:48
  „No a teď Pepku, vyskoč a zameč"

  OdpovědětSmazat
 13. Děkuji CCCP a komunistům za krásný život v míru a ve svobodě a hlavně v pravdě. Dnešní svět je jen agresivní lživá totalita na dluh a zoufalci z diskuzí jsou jen výplodem - zamindrákovaní a nenávistní top skřeti, na které nemá ani cenu reagovat. Sláva Putinovi !!!

  OdpovědětSmazat
 14. Schwarzenberga by měli ukazovat v televizi v našem ovčákově pokud možno každý den, aby každému konečně došlo, komu slouží. A toto chtělo být prezidentem ČR !

  OdpovědětSmazat
 15. Havel a Schwarzenberg zrealizovali dvě restituce svého majetku, které prolomily Benešovy dekrety. Co takhle vrátit majetek i hlubocké větvi Schwarzenbergů paní Pezoldové, ta dokonce není ani adoptovaná, ale v pokrevní linii - názorný příklad dvojího metru českých úřadů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tchán khárla byl nacista jako prase

   Smazat
 16. Dějepis, alespoň ten, co se má učit ve školách a má jej znát laická veřejnost, tan nikdy nebyl, není a ani nebude ničím jiným, než více, či méně „uměleckým“ převyprávěním některých epizod z minulých událostí, pečlivě vybraných podle přání a zájmů momentálně vládnoucích struktur. Ty jsou veřejnosti předkládány pouze k věření. Je pak záslužnou rolí některých, že o oněch událostech dovedou vyprávět jinak a tím se jim snad podaří alespoň přemýšlivou část veřejnosti inspirovat ke studiu prvotních pramenů. Ale i tehdy nemohou studující příliš jásat, protože i mnohé z dokumentů jsou už dávno zmanipulované, mnohdy záměrně nepřístupné, či dokonce zničené. Takže záleží na tom, které se zájemci vůbec dostanou před jeho kritické oči. Takže – hurá do bezvědomí o minulosti.

  OdpovědětSmazat
 17. Paní dr.Šiklová, paní expředsedkyně Poslanecké sněmovny, pan exrektor a nyní předseda pokleslé ODS a podobně mnozí další nadšeně opakují: "Raději se budu mýlit s USA, než s Ruskem". Tato fráze s mnohočetným vyzněním by zasluhovala hlubinnou analýzu s použitím klíčových "nástrojů" vědních disciplin na celé škále gnosticismu. Do takové analýzy se pouštět teď nechci, bez důkladné studijní přípravy ani nemám šanci trochu uspět, dokonce nedoporučuji ani příhodnou polemiku, protože stojíme před májovými oslavami. Přístup k nim se liší od toho, kdo a jak je "zakotven" v hospodářském, společenském, politickém a morálním prostředí, na které straně v hrudi má srdce, jakou kvalitu a vektor má naše individuální paměťová "karta" na prožité historické události, zda si ještě vybavujeme vůni šeříku ve slunečných dnech po 8.květnu 1945, zvláště pak na atmosféru "Dne vítězství".
  Mýlit se "s tím či jiným" předpokládá také navršenou zkušenost o níž se říká, že je jiným názvem pro chyby, a tím zakládá i poučení "s kým se nemýlit". Jestliže chci minout "obezličku" s kým se raději mýlit, potom nezbývá než riskovat obvinění z jednostranné pozice stranickosti. Osobně jsem školou života ustrojen k ráznému "raději se budu mýlit s Ruskem než s USA".
  Mějme na paměti - Země má dva póly, USA chce jen jeden, kdo nesouhlasí, tomu zkroutíme ruce. Globalizace made in USA je jakýmsi zprofanovaným "komunismem" naruby. S touto chybou nemůžu souhlasit, protože vede civilizaci k záhubě. Putin je pro svět vícepólový, bez potřeb válek v obnoveném duchu Bandungu. "Svět patří nám",řečeno s Werichem, nám všem, dodejme. Hlavně nepatří NATO s americkou hegemonií. Přijde den, kdy 9.máj - Den vítězství - bude znovu i naším státním svátkem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to ještě horší ono tvrzení totiž zní: raději se budu mýlit s USA než mýt pravdu s Ruskem- a to je sakramenský rozdíl a který nahání hrůzu na to POZOR.

   Smazat
 18. Jedno je jisté!Kdyby to osm z deseti skopčáků nedostalo na Východní frontě,tak se žádná Normandie nekoná.Aneb,nejlépe ze všech zhodnotil podíl spojenců na porážce nacistického Německa a jeho přisluhovačů soudruh Stalin.A toto si vy všichni pochybovačné hovádka zapište.
  VELKÁ BRITÁNIE POSKYTLA ČAS,SPOJENÉ STÁTY PENÍZE A SOVĚTSKÝ SVAZ KREV!
  m.rejnek@email.cz

  OdpovědětSmazat
 19. Mám hezkou fotografii z válečného "Zpravodaje".Pod foto je napsáno Předseda Národního souručenství (profašistická organizace) Schwarzenberg s paní Baťovou jdou (vzdát hold.....). Co Benešovy dekrety a Lex Schwarzenberg....? Je k tomu i text na A3.Velmi zajímavé čtení ,jistě pocházející z Putinovy propagandistické dílny,která umně již se 74 letým předstihem připravila tuto provokaci.

  OdpovědětSmazat
 20. Dyť už je ten dědek stejně na chcípnutí,jeho majetek kterej si tady usápnul, skončí bůhví kde a u bůhví u jakého vychcánka, když dědek nemá děti -to bude zase tahanice o majetek, to bude zase komedií až dědek konečně pojde. A že se mu povedl husarský kousek, jehož by se byl v mládí nenadál - že na stará, vetchá kolena se nasere do český vlády, a bude tady žvanit a škodit, a český lid, křivý jak turecká šavle, mu ještě bude volat sláva! a bude nadávat a sočit na Zemana - to svět neviděl. Rvát se do krve kvůli šišlajícímu a pochcávajícímu se dědkovi, kterej se za celej život, co si tady hraje na politika, nenaučil česky. Že by češtinu až tak nenáviděl? Že by českou zemí až tak opovrhoval? I když - opovrhuje, a dost, naznačil to už mockrát, ale to českým bezectným - teď proamerickým - přizdisráčům vůbec nevadí. Národ, kterému je nade vše národní hrdost a čest, by takového politika hnal sviňským krokem, no ale když tady holt je převaha právě těch svi....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím a jeho prapradědek vedl křížaky proti husitům ,to jen na vysvětlení z čeho vzešel zmetek jeden šišlavé

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.