Reklama

.

.

pondělí 13. dubna 2015

NATO s naší obranou vůbec nepočítá - jede podle jiného - útočného scénáře

VK - šéfredaktor AE News
13.4.2015 AE news
 

Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá!
Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda [1]. A informace to jsou opravdu opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.
 
Pravý účel dragounské jízdy odhalen!

Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a Jízda Dragounů měla podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v Poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení! Kdo by to řekl, že? Přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě.


Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v ČR jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem „Steel Rose“ (ocelová růže), jejímž cílem je mj. také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska(vojska s povinnými odvody) s vysokou mírou flexibility a mobility. AE News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně [2], ale to mohl být pouze politický zkušební balónek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh. Současná americká vojenská doktrína „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence“ [3] přijatá počátkem roku 2012, je tak zřejmě mrtvá anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil.

Steel Rose (zatím jen v podobě konceptu) podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou „Totaler Krieg“, se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách, vojenské „Totaler Krieg“ ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce a v civilní podobě „Totaleinsatz“, nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně jako náhrada za regulérní mužskou armádu, která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína „Steel Rose“.
 
Doktrína „Steel Rose“, ze které jde strach…

Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou „Pobeda“, což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec. Co to znamená?

Dva scénáře pro válku, ani jeden pro mír

V rozhovoru s našim zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem „Blitzkrieg“ a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu, z dosud nejasného důvodu, nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu, anebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu „obětovaných ztrát“. Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou.
[FOTO] V Pobaltí probíhá jedno cvičení za druhým, americké zbraně se do Pobaltí přesunují ze všech koutů světa. V Pobaltí se zřejmě chystá otevření 1. válečného frontu s Ruskou federací. Rusko je ve výrazné defenzivě a bude muset přesunout na svoji západní hranici mohutný kontingent, aby vyrovnalo síly USA v oblasti.

I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené zkorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Steel Rose dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin [4] jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v Ruské historii. Během I. sv. války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy západ a západní bankéři. Tahle varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita, a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná.
 
Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen rozkazem!

Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané „ram fight“. A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.

Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánově do války na frontovou linii, toho se ženy bát nemusí, ale jde o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu (slovo „odvelených“ jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu, s výjimkou bláznů, nikdo dobrovolně nepůjde), a to jen za stravu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy.

Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu, k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma, novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací (Totaleinsatz) v civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku (během války nebo po jejím skončení). Pokud ale pošle armáda ženu do slévárny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby jí tam poslal úřad práce proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti.
 
Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!

Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat „v rámci obrany země“ mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.
 
[VIDEO] Situace eskaluje v Pobaltí každým okamžikem. Reportérka RT pokládá mluvčímu amerického ministerstva zahraničí provokativní otázku, proč americké úřady označují americká vojenská cvičení na druhé straně světa u hranic s Ruskem za mírová, zatímco ruská cvičení na vlastním území označují tytéž americké úřady za projev agrese… mluvčí je evidentně otázkou zděšen a zaskočen…

Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou „Totální války“ J. Goebbelse, ani s konceptem „Totálního nasazení“. Redakce AE News se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům ČR zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila propagační průjezd amerických vojsk našim územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali [5] a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik právě teď eskaluje.
Dragounská jízda ne příliš spolehlivé americké techniky - propagandistické divadlo NATO
Apel k národu

Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu!

Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné! Uspořádejte protesty proti novele branného zákona, demonstrace, nedovolte přijetí novely v této podobě v parlamentu ČR. Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru. Od toho je tu profesionální armáda. Žádné mise v cizině pro draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nic společného. To je doktrína agrese a invazní pojetí celého modelu našich ozbrojených sil. Až vypukne válka a čeští vojáci zahynou na frontě, Českou republiku obsadí Německo. Ženy a starci těžko zemi ubrání. Je snad tohle plánem Bruselu? Čeká snad to samé i Poláky a jejich zemi? Nenechejme to dojít tak daleko!

Chtějte po svých politicích, aby odvody daly občanům do ruky zbraně! Podle švýcarského modelu! Ozbrojená domácnost je zárukou nejlepší obrany rodiny a země před nepřítelem! Pokud naší zemi někdo napadne, uvítá ho v ulicích a z oken 10 milionů samopalů a po zuby ozbrojený národ. Přemýšlejte nad tím, jestli touto cestou bychom se v rámci regionu i celého NATO nestali nejlépe zabezpečenou zemí Evropy, která by se nezalekla před nikým. A dobře si všimněte, jakou hysterickou reakci takový návrh vyvolá u politiků, kteří prosazují těsnější provázání s NATO a s USA. Jejich instrukce jsou jasné, prosazovat zájem americké doktríny v Evropě a porazit Rusko i za cenu války a přivlastnit si jeho nerostná bohatství v rámci privatizace globální ekonomiky. Nejde jim ani na minutu o bezpečnost naší země, našich měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. O tom totiž novela branného zákona vůbec není. Nemlčte před politiky, protože v této chvíli už jde o vaše děti a o jejich budoucnost, o celý národ, mír a svobodu naší země.

107 komentářů :

 1. Tak Palmere a podobní vlastizrádci,konečně se dočkáte,můžete být v první linii, a padnout za své chlebodárce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Něco se stalo zlého, protože se neozval do 15 minut od vystavení článku, takže buď ho maminka odpojila, nebo se mu zavařil počítač.

   Vymazat
  2. Šel k náčelníkovi na kobereček a byl pojebán.

   Vymazat
  3. Už se těším, jak se Palmer a jemu podobní dobrovolně hlásí na obranu amerických zájmů do první frontové linie proti Rusku. Mohlo by pročistit náš genofond a omezit výskyt kolaborantů v zemi.

   Vymazat
  4. Palmer se nervove zhroutil nebot dostal povolavaci rozkaz. jaris

   Vymazat
  5. Mezikont. balistické rakety SS-18 Rusové nahrazují mezikont. balistickými střelami Sarmat. Supertěžká mezikont.balistická střela ponese spoustu věcí, aby vzdorovala protiraketové obraně. Ohromná nosnost umožní nést až 10 těžkých bojových hlavic nebo 15 lehčích anebo kombinaci bojových hlavic a ohromného množství zodolňujících zařízení konstruovaných k obraně před protiraketovými systémy. Je nesmírně obrovská.
   Jaderná ponorka třídy Borej:Ještě více obav než Sarmat budí nové jaderné ponorky Borej. Rusko spustilo svou skoro tichou jadernou ponorku třídy Borej, jménem Vladimir Monomach - má jaderný reaktor příští generace, může se potopit 366 m a unese až 20 jaderných mezikontinentálních balistických raket (ICBM). Každá z těchto ICBM „Bulava“ může nést deset oddělitelných bojových hlavic MIRV schopnými donést 150 kT nálož na jednu hlavici. MIRV jsou tím, co, když se poprvé v 70. letech objevilo, tak otřáslo Studenou válkou do základů. Jednou z věcí, která znepokojuje US vojenské plánovače je to, jak jsou ty ponorky tiché. Umožňuje potápět se do hloubky 480 metrů. Může strávit až tři měsíce na autonomní navigaci. A když je US neumí detekovat, tak jak se proti nim bude bránit? Tady je pohled na jednu z nich ve vodě: Jaderná raketa pro ponorky Bulava: Ponorky třídy Borej ponesou jaderné rakety odpalované z ponorek Bulava. Bulava je verzí nejpokročilejší Topol-M ve verzi pro ponorky a s pohonem na tuhé palivo. SS-NX-30 je odvozenina od SS-27, kromě mírně sníženého dostřelu v důsledku úpravy konstrukce pro odpalování z ponorky. Bulava SS-N-30 může nést deset bojových hlavic s dostřelem 8 000 km, možná až 10 000 km, s ráží 550 kT. Může být do MIRV umístěno až šest klamných hlavic. Je konstruovaná zvláště za účelem vyhnutí se sestřelení. Každá bojová hlavice má nezávislé manévrování. Bulava, aby zmařila snahy vyvíjených Západních štítů proti balistickým střelám, může provádět vyhýbavé manévry za letu a může nasadit nesčetná protiopatření a lákat obranu na falešné cíle. Deset hypersonických samostatně manévrujících bojových hlavic je chráněno jak proti fyzickému poškození, tak proti elektromagnetickému pulsu, aby se zajistilo, že do cíle se dostanou nedotčené.
   Vlak strategických střel Barguzin: Když je umístíte na mobilní platformu, můžete docela získat strategickou výhodu. S tímto na mysli Rusové znovu zavedli vlak strategických raket: Po zemi může do pěti let jezdit pět takovýchto zamaskovaných mobilních odpalovacích platforem, z nichž každá nese šest raket RS-24 Jars. ‚Jaderný vlak‘ – správně zvaný BŽRK, jako ruská zkratka pro ‚bojový železniční raketový komplex‘ – je mobilní platformou pro převoz a odpalování strategických jaderných raket. I tyto vlaky je těžké zničit preventivním úderem, kvůli jejich mobilitě a schopnosti maskovat se za obyčejný nákladní vlak: Loni ruské ozbrojené síly sdělily, že jaderné vlaky, které už Nová dohoda START nezakazuje, budou obnoveny.

   Protiraketový obranný systém S-500: Systém protiraketové obrany S-500, a od základu mění rovnováhu sil mezi Spojenými státy a Ruskem. Jakmile budou v plném nasazení, budou S-500 schopny zasahovat US mezikontinentální balistické střely. To znamená, že koncept „vzájemně zaručeného zničení“ by už nemusel v budoucnu platit. Pokud bude Rusko schopno zničit většinu US atomovek překvapivým devastujícím prvním úderem a pak zasáhnout to, co ještě bude schopno proti nim protiúderu, pomocí S-500, tak se analýza nákladové rentability jaderného konfliktu úplně změní. S-500 není upgrade S-400, nýbrž nová konstrukce. Používá spousty nových technologií a S-400 převyšuje. Konstruován byl k zasahování balistických střel. Bude mít dostřel 500-600 km a zasahovat cíle bude až ve výšce 40 km. Tento systém je schopen sledovat 5-20 balistických cílů a zasahovat až 5-10 balistických cílů současně. Dovede zajistit obranu před balistickými raketami letícími 5-7 kilometrů za sekundu. Tento systém protiletecké obrany dovede sestřelovat satelity na nízké oběžné dráze. Plánuje se, že S-500 budou chránit Moskvu a oblasti kolem ní.

   Vymazat
  6. Agresory přivítá 10 000 000 samopalů. Z oken porodnic budou pálit čerstvě narození kojenci. V sousedství stojící léčebna dlouhodobě nemocných se stane zónou smrti. Babičky a dědečkové třímají v ruce zbraň a nekompromisně kosí vše živé, co jen připomíná nepřítele. V Bruselu sedící utajený zdroj se raduje. Konečně jsme Švýcarsko. Soudruhu Ransdodfe, už můžeš vystoupit z utajované zdrojové anonymity a veřejně prohlásit "Já to říkal, i když anonymně". Za zvuku trub vjíždí jeho BVP s vlajkou KSČM do Prahy, přes Karlův most směřuje rovnou na Hrad. Konečně máme vůdce a prezidenta jakého si zasloužíme.

   Vymazat
  7. Ransdorfa rád nemám - ale vy (Anon- 08,17) plácáte strašné hovadiny.

   Vymazat
  8. tak jak to tu fsecko ctu, tak sem docela rad, ze us sem starej, takze se vy fsicki mladici mnejte, ja sem si uz svy prozil, prostatu taky uz nemam a Plzen us taky nejni co bejvala, sice Budvarek je furt pohoda, ale boli po nem palice, takze celkem se neni na co tesit, jedine ten ajtomickej hribek....

   Vymazat
  9. Vždyť ten článek je plný hovadin. Imperiální choutky různých států světa jsou jasné a prochází napříč dějinami. Ať se jedná o Rusko, Francii, Anglii, Německo, Čínu. Celými dějinami se táhne jen a jen snaha všech urvat pro sebe co nejvíce. A je na nás, abychom se dokázali přiklonit na tu stranu, která zachová naší suverenitu a svobodu v maximální míře. Totální samostatnost neexistuje. Jak vypadá svoboda a volnost pod taktovkou medvěda z východu jsme si vyzkoušeli během 20 let. Viděl jsem některá sídla bratrské armády na vlastní oči. Chce se poohlédnout po jiných přátelích. Už klasik "komunista" napsal Mráz přichází z Kremlu. To je i můj názor, který se mi potvrzuje v průběhu dějin. Nic více nic méně.

   Vymazat
  10. Hloupost napsal Anonym 1.10 - jsme v e svazku NATO, který dirigují USA. nechci, aby kvůli amíkům jsme šli pro nic za nic do jaderné války a vychcípali. Nikdo mimo blbů a amíků tuhle apokalypsu nechce. Setrvání v NATO pro nás znamená přímé ohrožení biologické existence českého národa!!

   Vymazat
  11. Je legrační číst, jak si lidé stále pletou Rusko a Sovětský svaz. To je výsledek propagandy světového kurvítka a jeho českých poskoků (ČT a spol.)

   Vymazat
 2. Doporučení!
  Min. obrany ČR nechť otiskne 10x po sobě vydá v nejčtenějším tisku- MFD, LN, také na ve vysílání ČT / opakovaně v době největší sledovanosti/ tento inzerát:
  Všichni doprovázeči, mávači transpatentů a vlajkami "hvězdy a pruhy", nosiči buchet a štrůdlů, tedy vítači amerických vojáků " dargounské jízdy" nechť se bez prodlení dostaví na krajské vojenské správy a přivedou sebou syny a dcery, také vnuky a vnučky dovršivší věku 18 let k registraci. ( Zakázat ale uveřejnění záměru odvodní akce: že budou registrování jako potencinální spotřební materiál připravované útoční války!)
  A problém záměru MO ČR bude okamžitě vyřešen!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy si z toho děláte srandu, ale ono to tak dopadne. Přes telefony a počítače špehují lidi a přesně vědí, kdo stojí na jaké straně. A přeci nebudou do války s Ruskem povolávat rusofily a komouše, že, tam by hrozily sabotáže a neochota bojovat, naopak povolají ty zarytý nenávistivce k rusku, aby měli ajfr bojovat...

   Vymazat
  2. Jo, pořád se obdivuji matce přírodě, jak je dokonalá, a jak se o ty poškozené jedince umí dobře postarat. Nebraňme jí v tom, ať jsou ti bezmozci užiteční aspoň jako živé cíle při výchově ruské omladiny, když už jiný přínos nemají. Každý vojáček by si však měl zaplatil tu příležitost v celém rozsahu ze svého. Včetně výstavby svých pomníků a každoročních připomínkových oslav a hostin a ohňostrojů, na které bych s nadšením chodil a volal: "Věčná sláva všem padlým!" Aleš Krejčí / Brno

   Vymazat
  3. Pro Anonymního z 13. dubna 2015 8:39:
   obávám se, že nemáte pravdu. Sice jsem se také hned zpočátku zaradoval, že váleční štváči dostanou příležitost se ukázat, jenže ti budou hezky doma a v teple a budou nadále pobírat "žold" za "osvětu" a rozdávání červených karet. Odvedena bude, ostatně jako vždy, ta mlčící většina.
   Osobně mi to ani nevadí. Alespoň se potkám s podobně smýšlejícími, jako jsem já, až budeme zakládat novodobé čs. legie (pokud to přežiju). A kdyby mě, jako zarytého rusofila, neodvedli, také dobře. "Práce" bude i tady doma až až.
   L.C.

   Vymazat
  4. Pentagon jedná, jako by měl zaručeno, že Rusko neodpoví na masivní konvenční útok jaderně, nebo jako by měli technologii, která by dokázala ruský jaderný úder neutralizovat. Aneboé se prostě mýlí. Ruskop, tak jako všechny jaderné mocnosti, nebude s nukleární zbrané planě vyčkávat. Možná, že nezbude, než vyslat varovný výstřel, který ukáže,m že to Rusku myslí vážně Tím by mohl být omezený jaderný úder na některou zemi NATO, pouze řádově kilotunový kalibr. Aby Západ couvnul. Ten cíl by mohl klidně být někde v ČR, protože to je území, kterého si Západ tradičně nejméně cení. Kdyby šel úder na Polsko, Západ by reagoval emotivně. Ale kvůli ČR?

   Vymazat
  5. Jako jediný pořádný cíl pro malou kilotunovku považuji Mošnovské letiště. Má nejdelší rozjezdovou dráhu (bylo stavěné pro sovětské dálkové strategické bombardéry, pak ale Rusové přešli na rakety a bombardéry šly do šrotu), mohou na něm přistávat největší letecká monstra, pro logistiku východní fronty jak stvořené - je kousek od Polska (to aby viděli, co je čeká, kdyby nedali pokoj) a chodí tam nejvíc obdivovatelů letadýlek NATO.

   Vymazat
 3. no - poliaci a češi - bude to fungovať - a slováci a magyari - nič - slovinci, tak isto, len rumuni a bulhari , čím to je ? - smer je daný - z Ukrainy a Poľska - smer východ - v prvom rade padne Praha - a Berlin a Warsava - žiaden veľký útok pozemných síl nemá nádej - tak povedali vojaci - problémom v Rusku a okolí nie je generalita, ale vlastenectvo - a veľkosť priestoru -

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No Morava už žádný průmysl nemá, tak to bude pro brankyně blbé a při pletí řepky se taky neuplatní. Odvedenci budou fasovat tak snad helmy od hasičů nebo stavbařů, hadry, batohy a tenisky si vezmou z domova a bojovat budou tak košťatama nebo tabletama. No možná dostanou aspoň 2 granáty...

   Vymazat
 4. Pokud by elity a zrádní politici povalovali občany do války, tak je potřeba tyto zločince postřílet a k žádné válce nedojde. Raději umřu v boji proti těmto zločincům, než za ně pokládat život ve jejich válce a vraždit nevinné vojáky a občany jiných zemí vč. Ruska. Ať to zkusí povolat Němce, Francouze apod. Věřím, že dnes už mladí lidé nebudou tak pitomí, aby v zájmu zločinců položili svoje životy. Zlikvidovat ty, kteří vyvolávají válku a ženou nás na jatka. !!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechám se narukovat, vyfasuju zbraně a použiju je proti těm, co mě povolali.

   Vymazat
  2. Zjistete si jake zakony plati na fronte, kdyz se jedna o obvineni ze vzpoury.

   Vymazat
  3. obávám se , že většina mladých , masírovaných 25 let pravdoláskařskou propagandou, blbí jsou . Vzpomeńte na volby prezidenta . Myslí si , že největší nepřítel lidstva jsou Rusové a válka že je něco , co se hraje tak pěkně na počítači .

   Vymazat
  4. Postřílet ty zrádce-to bude mnohem míň obětí než v tý válce.

   Vymazat
  5. I já bych šel hned s tebou a ty šmejdy likvidoval.

   Vymazat
  6. Souhlasm s Vámi. Hlavně ať si to tu pořádně špehujou. Já bych jim vyvraždil celé rodiny, těm kriplům (a vím, že bych s tím problém neměl, protože zmrd porodí jen zmrda a za dvacet let ho tu máme znova)

   Vymazat
  7. CITACE:
   Anonymní13. dubna 2015 8:56

   Zjistete si jake zakony plati na fronte, kdyz se jedna o obvineni ze vzpoury.
   ******************************************************************
   Víte, když mne zavolají do války, je to pro mne jasné znamení, ŽE MNE CHTĚJÍ NECHAT ZABÍT!!!!

   Budu se bránit. Budu se bránit před těmi CO MNE CHTĚJÍ NECHAT ZABÍT.

   Je jedno, jestli mne zabije "nepřítel" nebo přímo ti co mne chtějí nechat zabít - vzbouřím se a mám aspoň trochu neděje, že některé z těch co mne chtějí nechat zabít VEZMU SEBOU!!!

   Vymazat
 5. Pokud by si na fruntu s Ruskem odvedli karlovce, halvlisty a mávače USA konvojům spolu s knížetem, kalouskem, putnou a němcovou, tak by mi to ani tolik nevadilo...

  OdpovědětVymazat
 6. Nikdy neverte NAZIstum z USA - jejich federalni vlada nikdy nedodrazela zadnou mezinarodni dohodu .... Vsechny indiany mluvi se o 100 milionech indianu vyvrazdili. Vsechny dohody co byly podepsany s indiany a federalni vladou byly vzdy poruseny a nakonec indiany masakrvali donutili je se branit a pak je obvinili ze maji zbrane a brani se a tak porusili dohodu. Pak nasadili vojska a dokoncili nejevetsi GENOCIDU sveta.... Israel dela presne to same v Palestine jiz 100 let.... (zacali s cistkou jeste pred 1917 kdy Balfour zavelel ke krizacke valce...)

  USA je nacisticky stat - posledniho president co s tim chtel neco delat proste zabili - JFK. Od te doby oficialne vladnou nacisti a verejne to prohlasili po 9/11 ...... samo sebou spolupracuji ruku v ruce s Rothchildovymi bankeri a globalni sionistickou mafii ...

  ;;;;;;;

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji komunistům a CCCP za krásný život v míru a klidu. Jedině Rusko dokáže držet v Evropě mír.

   Vymazat
  2. 8:41 - máš pravdu, mnohokrát jsem to psal. Teď máme dobré kamarády. Budeme dodávat maso pro strýčka Sama.

   Vymazat
  3. 8.41 ! Zlatá slova .

   Vymazat
 7. Ve Svedsku aby zvysili rozpocet na zbrojeni - tak udelali kachnu neviditelne ponorky u Stockholmu ...... 'nekdo' (nacisticky spion aka CIA-Mossad) pry videl neco na mori a vypadalo to jako kdyby se to potapelo ....
  Udelal fotku na mobilu a poslal to ministerstvo obrany - idioti. Hned z toho byla RUSKA ponorka, v medii vsichni sileli nadavali Putinovi do .......
  Po mesicich hledala svedska armada ponorku - kolem 15 mil EUR vydohili na to aby hledali ponorku ......

  Dnes na RT vysla zprava ze ponorka to nebyla - pokud to bylo neco tak to byla mala rybarksa lodka (definitivni uzavreni pribehu....) Moment vlastne ne - svedi dospeli k zavery ze musi posilit rozpocet aby se mohli branit RUSKU ...... (jenom pul miliardy svedkych korun...)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chtel jsem rict pres pul miliardy dolaru - ne svedskych korun ....

   Vymazat
  2. Sobotka slíbil Američanům, že pro armádu koupíme jejich vrtulníky a vyřadíme pro nepřítele nebezpečnější techniku z Ruska. To, co čteme, je Bohouškova a Zadolárkova milistná předehra před aktem razantních úspor. Babiš jel do juesej vyjednávat dodávky Vodňanských kuřat v prášku pro vojáky ve vzdálených misích. Babiš bude strouhat do prášku i pařáty, vykuk jeden.

   Vymazat
 8. To jsem zvědavý, jak se dostaví ta kvanta nadšených čecháčků do války. Máme sice hodně pitomců co si hrají s airsoftem a tzv. military kluby, ale až zjistí, že nejde o hru, ale o život a s jejich návratem se jaksi nepočítá, tak už vidím to nadšení. Další věc je, že do té války asi půjdou s těma airsoftovýma flintičkama a ve vlastních hadrech. Leda, že by zámoří dodalo vercajk.
  No a další sranda nastane, až se nepodaří svrhnout "Ruského cara" a odveta bude hodně, ale hodně bolestná. Řekl bych finální. Pak ty miliony bojovníků jaksi zmizí, vypaří se, pohnojí step a bezprizorní ženy myslím ani žádný průmysl a zázemí nebudou potřebovat pokud něco vůbec zbyde. Jisté je, že Rusové nezapomenou ani na původce zla a bude tam hodně veselo a hodně "štěstí" z reál prožitku armagedonu. Jen nevím co si počnou Ti co vylezou z US krytů a kam si půjdou koupit základní životní potřeby jako hambáč a kolu. Kdopak bude chtít něco prodat za dolárek nebo unci zlata neokomům? Všeho bude nedostatek až na tyhle sračky. Takže jen tak dál, blíží se konec lidí a návrat bohů. Je třeba to svinstvo tady uklidit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A hlavně - ti, co měli prachy na vybudování krytů, až vylezou, kdo na ně bude dřít, když ti chudáci dělníci budou "vypařeni " atomovkou? Chcípnou hlady!

   Vymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 10. Nezamestnanost - sliby o skvelem duchodu - dobry plat z vyssich danich

  A krome toho dalsi lzi ......, pro armady clovek nepotrebuje kvalifikaci....

  Zvysena agresivita pomoci VIDEO HER a dalsich modifikovanych elementu .... jako napr ruzna antidepresiva atd ---- vibrace z telefonnich vezi .....

  Sireni nenavisti ......

  ;;;;;
  Jednou si nacisty pustis do statu - do vlady, k penizum,mediim, energii, zdravotnictvi atd.... pak se zabydli a vykradou vse co ma hodnotu ve state. Zadluzi stat. Rozvrati kulturu. Rozvrati rodinu. Rozvrati moralni zaklady. Udelaji par teroristickych akci ktere prodaji lidem jako ze jsou od nejakeho nepritele, ktereho sami vytvori .... v medii to prodaji lidem.

  Lide se najdou a pujdou radi do armady zabijet protoze budou za to placeni ..... (podivej se do se deje v USA .... to se bude dit i v Cesku..) Vytvori elitni jednotky za statni penize - pak se budou elitni jednotky privatizovat za babku .... pak je budou pouzivat korporace. Nakonec je pouoziji proti vlastnim obyvatelum...... MADE in the USA

  pokud je nezastavime....

  OdpovědětVymazat
 11. VAROVÁNÍ,ŽE NEOSRÁČI Z MAMI HOTELŮ SI MÁVÁNÍM RUDÝCH KARET PŘIVODÍ POVINNÉ ODVODY,ABY BRZY ZAVALILI SVÝMI MRTVOLAMI JSOU MARNÁ..

  Je jasné,že nikdo nebude chtít,aby jsme dostali každý zbraně a zavřeli je do skříní,nebot NKDO nechce to co má už civilizované a pokročilé ŠVÝCARSKO,které se neodvážil obsadit ani HITLER.Ted s neosráči včele půjdou brzy hlavně zálohy,které mají výcvik od komunistů a BLIZKRIEG mají vyhrát.No gratulujme si k námi zvoleným zástupcům a vládě,která TEN MASAKR USKUTEČNÍ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chces znat pravdu o Svycarsku ..... tady to je...je to asi dva roky na verejnosti - (bohuzel v anglictine...)

   http://www.zerohedge.com/news/2015-04-11/meet-secretive-group-runs-world

   Vymazat
  2. Chces vedet pravdu o Svycarsku tady to je cast 2 ....

   The mercurial history of Switzerland is entwined as much around the original Illuminati conspiracies, as to the rapid growth of the Vatican Bank, and the Swiss Cross Keys in Banks logos, the origins of Kloten, as well as Templers Cross as the national flag. Cross-combine it with the Temple Bar and Temple District of London, the Templer Church and Templer Knight's Protection of the Monarchy, the vast underpinning wealth of London, the Global escalation of Masons and Secret Societies, and it raises deep questions of Who's controlling Who in this Global Zoo? Be sure of one thing, none are working for YOU! But, while the Swiss are compromised as Hell here, is there 'possibly' a Strictly Off Radar group working via London to help all of us recover? True Knights who march to no one's orders? Who else has such power to keep the Zionists out? Only London has the Glass Ceilings in place to block these viral Varmints in Banking. London Knows! And London has been a major CIA Cash machine for decades. To make the profits in London, and Tax Evade in Switzerland using Liechtenstein Trusts.

   Vymazat
  3. Chces vedet pravdu o Svycarsku .... tady to je .... cast 3

   https://truthernews.wordpress.com/2015/03/31/10-reasons-why-switzerland-is-home-to-the-cia-central-intelligence-agency/

   Vymazat
  4. Preji hezky den ... kdyz si budete procitat a premyslet nad informacemi ....

   Nas zajimaji jenom fakta .....

   Vymazat
  5. 9:40 - Na každém šprochu, pravdy trochu. Kdo se zajímá delší dobu, vidí budoucnost dost jasně. Jediná záchrana je asi Putin. Být tam člověk bez brilantního myšlení, tak živí by chodili v pláštěnkách i na slunci a žrali jodové tablety. Taky přeji hezký den a krásné konvoje. Možná se svezete :-)

   Vymazat
 12. Evo Morales .... (bohuzel v anglictine...) rekl tak jak to je o Americe.... Amerika je nejvetsi teroristicka organizace mafianskeho stylu....

  The Bolivian president rejected the U.S. aggressions against Venezuela and the rest of the region. Bolivian president Evo Morales harshly condemned the United States Government for creating chaos, for promoting destabilization, and for attacking the sovereignty of nations as it continues to move forward with imperialist attitudes against countries around the world.

  This content was originally published by teleSUR at the following address:

  http://www.telesurtv.net/english/news/Evo-Morales-Slams-Washington-During-Speech-at-Summit-20150411-0026.html.
  If you intend to use it, please cite the source and provide a link to the original article. www.teleSURtv.net/english

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Az bude cesky president a ceska vlada mluvit tak jako Evo Morales president Bolivie - pak mame sanci uhajit SVOBODU...

   Vymazat
 13. Chces pravdu o Svycarsku .....tak poslouchej ....

  3 tydny pred tim nez ve Svycarsku lide volili (YES....pro zlatem krytou menu...) nam bylo z Londyna receno, po te co jsme se dotazovali, ze hlasovani bylo rozhodnuto a lide nemaji sanci i kdyby 99% hlasovalo pro YES ....., dva dny pred hlasovanim jsem se jeste dotazoval zda se neco nezmenilo. Vysmali se mi a rekli, kdo jsi ze veris v demokracii ve Svycarsku.....vse rizeno bankami.

  Po hlasovani YES jsem pak mohl jenom konstatovat ze to co nam bylo receno byla pravda ......

  OdpovědětVymazat
 14. Uran Plutonovič13. dubna 2015 9:54

  Vy jste všichni egoisti a máte nedostatek empatie. Uvědomujete si vůbec kolika amerikoanálofilům uděláte radost, když jim umožníte zdechnout za americké zájmy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To bude krásné až my Češi společně padneme za Obamu a jeho rodinu.

   Vymazat
 15. Nepochybuji o tom, že Rusko (tajná služba) má tyto informace, na rozdíl od nás a občanů EU, k dispozici průběžně a obratem. Ještě se někdo podivuje nad tím, že si "preventivně" chrání své námořní základny? Že cítí ohrožení při zkracování doby reakce , přibližováním NATO k jejich hranicím? Není to evidentně Rusko, kdo chce anektovat území,zdroje, kdo chce válčit. Čím dál víc se obávám, že válka je nevyhnutelná. Dokud budou SSA dělat kroky k tomu, aby zvětšili šanci vyhrát. Mrtví budou závidět živým, říká proroctví...Nebo to dokáže někdo zastavit? J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Živí budou závidět mrtvým, jste to popletl :-D

   Vymazat
  2. JB

   Pred velikonocema USA se pokusilo 5 krat vypustit nuklearni rakety na Rusko protoze jsou frustrovani z toho ze nemohou dohnat Putina k tomu aby odpovedel vojensky na serii utoku na Rusko at jiz z Ukrainy ....

   5 krat jejich system zkolaboval ...... urcite skupiny v USA so si rikaji White Hats diky svemu agentovi Charles Hagel zmenily system kodu na vypaleni nuklearniho utoku na Rusko.... (Hagel byl samo sebou as pred rokem vyhozen ponevadz se prolaklo ze je ruku v ruce s White Hats tak jako asi na 300 generalu co byli vyhozeni z armady ponevadz odmitli globalni valku a utok na Rusko .....

   Rusko a Cina urdzi mir - maji vsechny trumfy v rukou....je mozne ze USA nebo Israel mohou vypustit nejakou nuklearni hlavici - to je fakt. Rusko a Cina neodpovi ...... v pripade ze by odpovedeli .... tak by to udelali jinak ..... Cina odrovna vsechny US satelity behem minut a soucasne Rusko by behem 20 minut vyhladilo 200 milionu amiku - plus vsechny jejich zakladny by byly vyhlazeny - (toto je fakt ..... Amici nemaji sanci....diky bohu..)

   Cekame jen na to az z Londyna bude dan pokyn na vypusteni Yaunu kryteho zlatem .... pak vse pujde jak po masle ..... zacatek transformace.

   Vymazat
 16. Snad opravdu jenom komediant ve funkci ministra může počítat s tím, že Češi půjdou bojovat za konečné vítězství hnědého moru na Ukrajině a v celé Evropě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Stropnický měl zůstat u herectví. Výborně by se uplatnil v rolích zlých černokněžníků a nikdo by na něj ve zlém nevzpomínal. Když jsem uviděla tu fotku na začátku článku, lekla jsem se.

   Vymazat
  2. To není jen komediant, ale darebák toho největšího kalibru. Ostatně, nezaznamenal jsem, že by se po převratu 89 objevil na jevišti nějaký herec s nepokřiveným charakterem

   Vymazat
 17. VLASTIMILE NAPIŠ ZDA BUDEŠ CHTÍT DO SKŘINĚ SI SÁM KOUPIT SAMOPAL

  abychom tu měli konečně AMERIKU.A nezapomen,že NWO čeká,až budeš volit vládu smrti znovu a znovu tak jako už čtvrtstoletí děláme všichni.Ono po vykradení republiky,nízkých platech,které nuti k zadlužení a pozdějši exekuci,zadlužení státu musí následovat naše cesta na smrt v čele s neosráčů vychovaných k k účelu zavalit našimi mrtvolami SOVĚTSKÝ SVAZ BOLŠEVICKÉHO PUTINA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle neni kritika k Vašim postojům, v žádném případě...... Byl bych ale rád aby nikdo z civilistů nemusel kupovat AK-čka. Není to nezbytné, tuhle tahanici vyhrajeme jiným způsobem.. ......

   Amíci se porazí sami ..... zničili si svoji ekonomiku, znehodnotili dolar ..... nikdo je k tomu nenutil, samo sebou kromě jejich nejlepšich kámošů ze sio-mafie...

   Svě se nenechá zatlačit do kouta aby pak musel bojovat ...... podívejte se na ruský rubl....a to je jenom začátek ...... Víte kolik byl rubl za doby SSSR......

   Vymazat
  2. ŽÁDNÝM SAMOSPÁDEM TO NEPŮJDE.SVĚT SE NECHÁ ZATLAČIT NA JATKA

   minulým válkám taky nikdo nezabránil.Chamtivvost NWO boháčů,kteři si hodlají namastit kapsy na našich mrtvolách je bez skrupulí.Pokud nebude nikdo přemýšlet jak se zbavit garnitury politiků,kteří nám při volbách kradou hlasy,aby později své voliče dali za své zvolení pozabíjet ,do té doby tady jejich nackovská politika bude kralovat a knížata se smát,co jsme to za lůza..

   Vymazat
 18. Vyhladit obyvatele zemí Polska, Česka, Slovenska atd. a vystěhovat zde svoje uprchlíky.
  Myslím si , že to je účel.

  OdpovědětVymazat
 19. MUSLIMANI V ČR SE UŽ DALI SLYŠET

  Když se vám nelíbíme,tak se vystěhujte.My jsme byli nejúspěšnějši ve středověku,kdy jsme obsadili půl EVROPY a nechápeme proč by zde nemohl být znovu středověk a hezké podřezávání křestanských nevěřících psů.Za námi jsou boháči z NWO v čele s hrabětem KHÁRLEM VON BILDERBERG.
  Vítězství zdar

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Muslimové zapomínají na existenci jiných dimensí , kde je místo pro nejvyšší mílosti podrobena celé civilizace a jen na naší dimensi je odporoučené to dílo boží nemilosti , které stále narůsta a připravuje se ke zničení tohoto světa. Kdo se chystá k boží nemilosti, ten se nemůže odkazovat na vítězsrví a anai na milosrdenství i neexistuje milost pro toho , kdo zabíjí lidi a tedy ani žádného boha není ,který by omluvil zabíjení at je to pro nevěřící a at je to pro vraždící i když tak rádi umírají, jednou se to těmto určitě splní a včetně odsouzení všech i těch nejvyšších co pro to se klaněli a zbytečně umřeli, byt i ted ses slávou.

   Vymazat
 20. Je mi už sedmdesát let, mám 2letého vnuka, 15ti a 20ti leté vnučky snad se nedožiju aby je zabili ve válce, doufám, že už brzo umřu abych to neviděla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebuďte smutná;jste máma jako já a ostatní děvčata tady....chápu to tak,že to prostě nesmíme nechat dopustit...všude se snažit
   být pro mír a pro život...nebojte se!Vy naopak se dožijete radosti ze svých blízkých!
   hezký den a buďte zdráva
   jituš

   Vymazat
 21. Scénàř je strašlivý a naprosto možný.
  Jedtli se toto uskuteční,tak potěš pánbůh....
  Pozdrav Vlastimilovi! : ))))
  jako vždy má pravdu..i když se mi samozřejmě někdy nelíbí,což je ,z toho hodnocení vyplývajících vyhlídek ,zcela pochopitelné..
  članek mně vyděsi!
  jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mě nejvíc vyděsila fotka pana Stropnického. Vypadá tam jako zlý černokněžník. Ale v pohádkách vítězí dobro nad zlem. Proto věřme, že i tahle dobře skončí.

   Vymazat
  2. Přesně takhle si ho taky představuju -chybí mu ta černá špičatá gotická pokrývka hlavy !
   je odporný,jako zlý přerostlý SKŘET!!!!!
   j.

   Vymazat
  3. Stropnický je dokonale zmagořená loutka. Nicolas Cage ve filmu Lord of War jako kdyby nám tohohle kašpara předznamenal.

   Vymazat
 22. To budou maminky koukat, až jim příjde povolávák do zbrojovky. Hlavně, že mají fotky z mávání konvoju.

  OdpovědětVymazat
 23. Budou si je moc vystavit na pracovním pultíku, až budou plnit patrony.

  OdpovědětVymazat
 24. Jó,Ondřeji,možná by bylo dobrý se už začít někam buď dekovat anebo na ty budoucí sviňárny nereagovat a zkrátka nikam nejít..musí se to promyslel,jak se dostat z té sráčoviny pryč...
  pa jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, to je jednoduché, musí se to nějak doklepat do příštích voleb, a potom si dvakrát anebo raději třikrát rozmyslet komu dát hlas.
   Ahoj

   Vymazat
  2. No,doufejme ,že se to podaří...
   opatruj se
   j.

   Vymazat
  3. Člověk by neměl opouštět zemi, kde byl zrozen.

   Vymazat
  4. Anonymní13. dubna 2015 14:20

   to záleží na okolnostech

   Vymazat
  5. Přesně tak ,ale kam ?
   Chtělo by to asi všechno projet- pořádně se podívat ..
   možná ještě Sibiŕ,Jižní Amerika,nemám aktuální znalosti ... evropa mě nějak začala štvàt.
   člověk tak touží po klidu -tak vroucně po klidu,jednoduchosti a bezpečí ... dívat se do nebe ,na hvězdy,na stromy,zvíŕata...
   prostě Pànu Bohu DO OKEN !!!!!!!!!!
   jituš

   Vymazat
  6. Chlapci a děvčata,není kam.Musíme to zkusit nějak"urejdovat" ale těžko.

   Vymazat
 25. nazdar
  Závěry, které autor článku vyvozuje, jsou očekávané a odpovídají našemu podří-zení Americe. Ale nerad bych hysterčil na povel. V článku se říká:
  „… neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky.“
  Z toho rozumím, že doposud naše armáda nesměla působit mimo ČR a to nebylo v souladu s úkoly NATO, které jsme již přijali a to je chránit všechny své členské země. Takže tady jde o to, jestli se touto změnou, rozšiřuje působnost ČSarmy na země NATO, nebo na celý svět.
  V prvém případě, by se jenom zpětně dodělávala legislativa k našemu NATO závazku. V druhém případě souhlasím s článkem, situace se zhoršuje a brzy bude občanský protest považován za vlastizradu. Bohužel zde není odkaz na text změny zákona, takže nevíme, o který případ se jedná.
  Nehledě k výše uvedenému, bych chtěl využít téma a přimluvit se za obnovenou brannou povinnost chlapců. Nemůžeme pouze volat po svobodě a nemít schopnost si ji bránit.
  Tito vycvičení a odpovídajícím způsobem vyzbrojení branci, by vytvářeli domobranu, s pravomocí bránit pouze naše území. Na námitku, jak by mohli obstát, před tisícovkami ruských tanků a bombardérů, odpovídám, že nemohli, k tomu tu je NATO. Ale je velmi mnoho jiných ohrožení, která by úspěšně řešit mohli. Bohužel zde zůstává slabé místo a tím je neprodejnost jejich velitelského sboru, ale to je na jiný příspěvek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dnes není možná obrana jen vlstní vlasti a tak jakýkoliv voják i neprofesionál bude zavlečen do boje bez vlasti, ale za oligachy a to tak jak to představuje Ukrajina. Co chybí k tomu , abyUkrajinci nebojovali proti ů Rusům" i za hranicemi a to u nás.

   Vymazat
 26. Nemyslím že se to zdaří. Zbohatlíci spustí příšernej povyk, protože se to bude týkat jejich dětí a vnuků, ( i vnuček) a to oni nikdy nepřipustí.Když si vzpomenu, jak otevřenejma držkama hulákali, že ZVS byla komunistická zhovadilost, a všechny kasárna nechali rozflákat, strojní a motoristickou vybavenost dali do šrotu, a jen se pošklebovali, že žádnou armádu nikdy nebudeme potřebovat... a teď za super drahý prachy budou muset obnovit a vybavit kasárna - i jen na přespání pár amíků během přejezdu konvoje stálo provizorní vybavení spoustu peněz.... jo.- Od zdi - ke zdi - jak roztomile české, a roztomile hovadské. Předpokládám, že zbohatlická verbež bude podplácet a sypat prachy za modrou pro své synáčky! Snad ale teď lidi dohlédnou, aby všechno konečně bylo padni komu padni!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děti zbohatlíků nerukují ani na Ukrajině, maximálně si párkrát vystřelí z velké dálky na civilní obyvatele, dostanou vyznamenání za příkladnou odvahu v boji (zabité civilisty, děti, staré lidi) a vrátí se domů.

   Vymazat
  2. Zase prostor pro korupci, máš peníze, tak ti synka nezabijí, nemáš, máš smůlu, bude muset jít jako živý štít.

   Vymazat
 27. V rámci právě probíhající informační války navrhuji šířit tento článek - kam jen to půjde! A zasílat ho i všem poslancům - ať ho mají třeba 100x, ale ať se PROBOHA aspoň seznámí s jeho obsahem!

  OdpovědětVymazat
 28. A co to žvaníš o ruských tancích a bombardérech? Přeskočilo ti? To byli Rusové, kteří napadli a rozmlátili Afghanistán, Irák, Lybii, a serou se do Syrie, a na Ukrajinu? Že jsem si nevšim.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nazdar
   Jestli se Vaše rozhořčení vztahuje k mému příspěvku, tak jsem pouze chtěl vyjádřit nějakou velkou vojenskou sílu, proti které domobrana z principu, nemůže být úspěšná. Přičemž, by to nemělo být příčinou, proč myšlenku domobrany zamítnout.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 29. A VOLOVÉ NE,ABY JSTE SI TAM NA PARLAMENTNÍCH LISTECH DĚLALI SRANDU

  Je to tam myšleno smrtelně vážně.Ostatně jak jsem si všiml,začinají o tom psát i jiné občanské weby,takže je možné,že to tam redakce NR nenašla nebot je to tam zastrčené,aby to zas ROTSHILD a ROKYFELDER z NWO nevyštárali a nesežrali při své chamtivosti.

  OdpovědětVymazat
 30. Kopírujme tento článek a vylepujme ho na ulicích, na zastávkách!

  OdpovědětVymazat
 31. Zmizel tady návod jak to řešit,který visí na PARLAMENTNICH LISTECH

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Josef-Mrazek-Jak-to-udelat-aby-politici-zase-neukradli-moc-kterou-jim-volici-volbami-jen-propujcili-369297

  OdpovědětVymazat
 32. Mobilizujte, mobilizujte, při první příležitosti frnknu na ruskou stranu a to i s americkými zbraněmi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NEŽ DOBĚHNEŠ K NAŠEMU ORLÍKOVI A PRIMA CAROVI

   nadělají z tebe neosráči komediantského ministra války zezadu cedník na nudle.Hled se raději přidat k NR a vybúrime barák těm našim prolhaným křivákům,kteři nám při volbách kradou hlasy,aby z nás BRZY udělali mrtvoly a zpracovali je na náhradní díly a mydlo, ještě než umřou,aby byl profit..

   Vymazat
 33. Toto je nejzásadnější článek, který je v ČR publikován. Šiřte ho prosím mezi své známé ... i neznámé... jinak jsme všichni úplně v haj..lu. Týká se naprosto VŠECH - i těch blbých politiků a jejich rodin.... a také jejich majetků a hlavně CELÉHO ÚZEMÍ naší země!!!!

  OdpovědětVymazat
 34. My všichni jsme odpovědní za zemi, v níž jsme se narodili - měli bychom si toho být vědomi - a šíření této informace je naší povinností.

  OdpovědětVymazat
 35. Apeluji na iniciativu Nová republika: PROSÍM, dejte najevo, ZDA SE NA SETKÁNÍ V JIHLAVĚ 21.4. BUDE ŘEŠIT, JAK TENTO TEXT ROZŠÍŘIT A JAK DEMONSTROVAT, MASOVĚ, PŘED JEHO SCHVALOVÁNÍM PARLAMENTEM. NEJLÉPE, JESTLI SE V JIIHLAVĚ BUDE DOMLOUVAT NĚJAKÉ OCCUPY PARLAMENTU.
  Dejte, prosím, vědět samostaným článkem. Nebo uspořádejte jiné setkání na toto téma. Chci pomoci! Nebo, pane Dvořák,pište mi na mail oschwab@seznam.cz.

  OdpovědětVymazat
 36. Opravuji: ...před schvalováním zákona o odvodech Parlamentem.

  OdpovědětVymazat
 37. Článek by bylo potřeba ZKOPÍROVAT a PŘELOŽIT DO VŠECH JAZYKŮ ZEMÍ,KtERÉ
  TVOŘÍ TZV.BERANIDLO proti Rusku.
  Rozšířit všude...
  jituš

  OdpovědětVymazat
 38. Pro info zasílám toto:
  http://narodnidemokracie.cz/manevry-nato-v-cechach-pripravuji-zapadni-elity-valku-s-ruskem/#more-2942


  OdpovědětVymazat
 39. USA od Vietnamu nedává do bojů vlastní lidi - ty si ničí v tichosti "doma", ale vždy vyprovokuje v jednom národě rozbroje a pak použije jedny proti druhým anebo koalice ochotných zemí proti darebáckým státům. Teď jí však dochází dech a nemá zdroje. Těmi novými ZDROJI, které budou za jejich zájmy bojovat a umírat, máme být nyní MY - MY VŠICHNI, včetně území celé naší země!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O tom není pochyby!proto článek shora šířit!
   j.

   Vymazat
 40. SPOLU S ČLÁNKEM JE TŘEBA ŠIŘIT NÁVOD JAK ZABRÁNIT

  naši garnituře politiků,aby zas nebyli ZNOVU zvoleni a dostali své voliče na JATKA dalši války.Nezapomente poté co rozkradli republiku,dali nám nízké platy,které jsou DVACET LET pod úrovní EU a to s cilem domácnosti zadlužit a exekutorskými vadnými zákony je vykrást,zadlužili republiku naplno ted pokracuji tim,ze NÁS VŠECHNY POZABÍJÍ VE VÁLCE,aby NWO nenažraných boháčů a OLIGARCHŮ znovu vydělalo na mrtvolách války.

  čtěte http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Josef-Mrazek-Jak-to-udelat-aby-politici-zase-neukradli-moc-kterou-jim-volici-volbami-jen-propujcili-369297

  OdpovědětVymazat
 41. Docela by mě zajímalo jaká je stávající podpora NATO, respektive kolik % lidí je pro vystoupení z ní.

  OdpovědětVymazat
 42. Už dlouho jsem nečetl takovou snůšku blábolů jako je tohle, nejhorší na tom je, že jak znám mentalitu našeho národa, tak tomu spousta lidí uvěří. Já sice podporuju svobodu názorů, ale co je moc, to je moc, za takovéhle lhaní a šíření poplašných zpráv by měli autora zavřít až zčerná!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto není síření poplašných zpráv. Po celé Evropě se zbrojí, probíhají provokující cvičení a přejezdy. Je to předpříprava na válku, která z největší pravděpodobností bude. To se máme zatáhnout do války kvůli východní Ukrajině? Za mě jednoznačně ne! Myslí si tu někdo, že nás západní státy ochrání?:) Východní Evropa slouží a sloužila jako první linie, vždy jsme pro ně plebs byli, vždy budeme. Toť můj názor

   Vymazat
 43. OPAKUJI ZNOVU,ŽE NĚMECKO,KTERÉ ZA HITLERA UZAVČELO JEN BEZPODMÍNEČNOU KAPITULACI JE NADÁLE VAZAL VELMOCI

  a ubohá MUTTI MERKEL má za úkol splnit potřetí svou historickou úlohu vyrazit do války za Nový světový řád NWO korporací,aby na našich mrtvolách ZASE vydělali.Brzy povolají k odvodu i naše slečny a ženy,aby je poslali na Ukrajinu náckům k znásilnování

  OdpovědětVymazat
 44. Znovu je potreba si zopakovat osvobozeni evropy ze strany Ruska. Jak se znovu ukazuje porad jsou v tom namoceni jedni a ti stejni hraci tedy Nemecko od ktereho se to siri do cele evropy dale. To pokud nebude pod dohledem tak tu neustale mame opakujici se vlny valek porad a porad dokola .

  OdpovědětVymazat
 45. Ahojte, no to je počteníčko, jsem z generace Husákových dětí, ale nad některými příspěvky mi zůstává rozum stát. Naše generace je bohužel poslední, která ještě zažila dobré časy, ale to je těžké mladším vysvětlovat. Nevím, jak jste na tom s dějinami, ale naši republiku osvobodila Armáda s rudou hvězdou, ať se to někomu líbí, nebo ne a pokud si pamatuju dobře na dětství, přestože nás osvoboditelé "hlídali" další roky, bylo nám fajn, podívali jsme se do zahraničí, přestože naši pracovali v kravíně a banány jsme taky mívali, ale bylo všechno v pořádku a mělo to řád. Byli jsem sportovci, studenti a pracanti a byli jsme š'tastní. Jen co banda okolo Havla začala řvát, šlo to všechno do kopru, z ruských vzorů atletů za naší generace se z nové generace stala banda obtloustlých dětí s mobilem u ucha a hamburgrem v ruce, děti se neučí, nečtou, nesportují, jen by se střílely a zabíjely a to našim dětem nic dobrého nepřinese. Ameriku nám byl čert dlužen a doufám, že se všichni vzpamatujeme a budeme s tím něco dělat, protože je jen otázka času, kdy se tady roztáhne jak rakovina a začne nás požírat. Amerika je nejzadluženější stát a jedině tak se ze srabu dostane, když udělá bordel mezi spojenci z Evropy, aby zase jakoby mohla přijít a rádoby zachraňovat, ve skutečnosti to právě Amerika udělala bordel v celém světě a protože Rusko má vše, co Amerika dávno nemá, potřebuje se k tomu dostat a jak to provede? Přes úplatné Německo a zkorumpovanou Francii o Británii ani nemluvím. Kdo si vybaví dějiny, vzpomene si, kterou cestou se tito "bratři" vydali, když naší malé zemi bylo nejhůž. Bacha na to, Němci byli a vždy budou naši nepřátelé, ať už to vidíme, jak chceme, ale pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte, že se za posledních 25let všechno podřizuje jen Německu, podle Německa se srovnají hranice, Německo rozhodne, jak zbytek Evropy bude pracovat a za kolik a to je minimum. Tichá voda........... Nezapomínejme, kdo byli naši spojenci a jako vlastenci bychom se měli hrdě hlásit k tomu, že nás osvobodilo Rusko a neměli bychom se stydět za to, že to říkáme nahlas a nelezme do prdele Americe, Bruselu a bůhví komu, jen proto, že vypadají silnější. ŽIŽKA BY SE MUSEL V HROBĚ OBRACET, KDYBY TOTO SLYŠEL. JSME ČEŠI, TAK SE K TOMU HRDĚ HLASME

  OdpovědětVymazat