Reklama

sobota 25. dubna 2015

Smutná bilance tzv. sociální reformy


Martin Stanoev
25.4.2015  A2larm

Informace o špatné situaci v sociálních službách se v médiích objevují výrazněji teprve v poslední době. Hlavní nápor však úředníci i potřební zažili už za ministra Drábka.Teprve nedávno padl rozsudek nad Vladimírem Šiškou, bývalým náměstkem ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Před časem byly také zveřejněny informace o napadeních úředníků na Úřadech práce v posledních několika měsících. Agresivita vůči úředníkům není ničím novým, výrazněji se vyhrotila již při zavedení nefunkčního softwaru a opožďování výplat dávek. Jaká smutná bilance tzv. sociální reformy nás ještě čeká? Ať už se dozvíme cokoliv, pracovníky v sociální oblasti to stěží překvapí. Otázku tedy raději zformulujme takto: Co se ještě dozvíme o důsledcích této reformy z médií?

Následky nefunkčního softwaru

V roce 2012, kdy byl zaváděn za dosti zvláštních okolností software na výplatu dávek v hmotné nouzi, který se nestal nikdy plně funkčním, muselo množství lidí s částkou životního či existenčního minima hospodařit o čtrnáct dní déle, než předpokládali. Agresivita žadatelů o dávky začala rapidně narůstat. V té době jsem působil na pozici sociálního kurátora a byl jsem v kontaktu s lidmi s nejvyšší mírou sociálního vyloučení, především s bezdomovci a lidmi propuštěnými z vězení. Několikrát jsem se ocitl v situaci, která byla velmi blízko fyzickému napadení, ač jsem pouze zprostředkovával předání peněžní poukázky lidem bez trvalého bydliště. Součástí výplaty dávek by měla teoreticky být i sociální práce s žadatelem o dávku. Není asi příliš nutné zdůrazňovat, že s touto „reformou“ se jakékoliv možnosti poradenství a motivování žadatelů dostaly do roviny zbožných přání a první týdny musela probíhat výplata dávek dokonce za asistence policie.

Situace v resortu se v této době dramaticky zhoršila, zdaleka nejenom na úřadech práce. Vytvoření těžko překonatelné bariéry mezi lidmi závislými na sociálních dávkách a úředníky, kteří by vedle zprostředkování finanční pomoci měli vykonávat sociální práci, je jen jedním z mnoha příkladů. Zhoršení souviselo nejen s chybnými kroky ministerstva, ale také s nárůstem nezaměstnanosti a dalšími faktory. V době, kdy v důsledku ekonomické krize bylo na místě volit citlivé a dobře uvážené kroky v oblasti sociální politiky, snažil se ministr spíše stigmatizovat příjemce sociálních dávek.

Mlčící média

Média začala neblahé dopady reformy ve větší míře reflektovat až se značným zpožděním. Co se týče problémů spojených s chudobou, jako je tzv. obchod s chudobou, problematika exekucí atd., ani tato témata nebyla po dlouhou dobu významnější součástí běžné mediální agendy. Poškození se tak dostali mimo zájem veřejnosti. Na otázku, proč tomu tak bylo, asi neexistuje jednoduchá odpověď. Možná ale problém spočíval také v tom, že se novináři ptali nesprávných lidí. Věřím, že komunikace s tiskovým oddělením ministerstva v době Drábkovy reformy mohla být i docela intenzivní. Rozhodně ale neprobíhala komunikace se sociálními pracovníky přímo v terénu, o komunikaci s lidmi, jichž se reforma nejvíce týká, ani nemluvě.

Mnoho sociálních pracovníků si jistě vybaví arogantní vystupování ministra snažícího se v médiích obhájit neobhajitelné. Méně již to, že pro mnoho lidí – a zdaleka nejen pro příjemce sociálních dávek – reformy přinesly výrazné zhoršení (mnohdy již tak dost špatných) životních podmínek a někdy vedly až v pádu na samé dno. Pro pracovníky v této oblasti pak znamenaly výrazný nárůst stresu při snížených platech. Tato témata jako by dlouho nerezonovala s optikou novinářů.

Současná ministryně znamená příslib změny kurzu. Kroky jako vyplácení zálohovaného výživného nebo vytvoření závazné koncepce sociálního bydlení by mohly představovat nejen pomoc konkrétním lidem, ale také prevenci – aby se lidé do tíživé situace vůbec nedostali. To by mohlo pomoci i v posunutí mediálního zájmu směrem k potřebným lidem.

Jedním z mála, kdo měl v době nešťastných reforem v médiích prostor se lidí v nouzi zastat a využil ho, byl tehdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Upozorňoval na konkrétní problémy, jako byla nucená práce nezaměstnaných bez nároku na vyšší finanční pomoc nebo neetická stigmatizace zdravotně handicapovaných při zavádění sKaret (platební karta měla obsahovat informaci o zdravotním postižení). Slyšet byla i senátorka Eliška Wagnerová, která vystupovala proti neúměrnému obohacování na vymáhání bagatelních pohledávek.

Zkreslený pohled na chudobu

Která „pravda je v médiích pravdivější“, není často dáno silou argumentů či jejich věcnou správností, ale prestiží, jíž se člověk předkládající argumenty těší, nebo prestiží oboru, od které odvozuje své odborné znalosti. Pohled ekonoma na chudobu je jiný než pohled sociálního pracovníka. Součástí novinářské práce by měl být vlastní úsudek a schopnost kriticky vyhodnotit relevanci jednotlivých názorů. I v oblasti sociální práce je role médií důležitá. Například přesvědčení o tom, že jsme velmi rovnostářská společnost a chudí spoluobčané u nás mají dobré podmínky pro život, stále zastává mnoho dobře situovaných lidí. To svědčí o špatné práci novinářů.

Životní podmínky chudých a potřebných obyvatel se týkají vedle resortu ministerstva práce se značnou měrou i resortu spravedlnosti a samozřejmě také dalších. Věřme, že slova ministrů o nutnosti koncepce sociálního bydlení či řešení obchodu s chudobou budou proměněny v reálné činy. Věřme ale také, že o situaci chudých lidí se budou více zajímat nejen politici, ale i novináři, a přispějí tak k objektivnějšímu náhledu celé společnosti na oblast, která akutně potřebuje zásadní kroky. Pro jejich uskutečnění je ale potřeba alespoň minimální společný konsensus – a ten se ve špatně informované společnosti hledá těžko. Poslední zkušenosti s fenoménem bezdomovectví navíc ukazují, že sociální vyloučení je jev, který se může dotýkat i dřívější střední vrstvy, a nevyplatí se ho tedy podceňovat.

Autor pracuje v Centru empirických výzkumů na Slezské univerzitě v Opavě.

10 komentářů :

 1. Drábek - známý blb. Několikrát mu hrozil od předsedy vlády vyhazov. Typická polistopadová pravicová figura.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drábek ? Nedoceněná osoba! Místo toho, že prezident Zeman předal papáFrantiškovi Pražské jezulátko, měl s sebou vzít páně Drábkvo. Toho mu předat! Požádat o jeho blahořečení! Nikdo jiný v celém křesťanském světě neuzdravil tolik zdravotné postižených jako
   souputnik praktikujícíck křesťanů páně Kalouska a Nečase a to tím, že jim odebral sociální přispěvky!
   Vhodné k následnému svatořečení!
   Fakt, že se podílel svým hlasem na prosazení církevních restiucí a s Šiškou připravovali a realizovali tunel na vyvedení našich daní do jejich kapsy' berme jako drobnou chybu těchto svatých mužů na cestě jejich spásy při překračováni trpícich potřebných!
   Je třeba, aby všichni 'uzdravení Drábkem'podepsali petic,i doručili do Říma s podnětem ke svatořečeni obou ctihodných mužů!   Smazat
 2. Drábek, pod vedením Kalouska připravil zřejmě největší "zářez" na celorepublikové sociální toky. Nepodařilo se mu to jen díky nenažranosti a blbosti, protože coby kybernetik neměl ani potuchy, s čím má pracovat. Jediné co uměl perfektně, tak lhát a to v přímém přenosu před televizními kamerami.
  Pamatuji se na epizodku, kdy malou holku, někde ze sev. Moravy označil za lhářku, když si v předešlé reportáži s matkou samoživitelkou stěžovaly, že na Vánoce trpěly hladem, díky zborcené sociální správě a že je zachránily potravinové balíčky z Armády spásy. To vše jen díky nenažranosti TOP09, která Drábkovým ministerstvem budovala tunel v sociální sféře, ze kterého se soc. sféra ještě dodnes úplně nevzpamatovala. Odnesl to bílý kůň v podobě náměstka, ale ten bude zřejmě za loajálnost "řádně" vyplacen, tak vzal vinu na sebe. Jako druhý to odnesl stát, protože škody napáchane krysákem, se všichni bojí spočítat. Tak dopadá vše, čeho se chytne TOP. Finance s chemikem a astronomickým dluhem. Armáda s Parkanovou Kasami, do kterých se nevejde kontejner a skvělými pandury. Zdravotnictví s Mengelem a nezvládnutou metylovou kauzou atd. Zkuste si tipnout čí je to práce, že pančování alkoholu se stalo jen přestupkem a že lihoviny se směly prodávat ze 6ti litrových barelů, které šly plnit bez porušení kolku? O hazardu ani nemluvě. Kdo je volí, je nepřítel tohoto státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono to ANO je jen sofistikovanější podoba téhož humusu.

   Smazat
  2. Úplně přesně! Souhlas!!!!!!!

   Smazat
  3. Telička, Stropnický, Komárek. Stačí, nebo pohledáme více odborníků. Je to z louže pod okap.

   Smazat
 3. SOUČASNÍ NEOSRÁČI POVAŽUJÍ SOCIÁL ZA SVŮJ MAJETEK A PROTO HO VŽDY ROZKRADOU.

  Dokud voliči nezorganizují sami sebe a nevytvoři ALTERNATIVU PRO ČESKO nepomůže tady obdivně hartusit nad obratností zločinců,které si dokonce sami zvolíme.

  OdpovědětSmazat
 4. Napravit záměrné škody způsobené vládnoucími stranami od rok 1989 je možné jen jedním způsobem - ani jednu z těchto stran podílejících se na vládách (včetně té nynější) nevolit, nevolit ani ty strany, do kterých jejich současní (i bývalí) poslanci senátoři, ministři "odskočili" a nebo si je pro sebe vytvořili.
  A není možné, aby u nás měl právo volit člověk, který nemá naše občanství, není možné, aby byli voleni lidé s dvojím a nebo dokonce trojím občanstvím, tak jak je to nyní na Ukrajině.
  Není možné, aby ve státní službě a ve vládních funkcích pracovali lidé spojení (i v minulosti,nebo přímo ve službách) s cizími rozvědkami a to bez ohledu, pro který stát "posluhují".
  Cizinci, kteří získali naše občanství a závažným způsobem překročili zákon musí být s nařízeným výkonem trestu zbavení občanství a následně vyhoštěni mimo území ČR a to bez ohledu na vzniklé rodinné vazby. Stejný postup uplatňovat u osob (skupin osob), které propagují násilí a nenávist v rámci jakýchkoliv náboženských vyznání.
  Volič.

  OdpovědětSmazat
 5. Drábek je sice krysa, ale všechno ostatní je smradlavá práce medií.Účelová samozřejmě. Na obrazovky lezou všelijací pracháči, VIP šašci a potrhlé hvězdy, ukazuje se jejich bydlení, hýření, příjem peněz, cestování, co všechno si můžou dovolit apod., a proč? Abychom se nasrali, abychom byli smutní, frustrovaní, cítili se bezcenní a bezmocní a páchali sebevraždy? Ale statisíce chudých lidí, lidí podvedených, podváděných,okradených zprostředkovaně soudy a tzv. vyfabulovanými pohledávkami ( třeba ze zfalšovaných směnek které jako prázdné podstrkovala občanům k podpisu úvěrová společnost ProfiReal Pardubice, která tisíce lidí krutě okradla s pomocí soudů) -jsou toho mraky.To modře pableskující a zasmrádlá media pochopitelně neukážou,kromě cikánských brlohů, jenom jako druhý extrém. Nebo umrzlé bezdomovce - ale statisíce "nounejmů", lidí kteří se lopotí od slunka do slunka a stejně přežívají jako ubožáci, nebo důchodce, kteří i po čtyřiceti letech práce mají stejný příjem jako cikáni, kteří nepracovali nikdy - to neukazují. O tom se nespekuluje, to se nekomentuje, o tom se nehovoří. Co si pomyslet v zemi, kde se dělají ankety k vytěžení co největšího počtu příběhů občanů, kteří byli nějak poškozeni minulým režimem, ale na lidi poškozované tímto režimem se totálně sere? Nanejvýš mohou být hvězdami v nějaké přiblblé televizní reality šou - tam si lidi trochu pomohou, ale za cenu, že to bude mít velkou sledovanost, takže si na těchto příbězích zase namastí hlavně mediální stoka. Media jsou dnes zbraně hromadného ničení a kam oko pohlédne, tam to smrdí bídou, nebo naopak vyumělkovaností, a pozlátkem.

  OdpovědětSmazat
 6. Většinou musím s články na těchto stránkách souhlasit, ale s tímto nesouhlasím. Lidem v hmotné nouzi byly za Drábka zvýšeny sociální dávky z existenčního minima na životní minimum a dávky se jim zvýšily o 40 procent. Bylo to podmíněno prací u obce. Současný asociální ministr sociálních věcí Marxová jde paradoxně opačným směrem a těm nejchudším chce opět vyplácet jen 2200 Kč existenčního minima a snižovat dávky v HN.

  Socani jsou mnohem asociálnější a pravicovější než byla pravice. ČSSD je stranou pro úředníky a těm platy zvyšují. Ostatním je naopak snižují. Taková je pravda, taková je realita.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.