Reklama

sobota 18. dubna 2015

Světová finanční a energetická válka. Od Jemenu po Barmu. Ke globálnímu konfliktu už chybí jediná potopená loď. Armageddon i apokalypsa. Krize může vypuknout již zítra


Jelena Larina
18. 4. 2015 Protiproud
 

Ruská analytička odhaluje plán, který se jeho autorům může vymknout zpod kontroly a stát se zdrojem jak absolutního chaosu, tak i historicky nejmohutnějšího krachu světové ekonomiky


Dramatické (a drastické) události v Jemenu a Barmě – nově otevřených frontách světové finanční a energetické války – dokazují její nezvyklou podobu. Mizí rozdíl mezi tradiční válkou, ve které se používají tanky, letadla a pěchota, či podpora povstaleckých jednotek s jejich mobilními kolonami džípů vyzbrojených raketovými odpalovacími zařízeními, a nekonvenčními válkami, které se odehrávají na finančně-ekonomických, energetických, mediálních a dalších frontách.

Už neexistuje ani ta propast mezi válkami lokálními a globálními. Střety v odlehlých vesnicích mají dopad na finanční trhy New Yorku i Londýna, Moskvy nebo Šanghaje, na energetickou bezpečnost celých světadílů. Žijeme ve světě, kde se raketové útoky uskutečňují ve jménu burzovního kótování a útoky povstalců jsou organizovány kvůli zlomům v cenových trendech.

Sám proti celému světu

Ilustrativní příklad z posledních dnů: Ve Spojených státech byla 25. března plánovitě zveřejněna zpráva o objemu komerčních zásob ropy v zemi. Ty vzrostly o 8,2 milionu barelů oproti očekávaným 5,6 a dosáhly celkového objemu téměř 664 milionů barelů černého zlata. To je více, než kdykoli v historii. Zveřejnění informace mělo za cíl skokově snížit ceny ropy. Očekávalo se, že klesne až k hranici 50 dolarů za barel. Jenomže ke konci stejného dne naopak cena vzrostla o 4 % a dotkla se hranice 60 dolarů. Ceny ropy zvýšili Hútiové, kteří začali postupovat na všech frontách záhy po zveřejnění informace o amerických zásobách.

Právě 25. března dobyli letiště a vstoupili do největšího jihojemenského města Adenu. A navíc získali kontrolu nad ropnými poli, kde předtím hospodařila Al-Káida. Podle tvrzení dobře informovaných zdrojů přitom ještě před zahájením ofenzivy šíitských povstalců bylo prostřednictvím elektronických obchodů s finančními deriváty mimo kontrolu vládní SEC - v takzvaných šedých zónách - uzavřeno mnoho kontraktů na růst ceny, a nikoli na její snížení, které bylo oficiálně očekáváno po oznámení o rekordních zásobách ropy.

Někdo to už zkrátka věděl dopředu. A nebyli to Íránci, ale lidé ze Západu, lidé do hloubky obeznámení se specifikou obchodních platforem, algoritmickým tradingem a mnohým dalším.

Existuje totiž naděje, že když se z tajemství stane obecně známá skutečnost, může to donutit jeho plánovače změnit svou strategii a protivníkům umožnit proti nim efektivněji bojovat

V reakci na ofenzivu šíitských povstalců, které podporuje Írán s důstojníky KSIR, jednaly monarchie Perského zálivu a jejich spojenci rychle a koordinovaně. V noci z 25. na 26. března jejich koalice bombardovala území kontrolované Hútíi, včetně jemenské metropole San’á. Následovalo prohlášení, že v případě nutnosti budou do Jemenu vyslána pozemní vojska koalice. Důležité přitom bylo zejména to, že o připravenosti vyslat do oblasti vojska informoval i Pákistán, který je věrným spojencem Číny. Je pochopitelné, že Čína potřebuje zvýšení cen ropy nejméně ze všeho. Naopak má zájem na jejich snížení. A tak – navzdory očekávání Íránců a s nimi spřízněných burzovních spekulantů, tzv. „býků“ – přestala cena ropy 27. března růst a postupně klesla na 56 dolarů za barel. Stíhačky F-16 a jejich rakety „vzduch-země“ tak sehrály svoji roli v arabské bitvě celosvětové finančně-energetické války.

Co před námi tají analytici a experti?


Přestože je výše popsaným událostem věnována značná pozornost elektronických médií, vojenských expertů i finančních analytiků, nejsou to oni, kdo určují, jak se bude tento mimořádně nebezpečný scénář vyvíjet. Krvavé události na jihu Arabského poloostrova mají totiž ještě daleko zlověstnější pozadí. A právě ono jako by experti a analytici buď neviděli, nebo o něm záměrně nechtějí hovořit. A právě proto přišel čas o tomto zlověstném zákulisí veřejně promluvit. Existuje totiž naděje, že když se z tajemství stane obecně známá skutečnost, může to donutit plánovače změnit strategii a protivníkům umožnit proti nim efektivněji bojovat.

Klíčovou událostí jemenské tragédie se stalo zablokování průlivu Bab al-Mandab egyptskými armádními plavidly. Ve svém nejužším místě má průliv šířku jen o něco větší než 20 kilometrů, což z něj činí jedno z kritických míst na trase nejživějšího tranzitu ropy. Matematika je jednoduchá: 63% veškeré vytěžené ropy se podle údajů EIA dopravuje po mořích a oceánech. Na trasu skrze průliv Bab al-Mandab a s ním spjatého Suezského kanálu tak připadá 15% světového tranzitu ropy. Jenomže v současné době je průliv blokován egyptskými vojenskými plavidly, které propouštějí pouze tankery a chrání průliv před možným napadením ze strany Huíitů.


Sám proti celému světu

Ilustrativní příklad z posledních dnů: Ve Spojených státech byla 25. března plánovitě zveřejněna zpráva o objemu komerčních zásob ropy v zemi. Ty vzrostly o 8,2 milionu barelů oproti očekávaným 5,6 a dosáhly celkového objemu téměř 664 milionů barelů černého zlata. To je více, než kdykoli v historii. Zveřejnění informace mělo za cíl skokově snížit ceny ropy. Očekávalo se, že klesne až k hranici 50 dolarů za barel. Jenomže ke konci stejného dne naopak cena vzrostla o 4 % a dotkla se hranice 60 dolarů. Ceny ropy zvýšili Hútiové, kteří začali postupovat na všech frontách záhy po zveřejnění informace o amerických zásobách.

Právě 25. března dobyli letiště a vstoupili do největšího jihojemenského města Adenu. A navíc získali kontrolu nad ropnými poli, kde předtím hospodařila Al-Káida. Podle tvrzení dobře informovaných zdrojů přitom ještě před zahájením ofenzivy šíitských povstalců bylo prostřednictvím elektronických obchodů s finančními deriváty mimo kontrolu vládní SEC - v takzvaných šedých zónách - uzavřeno mnoho kontraktů na růst ceny, a nikoli na její snížení, které bylo oficiálně očekáváno po oznámení o rekordních zásobách ropy.

Někdo to už zkrátka věděl dopředu. A nebyli to Íránci, ale lidé ze Západu, lidé do hloubky obeznámení se specifikou obchodních platforem, algoritmickým tradingem a mnohým dalším.

Existuje totiž naděje, že když se z tajemství stane obecně známá skutečnost, může to donutit jeho plánovače změnit svou strategii a protivníkům umožnit proti nim efektivněji bojovat

V reakci na ofenzivu šíitských povstalců, které podporuje Írán s důstojníky KSIR, jednaly monarchie Perského zálivu a jejich spojenci rychle a koordinovaně. V noci z 25. na 26. března jejich koalice bombardovala území kontrolované Hútíi, včetně jemenské metropole San’á. Následovalo prohlášení, že v případě nutnosti budou do Jemenu vyslána pozemní vojska koalice. Důležité přitom bylo zejména to, že o připravenosti vyslat do oblasti vojska informoval i Pákistán, který je věrným spojencem Číny. Je pochopitelné, že Čína potřebuje zvýšení cen ropy nejméně ze všeho. Naopak má zájem na jejich snížení. A tak – navzdory očekávání Íránců a s nimi spřízněných burzovních spekulantů, tzv. „býků“ – přestala cena ropy 27. března růst a postupně klesla na 56 dolarů za barel. Stíhačky F-16 a jejich rakety „vzduch-země“ tak sehrály svoji roli v arabské bitvě celosvětové finančně-energetické války.

Co před námi tají analytici a experti?

Přestože je výše popsaným událostem věnována značná pozornost elektronických médií, vojenských expertů i finančních analytiků, nejsou to oni, kdo určují, jak se bude tento mimořádně nebezpečný scénář vyvíjet. Krvavé události na jihu Arabského poloostrova mají totiž ještě daleko zlověstnější pozadí. A právě ono jako by experti a analytici buď neviděli, nebo o něm záměrně nechtějí hovořit. A právě proto přišel čas o tomto zlověstném zákulisí veřejně promluvit. Existuje totiž naděje, že když se z tajemství stane obecně známá skutečnost, může to donutit plánovače změnit strategii a protivníkům umožnit proti nim efektivněji bojovat.

Klíčovou událostí jemenské tragédie se stalo zablokování průlivu Bab al-Mandab egyptskými armádními plavidly. Ve svém nejužším místě má průliv šířku jen o něco větší než 20 kilometrů, což z něj činí jedno z kritických míst na trase nejživějšího tranzitu ropy. Matematika je jednoduchá: 63% veškeré vytěžené ropy se podle údajů EIA dopravuje po mořích a oceánech. Na trasu skrze průliv Bab al-Mandab a s ním spjatého Suezského kanálu tak připadá 15% světového tranzitu ropy. Jenomže v současné době je průliv blokován egyptskými vojenskými plavidly, které propouštějí pouze tankery a chrání průliv před možným napadením ze strany Huíitů.

Makový ráj a ropné peklo

Přenesme se nyní z Jemenu do Barmy. Za poslední čtyři roky byl z mořského pobřeží Barmy do vnitřních oblastí Číny vybudován ropovod, který zajišťuje transport 8 % celkového objemu ropy importované do Číny. Koncem ledna byl ropovod slavnostně otevřen a ropa z prvního tankeru byla napumpována do jeho útrob. Ropovod byl vybudován zejména proto, aby zabezpečil Čínu před rizikem zablokování Malackého průlivu mezi Malajsií a indonéskou Sumatrou. Právě tímto průlivem se dopravuje 27 % světového tranzitu ropy.

Už nyní jsou přitom v průlivu značné problémy s piráty. Navíc je velice úzký a nedostatečně chráněný před útoky. Podle expertů, kteří se soustřeďují na lodní dopravu, jsou lehkotonážní rychlá plavidla vyzbrojená raketovými komplexy, „chytrými“ torpédy a bojovými drony řízenými z paluby, schopna nepozorovaně vplout do průlivu ze strany Indonésie, potopit velký tanker, a tímto způsobem Malacký průliv zablokovat. Všechny zmíněné dopravní i bojové prostředky lze jednoduše koupit na oficiálních i černých trzích.

A teď to hlavní: V únoru zahájili povstalci z Kokangu (jde o etnické Číňany žijící v Barmě podél hranic s Čínou) bojové akce proti centrální vládě v Rangúnu, čímž narušili dlouhodobé příměří. S každým dnem nyní násilí eskaluje. Ve druhé březnové dekádě uskutečnilo barmské letectvo nálety na základny povstalců, které leží, jak tvrdí Rangún, již na území Číny. A ke všem těmto událostem dochází podivuhodnou shodou okolností právě v místech, kudy prochází nedávno postavený ropovod, a navíc v okamžiku, kdy se na druhém konci Země - v Jemenu - rozhořel mimořádně nebezpečný válečný konflikt.

Více než 40 % světových ropných tepen by bylo ucpáno. Vznikla by tak gigantická trombóza, jejímž důsledkem může být infarkt světové ekonomiky.

Kvůli válce nový ropovod nelze technicky zabezpečit, a tak nemůže být normálně používán. Ropovod i teritorium Kokangu se navíc nacházejí v neslavně proslulé oblasti tzv. Zlatého trojúhelníku. Na makových polích se tu produkuje 80 % světové produkce opia. Území Kokangu kontroluje klan, jehož stařešinové žijí v Singapuru. Je o nich známo, že jsou už dlouhou dobu ve spojení s aktivními i penzionovanými veliteli britských sil speciálního určení i s americkou vojenskou rozvědkou.

Když se Armageddon obejme s Apokalypsou

V románu Fredericka Forsytha s názvem Ďáblova alternativa je barvitě popsáno, jak se světová ekonomika propadla do chaosu, kromě jiného právě kvůli útoku na tanker v jedné z rizikových úžin, kudy vede hlavní transportní tepna.

V naší realitě již konkrétní egyptské vojenské lodi zaujaly právě v takovém místě postavení - v průlivu Bab al-Mandab. Stačí jediná raketa, která by poslala takovou válečnou loď ke dnu, a povede to buď k úplnému zablokování průlivu, nebo alespoň ke kritickému omezení průjezdu tankerů. Ropovod mezi Myanmarem a Čínou již zablokovaný je. Takže pokud by skutečně došlo k útoku na jeden z mnoha tankerů v Malackém průlivu, co by to způsobilo?

Více než 40 % světových ropných tepen by bylo ucpáno. Vznikla by tak gigantická trombóza, jejímž důsledkem může být infarkt světové ekonomiky. Ceny za ropu se mohou prudce zvýšit až na 500 nebo 700 i více dolarů za barel. Z toho ovšem již nebude mít užitek nikdo. Světová ekonomika v rekonvalescenčním post-krizovém stádiu takový šok nemá šanci přežít. Nezačala by totiž už jen pouhá globální deprese, ale cosi, co bychom mohli nazvat smrtícím obětím Armageddonu s Apokalypsou.

Tento scénář není žádné sci-fi, nýbrž varianta operačního plánu. Podmínek, které jsou nezbytné pro jeho konečnou realizaci, je s každým dnem naplněno více. To naznačuje, že pravděpodobnost nejen existence, ale i uskutečňování takového plánu jistými vlivnými kruhy je velmi vysoká. Historie ukazuje, že v podobných situacích ztrácejí kontrolu nad takovými dynamicky se rozvíjejícími procesy i ti, kdo stáli u jejich zrodu. Události se pak začnou vyvíjet podle vlastní logiky. A dnes může takovou logiku zneužít libovolná, možná i zatím neznámá síla. I proto je nezbytné zastavit konfrontace od Doněcka do Rangúnu a od Damašku do Adenu, dokud ještě není pozdě, a vynaložit veškeré síly na jednání.
31 komentářů :

 1. To je jen strašení lidí.Na Ukrajině to trvalo rok.Také se lidi strašili velkým dlouhodobým konfliktem.Nakonec nedojde ani k tomu rozdělení Ukrajiny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. na Ukrajině je dlouhodobý konflikt. Nebo to snad chcete nazvat mírem ?

   Smazat
  2. Na Ukrajině to bude trvat ještě hodně dlouho a pak se stejně rozpadne. Tolik prolité krve a nenávisti prostě nelze jen tak přejít a dělat, že se nic nestalo.

   Smazat
  3. Proč by se měla rozpadat?Kdo uživí DLR a LLR?Rusko o ně zájem nemá.

   Smazat
  4. Poláci si vezmou kus, Maďaři si vezmou kus. Zbytek bude federace, která se s pitomci ze Západní Ukrajiny moc navit nebude, daně si bude nechávat u sebe a na centrum bude kašlat ... atd. A když Kyjev se nebude chtít podílet na obnově zničeného východu země, tak i tam to na žádnou federaci vypadat nebude. Donbas se uživí sám a s opravou pomohou přátelé - a těch má Donbas víc, než jste schopen zatím vnímat. Včetně velkých zemí Latinské Ameriky.

   Smazat
 2. Soběstačné domy. Voda, teplo, elektřina zdarma, maso a zelenina levně a pohodlně z akvaponického skleníku.

  To jsou již dnes používané technologie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kecy, kecy, kecičky. Nepočítáte s loupeživými hordami hladových (o vandalech nemluvě). Sklo ve skleníku vydrží také jenom do prvního výbuchu granátu nebo bomby v blízkosti.

   Smazat
 3. No kazdopadne je to ale zajimavy (ctivy) clanek. Dle meho nazoru, by si mel odfouknout Yellowstone a verim, ze bysme UPLNE VSICHNI meli jine starosti, nez tohle psycho-handrkovani o materialni nicote... (...a ti blize epicentru by mozna meli po starostech uplne...) :-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SSA se podarilo totalne rozjebat 80% sveta!!! No comment... Ten narod NEVYTVARI ABSOLUTNE ZADNY HODNOTY! Smiruje politiky, na kazdyho ma vysmirovany nejaky ho.no, kterym pak vydira v pripade (ne)loajalnosti, a kdyz to nepomaha, zachrasti kverem a pro sichr posle ze vzduchu par demokratickych pozdravu. Ptam se-umi tohle proboha nekdo zastavit? Realne to utnout?!

   Smazat
  2. 15:12

   Tvůj život nestojí za nic a ty jen hledáš na koho by jsi za své neštěstí svalil vinu. Dřív to byly čarodejnice, pak Židi a dnes jsou pro podobně postižené jedince v módě USA. Meleš úplný hovna.

   Smazat
  3. To 15.32 - nezdůvodnýma sprosťárnama nezamaskujete svůj strach, že váš miláček - světové kurvítko - ztratí sílu a vy vedle pracně našprtané angličtiny a němčiny budete muset šprtat ještě ruštinu a čínské hieroglyfy. :-D))

   Smazat
  4. Amerika produkuje jedno zboží, kterého je tak nějak už příliš mnoho. Tím zbožím jsou dolarové papírky. To je asi tak jediná "hodnota", kterou vytvářejí.

   Smazat
  5. 17:03

   Apple, Intel, Microsoft, Boeing, Ford, Dell, HP, Google, Oracle, General Electric... a tak můžu popsat celou stránku.
   Baví mě nesvéprávní idioti jako jsi ty, kteří nic neví, ale na všechno mají názor, ty hodnoto.

   Smazat
  6. No už je mě to jasný, telefon s nevyměnitelnou baterkou, ne tom procesoru je vždy napsáno něco o malajsii, mrkvoskvost nekomentuju, Bojing snad, Ford jsou nejhorší auta, Dellům se taky raději rozumný admin vyhne, HP už taky není co bývalo, Gůgl a Chrom snad dobrý na šmírování, Orejkl na co sáhl po poslal do kopru, např java

   Smazat
  7. Aha, podívejme jak to nosí nosánek nahoru. Dříve snil svoje vlhké sny o digitálkách Casio z Tuzexu a o Fordu Sierra a dnes se mu nezdá Apple dost nóbl :-D
   Když nekomentuješ tak vypni své PC vyvinute v USA firmou IBM, s procesorem Intel a OS Windows, odpoj internet vyvinutý taktéž v USA.
   Nejhorší auta nejsou Ford, ale jistá Lada. V jaké díře se co vyrábí je zcela nepodstatné. Důležité je kde probíhá vývoj a kam plynou zisky. Ty máš dobře vygumováno.

   Smazat
  8. Blbost, a taky se tam investoři z cizích zemí jen hrnou. Např. před 2 lety ukazovali jednu malou továrnu, která zaměstnává desítky lidí, někde v Texasu. Vyrábí čínské jídelní hůlčičky a vlastní ji číňan.

   Smazat
  9. 19:19

   To bude nějaká blbost. Jaký investor by se hrnul do země na pokraji bankrotu. To jste si musel s něčím poplést.

   Smazat
 4. Jako námět na hollywoodskej katastrofickej biják dobrý ...

  OdpovědětSmazat
 5. Editor dílka neodvedl kvalitní práci: Odstavec "Dramatické a drastické .. a Už neexistuje ani ... následující jsou v článku uvedeny TŘIKRÁT!!!

  OdpovědětSmazat
 6. To co mele dvorak o kolapsu ameriky, to melou komousi nejmin 90 let. A stale nic. Kde udelali soudruzi ve svych odhadech asi chybu...
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím jestli 90 let ,ale v kolapsu je určitě nyní !

   Smazat
  2. ....to bylo určeno tomu exotovi Palmerovi. :-)

   Smazat
 7. ...a až USA skončí,tak ti co tu Ameriku dostali tam,kde teď je,tak budou mít dávno přesunutá aktiva v Číně :-)

  OdpovědětSmazat
 8. Už jsem to někde psal,je to podobné,jak dřívější křižácké výpravy do těchto zemí,pokaždé zbohatnout z jejích plodů.Jasně se ukazuje,ovládnout ropná pole o zisky je postaráno.Tohle je přece zájmem USA a tím dostáváte státy závislé na dovozu ropy do područí až poroučení,vydírání.Ta válka na Ukrajině,také do toho zapadá,dostat se na Ruskou ropu a plyn.Vůbec nejde o lidská práva,demokracii,to vidíme co nese obětí na lidských životech a asi jich bude ještě víc.Také ti politici,co by vznesli proti tomu,nějak předčasně umírají.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
 9. V Oděse byl mítink - k výročí osvobození města, proti ukrajinské chuntě a fašistům:.........docela síla: http://ok.ru/video/7341081871

  Oděsa je město-hrdina, jsou tam silné patriotické tradice ještě z dob VOV. Veteráni prohlásili, že se nesmíří se zákazem oslav vítězství 9.května. A stejně půjdou do průvodu, ať třeba do nich střílejí...
  Zítra bude pohřeb Olese Buziny.
  Toto píše jedna Kyjevanka:
  "Taňo, nechci psát otevřeně, určitě chápeš, proč. Dnes jsem byla na místě vraždy Oljese Buziny - přinesla květiny. Byl tam kopeček kytek, svíčky u portrétu - lidé přicházejí. Ale, všichni se bojí. Spolu se mnou přišly dvě ženy, jedna přednesla báseň, kterou tam někdo zanechal na lístku. Spolu jsme ani nemluvily. Všichni vše chápou. Všichni se bojí. Někteří překonávají strach a přicházejí.
  http://varjag-2007.livejournal.com/8211602.html

  OdpovědětSmazat
 10. Madrid - Španělská policie včera večer zatkla bývalého ministra financí a exšéfa Mezinárodního měnového fondu (MMF) Rodriga Rata kvůli obvinění z podvodů a z praní špinavých peněz. Zároveň prohledala politikův byt v bohaté madridské čtvrti. Informovala o tom španělská média.
  Rato vedl MMF v letech 2004 až 2007. Předtím byl prominentním členem španělské vládní Lidové strany.

  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spanelska-policie-zatkla-byvaleho-sefa-mmf-rata/r~9dbaccbee47911e4b8ba0025900fea04/

  Banka skupiny BRICS musí začať svoju činnosť do júlového summitu skupiny, uviedol pre novinárov ruský minister financií Anton Siluanov.
  Podľa jeho štvrtkových vyjadrení sa ministri financií členských krajín BRICS zhodli na spôsobe postupov spustenia banky BRICS. Summit lídrov členských štátov BRICS sa bude konať 9.-10. júla tohto roka a banka musí do jeho začiatku fungovať.
  Banka bude dobrou možnosťou pre zvýšenie vzájomnej kooperácie členov BRICS v obchode a investíciách. Zároveň bude konkurenciou Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky pri poskytovaní pomoci rozvíjajúcim sa ekonomikám.

  http://www.hlavnespravy.sk/banka-brics-musi-fungovat-pred-9-julom-vyhlasil-rusky-minister-financii/601249

  Čínská investiční banka AIIB už má 57 členů............

  OdpovědětSmazat
 11. S temi glorifikanty ssa je to tezke,oni jen papouskuji,kdyby v te zemi alespon pul roku zili a makali,tak by mluvili trochu jinak,ale nechte je pritom,oni by jim ty ruzove bryle mohly ztmavnout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co třeba 9 let, blbečku? Stačí ti to?
   A jak dlouho ty jsi makal v Rusku nebo Číně?

   Smazat
 12. Na týchto komentároch sú dve veci podivné až absurdné VECI. Na prvej absurdite sa podieľaujú správcovia tohto webu. Zanovite trvajú na tom, aby sa diskutujúci prihlasovali pod nezmyselnými účtami ako sú google, livejournal atd. Nikto tu o to nemá záujem, ale správcovia tohto webu ako keby boli slepí alebo jednoducho prestali myslieť. Dôsledok je, že tu píše veľa ľudí, ale všetci majú rovnaké meno "Anonymní" a tak diskutujúci nemôžu na seba reagovať, lebo nevedia na koho majú reagovať. Nevedia ho osloviť! Vôbec potom nevieme kto čo píše a tým komentáre strácajú svoj zmysel. PROSÍM správcov webu Nova republika, aby sa zobudili a umožnili každému, kto tu chce diskutovať, aby sa jednoduchým spôsobom prihlásil pod svojim menom s uvedeným napr.mailovej adresy. Ukončite tento komunikačný absurdistant. Druhá viac ako podivná vec je, že komentáre tu zaplavujú, zväčša americkí riťolízači, ktorí tu na úrovni svojej inteligencie húpacieho koníka šíria prihľuplu americkú propagandu. Inak povedané, nepíšu komentár k článku, ale oblbujú ľudí platenou americkou propagandou, ktorá zväčša nemá nič spoločné s daným článkom. VYZÝVAM TEDA správcov tohto webu, aby mazali všetky komentáre, ktoré sa nevzťahujú k danému článku, nech už sa týkajú akýchkoľvek názorov. ZARIADTE prosím, aby tieto komentáre slúžili k tomu, k čomu slúžiť majú, teda komentovaniu článku. VĎAKA. Keďže som nútení sa prihlásiť ako Anonymný, lebo žiadny účet nemám a nemám záujem si ho ani vytvrárať, podpisujem sa svojim menom: Silvester Sawicki.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený, systém pracuje ve skupině služeb Google. Přechod na jiný systém se nám trochu zkomplikoval - ztratili bychom velkou část dosavadního archivu článků. Dejte nám, resp. našim spřáteleným IT odborníkům ještě nějaký čas. Vyřešíme tím i všechny vaše připomínky. Díky za pochopení.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.