Reklama

úterý 21. dubna 2015

Útok NATO na Surdulici aneb Dobrý den pro NATO (+18)Gregory Elich
21. dubna 2015 Counterpunch

Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) proklamuje svůj „závazek udržovat mezinárodní mír a bezpečnost.“ Média hlavního proudu se málokdy dívají, pokud vůbec, co stojí za sebeospravedlňováním a dobromyslným ujišťováním o morální nadřazenosti Západu. A málo úvah se věnuje tomu, jak útočné války NATO mohou vypadat pro ty na straně příjemce.


Během prvních dvou týdnů v srpnu 1999 jsem byl členem delegace, která cestovala po celé Jugoslávii a dokumentovala válečné zločiny NATO. Jednou z našich zastávek byla Surdulica, malé město, které tehdy mělo přibližně 13 000 obyvatel. Nejprve jsme se setkali s vedením podniku Zastava PES, továrny na elektrické součástky do aut, která v minulosti zaměstnávala okolo 500 dělníků. V lepších časech dosahoval roční export této továrny hodnoty 8 miliónů dolarů. Západem uvalené sankce překazily kontrakty na export, zabránily dovozu materiálu, vedly k 70 % snížení pracovní síly a poklesu místní ekonomiky.

Zaměstnanci Zastavy nám sdělili, že bomby a rakety běžně dopadaly na jejich město.

Nejdříve nás vzali do sanatoria, které bylo umístěno na hustě zalesněném kopci, odkud byl výhled na celé město. Sanatorium se skládalo z nemocnice pro plicní choroby, kde byli také ubytováni uprchlíci, a druhé budovy, která sloužila jako domov důchodců.
Pečovatelský dům v Surdulici po bombardování (1999)
Krátce po půlnoci na 31. května 1999 odpálily letouny NATO čtyři rakety na komplex sanatoria, přičemž zabily přinejmenším 19 lidí. Nebylo možné zjistit přesný počet obětí, protože mnoho částí těl nešlo přiřadit k oněm 19 tělům. Dalších 38 lidí bylo zraněno. Bylo nám řečeno, že síla explozí byla tak obrovská, že části těl byly odmrštěny kilometr daleko. Po útoku visely na stromech části těl a z větví kapala krev. Do doby naší návštěvy byla oblast z větší části vyčištěna, ale přesto jsme mohli vidět, jak jsou roztrhané části oděvů roztroušené vysoko na větvích vysokých stromů.

Ačkoli onen pečovatelský dům zasáhla pouze jedna raketa, způsobila obrovské škody. Šli jsme okolo budovy dozadu k její severozápadní straně. Část druhého patra se zhroutila, celá tato strana budovy byla rozsáhle poškozena s hromadami suti na podlaze. Z fasády budovy v severovýchodní části komplexu, v níž byli umístěni pacienti a uprchlíci, zela díra, ze které se sypala suť jako krev z rány. Přelezli jsme hromadu suti a dostali jsme se do budovy. Chodby byly pokryté troskami a v několika pokojích jsme našli ohořelé matrace, šaty a zničené osobní věci. Mezi sutí byly cihly a kousky betonu, vedle dětské halenky ležel bochník chleba. V jiné místnosti se nacházely časopisy pro mladé a dětská učebnice smíchány s troskami. Uprostřed místnosti ležel dětský medvídek.
Slobodan Pikula - tehdy 15ti-letý u trosek rodnného domu (1999)
Podle vyšetřovací zprávy z místa činu z 3. června trvalo vykopání těl ze sutin tři dny. Dvůr před onou specializovanou plicní nemocnicí „byl pokryt částmi lidských těl, utrženými hlavami, pažemi a těly, které byly částečně pokryty sutí, prachem, rozdrcenými cihlami“ a troskami z budovy. „Venku byla nalezena utržená hlava muže ve věku přibližně 70 let. Severně od této hlavy se nacházelo další tělo pokryté troskami a jedna utržená ruka.“ Nedaleko byla tři těla, včetně jednoho s částečně poškozenou hlavou. „Mozkovou tkáň…bylo možné vidět na některých částech ruin budovy,“ pokračovala zpráva.

Devatenáctiletá Milena Malobabićová, její matka a dva bratři uprchli z Chorvatska a přebývali v sanatoriu. Celá rodina byla při tomto útoku zabita. Během náletu vyběhla Milena v panice z budovy svírajíc v ruce zápisník, do kterého si psala poezii. Ohledavač Milenina těla uvedl: „Mozková tkáň úplně chybí, v kraniální dutině se nalézá pouze prach a písek.“ Krev vytekla za pravým uchem. Milenina žebra byla zpřelámána a její břicho a levá noha byly roztržené. Její zápisník byl nalezen poblíž jejího těla, na jedné stránce měla zapsáno velkými písmeny: „Miluji tě, Dejane!“ Mozek, který skládal poezii a choval v lásce muže jménem Dejan, byl rozptýlen po celém dvoře.

Pak jsme navštívili jednu obytnou čtvrť, která byla naprosto zničena raketami NATO. Probíhalo tam pozoruhodné rekonstrukční úsilí, které jsme zaznamenali i v dalších městech. Odpovědností za rekonstrukci země bylo pověřeno Ředitelství pro národní obnovu, které bylo vytvořeno pouhých deset dní po začátku války. Brzy byl odstartován energický program, zničené čtvrtě byly vyčištěny od trosek a byla zahájena výstavba nových domů, ačkoli NATO pokračovalo ve svých útocích.

Do naší návštěvy byly veškeré stopy po troskách z této čtvrtě odstraněny a zem byla vyrovnána. Buldozer a srovnávač byly zaparkovány poblíž a začala výstavba dvou nových domů. Přišli za námi přeživší obyvatelé, hovořili s námi a ukazovali nám fotografie, které pořídili bezprostředně po bombardování. Úroveň destrukce, kterou ukazovaly ony fotografie, byla otřesná. Zmatený rej trosek tam, kde dříve stávalo několik domů.

Navštívili jsme druhou čtvrť vyhlazenou raketami NATO. Zde také probíhala rekonstrukce. Roztříštěné automobily a domy částečně bez střech, které hraničily s tímto okrskem, byly jedinými fyzickými připomínkami tragédie.
Surdulica 1999
V první čtvrti nám sdělil muž jménem Dragan, že domy byly zasaženy kvůli zabloudivším raketám. „Oni se snažili zasáhnout dvěma raketami nedalekou vodárnu.“ Jiný přeživší, Zoran Savić, nám řekl, že sirény zněly každý den a že město bylo bombardováno mnohokrát. Od posledního bombardování této čtvrti uběhly čtyři měsíce, ale Draganův syn se dodnes bojí a utíká do sklepa pokaždé, když nad hlavou slyší zvuk letadla. Celkem dost daleko byly další cíle NATO, vojenské kasárny, které byly během války opuštěny. Vyšplhal jsem se na obrovskou horu hlušiny, abych si kasárny z dálky prohlédl, a viděl jsem, že byly rovněž poškozeny. NATO štědře rozeselo své bomby a rakety kolem Surdulice. Zničení prázdných kasáren mělo nevalný vojenský význam. Zasažení vodárny bylo kruté. Nicméně neexistují slova, která by adekvátně charakterizovala zničení celých obytných čtvrtí, čehož jsem byl opakovaně svědkem při našich cestách. Do konce války zničilo NATO v Surdulici přibližně padesát domů a poškodilo okolo 600.

Jeden z vybombardovaných domů patřil Radici Rastićové. Její soused Borica Novković ve své výpovědi vzpomíná: „Ten zvuk byl jako obrovská rána do hlavy. Všechno se převrátilo a valilo dolů z kopce. Radica křičela, když jsme jí přišli na pomoc. Vynesli ji z domu úplně pokroucenou. Třásla se a třásla, rukama si pevně tiskla uši.“ Perica Jovanović, další přeživší, uvedl: „Nikdy nezapomenu na ten podivný zvuk bomby. Když letí letadlo a vypustí bombu, hluk se změní. Je to děsivé. Připomíná to hluky v rádiu, ale takové hluboké. A pak nastane ten děsivý třesk a tlak, vše se hýbe a vře.“

27. dubna 1999, když byla bombardována ona první čtvrť, byl jasný den. Na ulici Jovana Jovanoviće Zmaje [srbský básník, který žil v letech 1833 - 1904, pozn. překl.] si venku šťastně hrály děti, když se najednou přiblížily vojenské letouny NATO. Jakmile děti uslyšely vřeštění poplašných sirén, běžely do domu Aleksandra Miliće, v jehož sklepě, nejbytelnějším z celé čtvrti, se schovaly. Bylo to krátce předtím, než tento dům zasáhly dvě rakety NATO. Zvuk exploze byl ohlušující. Dým a prach zaplnil vzduch. Všechny domy v okolí byly zničeny. Přeživší křičeli a snažili se uniknout zpod trosek.

Stojan Petković uvedl, že když uslyšel první explozi, spěchal do Milićova domu. Byl právě ve vyšším patře sklepa a chystal se sestoupit do nižšího patra, když dům zasáhla druhá raketa a mrštila jím o zeď. „Zakryl jsem si rukou ústa, aby se mi tam nedostal prach, neboť uvnitř byl oblak dýmu a prachu. Když jsem se po oné druhé explozi vzpamatoval, volal jsem na ty ve druhém podlaží, ale nikdo mi neodpovídal. Viděl jsem, že se strop v této části sklepa zhroutil.“ O chvilku později Petković uslyšel hroutící se bloky, podíval se nahoru a uviděl, že „strop nad mojí hlavou padá na mě. Betonový strop byl najednou dole a uvěznil mojí pravou nohu. Sledoval jsem, jak na mne padá další konec stropu; viděl jsem ocelové tyče ve výztuži. A pak se všechno zastavilo.“ Trvalo dvě hodiny dostat Petkoviće ven – jediného přeživšího z Milićova domu. Všude tam, kde býval sklep, byla rozstříkána krev a vzduch zaplnil zápach spáleného masa. Všechny oběti měly utrhané hlavy a údy. „Části obětí byly rozesety na ulici,“ jak uvedl jeden muž. „Hlavu jednoho dítěte jsme našli na zahradě a mnoho údů v bahně.“
Surdulica 1999 - jedno z těl civilistů zabitých raketami a bombami NATO
Když 65letý Vojislav Milić uslyšel výstražnou sirénu, utíkal do svého domu. Byl od něj přibližně 100 metrů, když uviděl, jak uvnitř domu vybuchly dvě rakety. „Když zmizel dým, viděl jsem ze svého domu pouze trosky. Byl srovnán do základů, naprosto zničený dům. Předpokládal jsem, že všichni členové mojí rodiny a všichni lidé ze sousedství jsou mrtví, což se naneštěstí potvrdilo.“

Ráno po útoku jsem si pročítal zprávy na jedné jugoslávské internetové stránce. Byla tam fotografie sanitky zezadu, její dveře byly otevřené. Uvnitř byly nakupeny beztvaré části lidského masa, ze kterých se ještě kouřilo. Byly to ostatky jedenácti obětí, přičemž té nejmladší byly pouhé čtyři roky.

Čtyři hodiny po útoku oznámilo britské ministerstvo obrany, že to byl pro NATO dobrý den.Zdroj: www.counterpunch.org, překlad: Karel Hyka

Gregory Elich je členem správní rady Jasenovac Research Institute a poradního výboru Korea Policy Institute. Je sloupkařem pro Voice of the People a jedním ze spoluautorů knihy Killing Democracy: CIA and Pentagon Operations in the Post-Soviet Period, která vyšla rusky.50 komentářů :

 1. Za tohle nese odpovědnost i naše vláda,tedy i my.
  Hnus.
  Teď něco podobného v horším vydání probíhá na Ukrajině.
  Pryč z NATO.
  David

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Ale v politice nám jaksi řádí pravdoláskaři a komedianti. A u těch rozum neočekávejme. Ti si hrůznou skutečnost, že se válčí v Evropě a v jiných zemích a umírají civilisti, pletou s TV seriálem. A všichni tito hajzli a USA rektonauti mají krev lidí na svých rukou a zaplatí za to.

   Smazat
  2. Přesto existují proameričtí bolševici - trollové. Náš skanzen blbosti je přímo vyhlášený.

   Smazat
 2. Tady je jasný důkaz o tom, že NATO je zločinecká organizace a tomuto seskupení budou naši mladí branci přísahat. Je mi z toho špatně. Náš pan ministr obrany, herec Stropnický, nikdy na vojně nebyl, protože co propaguje jsou holé nesmysli. Branci v případě napadení budou bránit naši vlast, ale kdo nás napadne?. Kdyby byl na vojně, věděl by, že 3. světová válka bude trvat jen hodinu možná 2 a bude konec. Proč naše pronajaté bojové letouny hlídkují nad Islandem, to se tam bojí, že je napadnou eskymáci z Gronska, naši vojenské a zahraniční politice v čele s takovými vymytými mozky nerozumím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé je, že všichni váleční štváči, viz komediant a ministr války, jsou v podstatě nevojáci a na vojně nikdy nebyli, při odvodu byli prohlášeni za kryply.

   Smazat
  2. Naši mladí branci, zmasírováni americkou politikou, budou včetně žen, po odvodu, deportování na hranici doteku, přímo do pole.

   Smazat
  3. Herec - kašpar byl záklaďákem. Ukazoval tuto svojí kvalifikaci voj. knížkou veřejně v telce, když Zeman zpochybnil jeho odbornost. Z NATO třeba co nejdřív vystoupit a přijat neutralitu, protože jinak zadudáme.
   plk. v.v.

   Smazat
 3. NATO - teroristicka organizace moderniho fasismu musi byt zrusena a vsichni pred soud - v prvni rade Barroso a Rassmusen

  Svet potrebuje novy Norimberg

  OdpovědětSmazat
 4. Krev tech nevinnych lidi je narukou srbskych komunistu, kteri celou valku rozpoutali. Podivne, ze nebyla v clanku vzpomenuta Srebrenica.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Srebrenica je mediální podvod us-manů. Jsou tam převážně pohřbeni muslimští vojáci, kteří se chtěli ze Srebrenice probít ven, jsou tam tahány mrtvoly z dalekých konců Bosny, jsou tam pohřbeni i lidí, kteří umřeli dávno před začátkem války. Jediné vraždy se u Srebrenice dopustili chorvatští žoldnéři zs speciální sabotážní srbské jednotky, kteří tehdy poslouchali rozkazy ciyí rozvědky (NATO, konkrétně Francie). Potom je Francie zaměstnala ve válce v Kongu! Memoriál ve Srebrenici má ospravedlnit surovou agresi NATO proti Jugoslávii, podporu chorvatských fašistů, muslimských radikálů v Bosně a nakonec i spolupráci s drogovou kosovsko-albánskou mafií (UČK). Měl byste si o tom něco přečíst a ne jen hltat Lihové noviny a ulhanou ČT. Existuje o tom spousta dokumentárného materiálu, nejen s bývalé Jugoslávie, ale také z Holandska, USA a Německa. Např. na str. Srebrenica - historical project se dovíte víc a podrobnosti. Takhle vstupujete do diskusí jako trapný neználek.

   Smazat
  2. Lzes, prolhany fasisto. Dukazu (vypovedi svedku i masovych hrobu) existuje spousta.

   Smazat
  3. Masové hroby padlých vojáků, to ano. Masové hroby povražděných Srbů také, masové hroby zabitých muslimů určitě také. Byla to hnusná občanská válka, kde řádili militantni ze všech stran. Ale Srebrenica je propagandistický podvod, na tom trvám! Doporučuji četbu a ne novin, ale seriozních knih historiků. Pak přestanete prskat a snad se vám v hlavě rozbřeske. A přestanete nadávat.

   Smazat
  4. Vážený pane, masakr ve Srebrenici byl dementován dokonce i v našem proamerické tisku, ovšem, jednalo se o velmi nenápadné články o několika řádcích, takže chápu, že některým nepozorným čtenářům toto uniklo. Ovšem podobných pohádek existuje mnoho, zbraně hromadného ničení v Iráku, použití chemických zbraní v Sýrii apod. Falešnou záminku pro napadení jiného státu jako zástěrku pro drancování si naše západní civilizace řízená USA vždy dokáže vymyslet, s jejím prokazováním už to bývá podstatně horší a v poslední době už se nějakými důkazy ani nezabývá. Platí právo silnější, jako v džungli. A tomuto se říká civilizace. Pokud ovšem mezi námi žijí takoví jako vy, ani se nedivím, že nad morálkou vítězí právo silnějšího a bezohlednějšího.

   Smazat
  5. Pane Dvořák,

   Tento jedinec, co tady napadá diskusi, je bohužel SIONISTA - který jak řekl sám - SRBOVE jsou GOIM - a pokud jsou vražděni tak to pro Sionistickou mafie je úplně v pohodě ....

   Bohužel, Vás a všechny tady co mají morální kořeny povauji za GOIMI - tzn PSI , či taky SVINĚ - dobré jenom k tomu aby byli použitelní jako otroci .....

   Tato individualita říká pravdu když řekne že NATO je brání - to je pravda. Brání jejich korporace a bankovní systém který je monopolně řízen Sionistickou mafii - jejich cílem je totální kontola -

   NEUSPĚJÍ - Rothschild pohořel na Rusku, v Anglii ho dokázali vytlačit od koryta ...... My musíme udělat to samé - jinak vykrkadou a yatročí celý národ, uvrhnou republiku to teroru.....to je jejich styl....

   Smazat
 5. Tedy znovu opakuji. NATO je čistě obranný pakt, pomáhá chránit lidská práva a demokracii. Nato je pro nás důležité.
  A opakování je matka moudrosti.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2014_04_01_ministr_zaoralek_nato_spojenecke_zavazky_plati.html

   Smazat
  2. Ano, správně, NATO brání korporace a ty jsou zdrojem všeho našeho blaha. NATO brání bankovní systém, který spravedlivě uvrhl Řecko do krize a chystá se na další neseriózní státy, které neumějí škudlit. To co tu popisujete, jsou je kolaterální škody, které jsou v každé válce. Nic to není. Když se ptali paní Albrightové, zda lituje těch tisíců zabitých, duchaplně odvětila, že to "stálo za to". Heil NATO, sieg heil!

   Smazat
  3. Konkrétně se ptali p. Albrightové, zda toho půl miliónu zabitých dětí v Iráku stálo za to.

   Smazat
  4. To je zajímavé, proč tedy máme přidávat na zbrojení a rozšiřovat armádu, kdo nás napadne? Kdo byl na vojně, ví, že další válka bude trvat jen hodinu nebo dvě. Všichni, kteří jsou pro NATO, budou posraný a zalezlý někde v dírách. NATO není pro mír, ale pro válku a nás tam zatáhne. Fuj, hamba američánům a Obamovi, kteří chtějí jenom válku!!!!!

   Smazat
 6. Byli to jenom Srbové a k tomu gojímové, takže se vlastně nic zvláštního nestalo. Kdo se v budoucnu vzepře naší síle bude náležitě potrestán i na životě. Cohen

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto je typicky 'jidish' rasismus ...... bohuzel, tomuto bude taky odzvoneno ..... a dlouho to trvat nebude......

   Smazat
 7. Uran Plutonovič21. dubna 2015 8:37

  Ano, krev je na rukou těch, kdo byl našimi médii označen za viníka. A kdo s tím nesouhlasí tak je hnusnej kremlofil. Doufám, že to mám správně a dostanu fotku Šláfenberga s věnováním. Koneckonců, můžeme si srovnat fakta z Ukrajiny, že?

  Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost. Martin Luther King

  OdpovědětSmazat
 8. Můžete si o tom myslet co chcete, ale kdyby tam NATO nezasáhlo, tak se tam navzájem masakrují ještě dnes a obětí by bylo bezpochyb nesrovnatelně více. Jste blbečci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nesmysl ..... ignoranti nebudou mit zelenou - i kdyz si nechavate platit za tyto lzi .... tak budoucnoust nikdy mit nebudete .... bohuzel

   Smazat
  2. Jaký nesmysl, Vlastíku? Tvrdíš jako, že by se tam bez NATO měli všichni rádi? Masakrovalo by se do úplného vyhlazení jedné z bojujících stran Jsem přesvědčen, že i anti-ami truhlíkům je toto jasné. Bohužel jejich iracionální nenávist k USA je tak silná, že jim neumožňuje toto vidět.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. CIA rozeštvala nejdřív lidi v Bosně, nestálo to ani tolik, jako po letech rozesrat Ukrajinu. Je o tom např. svědectví důstojníka CIA Beara, který dnes žije v Kanadě a napsal o tom knihu. Pak se podporují, vyzbrojují a financují skupiny, které už v historii vraždily Srby (chorvatští ustašovci, muslimští radikálové, drogová mafie na Kosovu a do toho srbští nacionalisté na druhé straně. Podplacení novináři yatopí pod kotlem osočování, útoků a nenávisti - no a máte občanskou válku jak vyšitou. Kdyby USA nepodporovala ty nejhorší vraždící elementy, tak ta válka by tam vůbec nezačala. Naše nenávist není iracionální, ale podložená fakty, svědectvími ... vy jste zaostalá oběť natoidní propagandy. Lituji vás. Slávek K.

   Smazat
  5. Konflikt v Jugoslavii byl uměle zkonstruovaný tak jako v Sýrii, Ukraině, Iráku či Vietnamu atd .... bohužel....

   Za vším stáli Jezuité - USA - NATO - EU ..... z několika důvodů...jedním z nich bylo že Jugoslavie chtěla i nadále spolupracovat s Ruskem, což Ceskoslovensko v té době muselo skoncovat svoji spoluprácí s Ruskem .... čímž jsme ztratili obrovský market a ekonomika vykolejila ...., Kdybychom trvali na svobodě a obchodu s kýmkoliv, jako např s Ruskem .... tak NATO a jejich nacističtí lidři by na pomezí Moravy a Slovenska udělaly to co se stalo v Jugoslavii .... a nikdo v Ceskoslovensku by nevěděl proč .....FAKT...

   Smazat
  6. To, že konflikt byl uměle vyvolán americkými tajnými službami potvrzují i naši vojáci, kteří se mise v bývalé Jugoslávii zúčastnili. Podobně Američané upláceli krymské Tatary, aby uměle vyvolali národnostní nepokoje a nakonec sami Tataři byli mezi prvními žadateli o občanství RF. Totéž v Gruzii, Čečně, Moldavsku,... Není to RF, která potřebuje vyvolávat konflikty v blízkosti svých hranic.

   Smazat
 9. NATO je zločinecká organizace,kam šlápne,tam jsou mrtví.Není se čemu divit,vždyt tomu velí USA. Podívala jsem se znovu na 200 let historie. Stačí mi to--Opakování je matka moudrosti

  OdpovědětSmazat
 10. Srebrenica je mediální podvod - a na cintoríne kde sú pochované obete vojny - 3320 - hrobov a ako rátaš tak rátaš do 8000 sa nedorátaš - ale Clinton chcel a Izetbekovič vyrobil, Haag uznal a máme zápis do dejín - a platí ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byl jsme ve Srebrenici i na hřbitově v Potočari a ptal jsme se správce hřbitova, kolik z těch 8372 pohřbených bylo popraveno. Neodpověděl. Po několikerém naléhání prohlásil, že všichni tam pohřbení jsou "oběti Srebrenice". Oni vědí, že je to prokázaný podvod, tak dělají kličky. A chudáci, co čtou různé ty Respekty, Reflexy Mafii Děs a Lihové noviny nebo čučejí do té ulhané bedny, ti tomu všemu natoidnímu lhaní věří. Bývali jsme chytřejší národ...ach jo...

   Smazat
 11. Z takového článku je asi každému soudnému na zvracení. Omlouvám se, že zkusím otevřít jiné téma. Není to tak dávno, co nás televizní kanály zahlcovaly od ranního kuropění do pozdních nočních hodin více či méně odbornými bláboly prakticky od každého "kdo má v řiti díru" o svobodě projevu v souvislosti s vraždou jakýchsi karikaturistů, kterým nebylo svaté doslova nic a nikdo. Západní politici se nechávali v jednotném šiku fotit s plackou " Já jsem Karel". To že nyní v krátkém časovém sledu byli na Ukrajině zavražděni dva novináři, kterým nebylo svaté současné směřování Ukrajiny, ponechaly naše zpravodajské kanály zcela bez povšimnutí. Jsou snad karikatury Mohameda větším přínosem, než připravovaná demonstrace k uctění 70. výročí vítězství nad německým fašismem, kterou připravoval zavražděný Oleg Kalašnikov? Či snad antifašistické názory na současné dění na Ukrajině, tak jak je zastával zavražděný Oles Burina, jsou méně význačné než vysmívání se náboženskému cítění? Nebo si mám myslet, že naši novináři už mají "ruce zkroucené" tak jak tím vyhrožoval jeden panáček z Bílé chaloupky. Vím, že naši velenovináři můj krátký příspěvek asi číst nebudou, ale kdyby náhodou, mám na ně jednu otázku. "Není Vám na zvracení, když se na sebe při ranní hygieně podíváte do zrcadla?" František

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně pane František .... díky ..... potřebujeme více a více těch co budou mluvit pravdu ..... děkuji z celého srdce.....

   Smazat
  2. Proč se o nich nemluví? Protože nestáli na té "správné" straně, a byli to navíc "jen" Ukrajinci. Slované.
   Je zájem rozeštvávat.
   David

   Smazat
 12. Zajímavé,že od konce druhé světové války jsou amici spokojeni s výsledky bombardování viz.Plzeň.Jim se to tak líbí,že je nejvyšší čas přenést tuto bohulibou činnost na jejich území.

  OdpovědětSmazat
 13. doktor nebyl to náhodou Zeman,který podepsal souhlas s přelety bombardérů NATO přes ČR?????.Vivat ČSSD!!!! Na rozdíl od ODS,která kradla pro sebe, ČSSD okrádá lid v jeho vlastním zájmu.....Zkuste si přečíst knížku Konec černé legie,která popisuje vraždění Srbů Chorvaty pod vedením Ante Paveliče.Garantuji Vám, že neusnete....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť si přece musíme plnit naše závazky vůči Nato, aby nás zase mohli zaprodat jako v Mnichově, pokud to bude vyhovovat jejich zájmům.:-(

   Smazat
  2. Byl, a už se několikrát vyjádřil, že na to není vůbec hrdý, a nevymlouvá se na to, že v té době nevěděl, že jsou to letadla bojová, útočná. V té době měl informace o dopravních letadlech, přepravujících vojáky. Byli jsme v NATO pár dní, doslova, a hned přišel první podraz. Dnes by to už tak důvěřivě neudělal. Na rozdíl od současné ČSSD, která nic nepochopila, nic se nenaučila, a je "loajální, že už to více loajálnější být nemůže".Takže nás směruje do války "ve jménu civilizace". Tentokrát s Ukrajinou. J.B.

   Smazat
 14. Když čtu některé příspěvky, je mi zle. Vždyť tam proboha umírali nevinní lidé, neměli ani možnost se bránit, udělali z nich kusy masa. A kdo to udělal? Někdo, kdo se s nimi nechtěl špinit, kdo je považoval za méněcenné, kdo má takovou moc a strategii, že mu ještě tleskají a obdivují ho. Je to USA. Tak je, vy obdivovatelé s prázdnou palicí, obdivujte a dopadnete úplně stejně jako ti chudáci Srbové. Někdo tam napsal, že na východě nebyl klid už předtím, než tak začali řádit Američané. Určitě nebyl. A kde je? Je u nás, taky není, ale nezabíjíme se. Ať bylo v Iráku nebo Libyi jakékoliv vedení, lidi žili v míru a pokoji, v Libyi měli vdělání zadarmo, spoustu sociálních výhod. Určitě tam byli oponenti, určitě byli vězněni, ale to byla jejich vnitřní věc. Prosazovat takovou demokracii, že zničím celou zem a zaberu si ropná těžiště, to je ta americká demokracie. Nic jiného je nezajímá. Přeji Americe, aby tam někdo prosazoval svou demokracii přesně tak, jako USA ve světě. Podle bible - zub za zub, oko za oko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jenže ten někdo považuje za méněcenné každého, jen né sebe

   Smazat
 15. Tohle všechno má jediný název :"HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ" zodpovědné mírotvorné a obranné organizace NATO!!!

  OdpovědětSmazat
 16. Američané nyní "řádí" v Evropě, máme se na co těšit!!

  OdpovědětSmazat
 17. Kosovo: Nekonečná válka
  La Guerra Infinita

  ZEMĚ: Itálie
  ROK: 2008
  DÉLKA: 78 minut
  REŽIE: Riccardo Iacona
  JAZYK: italština
  TITULKY: slovenské
  Italský dokument se slovenskými titulky, který popisuje situaci okolo kosovské války, tak jak naše média nikdy neinformovala.

  Ke shlédnutí online:
  http://www.mustwatchtv.cz/6-valky/282-kosovo-nekonecna-valka/

  OdpovědětSmazat
 18. Naše média neinformují a ledasčem. Stále se řídí heslem:"Koho chleba jíš, toho píseň zpívej". A pokud nemámj pravdu, ať se propadnu třeba do západního Německa, jako to říkala Kelišová.

  OdpovědětSmazat
 19. To jsou zločiny proti lidskosti. A je odporné, že se na tom podílí všechny naše vlády od "našeho" vstupu do tohoto zločineckého paktu.

  OdpovědětSmazat
 20. Velice si vážím srbského prezidenta, který prohlásil, že i přes nátlak on pojede do Moskvy na vojenskou přehlídku, že je velmi hrdý, na to, že i srbští vojáci budou pochodovat na Rudém náměstí. A také řekl, že nepřipadá v úvahu, aby Srbsku vstoupilo do NATA. Dagmar

  OdpovědětSmazat
 21. http://prvopodstata.blog.cz/1504/neco-velkeho-se-zacina-odehravat-a-elity-se-pripravuji

  OdpovědětSmazat
 22. Srbský prezident je hrdina, amikům, kteří rozbombardovali Jugoslávi neleze do zadku jako naši politici, kterým bych ani ruku nepodal, protože jsou celí posraní a poslušně vykonávaji příkazy americké ambasády.

  OdpovědětSmazat
 23. Válka je vždycky zločinem proti lidskosti, ale válka prováděná formou bombardování, navíc civilních oblastí, je největším zločinem po Hirošimě a Nagasaki. Její pokračování metodou zabíjení drony je pak skutečným vyvrcholením lidské zhovadilosti. A není jistě ničím udivujícím, že všechny tyto jevy mají jediného původce. USA. Bodejť ne, vždyť je to stát, vzniklý díky nejstrašnější genocidě v dějinách, vedle níž bledne i hitlerovský holocaust. A co vzniklo ze zla, nikdy nemůže a také nebude, přinášet nic dobrého.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.