Reklama

úterý 5. května 2015

2. světová válka a odkaz dnešku

Rozhovor s profesorem Oskarem Krejčím
5. 5. 2015       První zprávy
Válka je soutěž v efektivnosti brutality. Každý rozumný člověk si váží nesporně obrovské role americké a britské armády při porážce německého nacismu a japonského militarismu. Jak bojovaly? Například vize strategického bombardování, která vznikla v Británii ještě před začátkem 2. světové války, předpokládala bombardování týlu nepřátelských vojsk s cílem zničit průmysl a podlomit vůli obyvatelstva.


PZ: V posledních týdnech se mnoho politiků a novinářů změnilo na historiky či politology a soutěží, kdo přinese více informací o pochybné roli sovětské armády v době 2. světové války. Mluví o tom, že tato armáda byla krvelačná, zatímco západní armády byly civilizované. Je takto možné hodnotit 2. světovou válku?

Koncepce strategického bombardování byla za války praktikována Spojenci. A tak například při britském bombardování Hamburku v červenci 1943 zahynulo více než 43 tisíc civilistů. Ohnivé peklo v Drážďanech při britsko-americkém bombardování v únoru 1945 velice plasticky popisuje Kurt Vonegut ve fascinujícím románu Jatka č. 5 – více než 22 tisíc mrtvých civilistů. Při americkém bombardování Tokia v noci z 8. na 9. března 1945 zahynulo přibližně 100 tisíc civilistů.

PZ: To je ovšem z hlediska mezinárodního práva velmi problematický způsob boje.
Není problematický, je nepřijatelný. Mezinárodní právo útočení na civilisty přímo zakazuje. I proto jsou právně vzato jaderné zbraně nepřijatelné – jejich použití předpokládá velké a úmyslné civilní ztráty. Ovšem v boji na život a na smrt málokdo ctí právo. A vítěze nikdo nesoudí.

PZ: Podle některých novinářů i politiků začala 2. světová válka paktem mezi Stalinem a Hitlerem, který obsahoval doložku o rozdělení Polska. Je to příčina, proč je dnes tolik pochybností o roli Rudé armády?

To jsou vlastně dvě otázky. Především je to problém eurocentrického pojetí dějin. Jestliže chápeme světovou válku jako ozbrojený konflikt mezi hlavními mocnostmi, tak nesmíme zapomínat, že k nim tehdy patřilo Japonsko i Čína. Pak je ale také třeba vidět začátek války v Mukdenském incidentu v září 1931, tedy v japonském útoku na Čínu. 2. světová válka začala v Mandžusku – a také v Mandžusku skončila.

PZ: To je poněkud neobvyklé pojetí, byť z čínského pohledu logické....

Máme-li porozumět roli Číny v budoucnosti, musíme se snažit pochopit i její minulost. Ale můžeme i jinak hledat počátek této strašné války. Před válkou v Polsku (září až říjen 1939) tu bylo vtržení Itálie do Habeše (1935–1936). Byla zde i španělská občanská válka (1936–1939), kde proti sobě bojovali němečtí a sovětští letci – přičemž oficiální Francie, Británie i USA jen přihlížely. A Češi by neměli zapomínat, že německému útoku na Polsko předcházela Mnichovská dohoda (1938) se zradou Francie a Británie, ale i vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren (březen 1939).

PZ: Stejně ale nelze pohlížet na pakt nacistického Německa a Sovětského svazu jinak než jako na spiknutí diktatur.
A co je potom Mnichovská dohoda? Mimochodem: Polsko si též po Mnichovské dohodě utrhlo část československého území.

Kreml přistoupil na jednání s Berlínem, které vyústilo ve zmíněný pakt Ribbentrop--Molotov, až po selhání dlouhodobého úsilí o vytvoření evropského systému kolektivní bezpečnosti. Až po příjezdu britsko-francouzské delegace do Moskvy, která nebyla vybavena pravomocemi uzavřít dohodu. A nelze zapomínat, že zmíněný pakt byl uzavřen v době bojů Rudé armády s japonskou armádou v Mongolsku. Patří k velkému umu tehdejšího sovětského vedení, že se vždy dokázalo vyhnout bojům současně na dvou frontách. Japonský velvyslanec se účastnil ještě přehlídky vítězství v Moskvě v červnu 1945. Až potom Sovětský svaz vyhlásil Japonsku válku.

PZ: Mluvíte o „strategickém umu“ Kremlu. Často se ale zdůrazňuje, že základem úspěchu Sovětského svazu bylo, že Hitler zopakoval chybu Napoleona a zatáhl své vojáky do ruské zimy. Kdyby začal dříve…

Nedokážu ani spočítat, kolikrát za svůj život jsem slyšel tento nesmysl! Napoleon obsadil Moskvu v září 1812, to není zima ani v Rusku. Napoleonovým problém bylo, že v bitvě u Borodina nedokázal zničit Kutuzovovu armádu. Ve vypálené Moskvě se Napoleonova armáda rozkládala – ničil ji hlad, nemoci, dezerce. A nedaleko ruská armáda nabírala síly – nové vojáky, nové zbraně, proviant. Protože s Napoleonem car nevyjednával, vydal se císař domů. Slavný obraz Adolfa Northena, který zobrazuje prochladlého Napoleona v čele mrznoucích vojsk, je až z doby ústupu. A to jej nesužovala jen zima, ale i partyzáni, pravidelná armáda, nemoci a hlad. Ustupoval tak dlouho, až ruský car na čele svých vojsk vstoupil do Paříže.

PZ: To připomíná osud Hitlera.

Jen začátek a konec. Hitler se poučil z Napoleonových chyb a jeho úder směřoval především proti Rudé armádě, ne proti hlavnímu městu. Průlomy a obchvaty pomocí motorizovaných jednotek Wehrmachtu plus bombardování uzavíralo tisíce rudoarmějců do kotlů. Sovětské ztráty – myšleno zabitých, zraněných a zajatých – z prvních měsíců války lze odhadnou na dva miliony vojáků. Pro srovnání: v roce 1940 měly Spojené státy v ozbrojených silách necelých 460 tisíc mužů; při japonském útoku na Pearl Harbor bylo zabito přibližně dva tisíce amerických vojáků.

Zároveň nacisté během prvních měsíců války obsadili mimořádně důležité průmyslové oblasti Sovětského svazu. Hádám, že v říjnu 1941 byli všichni významní politici na Západě přesvědčeni, že Sovětský svaz již válku prohrál.

PZ: Proč tedy Hitler prohrál, když se podle vás chybám Napoleona vyhnul?
Dva faktory jsou klíčové. Tím prvním je organizační umění tehdejšího sovětského velení. Především dokázalo postavit Rudou armádu vlastně znovu. Navíc nejenže odhadlo budoucí hloubku nacistické okupace sovětského území, ale dokázalo včas přemístit průmyslovou výrobu na Ural a na východ od něj. Tisíce a tisíce vagonů, ale i inženýrů a dělníků zavčas převezlo stroje a dokázalo nalézt nové umístění výroby a tuto výrobu zahájit. Byla to operace, která vedla k tomu, že na konci války Sovětský svaz vyráběl více tanků a letadel než Německo.

PZ: Trochu to zavání glorifikací Stalina. Že přehlížíte zločiny, kterých se dopustil…
Ale kdež! Zločiny, teror vůči vlastnímu obyvatelstvu i spolubojovníkům, které Stalin spáchal, jsou neodpustitelné. Bolševici hned druhý den po převzetí moci zrušili trest smrti – ale v občanské válce někteří z nich ztratili představu o ceně lidského života. Navíc je zřejmé, že masové vraždění je povětšině zbytečné, ba přímo kontraproduktivní. To opravdu nelze Stalinovi odpustit.

Na druhé straně ale k jeho obrazu, ale i k dějinám Evropy, prostě patří vítězství ve 2. světové válce. A součástí tohoto vítězství byla i záchrana malých středoevropských slovanských národů. Vítězství německých nacistů by znamenalo likvidaci českého – a později jistě i slovenského – národa.

Stalin často slouží jako výmluva za převrat v roce 1948. Jako by jej zorganizoval on. Rudá armáda se ale z Československa stáhla ještě v roce 1945. Samozřejmě kromě těch 140 tisíc vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. A jejichž hroby či památníky nekulturní barbaři barví na růžovo nebo přímo bourají. Mimochodem: přesun státního svátku z 9. května na 8. květen neznamená jen návrat z moskevského časového pásma do berlínského časového pásma. Je to i oznámení, že v Česku nadále nebudeme slavit osvobození hlavního města.

Moskva jistě podporovala československé komunisty, tak jako západní země podporovaly místní měšťácké strany. Únor 1948 jsme si ale upekli doma sami, především Gottwald, představitelé měšťáckých stran a prezident. Jsou to naše dějiny. Když mainstreamová média a někteří pravicoví politici nevidí nic pozitivního na Stalinovi a tolerují banderovce na Ukrajině či pochody pobaltských veteránů z jednotek SS, tváří se, že jsou chytřejší než ve své době Winston Churchill. Ve skutečnosti ale pouze dávají najevo, že vůbec nerozumějí povaze 2. světové války.

PZ: Jak tedy hodnotíte armády vítězů?
Byla to strašná válka a všichni tehdejší Spojenci, vojáci, pracovníci odboje i týlu si zaslouží hluboký dík. Nelze však zapomínat, kdo nesl největší část válečných útrap. Čísla lze nalézt různá, ovšem poměry zůstávají. Například podle americké Vojenské encyklopedie autorů R. Ernese Dupuyho a Trevora N. Dupuyho ztratil Sovětský svaz v 2. světové válce 17 až 22 milionů lidí, Spojené státy 292 tisíc, Velká Británie 460 tisíc. Jen ve Stalingradské bitvě zahynulo mnohem více rudoarmějců než amerických či britských vojáků během celé světové války.

PZ: Mluvil jste o dvou důvodech sovětského vítězství ve válce. Kromě onoho schopného vedení – co jste měl na mysli?

Obrovské nasazení sovětského lidu. Nezlomná, pro mnohé nepochopitelná vůle zvítězit. Ten, kdo zavedl sankce vůči Rusku, obdobně Rusy stmelil.

PZ: Ale v Rudé armádě nebojovali jen Rusové.

To máte samozřejmě pravdu. Bojovali i Ukrajinci, Bělorusové, Baurdžan Momiš-Uli, slavný hrdina románu Alexandra Beka Za námi Moskva, byl Kazach – prostě všechny národy tehdejšího Sovětského svazu byly v Rudé armádě zastoupeny. Ovšem když Gruzínec Stalin 24. května 1945 na recepci pro nejvyšší velitele a komisaře Rudé armády pozvedl číši, ve svém přípitku poděkoval ruskému národu. Neděkoval sovětskému lidu, ale ruskému národu. A věděl proč. Děkoval mimo jiné za to, že ruský národ vydržel, přestože se jeho, tedy Stalinova vláda na začátku Velké vlastenecké války dopustila mnoha chyb.

PZ: Stále mi přichází na mysl, že neberete v úvahu, že Stalin používal násilí i vůči vlastnímu obyvatelstvu. Že mnohé z oné „nezlomné vůle lidu“ bylo vynucené.
To máte bezesporu pravdu. Válka i přesun výroby vyžadovaly maximálně funkční organizaci, a ta byla – ale i dnes bývá – často výsledkem donucení. Když bojujete na život a na smrt, nemůžete postupovat jako při stavbě tunelu Blanka…

Ale vážně: porovnejte si dobrovolné partyzánské hnutí na sovětském území obsazeném nacisty s partyzánským hnutím na německém území po obsazení Rudou armádou. Sovětských partyzánů bylo přibližně milion. A německých? V Německu žádné partyzánské hnutí ani nevzniklo.

PZ: Jinými slovy, Rusko nelze porazit?
Ale lze. Musíte mít silnou pátou kolonu, která připraví něco na způsob barevné revoluce. A pak hned musíte Rusko rozdělit na co nejvíce samostatných státečků. Jinak nelze ani onen prostor ovládnout, ani zlomit odhodlání Rusů. Jenže to Putin dobře ví.

(Za první zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda)

48 komentářů :

 1. Komunista Krejci ignoruje fakt, ze jeho soudruzi vyhrali po valce volby jen na 4 roky, ale u koryt zustali 40 let.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prozraďte mi, jaké "koryto" jste měl za těch Vámi "nenáviděných" komunistů a z kterého "koryta" Vás platí dnešní Vaši "chlebodárci" ? Děkuji.

   Vymazat
  2. Umíte číst ?

   Vymazat
  3. Neumí číst, česky nerozumí. Nepochopil, že rozhovor je o 2. světové válce a vítězství Sovětského svazu nad hitlerovským Německem.

   Vymazat
  4. 17:59 Tito dnešní trolové, nemohou skousnout fakt, že suveréně největší zásluhu na konci války a porážce fašizmu měl SSSR. Rádi by tato fakta přepsali a za jasného vítěze nad vším a v každé době označili USA. Proto tolik nenávisti a lží vůči Rusku i nynějšímu SSSR, dnes vidíme a slyšíme. Je to trapné a každý normální člověk by k tomu neměl mlčet!

   Vymazat
  5. Reagoval jsem na kecy toho komunisty o vyhranych volbach. Nauc se cist.

   Vymazat
  6. Atysenaucpsattydebilkudebilnaty.

   Vymazat
  7. Tak, slouho. Zač jsi placen jsi udělal a jak říkají bratři Slováci " Teraz už choc do rici.

   Vymazat
 2. Karásek:

  „… Vždyť muži tu padli, co chtěli žít.
  Kdo za svobodu cizí dnes šel by se bít?
  Na vlajce hvězdy a na džípu rýč,
  z pohody přes oušn až na Omaha Beach.
  Šílenej vládce národy žral.
  Mnohý přihlížel, byl neutrál.
  Nikdo mu nebral jeho dýku a bič,
  jen tys vážil cestu až na Omaha Beach.
  Tys položil život, abych já mohl žít.
  Kdo za svobodu cizí dnes šel by se bít?
  Tehdy boj za mír to nebyl jen kýč,
  já klaním se chlapcům z Omaha Beach.“

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dnes za peníze, chlapče.
   A ty budou zrušený jistě.
   Kreditní karty budou, pod kůží čip,
   tak budeme žít.

   Vymazat
  2. kaarasku, karasku, nech toho, uz jsem proplakal tucet snuptychlu. Ale jinac ti dekuju, ted vim, kdyz jsem zde v Praze na Prazacce (kde waffen SS zavrazdily asi pres 80 hlavne zen a deti,) ze v tech tankach co tam 9 kvetna prijeli, sedeli Rusaci, a oni to zatim byli nasi hosi z JUUUESEJ, co prisli krvacet pred Omahu.

   no vidis jak jsi mne poucil.

   Howg, Howg, Howgno

   Vymazat
 3. http://www.commondreams.org/news/2015/05/04/indiscriminate-killing-gaza-was-top-down-war-plan-say-israeli-veterans

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slovy Oskara Krejčího (volně) : "Válka vyžaduje maximálně funkční organizaci, a ta byla – ale i dnes bývá – často výsledkem donucení. Když bojujete na život a na smrt, nemůžete postupovat jako při stavbě tunelu Blanka…" A Izrael ve válce je, už od svého vzniku. A každá prohraná válka, může být jeho válkou poslední. Bohužel, ani v Izraeli, to nejsou "schopni" někteří pochopit ...

   Vymazat
 4. Tenhle estébák se nezapře. Prostě kvalitní rudohnědý propagandista a demagog.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Umíte číst ?

   Vymazat
  2. A ty to budeš pořád se zalíbením číst a vyhledávat, viď, protože ti to nedá a musíš na to reagovat a musíš se tím zabývat a musíš ze sebe dělat debila.

   Vymazat
 5. Me se libi, ze se komunisticky papalas Krejci chlubi poctem mrtvych Rusu jako by je zabil on sam. Pritom ty obrovske ztraty maji na svedomi Stalin s Hitlerem rukou (nejprve) spolecnou.
  Ti mrtvi chudaci si rozhodne nezaslouzi, aby je pro svou propagandu dnes zneuzivali skalni komousi nebo rusky diktator.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Umíte číst?

   Vymazat
  2. Nepiš blbosti,Sověti museli bojovat teď a tady a ne čekat za kanálem až se nashromáždí zbraně a vojáci a nepřítel bude poražen na výýchodní frontěě !!

   Vymazat
  3. Me se libi ze neumis cesky.

   Vymazat
 6. Mindráky z dutohlavosti a vlastní omezenosti a neznalosti pak vedou při střetu omezence s neznámými fakty k bezduchým, ničím nepodloženým urážkám pramenícím z oprávněného pocitu méněcennosti, kdy lze hloupě ignorovat znalosti druhého a přehlušit komplex ubožáckým útěkem od faktů k trpnost urážek. Tento proces
  bezmoci lze sledovat u malých dětí.

  OdpovědětVymazat
 7. Pane Krejci, uz ke konci roku 1941 Sovetska zbrojni produkce prevysovala nemeckou, ale o tom se uz dneska nepise, Oficialni verze je nyni takova ze Sovetum vyhraly valku Americke boty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už předválečná produkce SSSR převyšovala německou, jak produkce tanků, děl, tak letadel.

   Vymazat
 8. V tom rozdělení Ruska na malé státečky,už proběhlo za Gorbačeva.
  Pokud je mě známo,tak ne k úplné spokojenosti USA,Proto se snaží USA v tom pokračovat,nejen finančně,ale i vojensky.Ukrajina je toho důsledkem a také poslední šancí.Také si myslím,že Putin odhadl USA záměr,že nepustil válčení na své území.Zabráním Krymu,tak to už přímo rozzuřil,jestřábi USA.
  zemedelec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To Putin pochopil už v r. 1999. Proto tak rychle a úspěšně ukončil válku na Kavkazu.

   Vymazat
 9. A proč komouši a StBáci jako je Krejčí zavírali po válce naše válečné hrdiny do lágrů a některé dokonce popravili?
  Kdyby měly tyhle zrůdy aspoň trochu soudnosti tak by se dnes krčily někde v koutku a třásly se strachem a studem. Místo toho žvaní v médiích...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A proč Američané po válce popravili třeba manžele Rosenbergovi a další?

   Vymazat
  2. Rosenbergovi nebyli váleční hrdinové, ale špioni kteří mimo jiné rusákům předali komletní plány k výrobě atomovky.
   Jeké asi musíš být rudé prase když ti nedělá problém tohle postavit na roveň.

   Vymazat
  3. Pan Rosenberg byl obyčejný elektrikář, jeho žena sekretářka a způsob práce na bombě byl natolik specializovaný mezi fyziky, že přehled o celku měl pouze Openheimer jako šéfkonstruktér !! Řeči o předání dokumentace výroby bomby si vymysleli v americké rozvědce, protože museli zdůvodnit, že zničený SSSR dokázal vyrobit bombu do r. 49 !! Prase s vypatlaným mozkem jsi především ty, pitomo !! Manželé se provinili tím, že byli členy americké KS !!!

   Vymazat
  4. Vinu Rosenbergovych priznal ve sve knize i Nikita Chruscov.

   Vymazat
  5. Kavárenské prase, nadává do prasat rudých. To je tedy úroveň !!! A opět nenávist, zloba a urážky z té jednodušší strany. Můžete hádat ze které.

   Vymazat
  6. 20:57

   Zmrdská píča ze stejné partaje která nechala popravit Heliodora Píku a mnohé další hrdiny se cítí uražena. Oooo, promiň že jsem se dotkl tvých jemných citů.
   A stejná falešná píča má nyní obrovskou potřebu jezdit do Ruska klanět se sovětským padlým. Chce se mi blejt z takových "lidí"

   Vymazat
  7. Povidej ty hnede prase povidej jak si ubohy a debilni a cosem lezeš ty uboha tykve bez si mezi ty svoje noblesni pitomecky a tam se muzes klanet svejm zivejm. ( Omlouvám se, jen parafrázuji toho inteligenta, co se tady vždycky tak ukázkově ukojí.)

   Vymazat
  8. 22:06

   Budu si lozit kam chci, dnes už vy ubožáci nemáte žádnou moc nikomu nic zakazovat. Takovým sviním jako jsi ty je potřeba každý den připomínat jaké jste svině s krví na vašich špinavých pazourech. Naše vlastní válečné hrdiny jste bez mrknutí oka popravili a nechali zhebnout v lágrech, ale falešně uctívat památku v Rusku, to by vám šlo.

   Vymazat
  9. Tak Palmere a teď vzteky zameč a vyskoč!

   Vymazat
  10. Ty musíš mít těžký život. Skoč z mostu, uleví se ti, ubožáku. :-))

   Vymazat
  11. Pan Krejčí podal velmi ucelenou analýzu dění za druhé světové války. Jistě, i anglosaská vojska měla svůj ve srovnání se Sovětským svazem neporovnatelně menší díl na ukončení druhé světové války. Ale jejích vedení války se vyznačovalo velkou a nepřijatelnou brutalitou vůči civilnímu obyvatelstvu nejen v Německu, ale i v jiných zemích a počet jejich obětí se v ŽÁDNÉM případě nedá srovnávat s počtem obětí Sovětského svazu!! Začali "pomáhat" až v hodině dvanácté, když už jim bylo jasné, že jinak bude Sovětský svaz JEDINÝM vítězem a to nemohli připustit, protože by se byli nemohli podílet na válečné kořisti v podobě podřízení západní Evropy jejich velkým poválečným kšeftům.

   Vymazat
  12. Jestli je to na mě, tak proč bych skákal z mostu? V naší svobodné demokratické a bohaté zemi je krásně. A aby to bylo úplně bezvadné tak by z mostu musely saskákat všechny komunistické mrdky jako jsi ty :-D Tak jestli ti opravdu záleží na mém dokonalém štěstí, tak začni a vyber si nějakej hooodně vysokej.

   Vymazat
  13. Štěstí z tebe vyřazuje každým slovem, ubožáku. :-)) Jdi si hrát na písek.

   Vymazat
  14. Štěstí z tebe vyzařuje každým slovem, ubožáku. :-)) Jdi si hrát na písek.

   Vymazat
  15. Ještě to napiš potřetí, ty negramotný pablbe :-D

   Vymazat
  16. Podle shora uvedené diskuse je zřejmé, do kterého tělesného otvoru to náš "stát" dotáhne. Genetické inženýrství.

   Vymazat
 10. "Hitler zopakoval chybu Napoleona a zatáhl své vojáky do ruské zimy. Kdyby začal dříve…"

  Geniální věta. Kterou lze parafrázovat asi takto: "Kdyby ale Hitler válku neprohrál, vyhrál by ji..."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hitler zopakoval chybu Napoleona. Začak si s Ruskem a dostal také na prdel. Obama se také nechce poučit... spláče nad výdělkem. A s ním Palmerové. Proto tu vyjou, cítí svůj konec. :-))

   Vymazat
  2. Nobelista za nic nemůže, ten jenom tlumočí rozhodnutí ze zákulisí. Dokud tam bude, tak velká válka nejspíše v Evropě nebude, tu spustí až nový prezident, kterého si Američané "svobodně" zvolí v příštích volbách. Jo, jmenuje se Hitlary.

   Vymazat
 11. Velmi dobrý rozbor událostí druhé světové války navzdory některým stupidním otázkám a vnucovaným názorům od pana Koudy.
  Díky pane Krejčí

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.