Reklama

.

.

čtvrtek 7. května 2015

Jak můžeme žít ve světě, kde každý rok zbytečně umírá 18 milionů lidí ? Na vymýcení globální chudoby stačí vynaložit jedno procento globálního produktu


Daniel Veselý
7. 5. 2015 Altpress
Přestože podle mnohých pozorovatelů a komentátorů, většinou těch, kteří do písmene plní roli strážců (jakéhokoliv) establishmentu, žijeme z historického hlediska v nejdokonalejší době, vynořují se silně znepokojivé hlasy, jež s tímto hodnocením příkře nesouhlasí. Naopak nabízejí otřesný vhled do světa globální chudoby, který by měl zarazit, či přímo zahanbit každého soudného člověka.


Jistě, v uplynulých staletích byla chudoba rovnoměrně rozložena po celých kontinentech a bohatství a moc byly výsadou zanedbatelné hrstky; jinými slovy – drtivá většina lidí žila v chudobě, což ostatně i křesťanská věrchuška na starém kontinentě vytyčila jako nevyhnutelnou pouť „slzavým údolím“ do náruče božího spasení a věčného života v „království nebeském“ (mimo zatracence propadlé peklu), a pomyslné nůžky mezi hordami nuzáků a drobty movitých v podstatě stagnovaly. Život v bídě byl alespoň v Evropě jaksi dán shůry, a proto byl normou. Chudoba tehdy cti netratila.
Dnes se ale chronická chudoba nachází v neustálém pohybu; nůžky se rozevírají čím dál více, a počet lidských bytostí vpletených do děsivé spirály chudoby, z níž není návratu, stále stoupá. Tento holý fakt nezmění ani pozitivní (a u nás ostudně přehlížený) trend, že na druhé straně se z tenat nuzoty vymanily dky, ba stovky milionů lidí, především v Číně nebo Latinské Americe.

Německý filosof Thomas Pogge, který působí na Yaleské univerzitě, vypracoval v roce 2002 pozoruhodný text s názvem World Poverty and Human Rights, jenž je považován za jednu z nejzasvěcenějších prací politické filosofie na téma chudoby ve světě. Pogge ve své analýze uvádí naprosto děsivá fakta: Kvůli globálně rozšířené chudobě umírá každý rok zbytečně 18 milionů lidí (jedná se o třetinu všech úmrtí) s tím, že celkový počet těchto úmrtí od konce studené války dosahuje závratných 270 milionů! Autor vycházel z údajů Světové zdravotnické organizace, tedy nikoliv z pochybných výmyslů ledajaké „zájmové organizace“, či všemožných think-tanků, ale respektované a dle mého soudu konzervativní instituce.

Globální chudobu lze vymýtit. Chybí snaha

Ačkoliv se v případě chronicky rozptýlené globální chudoby jedná o spletitý problém, Pogge poukazuje na skutečnost, že stačí vynaložit pouhé jedno procento globálního produktu na to, aby byla světová bída eradikována, a dodává, že vyspělé západní země by tento gordický uzel mohly rozetnout, a že tak mohly učinit už před několika desetiletími. Lidé žijící na relativně bohatém Západě se z části na základě tvrzení konzervativních ekonomů mylně domnívají, že za krutou chudobu na globálním Jihu mohou především lokální příčiny. Externí faktory jako by neexistovaly.
To je však podle Poggeho zažitý a přetrvávající mýtus, neboť na vině jsou globální faktory; jinak řečeno, vinni jsme my, žijící v bohatých zemích na globálním Severu, a to velice aktivním způsobem. Ba co více, hrozivé rozměry této lidské tragédie, potažmo tuto tragédii samu o sobě, filosof považuje za „největší zločin, jaký kdy lidstvo zažilo“. Dokonce ani v průběhu druhé světové války, nacistické tábory smrti a sovětské gulagy v to počítaje, neumíralo každý rok tolik lidí jako nyní, konkrétně rok co rok od ukončení studené války!

Pogge z tohoto dramaticky neutěšeného stavu viní aktivity koloniálních velmoci na dnešním globálním Jihu, které zde „prodávaly lidi jako dobytek, ničily místní politické instituce a kultury, kradly cizí půdu a nerostné bohatství a vnucovaly domorodcům své produkty a zvyklosti“. Kolonialismus, ve své podstatě příšerný systém, připravil půdu pro vznik rozsáhlé mizérie v bývalém třetím světě, jíž jsme už po několik dekád němými a ohlupovanými svědky.

Dalším faktor způsobující a udržující globální bídu v neoblomném klusu představují, jak Pogge píše, finanční instituce, ba přímo stávající ekonomický systém, jenž generuje 18 milionů mrtvol ročně jak na běžícím pásu. „Existuje sdílený institucionální řád, který je vytvářen bohatými a vnucován chudým,“ konstatuje filosof a dodává, že „tento institucionální řád je prosazován tak, že reprodukuje radikální nerovnost, přičemž tu je realizovatelná alternativa, jejíž implementací by drastická a neúnosná chudoba přestala existovat“.

Ať se viníci činí 

„Globální chudina“ má morální nárok na část bohatství, jež generuje bohatá menšina, nicméně my tím, že jí toto právo upíráme, aktivně přispíváme k její deprivaci. Pogge tedy neskrblí kritikou ani na adresu vlád bohatých zemí a obyvatelstva, jemuž vládnou a v jehož jméně mechanicky udržují v chodu naprosto nespravedlivý globální systém.

Bohaté země spolupracují s různými diktátory
Svou pravdu ale mají i ti, kdo tvrdí, že se na nerovnosti, opresi a chudobě na globálním Jihu podílejí i lokální vůdci, často krutí autokratičtí vládci či diktátoři. Ano, jejich díl zodpovědnosti za neutěšený stav v chudých krajinách je neoddiskutovatelný, což tvrdí i Pogge. Nicméně nesmíme přehlédnout jeden očividný fakt: Tito lídři získávají od bohatých zemí finanční, vojenskou i diplomatickou pomoc, díky čemuž jsou pevní v kramflecích a dokážou efektivně využívat svou moc. Lokální „satrapové“ jsou rovněž využívání k tomu, aby v té které oblasti zajišťovali klid a pořádek a hájili obchodní a strategické zájmy vlád bohatých zemí; hovoříme tedy o zločinecké symbióze zahrnující opresi těch v „podzámčí“, provádění pučů, vedení civilních válek, zadlužování obyvatelstva na úkor satrapů a bohatých vlád atd. – nemůžeme proto jednostranně mluvit jen o „lokálních příčinách“.
Téma globální chudoby, její příčiny, dopady atd. je výlučně explozívní. Obyvatelstvo ekonomicky vyspělých zemí by si bez propagandistického filtru mělo uvědomit, že se na ní samo podílí, a to mnohdy svou vlastní činností, ale primárně prostřednictvím svých vlád. Mocenské aparáty tento hororový trend samy o sobě přirozeně nezvrátí; jde jim o udržování tohoto zločinného systému, neboť z něj vrchovatou měrou tyjí.
 Celý text Thomase Poggeho v originále: http://www.carnegiecouncil.org/publications/journal/19_1/symposium/5109.html

70 komentářů :

 1. "Globální chudina“ má morální nárok na část bohatství, jež generuje bohatá menšina"

  Já v krádeži nic morálního nespatřuji, naopak je to nechutné a zavrženíhodné. Autor nechť si uvědomí, že i on je z globálního hlediska členem oné bohaté menšiny, jež má mnohem více než ona chudá většina někde v Africe. A jsem si jistý, že jemu by se určitě nelíbilo, kdyby mu někdo sebral jeho majetek, protože někde v nějaké prdeli ho někdo potřebuje. Pokud bohatá menšina věnuje část svého bohatství chudé menšině, pak jen na základě vlastního rozhodnutí. Jsou různé charity, dobrovolná dobročinnost, které toto umožňují, takže to je zcela jistě možné činit bez nutnosti krádeže a jakéhosi údajně morálního nároku, který mohu kdykoliv zpochybnit.

  Samozřejmě, pokud na vymýcení globální chudoby stačí 1 % globálního produktu, pak by nikdo neměl nikomu bránit takový produkt vyprodukovat. 1 % se nezdá jako zas tak moc; otázka je, zda jsou vůbec ty končiny schopny takový produkt vyprodukovat; nejsou tam zrovna špičkoví výrobci a špičkové služby....

  A pokud je chudým lidem v produkci bráněno, je to samozřejmě špatně; zde souhlasím s autorem v tom, že politické a mocenské uspořádání má na situaci svůj podíl.

  S pozdravem. M.J.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený MJ. Bohatá menšina to bohatství negeneruje, ale krade podle svých zlodějských pravidel. Tzn. chová se nechutně a zavrženíhodně. (Zdá se, že už jste zapomněl na vzteklou čivavu.) Čili jste zase na začátku. Nic nechápete, protože nechcete chápat. Komu není shůry dáno v apatyce nekoupí. Respektive, pokud jste sám nenažraný sobec, nikdy z Vás nebude empatický tvor.) Když už jste schopen chápat pouze pravidla zlodějů, nemluvte, prosím o morálce!!! A řekněte po pravdě, fandím úzkému procentu bohatých zlodějů, protože se cítím být jedním z nich, byť sám mám téměř holou prdel.

   Vymazat
  2. Pokud někdo krade, do pekla se hrabe, lepší odpověď Vám bohužel nedám. Máte-li dojem, že např. dobrovolná směna je krádež, pak se nikdy nedomluvíme. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  3. Jinak vzteklou čivavu si pamatuju, ještě pořád se směju tomu, jak jste absolutně nepochopil příměr :) M.J.

   Vymazat
  4. Jste vedle jak ta jedle. Ta směna, které fandíte není dobrovolná, ale vynucená, nátlaková - zlodějská.
   PS: Pěknou cestu do pekla. Je fakt, že Vy mi určitě lepší odpověď nedáte. V tom jsem s Vámi poprvé zajedno.

   Vymazat
  5. Můžete uvést příklad vynucené směny v kontextu systému, který obhajuji, tedy v kontextu volného trhu? Moc mne to zajímá, já jsem se zatím od svých odpůrců dočetl jen samé blbosti, včetně toho, že bych směnit za víc, než se dohodnu, aby to bylo správné. M.J.

   Vymazat
  6. MJ 16:18:
   Už jsem Vám to uváděl. Ale není to nic platné. Ale když, tak znovu. Třeba Vy a Vaši zaměstnanci pod tlakem nezaměstnanosti a nedostatku práce, vytvářeného kapitalismem a jeho touhou pouze po zisku. Pokud máte další podobnou otázku, čtěte si prosím stále dokola tuto odpověď.

   Vymazat
  7. A vy jste si nepřečetl celou moji otázku: "v kontextu volného trhu". Prosím, zapojte kontext volného trhu. Ale víte co, udělám to za Vás a Vy mi když tak napíšete, v čem se pletu.

   V kontextu volného trhu je odměna za práci podřízena nabídce a poptávce. Každý zaměstnanec nabízí jinou práci a poptává jinou odměnu a každý zaměstnavatel poptává jinou práci a nabízí jinou odměnu. V zásadě je to tak, že nabídky se setkají tam, kde je to pro oba výhodné - tedy zaměstnanec dostane mzdu, která jemu připadne přiměřená a zaměstnavatel dostane práci, která je mu přiměřená za tu mzdu. Vy se snažíte do tohoto vmontovat převis nabídky nad poptávkou; toto na volném trhu není, vysvětlím. Na volném trhu je dostatek možností na obou stranách, tedy široké spektrum práce, odměn za ni, ale i životních nákladů a životních cest, tedy volný trh práce je plný substitutů. Vedle oborů, kde je práce levná, jsou obory, kde je práce dražší. Vedle regionů, kde je práce levná, jsou regiony, kde je dražší. Vedle životních stylů, které jsou nákladné, jsou i levnější. Je jen na každém, co si vybere; každý jsme jiný a každý má své možnosti. Jakýkoliv nedostatek pracovních míst, který zde je, je způsoben zásahy státu, které deformují trh, ať už jsou to minimální mzdy, povinné dovolené, odbory a další zaměstnanecká práva (a to nemluvím o regulacích v jednotlivých oborech), které všechny brání vstupu na trh práce i lidem, kteří by třeba byli i morálnějšími zaměstnavateli. Na volném trhu je zodpovědností každého (a to na obou stranách), aby se snažil, ať už mít určité schopnosti, nebo mít na poptávání určité práce.

   Stručná verze: Hovoříte o nedostatku a vydírání. Nedostatek je však umělý, vyvolaný státem. Stěžujte si u něj, já křivení trhu práce a nedostatek pracovních míst rozhodně nehájím. M.J.

   Vymazat
  8. Bohužel již mnoho .desítek let na světě žádný volný trh nefunguje, či lépe neexistuje. Ale jde o objektivní společenský proces a s tím moc nenaděláme.Svobodný jedinec je jedině v pohádkách a možná i někde v Amazonii. A tak ty tržní teorie taky již nefungují.

   Vymazat
  9. Vážený MJ. Až pochopíte, že i v kontextu volného trhu není zaměstnanci placena odvedená práce, ale pouze cena jeho pracovní síly, pak pochopíte velmi mnoho. Třeba i to, proč patříte mezi zloděje, kteří kradou, byť se v kontextu Vaší kapitalistické zlodějské morálky cítíte jako bezúhonný. Je to tak a ne jinak. I kdybyste mi šermoval pěstí před obličejem až do skonání světa.

   Vymazat
  10. Bedrich Dvorak: Souhlas, vystihl jste to přesně. I s tím "Bohužel" na začátku. Je opravdu smůla, že nemáme volný trh. M.J.

   Vymazat
  11. 17:18: Máte pravdu, použití pěsti proti Vám by bylo směšné. Jdu hledat vzteklou čivavu.

   Jo a mimochodem, za tento svůj příspěvek si účtuju 200 Kč. Vím, že jsme se na žádné směně nedohodli, přesto mi ty peníze ale zaplaťte, jde o spravedlivou odměnu za mou práci. M.J.

   Vymazat
  12. Pro MJ 17:22.
   Účtovat si za hloupé kecy jako za práci, navíc vedené čistě ve vlastní prospěch, pravý to důkaz zlodějské morálky. Účtujte si, prosím, tomu, pro koho něco opravdu užitečného vykonáte. Ale jako zastánce volného trhu byste měl vědět, že tak máte učinit až na základě poptávky a ne vnucování se někam, kde o Vás nikdo nestojí.

   Vymazat
  13. Teď jste mi to dal, to jste najednou obhájcem volného trhu, když mi nechcete platit, co? Tak aspoň víte, jaké to je, požadovat po někom, aby platil víc, než se dohodne. Jo mimochodem, už to dělá 600 Kč. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  14. Vážený MJ, raději si moc neúčtujte. Ode mě dostanete houby, ale Vaše faktury budete muset zanést do registrační pokladny a odvést daň Babišovi.
   Ale co bych Vám radil. Jste chytrý jako naše "demokratické" rádio !či "demokratická" televize.
   Hlavně, aby Vám z toho účtování nepřeskočilo!!! Za ochranu Vašeho zdraví Vám účtuji ve prospěch Wall Streetu a jeho "demokratických" nevládních organizací 300.000,- Euro.

   Vymazat
 2. Já taky necítím potřebu řešit světovou chudobu a dost mi vadí, že Italové každý týden vyloví několik tisíc imigrantů z Afriky, kteří mylně předpokládají, že netoužíme po ničem jiném, nežli je tady živit.
  My máme ovšem zodpovědnost výhradně!!! za lidi našeho civilizačního okruhu.
  Měli bychom řešit chudobu u nás, začíná být vážným problémem.
  Nicméně nelze ignorovat fakt, že zhruba dvě procenta pijavic vlastní bohatství celého světa. To rozhodně správné není a je jen otázkou času, kdy je nasraná vrstva zbídačovaných a okrádaných smete.Doplatí na vlastní nenažranost, což se týká i zdejších "podnikatelů", platících mizerně svoje zaměstnance a tyjících z přisátí na státní cecek (Bakala a spol.).

  OdpovědětVymazat
 3. Hmm, no raději ať umře 18 milionů než aby mě tady terorizovalo 100 milionů jejich potomků. Vy dobroserové používáte mozek k čemu? Klidně si cvičně adoptujte pár cikáňat a pak nám můžete dát vědět jak to vaše humanitární soužití funguje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sice tady máme smrádeček, ale hlavně, že je tady teplíčko, že...

   Vymazat
  2. Doporučuji se odstěhovat třeba do Marseille a tam jim místním nějak vysvětlit jak se jim tak super žije s přistěhovalci a jejich potomky. Učený z nebe nespadl, ale debily jako by shazovali. Škoda jen, že tihle debilové jsou pro naše potomstvo smrtelně nebezpeční.

   Vymazat
  3. Anonymní7. května 2015 15:23
   Jak ubohé a cynické..... Budete zřejmě pravdoláskař a "demokrat", viďte ? Jednou může také někdo rozhodnout, že jste přebytečný právě vy. Lidský život je posvátný a nedotknutelný pro každého bez výjimky rasy !

   Vymazat
 4. Přežraná prasata, politici, židozbohatlíci,lichváři, přiblblé hvězdy, střelené stařeny,které mají za miliony přešité staré čumáky, zadky i genitálie, lidi kteří kopou do mičudy nebo hokejkou prohání po ledě gumák, psychopatičtí hajzlíci, duševní mrzáci, kteří žijí v představě, že čísla s mnoha nulama na účtech je zachrání od chcípnutí, a tlení v zemi - všechna tahle mizerná a úplně zbytečná verbež se nestydí za to, že lidi, kteří na tuto veteš po celém světě dřou, prodávají jim své orgány a pronajímají dělohy, a jejich děti umírají hlady, a ti starší se nechávají najímat od zbohatlické verbeže jako žoldáci nebo sebevražední atentátníci aby zachránili rodinu, se za to nestydí. Vůbec. A nevěří na nebe ani na peklo - kdyby věřili, nebudou se chovat hůř než hovada se svojí chorobnou závislostí na penězích, majetku a moci. Kdyby se celý rozumný a normální a pracovitý svět spojil proti této verbeži, a umlátil to čepicemi, byl by pokoj. Jejich majetek spálit - štítil bych se užívat to.. Blbé hvězdy z jejich koberců, a všechny ty modelky a další zbytečné krávy nahnat na pole a do fabrik makat, stavět silnice, a pěstovat brambory - ne-li - zastřelit! K ničemu to není. Měli by to lidi zničit a pozabíjet dřív, než to zničí stvořitel - který bohužel nerozezná od slušných a pracovitých lidí ten odporný lidský plevel, co ničí život na zemi a hraje si na humanitární akce a nějaké milosrdenství.Nic takového oni neznají, oni si vůbec neumí představit, jak, a že žijí někde obyčejní lidé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vaše vize světa v praxi - Vy bez práce, protože všechny ty hvězdy budou kopat brambory, stavět silnice a makat ve fabrikách, zatímco Vy nebudete mít kde vzít na to, abyste jim odpovídajícím způsobem zaplatil... a až Vám umřou, chcípnete taky. Jé, jaký krásný svět bez komunistů :) M.J.

   Vymazat
  2. Individuální sobectví, jako vrchol lidských tužeb a snah, a potom pravidlo dělej hlavně prachy ať to stojí co to stojí a nehleď ani napravo, ani nalevo, toť výplod vrcholného myšlení siónských mudrců.
   Ať se nikdo potom nediví, že severoatlantické kultura tak chřadne a dostává na prdel, a že Evropská unie za těchto podmínek nepředstavuje pro většinu lidí žádnou pozitivní motivaci ani perspektivu.

   Vymazat
  3. Je mi Vás svým způsobem líto, pokud nemáte žádné tužby a nesnažíte se je realizovat. Proč žijete? M.J.

   Vymazat
  4. A tebe konkrétně zaměstnává která hvězda abych si udělal obrázek?! Provident nebo nějaká jiná humanitární organizace využívající debility jiných?

   Vymazat
  5. Co Vás vede k Vaší domněnce? Bipolární vidění světa? M.J.

   Vymazat
  6. Anonymovi 16:11.
   Vážený MJ. Já na rozdíl od Vás žiji. Ale Vy nežijete. Až tak se totiž strachem třesete o těch Vašich pár drobných. Hrůzou se Vám svírá prdel, že o ně přijdete. Tomu Vy říkáte život??? Nejhorší, je, že si myslíte, že Vás o ně připraví komunisti, ale nechápete, že Vám je sebere právě to jedno procento nejbohatších. Vaše sobectví Vám brání logicky myslet. No, bohužel, transplantace mozku zatím není možná.

   Vymazat
  7. Tak teď jste mě dokonale odhalil. Klepu se, strašně. Ale smíchy nad Vašimi deduktivními schopnostmi. Zkuste to znova a lépe. M.J.

   Vymazat
  8. Vážený smíšku. Víte, že od smíchu je velice blízko k pláči? Tak se smějte. Respektive Vašemu pláči na krajíčku plně rozumím a vůbec se mu nedivím. Raději si však pořiďte pemprsky do zásoby.

   Vymazat
 5. Vy jste normální blbec. Poserte se s vašimi hvězdami a se všemi těmi umělými všiváky. Vám taky nevadí že kvůli těmto hnusákům na světě tolik dětí umírá hlady? Co to melete o mně vy pitomče a kreaturo. Jen abyste byl v opozici -jste placenej za tuhle špinavou práci? Taková špína. A co s tím mají komunisté? Ano, zcela zprávně. Ti by nepěstovali staré krávy, které si nechávají přešívat i díru,protože nevědí kam s penězma. A další přežrané bečky a otesánky. Všichni by museli makat. A jen to je správně. Chcípnout hlady má jen ten, kdo má hnáty líné, a otočené od práce - a ne naopak,aby hlady chcípali ti,kteří dřou. Jste ubohý vypatlanec. O mně nemusíte mít péči, já se slušně živím prací, bohužel všechny světové umírající děti nakrmit nemůžu. Na světě je dost peněz, stačily by pro všechny a pro důstojný život všem , ale prasata, svině a kreatury jako jste vy, jim to nepřejou. Jste odporný zmetek, odpornější než cokoliv jiného. Ani za hodně peněz bych nepsal tady takové prašiviny, které by mně degradovaly jako člověka -vám to ovšem nevadí. Jste hnusákl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě, že mi vadí, že někdo umírá hlady. A pokud je to osoba mně blízká, tak ho podpořím. Jinak platí každý svého štěstí strůjcem a bez práce nejsou koláče. Je mi líto, pokud vidíte někde nějaké bohatství, které by - po rozdělení všem - přineslo někomu štěstí. Bohužel nepřinese, protože to bohatství by nebylo podloženo reálnou hodnotou, usilovnou prací (ať už si třeba o těch hvězdičkách myslíte cokoliv, i jejich práce si někdo cení; že to nejste Vy, ještě neznamená, že takový člověk neexistuje; a stejně tak nikdo Vás nenutí jejich práci platit, pokud její plody nekonzumujete), ale násilím, krádeží, destrukcí. Veškeré bohatství, které "přerozdělíte" (ve skutečnosti ukradnete), za Vás nepostaví domy, školy, továrny, plantáže... za tím vším se skrývá usilovná práce, které se nelze vyhnout ani v komunismu, ani v kapitalismu, ani v čemkoliv jiném a bude jí potřeba stejné množství, ať už jste chudý nebo bohatý. Ve výsledku tedy stejně budete bez práce chudí. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  2. Anonymovi 16:24:
   Nezaměňujte, prosím usilovnou zlodějnu a usilovnou vychcanost s usilovnou prací!

   Vymazat
  3. To nezaměňuji. Pokud někdo krade, do pekla se hrabe. Ani já nemám v lásce různé zloděje, šmejdy a podvodníky. Ale na světě nepobíhají jen ti. A např. i takoví manažeři usilovně pracují a jejich práce je potřeba; stejně tak modelky, filmové hvězdy, fotbalisti... a samozřejmě účetní, dělníci, kopáči, zemědělci, pekaři, sýraři, řezníci, lyžaři a filozofové. Každý, jehož práce je někým žádaná, je někomu užitečná. Já jsem pro společnost vzájemného respektu a nenásilí. A do té mi násilné rozebírání jakéhosi nadměrného bohatství prostě nepatří, děj se co děj. M.J.

   Vymazat
  4. MJ 16:44.
   Vážený MJ. Vy jako zloděj nemáte rád pouze Ty, zloděje co okrádají Vás. Podle hesla zloděj okradl zloděje. Ale ty zase tak nevadí mně. Protože kdo s čím zachází, tím také schází. Tak, kraďte, hrabte se do pekla a nemlaskejte.

   Vymazat
  5. Pokud jsem já osobně zloděj, prosím konkrétní příklad. Jinak mne Vaše obvinění uráží a do očí byste mi to neřekl, pokud byste tam nechtěl mít moji pěst. M.J.

   Vymazat
  6. pro MJ 16:58: Docházejí argumenty, dochází na pěstě. Že ano??? Za pravdu se každý zlobí nejvíce.

   Vymazat
  7. Já se snažil argumentovat. Vy jste argumenty rovnou přeskočil k urážkám (nazval jste mne zlodějem). A tam už opravdu následuje jen ta pěst. M.J.

   Vymazat
  8. Vážený MJ.17:17: Až pochopíte, že i v kontextu (neexistujícího) volného trhu není zaměstnanci placena odvedená práce, ale pouze cena jeho pracovní síly, pak pochopíte velmi mnoho. Třeba i to, proč patříte mezi zloděje, kteří kradou, byť se v kontextu Vaší kapitalistické zlodějské morálky cítíte jako bezúhonný. Je to tak a ne jinak. I kdybyste mi šermoval pěstí před obličejem až do skonání světa. Promiňte, nechci Vás urážet. Nemohu za to, že tento argument neberete? Že si nechcete fakticky přiznat co jste vlastně zač.

   Vymazat
  9. I za tento svůj příspěvek si účtuju 200 Kč jakožto spravedlivou odměnu za svou práci, přestože jsme se na žádné směně nedohodli; nenechám se totiž Vámi okrádat. Případně vyměním těch 400 Kč za tu vzteklou čivavu, kterou jste mi připomněl. Žádnou totiž nemám a přijde mi, že abyste dostál svým argumentům, měl bych na Vás s nějakou rafat, jinak mne nepřesvědčíte.

   S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  10. Na Vaše účtování sere pes. Kde není poptávka, není zájem. Pochopte to, prosím, vážený zastánče volného trhu.

   Vymazat
  11. Jen činím to, co jste mi poradil, že je morálně správné. Požadovat více, než bylo sjednáno. Normálně bylo za mé plky sjednáno 0 Kč (plus trocha zábavy a studia myšlenkových pochodů) a jako zastánce volného trhu za tuto cenu jsem normálně psal. To už samozřejmě neplatí, protože mi otevřel oči, že má morálka je zlodějská a že za mou práci patří přiměřená odměna. Tak tedy 200 Kč za příspěvek. Teď už to tedy dohromady dělá 800 Kč, případně 2 čivavy, s kterými by mě mohli přesvědčit hned dva takoví jako Vy, že Vaše morálka je správná.

   Ovšem otázka je, zda to bude možná, když Vy sám o té vlastní morálce, kterou jste mi poradil, jste před chvílí prohlásil, že je zlodějská. Tak já teď nevím. Moje morálka dobrovolné směny je pro Vás zlodějská, a když jsem aplikoval tu Vaši aplikoval, označil jste ji taky za zlodějskou... co Vy vůbec chcete? Není nakonec tím, co se Vám nelíbí, volný trh, ale já osobně?

   Jo, jsem ochoten vyměnit 2 vzteklé čivavy za Vaše přiznání, že nevíte, co vlastně chcete. Tím by byl Váš dluh smazán.

   S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  12. PS: Vážený MJ, naopak. Vy se mi líbíte moc. Škoda, že nemáte i líbivou logiku. Přesto Vám v rámci oteplování zasílám nezištnou pusu. Nezlobte se, ale již s Vámi nehodlám ztrácet více času. To svoji pusu pošlete, prosím, naoplátku prof. Putnovi.

   Vymazat
  13. :) Katolické buzny mě nezajímají, ale díky za pěči. 900 Kč. (Jo, rozhodl jsem se, že poskytnu menší slevu. Myslím, že reakce na hezké příspěvky by měly být tak samozřejmé, že se při jejich psaní ani nelze příliš nadřít.) M.J.

   Vymazat
 6. Hnus, hnus, hnus - 14:48, 15:14, 15:23. Třikrát hnus. Egoismus, hloupost, arogance.
  Je příznačné, že zatímco "zlaté české ručičky" jsou chvalořečeny každou chvíli, o českých hlavičkách si na podobné úsloví nevzpomínám. Jen na to, že Češi prý mají holubičí povahu - ovšem není jasno, zda kvůli své údajné mírumilovnosti, nebo kvůli tomu, že všechno, stejně jako holubi, poserou.
  Zmíněná chudoba je rozšířena v bývalých koloniích. Evropané je vydrancovaly - surovinově i lidsky - nejprve jako kolonie a potom spolu s USA, Kanadou, Japonskem pokračovaly metodami neokolonialismu (za účasti profitující a uplacené místní honorace). A když to se vyčerpá, ještě zůstane forma vazalství (opět za účasti prodejných elit), která je hojně rozvinuta ve střední a východní Evropě. Na přelomu 80. a 90. let za stejnou práci, za níž dostal pracovník v USA 100 %, dostali Západoevropané asi 66 %, Japonci 50 %, Jihokorejci asi 16 %, ale na Madagaskaru 2 %. Kdo měl z toho zisky, a to pohádkové zisky? Kdo z Evropanů včetně úvodní trojice by šel makat do dolů, těžebních a zpracovatelských fabrik, textilek a oděvních podniků v Africe a Asii a za tu mzdu? Drtivá většina z nich patří nadnárodním firmám amerických a evropských majitelů. Američtí a evropští spotřebitelé ve svém egoismu chrochtají blahem nad lácí mnoha výrobků - a ve své hlouposti, či spíše vzhledem k absolvovanému vzdělání ve své blbosti netuší, za jakou cenu užívají svůj blahobyt, a že v reálném ekonomickém koloběhu tohoto systému se po pár letech propadnou z pozice střední třídy potřebné kvalifikované a obstojně placené pracovní síly a solventních spotřebitelů mezi zbídačené vrstvy přebytečných a drahých tuctových pracovních síl a předlužených konzumeristů. V zanedbaných barácích a pod mosty se pak shledá s opovrhovanými imigrantskými chudáky Frustrace budou mít žně. A viníci - majitelé,manažeři a politická věrchuška - se budou za břicha popadat smíchy nad blbostí zchudlých Čecháčků a budou přikrmovat jejich aroganci a agresivitu vůči dalším nevinným obětem promyšleného systému bezuzdné chamtivosti skryté pod slovami a formálními strukturami a vazbami demokracie, práva, svobody a dalších vytunelovaných hodnot.
  Nejsem si jist, že až se potom budou zchudlí zaslepenci tázat, proč tak dopadli, že konečně prohlédnou. Vždyť přeci tak věřili a věří těm krásným slovům o demokracii, svobodě, individualitě, seberealizaci, soutěži, konkurenceschopnosti ... Jenže ono nestačí věřit, nýbrž je třeba myslet. Kriticky porovnávat, zda slovům odpovídají činy. Zda to, co je na obalu, je také zabaleno. Zda to, co je odpracováno, je také zaplaceno. Zda to, co bylo vyučováno, bylo také naučeno. Zda to, co bylo napsáno, se také událo. Zda to, co mělo nabrat rozum, ho také nabralo.
  KR

  OdpovědětVymazat
 7. 16:16 hmm, a co vás vede k domněnce, že všechny vyžírky dávají práci jiným? Můžu být i konkrétní jestli jde jen o to.

  OdpovědětVymazat
 8. A odkdy ty blbé přešité hvězdy staví školy a nemocnice za svý peníze, který jim bůhvíproč svět sype? Nebo sportovci a jiná nenažraná chátra že by něco udělala pro lidi? To skončilo asi tak ve středověku,kdy bohatí mecenáši stavěli školy, sirotčince,nemocnice, kaple, a podobně. Ale nikdy to nebyli židi - ti nestavěli nikdy nic pro užitek druhých - jen pro svůj. A dnes? Škoda mluvit. Nenávist k lidem jako takovým je tak obrovská, že prachatý idiot raději peníze zakope než sám chcípne, jenom aby z nich nikdo nic neměl. Říkám a opakuju, svět je tak zblblý a plný odporných kreatur, že zaslouží jen apokalypsu, zničit to všechno,a začít znovu. Jeskyně, společně lovit zvěř a jeden druhému pomáhat. To od žoků sádla a potrhlých hvězd nikdo chtít nemůže - a když jsme tak u těch hvězd - vám ty pitomý pimprlata a šaškové opravdu imponují? Umělec z nich už teď není nikdo, a kdo je ještě umělec a na úrovni, nesnaží se o plastiky, neleze po kobercích polonahej -předvádí umění a ne ubohou anatomii nebo róbu. Jen ta ostatní protekční veteš má parametry pro bulvár, živí bulvár, a neznám nikoho, komu by se to líbilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aha. Už chápu... vy jste zamrzl někde v paleolitu, v době, kdy ještě nebyla rozvinutá dělba práce. I když matně z historie si vzpomínám, že dělba práce byla už v těch jeskyních, tak přesně nevím, kde jste zamrzl. Ale dobře, pokusím se Vám to vysvětlit jako totálnímu pračlověkovi.

   Ta Vaše hvězdička vydělává peníze za práci, kterou někdo poptává. Smiřte se s tím, že takoví lidé existují (a nikde nepíšu, že jsem to já, to je jen Vaše představa) a nechte je být. Tak, ta hvězdička si ty peníze obvykle nestrká do slamníku, ale utrácí je. Samozřejmě v jejím případě rozmařile, z čehož byste mimochodem měl mít radost (já ji jako potenciální cíl utrácení mám), protože útrata té hvězdičky je příjmem někoho dalšího. Takže ta hvězdička např. zaplatí školné (ejhle, je z čeho stavět školy), udělá propagaci prevenci rakoviny (ejhle, je z čeho stavět nemocnice), na dovolené v alpách si přeláme všechny hnáty (doktor má práci), taky si přijdou na své ti, co vyrábějí luxusní auta, jachty, luxusní domy... A ti všichni z toho třeba zaplatí školné a zdravotní péči svým potomkům. Atd. Bohatství tedy koluje ekonomikou a tento pohyb umožňuje vše, co tu máme, v reálu však všechny hodnoty vznikají prací. Hvězdička pracuje pracuje pro někoho, někdo pracuje pro hvězdičku a tím vznikají hodnoty. U hvězdičky peníze příliš nezůstávají. Pokud máte dojem, že hvězdička bohatne, je to dojem správný - ovšem bohatne jen tak dlouho, dokud někdo platí za její práci, tedy dokud je někomu užitečná. Možná se ptáte na zdroj peněz pro tu hvězdičku, kdo je takový idiot, že chce její práci. No většinou někdo, kdo taky rozmařile rozhazuje peníze, ale často i my obyčejní lidé, kteří to zacvakáme v nákupu módních hadrů, při koupi různých filmů (tedy, pračlověk vlastně nezná pojem kultura, že). Pořád ale platí, že peníze protékají ekonomikou a všichni na základě dobrovolných směn bohatneme, samozřejmě pokud se nepodvádíme a to zboží má pro nás opravdu tu hodnotu, jakou jsme si dohodli.

   A teď si představte, že té hvězdičce ukradnete její majetek. Uznáte, že to není dobrovolná směna. Hvězdička, která najednou nemá nic, se Vám vykašle na nějakou práci a pokud se Vám nebude chtít mstít, tak se minimálně přeruší část směnného řetězce. Neprodají se nějaké boty, hadry, knihy, neprodají se nějaké filmy, ale stejně tak nezaplatí se nějaké školné, nezaplatí se nějaká nemocnice, nevyrobí se nějaká drahá auta ani jachty. Celkový výkon ekonomiky klesne a bude to mít i vliv na další lidi, včetně Vás - i když Vy sám nejste postižen přímo, můžete být postižen nepřímo přes několik článků řetězce směn. Ubydou Vám zákazníci, nebo neprodáte ty hadříky, nebo nezískáte místo učitele na škole.

   Chápu, že máte odpor k určité vrstvě lidí. Jako libertarián Vám dám jednu dobrou radu - vyserte se na ně. Oni na Vás taky serou. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  2. Vážený MJ 17:15:
   Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč se jako libertarián nevyserete na diskusi v NR a pořád se sem serete??? To mi opravdu hlava nebere!!!

   Vymazat
  3. Je to moje svobodná volba. A hlavně mě baví pozorovat reakce některých. M.J.

   Vymazat
  4. pro MJ 17:32
   KDYŽ JSTE TAKOVÝ SVOBODOMILEC, tak, prosím neupírejte svobodnou volbu anonymovi 16:45.

   Vymazat
  5. Však mu ji neupírám. Mně stačí, když pochopí, že krást je špatné. M.J.

   Vymazat
 9. Je nejvyšší čas nastolit nový spravedlivější světový pořádek. Požadavkem doby jsou globální reformy. Svět se vším všudy by měl patřit všem lidem rovným dílem. Více viz dopis všem lidem na planetě zveřejněný např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

  OdpovědětVymazat
 10. Přečtěte si a podpořte petici za zachování míru : http://www.zjednotenizamier.sk/zjednoteni-za-mier/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučuji číst důkladně. Některé body přímo nabádají k obhajobě násilného globálního potlačení svobody v zájmu značně subjektivně měřitelných cílů. Čímž mi není jasné, jak by chtěli vybudovat společnost bez násilí. M.J.

   Vymazat
  2. Pane M. J.,
   můžete uvést nějaký příklad volného trhu? Můžete jej nějak charakterizovat, jaké vlastnosti musí nebo nesmí mít?
   KR

   Vymazat
  3. 20:48: Volný trh je oblast, kde probíhají vzájemné dobrovolné směny. Jediná podmínka, která je nutná, je absence násilí, resp. zákaz iniciace násilí. Vlastně druhá podmínka je přirozené právo vlastnit - sebe i svůj majetek, ale to tak nějak vyplývá ze zákazu iniciace násilí. Jestli někde je? Reálně nikde, všude se vymáhají nějaké regulace, obvykle se jedna nebo dokonce obě strany okrádají státem apod., což samozřejmě všechno křiví trh a příslušná pokřivená oblast obvykle nefunguje. Blízko k volnému trhu mají šedé a černé ekonomiky, Bitcoin burzy apod. Zvláště na internetu, který na mnoha místech ještě pořád aspoň trochu připomíná anarchii, se nachází takových trhů dost. Kdybychom chtěli oficiální ekonomiku, asi bychom volný trh nenašli, ale kdybychom se chtěli přiblížit, museli bychom hledat takovou, která je nejméně zatížená státem, tedy pravděpodobně nějaké Monako, Hongkong, Macao, Taiwan... Ku Vašemu podivu (a ku podivu mnohých dalších, kteří obviňují kapitalismus z páchání zla), tyto ekonomiky nejen prosperují, ale rovněž neválčí. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  4. Děkuji za odpověď. Sám přiznáváte, že skutečně svobodný trh neexistuje. To, že někde mají malé státní regulace (Monako, Hongkong....) ještě neznamená, že kráčí o trh blížící se svobodnému. Důležitá je, jak jste zmínil, dobrovolnost. Kolik lidí i v uvedených místech vstupuje na trh zboží, služeb a pracovních sil dobrovolně? Jak jsou deformovány jejich výchozí podmínky? Myslíte, že měli a mají plnohodnotnou alternativu, aby tudíž mohli vstoupit na svobodný trh jako svobodní prodejci/nákupci a směna proběhla bez zátěže souvisejících podmínek?
   Svobodný trh je stejná iluze jako kvalifikovaný, vědecký plán. Obojí jsou potřebné teoretické modely, které načrtávají cíle a cesty, ale také odhalují faktory, podmínky, které zásadním (nemluvě o těch méně zásadních) způsobem limitují a ovlivňují reálný trh/plán, znemožňují dosažení ideálu a které musíme překonávat, resp. se s nimi vyrovnávat.
   Je samozřejmě jednodušší propadat iluzi svobodného trhu/kvalifikovaného plánu a básnit o jeho dasažení a jak by bylo, kdyby bylo, ale skutečný svět potřebuje inteligenci a morálku na rozmotávání mnohem složitějších struktur a souvislostí, než nabízejí oba teoretické modely. Realita je pak daleko silnější, než tyto dva krajní vzorce, na které buď nahlížíme střízlivě, nezveličujeme a ani nezavrhujeme, nýbrž dáváme mu náležité místo ve změti prvků a faktorů, nebo jim propadáme a tím pádem činíme nekvalifikované soudy a rozhodnutí, jimiž poškozujeme sebe a jiné.
   A ještě jedna poznámka. Ani Monako, ani Hongkong.... neexistují odtrženy od okolního světa "nesvobodného" trhu, těží ze své role v celosvětovém spektru ekonomiky a zanikly by velmi rychle, kdyby mocným tohoto světa překážely a nepřinášely užitek. Stejně tak, jako jsou iluzí oba teoretické modely svobodného trhu a kvalifikovaného plánu, tak je iluzí představa o samostatné existenci uvedených ostrůvků volnější regulace.
   Neplačte však a ani se nemusíte zříkat svých iluzí. Je dobré, když ve společnosti existuje vědomí hranic, cílů, ideálů. Jsou to potřebné motivace a korektivy, zrcadla běžného hemžení a pokud je někdo dovede moudře připomínat, tak může společnost k nim pootočit. Pokud to neumí, tak je kompromituje a společnost jako celek naopak od nich odvrací, byť třeba úzkou skupinku příznivců nadchne.
   Zvažte, kde se pohybujete (nemyslím tím web NR, ale obecně Vaše okolí, ČR atd.) a zda se Vaše konání blíží moudré či nemoudré verzi, v tomto případě i právě na poli webu NR.
   KR

   Vymazat
  5. Dobrý den, KR.

   Že svobodný trh reálně nikde neexistuje, ještě neznamená, že nejde o legitimní cíl, o který by se dalo usilovat.

   Vše, co píšete o rozdílných výchozích podmínkách... víte, takový je život. Nemohou být všichni stejní - stejně schopní, stejně zdatní, stejně chytří, stejně rychlí, stejně uvažující; a je to i dobře, protože každý máme jiné cíle, jiné tužby, jiné nápady a svět je díky tomu pestrý a rozmanitý. Nudný svět je to poslední, co by mě bavilo a nevěřím, že je snem kohokoliv zde diskutujícího.

   Píšete o jakési nedobrovolnosti vstupu na trh zboží, služeb a práce (což není nic jiného než služba). Nechápu, co tím přesně máte na mysli. To, že máme každý pud sebezáchovy, který nám velí nějak se živit? No tak to jo, to beru. Nebo snad to, že na jednom konkrétním místě v jednom konkrétním oboru jedna konkrétní věc či služba nedává někomu konkrétnímu vydělat? Ale o tom je právě ta rozmanitost a svoboda! Nikdo nenutí nikoho dělat tu konkrétní věc na konkrétním místě - právě protože volný trh není centrálně řízená ekonomika. Každý může následovat své štěstí, hledat lepší věci, lepší místa a tím být užitečnější. Váš pláč, že na volném trhu nemá někdo šanci uspět, je dle mého názoru sice oprávněný, ale při životní úrovni, kterou máme, je měřítko úspěchu velmi široké a pokud chcete znát můj názor na naprostý neúspěch a smrt hlady... muselo by jít o absolutní formu lenosti dotyčného, který by se ani nesnažil např. žebrat, nebo dojít si do charity. Domnívám se, že v naší (české) společnosti je takových lidí naprosté minimum a že tito nejspíš sami ani žít nechtějí.

   Navíc se pořád při svých argumentech díváte na trh, který máme zde, tedy značně pokroucený a omezený, a snažíte se jeho omezeností a pokrouceností napadat myšlenku toho volného trhu, který ale pokroucený a omezený není a pracovních příležitostí je na něm mnohem více.

   Samozřejmě, pokud považujete nutnost obživy za nesvobodnou, já Vám tento názor upírat nebudu. Nikdo Vám nebrání sedět u otevřeného okna s otevřenou pusou a čekat, až přilítne nějaký pečený holub. Stát se to může a chcete-li, budu Vám při Vašem čekání i fandit, ale nechtějte po mně, abych Vám tam toho holuba házel já.

   K zániku svobodných trhů násilím... nemyslíte si doufám, že by to jednak bylo správné, jednak by to jakkoliv vyvracelo myšlenku svobodného trhu (podle mě to naopak ukazuje, že svobodný trh ke svému fungování násilí nepotřebuje) a že by snad ty ostrůvky zaniknout měly. Samozřejmě, ty státy se mohou o uplatnění násilí vůči těmto ekonomikám pokusit, místo, aby nenásilně čerpaly výhody. Byl by to jen další důkaz idiocie násilí.

   A proč chodím na NR? Abych jednak pochopil myšlení mnoha zdejších lidí, kteří otevřeně podporují nesvobodnou společnost v podobě různých povinných charit a jiného dobroserství; a zároveň se snažím lidi přesvědčit, že z tohoto marasmu existuje i jiná cesta. Domnívám se, že libertariánský až anarchistický pohled na NR chybí, proto jej poskytuji.

   S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  6. Děkuji za odpověď. Reaguji později, nebyl jsem "na příjmu".
   Neupírám volnému trhu legitimitu, již jsem napsal, že to je jeden z teoretických modelů.
   Ad "takový je život". Právě proto je svobodný trh nejen nefér, ale je i nebezpečný. Když 1. července vyhlásíme svobodný trh, tak jak dopadnou senioři, zvláště ti mentálně již za horizontem, jak dopadnou junioři, kteří ještě nemohou nyní sami podnikat, až budou moci či nuceni na svobodný trh vstoupit, jak dopadnou zdravotně či sociálně postižení znevýhodnění mentálně, fyzicky, znalostmi, dovednostmi, svázaním rodinou atd? Některá znevýhodnění nelze odstranit, jen zmírnit a to určitě nikoli svobodným trhem.
   Obvyklou chybou ekonomických teoretiků různých modelů je ignorování dynamiky toho modelu během provozu. Jaké šance bude mít dnešní desetiletý školák, až bude v 18 letech vržen na osm let se vyvíjející svobodný trh proti protřelým harcovníkům?
   Člověk může své myšlení užít různě: věřit nebo myslet. Věřit v nějakého boha, model, fikci, ilizi, nebo rozmýšlet a řešit různorodé problémy pestrého světa. Svět si můžeme zjednodušovat na různé modely, ale čím více zjednodušení (osvobození od různých faktorů), tj. tím méně vlivů (regulací, hranic) a tím vzdálenější podoba modelu od reality. Obávám se, že korelace mezi svobodou a pestrostí není taková, jak by vyplývalo z vašeho textu. Monopoly vyrostly jako produkt poměrně ještě volného trhu a právě část regulací brání jejich totální moci (přiznávám, že naopak část regulací jako výsledek jejich lobbingu jim pomáhá).
   Píšete o svobodné možnosti si vybrat, kde pracovat, co chce dělat atd. Víte sám, že to zatím funguje jen zčásti, některé státy stále drží kvóty. Zajímavější je ovšem jiná poloha - kvůli uchování modelu svobodného trhu musí jedinec omezit svoje individuální svobody, potřeby, zájmy (odstěhujete se daleko od rodičů, musíte dělat, co vás nebaví atd.). Není to choré? Neměli bychom se naopak snažit, aby člověk byl svobodný (resp. svobodný v daných mezích možného), než trh? (Poměrně) svobodný trh je dobrý nástroj, ale neměl by být cílem. (Pravda, každý má právo na své cíle, jen mi připadá vhodné upozornit, že pokud si zničíme životní prostředí a lidstvo vychcípe, tak zmizí i svobodný trh. Někdo ovšem může mít za cíl zničit lidstvo (nevztahuji to na vyznavače svobodného trhu, ale jsou takoví šílenci či ublížení), jestli ekologickou katastrofou, či válkou - jejich věc. Kvůli míru omezím různé své představy, nemusí tak ovšem učinit každý.) Debata by měla být vedena o míře svobody trhu. Nedomnívám se, že přežití lidstva prospěje svobodný trh s vojenskými zbraněmi, soukromé vlastnění zbrojovek armádních zbraní, ziskuchtivost naplňovaná válkami. V ostatních odvětvích - pokud nejde o přežití lidstva - to již nemusí být tak striktní a o vlastnictví se mohou dělit stát, kraje, obce, zaměstnanci a soukromý vlastník, aby si obyvatelé zajistili patřičné místní životní prostředí, důstojné živobytí, rozdělení výsledků práce a přitom dali prostor individuální či skupinové iniciativě. Každopádně raději vidím bezdomovce pod střechou, zdravotně postižené v něčí kvalifikované a milé péči, spokojené a zdravé lidi atp. než dogmatické lpění na čemsi včetně přemrštěné svobody trhu. Nevznikla idea svobodného trhu jako touha po rovnocenném postavení na trhu svázaném feudální mocí, různými přežitými královskými předpisy a výsadami? Bylo to řešení nějakého problému, nástroj k dosažení cíle, tak hleďme opatrovat ten cíl - (poměrně) rovnocenné postavení lidí, jejich (poměrné) svobody. Svobodní lidé jsou více než svobodný trh.
   (pokr.)

   Vymazat
  7. (dok.)
   Ohledně nutnosti obživy. Považuji dokonce za velmi důležité, klíčové pro rozvoj každého člověka, aby se živil pokud možno sám. Ovšem tuto potřebu svobodný trh vůbec nezaručuje, pokud má na to vazbu, tak negativní. Musel by se totiž části své svobody zbavit a ponechat část tržního segmentu jako startovací, pro postižené, pro neúspěšné atd. Pro ideu volného trhu je příznačné kdy, na jakém stupni vývoje vznikla a kdy jí jednotlivci propadají. Lidské tlupy určitě nebyly prostorem svobodného trhu. Rodina, rod, kmen nejsou místy svobodného trhu, mezigenerační směna může být mnohé, ale ne svobodný trh. To platilo, platí a bude platit, dokud se lidé budou rodit. Nesvobodný trh byl v Číně, Indii, Mezopotamii, Egyptě, Řecku, všude. Sice se tehdy lidé - přesněji skupiny lidí - mydlili, jak to šlo, ale uvnitř skupiny si uvědomovali velmi dobře, že se bez sebe neobejdou. Emancipace postupně rostla a poměrně nedávno nemálo lidí podlehlo představě, že život zvládnou sami, že ostatní lidi vlastně nepotřebují, že jim dokonce překážejí, že jim brání v rozletu a svobodě. Absolutně svobodný člověk pak přirozeně následoval vizi absolutně svobodného trhu. Kdybych mohl, tak bych to každému, přinejmenším alespoň zájemcům, přál nějaký čast zažít. Škoda, že to na nějakém území nejde provozovat (a podobně a absolutním plánem atd.). Trochu, přiznávám, je v tom škodolibosti, ale přinejmenším stejně tolik i skutečného zájmu o to, jak by členové této komunity své zásady uskutečnili a dodržovali. Co by bylo aplikovatelné jinde, co by se ukázalo jako neživotné nebo jak podmíněné.

   Co s životním prostředím? Necháme jej vydrancovat subjektům svobodného trhu? Limity pro svobodu trhu nestaví jen společnost, ale příroda sama. Ekologická katastrofa jako následek svobodného podnikání likvidující lidstvo i se svobodným trhem - i to je řešení iluzí nespoutaných jednotlivců a skupin. Až budeme s to vyúčtovat svobodné podnikajícím subjektům škody na neobnovitelných zdrojích, to se prohnou a hned přibude pár pracovních míst. Těžko to už půjde zpětně a dosažená nerovnost z tohoto drancování bude už navždy deformovat svobodný trh.
   Dva poslední odstavce se mne patrně netýkají. Jsem odpůrcem násilí, každopádně útočného a i obranné by mělo být spíše důvtipné, než tupé, hrubé. Existující ostrůvky svobodnějšího trhu mohou ti mocní zlikvidovat ekonomicky, vždyť gro těchto ekonomik stojí na nadnárodních firmách, nebo firmách s velkou mírou zahraničního obchodu, takže pokud by byly zpřetrhány tyto vazby, tak by jejich prosperita hluboce klesla, pokud by vůbec přežily, protože nejsou v řadě věcí soběstačné.
   Z volného trhu Jste vyloučil násilí. A co podvod? Násilí se nesmí, podvody ano? Jak to bude s informační asymetrií? Jaký je scénář přechodu ke svobodnému trhu, naráz, nebo postupně? Spácháte někde pilotní projekt?
   Přeji pěkný den
   KR

   Vymazat
  8. Dobrý den, děkuji za reakci, budeme se kdyžtak přesouvat do novějších článků, abychom neztratili diskusi (budete-li držet podpis KR, mohu navázat na Vás kdekoliv). Vezmu to popořadě, budu spíše heslovitý, za což se omlouvám. Jde totiž o cosi jako FAQ, často kladené dotazy.

   Staří, nemohoucí. Lidé nebývají na světě sami. Mají rodiny, blízké, případně existují charity. Kdysi žili staří rodiče na vejminku a živily je jejich děti, existovala tedy mezigenerační soudržnost, která je dnes ve stavu „stát se postará” narušená. Volný trh by tedy rodinám prospěl. Postižení - většina je zvládnutelných a tvoří jen malou překážku na trhu. A při současném vědeckém pokroku se zlepšují možnosti kompenzace (různé náhrady, robotické protézy apod.), léčby i prevence (odhalení vrozených vad), takže ani zde nevidím problém a přesouvá se to z rukou božích do rukou lidských a zodpovědnosti těch konkrétních lidí či potenciálních rodičů.

   Nucená účast na volném trhu. Jak už jsem napsal, volný trh by nebránil vzniku dobrovolných komunit s vlastními pravidly, na která přistoupí jejich členové.

   Migrace obyvatel a trhání rodin. To je oprávněná obava, ovšem právě uplynulých sto let dokázalo svět hodně zmenšit a následky trhání zredukovat. Navíc přibývají možnosti, jak se realizovat z domova na libovolnou vzdálenost.

   Čerpání neobnovitelných zdrojů. Na volném trhu toto řeší cena. Pokud docházejí či se znesnadňuje těžba zdrojů, cena roste a uvolňuje se prostor pro substituty a vědecký pokrok. Pokud máte na mysli extarnality, ty by rozumná společnost nějak řešila (např. neobchodováním s těmi, kdo nekompenzuje své sousedy). Stejně tak by na volném trhu mohlo být obtížnější (nebo mnohem dražší a nerentabilnější) devastovat krajinu, protože by neexistovalo vyvlastňování. A v neposlední řadě, motivace ziskem znamená pro každého spotřebitele i producenta snahu o úsporu nákladů na energiích, tedy snahu šetřit nebo hledat levnější zdroje.

   Podvody se v anarchokapitalistické společnosti řeší tak, že si mohou smluvní strany sjednat pojištění závazků a vyžadovat toto pojištění ve smlouvách. No a podvodníci by to pojištění měli dražší, protože by v jejich případě měly pojišťovny vyšsí plnění, naopak poctivci by měli slevy. Samozřejmě smlouvy bez pojištění by byly možné, jde prostě o rizika, jež jsou smluvní strany ochotny akceptovat. Říká se: Podfoukneš mě jednou, tvoje chyba, podfoukneš mě podruhé, moje chyba, potřetí smolík, žádný kšeft.

   K okolí svobodného trhu nemám moc co říct, kvóty v okolí prostě definují poptávku a není v rámci svobodného trhu moc co řešit. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
 11. Anonymní7. května 2015 18:08
  Trolle, trolle, ty starej vole, máš asi v prdely vražený voje. :-)

  OdpovědětVymazat
 12. Milý pane M.J., dneska jste mě vážně rozzlobil. Zcela opomíjíte skutečnost, že zemím třetího světa je velmi nevybíravě bráněno postavit se na vlastní nohy. Ony země se o to mohou snažit, jak chtějí, jejich síla prostě nestačí na zlomení globalizovaného a financionalizovaného světa. Když chtěl Kaddáfí uskutečnit model africké investiční banky a sám do ní přispěl, když chtěl, aby Afrika měla svůj telekomunikační satelit ( který jim Čína postavila za peníze, které platili do EU každý rok), když udělal z Libye nejvyspělejší africkou zemi s mnoha sociálními výdobytky, solidním školstvím a budováním zázemí pro občany, tak ho odkráglovali před očima světa. No proč asi? Nedopustí, aby jim někde unikaly peníze. Že se v každé zemi najde dost kverulantů ochotných vyvolat nepokoje za peníze z USA, o tom nemusíme pochybovat, stačí se rozhlédnout po naší politické scéně a také po našich divadelních a novinářských kruzích. Ještě bych nějak pobrala, kdyby peníze, kterými tito globalisti disponují, pramenily z nějaké tvůrčí činnosti, výroby, ale jsou to peníze nakradené a navražděné ve všech koutech světa. Vezměte si jenom zcela holý fakt, na čem že stojí kapitalistická společnost: na nabídce a poptávce, rozhodující je spotřeba. Když budou lidi chudí, nekupují, nespotřebovávají. Podniky nemají proč a co vyrábět, propouští a tím se ještě víc lidí dostane do neschopnosti navýšit spotřebu. Takže takový kapitalista je sice bohatý, ale taky vidí, že peníze už nemůže investovat do výroby, protože je to drahé, namahavé, dělá to starosti a nenese to. Tak se začnou nafukovat bubliny, aby se kapitál točil, ale ty vždycky splasknou za velkého rachotu. Nadnárodní firmy - řečeno slovy P.Staňka - zprivatizují zisky ( únikem do daňových rájů), znárodňují ztráty( státy nesou důsledky krachů- viz nalití peněz do krachujících bank - soukromých bank), a pořád se práší za kočárem. Je to obludné a kromě toho taky násilné. Pokud hájíte takový kapitalismus, tak jste hlupák, protože právě pro tohle se jeho éra blíží ke konci, ano, může se ještě klepat padesát let. Za pár let nebude díky technologiím práce pro většinu lidí - ať už budou něco umět nebo nebudou. Nemyslíte, že je třeba se zamyslet nad tím, jestli to celé není špatně? Jestli nemůžeme žít skromněji, aby nás ta naše zeměkoule jakžtakž uživila a abychom si ji nezdevastovali pod nohama? Tak, jak je to teď, se zaměřením na spotřebu, takhle se tady opravdu všichni neuživíme. Vždyť teď jsme ve fázi, že se spotřebovává, aby se mohlo vyrábět! Nikoliv vyrábí, aby se mohlo spotřebovat! A vaši milí už mají řešení: válku. Tak se příjemně zredukuje počet lidí na uspokojivých 500 milionů, to stačí. Oni už mají podzemní kryty, máte už taky ten svůj? Zdraví Pavla

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jim je bráněno, pak je to samozřejmě špatně a jsme v tom ohledu na stejné lodi. Já jen (možná příliš nenápadně) upozorňuji na dva fakty:
   - My jsme z globálního pohledu ti bohatí (ano, i Vy), když se tedy mluví o okrádání (či eufemisticky o přerozdělování majetku) bohatých, mluví se o nás (ano, i o Vás). Já si být okraden nepřeji. Jestli Vy ano, můžete místo sebeokrádání rozdávat dobrovolně svůj majetek, v tom Vám bránit nebudu, naopak Vám tuto možnost připomínám, že ji máte.
   - Jakékoliv pozvednutí ekonomiky chudých oblastí vyžaduje především práci. Jejich práci. Jakýkoliv uzmutý majetek je pro ten účel bezcenný, protože tam je prostě potřeba vlastní úsilí těch obyvatel, nikoliv hodnoty, které nemají reálnou vazbu na jejich ekonomiku a v případě "nalití" do jejich ekonomiky jen dojde k jejich inflaci. Oni nepotřebují luxusní jachty, luxusní vily nebo např. naše školy fyzicky umístěné na našem území. Tyto statky prostě k nim přenést nelze, jsou tam bezcenné. Stručně řečeno: bez práce nejsou koláče.

   Pokud jsem Vás rozzlobil, nejspíš to bude tím, že mne nečtete nebo nechápete. Nijak nepodporuji násilí, otrokařinu apod. Pokud se tam toto děje, je to špatné. Pokud však pracují pro ty "zlé kapitalisty" dobrovolně, je to jejich volba.

   Pokud to nechcete vzít takhle, možná Vám k pochopení mého názoru pomůže něco jiného. Znám přísloví o nasycení člověka rybou na den a nasycením rybařením na celý život. Četl jsem různé příběhy z afrických zemí, kde toto zkoušeli a dlouhodobě to nefungovalo. Ti lidé tam neumí pracovat. Dost na tom, že je v životě nenutí makat, stačí, když natáhnou ruku a pomoc ze zahraničí se sype. I když je naučíte nějaké podnikání, tak jakmile na ně přestanete dohlížet, tak to pomalou zapomenou. Je tedy otázkou, co by udělali s jakýmkoliv bohatstvím. Vidíme romské spoluobčany, co dělají s byty, které bez práce dostávají. Píšu to všechno proto, že všechny ty dobroserské snahy chápu, jsou to dobré úmysly, ale zároveň jde o medvědí službu. Ty v lidi nenasytí v dlouhodobém měřítku nikdo lépe, než oni sami. Snažit se je krmit z vlastních sil je k ničemu a zcela vyčerpávající, brání to pokroku zde.

   A jestli bude lidí 7 miliard nebo 500 milionů? Já bych byl hrozně za 7 miliard mírumilovných, sebevědomých, pracovitých a respektujících. A obávám se, stejně jako Vy, že případná redukce na 500 milionů skončí na 500 milionech sviní. Stejně jako Vy současný systém nehájím, je plný násilí a hloupostí.

   Pokud se na mne přesto zlobíte, prosit Vás o odpuštění nebudu. Já udělal maximum, abych svůj názor vysvětlil. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
  2. A ještě jednu věc bych připomenul. Nehájím současný systém. Řada lidí, včetně Vás, Pavlo, si zde myslí, že jsem nějaký vydřiduch, že fandím USA, nebo že podporuju to, co se děje. Pravda je taková, že mně, stejně jako Vám všem, vadí to, co se děje. Jen mám jiný pohled na to, co se děje, mám jinou vizi, vycházím z reálných zkušeností z věcí, které fungují v malém měřítku nebo v neoficiální sféře. Situaci hodnotím jinými měřítky, možná sobecky, ale dle mého názoru realisticky. Vidím ve zdejší opozici zejména obrovské zmatení pojmů, zejména očerňování věcí, nad kterými nikdy nepřemýšleli a ani pořádně nechápou jejich definice. Já to nemám nikomu za zlé, pojmy vysvětlím, popíšu, spíš mě štve, že to zde dělám neustále a vlastně to dělám jen proto, že doufám v nějakou zajímavou zasvěcenou diskusi. Ale zatím jsem jen pořád ve fázi, kdy se snžím pochopit, jak lidé jako Vy uvažují. Jak se povedlo překroutit definice pojmů tak, že nepřijmou ty jednoduché. Jak se stalo, že za válkami vidí něco jiného, než prostě násilnost a mocichtivost, ale např. systém, který ze své definice násilí odmítá. Jak se povedlo ztratit moudrost našich předků tradovanou ve rčeních prokazujících selský rozum. Jak se stalo, že se zde někteří vyvyšují nad jiné, chtějí je okrádat a ještě jim to přijde zcela v pořádku, přitom vlastně nejsou lepší než ti, které kritizují. Rád bych to pochopil, zajímá mě to. Proto sem chodím a píšu. Možná si dám zase na čas pauzu. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
 13. Ano, takovou odpověď beru, pokusil jste se vysvětlit svá stanoviska. Já přece nehájím nějaké nalití peněz do chudých zemí, a dobře znám ono čínské přísloví. Tady je ale bráněno těm zemím se pozvednout z prachu, a jak má takový námezdní dělník někde v Africe odmítnout práci, která alespoň zaručuje, že jeho rodina nepomře hlady? A to jedno procento či promile boháčů nepřišlo ke svým penězům čistým způsobem, navíc tak obrovsky korumpují politické špičky, nebo jim vyhrožují, odklízejí je (Jižní Amerika, Libye, banánové republiky), že stát jako suverénní představitel země je vlastně slabým hráčem a ztrácí se.Před lety chtěla Indie půjčku na investice do své ekonomiky - tenkrát to tam bylo hodně špatné. USA řekly:půjčíme vám miliardu, z toho si za 600 000 nakoupíte naše zbraně, za 200 000 naše zboží a s tím zbytkem si dělejte, co chcete. Nehrú jim na to hodil placku a půjčil si od Ruska,tedy SSSR, na běžný, velice nízký úrok. A byl samozřejmě špatnej. Jsem přesvědčena, že by úplně stačilo, aby se svět choval k těmto zemím jako k rovnoprávným, a oni by si pomohli sami. Nejezdili by třeba ve Ferrari, ale kdo z nás potřebuje jezdit ve Ferrari? Jsou to jižní národy, nepotřebují boty a kožich na zimu, mají jinou letoru danou podnebím. Ale nejsou méněcenní. Viděl jste teď nedávno ten nádherný dvoudílný dokument toho Francouze, nevím už, jak se jmenuje - jsou tam letecké snímky z celého světa včetně ekologicky strašně postižených oblastí - vypadá to někdy jako surrealistický obraz. A tam například Libérie - jedna z nejchudších zemí světa. Obrázek několikamilionového slumu, a v pozadí z moře trčí těžní věže, těžní věže v jejich zemi, ze které jde prostě bohatství pryč. To mnou otřáslo.
  A jak se cítím já? Pokládám naši zemi za takovou menší Libérii, protože i od nás, navzdory naší práci, proudí majetek pryč. Nejsem vůbec bohatá, ne tak, abych se cítila bezpečná. A myslím, že jsem se za život napracovala opravdu hodně. Že to bylo na nesprávném místě, že jsem měla na sobě víc pracovat? Asi mohla, možná že dvě zaměstnání po dobu 23 let v kuse nestačí. Po třetí směně doma mi už fakt nezbyl čas na třeba učení se jazykům. Ale spoustu času jsem proseděla a pročetla, to tedy musím přiznat - ale to nepovažuji za ztracený čas - jen je člověk jaksi čím dál smutnější, čím víc toho přečte. Tak Vás tedy zdravím, pane M.J., a myslím, že kdybychom si mohli popovídat tváří v tvář, asi bychom se na lecčems shodli. Ale tento svět se mi fakt nelíbí, to musím přiznat, a mám strach z války, která je zdá se mi na spadnutí. Tak dobrou noc, Pavla

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, shodli bychom se v lecčems. Proto bych ocenil, kdybychom dali stranou nějaké představy jednoho o druhém a zkusili diskutovat o řešení, o budoucím uspořádání světa atd. S pozdravem. M.J.

   Vymazat
 14. doktor Bída je hrozná věc.Podporujte afričany a o to více se budou množit a o to víc budou chtít podpory.No přece aby se mohli množit. Toto je slepá ulička.(jejžimarjá, mně to něco připomíná...)

  OdpovědětVymazat
 15. Škoda, že se ve studii nepíše o tom kolik z nich zabijí testy vakcín tolik "záslužné nadace" manželů Gatesových.

  OdpovědětVymazat
 16. Lidí je jak sraček. Netvrdím, že všichni chudí na světě se do své bídy dostali vlastní vinou a nesnaží se z ní sami dostat, ale to, co jsem potkal na mých služebních cestách po Africe a Blízkém Východě, mě přesvědčilo, že veškerá tzv. pomoc je naprosto zbytečná, protože se rozkrade dříví, než se k těm potřebným vůbec dostane. A taky jsem se přesvědčil o tom, že negr jen sedí s nataženou rukou a chce mít všechno hned a nic nedělá. A strašně nadává do rasistů, když bílý muž odmítne dát cokoli počínaje bakšišem až po benzín do auta.
  Jediné, čemu rozumí, je hlaveň, do které je mu umožněn pohled.

  OdpovědětVymazat