Reklama

.

.

pátek 8. května 2015

Konec antikomunismu v ČR

Marek Řezanka
7.5.2015  Literární noviny
 

Jako zastánce demokracie mě vždy vyděsí, sleduji-li různé jednotné šiky a fronty, které prohlašují, že nalezly jedinou možnou pravdu. Nenajde se mezi nimi nikdo, kdo by odporoval. Ty, kdo tuto „jedinou možnou pravdu“ neuznávají, označí za kacíře. K jejich upalování je potom již jen krůček – zvláště, bereme-li ono upalování obrazně. Není třeba hranice a loučí – dnes bohatě stačí smažení mediální.

Sladěný krok akademické fronty

Řekne-li se slovo fronta, vybavím si kromě pověstné „Fronty na maso“ (označení pro bývalý Stalinův pomník na Letné) či tolik omílané fronty na banány před rokem 89, zejména sveřepý šik kulturní fronty v prezidentské kampani nebo semknutou frontu akademickou po 17. listopadu 2014, kdy všichni „akademici“ jako jeden muž schvalovali červené karty a házení vajec na Zemana jako oprávněnou formu protestu. Když se Tomáš Zima osmělil říci, že vejce nepovažuje za nejšťastnější argument, akademická fronta zamručela, a Zima srovnal krok s tím, že jeho námitky byly pouze kosmetické, a jinak s ostatními ve všem podstatném souhlasí.

Mručení akademiků opět sílí. Zeman odmítá jmenovat tři nové profesory, neboť má pochybnosti ohledně jejich morálního profilu. „V případě docenta Eichlera je to působení v propagandistických útvarech Československé lidové armády před rokem 1989 a v případě docenta Ošťáďala jsou to kontakty na Státní bezpečnost před rokem 1989," sdělil důvody prezidentova postoje jeho mluvčí.

U Jiřího Fajta se podle Zemanova mluvčího jedná o informace Mladé fronty Dnes, která loni napsala, že Národní galerie chtěla od Komerční banky, aby část sponzorského daru sloužila jako příspěvek k Fajtovu ředitelskému platu. Fajt v minulosti prohlásil, že tato alternativa spolupráce veřejného a privátního sektoru je běžná v zahraničí i českém akademickém prostředí. ČTK řekl, že přípravu smlouvy konzultoval s ministrem kultury Danielem Hermanem, a nakonec od tohoto záměru upustili.

Skutečně má být zcela nepodstatné a nezajímavé, zda pan profesor není spojen s praktikami, které jsou možná legální, ale silně za hranou morálních kritérií? Není lepší nejprve různá podezření vyvrátit, a teprve potom dotyčného profesorem jmenovat? Nač ten spěch?

„V letech 1995-1998 byl Jiří Fajt zástupcem generálního ředitele Národní galerie. Úřadování tehdejšího managementu, v němž hrál rozhodující roli triumvirát generální ředitel Martin Zlatohlávek, jeho statutární zástupce Jiří Fajt a ekonomický náměstek František Šulc, skončilo v roce 1998 vyměřením částky 68,3 mil. Kč, kterou byla Národní galerie povinna vrátit do státního rozpočtu. Jenom penále za neoprávněně použité státní dotace tehdy činilo 24,6 mil. Kč. Celkové účetní nedostatky přitom dosáhly závratné sumy přes 615 mil. Kč. Podstatnou část neoprávněně použitých prostředků představovala účelová dotace v celkové výši 44 mil. Kč, přidělená na provoz nově otevřeného Veletržního paláce, kterou však tehdejší vedení Národní galerie použilo přes veřejné protesty z velké části ve prospěch sbírky starého umění, řízené tenkrát Jiřím Fajtem.“

Dvojí metry na každém rohu

O zločinnosti D. Ratha jsme byli médii přesvědčeni již v den jeho zadržení. Princip presumpce neviny zde byl porušen hned na samém začátku celého případu. V jiných kauzách zase pro změnu útočíme na policii i státní zástupce, jak si vůbec mohou dovolit někoho vyšetřovat.
Pokud je něco zákonem nepostižitelné, tváříme se, že je vše v naprostém pořádku, jakkoli může být dané jednání neetické. Kdopak dnes mluví o financování bytu B. Sobotky?
Měli bychom si ujasnit jednu věc. Jaké parametry na naše profesory máme? Chceme pouze jedince s hlubokými vědomostmi v nějaké oblasti? Nebo na ně klademe nároky vyšší - a kromě odbornosti je pro nás rozhodující i jejich vnitřní integrita, to, jak na veřejnost působí a jakým jdou příkladem?

Debatu nad podobnými otázkami pokládám za důležitou či přímo nezbytnou. V našich podmínkách se ale nerealizuje. Místo toho sledujeme nenávistný ryk, který debaty nepřipouští. Jako jsme byli v případě vyšetřování expremiéra Nečase ujišťováni, že je ohrožena naše demokracie, máme Zemanův postoj chápat jako útok na svobodu.

Odbornost stačí, tak co…

Rektor Tomáš Zima prezidentovy argumenty k nejmenování bagatelizuje. Zdůraznil, že profesorská hodnost je výsledkem odborných schopností kandidátů. „Jestli budeme rozhodovat o profesorech podle toho, co píší média, je odlišné, než když se bude hodnotit odborná způsobilost dotyčného kandidáta," podotkl. V případě kontaktů na StB se Tomáš Zima vyzbrojil lustračním zákonem. „Definuje, jaké profese se toho týkají, a profesoři tam uvedeni nejsou," upozornil. Prezident by se proto měl podle Zimy řídit zákony: „Domnívám se, že toto je zásah do principů, které jsou schváleny a v souladu s platnými zákony tohoto státu." Zima tu v podstatě nějaký jiný rozměr než odborný vylučuje. To mi ale v případě akademické sféry připadá podivné. Ti lidé působí na veřejné mínění - a do jisté míry je ovlivňují.

Pokud profesor vede své soukromé války proti „Putinovým agentům“, které vidí za každým rohem, není to už ani k pousmání. Podobně v případě, že jde kreslit sprosté symboly na záchodky. Degraduje tím nejen sebe, ale celý stav, celou akademickou sféru. „Smíříme-li se s tím, že prezident republiky nebude respektovat samosprávu vysokých škol, jež neoddělitelně patří ke svobodné, demokratické společnosti, nebudeme si moci vážit nejen jeho, ale ani sami sebe," poznamenal Zima.


Tři profesoři a jedna radní

Veliká škoda, že jsem takto pana Zimu neslyšel promluvit, když se pořádal zcela nesmyslný hon na paní Baborovou. Ta byla ihned po nástupu do funkce pod ostrým tlakem studentů, kterým vadila její stranická příslušnost ve vedení školství v kraji. „Díky iniciativě pana učitele a některých studentů, kterou využili i lidé, kteří se nedokázali vyrovnat s výsledky voleb, i díky médiím a některým dalším sdělovacím prostředkům se odstartovala celorepubliková kampaň Baborová. Proto se chci k této šikaně i já vyjádřit bez vytrhávání vět z mých názorů“, uvedla ke své rezignaci Baborová. To, že povyk ulice vedl k rezignaci demokraticky zvoleného politika, který se nedopustil zrady na voličích a který byl menšinou donucen k demisi navzdory přání většiny aktivních voličů, považuji za velmi nešťastné a pro demokracii nebezpečné.

Vůbec je až tragikomické, že ve společnosti, kde je akcentován silný nekritický antikomunismus, je prezident republiky pranýřován za názor, že profesorem by neměl být někdo, u koho je morální kredit zpochybněn jeho aktivní spoluprací s minulým režimem. Nejde tedy o pranýřování za politické názory, což by bylo počínání silně antidemokratické (jaké můžeme dokumentovat právě na případu paní Baborové).

Stejně tak si můžeme připomenout seznam nově oceněných, který zastupitelé Prahy 2 schvalovali v srpnu 2014. Odmítli tehdy udělit in memoriam čestné občanství někdejšímu vysokému funkcionáři Komunistické strany Československa (KSČ) a jednomu z nejvýznamnějších politiků pražského jara Františku Krieglovi. Krieglovi, který je symbolem odporu vůči fašismu a který prokázal osobní statečnost, a to nejen po ukončení Pražského jara. Byl též signatářem Charty 77 a nezanedbatelný podíl měl i při rozvoji zdravotnictví na Kubě. Takové lidi my ale dnes neoceňujeme. Nálepkujeme je, pohrdáme jimi, div se za ně nemáme stydět. Je to právě Zeman, kdo hodlá Kriegela 28. 10. za jeho postoje a zásluhy ocenit, paušalizujícímu antikomunismu navzdory.


„Mstivý diktátor“ a realita

Podobná fraška se odehrává kolem Babiše. Zemanovi je podsouváno, že mu straní. Mimo jiné však na Zemana pálí z mediální fronty i „Babišpress“, a to mnohdy velmi nevybíravě. Když Zeman po parlamentních volbách v roce 2013 požadoval po všech ministrech negativní lustrační osvědčení, byl mainstreamovými médii napadán, že chce udržet Rusnokovu překlenovací vládu co nejdéle. Byl (a stále je) líčen jako „diktátor východního střihu“. Kritizován byl i za své výhrady vůči Zaorálkovi či Stropnickému. Negativní lustrační osvědčení bylo pro Babiše něčím nedosažitelným. „Mstivý“ Zeman, jak je médii líčen, hledal řešení, jak Sobotkovu vládu jmenovat. Tím se stalo přijetí služebního zákona: Pak se totiž povinnost negativního lustračního osvědčení na ministry nevztahuje. Samostatnou kapitolou by byla finální podoba tohoto zákona, kterou Zeman veřejně kritizoval.

Putna, kterého Zeman odmítl profesorem jmenovat již dříve, sáhl k paušalizaci profesora zcela nehodné. Kdo si dovolí odporovat západní jednostranné propagandě k situaci na Ukrajině, je podle Putny rovnou prokremelský agent a zrádce, nehledě na argumenty, které předkládá. Zemanova „mstivost“ se skloňovala ve všech pádech. Dnes je ovšem situace poněkud jiná. Eichlera za názorového odpůrce Zemana považovat nemůžeme. Přesto mu hlava státu nestraní. Co s tím? Začne náš „antikomunistický sbor“ hájit propagandistické útvary Československé lidové armády před rokem 1989? Bylo by to zábavné. Zvláště v čele s takovým Šináglem, který na vše rudé kropí svěcenou vodu. Zde není vůbec.

Přehlídka pokrytectví relevantní, na co se vztahuje lustrační zákon. Žijeme v zemi, kde zvolená radní za KSČM byla nucena rezignovat, a to pouze pro své politické přesvědčení. V zemi, kde ani 25 let od převratu není zrušen lustrační zákon. V zemi, kde si každý musí vybrat, co označí buď znaménkem plus, nebo minus. V zemi, kde panikaříme, že by se senátorem mohl stát J. Dolejš, jen proto, že je z KSČM. Přitom tento „dobrý muž“ považuje sociální stát za něco překonaného a neudržitelného, na co je třeba rezignovat, čímž je velmi těžko rozlišitelný od takového M. Haška. Lze tvrdit, že sociální stát byl produktem jistých okolností a určité mezinárodně politické situace. Na podobný model by ovšem levicově orientovaný člověk rezignovat neměl. Spíše by se měl pídit po tom, na jakých základech ho prosadit. Lenka Procházková, která Dolejše v senátních volbách podpořila, ho později kritizovala právě za postoj k sociálnímu státu s tím, že pokládá za paradoxní, že nelevicový novinář Peroutka šel před lety mnohem dál – a že určitou formu „socialismu“ považoval za nezbytnou. Komunistická příslušnost nám jednoduše k zaškatulkování stačí. Více nepotřebujeme znát. Další nezkoumáme. Není takovýto přístup 25 let od listopadu 89 zarážející?

Přehlídka pokrytectví

Ukazuje se jedno. V honu na Zemana odhalují určité skupiny dvojí metry, a to zcela nepokrytě v jejich plné nahotě. „Komunista“ je pro ně etiketa, již použijí proti svým názorovým odpůrcům – běda však, pokud by ukazovala do jejich řad. V tu chvíli je zapotřebí očernit toho, jehož prst ukazuje. Ony přece rozhodují, kdo je a není komunistou. Uplatněním těchto dvojích metrů se tyto skupiny diskreditují. Proč bychom jim měli věřit jejich „antikomunistický zápal“, když v jiném případě blahosklonně zavřou obě oči a prohlásí, že vše je naprosto v pořádku? Neukazuje se potom, že jejich antikomunismus je toliko jedním velkým pokrytectvím – a že je výhradně účelovou záležitostí?
Zeman zde slouží jako určité zrcadlo, v němž se toto pokrytectví odráží. Pokrytectví všech, kdo do jednoho pytle hodí komunismus, Zemana, Putina a oligarchické kapitalistické Rusko jako třešničku na dortu.

Možná ale celá hysterie kolem tří profesorů přece jenom k něčemu smysluplnému povede – totiž ke konci iracionálního paušalizujícího antikomunismu v České republice.

52 komentářů :

 1. Komunismus, Zemana, Putina a Rusko do jednoho Pytle klidne muzeme.
  Uz proto, ze Rusko se pod Putinem vraci ekonomicky i politicky tam, kde ho chce byvaly KGBak mit.
  Neverite? Kouknete se zitra na prehlidku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co tam na té přehlídce jako uvidíme ekonomicky a politicky zajímavého? Něco jiného než jsme viděli při americké přehlídce vojenské techniky na našich silnicích? Ale to je vlastně jedno, hlavně že se budeš dívat.

   Vymazat
  2. Ale jo, do jednoho pytle, je-li dost velký, můžete hodit naprosto cokoliv, to Vám tady asi nikdo rozmlouvat nebude. Důležité je, co s tím pytlem chcete dělat - v tomto případě je Váš komentář zcela mimo mísu. Autor poukazuje na nekonzistenci některých lidí (politiků, novinářů atd.), kdy co je dovoleno jedněm, není dovoleno druhým atd. Říká se tomu dvojí metr nebo pokrytectví. Co s tím má co dělat ten Váš pytel, netuším. Vysvětlíte? M.J.

   Vymazat
  3. Tak se na tu prehlidku podivejte. Na te minule bylo srpu a kladiv jako za Brezneva, generalove i s Putlerem se navzajem oslovovali soudruhu. A z toho patosu a nabubrelosti jsem se malem poblil.

   Vymazat
  4. Drž už hubu, ty vole 8:56! Jseš fakt NESNESITELNEJ IDIOT!!!!!

   Vymazat
  5. Mezi největší škůdce tohoto doufám státu, patří bývalí komunisté, zapojení v pravicových politických stranách. Třeba Klaus, Havel, Nečas, myslím že i Topolánek.

   Vymazat
  6. Koukni na slovník seznamu (než jednotlivé překlady smažou)

   товарищ
   * přítel , kamarád , druh
   * kolega
   * soudruh - oslovení

   Vymazat
  7. Když je řeč o škůdcích státu, tak souhlasím s A 9.25. Jsou to ti, kteří komunistickou stranu jen využili ke svému prospěchu, ještě ji možná škodili a zdiskriminovali kdovíjakými skutky a jen se po jejich záškodnických praktikách změnil systém, šli škodit ve jménu demokracie znova. Každý se chtěl mít jak na Západě ale s výdobytky socialismu. To při totální změně režimu nebylo možné a nikomu to včas nedošlo. Teď jsou tací co pohrdají Rusama a žasnou, že stojí za svým presidentem. Měli bychom jim tu soudržnost závidět a měli bychom se ji od nich naučit. Vzhlížet se má k hlavě vlastního státu a ne k těm, co ji urážejí a pomlouvají. Jeden přesný překlad znamenal jeden nevhodný název, který slyšel málokdo. Tísícktát médii omílaný a připomínaný znamená seznámení i školkových dětí nejen s nevhodným slovníkem, ale i se znevažováním hlavy státu. To je ta slavná demokracie? Svoboda slova znamená beztrestně kohokoliv urážet? To je hnus a ne demokracie. Jednou se to těmto chytrolínům vrátí. Možná to budou jejich děti, co jim názorně předvedou demokracii, kterou tady sami dnes praktikují. Kde je úcta k člověku? To se v demokracii nenosí?

   Vymazat
  8. Co se týče pana prezidenta Zemana, já jsem naprosto v pohodě. Vždycky v celé histiorii lidstva se dělo to, že když se objevil někdo chytřejší, schopnější a hlavně říkal pravdu, okamžitě se proti němu spojili všichni pitomci, ať už studovaní nebo ne. Gándí říkal "Nejdřív tě budou ignorovat, pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš. Tak naschvál v které fázi je pan President? Už tady byla i vajíčka a červené karty o ostatních trapnostech Havloidních tupounů s pěnou u huby ani nemluvě. Já jsem naprosto v pohodě...

   Vymazat
 2. Vlastenka
  Akademická obec projevuje svůj antikomunismus výhradně jen tehdy, když se jí to hodí do krámu. Třeba když potřebuje klacek na Zemana.
  Překvapuje ještě někoho pokrytectví pražských "intošů"?! Stbáci ve vlastních řadách přece nevadí a Zeman do toho nemá co kecat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro určité pozice je třeba i ten zatracenej titul.
   Vše se dnes dá koupit. Ale ta zatracená profesůra, kterou někdo musí ještě podepsat. To je nesystémové. Tolik jsem zaplatil. Tolikrát se revašoval. Tolikrát nastavil sedinku a ten titul pořád nikde, no to je ale hnus a nespravedlnost velebnosti.

   Vymazat
  2. 9:38
   Usiluješ mi o prasklou bránici. Takhle jsem se po ránu už dlouho nezasmál. Díky

   Vymazat
 3. Vlastenka
  Tohle je zajímavý článek. O tom Jágrovi se ČT ani nezmínila, jakož ani o doprovodu Vlků.

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1660-nocni-vlci-i-marine-le-penova-v-praze-evropska-unie-je-monstrum-ktere-musi-byt-zniceno-s-ruskymi-motorkari-se-na-olsanech-modlil-i-jaromir-jagr-v-bratislave-a-ve-vidni-je-vitali-tisice-lidi-nadeje-na-mir-stale-zije.htm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravoslavní drží spolu. Jaromír se nestydí za svůj názor. + pro Jardu.

   Vymazat
 4. Šustáček Lubomír8. května 2015 9:52

  Já si myslím, že pan prezident Zeman by měl konečně dostat také nějaký titul, aby mu to nebylo líto. Např. čestý doktorát UK a bude klid. Páni rektoři to asi nechápou a proto pan prezident má tyto výhrady. Myslím si, že každý občan, který je oceněn prezidentem s této skutečnosti má hrdost a radost, protože byl takto ohodnocen nejvyšším představitelem státu. Je smutné, že náš pan prezident to takto nechápe.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Šustáčku Lubomíre, co to píšete za blbosti?!

   Vymazat
  2. Šustáček Lubomír8. května 2015 11:05

   Vážený anonyme, když říkáte, že píši blbosti, tak napište jaké. Vy nemáte ani odvahu se zde podepsat svým jménem a budete druhého napadat.

   Vymazat
  3. Pane Šustáčku, prezident se rozhodl a své důvody vyřkl zcela "explicité"! Podsouvat mu tak ubohé myšlenky, které uvádíte Vy, svědčí pouze o Vaší nízkosti.

   Váš Vážený Anonym Anonym

   Vymazat
  4. Je zvláštní, jak snadno někteří lidé uvěří, že Zemana vedou vždy a jen negativní pohnutky v jeho krocích (jako např. závist profesorského titulu), zatímco jeho odpůrce zaručeně jen ty kladné. Obávám se ale, že to je přesně naopak. Když řekl, že na Ukrajině je občanská válka, mohli se všichni posrat. Zřejmě i k tomuto výroku ho vedla nenávist, jen netuším ke komu. Ať řekne, co řekne, některým chytrolínům to už z principu vadí. No bodejť, čekali spící království, vlastně knížectví a najednou zemitý Zeman. Nevědí si s ním rady, chudáci. I se svojí "senilitou, demencí a notorickým alkoholismem" je stále viditelně převyšuje...

   Vymazat
  5. Šustáček Lubomír8. května 2015 14:58

   Vážení, já jsem pana Zemana volil prezidentem republiky, protože mnoha jeho názorů fandím. Dříve jsem zde uvedl, že nesouhlasím co naše vláda provádí na Ukrajině a i zde souhlasím s panem prezidentem. Plně podporuji jeho návštěvu v Rusku atd. Nesouhlasím však s jeho postojem při jmenování profesorů. A to jsem zde uvedl. Neustálé kádrování, ponižování lidí s jiným názorem, urážení atd. je pro mne neopřijatelné. Ve funkci kterou zastává by jeho chování mělo býti jiné a to i přesto, že jeho političtí protivníci se takto nechovají. Vždyť je to pro nás všechny náš prezident. Inteligentní člověk to pochopí. Jednostranně zaměřený člověk jenom má snahu druhého kárát, ponižovat atd.

   Vymazat
  6. Vážený pane Šustáčku, je vám ke cti, že jste pana prezidenta volil, ale dovoluji si s Vámi přeci jen trochu nesouhlasit. Proč by nekádroval, když kádrují i jiní. Minulost ve službách KSČ je přece stále pro někoho nepřijatelná. Když to neudělá, bude se mu to vyčítat, a teď je to holt naopak. Copak je v moci jednoho zavděčit se tak rozpolcené společnosti? Kdo tady zasel do lidí tu nenávist k minulosti? Je mi líto všech, kdo tu dobu, bez větších existenčních problémů, nezažil a jsem ráda, že nepřišla už o těch 20let dříve.

   Vymazat
 5. Pan Řezanka se snaží čtenářům vnutit, že máme dvě strany a to za spícího Karla a Zemana (rád bych přidal označení hulváta a dále vysvětlím proč). Zeman údajně nemá mezi akademiky stoupence, protože jsou všichni v jednom šiku za Karla. Podle mne jsou obě skupiny minority, přičemž těm za Karla se dostává ve sdělovacích prostředcích přednostního slyšení. Většina akademiků chce klid a nepřeje si, aby na ni vytahovali něco, co bylo v souladu s minulými zákony. Zeman si zahrává s důvěrou těch, u kterých budí obavy. Ve jmenovacím řízení může kandidát na profesora dostat také strach z toho, že odborné nuly (chce se mi napsat svině), které za tzv. sametového převratu kráglovaly, se budou chtít pomstít i za deset let za to, že jim někdo z pod nože utekl a jejich dlouhé špinavé prsty nestačily jeho postup zarazit. Zeman živí nenávist k lidem, kteří si na rozdíl od něho dokázali najít své odborné uplatnění i za komunistů mimo politiku. Myslím, že kdyby měl Zeman pod čepicí, tak si rozmyslí, na koho bude útočit. Pan Řezanka by si měl také rozmyslet, co napíše, aby lidi, kteří byli ochotni se Zemana ve štvanici zastat, ze zápasu za Karla a za Zemana neutekli, protože si budou myslet, že jeden je horší druhého. Pan Řezanka vyhlašuje požadavek vnitřní integrity budoucích profesorů na veřejnosti a působení osobním příkladem. To si autor myslí, že hovado si získá vědeckou radu fakulty tak, že v tajném hlasování mu profesuru povolí nebo, že profesor bude při odborných přednáškách doporučovat Řezankovu oblíbenou stranu? Rád bych slyšel, jak se Zeman zastal komunistické radní z Budějovic?
  Ostatně si myslím, že Zeman antikomunismus živí a není pravda, že ho tlumí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když čtu váš příspěvek, mám pocit, že nějak polemizujete sám se sebou a sám se popíráte.
   Samozřejmě, že hovado může získat vědeckou radu, aby mu profesuru povolila. Putna je zářný příklad.
   A myslíte si, že "odborné nuly (chce se mi napsat svině), které za tzv. sametového převratu kráglovaly", už dnes na fakultách a ve vědeckých radách nejsou a nemají vliv? Vím takříkajíc "z první ruky", jak se dneska také "vědecky" pracuje.
   Nevím, jak se prezident Zeman zastal či nezastal radní z Budějovic. Ale zase vím, že nikdy na zvolené zástupce KSČM neútočil, a neměl problém s nimi komunikovat a podat jim ruku.
   Jako prezident moc možností poprat se účinně s pokrytectvím a přetvářkou nemá. Ale i to málo co může, se snaží využít. Netvrdím, že vždy ideálně, nikdo není dokonalý, ale dělá to s hodnověrným úmyslem a cílem. A nekouká nikdy na to, že si někoho znepřátelí nebo nekalkuluje, kdo by ho opustil z jeho podporovatelů.
   Teď v podstatě donutil naše "komunistobijce" a "strážce čistoty ideí, západních hodnot a morálky, aby se odkopali. Nic víc, a nic méně.
   Ostatně soudím, že lidské hovado, třebaže odborně zdatné a erudované, by se nemělo státi profesorem. Máme jich tak jako tak víc, než země snese. J.B.

   Vymazat
  2. Chápu, že se vám nelíbí, co jsem napsal. Univerzity to nejsou jen fakulta sociálních věd nebo humanitních studií s hvězdou katolickou Buznou Putnou. Jsou to tři lékařské fakulty, matfyz, přírodovědecká fakulta a dalších pracovišť, jejich zástupce do televize k propagandistickým besedám nezvou. Proč jejich zaměstnance házíte do jednoho pytle s Putnou a tou tlustou blbou docentkou, kterou zve falešný profesor (ve skutečnosti docent) Kučera do pořadu Historie.cz? UK bylo místo, kde si našli koryto disident starý Palouš a zuřivý antikomunista Wilhelm. To podle vás měli slušní lidé z univerzity odejít? Co udělal Zeman, aby slušnost zvítězila? Dal návod k listování Cibulkovým seznamem. Netečnost ve věci Bavorové lze vysvětlit také tak, že její skandalizace Zemanovi vyhovovala.

   Vymazat
  3. Píšu o Univerzitě Karlově. 11:52
   Pokud vím, jejím absolventem je také MUDr. Ivan David. Proč se alma mater nezastane?

   Vymazat
  4. Ani náhodou bych si nedovolil házet všechny zaměstnance univerzit do jednoho pytle, natož je urážet. Pokud to tak vyznělo, tak je to má chyba.
   Naopak, jsem pro to, aby si univerzity svou pověst, úroveň a kvalitu řídily a bránili sami. Kritizuji to, že se právě to "házení do jednoho pytle" děje prostřednictvím "majestátu" prezidenta republiky, který "historicky" má (musí?)přikrýt kdejakého šmejda. Vždyť na UK nikdo přeci neútočí, tak proč by ji měl I.David hrdinně bránit. Ať se už do prčic brání také ti slušní a schopní, z jednotlivých univerzit. Po straně brblají a nadávají, že ten a ten šmejd dostal titul za podvod, ale svorně drží hubu všichni. Co když dojde jednou i na ně. A plácají se po ramenou, jací jsou obránci západních hodnot a pravdy a lásky. Tak ať si to vyžerou, když jsou poserové.
   S prezidentem Zemanem to vnímám obráceně než vy. Ta diskuse. kterou právě rozpoutal by totiž právě mohla vést k tomu, že už se napříště žádné registry a seznamy používat nebudou. Mohla, ale jisté to ještě není.
   A k paní Baborové, nebyl jsem si jistý, tak jsem se raději podíval. M.Zeman nastoupil do funkce prezidenta až tři měsíce po jejím "odejití". Není to úplně nelepší argument, to uznávám, ale přeci jen v té době měl asi ještě jiné starosti. Co však vím stoprocentně, že skandalizace jakéhokoliv slušného člověka, tedy ani paní Baborové, Miloši Zemanovi nevyhovovala nikdy. A to ani v případě, že se jednalo a jedná o jeho názorového oponenta. J.B.

   Vymazat
  5. Autor s diskutéry neznají vůbec akademické prostředí. Za totality jsem byl zaměstnancem výzkumáku. Až na výjimky si moji starší kolegové vysokoškolských profesorů vážili, protože pro praxi něco užitečného vykonali a zbylo po nich nějaké funkční dílo. Po převratu nastaly žně pro lidi, kteří se tady kritizují. Stačilo prohlásit, že jste byl (jako zaměstnanec univerzity) komunisty pronásledován a odměnili vás jmenováním docentem. Nikdo se neptal, co takový jmenovaný docent vytvořil. Do Prahy jezdily celé autobusy ublížených akademiků pro jmenování docentem. V tom sametovém chlívku se dělal pořádek tak, že se nařídila dodatečná habilitace, tj. sepsání habilitační práce. Kdo se nehabilitoval, snížili mu platové zařazení na úroveň, jakoby nebyl docentem nikdy. Trvalo to deset až patnáct let než se jmenovaní docenti k habilitaci dokopali. Čiperové okamžitě požádali o jmenování profesorem. U profesora není už samostatná habilitační práce vyžadována a posuzují se jen výsledky tvůrčí činnosti. K dobrému zvyku patřilo vydání knihy. Tehdy v začátku 90. Let se to obešlo a nějak politicky vysvětlilo. Paušálně označit všechny profesory jako výkuky nelze. Mnozí se zařadili a začali běžně tvůrčím způsobem pracovat a profesorský titul jim právem náleží. Kdo by chtěl v tom zmatku kádrovat? Čiperové se posunuli do nejvyšších akademických funkcí a dokážou se bránit. Vše by skončilo nepravými obětmi čistek. Není třeba zoufat. K zahájení habilitačního řízení si technické univerzity stanovily podmínky. Jsou to dva patenty a dvě publikace v impaktovaných časopisech, tj. skoro výhradně zahraničních. Zatím se nikdo neptá, zda je uchazeč o habilitaci samostatným autorem nebo se na tomto díle podílí více autorů a na jakém pořadí mezi autory uchazeč je. Může být první nebo ho někdo připsal, protože má vyšší postavení a autor doufá, že na něj například děkan nezapomene. Více autorů článků a referátů je běžně v cizině, protože některá díla nemůže vytvořit jedinec. U habilitační práce je autor jeden a z etického hlediska není možné někomu jeho texty přebírat. Na takovém pracovišti by nastalo dusno a pomluvy by se šířily rychlostí blesku, což plagiátorovi nestojí za námahu. Podobně je to s podmínkami pro zahájení jmenovacího řízení. Rok od roku jsou přísnější. Stávající profesoři se snaží, aby drželi s předepsanými počty publikací a patentů krok. Také v zahraničí jsou časopisy s malým a velkým impakt faktorem (IF). V Brně se boduje, přičemž IF pod 0.1, je málo bodů, pod 0,5 více a nad 0,5 nejvíce. Bez kraválu a Cibulkových seznamů se dosáhne více, než se pokusil Zeman. Připomeňme, že v době největšího bordelu šel Zeman nahoru, byl v parlamentu a pak vládě slyšet.
   Mám nějaké doktorandy. Aby si zjistili, kdo je kdo, doporučuji nahlédnout do scopusu a zjistit, co ten který napsal sám nebo jestli ho za zásluhy nebo protislužby jen nepřipisovali. Je prospěšnější lustrovat pomocí scopusu nebo Web of Science než Cibulkových seznamů. Zeman se však notoricky nedokáže obklopit chytrými lidmi, a proto mu to nedošlo.
   K paní Bavorové. Zeman přece usiloval o hlasy komunistů a jejich stoupenců, a proto se mohl o jejím případu zmínit jako o odstrašujícím případu honu na lidi. Udělal to? Komunisté byli tak blbí, že mu v druhém kole hlasy o duši sypali.

   Vymazat
  6. Takže je ve druhém kole!!! měli "nasypat" raději "von poserplínovi"? Nejste poněkud praštěnej?
   Fakt vás nechci urazit a urážet. Asi máte dobré informace z univerzitního prostředí a nebudete žádný trouba. Ačkoliv, představa o tom co prezident může a nemůže je u vás asi trochu v mlhách. Mezi tím chtít, mít a prosadit je velmi dlouhá a složitá cesta. Někdy je to i o taktice a sebeovládání. Není vždy vhodné okamžitě vypálit první salvu. Třeba i proto, že vás spolehlivě zaměří a zlikvidují. Prezident se, po mém soudu, snaží o definitivní "odstavení" lustračního zákona včetně všech registrů a seznamů . Zrušit je sám nemůže. Ovšem samo se to zdiskreditovat , za určitých okolností, může. Čtvrt století od "plyšáku" jsou lustrace k hovnu. Jinak se to napsat nedá.Ale jako klacek na konkurenci se hodí. Takže se nadechněte, a zachovejte klid a důstojnost. A podpořte, jste li stejného názoru, kroky, i prezidenta, které k tomu vedou. Nebo to nechte být.

   Vymazat
  7. Vážený pane nebo dámo 20:54, jste praštěný na hlavu? Proč bych měl někoho podporovat, když ze mne dělá manipulovatelnou loutku? On bere do své hry tři rukojmí. Na pracovišti je dobře znali, protože některé věci neutajíte. Teď přijde zvenčí další podezření. Lidi kolem znejistí, jestli přiznali všechno a co ještě tají. Rodina začne podezřívat. Nijak vám nebráním dělat ze sebe blbce. Nedivte se však jiným, když takovou hru odmítnou.
   Se Zemanem má vlastní nedobré zkušenosti Ivan David. Tady se pochlubil, že si kvůli Zemanovi koupil oblek za 12 tisíc v naději, že ho Zeman pozve k nějaké společné práci.

   Vymazat
  8. Manipulovatelnou loutku a blbce ze sebe můžete udělat jedině sám. A zdá se, že se vám to začíná dařit. Princip je přeci v tom, že ten a ten kandidát na profesůru splnil kriteria požadovaná školou(univerzitou) na to, aby se mohl stát vedoucí katedry , a mohl vyučovat a vychovávat nové odborníky. Pak ať ho jmenuje rektor, který ručí za jeho odbornou a lidskou, chcete-li mravní integritu. To, že se tady už pět čtvrt století kádruje , špiní jinak slušní lidé,kteří se ocitli na jakémsi seznamu, přičemž skutečné svině se jim vysmívají, to je holý fakt. Ovšem tím že budou lidé, navíc tvrdící o sobě že jsou elitou národa, sklánět pořád hlavu, koukat jinam nebo do země, a doufat že se na ně nedostane, se nic nezmění.
   Já jsem pro podporu těch, kteří se perou. Někdy dobřče, někdy hůř, ale chtějí to změnit. Vy, zdá se, jste "Čech. ale nemusí se o tom moc mluvit,že, nikdo to nemusí vědět .." Touto parafrází ze Švejka je postiženo mnoho jinak slušných lidí. Bohužel.

   Vymazat
 6. V Eichlerově CV se konstatuje, že vystudoval vojenskou akademii v Bratislavě (jinou VŠ nemá!). Přitom se "zapomnělo", že tato vojenská škola se ve skutečnosti jmenovala Vojenská POLITICKÁ akademie Klementa Gottwalda (po r.68 se do B. "přestěhovala" z Prahy kde byla ta původní rozpuštěna pro ideologickou úchylku v r.68) a jejím hlavním cílem byla výchova politruků vyšší úrovně pro armádu. Dejvická "Sorbona" byla proti tomu čajíček o VUMLu ani nemluvě. Na VPA KG se vychovávaly skutečné tvrdé "kádry" pro armádu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na wikipedii jsem zjistil, že:
   V rámci VPA KG existovali katedry: taktiky a operačného umenia, marxisticko-leninskej filozofie, politickej ekonómie, vedeckého komunizmu, stranicko-politickej práce, pedagogiky a psychológie (na prelome 70. a 80. rokov sa rozdelila na dve samostatné katedry), dejín MDKH (mezinárodního dělnického a komunistického hnutí) a ZSSR, dejín KSČ a ČSSR, dejín vojen a vojenského umenia, kultúry, jazykov a telesnej výchovy.
   Za první republiky byli u vojenských útvarů tzv. osvětoví důstojníci. Podle všeho i armády NATO budou mít funkce politruků. Chápu, že že se vám osnovy výuky nebudou líbit. Mohl byste nám vysvětlit, jak to v armádách podle vás jistě demokratických armád chodí? Mají jen kaplany a instruktory k boji proti narkotikům?

   Vymazat
  2. to 11:35:
   Do r.89 spolehlivý a v rámci možností nejdokonaleji vyškolený soudruh (ještě před VPA absolvoval vojenské gymnasium (tzv.Žižkárnu) a po VPA ještě aspirantura tamtéž. Tudíž měl našlápnuto na generálskou funkci na HPS (Hlavní Politická Správa). A teď bude přednášet/přednáší a vychovává studenty v duchu "demokratických principů". Skutečně groteskní, i když to není jediný takový případ ...

   Vymazat
  3. Co řikáte charakteru Štefana Füleho? Eichler nevydíral špinavě v Kyjevě Janukoviče, aby podepsal. Füle absolvoval moskevský institut pro diplomary. Co je lepší VPA v Bratislavě nebo škola v Moskvě?

   Vymazat
  4. Takový Telička vydá na příběh opravdového člověka. Do toho se chlapci nepustíte, že jo!

   Vymazat
  5. to 17:07"
   Füle je jiná kategorie. Vystudoval MGIMO v Moskvě (to je ten institut, v kterém intenzivně verbovala KGB zejména mezi zahraničními studenty ) a pak byl ještě za minulého režimu (r.88) poslán na Západ. No a tam byl zřejmě standardním způsobem převerbován, pročež může dělat karieru v dnešním režimu bez omezení (takových je samozřejmě víc - asi všichni v politice co po plyšáku absolvovali různé ty "kurzy" v Imperiu.

   Vymazat
 7. kdopasenámtotuchcetrefovatdoprezidenta?

  OdpovědětVymazat
 8. Zeman je staré bolševické prase.Volili ho komouši,náckové a dalších cca 15 procent voličů,které se Stbácké bandě podařilo,za kremelské peníze, zmanipulovat.Pozitivní je,že toto kolaboransté individum má poměrně omezené pravomoce a proto nemůže páchat rozsáhlé škody.Příjemné by bylo,kdyby v malomongolsku, kápo,kremelské lejno,rozhodlo o jeho likvidaci jako se to stalo jeho předchůdci gotwaldovi.Vzhledem k jeho neúčasti na přehlídce bolšo-nacistických teroristů před leninovým mauzoleem by mu do jídla něco namíchat mohli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski8. května 2015 16:25

   Tak a teď Pepku, vyskoč a zameč!

   Vymazat
 9. A ty 13:47 jsi primitivní DEBIL a CHCÍPÁK, kterého asi celý život kopali do - již tak dost blbé - palice.

  OdpovědětVymazat
 10. hrabě Kocharowski8. května 2015 16:40

  Marek Řezanka

  palec nahoru!

  OdpovědětVymazat
 11. Vlast tě (13:47) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek a nebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětVymazat
 12. U dnešních televizních novin jsem se rozchechtal všem obhájcům čitelného a spravedlivého Zemana. Na Westerplatte v Polsku seděl vedle Porošenka, který má podle článků na NR ruce od krve vlastních spoluobčanů. V Moskvě mu vadil celkem komický Kim ze severní Koreje a tady si sedne vedle takové kreatury. Pak šel položit věnec k antikomunistickému pomníku v Gdaňsku.
  Pánové, vy musíte být úplně blbí. Balancovat mezi komunismem a nacismem je komické. Vyberte si konečně jednu stranu, aby čtenář bezpečně věděl, co čte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a přece jen měl pravdu...
   http://teplickykuryr.info/news.php?item.8716.2

   Slávek

   Vymazat
  2. obávám se že pan prezident je pode silným tlakem a cesta do Gdansku ohlášená na poslední chvíli mu byla pod nějakou pohrůžkou vnucena. Já to chápu jako nutnou "úlitbu", v Moskvě se setká s Putinem, což je dle mého mínění hlavním cílem cesty.

   Slávek

   Vymazat
  3. No ale má se klanět i vlasovcům a to mi teda hlava nebere. Jednou mluví o přitvrzení sankcí, jindy zase je pro zrušení. Asi nestíhám sledovat všechny události, ale někdy mě náš pan prezident pěkně rozhodí.

   Vymazat
 13. Dvojí metr je klasickou ukázkou nemorálnosti, lidovým popsáním Kantova kategorického imperativu. A Marek ukázal, že špička české akademické obce vypadá jak pokřivané postavičky v zrcadlech petřínského bludiště, ovšem bez zrcadel.
  Za totáče se zdůrazňovalo, že na školách probíhá výchovno-vzdělávací proces a vždy byly probírány obě stránky tohoto procesu. Po listopadu to "výchovno" odpadlo, ač každá naše činnost konaná ve společnosti jiných lidí, nebo s dopadem na ně má i svoji výchovnou stránku, ať již chceme či nechceme.
  Docent, profesor - to nejsou tituly označující jen dosaženou odbornost, od toho jsou bakaláři, magistři, inženýři, PhD, apod., to jsou tituly pedagogické. A pedagogiku nelze oprostit od výchovného momentu. Pokud se o to někdo snaží, tak odhaluje svoji nekompetentnost. V národě Jana Amose Komenského je to přímo bludařství, v případě pedagogů by to mělo být na okamžitý výhazov ze školy. Člověk v učitelské pozici, který netuší, ba přímo odmítá, že žáky a studenty také vychovává, byť třeba jen oblečením, pozdravem, jakoukoli činností, kterou žáci vidí, nebo na ně nějak dopadne, nemá na škole co dělat. Ať odkráčí do výzkumáku či jinam, ale nechť není na nejpřednější výchovné výspě mladé generace. Místo toho tito pracovníci škol - označení učitel nejsou hodni - protestují a stávkují, když někdo výchovný moment vezme do úvahy. Zatím český školský systém má tento korektiv, tutu brzdu v podobě prezidenta. Když o ni příjde, stane se z habilitačního řízení fraška pod vládou zájmových klik nahrávajících si tituly, nebo je prodávající. Bude to stroj bez brzdy. Takový se dříve nebo později porouchá, bude produkovat zmetky, bude na opravu či vyhození. Osud nás ochraňuj před bezuzdnou samosprávou VŠ, soudů, státních zástupců, lékařů atd. Stačí už faktická samospráva poslanců a senátorů, kdy si oni sami nastavují pravidla své činnosti, odměn, sankcí...
  Pokud si VŠ prosadí jmenování profesorů a docentů mimo pravomoc ministra a prezidenta, ztratí tím tito profesoři a docenti kredit a úctu veřejnosti. Otevřou se dveře pro turbodocenty a turboprofesory. Ještě pár let bude doznívat ve starších generacích úcta k profesorům a docentům, ale pak to sklouzne do lhostejnosti, protože tyto tituly nebudou důvěryhodnou zárukou určitých schopností a vlastností. Škola bude mít k dispozici nějaká místa profesorů a docentů, tak je kýmsi obsadí. Bude to další znak úpadku této společnosti, kde vlastní prospěch je nade vše. Individualismus a skupinový zájem budou v krátkodobém horizontu triumfovat, tituluchtiví už nebudou muset na nic brát ohled, celospolečenský dopad, který se projeví až v dlouhodobém horizontu, bude tragický.
  K tomu ještě dodejme, že pokud nemá mít prezident možnost jmenování či jiný úkon vyplývající mu z ústavy ovlivnit, tak je nesmyls, aby jej vykonával. Buď ať prezident rozhoduje, povoluje, zamítá, jmenuje atd., a nebo ať to jmenování provede šéf habilitační komise či jiného orgánu. Proč to nechávat na prezidenta, to nemá být věšák na věnce, poštmistr jmenovacích tubusů ap.
  Ve výše uvedeném jde o obecný princip, nikoli o trojici dnešních konkrétních odmítnutých. Honza Eichler je, myslím, nejen dobrý odborník, ale i normální, seriozní chlap, což se nevylučuje se studiem na VPA (Ostatně ze žižkárny jsme již měli premiéra). Takový důvod je od Zemana trapný. Zeman nehodnotí Eichlera, ale školu. Lehko se mu může stát, že v budoucnosti někdo řekne: "Zeman? Byl členem Poslanecké sněmovny v 90. letech za tunelování státu, proto je to gauner!" I Zemana jednou poměři Kantovým kategorickým imperativem - a pokud bude rozhodovat tak, jak nyní předvedl, tak naměří trpasličího šaška.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je dobrý. Eichler má výborné kamarády. Sice ho litují, ale proti zbytečné ostudě nehnou prstem a veřejně se nezastanou. Zeman zašantročil české banky do ciziny, což hodnotím jako vlastizradu. Měl by se omluvit. Nic není zapomenuto. Celý komentář je plný knížecích rad. Jen hlupák si může myslet, že univerzity jsou plné neschopných profesorů, které lze snadno nahradit lidmi z ulice, kteří dychtí po tom být okamžitě jmenováni profesory. Samozřejmě myslíte naslepo bez prokázání způsobilosti.

   Vymazat
  2. Pro 0:41
   Zemanův důvod k nejmenování Jana Eichlera jsem označil za trapný. Vysvětlil jsem i proč. Mám jít na hrad po Zemanovi hodit rajče, vejce či co? Pokud se snad domníváte, že se lze zastat Jana Eichlera či někoho jiného tém, že nazvete Zemana pitomcem, bylo by to Vaše mínění. Nadávky ani letíci předměty nejsou argumenty.
   Je hloupost si myslet, že univerzity jsou plné schopných a morálních docentů, odborných asistentů, asistentů, doktorandů. (o nikom "z ulice" jsem nepsal). Již desítky let fungují na VŠ neformální skupiny, které si přihrávají citace, aby pak mohli uchazeči o vyšší titul doložit dostatečný citační index. Podobné je to s vyhledáváním míst - škol, fakult a kateder - kde se přihlásí k habilitaci. U spřízněných duší to jde lépe, naopak někde by někoho utopili na drobnostech či úhlu pohledu. Nejde totiž jen o to, že by dotyčný neznal, ale často jde o osobní animozity, mezikatedrovou konkurenci, nevraživost názorových frakcí atd. Kvůli vnesení podnikatelské ziskuchtivosti do vzdělávání už kráčí i o pěkné peníze. Soupeří o ně zejména soukromé školy. Všechny školy musejí být personálně obsazeny určitými nositeli titulů, což není snadné dosáhnout. Už nejde jen o osobní titulománii, předpisy, akreditační procesy a kritéria přinesly institucionální titulománii. Titulovací rakovina, pokud ji neučiníme přítrž, nakonec proroste celým vzdělávacím systémem a ten začne produkovat titulované nevzdělance. Nevím, zda je Zemanův krok trucpodnikem staršího pána, ale určitě otevřel debatu o jednom z nemocných prvků našeho nemocného školství. A v tom případě i knížecí rada je lepší než bezradnost či hloupost.
   KR

   P.S.
   Pokud si myslíte, že víte, co já si myslím, tak je to Váš momentální myšlenkový úlet. Pokud se Vám tato představa už nějaký čas opakuje, doporučuji navštívit psychiatra, pokud to nepomůže, tak je to to důkaz Vaší hlouposti.

   Vymazat
  3. Tak s tímhle vaším příspěvkem musím naprosto souhlasit. Nejásám z toho, že zrovna doc.Eichler "odskákal" neschopnost a neochotu akademické obce dva roky něco vyřešit. Má holt smůlu, je "poslední v řadě".(Kdysi jeden můj kamarád, který neukradl nikdy ani hřebík, si postravil řadovou garáž.Každý před ním si pár centimetrů přibral, ale ubourat tu svou, pod hrozbou úřadu, ji musel až on.Byl poslední v řadě) . Netvrdím, že je to zrovna košer, ale beru to tak, že už to někdo rozseknout musí.
   Dnes jsem na ČT 4 poslouchal profesorku Dvořákovou, jak akreditační komise bojuje o kvalitu vysokého školství. No, bojuje. Nikomu moc nevadí, že na škole, univerzitě JAK studuje místo cca 150 ti studentů v ročníku až 900!!!. Škola má přes 5000 studentů. takřka z roku na rok. Taky akademická svoboda? Ještě nedávno stačila na výkon zdravotní sestry úspěšná maturita z kvalitní střední zdravotnické školy. Dnes vám podebraný palec musí ovázat Bc. A teď ať mi někdo řekne, jak vykývnout z rovnováhy ten bohorovný neřádský "vzdělávací" systém (včetně středoškolského).Jak donutit kompetentní místa a politiky zvláště, konečně zjednat nápravu. Prezident Zeman to zkusil. Jestli z toho bude alespoň něco, to se uvidí. Ale jestli se nazopojí a napomohou ti, jichž se to přímo týká, tedy slušní vysokoškolští pedagogové a funkcionáři, tak se nic nezmění.

   Vymazat
  4. a co teprve putna, katolická buzna... takyprofesor

   Vymazat
 14. K poslední větě. Je iluzorní představovat si, že zrušení lustračního zákona může být koncem antikomunismu v Česku. Antikomunismus je totiž absolutně neoddělitelnou součástí všech politických systémů kapitalistické společnosti, od nacistické, přes fašistickou po sociáldemokraticou. Komunismus je pro ně doslova existenčním rizikem.

  OdpovědětVymazat