Reklama

pátek 8. května 2015

Proč nemůže být Rusko členem EU?

Ivo Šebestík
8.5.2015 AltpressKaždá doba má své nepřístojné otázky. Tak například inkvizitora nebylo radno se dotázat, proč že to odsuzuje k upálení dvě staré ženy jen proto, že na ně někdo ukázal prstem a prohlásil, že tančily o sabatu na Petrových kamenech. Dnešní doba dávno ví, že takové obvinění byl účelový nesmysl, ale inkvizitor ke své „práci“ potřeboval vzít udání vážně. Stejně tak nebylo radno na dvoře Neronově klásti pošetilý dotaz, zda císař vskutku umí zpívat a tančit. Dotyčný tazatel by ještě téhož večera obdržel zásilku otrávených broskví, banánů, fíků a pomerančů. Vskutku zdravá to výživa.

Těsnější spolupráce EU s Ruskem by mohla otupit vzájemné rozpory
Všechny tyto doby odvál čas i s jejich nesmyslnými praktikami a my můžeme jen hořce litovat toho, že naše vlastní nesmyslné okolnosti odvane čas teprve tehdy, až nám to už nebude k ničemu. Dříve to z jakýchsi nepochopitelných důvodů nebývá v dějinách lidského druhu možné. Pouze naši potomci se nám budou smát. Ovšem i oni budou mít zase své smrtící nesmysly, pro které se i jim vysmějí zase ty generace, které přijdou po nich. A tak to zřejmě má jít už navěky věků, neboť žádná doba se patrně neobejde bez nebezpečných absurdit, které příští časy s úsměvem vyvracejí.

Smysluplné argumenty, avšak nikoliv hlavní


Smutné. Ovšem pojďme k věci. Položit dnes politikovi nebo novináři, který ke své práci potřebuje zatemnit podstatnou část reality, otázku z titulku tohoto článku, by znamenalo vyslechnout si smrtelně vážně promyšlené a silně neupřímně míněné kázání na téma nedostatečné demokratické výbavy současného Ruska. Tento argument ve spojení s dalším, který vyjadřuje názor, že Rusko by nesplnilo přístupová kritéria nutná ke vstupu do EU, je třeba vzít vážně, neboť na nich obou je, pochopitelně, kus pravdy.

Jenže pohříchu tyto argumenty, ač vážné a smysluplné, opravdu nepředstavují hlavní překážku úvahám o integraci Ruska do evropských struktur, případně o náhradním řešení spočívajícím v těsnější spolupráci EU a tohoto státu-kontinentu. Jsou to ale argumenty, o které se se zoufalou urputností opře každý, kdo odmítá připustit, že užší spolupráci EU a Ruska brání něco daleko mocnějšího než „pouhé“ nedokonalosti ruského systému, nad kterými by v případě vůle bylo možno přivřít oko nebo oči obě.
Demokratický deficit Ruska je evidentní
Než se zaměříme na onen hlavní důvod, pro který Evropa upřednostňuje raději „umírněné“ nepřátelství s Ruskem než jakékoliv formy sbližování, podívejme se poctivě na již zmíněné důvody. Demokratický deficit Ruska je evidentní. Netřeba jej jakkoliv zpochybňovat. Ostatně, Rusko je zemí s výrazně odlišnou historickou tradicí, než jakou prošly západní Evropa a část střední Evropy. V Rusku vládla vždy despocie, ať už cizí (tatarská) nebo vlastní (carská a stalinská). Naroubovat demokracii britského či holandského typu na prostředí, které k ní po staletí nedospívalo postupnými kroky, není možné přes noc. Národ není strom, ani keř, aby nějaký protentokrát americký ovocnář a botanik krycím jménem Ivan Vladimirovič Mičurin vzal prostě nožík a provedl naroubování.

Rusko je územně obrovské a počtem obyvatelstva (i když demograficky je to země silně stagnující) převyšuje například Německo o polovinu a má více obyvatel nežli Velká Británie a Francie pospolu. Tyto kvantitativní důvody nepochybně hrají silnou roli. Rusko by v případě integrace nevstoupilo do EU jako kterákoliv z menších a malých zemí, ale jako gigant. Integrace, pokud by neměla nějaká specifická pravidla, by představovala obrovské převrstvení stávajících poměrů sil i všeho ostatního v EU, což by její strukturou docela pochopitelně otřáslo.

Tyto kvantitativní argumenty můžeme považovat pochopitelně za validní, a takové nepochybně i jsou. S Ruskem jako členem EU – nebo blízkým partnerem EU – by se rovněž obtížně smiřovali nepřátelé Ruska, kteří jsou členy EU a pro které je členství v EU mimo jiné i prostředkem k vytváření takové „východní“ politiky, která Moskvě ztěžuje život v každém možném ohledu. To platí zejména pro Polsko a Pobaltí. V této souvislosti je ovšem zajímavé pozorovat naprosto odlišné vystupování Finska, které původní negativní vztah s Ruskem nahradilo pragmatickou spoluprací. Ostatně Helsinky a Petrohrad spolu vytvářejí jednu gigantickou aglomeraci, byť oddělenou mořským zálivem. Jednat jinak by bylo ze strany Finů nerozumné.

Ano, všechny tyto argumenty padají na váhu a nelze je opomíjet. Rusko je zemí s nerozvinutou demokracií. Žádná demokracie na světě sice dosud nedospěla k „vládě lidu“, ale naučili jsme se již smiřovat s velmi rozředěnou „zastupitelskou“ variantou tohoto uspořádání lidské společnosti, takže jistá představa o „standardu“ existuje, a Rusko ji docela určitě nenaplňuje (Nechat se zastupovat ve „správě svých vlastních záležitostí“ má sice podobný efekt jako nechat se zastupovat při večeři, a může to se zastupovaným i obdobně skončit, nicméně aspoň něco, když už to lépe neumíme).

Nejenom ruská demokracie, ale i ruská ekonomika představují „zvláštní“ případ. Na druhou stranu je evidentní, že výrazné sblížení EU s Ruskem (nemusí jít o členství Ruska v EU, ale o formu těsnějšího partnerství) by oběma gigantickým partnerům přineslo nemalé výhody. Pro EU snazší a jistě i levnější přístup k energetickým zdrojům Ruska, bohatší odbytiště zboží v prostoru obývaném 150 milióny obyvatel, další zakázky, možnosti podnikání v obrovském prostoru. I když by Rusko Západu zcela jistě neotevřelo svou zemi tak absolutně, jako to učinily některé země střední a jihovýchodní Evropy, přesto by EU těsnějšími vazbami s Ruskem získala hodně.

Lhář bývá vždy nejlépe informován


Vracíme se takto obloukem k původní otázce. Proč tedy EU nechce či nemůže Rusku nabídnout těsnější spolupráci, když by byla pro EU výhodná? Pomiňme plnou integraci státu-kontinentu, jaká by EU vnitřně možná destabilizovala a výrazně by ovlivnila její vnitřní poměry sil. Připusťme, že plné členství Ruska v EU je technicky, alespoň zatím, dokud na světě nevznikne prostředí pro celoplanetární spolupráci namísto prostoru pro neustálé války, neproveditelné. A to i bez definování oné hlavní a zásadní překážky pro integraci.

Proč tedy Rusko musí stát mimo EU, a dokonce se musí nacházet i v pozici nedůvěryhodné a nebezpečné země? Odpověď je skutečně zásadní a velice vážná. Souvisí plně se Spojenými státy a se zvláštním vztahem USA k západní Evropě i EU jako takové.

Sbližování EU s Ruskem by narušilo americkou hegemonii ve světě
Sbližování Ruska s EU by zasadilo těžký úder celé světové koncepci USA. Spojené státy představovaly po roce 1945 bezpečnostní pilíř pro západní Evropu. Pomohly jí hospodářsky Marshallovým plánem a vytvořením NATO zajistily její bezpečnost před Varšavskou smlouvou.*/ Z USA i z jednotlivých členských států EU zaznívají nepřetržitě ujišťování o těsné spolupráci, blízkosti a o společných zájmech USA a sjednocené Evropy.

Skutečnost je ale méně idylická. Evropská unie je hospodářský gigant, jehož trh o více než polovinu převyšuje ten americký. Je to ale gigant, který nemá po ruce základní prostředek, bez kterého se velmoci nemohou obejít, pokud chtějí hrát plně autonomní nezávislou roli v geopolitickém prostoru. Bohužel. Vojenský potenciál evropských zemí mají Spojené státy pod kontrolou formou členství těchto států v NATO. Je to úplně stejný model, jakým kontroloval Sovětský svaz členské země Varšavské smlouvy nebo Athény členy své námořní symnachie. Jedná se skutečně o mimořádnou okolnost. Prostřednictvím NATO jsou členské země EU pod vojenskou kontrolou jiné velmoci. Společné zájmy USA a EU se tak rázem ocitají v jasnějším světle. Oč USA usilují dále, je ale také určitá forma ekonomické kontroly evropských zemí. To právě ona je hlavním důvodem příprav nejrůznějších „transatlantických smluv“ (TTIP) mezi USA a EU.

Kdyby se Evropa připoutala blíže k Rusku, které prozatím představuje hlavní překážku celosvětové americké dominanci, byla by to zcela určitě zrada na spojenci, který západní Evropu osvobodil od nacismu a po čtyři desetiletí ji zabezpečoval vojensky proti hrozbě (skutečné nebo přisuzované) ze strany Sovětského svazu. Hlavně by to však byla rána do zad, která by mohla vést k velice nebezpečnému celosvětovému konfliktu.

Z toho důvodu, a především z toho důvodu, musí být Rusku podsouvány nejnesmyslnější, ale o to hrozivější úmysly. Nejsou pravdivé a ti, kteří tuto protiruskou propagandu emitují mezi obyvatelstvem, to vědí sami nejlépe. Ostatně, lhář bývá vždy o věci nejlépe informovaným člověkem. Aby, nedejbože, někoho v Evropě nenapadlo doporučovat namísto „bezpečného“ nepřátelství s Ruskem pozvolné „nebezpečné“ sbližování obou gigantů v euroasijském prostoru. USA si dokáží bránit svoje zájmy a jsou zvyklé brát si, co považují za své, a zásadně s nikým nejednat, kdo nemá potenciál na úspěšnou obranu. Řečeno naprosto jednoduše a srozumitelně: partnerství s USA je důvodem, pro který Evropa musí považovat Rusko za nepřítele, ač ví velmi dobře, že Rusko má dost starostí s uhájením své vlastní autonomie ve světovém (ne)pořádku, který je čím dál tím svázanější, nesvobodnější, odcizenější, brutálnější a pohrdavější vůči jednotlivému člověku.

USA chtějí ekonomicky kontrolovat Evropu prostřednictvím TTIP
USA chtějí ekonomicky kontrolovat Evropu prostřednictvím TTIP


*/ poznámka redakce: tady se autor dopustil zjednodušení - NATO bylo založeno v roce 1949, Varšavská smlouva až v roce 1956 jako reakce, když do NATO bylo přijato Západní Německo


43 komentářů :

 1. TTIP-její přijetí, zcela odtrhne jakoukoliv ekonomickou spolupráci EU s Ruskem.Začne hospodářská diktatura USA, jako dozorový orgán, určovat EU obchodní, ekonomický a sociální směr.Státy EU tím zcela ztratí svoji suverenitu.

  OdpovědětSmazat
 2. ad */ poznámka redakce: tady se autor dopustil zjednodušení - NATO bylo založeno v roce 1949, Varšavská smlouva až v roce 1956 jako reakce, když do NATO bylo přijato Západní Německo

  Redakci nechápu. Jestliže je něco naopak, nejde v tomto konkrétním případě o zjednodušení, ale (jak to říci kulantně) o :
  a) překrucování faktů,
  b) zaměňování příčiny a důsledku,
  c) případně jde o lež.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neumíte číst? Autor napsal, že NATO bylo založeno před Varšavskou smlouvou. No a redakce NR upřesnila letopočet. Kde vidíte lež?...... Vaše body a) b) c) by mohly platit v případě, kdyby autor napsal místo slova PŘED Varšavskou...........slovo PROTI Varšavské........čtěte, přemýšlejte a zbytečně neplivejte prosím.

   Smazat
  2. Radan Brus: Neumíte číst? nebo jen překrucujete fakta?
   vytvořením NATO zajistily její bezpečnost před Varšavskou smlouvou
   mě z toho vyplývá, že jde o ochranu před Varšavskou smlouvou ( tedy to vaše proti ). Třeba se naučit myslet, než vypustíte nějakou blbost.

   Smazat
  3. K článku mám faktické výhrady.
   - Češi byli jako takoví ukuti v 17. století - ostatní uvedené vlivy jsou, ale jen druhotné
   - je možné uvést i takovéto důvody nevstupu ruska do EU. Avšak hlavní je, že Rusko by nechtělo.
   Pokuid možná před Ukrajinským majdanem a embargem chtělo, pak je ta doba pryč. Rusko nikdy nejednalo s EU jako celkem, ale vždy s jednotlivými členskými zeměmi. EU jako celek je americký zaprodaný paskvil. Nyní po embargu se orientuje na BRICS a stále se stává samostatnější, suverénnější. EU má stále více zádeli. Kdyby se Rusko nyní připoutalo k EU (a TTIP!!), a tím by umožnilo být více kontrolováno ze strany USA, byla by to zrada na občanech Ruska; tito by to nepřijali.
   Obsahem článku lze vyučovat na dnešních vysokých školách, ale objektivita je cinknutá (jako skoro vše u nás).

   Smazat
 3. Demokratické deficity USA a západní Evvropy jsou rovněž evidentní. Deficit slušnosti autora, který si dovolí podcenit čtenáře do té míry, že považuje za možné napsat manipulaci o Varšavské smlouvě, je ohromující.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud vysvětlíte, v čem tu manipulaci spatřujete, možná vám dám za pravdu.Z jedné, jediné věty, pravda napsané jako zkratka, nevidím ani úmysl, ani nic, co se nedá pochopit. Pokud jsem správně pochopil autora, není článek o "slepici a vejci", tedy která aliance vznikla dřív, ale o tom, snad, že filosofie "obrany" před "východním nepřítelem" v NATO zůstala a funguje do dnes. I když východní nepřítel fakticky není. A o "vedoucí úloze" spojených států, které se neodporuje. Takže , zlobte se nebo ne, neslušný není autor. J.B.

   Smazat
  2. 10:43
   "Pomohly jí hospodářsky Marshallovým plánem a vytvořením NATO zajistily její bezpečnost před Varšavskou smlouvou."
   kdyby napsal např. toto
   Pomohly jí hospodářsky Marshallovým plánem a vytvořením NATO zajistily její bezpečnost před možnou "hrozbou", že se západní obyvatelé shlédnou v jiném politickém systému.

   To, že byla železná opona způsobilo mimo jiné i to, že západ nemohl tak odírat občany. Po rozpadu východu, už na západě Evropy není nutné mít žádné ohledy. Alternativa pro občany jejich v okolí viditelná není. Získali trhy, levnou sílu a blbce, kteří jsou ochotní platit úroky (spíše lichvu) z půjček.

   Smazat
  3. 10:43
   Ty blbče, západ se na nás v té době díval jako na chudáky a trhany z východu a částečně se tak na nás dívají dodnes. Ty se nám tu snažíš nakecat že měli snad strach z východního blahobytu aby se jim nepřenesl do Německa? Ty jseš ale kretén.

   Smazat
  4. Hele ty moulo 11:10, sice reaguješ a nadáváš na příspěvek mého oponenta (který na rozdíl od tebe solidně argumentuje), ale fakticky jseš kretén sám. Nejen proto, že nerozumíš psanému textu. V roce 1945 a pozdějších poválečných letech byl v Německu a u nás fakt "blahobyt". A západ neměl jiné starosti, než hodnotit "chudáky a trhany z východu". Takhle zaslepeného idiota a havlistu hned tak nikdo nepotká.
   K 10:59. Souhlasím s tím co jste napsal. Jen si myslím, že jste poněkud zjednodušené argumenty autora článku nesprávně vyhodnotil jako jeho manipulaci.Manipulace je úmyslné zkreslování skutečnosti k obrazu svému. A to si myslím, že pan Šebestík neudělal. Ostatně hned v kapitole za inkriminovanou větou to rozvádí. Jinak si myslím, že věcně máte naprosto pravdu. Vidím to stejně. J.B.

   Smazat
  5. My "chudáci z východu" jsme byli jako člověk, který z vlastní chalupy po rodičích kouká závistivě přes plot na sousedovu luxusní vilu a netuší, že je celá na dluh. Bohužel, tenkrát jsme věřili zcela upřímně, že se mají líp díky lepší organizaci a produktivitě práce.

   Smazat
  6. 12:09
   Děkuji za vysvětlení.

   Omlouvám se panu Šebestíkovi a J.B.

   Slibuji, příště budu pozorněji číst. Chápu, že napsat smysluplný článek tak, aby ho každý jednoznačně pochopil, není snadné.

   Smazat
  7. 14:33

   A na co by nám byl dluh když za půjčené peníze nebylo co koupit? Nedělej z nouze ctnost prosimtě.
   Prostě oni měli, my ne. Oni byli svobodní, my ne. Tak jednoduchý to je a ty se tato jednoduchá a zřejmá fakta můžeš snažit okecat jak chceš.

   Smazat
  8. Tak když jednoduše ta jednoduše. Na západě dostali po válce spoustu prostředků a pomocí z USA. Východ se obnovoval především vlastníma silama. Za to je "západ" tak hezky pro americký ( odposlechy vlastních spojenců, prosazovani TTIP např. ) U nás je to tolik nestálo, stačilo jen přijet a začít "investova" ( do finančních trhů, do nemovitostí, do služeb pro firmy) a všichni nadšeně placali rukama jak cvičení lachtani, že do země proudí zahraniční kapitál a jak se budeme mít dobře.
   Mimochodem když se u nás po II s.v. zvolila komunistická strana, amiky to dost nadzvedlo, a proč nic neudělali? Toť otázka o jejíž odpovědi můžeme diskutovat. Krásné je to vidět ve filmu Norimberský proces- amer. čb.film, bohužel si nepamatuji rok.

   Smazat
 4. Jak vidno zřejmý demokratický deficit v Rusku, jest značnou překážkou pro plnou a úplnou demokracii, takovou, jakou žijeme s objektivní demokratickou informovaností. Rozdíl mezi deficitem a absolutní demokracií je zřejmý. Například deficit v podobě zákazu agenturního zaměstnávání v Rusku, by mohli naši agenturní zaměstnanci ocenit. A rozvoj agenturního zaměstnávání u nás je významnou součástí plné demokracie. PARÁDA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Objektivní demokratická informovanost" ... nedělejte si ze mě legraci... :-)

   Projděte si tato videa. a vedle nich "objektivně demokratické články na stejné téma, které se na území Česka, potažmo celé Evropy objevily...

   Jsme tu objektivně "demokraticky" dezinformovaní a náprava v nedohlednu, když ani ti nezarputilejší kritikové režimu nechávají tyto do očí bijící manipulace bez povšimnutí.

   Smazat
  2. Stále nedočkavě čekám, až se některému z novinářů holedbajících se alternativitou konečně otevřou oči a bude nezastavitelným puzením přimět k prvním nesmělým stylistickým krůčkům na cestě k ozřejmění veřejnosti co to v té americe vytváří za sociálně inženýringové psí kusy, a my se na té vlně vezeme nakrásně v jednom houfu s američany, protože platí celospolečenská premisa, že co je americké je dobré, správné a pravdivé. Až jsem se málem zakuckal...

   Smazat
 5. Rusko namyslenou Evropu k zivotu nepotrebuje, obejde se bez ni. Horsi je to obracene. Evropa potrebuje Rusko nutne jak pro nerosty, tak pro obchod. Jsem zvedava, jak ji to trucovani dlouho vydrzi a kdy prileze za Ruskem a bude s prosikem klepat na dvere. Hlavne, aby nebylo pozde!jaris

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko asi opravdu Evropu moc nepotřebuje. Ale přesto by bylo rádo, kdyby vztahy byly co nejlepší, protože jen v klidu a míru se může stát rozvíjet. To je ale zase přesně to, co nepořebují USA. Těm vyhovuje nepřehledná situace kterou ještě zhoršují a rozdmýchávají, aby se pak mohli tvářit jako zachránci. Fuj, je mi z toho zle a smutno! S Ruskem by Evropa byla určitě bezpečnější než-li ovlivňovaná USA.

   Smazat
 6. Domnívám se, že vzhledem k reálu název demokratický, pro západní režimy, vyznívá stejně stejně absurdně, jako "objektivní demokratická informovanost" pro naše média. V této souvislosti byla ona poznámka, ohledně nespornosti demokratického deficitu Ruska, vyjádřena.

  OdpovědětSmazat
 7. 10:43. Nadávky do blbců a kreténů, v daném případě, kdy je záležitost nesporná, kdy věta ..."a vytvořením NATO zajistily její bezpečnost před Varšavskou smlouvou." Vzhledem k daným skutečnostem, ničemu jinému , než faktu, že autor vystavuje a vystavil nadávkami jako blba - sám sebe - neposlouží.

  OdpovědětSmazat
 8. To by se Rusové museli zbláznit, když by místo jídla pěstovali řepku a dělali dluhy.

  OdpovědětSmazat
 9. ... omluva za odbočení od tématu...

  Demokracie zdá se být plná paradoxů...

  V Anglii je odhadem cca 58 miliónů oprávněných voličů, účast byla 66,1% což je něco přes 34 miliónů. Podle zpráv z článku zde, UKIP dostal 3,8 miliónu hlasů, které odpovídají +-11,2% z celkového počtu voličů.

  Po přepočtení přes většinový volební systém v 650ti členném Parlamentu UKIP získal 2 křesla. Což odpovídá 0,3% z celkového počtu křesel.

  Jsem sám komu to nejde do hlavy?

  Při poměrném zastoupení by 11,2% znamenalo 73 křesel ...

  Asi se skutečně budu muset o Demokracii naučit přemýšlet systémem Doublethinku, a 11,2% a 0,3% vidět jako ekvivalentní... O_o

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O demokracii není potřeba přemýšlet systémem doublethinku. Demokracie je prostě forma vlády, která umožňuje totéž, co jakákoliv jiná forma vlády, např. diktatura. Procenta sem, procenta tam, jestli se vymyslí takový či makový systém, nebo se oblbnou voliči v médiích, stejně jsou to všechno jen nechutné orgie mocichtivosti, přikazování, zakazování a dalšího násilí a útlaku. M.J.

   Smazat
  2. Jedno video, kde je to nározně vidět ... k jakým početním absurdlinám v Anglii v důsledku "podivného" volebního systému došlo.

   Volby v Anglii - Parodie na demokracii

   Smazat
  3. Jedno video, kde je to nározně vidět ... k jakým početním absurdlinám v Anglii v důsledku "podivného" volebního systému došlo.

   Volby v Anglii - Parodie na demokracii

   Smazat
  4. Churchill: Věřím jen těm číslům, která si sám zfalšuji.

   Jeden prof. matematiky na VŠ zase s pomocí logára studentům pevně sdělil, že 1 + 1 je přesně 1,99.

   Smazat
 10. další reflexe ...

  když si přečtete komentáře, tak zjistíte, že žijeme ve fašistickém státě, kde se to jen hemží různými malými diktátorky, kteří by ostatním chtěli přikazovat co smějí a co nesmějí.

  článek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To není žádná novinka. Ostatně ty malé (i větší) diktátůrky máme i v politice, čímž je to ještě horší. M.J.

   Smazat
 11. hezký článeček od konkurence: http://www.nwoo.org/2015/05/08/vykradani-evropy-jde-podle-planu/

  OdpovědětSmazat
 12. Rusko do Evropy zatim coby zaostala, agresivni diktatura zavisla na vyvozu nerostu nemuze. At se napred zbavi Putlera, nahradi skody ktere zpusobilo a pak se uvidi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snad USA, dovozu a Obamy? ... Člověče, kdo tě takhle zmrzačil?

   Smazat
  2. 17:55: A chce vůbec Rusko do té kocourkovské Evropy? M.J.

   Smazat
  3. (Pardon, bylo na 20:21. M.J.)

   Smazat
 13. Rusko už demograficky nestagnuje. Už tam obyvatelstva přibývá.

  OdpovědětSmazat
 14. Diskuse se zlomyslnými lidmi,kteří nenávidí-za penízky,nebo z přesvědčení-Rusko a vše ruské,je zbytečná!Nenechte se do ní zatahovat,je to nekonečná marnost!
  Rusko,Slovensko a Srbsko,jsou naši pokrevní bratři a sestry a tato slovanská rodina musí být anložidem a jejich přisluhovači rozbita!Jestli jim to dovolíme, už nebude cesty zpátky.

  OdpovědětSmazat
 15. hrabě Kocharowski9. května 2015 12:35

  Rusko do Evropy zatim coby zaostala, agresivni diktatura zavisla na vyvozu nerostu nemuze. At se napred zbavi Putlera, nahradi skody ktere zpusobilo a pak se uvidi.
  xxxxxxxxx
  Řekněme si to na rovinu

  1. Rusko na tebe a tvé podmínky zvysoka SERE, prober se, trpajzlíku!

  2. Závidím Rusům Putina, Rusové jsou národem, který může být na sebe i svého prezidenta náležitě hrdý. Kdo jiný se dnes může otevřeně
  postavit proti fašizmu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo!Perfektně shrnuto, přesně o tom to je.

   Smazat
  2. Dokument o "agresivním Putinovi" a tzv. "anexi Krymu". Dlouhé, ale výživné. Ve zkratce nelze vysvětlit spousty problémů. http://www.nekorektni-tv.cz/?p=15548

   Smazat
  3. vlast tě (11:35) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek a nebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
 16. Začátek celkem šel, kupodivu na poměry tohoto serveru, ale konec logický není. Už jen proto, že autor dochází k tomu, že EU a Rusko jsou zhlediska demokracie nekompatibilní. Naopak EU je v tomto směru kompatibilní s USA, proto EU a USA jsou přátelé. Rusko se pak ve vztahu s EU musí logicky dostávat do pozice jakou má např. Turecko.

  OdpovědětSmazat
 17. zajímavé, ale myslím si, že USA chce mít od Evropy taky pokoj. proč pořád slyším to, jak si američané stěžují, že Evropa příspívá do NATO hrozně málo penězi a vlastně všichni jen spoléhají na američany. jinak Rusko je součástí Evropy ať chceme nebo ne, spolupráci se nejde vyhnout a ideologické rozpory to budou pořád jenom ztěžovat.

  OdpovědětSmazat
 18. Já bych Rusko do EU přijal, kdyby to bylo na mně.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.