Reklama

úterý 19. května 2015

Vystrašte bohaté!

Chris Hedge
Chris Hedge
18. 5. 2015  Outsidermedia a Truthdig

Předkládáme čtenářům Nové republiky článek z klávesnice amerického novináře a politologa Chrise Hedge. Byl publikován začátkem května a reaguje na výbuch sociálního a rasového napětí v Baltimore. Ukazuje, že i ve Spojených státech podobně jako v Evropě a dalších částech světa se část nespokojených radikalizuje, nad současným systémem korporátního fašismu lámou hůl a hledá cestu, jak ze zkorumpovaného systému vyvést společnost ven. I když autor v mnoha svých předchozích pracích a úvahách varuje před násilím, v této úvaze je tomu jinak. Takže Chris Hedge:


Korporátním boháčům nezáleží na tom, kdo vyhraje v presidentských volbách. Je jim jedno, kdo bude zvolen do Kongresu. Moc totiž mají oni. Sázejí na své favority způsobem, kterým hráči přihazují peníze při dostihových sázkách. Hlasování nahradily peníze. Bohatí mohou semlít každého, kdo nehraje podle jejich pravidel. A politické elity – slintající nad odměnou, kterou jim jejich korporátní páníčci dávají za to, že nás zaprodali – rozumí této hře.

Barack a Michelle Obamovi, stejně jako Clintonovi, dostanou mnoho milionů dolarů poté, co opustí Bílý dům. A tvůj zvolený zastupitel, ať už v horní či dolní komoře parlamentu, pokud už dnes není multimilionář, stane se jím, jakmile opustí vládní funkci a dostane teplé místo ve správní radě nebo v lobbistických firmách. Nežijeme v demokracii, ale v politickém systému, který legalizoval úplatkářství, slouží výhradně korporátní moci a je zaplaven lží a propagandou.
Nepokoje v Baltimore
Pokud jej chcete změnit tak, aby se mu dalo věřit, musíte ho zničit. Změna systému neznamená kolaboraci s ním, jak to dělá Bernie Sanders tím, že hraje podle pravidel spatlaných Demokratickou stranou. Nutnost hluboké sociální a politické transformace je vnímána zákonodárci i soudci, ale nikdy jimi nebude iniciována. Radikální změny vždy přicházejí zespoda. Dokud budeme vzhlížet vzhůru k mocným, dokud do nich budeme investovat naději na reformu systému korporátní moci, budeme zotročeni. Možná, že existují uvnitř systému někteří dobří lidé – Sanders a Elizabeth Warren*/ jsou jejich příklady – ale to není to hlavní. To hlavní je, že systém je zkorumpovaný. Musí být svržen.

„Jediný způsob, jak na sebe přitáhnout pozornost stran je, odebrat jim naše hlasy,“ 

řekl mi do telefonu Ralph Nader. A o Sandersovi řekl:

„Jak moc to myslí vážně? Pouze poskytuje krytí falešné Clintonové. Ta s ním bude muset souhlasit v pár věcech. Bude muset být více proti Wall Streetu, aby ho odrazila a neutralizovala. My víme, že jsou to kecy. Zradí nás, jakmile se stane presidentkou. Sanders jenom zvyšuje pravděpodobnost jejího vítězství. V dubnu ho vyhodí a on se pak tiše vytratí.“

Musíme vybudovat masové hnutí, které bude spolupracovat s nezávislými politickými stranami, což je taktika používaná Syrizou v Řecku a hnutím Podemos ve Španělsku. Politická akce bez podpory radikálního masového hnutí se stává nevyhnutelně vyprázdněnou, cože bude, dle mého názoru, osudem Sandersovy presidentské kampaně. Pouze vybudování militantního masového hnutí, jež bude nesmiřitelně nepřátelské vůči systému korporátního kapitalismu, imperialismu, militarismu a globalizace, nám může vybojovat zpět naši demokracii.

„Brány jsou stráženy dvěma stranami přisátými na ty samé komerční zájmy,“  

řekl Nader. 

„Pokud neprojdeme těmito branami, pokud uděláme to, co udělal Ross Perot, …mohli bychom dostat 19 milionů hlasů, ale ani jedno křeslo. A když nedostanete místa zastupitelů, nedostanete se blíže. A dokonce i když byste dostali nějaká křesla, nedostanete se přes 'vítěz bere vše' Znamená to, že pokud prohraješ, nemáš šanci budovat si svoji budoucnost, jak bys to mohl udělat v poměrném systému. Ten systém je uzamčený. Je perfektně navržený. Je perfektně tvarovaný pro stranický duopol.“

Musíme se zorganizovat kolem sady požadavků, o nichž se nebude vyjednávat. Musíme rozebrat mechanismy, které bohatí používají k tomu, aby ovládaly moc ve státě. Musíme zničit ideologický a právní systém, který byl vytvořen, aby ospravedlňoval korporátní rabování.

Tomu se říká revoluce. Jedná se o odebrání moci z rukou kabaly korporátních oligarchů a její navrácení občanům. A udělá se to nikoli tím, že o to tu korporátní moc budeme žádat, ale tím, že ji vyděsíme. A moc, jak jsme viděli v Baltimore, můžeme vyděsit jenom tak, že vyjdeme do ulic. Neexistuje žádný jiný způsob.

„Bohatí mohou být poraženi jedině tehdy, když půjde o jejich životy,“ 
poznamenává k tomu historik C. L. R. James. A dokud neuvidíme bohaté, jak v panice prchají ze zasedacích síní Kongresu, ze svých chrámů mamonu, univerzit, mediálních konglomerátů, válečného průmyslu, jejich uzavřených privátních klubů a opevněných sídlišť, bude veškerá politika v Americe fraškou.

Většině lidí na světě je zřejmé, že organizace politického a sociálního chování na základě diktátu trhu se ukázalo být jako katastrofa pro pracující muže a ženy. Slibovaná prosperita, která měla zvýšit životní úroveň prostřednictvím „stékání bohatství shora dolů“ (trickle down economics), se ukázala jako lež. Korporátní stát, který pochopil, že byl demaskován rostoucím počtem nepokojů, zformoval militarizované policejní síly, zbavil nás právní ochrany, převzal zákonodárné sbory, soudy a masmédia a vybudoval ten nejagresivnější systém masového špiclování v historii lidstva. Pokud se korporátní moc vymkne kontrole, vysává do poslední kapky své zisky z lidské společnosti a ekosystému. Nemá žádné vnitřní ani vnější zábrany. Ty můžeme vytvořit pouze my.
Baltimorská police zabila při zatýkání Freddieho Graye. To vyvolalo další nepokoje.

K tomu, abychom se zachránili před hrozící finanční a ekologickou katastrofou, potřebujeme vybudovat hnutí, která mají jako svůj nekompromisní cíl zrušení korporátní moci. Korporace po korporaci, včetně bank, energetických, zdravotnických a zbrojních společností musí být rozděleny a znárodněny. Musíme zavést celonárodní program veřejných prací, především pro mladé pod 25 let, vytvořit podmínky pro plnou zaměstnanost. Musíme uzákonit minimální mzdu ve výši 15 USD na hodinu. Musíme osekat nemravné výdaje na obranu – utrácíme na ni 610 miliard ročně, více než čtyřnásobek toho, co vynakládá druhý největší vojenský rozhazovač Čína a osekat velikost našich ozbrojených sil na méně než polovinu. Musíme přebudovat naši infrastrukturu, včetně hromadné dopravy, silnic, mostů, škol, knihoven a veřejného bydlení. Musíme zahájit válku proti fosilní energetice a učinit obrat k alternativním zdrojům energie. Musíme zavést vysoké daně na bohaté, včetně zvláštní daně na spekulanty z Wall Streetu, které by se měly použít na smazání 1,3 bilionu studentských dluhů. Musíme zajistit vzdělání na všech úrovních, stejně tak právo na bezplatnou zdravotní péči, nikoli na něco, co je dostupné pouze pro bohaté. Musíme zrušit sbor volitelů a uzákonit veřejné financování politických kampaní. Musíme zajistit, aby staří lidé, invalidé, chudí osamělí rodiče a mentálně nemocní obdrželi měsíční příjem nejméně 600 dolarů, nebo pro ně musíme najít místo ve státních institucích, pokud potřebují denní péči. Musíme uzákonit moratorium na exekuce a zabavování majetku bankami. Musíme ukončit naše války a proxy-války na Středním východě a vrátit domů naše vojáky, mariňáky, letce a námořníky. Musíme zaplatit reparace Iráku a Afghánistánu, a také Afroameričanům, jejichž předci převážně budovali tuto zemi jako otroci a jejichž práce nebyla nikdy zaplacena. Musíme zrušit Patriot Act a paragraf 1021 Zákona o národní obraně (National DefenseAuthorization Act). Musíme zrušit trest smrti. Musíme demontovat náš systém hromadného věznění, osvobodit většinu z našich 2,3 milionů vězňů a najít jim práci a bydlení.

Policie musí být demilitarizována. Všeobecné špiclování musí skončit. Dělníci bez dokladů musí dostat občanství a plnou ochranu podle práva. NAFTA, CAFTA a další dohody o volném obchodu musí být revokovány. Protidělnické zákony jako je Taft-Hartley Act, stejně jako zákony, které kriminalizují chudobu a nesouhlas musí být zrušena.

Tohle všechno je minimum.

Nečekejte, že korporátní vládci obchodu a války dobrovolně připustí, aby se to stalo. Musí k tomu být donuceni.

Revoluce potřebují čas. Často je zahájí jedna generace a dokončí až ta další.  
„Ti, kteří začnou bourat stát, jsou těmi prvními, kdo jsou zavaleni v jeho ruinách,“  
napsal Michel Montaigne v roce 1580.
„Plody veřejných nepokojů jen zřídka ochutnají ti, kteří byli prvotními hybateli, ti pouze rozvíří vodu pro další síť.“  

Revoluce může být rozdrcena silou, což dostatečně prokazují dějiny. Může být také unesena jednotlivci, jako byli Vladimír Lenin, Leon Trockij a Josef Stalin, či hnutími, která pak zradí lid. Neexistují žádné záruky, že budeme směřovat do dělnického ráje či socialistické utopie – můžeme dokonce směřovat do té nejúčinnější formy totalitarismu v dějinách lidstva.

Radikální hnutí jsou často svými nejhoršími nepřáteli. Jejich aktivisté mají špatný zvyk bojovat o tajemné kusy doktrín, formovat kontraproduktivní schismata, ztrácet moc a zapojovat se do sebeobranných a v konečném důsledku sebedestruktivních bojů o moc. Pokud pečlivě neocení svoje síly a okamžik, ve kterém udeřit, často se přecení a jsou rozdrceny. Stát používá své dostupné zdroje, aby infiltroval, sledoval a zhanobil tyto skupiny a uvěznil nebo zavraždil lídry hnutí – a všechna povstání, dokonce i ta, o nichž se domníváme, že žádné vůdce neměla, je mají. Úspěch není zajištěn, obzvláště vzhledem k všeobecně rozšířenému násilí, jež charakterizuje americkou společnost.

Bez ohledu na to, co se děje, byl však už zahájen řetězec reakcí, jež vedou ke vzpouře. Většina lidí si uvědomuje, že jejich očekávání lepší budoucnosti byla zničena, nejen pro ně samé, ale i pro jejich děti. Toto poznání zrušilo zábrany. Existuje všeobecná ztráta důvěry v zavedený mocenský systém. Elity, zachvácené požitkářstvím a dekadencí, mají oslabenou vůli po moci. Vnitřní korupce je rozbujelá a zřejmá. Lidé opovrhují vládou.

Národ, stejně jako mnoho společností před revolucí, je směrován do krize. Lenin identifikoval složky, které se musí spojit, aby podpořily úspěšnou revoluci:

„Fundamentální zákon revoluce, který byl potvrzen všemi revolucemi a zejména všemi třemi ruskými revolucemi ve 20. století, je následující: Pro revoluci nestačí, že vykořisťované a utlačované masy pochopí nemožnost žít postaru a požadují změny, pro revoluci je nutné, aby ani vykořisťovatelé nebyli schopni žít a vládnout postaru. Pouze tehdy, když „nižší třídy“ už nechtějí žít postaru a když postaru nemohou pokračovat ani“vyšší třídy“, teprve poté může revoluce zvítězit.“

Když jsem pracoval jako zahraniční zpravodaj, informoval jsem o vzpourách, povstáních a revolucích. O občanské válce v Alžírsku, Súdánu a Jemenu, o dvou palestinských povstáních neboli intifádách, revolucích ve východním Německu, Československu a Rumunsku, i válce v bývalé Jugoslávii. Viděl jsem, jak se despotické režimy vnitřně zhroutily. Jakmile pěšáci elit – policie, soudy, úředníci, tisk, inteligence a nakonec i armáda – ztratily vůli bránit režim, byl konec. Když těmto státním orgánům bylo nařízeno provést represivní činy – jako například vyčistit parky od lidí, zatknout či dokonce postřílet demonstranty – a oni odmítly jejich rozkazy, starý režim se rozpadl. Fasáda režimu se zdála do revoluce nedotčená, ale vnitřní hniloba, kterou vnější svět nezaznamenal, postupně vytvořila dutinu ve státní mašinerii. A když umírající režimy kolabují, děje se to se závratnou rychlostí. Povstání přichází. Lid musí být připraven. Pokud budeme připraveni, máme šanci.

- - -

*/ Bernie Sanders a Elisabeth Warrenová - dva senátoři, patřící k americké levici. Warrenová je senátorkou za Demokratickou stranu (DS), povoláním právnička, specializovaná na konkurzní právo, občansky se zabývá především ochranou zákazníků. Sanders je nezávislý socialista, jeho vzorem je demokratický socialismus Norska, Dánska či Švédska, patří mezi kritiky TPP (pacifická obdoba chystané smlouvy TTIP) v současnosti se uchází o kandidaturu na presidenta za DS.

Překlad: Stan

Námět: Clair

82 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Z myšlenek slovenského doc. Eduarda Chmelára, vědce a analytika:
   Za prvé, obchodní smlouvu mezi EU a USA kritizují nejen Putinovi přívrženci, ale i jeho odpůrci. Čím dál více nezávislých expertů, mezi nimi i nositelé Nobelovy ceny za ekonomii, jako Joseph Stiglitz či Paul Krugman, poukazují na zavádějící argumentaci podporovatelů Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Jeho výhody pro obchod jsou víc než pochybné a oprávněné jsou i obavy lidskoprávních, ekologických, spotřebitelských a odborových organizací ze snížení evropských standardů v určitých oblastech. Klíčový je však geopolitický záměr této smlouvy, kterou bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová trefně označila za „ekonomické NATO“. Skutečným cílem TTIP není odstranit překážky obchodu, ale odříznout Evropskou unii ekonomicky od Ruska. Podobné cíle sleduje i připravovaná smlouva TPP (Transpacifické partnerství), kde Spojené státy usilují odříznout jedenáct států pacifického regionu od Číny. Rusko velmi rychle pochopilo, o co tu jde, a urychlilo vznik Eurasijské unie. A reakcí Číny bylo oznámení záměru obnovení Hedvábné cesty. Kromě jiného v něm jde i o vytvoření nového obchodního uzlu z Afghánistánu, ze kterého by se mohlo stát překladiště indických a čínských výrobků pro státy Perského zálivu a Evropy. To se, přirozeně, nebude líbit Američanům, kteří si chtějí zachovat v tomto strategickém prostoru mezi Ruskem, Čínou a Íránem dominantní postavení. Putinova výzva na vytvoření nového systému světové bezpečnosti bez vojenských bloků má tedy svoje racionální jádro. Současný trend vytváření a upevňování nejen vojenských, ale i ekonomických bloků tedy může vést k jedinému cíli: ke globální válce. Tomuto se snaží zabránit i mezinárodní mírová iniciativa Sjednocení za mír, která připomíná závazek z Pařížské charty pro novou Evropu a upozorňuje, že bezpečnost je nedělitelná.

   Smazat
  2. Článek publikovaný v PL, USA bojují s celým světem o zachování své vedoucí hegemonie, humanitárním bombardováním, barevné revoluce, financované multimiliardářema S+R+R, kroucení rukou neposlušných států, spolupracující s Ruskem.Makedonie v proudu další barevné revoluce 2.0, mám obavy, že další bude na řadě opět Srbsko, které nyní spolupracuje s RF.SSA intenzivně tlačí na schválení TTIP, jak píše Chmelár, hlavní pointa je ekonomické NATO, oslabení EU po ekonomické a technické stránce a hlavně odříznout Německo, resp.EU od zdrojů RF.Jestli se ta smlouva trojského kíoně, přijme, a USA pro to udělají vše, je to ekonomický konec celé EU!

   Smazat
 2. Začněte pracovat! (učit se, snažit se, mít zodpovědnost...)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. Pracovat, pracovat, pracovat ! Jinak by se mohla snížit životní úroveň našich zahraničních páníčků a to přece nechceme. V r. 2013 šla do zahraničí čtvrtina státního rozpočtu, naše cíle jsou vyšší - do zahraničí odvádět celý roční rozpočet ČR ! Zapomeňte na destátky, to je feudální přežitek. Začněte pracovat !

   Smazat
  2. Co mají dividendy společného se státním rozpočtem, blbe?

   Smazat
  3. Dřív dividendy zůstávaly doma a sloužily státnímu rozpočtu. Dnes utíkají do zahraničí a neslouží českému národu. To je ten rozdíl - titul si vyberte sám k obrazu svému.

   Smazat
  4. Kdy dřív? Za komoušů? To existovali nějaké dividendy? Víte vůbec co jsou to ty dividendy? To je podíl investora na zisku. Předtím ten investor musel investovat své peníze a know how. A to nedělal pro vaše modré oči, ale pro ten budoucí zisk. A po vládě komoušů kteří nás dovedli k úpadku jsme ty investice a knowhow věru potřebovali. Kde by asi dnes byla Škodovka bez investic Volkswagenu?
   Kdybyste v roce 48 nevyhnali a nepozavírali naše továrníky, podnikatele, statkáře... tak byste dnes nemusel brečet.

   Smazat
  5. Za socíku byl investorem stát a zisk šel do státní kasy. Jasné?!

   Smazat
  6. Investice v podání kapitalismu - to je jen nekonečné zadlužování z kterého není východisko. Děkuji pěkně, takových 'investorů' mám plné zuby.

   Smazat
  7. Stát investor? A do čeho jako investoval? Největší krádež v dějinách z roku 48 nazýváš investicí? Ještě v roce 89 se ve fabrikách dělalo na předválečných soustruzích a jiných mašinách. A i přes tu krádež jsme byli roce 89 20 let za západem. To byl reálný výsledek těch vašich "investic".

   12:11
   Po tom do čeho a kam kdo investuje své peníze je ti houby, zuby nezuby

   Smazat
  8. Pro blba 12.25 - bez zadlužení (!) se stavělo a investovalo - např. v Praze nová továrna na tramvaje na Zličíně, na Slovensku oděvní průmysl, stavěla se dálnice , bylo toho spousta, ale vykládejte to nedovzdělanému ideologií zaslepenému blbovi, který jen mele nesmysly a z nedávné historie by dostal pětku.

   Smazat
  9. 21:00: Takže když to shrnu, krádež jste nevyvrátil, zaostalost taky ne, naopak jste ještě zvýšil absurditu Vašeho postoje tím, že jste prohlásil, že zloděj měl z lupu nějaký užitek. Jako rozhodně bravurní úvaha, včetně všech těch nadávek, všechna čest, víc se od Vás ani čekat nedalo, ale není to málo, Anonyme Anonymoviči? M.J.

   Smazat
  10. Zaostalost byla v některých oborech a byl docela velký vnitřní dluh např. v domovním fondu. Za 20 let kapitalismu jsme se moc z místa nehnuly, vše co je tu navíc, je na dluh. To je rozdíl, ale spíš k horšímu. Otevřely se nám trhy po celém světě, ale ty tradiční nám byly zakázány. Na nové jít s výrobky nemůžeme, protože už nemáme ty fabriky a zemědělství chřadne a neuživí nás (jako za minulého režimu, kdy nás uživilo). Znárodnění průmylsu není krádež ale znárodnění. Dělali to ve Fracnii i Itálii, ve Španělsku stejně jako v Británii. Mimochodem, v Británii teď probíhá opětovné znárodnění železniční dopravy, protože privatizace se nepovedla.... a nadávky, to je nemoc internetových diskusí.

   Smazat
  11. Může mi někdo vysvětlit, kam zmizel můj příspěvek z desáté hodiny, reakce na 21:17? No nic, napíšu ji v rychlosti znovu.

   1) Znárodňování je jen eufemismus pro krádež, pořád je to jen braní někomu.

   2) Když někdo něco udělá, má pro to své důvody, které Vy nebo já sdílet nemusíme. Proto je argument ad numerum či ad autoritam nesmysl.

   3) Velký vnitřní dluh byl i za toho socialismu, to kvituji, že nepopíráte. V dnešní době je dluhů několikero. Spotřební úvěry, ty Vám rozumní ekonomové vysvětlí jako dlouhodobě negativní pro ekonomiku; ale holt někteří lidé chtěli kapitalisticky žít a socialisticky pracovat. Pak zde jsou dluhy jako investiční úvěry, no bez těch bychom byli ještě více zaostalí. S pozdravem. M.J. (A redakce nechť si buď spraví redakční systém, nebo ať narovinu napíše, že určité názory zde nechce.)

   Smazat
 3. Nevím zda autor lže, nebo nic nepochopil. Do žádných ulic nechoďte, pravě na to čekají. Na Ukrajině vyšli do ulic a další komentář je zbytečný. My jsme vyšli na Václavák, tam nám Venca nachrochtal do hlavy naivní nesmysly a máme armády nezaměstnaných, bezdomovců, feťáků, zlodějů a asi dva biliony dluhů. Stát potřebuje silného vládce. Kdyby včely neměly královnu, ale demokracii, tak chcípnou hladem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně,že máme v republice armádu přiblblých řiťolezců-většinou havloidů,kteří se snaží v cizích službách /USA/dělat chaos a nestabilitu v Česku,protože jsou to lehce prodejné děvky.Je to,jak oni říkají lůza,která nemá s uměním nic společného,hlavně,že jsou na výplatní listině usáků,až jim jednou dojde jejich zločinné jednání proti vlastní zemi,bude už pozdě,třeba si pak většina převlékne kabáty,nebo si hodí mašli.TYTO existence jsou neštěstím národa.

   Smazat
  2. Přesně tak, permanentní chaos, řízený a organizovaný SSA je chytrým plánem pro oslabování Evropy, jako celku i s imigranty a navrácení celku do středověku.A ještě tomu místní kolaboranti z P.K. přikládají do kotle.

   Smazat
  3. Oni už ví, kde budou další barevné revoluce.Jsou to státy, které spolupracujío s RF.

   Smazat
  4. Makedonie jde cestou přes kopírák UK!Balkán začíná opět vřít, Srbsko by se skutečně opět mohlo stát další zemí.Cílem je oslabovat partnery spolupracující s Ruskem.Sankce EU nemohou skončit již z této podstaty ani v červnu , ani koncem roku, ani nikdy.do přijetí-vnucení TTIP určitě ne, to nedovolí.

   Smazat
  5. Makedonie, Srbsko a Maďarsko chtějí plyn z Ruska. To jim musí loutkář zatrhnout stůj co stůj. No a když loutky neuposlechnou (třeba jako poslechly příkaz ty bulharské), budou mít doma neposedy v ulicích jako Kyjev.

   Smazat
 4. 1. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi velké množství velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Je nezbytné urychlit vznik globálního univerzálního učení, které v jednotném výkladu spojí vědecké a náboženské pojetí světa a které umožní nově ho uspořádat.

  2. „S vírou a optimálně volenými slovy
  lze přemisťovat i největší velehory,
  ten kdo umí, ten může krátce řečnit
  a zdánlivě nemožné může uskutečnit.

  Jinak lapidárně řečeno: „Myšlenka může mít větší moc než ten největší balík peněz.“

  3. Budoucnost lidstva záleží především na tom, jakou budoucnost chce mít každý jednotlivý člověk.

  Více je uvedeno na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1. Vzájemné soupeření nevede nezbytně k válce - k válce vede jen násilná povaha. Vzájemné soupeření může vést i ke vzájemné inspiraci a zdokonalování. A nemusíte se bát, svět je tak rozmanitý, že zde nejsou jen Vaši soupeři, ale mnohem větší množství lidí, se kterými se vzájemně doplňujete, protože každý děláte něco jiného nebo někde jinde.

   2. Ovšem jen kapitál Vám tu myšlenku umožní realizovat. Vy musíte nějak uživit ty, co přemístí tu velehoru.

   3. Souhlas. Já chci mít budoucnost, ve které si budu plně užívat plodů své práce a nikdo mě o ně nebude okrádat, ať už v zájmu čehokoliv.

   S pozdravem. M.J.

   Smazat
  2. Vážený MJ. Vy si nechcete užívat plody své práce, vy si chcete užívat plody práce vašich zaměstnanců, o které jste je okradl. A navíc ani z ukradených peněz nechcete platit daň. Prostě sobecký parchant. Víc není co dodat.
   A nemusíte zase hrozit pěstí. Dokázal byste jen, že jste násilná povaha a popřel byste svoji "plodnou" úvodní myšlenku o vzájemném mírovém soupeření. Proč jen si ti fandové chtějí tak často dávat přes držku? A nemusíme zrovna brát v úvahu politiku. Co takhle fandové Sparty a Slávie??? Možná, kdybyste se nechal sterilizovat, nemusel byste tak úporně "diskutovat" na těchto stránkách???

   Smazat
 5. Bulharsko. Tam už asi žádná barevná revoluce nebude. Je to vzorová země EU. Pohřbili jadernou elektrárnu, pohřbili Jižní proud. Jsou naprosto vzorní, ale ! Žije se tam daleko hůře než pod nadvládou Turků. Bulharsko se vylidňuje, mladí utíkají do zahraničí. Za 20 let kleslo obyvatelstvo z 9 na 7 miliónů Reálná nezaměstnanost kolem 30 % (na severu 60 %). Podle statistiků bude mít tato země za 30 let asi 5 miliónů obyvatel (z toho 1,5 mil. Rómů). Víte jaký je rozdíl mezi Ukrajinou a Bulharskem ? Skoro žádný, pouze Ukrajinci nemají šanci na hromadný exodus do EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bulhaři vzorově poslouchají protektory jako naši politici!Dalšími adepty na kroucení rukou a barevné revoluce je Řecko, Maďarsko, hlavně nyní Srbsko, Makedonie už se barevně vzdělává.Evropa je pod totalitním vlivem hegemona SSA s jasným cílem a TTIP to zesílí tak, že bude z EU rozvojová Afrika a zakázaná i ruština.

   Smazat
 6. P.S.: víte, že na Ukrajině můžete jít (podle nedávno schváleného zákona) do basy za to, když použijete heslo "Učit se, učit se, učit se! " Autorem je totiž zakázaný Lenin (jinak praktický zakladatel sovětské Ukrajiny). Je dokonce zakázané heslo "Kádry řeší vše". No, není to nádherná země ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když už před barevnou revolucí chtěli zakázat rna východě ruský jazyk, tak tohle je pouze důsledek.A jestli takto budou pokračovat, ekonomický a morální bankrot je na dohled, potom ale nejen z jihu, ale i z východu přibudou imigrační vlny uprchlíků vč. těch ozbrojených!

   Smazat
  2. "Učit se. Učit se. Učit se." Jo, jak nekulturní a primitivní heslo pro dnešní dobu. Navíc určitě od nějakého líného nemakačenka.
   Jak kulturně zní proti tomu heslo:
   "Dělej prachy. Dělej prachy. Dělej prachy. Ať to stojí co to stojí."
   Siónští mudrci (Rockefeller, Morgan aj. ...)
   No řekněte, hned je pro co žít. A nebo snad ne???
   Možná by to heslo bylo přínosnější a pro dnešní časy kompromisnější, kdyby znělo alespoň:
   Uč se krást. Uč se krást. Uč se krást!

   Smazat
  3. Dneska už se neříká krást, ale privatizovat a transformovat!

   Smazat
  4. Také je hezké slovo 'odklánět'.

   Smazat
 7. Žoky peněz a sádla nemusí nikdo strašit. Straší sami sebe, když tak hlídají ve sklepech svoje kýble zlaťáků.A samozřejmě se bojí že se ty miliardy chudých konečně pořádně naserou a stahnou je z kůže, co by potřebovali jako prase drbání. Dokonce ani ty jejich posraný peníze, pro který většina světa hladoví, si nevezmou. Zazobaný prasáky stahnou z kůže, a smradlavý peníze nasypou do moře - pak teprve se na světě bude žít jak se patří aby žili lidi s lidmi. Ne jako zbohatlická prasata s lidmi, které považujou za vši,nebo za ještě méně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebojí, platí si ochranku. Jinak s těmi kýbli zlata to vidíte příliš romanticky; většina toho jmění je proinvestována do jiných hmotných statků.

   A jen taková čistě osobní/terapeutická poznámka. Být Vámi, na tu agresivitu pěstuji box nebo keramiku a co se týče bohatství, pracuju pilně na budování toho svého... něčí jiné bohatství je pro mne stejně bezcenné, když s ním neuzavřu žádný obchod.

   S pozdravem. M.J.

   Smazat
  2. Vážený MJ. Vy už nešermujete pěstí, kolem nosů? Je mi upřímně líto, že jste dnes spadl pod tramvaj, co Vám ujela ruce.
   Vážně, to Vám skutečně nepřeji.
   No nic, snad jste si nakradl alespoň tolik, že vydržíte bez sociální podpory. A ťukat do klávesnice můžete i jazykem. Ostatně v Číně žije jeden, co umí na piáno nohama.

   Smazat
 8. Tak krásný začátek, jak je třeba zničit stávající mocenský systém, pod což bych se i podepsal... a pak je to pokažené komunistickými nápady, jak se všichni napojí na penězovodné hadičky a nebude o co usilovat. Z čeho to budou platit, nevím; čím a komu ti lidé na hadičkách budou prospěšní, taky nevím. Ale hlavně, že to považují za rozumné. Divím se, že nechtějí minimální mzdu 150 dolarů za hodinu, do každé rodiny Lamborghini a tři exklusivní doktory. A kdo jim to dá? Za co? A dobrovolně? M.J.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z čeho se to bude platit??? Vážně nevíte??? Na to je jednoduchá odpověď. Až Vás zdaní tak, že se z toho poserete! Proč by měl mít sobecký parchant, jako Vy, všechny hračky jen pro sebe???

   Smazat
  2. M.J. je sociopat, který tady jen exhibuje. Nestojí o diskusi, mele nesmyslné pravocové mantry, které jsou 25 let po listopadu každému směšné. Jeho sobectví přetéká přes okraj. Pozvali byste si takového člověka domů na návštěvu? Já určitě ne. Pavel

   Smazat
 9. Je to o tom, že lidi by chtěli žít jako rovný s rovným. Co je na tom nespravedlivého a komunistického? Aby si nějaké prase mohlo dělat co chce, přizpůsobovalo si zákony, zatímco ostatní se musejí řídit jinými? Nadvláda peněz je na hovno. Proč jedni musejí být léčeni bůhvíjak a mají všelijaké extrabuřty, a druzí musí umřít jen proto, že nejsou žoky sádla? Co je to lékař- vystudovaný člověk, který se má řídit Aesculapovou přísahou, nebo taky taková obyčejná veteš, lačná peněz? Za totáče, když jsme tyto poměry neviděli dnes a denně, nám to tolik nepřipadalo, prachatí ubožáci i s jejich červenými koberci a blbými skandály nám byli šmafu a spíš k smíchu, ale teď prachaté špinavce úplně nenávidím. Proč tomu propadl celý svět? Proč se celý svět klaní zlatému teleti? To už jsme takové hadry, aby se s námi vytíraly schody paláců zmetků a mizerů, kteří v životě nepřičichli k žádné práci, na svých penězích nemají žádnou zásluhu, přesto se nezřízeně vytahují, vyvyšují, a politici skáčou podle nich? Je to největší možný hnus a ponížení lidí, kteří pracují, a nazývejte toto jak chcete, komunizmem, a jakýmkoliv izmem se vám zlíbí - svět je prašivý jen kvůli lidským žokům peněz a sádla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:51:
   Komunistická je představa aplikace rovnosti do krajností, jako např. plošné dávky, minimální mzdy atd. jen aby se nedejbože někdo neodlišoval a nechtěl se mít líp. Bohužel k tomu jakékoliv rovnostářství směřuje - k tomu, aby všichni měli stejně bídný život s utlumením všech motivací.

   Pravda je taková, že lidé jsou prostě různí, v tom je kouzlo lidstva, že každý řeší výzvy jinými způsoby a svět i život jsou díky tomu pestré a rozmanité.

   Přizpůsobovat si zákony - to je samozřejmě špatně, můj pohled je, že nemají být žádné.

   Proč jedni musejí být léčeni tak a jiní jinak - no protože si dokáží zaplatit lepší služby. Ani zdravotnictví není zadarmo, z něčeho ti doktoři musí být živi (nebo snad chcete, aby pomřeli hlady?), léky taky nejsou jen tak ze vzduchu a všechna ta zařízení, nemocniční budovy, to všechno něco stojí; a přímý vztah pacient-doktor je prospěšný z obou stran; špatný doktor nebude mít pacienty a pacient ví, za co platí a je přímo zodpovědný za své zdraví, je finančně motivován, aby byl zdravý. Je tam ještě jedna věc, uznávám dost cynická, a sice předpoklad, že člověk, který si má na lepší péči, je prospěšnější společnosti, protože více vydělává, nebo také zodpovědnější vůči svému zdraví, protože ví, že díky lepší péči bude schopen lépe vydělávat a je schopen do té péče investovat. Jinak nebudu zde šermovat statistikami, je to čistě můj subjektivní dojem, ale přijde mi, že nejvíce nezodpovědných lidí ke svému zdraví je mezi těmi chudšími; je zde např. více kuřáků... možná to je deformované cikány, nevím. Uznávám, velká část toho mého odstavce není argument, spíš takový pohled, ďáblova advokacie, chcete-li.

   Za toho totáče se kapitalistický přístup k doktorům přesunul na černý trh, všelijaké úplatky byly celkem běžná věc.

   Zbytek Vaší kritiky konzumní společnosti je pro mne nečitelná změť emotivních výlevů. To zlaté tele, tedy kapitál, je věc, která všechny živí, každý máme své potřeby, které nějak realizujeme a bez toho kapitálu to jaksi nejde. Jo, a pokud s Vámi někdo zachází tak, jak píšete, je to smutné, ale tak jste si zvolil. Začněte u sebe, apelujete na svou hrdost a nenechte sebou vytírat. 7 miliard lidí, 7 miliard osudů a obrovské množství možností i v tomto značně prašivém světě. Ovšem prašivém proto, protože v něm vládne násilí v podobě států a armád.

   S pozdravem. M.J.

   Smazat
  2. K čemu násilí armád? Vaše pěsti do mého nosu mi určitě pomohou najít cestu k Vaší pravdě? Pak demokracie zvítězí.

   Smazat
  3. M.J. je typický sociopat, ostatně jako celá česká současná pravice.

   Smazat
 10. Kain a Abel, stále stejný příběh. Když se dva dělí rovným dílem a jeden druhého zabije, získá všechno. To je princip tržního mechanismu. Zaškrť bratra, aby ti připadlo to co má. Když si tu lidi nechali ukrást socialismus a prodali se tomuhle zlodějskému systému, tak není naděje na nápravu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kain a Abel. Případ první vraždy v dějinách (tedy Abel nemohl čekat, že se jej někdo pokusí zabít, jinak by se bránil zbraní, kterou by měl u sebe pro případ sebeobrany), navíc vymyšlený. Skvělý argument. (Pro ty, co nerozumí ironii: Mizerný argument.)

   Volný trh má smysl při absenci násilí, resp. při dostatečné obraně proti němu. To, co připisujete volnému trhu příběhem Kaina a Abela, je loupežná vražda, nikoliv volný trh. Volný trh je dobrovolná vzájemně výhodná směna. V tom jaksi násilí, a tedy ani zlodějinu nevidím. Naopak socialismus je státem legalizovaná loupež. Pokud jeje chcete zpátky, podporujete loupež. Pokud nevidíte loupež schovanou v socialismu, pomůžu Vám. Máte např. dojem, že byste chtěl můj majetek. Vzal byste mi jej? Asi ne, nejste zloděj. Místo toho vytvoříte filozofii a vládu, která to udělá za Vás; ale pořád to bude loupež.

   Že devadesátá léta byla roky velkých zlodějin, to samozřejmě neschvaluji, ale jde o zlodějiny konkrétních lidí, nikoliv systému. Jediný v ČR, kdo dnes krade ve velkém, je náš stát, bohužel. M.J.

   Smazat
  2. Člověče proberte se z blouznění. Jestli za socialismu patřilo něco státu - patřilo to i vám. Co vám patří z Babišova impéria, co vám patří z Kellnerova impéria? ... Ani suchý z nosu.

   Smazat
  3. Co budete dělat, až si Kellner koupí Krkonoše. Budete tam chodit a říkat - ten Kellner to tu má ale krásné! A kolik hub a borůvek mu tu roste!

   Smazat
  4. 19:51: Ne, nepatřilo. Patřilo (a patří) to státu, případně státním podnikům apod. Rozhodně nepovažuji státní majetek za svůj, to bych s ním jinak mohl volně zacházet. Stejně tak Kellnerovo impérium, Babišovo impérium... ti dva mi můžou políbit šos, neobchoduju s nimi (to si hlídám) a jsou mi úplně volní. Pokud si někdo koupí Krkonoše, jeho boj. Já mu Krkonoše neprodávám a ani mě k tomu nikdo nenutí. M.J.

   Smazat
  5. Ty si prostě úplnej debil, no co ti na to mám povědět? Státní je i každého občana. Občan je akcionář státu s fixním podílem 1/počet obyvatel.

   Smazat
  6. Bylo tomu tak, dokud tuhle "státní korporaci" politicky nezdefraudovaly polistopadové vlády.

   Smazat
  7. Pěkně děkuju, vlastnictví s proměnlivým podílem, které nemohu nijak ovlivnit a ani se mě nikdo neptal, zda ho chci. Víte co? Na kolik si ceníte můj podíl? Že bych Vám jej prodal. Akorát nevím, jestli je to roh strojovny JETE, nebo 1 sedačka v City Elephantu... M.J.

   Smazat
  8. Promluvila kurvička.

   Smazat
  9. Zdravím, kurvičko. Já jsem M.J. Máš zájem o slušnou diskusi?

   Smazat
  10. Jo a pořád nabízím ten svůj majetkový podíl ve státě, takže kdyby měl někdo zájem... možná bych měl udělat nejprve nějaký znalecký odhad, ale já tipuju, že pár desítek tisíc korun by to hodit mohlo. Ale jak říkám, nevím přesně, co to bude, já se o tom, že spoluvlastním nějaký státní majetek, dozvěděl teprve nedávno. M.J.

   Smazat
  11. Už to za tebe udělaly polistopadový vlády, ty ho dávno prodali, a ty o tom ani po 25ti letech nevíš.

   Jo, a kdybys ho fakt chtěl prodat domrtě, tak bys ovšem taky musel vrátit občanku a pas.

   Smazat
  12. Tak vlastním teda nějaký státní majetek, nebo ne? Domluvte se chlapci mezi sebou, já jdu hledat tu občanku; pas nemám. Mohl bych to zkusit formou nějaké aukce, vzhledem k tomu, jak tady spousta lidí lační po majetku cizích, tak se i po tomhle musí logicky strhnout mela. M.J.

   Smazat
  13. Tahle tvoje demence je tu všudypřítomná, v zoologický zahradě v kleci s opicema by ti bylo líp, tam byste byli asi tak na stejný intelektuální úrovni.

   Smazat
  14. Tady došlo k regresu asi tak o 30 tisíc let !!!

   Smazat
 11. Amerika běduje zachraňte nás před našimi bohatými, ale komunista "commie" je tam sprosté slovo. Nevědí co chtějí. A ani tady lidi neví co chtějí, za 100 let tu bude totéž co v USA. Korporace, neviditelní vlastníci všeho kolem a stádo vygumových lemingů, kteří si budou obouvat obráceně boty a nadávat, že za všechno můžou socialisti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za všechno můžou mocichtiví parchanti; demokraty, socialisty a korporátní fašisty nevyjímaje. M.J.

   Smazat
  2. Sám si odporujete. Kdo je tu mocichtivý? Dojička v kravině? Může být, když jí nepatří ani kolečko hnoje. Moc a majetek jsou spojené nádoby, ovšem vy tu budete nadávat na socialismus a jedním dechem hanit mocichtivé.

   Smazat
  3. Kdo je mocichtivý? Např. každý demokrat, který si v tom davu uzurpuje moc, protože prý většina má nějaké zvláštní právo (asi šikanovat menšinu, nebo co). Nebo např. každý komunista, který chce loupit bohaté.

   Ano, lze nabýt bohatství násilím, tedy zneužíváním moci, ale neschvaluji to. Tak si to srovnejte v hlavě Vy, já nejsem ten Váš zlý korporátní fašista. Já jsem ten Váš zlý libertarián, který to nejhorší, co Vám může udělat, je, že Vás nechá být. Tedy pokud na něj nebude útočit. M.J.

   Smazat
  4. S debilama neztrácím čas.

   Smazat
  5. Pak je mi ctí, že jste jej místo toho ztratil se mnou. M.J.

   Smazat
  6. Divím se, že diskutujete s tím exhibujícím sociopatickým grafomanem M.J.

   Smazat
  7. An.7:41-Souhlas,míjím trolly a také již M.J.,obojí jsou ztráta času.

   Smazat
 12. Skupina cca 200 vyvolých, vytvářející NWO, se nezastaví před ničím!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Před čím by se taky museli zastavovat, lidi jim sami nastavují řitě k opíchání.

   Smazat
 13. Odpověď M.J.: Už jsme zase u našeho oblíbeného tematu: Vy říkáte, že člověk má ve své moci, jak se uplatní a jak bude žít. To je v našem světě pravda už jenom částečně. Samozřejmě, vzdělání, uplatnění vrozených vloh, šikovnost, to pořád ještě může kladně ovlivnit naši životní úroveň, aspoň u nás. Chcete ale tvrdit, že nezaměstnanost mladých dosahující třeba ve Španělsku 30-40% mají na svědomí tito mladí lidé? Že se jim prostě nechce dělat? To není pravda. Jistě, část lidí bude vždy upřednostňovat svou lenost, ale většina by ráda pracovala, jen není kde. Vy říkáte, že stát je zbytečný, ale to také není pravda. Jak vysvětlíte, že nejlépe si stojí severské země s nejvyšším zdaněním, ale také s nejlepším školstvím a vysokým podílem přidané hodnoty ve svých výrobách? Tam občané mají vysokou solidaritu, bohatí jsou zdanění velmi vysoko, přesto tam panuje společenský konsensus na vysokém přerozdělování, za podmínek velmi nizoučké korupce - tedy prostředky nejsou cestou rozkradeny. A také je tu nejvyšší životní úroveň na světě. Stát tu má silnou pozici, přesto to funguje. Jsem toho názoru, že to je přesně funkce státu a že v ní je nenahraditelný. Vás systém podnikání bez hranic vede jenom k tomu, že bohatí bohatnou a chudí chudnou, střední třída přestává existovat. Spirála závodů ke dnu nutí - díky konkurenci - snižovat výrobní náklady, přemisťovat výrobu do stále chudších zemí a ty nemilosrdně vykořisťovat, hůř než v počátcích kapitalizmu v anglických textilkách. Jak by se vám líbilo být člověkem v takové zemi - vaše děti by pracovaly 16 hodin denně za ubohou mzdu a bez jakékoliv zdravotní či sociální pomoci? Už to mám: chybí vám empatie, pořád myslíte jako úspěšný podnikatel z relativně vyspělé země. Ale víc než půlka zeměkoule jsou chudáci bez šance něco změnit. A nemylte se: i vy jste okrádán spolu s námi, jediný rozdíl je v tom, že nespíte pod mostem. Jsme vysáváni až na dřeň, jenom o tom mnoho lidí pořád neví. Nevěřím povídačkám o malé produktivitě práce u nás - německé či jiné firmy platí čtvrtinu toho co v Německu - proč? Není k tomu žádný důvod, jsme jistě stejně šikovní jako Němci a určitě šikovnější než Američané. Vy asi nepamatujete, jaké to bylo za komunistů - slyšel jste,jak se nesmělo nic říkat, podnikat, všichni měli stejně - přibližně. Ale také nikdo nežil na ulici, děti měly na obědy a na výlet se školou, nezáviděli jsme si. Byla sranda, lidi se setkávali, bavili se a na komunisty si zanadávali a šli domů. Nebyly drogy - téměř -nebyly nablblé reality show, potroublé seriály, lidi netrávili život v supermarketech. Komunisti udělali chybu, že to drželi moc zkrátka a nepovolili ani malé podnikání, výjezdy do zahraničí. Dejte si tyto dvě strany mince na váhu. Pro vás se asi váhy převažují na stranu pravou, pro mě poslední dobou za stranu levou - i když toto dělení považuju za totálně zastaralé. Musí existovat nějaký kompromis, který vyloučí ožebračování se zemí navzájem a přitom nezahubí v podnikavých lidech touhu jít a dělat si svoji práci a řemeslo po svém. Ale stát musí být zárukou, že se nestaneme úplnými bezprávnými otroky jiných, a v tom je jeho úloha nezastupitelná. Jak by asi dopadl svět bez hranic? To snad ani nemohu domyslet. S pozdravem Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paní Pavlo, píšete to správně, ale s tím M.J. se zahazujete. To není žádný podnikatel bez empatie, ale duševní kripl a plácal nesmyslů. Zdravím vás. Pavel.

   Smazat
  2. Dobrý den, Pavlo, velice děkuji za Váš příspěvek. Když dovolíte, vezmu to hezky popořadě, po jednotlivých otázkách či problematických tvrzeních.

   "Chcete ale tvrdit, že nezaměstnanost mladých dosahující třeba ve Španělsku 30-40% mají na svědomí tito mladí lidé?"

   Ano. Vybrali si ke studiu nesmyslné neuplatnitelné obory, zejména humanitního zaměření, což je důsledek státního školství bez sebemenší spoluúčasti a společenské nálady, která považuje technické vzdělání za něco fuj. Pak je tam druhá věc, že vinou vysokých minimálních mezd a dalších státních zásahů se nevyplácí ty lidi zaměstnávat, protože není tolik pracovních míst a buď se lze přesunout do Bangladéše, nebo lze zaměstnávat zkušené lidi (zaměstnavatelé nechtějí podstupovat rizika související se zaškolováním).

   "Že se jim prostě nechce dělat?"
   Věřím, že se jim dělat chce. Já osobně nehasím, co mě nepálí, je to prostě jejich starost (tedy starost těch konkrétních lidí).

   "Jak vysvětlíte, že nejlépe si stojí severské země s nejvyšším zdaněním, ale také s nejlepším školstvím a vysokým podílem přidané hodnoty ve svých výrobách?"

   Setrvačnost, dříve ty státy nebyly socialistickými pekly jako dnes, ale měly liberální ekonomiky. Dnes naopak je projekce severských ekonomik pesimistická, navíc s přihlédnutím k jejich imigrační politice je pesimismus ještě hodně optimistický postoj. Kdysi to byly státy s nejdrsnějšími životními podmínkami, přirozený výběr zde byl dost krutý, proto zde mohli fungovat jen lidé velmi pracovití a chytří. Díky nim se ta ekonomika dostala na takovou úroveň.

   Jinak když už u potřeby státu jako takového jsme, zrovna příklad těch skandinávských nám dobře slouží jako argument proti potřebě státu. Norská sociálka Barnevernet unáší děti, Švédsko cenzuruje (a trestně stíhá) kritiku imigrace, štědrými sociálními podporami činí život nebezpečný skrz import agresivních primitivních a kulturně nekompatibilních jedinců. Vážně bychom si měli brát z takových států příklad?

   "Vás systém podnikání bez hranic vede jenom k tomu, že bohatí bohatnou a chudí chudnou, střední třída přestává existovat."

   Nikoliv. Bohatnou všichni. Vzájemně výhodná dobrovolná směna není hra s nulovým součtem, ale bohatnou při ní obě strany. Pokud tedy probíhají takové směny napříč celou společností, bohatnou všichni. Tím faktorem, proč to tak je, je jednak práce, tvorba hodnot, jednak spoření, jednak investice. Ono se sice pořád mluví o rozevírání nůžek, ale zapomíná se na to, že kapitalismus dovoluje zbohatnout každému, kdo se skutečně snaží, tedy že neexistuje nějaká nedostižná sekta bohatých. Jediný, kdo opravdu chudne, je ten, kdo nesměňuje, nebo ten, koho postihla nějaká katastrofa (na volném trhu pouze živelná).

   (budu pokr.)

   Smazat
  3. (pokr.)

   "Spirála závodů ke dnu nutí - díky konkurenci - snižovat výrobní náklady, přemisťovat výrobu do stále chudších zemí a ty nemilosrdně vykořisťovat, hůř než v počátcích kapitalizmu v anglických textilkách."

   Vidíte jen jednu stranu mince, ale ona má strany dvě. Díky této spirále máte vyšší standard života, protože uspokojení Vašich potřeb je levnější, resp. můžete uspokojit více potřeb a tím dát práci dalším lidem. Vy to možná nevnímáte, protože Vaše (i moje) potřeby kontinuálně rostou, jak se díky technickému pokroku zvedá komfort života, ale my se máme mnohem lépe než naši předci za dob té průmyslové revoluce.

   "Jak by se vám líbilo být člověkem v takové zemi - vaše děti by pracovaly 16 hodin denně za ubohou mzdu a bez jakékoliv zdravotní či sociální pomoci?"

   Nelíbilo, šel bych za lepším. Ale to mluvím za sebe, ne za jiné. Pro někoho může být (dle nás podřadná) práce lepší než co měli dosud a zejména investicí do budoucna. Oni dřou, aby se měli lépe. V jejich zemi časem vyroste velké množství textilek, takže časem dojdou zaměstnanci a začnou se zvedat mzdy... a jejich společnost začne růst, přidají se další profese atd. Nelze skočit ze dne na den, vše, co je, muselo nějak vzniknout, musí se vybudovat, je za tím obrovské množství práce a kapitálu.

   Zmínku o empatii přeskakuji, považuji ji za citové vydírání, nikoliv za logický argument či nějaký fakt.

   "Ale víc než půlka zeměkoule jsou chudáci bez šance něco změnit."

   Pokud je jim násilím bráněno cokoliv změnit, je to špatně, ale to už jsem Vám (ano, konkrétně Vám, vím, že jsme spolu už na NR diskutovali) vysvětloval. Pak ale mají šancí hromadu; možná ne tolik, jako my, naše ekonomika je pestřejší, ale prostě mají.

   "Jsme vysáváni až na dřeň, jenom o tom mnoho lidí pořád neví."

   Říká se tomu daně, zásahy ČNB apod.

   "Nevěřím povídačkám o malé produktivitě práce u nás - německé či jiné firmy platí čtvrtinu toho co v Německu - proč?"

   To není ani moje povídačka. Nízká cena práce je určitou tržní výhodou - máme přednost před těmi Portugalci. No a hlavně je do značné míry determinována ekonomikou těch firem. Pokud máte představu, že podnikání je zlatá slepice, tak se nemylte, většina podniků nijak zázračně nevydělává, aby z toho ještě zaplatila zaměstnance. Další věc je, že ty platy by mohly jít snadno na dvojnásobek, kdyby stát přestal vykrádat pracující skrze daně a další skryté i neskryté poplatky. A v neposlední řadě, nezapomínejte, že kurz koruny vůči euru je uměle oslabený (a je otázkou, jaký je ten skutečný kurz) a dále, že životní náklady v Německu jsou (právě díky vyšším cenám služeb kvůli vyšším platům) vyšší než u nás. Takže, kdyby naše ekonomika byla férová, ty platy by byly také jinde... ale stěžujte si na stát, já Vám mohu zaplatit víc jen skrze práci načerno. Kdyby umělé zvyšování mezd skrze nařizování minimální mzdy mělo všem pomoci, proč se nenastaví třeba 100 tisíc měsíčně? Značná část ekonomů se domnívá, že beze změn na mezinárodním trhu se jakékoliv zvyšování minimální mzdy promítá pouze do inflace, kterou jsou nejvíce okrádání ti nejchudší. Tak si to přeberte.

   (budu pokr.)

   Smazat
  4. (pokr.)

   Další část Vašeho textu je idealizace předešlé doby. Víte, závisti bylo dost, dnes i včera; sranda, setkávání a bavení se je možná i dnes, že to neděláte nebo že nemáte s kým, je z Vaší neiniciativy. Drogy... no, kupodivu byly, underground byl dost rozvinutý. Spoustu negativních společenských jevů jste prostě neviděla, protože byla skrytých, přebitých Vašimi pozitivními prožitky, komunisté Vám je v televizi neukazovali atd.

   Závěrem - já ve státu záruku nespatřuji. Já ji vidím v zodpovědnosti sám za sebe, včetně zodpovědnosti za svůj život. Ano, nezachrání to nikoho před sebou samým... ale má být stát něčí chůva? Na ožebračování musí být dva, v kapitalismu má každý z nich možnost volby. Mluvíte o touze po světě bez souboje mezi zeměmi, ale pak si neumíte představit svět bez hranic. Nenapadá mě lepší odpověď právě na ten problém - Vy máte problém se státy, já nabízím řešení. A stejně jako se můžete ptát, jak by dopadl svět bez hranic, mohu se i já ptát, jak dopadne svět s hranicemi.

   S vřelým pozdravem. M.J.

   Smazat
  5. Vážený MJ. Skutečně nechápu, jak jako odpůrce státu a všeho státního můžete tak bažit po prachách, které chrání stát, tento uzurpátor Vaší svobody. Víte co? Odešlete svoje prachy na účet "Nové republiky", a já Vám míisto nich nakreslím nějaké jiné, státem určitě nechráněné. Platí??? Plácat si nemusíme, když Vám ta tramvaj dnes ujela ruce.

   Smazat
 14. No, Pavle, možná máte pravdu, ale pokus uvést argumenty se mi přece jenom zamlouvá víc než konflikt či nadávky. Při psaní jsem si vždycky nejlépe uspořádala myšlenky a dobrala se nějakého závěru. Zdravím Pavla, Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, uspořádání myšlenek je velice důležité a musím Vám ve Vašem případě, Pavlo, smeknout poklonu, Vaše texty jsou tématicky velmi dobře členěny a myšlenkově dobře uspořádány. Tak snad se nenecháte odradit tím, že máme na některé věci odlišné pohledy. S pozdravem pro Pavlu a bez pozdravu pro Pavla. M.J.

   (Mimochodem, někdy od včerejška jsem zavedl takovou drobnou zásadu - kdo mě naštve nebo nějak uráží, tomu odpovídám Bez pozdravu. Já jinak mám zájem na slušné diskusi a dle toho odměňuji slušné diskutéry svým pozdravem.)

   Smazat
  2. Klobouk dolů, pane MJ. Dokážete nejen smeknout poklonu, ale i ocenit texty, které jsou (na rozdíl od Vašich) velmi dobře členěny a myšlenkově dobře uspořádány. Přece jen jste se už od toho Engelse něčemu přiučil. Že Vy jste profesor Putna osobně a MJ je jen pseudonym???
   Jenom Vážně nechápu, jak může prof. Putna psát, promiňte mi to slovo - píčoviny. Není to proti Vaší přirozenosti, pane profesore????

   Smazat
 15. Nevážení posměváčci, během této noci a dopoledne jste se někteří (některý?) obzvlášť vyznamenali. Je smutné pozorovat, jak docházejí argumenty a přicházejí na řadu osobní urážky. Přejeté ruce tramvají, sociopat, Putna, pravicové kecy, které nikdo nežere atd. Jako bych nekomunikoval s rozumně uvažujícími lidmi, ale s generátory náhodných urážek.

  Je vidět, že asi píšu nesrozumitelně, když někteří nejsou schopni odpovědět ani na třikrát položenou zcela konkrétní a vážně míněnou otázku (to bylo k těm vědeckým výzkumům), nebo když si někteří domýšlejí názory, které vůbec nezastávám a reagují na ně místo na to, co píšu já. Patrně vůbec mé příspěvky nečtete, nebo je nechcete chápat. Tak proč na ně reagujete?

  Nebo snad máte představu, že do diskuse, tedy do výměny názorů, opačné názory nepatří a oponenty je potřeba za každou cenu vykopat pryč? Máte představu, že oponenty je nutno např. citově vydírat? To je nechutné v manželství, natož na internetu!

  Víte co, za každou urážku na mou stranu a za každé citové vydírání si přičtu bod, jako že protistrana vyčerpala argumenty a nemá jak obhájit svůj názor. A vy se dál klidně plácejte po ramenou, jak jste mi to nandali, ale o ničem nepřesvědčili.

  Stále stojím o rozumnou diskusi, o fakta a logické argumenty. Myslím, že je-li vaše věc správná, dokáže se její obhajoba jistě obejít bez všech těch postranních nesmyslů. Zatím mne přesvědčujete o opaku, a to vaší věci nepomáhá.

  Dále je od redakce nechutné, že mi maže příspěvky (tenhle už sem vkládám počtvrté) a upírá mi možnost se bránit. Postaví se tomu redakce konečně jako chlap a aspoň odpoví, proč maže příspěvky? Já tu urážen být mohu a já se bránit nesmím? S pozdravem. M.J.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane M.J., problém není ve srozumitelnosti Vaší ale v nesrozumitelnosti "libertarialismu".Zrušení státu nahradit individuální ozbrojenou obranou je opravdu naivní.Také podmiňující lidský genofond nutný k úspěchu libertariánů zavání komunistickým sociálním inženýrstvím.Problém pro Vás je také,že jste zde na NR v jámě lvové.Na soc.dem.se zde nadává ale většina nás k"socanům" patří.Ochrana soc.slabších ,školství podle nadání,ochranu zdraví ne podle kapsy ale i pracovní právo,to jsou mé-naše-hodnoty,kde stát nelze zastoupit Vámi navrhovanou alternativou volné soutěže.Něco jiného je debata o velikosti a formě státu.Debata ne se mnou,nejsem politik-jen volič.Teď sice prší,nepracuji ale na chleba si vydělávám prací.A také,na PC datluji,proto jen glosuji.

   Smazat
  2. M.J.-protože ještě prší,odpovím Vám na část re.Nevím,kde říkám,že se o něčem nediskutuje!Také netvrdím,že jsem rád za to co je zdarma.Pokud jste na NR pro pochopení staletí bojů na polidštění zvířecího genu lidí-egoismu-OK.A teď k věci.Ze systému soc.ochrany státu vyřadit všechny co:mají majetek zajišťující majiteli použít komerční formu.Směšnost vyplácet Bakalovi ale i advokátům,exekutorům důchod,nemocenskou je jasný.Solidaritu plošnou ale zachovat.Kvalita služeb státu je odvislá od jeho politického vedení,což je náš stoletý problém.Periodické čistky státní správu degenerovaly až zbytněla.Současnost konsolidaci nepřeje proto jsem poučený optimista ale na ingerencích státu trvám.

   Smazat
  3. Díky za odpovědi, pane Povolný. Mimochodem, moje texty zase vesele mizí, asi to fakt vážně někoho baví, takže kdyby někdo nevěděl, na co pan Povolný reaguje, vysvětlil jsem ve dvou příspěvcích libertariánský pohled na věc, dále jsem popsal stát bez daní na konkrétním příkladě konkrétních částek a konkrétních služeb. Stručné shrnutí by bylo, že momentálně povinně solidární stát obírá všechny, tedy i pracující, o 60 až 70 % jejich výdělku, tedy i jejich práce; bez této krádeže by si všichni pořídili jen ty služby, které potřebují a konkurenční tlak by se postaral o jejich kvalitu.

   Nyní k reakci z 18:15:
   Projevem egoismu je i pud sebezáchovy. Chcete odstranit i ten? Když nebude mít pud sebezáchovy žádný člověk, bude jej mít lidská společnost? Nezanikne tedy? Na volném trhu, když chci víc, musím to za něco vyměnit; a protože jde o vzájemně výhodnou směnu (jinak by nebyla dobrovolná), díky egoismu jedněch bohatnou i druzí.

   Co se vyřazování ze sociálního systému týká, začal jste dobře, ale pak jste mě znejistil. I běžný zaměstnanec využívá svůj majetek komerční formou - prodává své schopnosti a svůj čas. Takže pro koho ten systém chcete zachovat? Pro lidi, kteří nikdy přínosem pro společnost nebyli, nejsou a ani nejspíš nebudou?

   Kvalita služeb státu - v tom s Vámi souhlasím, že je to v řízení. Ale máte asi tak 20 změn řízení za 100 let, tedy 20 pokusů za sto let. Za sebou, bez možnosti výběru. Svěřte to trhu a budete mít 100 pokusů během 20 let, vedle sebe, s možností výběru.

   S pozdravem. M.J.

   Smazat
  4. M.J.-stále prší,tak do třetice.Pud sebezáchovy mají především "soc.zranění" lidé,proto např."rebelují",egoisté mají pud až je-li rebelie na ně.Zdravý je jen u dětí.Běžný zaměstnanec nemůže být jen v komerční formě poj.,neznám případ,kdy fyz. prací projde aktivní částí života"za vodu"!Ale je možné stanovit pohyblivý kapitál na osobu,kdy ztratí soc ochranu státu-při změně-může ji opět získat.Zachovat st.jist. pro ostatní nebo oživit Spartu,nebo Ádu.V posledním Vám nevěřím,má zkušenost je jiná.Co se svěřilo trhu zdražilo a snížila se kvalita.Možná trh už není také co býval.

   Smazat
 16. Je to trochu legrační, pane M.J., ale stejné diskuze vedu občas se svým šéfem, který zastává přesně tytéž názory jako Vy. Ale i když jsem se hodně snažila si to rozebrat z různých stran, chvilku jsem se zajímala o Machovy Svobodné, v mnoha případech mi mluvil z duše, přece se asi nakonec spíše přikloním k tzv.levici. Nemyslete si, že bych chtěla, aby zmizelo soukromé podnikání. Ono zaniknout nemůže. A taky si nemyslete, že nemám obavy z velkého státu, který se zbytečně plete do života lidí a který příliš diktuje každou pitomost.Teď ale na každém kroku vidím, že tomu tak je, a je tomu tak možná víc na tzv. vyspělém Západě - baště kapitalizmu, než kde jinde. Nemám jasno v tom, kde jsou ty hranice, a to mě trápí. Nedělám si přílišné iluze o tom, že lze dosáhnout nějakého ideálního stavu a zatím každá idea v historii byla využita k dobrému i zneužita k zlému. Pro začátek by mi například stačilo, kdyby nám nevymývali mozky měrou nikdy předtím nevídanou, možná s výjimkou obludné církve, která ovládala a svazovala mysl všech lidí a diktovala jim každičký krok, samozřejmě za patřičný obolus. Tak si v tyto dny podesáté pročítám Egypťana Sinuheta, jestli jste nečetl, tak vřele doporučuji, je to kniha knih, a je v ní docela všechno, ale je vlastně hrozně smutná, i když se téměř celou dobu skvěle bavíte. Tento neveselý příspěvek mohu zakončit a snad trochu nadlehčit poznámkou k Vaší diskuzi s Miroslavem: pánové, pamatujte, že silnější než pud sebezáchovy je pud sexuální. Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pavlo,nevím zda se vrátíte na stránku a upřesníte- pud sexuální - jako reprodukční?V každém případě mám odpozorováno v přírodě:Snažíte-li se zničit rostlinu-i rondapem-okamžitě akceleruje "dospěním"-vytváří semena.Jak jsou kvalitní a jak to koreluje s lidmi-nevím.Souhlasím,že silnější jsou ženy,Muži mají pud sebezáchovy-pro sebe-ženy pro dítě-plod.Příroda je krutá pro nositele života.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.