Reklama

.

.

neděle 21. června 2015

Brněnská omluva sudetským Němcům a české pohraničí v roce 1945

Sudeťáci rozbili demokratickou republiku
napsal Geordyn
21.6.2015 Kosa zostra čili https://vlkovobloguje.wordpress.com/

Když jsem četl výpotek Zastupitelstva města Brna z 19.5.2015, ve kterém se omlouvá sudetským a brněnským Němcům za jejich poválečný odsun z Československé republiky, v podobě schválené “Deklarace smíření o společné budoucnosti“ (kterou naleznete v závěrečné pasáži tohoto textu – pozn. vlk) vzpomněl jsem si na své dětství a mládí prožité zčásti za nacistické okupace a také krátce po osvobození mé vlasti, Rudou a Americkou armádou. Vítání vojáků wehrmachtu při německém záboru Sudet - říjen 1938

Zahrnul jsem úmyslně do jednoho názvu obě armády, neboť byly obě osvoboditelské od krutovlády německých nacistů. Sice mírou výrazně nestejnou, ale prokazatelně osvoboditelskou. A o části mládí, prožitého v pohraničí, po roce 1945 mi mé svědomí, vzhledem k výše uvedenému výpotku brněnských „zastupitelů“, nedovoluje mlčet.
Odsun - léto 1945

Začnu projevem od dr.Edvarda Beneše, jako odpověď na brněnské, výše uvedené memorandum a podobné snahy – Beneš správně odhadl své české pappenheimské, vlastně brněnské už v roce 1945.

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, Dekrety presidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě ne jen mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovuovládnutí Evropy Německem stále zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta Československé republiky T.G.Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

Váš dr. Edvard Beneš, Praha, květen 1947

Toto mimořádně působivé prohlášení jsem uvedl, aby bylo zřetelné, kdo je kdo. Lžidemokraté uvádějí počet zahynuvších Němců při odsunu z Brna v počtu 14 000, z toho zastřelených 10 000. Pravda o tomto odsunu, který se uskutečnil rozhodnutím Zemského národního výboru, byla následující. Nouzovým tábořištěm na jejich cestě do Rakouska v Pohořelicích, za nedostatečně zajištěných stravovacích a ubytovacích možnostech tak velkého počtu lidí (necelých 18 tisíc), vypukla za takových, těsně poválečných podmínek úplavice, která si vyžádala 558 obětí. Zcela náhodně zbrklostí provázejících strážných byli zastřeleni 3 (slovy tři) lidé. Tolik k úplnosti pro ty, kteří se o historii nezajímají.
Odsun - léto 1945

Delší, ale nutný úvod mám za sebou. Naše rodina našla nový domov v kraji, o kterém cestovatel a vědec Alexander von Humboldt prohlásil při pohledu z Milešovky: “Toto je třetí nejkrásnější pohled na krajinu, co znám.“

Takže můj otec vybral dobře. Kolem samé pohledné, zalesněné kopce. A směrem do táhlého údolí pohled na hřeben Krušných hor, který zakrýval celý severozápadní obzor. Nechal jsem se unést tím Humboldtem. V obci, která se stala také mým domovem na příštích patnáct let, nežili jen německy mluvící lidé. Ti Češi, kteří měli za manželky Němky (myšleno německy mluvící české občanky – napadá mne paralela s rusky mluvícími ukrajinskými občankami dnes, tam kde se střílí), nemuseli po záboru „Sudet“ Hitlerovským Německem v roce 1938 opouštět Velkoněmeckou Říši a získali německé občanství. Studiem historických pramenů vím, že v obci v květnu 1945 žilo 18 lidí mluvících česky, a 551 občanů mluvících německy (více než 100 z nich válčilo ve Wehrmachtu). Češi žijící v obci hned po osvobození ustavili šestičlenný Národní výbor. Ale už v srpnu, pro neshody týkající se majetku Němců, je nahradili noví dosídlenci.

Nemovitosti i movitý majetek nedostali čeští dosídlenci zadarmo. Postupně to vše spláceli státu. Nevím jak byla hodnota stanovována, jestli odhadem, nebo dle nějakých tabulek. Viděl jsem doklad mých rodičů o poslední splátce za náš dům a asi i zahradu. Bylo to tuším v roce 1958, a na tom dokladu byla suma (v přepočtu na nové Kčs – v roce 1953 byla měna revalvována 5:1, 50:1 a co bylo navíc propadlo státu), suma asi 52 tis.nových Kčs. A movité věci také tomu podléhali. Určitě to platilo o obrazech – malovaných olejem. Pamatuji jak k nám na verandu přišel odborník a otec mu ukázal na dva obrazy, co tam visely a odborník si odfrkl – oleje? Cha. Byli to pod sklem barvotisky. Otec se domníval, že oleje a nahlásil to tak. V knize o obci Bořislav, co mi poslala sestra k vánocům, jsou kopie různých úředních dokladů z té doby a mezi nimi i doklad mého strýce – je to vlastně místopřísežné prohlášení, co vše cenného se nalézalo při nastěhování do domu po sudeťácích.

Opustím historii a budu dále sdělovat poznatky z nového domova očima osmiletého kluka.

Prázdniny 1945 jsem prožil s otcem v domku na kraji vesnice, která byla rychle probíhajícím odsunem Němců do Saska  (cca 30km na německé hranice) již v srpnu osídlena z poloviny českými obyvateli. Moje maminka s mými třemi sestrami se stěhovala s nábytkem a ostatními věcmi, nutnými do nového začátku později. Vše v jednom nákladním železničním voze. Otec byl železničář, takže vše potřebné zařídil. Abych nezapomněl, cestovali s námi také dva, za války velmi důležití tvorové, které jsme nemohli opustit. Kocour Macek a koza Belina. Kocour odháněl myši od potravin, kterých nikdy při lístkovém prodeji nebylo dost a mít za války kozu, aby děti měli mléko, byla zásluha maminky, která ji opatrovala. Proto mám i při blížící se osmdesátce stále zářivý úsměv (ale při neduzích stáří, stále méně důvodů jej uplatnit).

Nevěděl jsem o tom, že původní obyvatelé nejsou všichni Němci. Toho, kdo měl jiný akcent než středočeský, jsem považoval za Němce. V druhé třídě obecné školy, ve které začalo vyučování ihned v září 1945 byli mezi novými (byli jsme si vlastně všichni navzájem noví) také čtyři spolužáci s českým příjmením, ale německy znějícím jménem křestním – Walter, Hertha, Heinrich. Synové a dcery německých matek a českých otců. Když se zmiňuji o tehdejší škole, tak musím potvrdit scénu z filmu Obecná škola. Opravdu se tehdy používala rákoska k potrestání žáků. Na zadek, ne přes dlaně.

Válečné události po sobě zanechali výrazné stopy. V podobě porůznu pohozených zbraní, dělostřeleckých nábojů, ručních granátů (jdu poprvé s otcem z našeho malého nádraží a hned vedle cesty kbelík, ze kterého vyčnívaly rukojeti ručních německých granátů). Po lese trosky vojenských vozidel. V noci občas střelba – možná zapomenutí wehrwolfové (německá armáda, zvláště zbraně SS, nechávali za frontou záškodníky), takže z počátku, jen v roce 1945, měli čeští dosídlenci pro případnou obranu vydány zbraně, ale jen ti, kteří měli za první republiky vojenský výcvik (toto nemám ověřeno, ale otec měl pistoli a soused ve vedlejším domku měl samopal. Obě zbraně byly sovětské výroby, zvědavý jsem dodnes). Pamatuji, že na podzim 1945 mě v noci vzbudilo zoufalé volání německé vdovy, která ve vedlejším domku čekala na odsun. „Hilfe, Hilfe, Herr – a jméno mého otce. Dobývali se jí do domku nějací lupiči „ zlatokopové“. Otec popadl pistoli a z okna začal střílet do vzduchu. Pan soused – tehdy předseda MNV, ulehl vedle silnice do příkopu a pálil do tmy krátkými dávkami. Zřejmě nikoho v té podzimní tmě a mlze netrefili. Bylo jen slyšet zvuk motoru rychle odjíždějícího auta.

Mnoho vzpomínek na tu kvasící dobu převratných změn, bych mohl přidat. Dobrovolný i nedobrovolný vznik JZD. Jejich zkomírání a po záběhu prosperita – ale jen v rukou opravdových hospodářů. Rozvoj průmyslu a dolů Severozápadu ČSR. Fakt žvástů o kolektivní vině Němců, ti kteří nebyli v NSDAP a neměli kriminální minulost, mohli v ČSR zůstat. A výjimka se vztahovala na nepostradatelné odborníky v průmyslu a školství. Mne na průmyslovce vyučoval i doktor Gerg (jak se správně jeho jméno psalo, už nevím), ale byl to objevitel zvláštní formy skla. Tuším, že se to týkalo krystalizace skloviny. Byl jsem přítomen pokusného zplynování uhlí pod zemí (zvědave). Fungovalo to, ale výsledky výzkumu už neznám. Průmyslově to nepokračovalo. Také jsme my mladí v noci chránili obilí na poli, před případným požárem – žňové hlídky. Dožije – li se člověk vyššího věku, má na co vzpomínat, a může dobré předat a před zlým varovat. Tak moje zkušenosti, krátce po válce v Českém pohraničí berte. A zakončím heslem, kterému velmi dobře rozumím. Jen tehdy, zůstane-li České pohraničí Českým, zůstane Česká i celá naše vlast. A Bůh ochraňuj Ivo Ištvána.

A nyní to brněnské omluvné prohlášení:

DEKLARACE SMÍŘENÍ A SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI

V letošním roce si připomeneme 70. výročí od skončení 2. světové války – dosud největší tragédie lidstva v jeho historii. Během let 1939 – 1945 došlo k okupaci ČSR německými vojsky a k perzekuci českého obyvatelstva. Po osvobození Brna na základě usnesení Zemského národního výboru ze dne 30. května 1945 nařídil v odpoledních hodinách Národní výbor pro Velké Brno, aby se na Mendlově náměstí ve 22 hodin shromáždili všichni německy hovořící Brňané.

Během noci a k ránu je vyvádějí ozbrojené Revoluční gardy a armádní jednotky z města. Procesí asi dvaceti tisíc osob čeká nekonečný pochod směrem k rakouským hranicím. Bez jídla, bez vody, bez lékařské péče, bez základní hygieny, bez odpočinku. Podle očitých svědectví po cestě mnozí umírali vyčerpáním, podléhali epidemiím, které se rozšířily v pohořelickém táboře; někteří byli ozbrojeným doprovodem ubiti či zastřeleni.

Tento „akt pomsty“, který měl být odplatou za nacistické zločiny, přitom ty, kteří se na nich aktivně podíleli, postihl jen okrajově. Akce byla namířena především proti ženám, dětem a starým lidem, kteří tvořili naprostou většinu účastníků pochodu. Mezi vyhnanými bylo mimo jiné i mnoho Čechů a německých antifašistů. Tento akt vstoupil do historie jako tzv. „Brněnský pochod smrti“.

Jsme si dobře vědomi nesrovnatelně rozsáhlejších zločinů, které spáchal nacistický režim. Zároveň si uvědomujeme, že utrpení zůstává utrpením, ať je jeho původcem kdokoli a v kterékoli době.

My jako členové současné politické reprezentace města odsuzujeme veškeré zločiny spáchané v letech 1939 až 1945 a chceme v den sedmdesátého výročí těchto událostí připomenout a uctít památku všech obětí a přispět tím k procesu vyrovnání s bezprávím, které zasáhlo značnou část tehdejšího brněnského civilního obyvatelstva.

Záleží nám na smíření a společné budoucnosti. K bývalým i současným Brňanům se proto obracíme s těmito poselstvími:

První poselství míří k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi. Je to poselství smíření.

Druhé poselství směřuje k nám, dnešním Brňanům, kteří v naprosté většině nemáme s událostmi, k nimž zde před sedmdesáti lety došlo, nic společného. Nesměřuje k sebeobviňování, nýbrž k odpovědnosti za dnešní a budoucí soužití lidí nejrůznějšího kulturního či etnického původu. Dává naději, že pokud si uchováme vědomí o nepřijatelnosti uvedených činů a budeme schopni k nim zaujmout otevřený postoj, nic podobného se nebude opakovat. Je to poselství společné budoucnosti.

Město Brno upřímně lituje událostí z 30. května 1945 a dní následujících, kdy byly přinuceny k odchodu z města tisíce lidí na základě uplatnění principu kolektivní viny či užívaného jazyka. Uvědomujeme si, k jakým lidským tragédiím i kulturním a společenským ztrátám tehdy došlo. Vyjadřujeme naději, že na základě znalosti historických událostí a jejich důsledků už nebude možné, aby se v Brně podobné věci opakovaly, a že události z května roku 1945 udržíme v paměti jako neblahé memento. Vyjadřujeme také přání, aby všechny minulé křivdy mohly být odpuštěny a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné spolupráci obraceli ke společné budoucnosti.
(Zdroj)

Vlkův dodatek:


Možná si říkáte, co je na tom brněnském prohlášení špatně? Nic. Normální člověk si musí říci – ano, s tímhle se dá souhlasit. Pokud nečtete pozorně celý text a v podstatě přeskočíte poslední odstavec, respektive jeho první větu…. Jako se to při prvním pročítání stalo mně….

Pro jistotu ji sem dám znovu:

Město Brno upřímně lituje událostí z 30. května 1945 a dní následujících, kdy byly přinuceny k odchodu z města tisíce lidí na základě uplatnění principu kolektivní viny či užívaného jazyka.

A tady je jádro pudla! Kolektivní vina, kriminalizace na základě jazyka…. Ani jedno oko nezůstane suché! Že tomu odsunu cosi dějinně významného a pro český národ fatálního předcházelo?! Co je to ve srovnání s kolektivní vinou těch, co kdysi nadšeně křičeli Ein Volk, ein Fuehrer, ein Reich! Kolektivní vina? Byli či nebyli ti odsunutí státními příslušníky státního útvaru, s kterou tehdejší ČSR byla ve válečném stavu nebo nebyli? Uplatnění viny na základě používaného jazyka?! Co o tom říkají Postupimské dohody?

Tohle jsou tři kardinální a klíčové otázky! Brněnskou vládnoucí koalici z ANOšéfe, KDU-ČSL, hnutí Žít Brno, Strana zelených, Piráti a navíc TOP 09 tyhle otázky naprosto nezajímají! Oni se omlouvají! Navíc dodávám, že místopředsedkyně KDU-ČSL a první náměstkyně brněnského primátora Klára Liptáková se účastnila srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu,

Věřím, že tahle dáma byla na na sudetoněmeckém srazu svědkem docela zásadní události v jejich spolkovém životě – Svaz vyhnanců, který zastřešuje všechny sudetské Němce, se snažil protlačit změnu stanov a vypustit z nich dva zásadní články, týkající se činnosti Landsmaschaftu:

1- „ prosazuje právní nárok na domovinu, její znovuzískání a tím i realizaci práva národnostních skupin na sebeurčení”

2- „hájí právo na vrácení zkonfiskovaného majetku sudetských Němců, případně na jeho rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za něj”

Pro takovou to změnu sice hlasovalo přes 70% organizací SL, nicméně zbytek byl proti a podal žalobu k Mnichovskému správnímu soudu. A podle Lidovek ze středy 10.6. uspěl. Soud prý je názoru, že podobná změn a stanov podléhá schválení 100% . Bohužel onen článek z LN nejsem schopen na internetu dohledat.

Včera  byl na MfD a Novinkách sice silně zrelativizován (zde) nicméně dám sem odkaz na naprosto nekompromisní a nesmiřitelné prohlášení Witikobundu – je v češtině, k dispozici zde: (zdroj)

Z toho všeho je vidět, jak je ona brněnská omluvná půlvěta v celkovém kontextu nebezpečná! Zakládá totiž cizí právní nároky a vede k obrovské právní nejistotě uvnitř České republiky. Ale to současné bafuňáře na brněnské radnici zas až tak moc nezajímá. Oni mají jasno. Pro ně historie začala až 9.5.1945 …

Doufám, že se Geordyn nedočká dne, kdy mu doručena soudní obsílka, aby se dostavil k okresnímu soudu v … kvůlivá tomu, že se jako nezletilý podílel na násilném protiprávním ukradení sudetoněmeckého majetku v obci X, konkrétně na popisném čísle Y, list z katastru nemovitostí ZZ. Kdyby se tak stalo, má jedinou jistotu – brněnský primátor Vokřál, jeho první náměstkyně Liptáková a další podobní pro něj nehnou ani prstem.

124 komentářů :

 1. 17.9.1938
  V Německu vytvořen za pomoci armády Sudetoněmecký dobrovolnický svaz- Sudetendeutsches Freikorps.. Sudetoněmecký dobrovolnický svaz – teroristická organizace, která prováděla záškodnické akce v čsl. pohraničí.
  Velitelem byl HENLEIN, poradcem a pověřencem při štábu dobrovolnického sboru byl za WEHRMACHT německý pplk. KOECHLING, za SS BERGER, za SA JÜTTNER a BRAUNECK.
  Od 19. do 26. září 1938 vykonali členové Freikorpsu:
  cca 300 záškodnických akcí a přepadů, 110 lidí zavraždili, cca 50 lidí těžce zranili, 2.029 občanů ČSR odvlekli do Německa a tam uvěznili
  Vzhledem k tomu, , že příliv členů do Freikorpsu byl příliš velký, nařídil HENLEIN, že početní jeho početní stav bude omezen na 40.000 mužů.
  Od 1. do 10. října vykonávali jeho členové pomocné policejní funkce na odtrženém území.
  Na přímý dotaz britského ministerstva zahraničí sdělila československá vláda britskému, sovětskému, americkému a čínskému velvyslanci oficiální nótou z 28. února 1944, že Československo je ve válečném stavu s Německem od 17. září 1938, tedy ode dne, kdy byl vytvořen Sudetoněmecký dobrovolnický sbor.
  Akty agrese Německa proti Československu začaly útoky v Německu organizovaného a Německem řízeného dobrovolnického sboru proti československým občanům a objektům, nacházejícím se na území ČSR.
  Československo je i signatářem Deklarace spojených národů, přijaté dne 1. ledna 1942 ve Washingtonu. Státy, které se označily jako Spojené národy, byly ve válečném stavu s Německem. Na základě existence válečného stavu byly v roce 1945 uznány reparační nároky Československa.
  VOLBY:
  22. května 1938 - v ČSR zahájeny obecní volby. Volby pokračovaly 29.5 a 12.6. – SdP v nich získala 91 % všech hlasů občanů německé národnosti.
  4. prosince 1938 - v župě Sudety se konaly dodatečné volby do říšského sněmu NSDAP a HITLEROVI dalo hlas 98,9 % voličů.
  Celkový počet voličů : 2.532.863
  Uznané platné hlasy : 2.497.604
  Pro kandidátku hlasovalo : 2.464.681
  Proti hlasovalo : 27.427
  Za neplatné prohlášeno : 5.869

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oblíbená hoax fotografie z odsunu: Napravo je vidět vagóny poschoďového vlakuz roku 1946. Jedná se o odsun obyvatel do Porůří. Originál se nacházel na železničním ředitelství v Hamburku a tento záběr byl publikován i jako transport Židů do koncentráků.

   Vymazat
  2. Děkujeme za upozornění na fotografii, která nesouvisí s textem. Jen nevíme, kterou máte na mysli. Můžete upřesnit?

   Vymazat
  3. V roce 1919 vyšla knížka Československý stát v mezinárodním právu a styku, jejíž text vznikl z větší části v roce 1918 pro „obhájení našeho práva“ na pařížské mírové konferenci, a jejímž autorem byl právník Ladislav Stěhule, velký vlastenec a masarykovec, publikující již dlouhou dobu předtím v oboru práva a národnostní politiky. Jeho text je ideologické zdůvodnění pro mezinárodní uznání československých hranic a zapojení národnostních menšin do československého státu. Jeho názor nebyl v české společnosti a mezi politiky po první světové válce vůbec ojedinělý, sdílel ho i Masaryk.
   Stěhule píše, že německý národ zůstal i po první světové válce Herrenvolkem, a pro tento národní charakter nemůže být přijat do rodiny národů a nemůže pro sebe uplatňovat právo na národní sebeurčení. Je vůbec otázka, zda může být Německo uznáno jako stát. Naopak, státy sousedící s Německem musí vytvářet silnou hráz spočívající v silném Slovanstvu. Poněmčená území musí být navrácena jazyku svých otců, neboť lidé žijící na těchto územích jsou většinou slovanského původu.
   Dále požaduje teritoriální úpravy ve formě koridoru k Jaderskému moři podél rakousko-maďarské hranice, ideální hranice československého státu dosahují na jihu po Dunaj k dolnorakouské Kremži (Krems a. d. Donau) a na východě až po maďarský Vácov (Vác), na severu nárokoval Stěhule části Slezska a Kladsko. Se zvýšeným počtem Němců v důsledku připojení dalších oblastí s německy mluvícím obyvatelstvem si nedělal starosti, neboť „vyšší slovanská porodnost
   Asimilaci Maďarů vidí snazší než u Němců. Maďarský národ si prostě uvědomí, že „on sám značnou částí svého ethnického složení je původu slovanského a že jeho veřejné i soukromé instituce právní, jakož i zvyky jeho jsou v základě slovanské“. Maďaři se prostě přeorientují, „převezmou jazyk československý a vůbec stanou se součástí kultury československé“.
   Jeho názory podpořil Tomáš Masaryk v listu Corriere della Sera prohlášením, že český stát je nucen si přivlastnit území obývaná Němci, Poláky a Rusíny, aby „splnil ten účel, ve spojení s Jugoslávií a Rumunskem, vytvořit nezlomný obranný řetěz proti orientálním (východním) choutkám Německa“. Český stát vzniká jako francouzský četník na východní hranici Německa. To mělo později za následek, že s rozpadem versailleského mírového systému byla zpochybněna i existence Československa.
   Stěhule dále píše, že německý národ je nejprve třeba „vyloučit z principu sebeurčení“ a „být přijat v rodinu národů teprve, až změní svoji nynější mentalitu. To znamená ale přepracování celé psychy německé, tak jak se složila as od polovice minulého věku... v příznačném pro Němce organismu národním.“ Je-li stát výrazem sebeurčovací vůle národa a Německo takovou vůli mít nesmí, pak „Německo není státem“. Národ československý, „pověřený všelidstvem tak velkým úkolem“, nesmí zůstat omezen pouze na své území etnické, musí se mu přiznat nové, vyšší právo teritoriální.
   Masaryk ve shodě s jeho názory v rozhovoru s korespondentem Times 12. 1. 1919 říká: „Nesmí se přehlédnout, že naše země jest pro to, co Čtyřdohoda chce podnikat ve střední a východní Evropě, přírodní základnou“. Stěhule popisuje onu přírodní základnu takto: „Vůle lidstva jest zdrojem jedině správného práva mezinárodního, jehož součástkou jest také teritoriální právo státu československého, které potřebuje být rozšířeno o celý severní břeh Dunaje od Kremže po Vácov, tedy o Dolní Rakousy; náš stát tím získá teritorium zvláštního jednotného rázu, na kterém bude možno uskutečňovat jednotný velkolepý hospodářský plán... zde vznikne pak jistě velký centr obchodní, kterým nemůže být jiné místo nežli město Požuň, (Pozsony, Pressburg, později Bratislava) která zaměstí tak Vídeň, jejíž význam pak bystro upadne“.

   Prameny: [Groulík], [Jaksch 1970], [Kosatík], [Kalvoda 1995-98, 1998], [Kučera, R.], [Kuffner], [Peroutka], [Stěhule], [Zídek] T.K.

   Vymazat
 2. 17. července 1945 - zahájena POSTUPIMSKÁ konference. Konference konstatovala :
  „Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal ...“
  Druhé světové války se účastnilo 61 států s 1.700.000.000 lidí, což představovalo 80 % obyvatelstva naší planety. Válečné operace probíhaly na území 40 států a ve zbrani bylo ve všech zemích asi 100.000.000 vojáků. Válka si vyžádala více než 50.000.000 lidských životů – 20.000.000 občanů SSSR, 6.000.000 občanů Polska, 5.000.000 občanů Číny, 1.706.000 občanů Jugoslávie, 1.000.000 Filipínců, 653.000 občanů Francie, 375.000 Britů, 360.000 Čechoslováků a 300.000 Američanů a statisíce občanů dalších národů. Výše materiálních ztrát všech států za druhé světové války dosáhla 4.000. miliard dolarů – vše ve jménu nadčlověka a jeho životního prostoru – NELZE ZAPOMENOUT !!! Tedy mimo Brno a Pražskou kávárnu!!!!
  leden-říjen 1946 - v Norimberku zasedal Mezinárodní vojenský soudní dvůr. Potrestal hlavní nacistické válečné zločince.
  26.7.-britský žalobce Shawcross v závěrečné řeči zdůraznil, že německý národ nese vinu sám na tom, že se nacistům poměrně snadno podařilo likvidovat v Německu demokracii.
  Zásady formulované ve statutu norimberského tribunálu a rozvedené v jeho rozsudku byly jednomyslně potvrzeny rezolucí Valného shromáždění OSN z 11. prosince 1946 a staly se tak součástí mezinárodního práva.
  V průběhu řízení byly předloženy dokumenty, prokazující, že Henleinovo hnutí bylo nástrojem a loutkou nacistických spiklenců. Henleinova strana byla řízena z Berlína a z německého vyslanectví v Praze. Neměla svou vlastní politiku a dokonce i řeči jejich vůdců byly upravovány německými úřady – americký žalobce Alderman.
  Z protokolu, dokumentů a rozsudku norimberského tribunálu plyne jasně dějinně důležitá skutečnost, že hlavní rána nacismu byla namířena proti Slovanům a že také na ně se strašlivou silou dopadla – B.Ečer, Československo a norimberský proces, str. 376.
  Žalobci předvolali před soud 37 svědků, obhajoba 102, předkládání dokumentů žaloby si vyžádalo 74 dny, obhajoby 133 dny.

  OdpovědětVymazat
 3. Výborný a pravdivý článek a analýza.Měl by být více distribuován. Sudetští Němci se podle Norimberského tribunálu stali pátou kolonou nacismu v ČSR, pomohli svůj stát okupovat, volali Heim ins Reich až se jim jejich přání splnilo po r.1945, po Mnichovu a okupaci se stali říšskými občany a přestali být občany ČSR. K odsunu došlo na základě rozhodnutí Postupimské konference vítězných velmocí a dekrety prezidenta Beneše je jen prováděly. V Brně se osobně akce zúčastnil štváč Posselt, který má dokonce v Praze svoji kancelář a ten krátce předtím tzv. vyhnání, tedy odsun, prohlásil za válečný zločin a zločin proti lidskosti a dokonce za genocidu. Nějak mu uniklo, že za to ale byli v Norimberku popraveni představitelé Říše, ne ČSR. Je tragické, že se splňují předpovědi prezidenta Beneše. Bělobrádek dokonce navrhl, aby se sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu příště konal v ČR".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lidové soudy byly politické, s právem nemely moc spolecného

   http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/315164-lidove-soudy-byly-politicke-s-pravem-nemely-moc-spolecneho/
   Velký retribuční dekret se stal také nástrojem pomsty, 19. 6. 2010
   Lidové soudy a popravy, 12. 12. 2010
   Benešovy dekrety, 19. 1. 2011

   Vymazat
 4. 22. března 1946 - v Praze začal soud s K.H.FRANKEM. Jako obhájce ex offo mu byl ustanoven dr. Kamil RESLER. FRANK v průběhu líčení prohlásil :“SdP prováděla vlastizrádné činy proti ČSR a posléze zřízením Freikorpsu vstoupila do jakéhosi válečného stavu proti státu.“ 21. května soud vynesl rozsudek – trest smrti byl vykonán veřejně oběšením dne 22.5.1946.
  30.5.1945 ve Weisbadenu uvedl na dotaz gen. Ečera, že za heslem „Heim ins Reich“ stálo 90 % sudetských Němců.

  OdpovědětVymazat
 5. 1947:
  1. únor Zemský sněm země Brandenburg přijal výnos k oddělení aktivistů fašismu od jeho souputníků „Všichni mladiství, narození po 1.1.1919, kteří se stali členy NSDAP nebo některé z jejích organizovaných částí, se ve veřejném, politickém nebo hospodářském životě posuzují jako rovnoprávní.“
  15. dubna Národní soud odsoudil k trestu smrti J.TISA. Žádost o milost byla zamítnuta a Tiso byl 18. dubna 1947 popraven.
  29.dubna Popraveni vlastizrádci Karel Čurda a Viliam Gerik. K trestu smrti odsouzeni mimořádným lidovým soudem v Praze. Bývalí parašutisté. Čurda se významně podílel na vypátrání úkrytu parašutistů v kostele Karla Boromejského v Praze .
  9. listopadu V německé Waldkraiburgu se sešli „aktivní lidé nacionálního jádra ze staré vlasti.“ Došli k závěru, že je třeba „znovu shromáždit a podchytit lidi, kteří spolu pracovali v Sudetech.“
  Toto setkání je pokládáno za faktické založení později pojmenovaného WITIKOBUNDU.

  OdpovědětVymazat
 6. V dalším období průřezem:
  16.-17. 7.1949 V německém Memmingenu se uskutečnil první sudetoněmecký den. Zakončen písní Dutschland, Deutschland über alles.
  24.-25.9.1949 Ve Stuttgartu proběhlo shromáždění Pracovního kruhu jihovýchod. Konstatovalo se zde :
  Dnes už nejde o jednoduchý návrat, nýbrž o nový průlom, o znovuzískání naší vlasti cestou nového osídlení, které by bylo naprosto stejnorodé se starou kolonizací středověku, ovšem za realizace prostředky dnešní techniky.“

  18.2.1953 Hans Christoph SEEBOHM – pozdější mluvčí SdL : „Vrátíme se do vlasti, jednoho dne budeme plachtit nad českými lesy a Svatou horou náležející opět sudetským Němcům.“

  10.3.1953 Hans Christoph SEEBOHM – pozdější mluvčí SdL : Německý východ nezahrnuje jen Labe a Odru, ale také Čechy a všechna ta území, kde kdysi sídlili Němci..“

  Rok 1956 Lodgman von AUEN – mluvčí SdL : „Sudetoněmecký landsmanšaft má jediný smysl a účel, připravit se na den, kdy si pokračující vývoj vyžádá politické jednání s cílem osvobodit vlast.“
  1.9.1956 V ministerském věstníku německého spolkového ministra obrany uveřejněno : Spolkový sněm rozhodl umožnit bývalým velitelům zbraní SS až do obersturmbannführera (podplukovníka) přístup na vyšší velitelské funkce v Bundeswehru.
  31.8.1958 Hans Christoph SEEBOHM - mluvčí SdL : „Sudetská území nám musí být vrácena. Bonn se jich nikdy nesmí vzdát..“
  Rok 1960 WITIKOBUND konstatoval : „Dnes máme ve svých řadách ministry, státní tajemníky, poslance, předsedy politických stran, členy spolkového a spolkového shromáždění SdL, šéfredaktory, vydavatele atd.“
  19.7.1965 Podepsána dohoda mezi ČSSR a Rakouskem. Rakousko se v ní vzdalo jakýchkoliv nároků Novorakušanů a zavázalo se takové nároky neuplatňovat ani v budoucnu. Rakousko obdrželo od ČSSR jednu miliardu šilinků s tím, že je věcí Rakouska, jak s touto sumou naloží.
  11. 12. 1973 V Praze podepsána Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN. Ve smlouvě je uznáno, že mnichovská dohoda z 29. září 1938 byla Československé republice vnucena nacistickým režimem pod hrozbou síly a mnichovská dohoda je považována za nulitní..
  27.3.1986 Mluvčí SdL F. Neubauer v Sudetendeutsche Zeitung : „Co chceme : Vrácení sudetoněmeckého území sudetským Němcům, nic více, ale také nic méně.“

  OdpovědětVymazat
 7. 14.12.1989 Předseda bavorské vlády Max STREIBL vyzval československou vládu, aby se omluvila za vyhnání sudetských Němců Ve svém vládním prohlášení uvedl „ otevřené slovo politování by bylo dobrým signálem, neboť i my se přiznáváme k nacionálně socialistickému bezpráví.“
  22.12.1989 Německý prezident von WEIZSÄCKER citoval ve svém vánočním projevu z dopisu, který mu počátkem listopadu 89 poslal HAVEL : Havel zde uvádí : „ Já osobně, stejně jako mnozí mí přátelé, odsuzuji vyhnání Němců po válce. Považoval jsem ho vždy za nejhlubší nemorální čin, který způsobil nejenom Němcům, ale snad v ještě větším měřítku Čechům samotným jak morální, tak také materiální škody. Když se na zlobu odpovídá zlobou, znamená to, že se zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje.“

  23.12.1989 V.HAVEL v Čs. televizi uvedl : „ Myslím si, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit, protože to byl akt velmi tvrdého zbavení několika lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které bylo odplatou za předchozí zlo.“
  7.2.1990 Mluvčí SdL NEUBAUER v Lidových novinách : „Kdo myslí politicky, musí asi nejprve pamatovat na to, aby vznikly podmínky, které opět umožní svobodný život Němců na Sudetském území. Nejprve je třeba navázat kontakty, aby bylo možné vést ve vhodný okamžik jednání. Přitom je třeba samozřejmě náležitě projednat otázky soukromého a veřejného majetku, odškodnění a zadostiučinění. Očekáváme při tom odvolání vyhnaneckých a vyvlastňovacích dekretů a vytvoření rozumných a akceptovatelných podmínek pro znovuusídlení Němců v Sudetech. K tomu musí být podníceni především mladí občané! Tomuto úmyslu slouží všechny současné aktivity sudetských Němců.“
  23.2.1991 Na zasedání SdL v Mnichově Neubauer formuloval požadavky SdL: - prohlásit za neplatné Benešovy dekrety o vyhnání a vyvlastnění sudetských Němců
  -bez ohledu na národnost musí dostat možnost získat zpět svůj majetek i ti, kdo byli vyvlastněni před rokem 1948

  OdpovědětVymazat
 8. a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

  Váš dr. Edvard Beneš, Praha, květen 1947

  ASI BRZO UPOSLECHNU 68 LET STARÝ PREZIDENTSKÝ ROZKAZ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, byl to na dlouho poslední prezident, kterého je možno si vážit.

   Vymazat
  2. Nezlobte se,ale nemohu si vážit prezidenta, který byl celou válku schován v Anglii, poslal sem mladé lidi, aby zabili Heidricha a kvůli tomuto aktu byly zlikvidovány Lidice a její obyvatelé a mnoho dalších lidí. A po válce nechal vyhnat ženy, děti a starce, všichni lidé německé národnosti nebyli zastánci Hitlera. Za války mohou potentáti, neboli vrchnost. Obyčejní lidé akorát všechno špatné odnesou. A že nás svět kvitoval za Heidricha, to měl Beneš vysvětlit těm pozůstalým liídickýám.

   Vymazat
  3. mojeho dědečka hnali Sudet´áci v 1938 kameny z Moravké Třebové jako dřívějšího bojovníka proti Němcům od Bachmače a Zborova, Omluví se mu Šíít Brno také za vyhnání na základě boje za samostatnost Československa? Neomluví se, neb je to brněnský sheet,

   Vymazat
  4. Anonyme 17.14: vy tu velmi špinavě otáčíte skutečnosti: Beneš musel opustit republiku, protože mu šlo o život. Mladí lidé se hlásili do čsl.armády v zahraničí dobrovolně(!), parašutisté věděli, že nepřežijí. Nikdo je nikam nehnal. To, že Němci začnou takhle běsnit, nikdo nepředpokládal. Lidice a Ležák, Javoříčko a další (300 vesnic na Slovensku) vypalovali německé jednotky a ne Beneš. Spektakulárním zabitím Heidricha, který sem do Protektorátu přijel s plánem vraždit a také vraždil, zabitím zločince, která byl otcem holokaustu, si naši předci vydobyli právo na obnovu republiky v její předmnichovské podobě. Za války v boji se prostě umírá, v odboji za okupace také, tak to nesvádějte na Benše. Kdyby v Londýně nebyl Beneš, tak by tam byl někdo jiná a dělal by stejné věci a asi i stejně.

   Vymazat
  5. Dojčlanďáci kolaborující s nacisty byli vyhnáni z celé Evropy na základě rozhodnutí vítězných mocností, tedy ne naší libovůle. Ty kecy a omluvy jsou trapné a značí mírnou mozkovou nedostatečnoct, případně absenci ve škole při dějepisu...

   Vymazat
  6. Jenze v Evrope se hnali k zodovednosti jen ti, co meli vinu. Nikdo nikoho nezabije jako tady. Vy jste pred valkou slozili zbrane, skutecna srabarna, kterou nepochopim, behem valky udavali, kolaborovali, az s z toho Nemcum delalo nevolno, a po valce vrazdili nevinne. To je proste hnus. Hnus.

   Vymazat
  7. Ti vaši obyčejní lidi kamenovali obyčejné české lidi v Sudetech a hnali je po Mnichovu svinským krokem .A na popravy v brněnských Kounicvých kolejí si kupovali vstupenky , bylo totiž tolik zájemců o tuhle zábavnou podívanou , že se zavedly vstupenky .A tomuhle se naši politici omlouvají ! Jsou vůbec NAŠI ? POCHYBUJI :

   Vymazat
 9. Jenomže k tomu přistupujeme hodně hystericky. Každé sprosté násilí je sprosté násilí.Násilí nelze dělit na spravedlivé a pochopitelné a nespravedlivé a nepochopitelné. Každé násilí je nepochopitelný hnus. Odsun Němců jako odplata -ano. Ale mučení, mlácení a popravy starců, žen a dětí? To už je občanská zvrácenost a hnus. Někdo měl na odsun Němců dohlížet a zabránit podobným zvrhlostem. Nepochopil bych ani jako mstu to, kdyby někdo zabil německé rodině dítě za odlvečení člena jejich rodiny do koncentráku, kde zahynul. Dnes nejsou bestiální vrazi odsouzeni k smrti vůbec, a jejich rodiny nejsou nikam vystěhovávány za trest. Jak to? Takže já si počíhám na dítě vraha, až půjde z mateřské školky a umučím ho,abychom si byli kvit a bude to správné? Ve Šlovicích na plzeňsku zavřeli mladá německá děvčata do nějaké stodoly, a komando "spravedlnosti" trestalo ponížení českého státu tím, že je nesmírně surově týrali a bestiálně a sadisticky znásilňovali, a další výtečníci, namísto aby těmto zvěrstvům zabránili, se na to dívali dírami ve stěnách stodoly.Děvčata, která to nepřežila tam někde zahrabali.Ani jednomu z těch českých hovad (tajemníci,obecní zastupitelé, vlivné osoby a další lumpové, kteří jsou vždy mstitelé na prvním místě) nebyl nikdo z rodiny odvlečen ani usmrcen, od nich to msta zvlášť dřepěla. A ať někdo ( nepřiposranej a nepřizdisráč) taky napíše, jak rychle úctyhodní čeští občané vydrancovali majetek odsunutých Němců. Rabovali jejich domy, a odnesli od peřin až po nádobí, nábytku,oblečení, všechno. A v jakých domácnostech pak ty věci po Němcích byli, a kdo byl v první řadě při rabovačkách, dokonce s přednostním právem- nechtějte ani vědět. Excesy, které provázely odsun Němců, byl zas český hyenizmus úchylných jednotlivců, děla se při nich zvěrstva, kterým se nikdo nepokusil zabránit, protože se čeští přizdisráči už preventivně báli vlastních mstících komand z řad vrchnostenských lumpů. Dnes už to vychcípalo - všechny ty bestie, které měly celou dobu, než ve svých pozdějších státních trafikách a dobrých pozicích chcíply, na rukou krev -ale to dnes české pokrytce nezajímá. Kdyby se tady přemnožili cikáni natolik, že je nějaký zmrd zvenku ozbrojí, a šli by nám vykreslit, že jsme jim dávali na sociální dávky "tak málo" to byste viděli jak se to všechno dělá. Rabovali by naše domácnosti, nás by vyházeli do ghett, prznili a zabíjeli by naše děvčata - a nějaký galazmrd - budoucí vašnosta by to prohlašoval- od léta utiskovaných Romů za správné a media by k tomu pochvalně mručela. Pokrytectví je nakonec vždycky to nejhorší, čím se lidé nechávají ovládat, a je na čase s tím přestat. Mladá generace by měla vědět, že odsun Němců provázely zbytečné a zhovadilé excesy, a omluva je na místě. A už toho proboha konečně nechat. Nebo budeme každý rok omílat nějaké hrůzné události, na které by bylo už potřeba zapomenout? Omílají v USA také genocidu indiánů, skalpy,mučení, vraždění dětí, znásilňování idniánek a stahování lidí z kůže? Ne -nikdo to nedělá.Jen my se v tom potřebujeme rochnit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete příliš obecně o nedoložených věcech. Prosím, abyste argumentoval věcně, včetně uvedení pramenů, z kterých čerpáte. Na případu odsunu Němců z Brna vidíte, jak velký je rozdíl mezi počty uváděnými sudetoněmeckou stranou a kolik jich bylo ve skutečnosti, a to ještě za jakých podmínek zahynuli! Moje generace odsun neorganizovala, takže se nemá za co omlouvat. Majetek Němců byl zabaven jako součást válečných reparací. Odsunutí Němci dostali v novém bydlišti v Německu jednorázovou finanční pomoc!!! Takže suma sumárum není co řešit. Jen se ostře ohradit proti hlupákům, kteří se chtějí pořád omlouvat, aniž by omluvu za daleko horší zločiny slyšeli z druhé - sudetoněmecké - strany. To, co provedli momentální vládci Brna, je, doufám, bude stát voličské hlasy v příštích komunálních volbách, protože hrubě poškodili naše národní zájmy.

   Vymazat
  2. jenze vetsina cechu najde vzdycky omluvu za vlastni zlociny..

   nemci se omluvili, organizace, cirkve, vlada - 70x oficialne.

   .My Američané, jsme šli do války, aby už nikde na světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy...

   http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoloprtský_masakr...postoloprtsky masakr

   V období divokého odsunu uprchlo či bylo vysídleno podle převažujících odhadů 600 000 Němců,

   ...Partyzáni si tyto dny užívali. Skandovali a stříleli kolem sebe jako smyslů zbavení. Bili Němce do pohlavních orgánů, plivali na ně a nutili je plazit se před nimi po kolenou. Lidé byli pro sebemenší odpor vhazováni do vodní nádrže, věšeni na pouličních plynových lampách a nebo zastřeleni u stěny radnice. Ke stolu soudců museli přilézt po kolenou a nést nad hlavou obraz Adolfa Hitlera, na který partyzáni plivali. Podobiznu pak museli slízat a hleny pozřít. Téměř každý, kdo předstoupil před tribunál, byl odsouzen k trestu smrti nebo minimálně i výprasku. Výprask probíhal tak, že oběti byly vysvlečeny donaha, položeny na dubový sud a bity dřevěnými tyčemi. Trest se pohyboval od 10 do 100 ran.

   Doupov a Tocov
   Po exodu místního německého obyvatelstva, při němž se uvádí i hromadné hroby na místním školním hřišti či kruté mučení a následné
   zazdění jednoho příslušníka SS za živa
   chomutov
   Němci podezřelí z členství v SS a nacistických organizacích byly následně mučeni a týráni - zemřelo asi 12 - 13 osob ( mlácení tyčemi, vypichovaní očí, uražení přirození holí, pálení na nahých tělech

   Masakr na Švédských šancích

   Naprostou většinu povražděných tvořily ženy a děti
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Švédských_šancích


   Vítezové se mstili metodou poražených -Mlynárik

   http://www.comrad.cz/vol20025.htm ( uhere)

   Vymazat
 10. Vyhnání Němců ze svých domovů je největší ostuda tohoto národa.Beneš byl zločinec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jste duševně zdráv ? Doporučuji Vám začít se co nejdříve léčit u odborníka !

   Vymazat
  2. On je nejen nemocný, ale ještě k tomu provokatér.

   Vymazat
  3. 11,57 Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština.... přes 300 000 obětí... Myslím, že pokud by nebyl tak intenzivní tlak na přepisování dějin - konkrétně výsledků 2. sv. války, nikdo by se v ničem rochnit nepotřeboval

   Vymazat
  4. Co udělal skvělým čechům můj praděd kovář?

   Vymazat
  5. Prezidenta Beneše za zločince označoval Hitler, takže pisatel je jeho následovník.Bohužel v Německu je jich takových dost, také štváč Posselt se vyjadřuje podobně.V ČR byl přijat zákon, že "prezident Beneš se zasloužil o stát", jak při jeho vzniku v r.1918, tak nezměrným diplomatickým úsilím během války, aby bylo Československo obnoveno v předmnichovských hranicích.

   Vymazat
  6. Pro Anonyma 14.13: Jestli byl váš 'praděd kovář' odsunut, pak proto, že volil, miloval a propagoval Hitlera, rozbil demokratickou republiku a spolupodílel se na vzniku války v Evropě. O odsunu nerozhodli jen 'skvělí češi' , jak píšete, ale i skvělí Rumuni, Poláci, Srbové, Chorvati, Slovinci, Slováci i Maďaři...

   Vymazat
  7. Demagogie!!

   Vymazat
  8. Naštěstí i Rusové , kteří hitlerovskou bandu odsud vypráskali .Dnes by jinak poČeších nezbyl už ani ten dým z komína .

   Vymazat
  9. o už jsem také slyšel očitá svědectví o německých vojácích upálených na ulici zaživa a sám jsem viděl průvod německých žen ostříhaných dohola a hnaných na veřejné práce. Gestapismus český se na vlásek podobal nacistickému, oč jsme pak chtěli opírat pýchu své mravní nadřazenosti? Přiběhl za mnou domů soused s vytřeštěnýma očima: jeho patnáctiletý synek, nadšený český student, se přihlásil do občanské gardy k strážní službě, ale dali těm dětem hole, aby šli po libosti mlátit pozavírané německé civilisty, uvězněné ve sklepích místní školy (Praha 6)
   Zatím si Pražané v davech popřávali mrzkého divadla veřejné popravy profesora Pfitznera, německého starosty Prahy, na pankráckém náměstí. Následovala poprava K. H. Franka. A Frankova žena, tuším německá lékařka, vcházela do pokoje svých vyšetřovatelů se sepjatýma rukama: „Bitte, nicht schlagen, nur nicht schlagen!“ A pak si ji kdosi kamsi odvezl, zanikla jako ty lidické děti. S kým jsme to proboha závodili o cenu? Ale já jsem přece některé ty Němce znal, od samého dětství znal, totiž ty udřené shrbené „skopčáky“ z Orlických hor, z vesniček a strání přes dva kopce od nás: jejich život byl jen dřina, od nepaměti, záda nenarovnali, jako ti horáci naši, totéž živobytí, totéž lpění na hroudě z kamene, jenže tihle nesrozumitelně brebentili....................... ..........................Vždyť jsem, hrome, ty strejce znával! Jsem nevinný, ale prosím je za odpuštění. Nemohu za nic, starý Pohle, Honigu, Nowottny, nekonečně se však stydím a sbohem a na shledanou zas za rok!
   http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vaclav-cerny-odsun-nemcu-v-prvnich-povalecnych-dnech/
   prof. Vaclav Cerny
   "Prijel jsem domu a zvedel jsem, co se stalo na opacnem konci rodneho
   obzoru, v Teplicich-Weckersdorfu, na nejhorejsi Metuji. I z te k ceskemu
   Nachodsku prilehle krajiny Broumovska odesli po Mnichovu vsichni Cesi,
   starousedlici i ti novi, republikansti, do vnitrozemi. A v kvetnu 45 se
   houfne vratili a udelali si "poradek", vsechny Nemce proste z Teplic
   vyhnali, a to jeste nez vysly zakonne a statni reglementy o odsunu,
   tahnete, kam chcete! A za cas se jim dav vyhnancu z hranic vratil, nikde
   je, bezprizorne a bez pruvodnich dokumentu, nechteli a neprijali. Jenomze v Teplicich uz byli "odepsani", jejich domy obsazeny, majetky rozdeleny, v
   jejich kozisich chodily uz RG-damy. A tak nezbylo nez "poradek" obnovit
   podruhe. Vyvedli ty Nemce do skal a tam je v lese postrileli a zahrabali.
   Za casek se zahranicni nemecti pribuzni pocali po nezvestnych shanet,
   sverili patrani Mezinarodnimu Cervenemu krizi, autority viteznych mocnosti
   se obratily na Prahu a tak doslo az na prekopany okraj te vrazedne sachty - divka na vrsku hromady mrtvol v ni dosud spinala smrti ztuhle ruce a
   zkrouceni jejiho tela prozrazovalo, ze zemrela klecic v prosbe o milost. prof. v.cerny

   Vymazat
 11. A proč jako bych neměl být duševně zdráv? Že jsem napsal pravdu, která se ovšem nikde psát nesmí, proto ses něčeho takového nikde nedočet? Šokuje tě to, a proto nejsem zdráv? Tys to ve skutečnosti vědět nechtěl? Vyhovuje ti odporné pokrytectví a polopravdy, protože pravdu duševně křiví zmrdi nikdy vědět nechtí? Tebe ani žádný lékař nevyléčí, křivé charakatery a podlost jsou neléčitelné choroby. Musíme počkat, až tito nemocní, bezcharakterní a podlí křivouni vychcípou. Další generace bude chtít vědět skutečnou pravdu a najde si ji - důkazů je všude dostatek -tomu žádný defektní zmetek nezabrání.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo je František Moravec a kdo je Emanuel Moravec? Negůgluj a odpověz. Pokud neznáš rozdíl, nemáš o této české historii ani za mák představu a drž ústa....

   Vymazat
  2. jedno je jisto , tenhle osel určitě volil Kadla

   Vymazat
 12. A proč jsem provokatér vážený? Chcete poslat originální doklady o zvěrstvech ve Šlovicích,( moji rodiče tam v té době bydleli, můj otec byl obecní učitel) Chcete ukázat, kde byly umučené německé dívky zakopány? Opravdu chcete vědět, ve kterých domácnostech bylo nejvíce věcí z vydrancovaných německých domácností? Já nedokážu pochopit,jak si kdokoliv může dělat názor na základě polopravd, a s ním si vystačit do smrti. Vás pravda nezajímá -proč? Protože je až moc šokující na vaše představy, které jste si o popisovaných událostech vytvořil? To je mi vás líto. Já osobně, co nevidím na vlastní oči, a neslyším od skutečných pamětníků ( ne těch co vystupují v TV) na matrikách a v místě samém, si názory z polopravd nedělám. Pravda vyjde najevo, zejména v ČR, kde je zvykem ve všem se nimrat nekonečně dlouho, ono se najde víc pamětníků, až se lidi odvážou a přestanou se bát mluvit pravdu. Zatím se dost lidí bojí, a dost lidí sbírá mediální pocty za lži. Ale to časem přejde tak jako tak.Můžete mi nadávat- to jistě můžete. Krista dokonce nechali ukřižovat a Husa upálit - za dobré skutky, které se bez pravdy prokazovat nedají, a lež plodí jen další lži a pokrytectví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takže pisatel je přece jen sudeťák, resp. jejich spolubojovník za překrucování dějin a zaměňování následků s příčinami.

   Vymazat
  2. Obraťte se laskavě s fakty a svědectvími na společnou česko-německou komisi historiků. To je jejich práce, jejich povinnost, jsou za to placeni a mají na to vzdělání. Pouze od této komise jsem ochoten brát historická fakta.

   Vymazat
  3. Pane Dvořáku, máte pravdu. To nahoře fňuká nějaký sudetský pravdoláska a bůh ví, co je na tom pravdy. Kolik z té vesnice či města, o kterém anonym píše, vyhnali českých lidí po Mnichovu, kolik jich během války udali, kolika vězňům na pochodu smrti odmítli dát najíst atd. atd. - historie je to celé a ne jen jedna část. A také je důležité, kdo začal. Češi to přece nebyli!

   Vymazat
  4. Josef Mikovec · Autor nejlepších komentářů
   Když Ceši zabíjeli Nemce z Brna: „Krev jsme museli slízat z podlahy"

   http://technet.idnes.cz/brno-zabijeni-nemcu-likvidace-d2o-/vojenstvi.aspx?c=A150526_132202_vojenstvi_kuz#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

   Vymazat
 13. 13.07 Vzhledem k tomu, že se podílíte na mystifikaci, která je pro některé lidi nepochopitelná, je přirozené, že se snaží nějak racionálně si vysvětlit, co to děláte. NEJDE O ŽÁDNOU ODPLATU. Odsun byl rozhodnutím vítězných velmocí a jedním z bodů postupimské konference. Českou odplatu z toho dnes na objednávku mediální presstituti dělají až dnes.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Zatím se dost lidí bojí, a dost lidí sbírá mediální pocty za lži. Ale to časem přejde tak jako tak." V tom nemáte pravdu. Množství svědectví v tom ani tak nehraje roli tím spíš, že někdo svědky nechával a někdo důsledně nenechával. Médiální masáž má sílu význam faktů měnit podle zadání...

   Vymazat
 14. Obce, které popisujete, svědčí ale též o lumpámách -potažmo českých lumpárnách, kterých kdyby nebylo, nedošlo by k podobným masakrům, Za doby SNP bylo podobných obcí - i když menších - na Slovensku vypáleno a srovnáno se zemí přes tři sta. Umučena spousta vesničanů. My se v tom nimráme, protože si potřebujeme přehlušit špatné svědomí, které na tom máme, snažíme se potlačit pravdu, leccos zkrášlit, leccos vypodobnit jinak. Kdyby za tím nestálo špatné svědomí, nenimrali bychom se v těchto událostech. Po ČR je tisíce různých památníčků na padlé a umučené lidi, a pro každou postiženou rodinu byla ztráta jejich nejbližších tragedií. Ale media se v tom nenimrají - není to pro ně až tak atraktivní sousto. Odehrávaly se tisíce tragedií - řada jich souvisela i s osvobozením a bombardováním některých našich měst spojenci, - ale o tom se zásadně účelově lže a pravdu nikdo slyšet nechce. Nikdo ji nemedializuje, ani Blesk - možná nějaký další režim, který bude zase věci obracet jinak. Jak tohle může někoho bavit? Vždyť je to všechno velice nesolidní, a nikomu - ani obětem, ani pamětníkům, ani současníkům, to k ničemu neposlouží. Proto si myslím, že nimrání se v těchto věcech slouží jen jako účelové.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. myslím, že nejde o to, že by to někoho bavilo, ale někdo nutně potřebuje dát určité historické situaci zcela nový význam. Tzn. nejde jen o to, že bychom se omluvili za to, že ODSUN v určitých konkrétních situacích dostal podobu nespravedlivého nebo nelegálního aktu, překročení pravomocí a že v konkrétních případech došlo i ke zločinům. Jde o to, aby bylo možné tento termín zaměnit za termín vyhnání, který už není vázán k postupimské konferenci a tím pádem se může stát základem pro další změny v posuzování minulosti a další kroky proti nám...

   Vymazat
  2. Anonymní 13:42 asi jste na to kápnul. Nedávno totiž Sudetoněmecký landsmanšaft změnil své stanovy a upustil v nich od majetkových nároků ve spojitostí s odsunem Německých obyvatel z našeho pohraničí po válce. Na první pohled to vypadá jakoby vstřícné gesto vůči nám, ale mám obavy, že sudeťáci jen usoudili, že takhle právně z nás nic nevydolují, protože odsun byl dohodou vítězných mocností. Zřejmě pouze mění taktiku a budou se snažit změnit slovo odsun na vyhnání, což by opravdu znamenalo pro sudeťáky novou naději na vrácení majetku..

   Vymazat
  3. Hlavně aby si to uvědomili lidi , žijící v oblasti Sudet . Až budou dávat svoje nemovitosti Němcům , budou čumět . Zatím volí KDU-ČSL ,ANO ,TOP .Církevní restituce jim nestačily .

   Vymazat
 15. Dobře. Odsun nechme stranou, jako akt politického rozhodnutí. Věnujme se excesům, o nichž to je. O mystifikace nejde v žádném případě. Mučení odsouvaných lidí, házení kamenů na stařenky, starce, ženy a děti v pěších kolonách, plivání na ně, postřílení řady lidí, a znásilňování německých děvčat nebylo obsahem žádného bodu postupimské konference. Tyto excesy jsou výrazem občanské zhovadilosti a sadizmu, což vždycky zhoršuje všechny procesy, režimní procesy, dohody, a postupy. A mělo by se s tím vždycky počítat, a ne nechávat věcem volný průběh.Podívejte se, jak dopadl volný průběh režimních změn po devadesátém - kde jsou veksláci, šmejdi, komunističtí aparátčíci - ti nejhorší - a kde jsme my, řadoví občané. A tak je to se vším. Jestliže je násilí způsobené jednotlivcem komukoliv trestné, a to by mělo být, jestliže je mučení a znásilnění trestné, pak se při odsunu Němců děly trestné věci, oběti jsou známy, události jsou známy, ale vyšetřováno a potrestáno to nikdy nebylo. Za to nám vznikla povinnost se omluvit, a nechápu, proč se tomu lidi, kterým se dnes daří dobře a o válečných událostech a okolnostech odsunu nemají ani šajn, tak vzpírají. Přijde mi to pokrytecké - neumíme přijmout pravdu. Budeme popírat, že Přemyslovci se dostali na český knížecí stolec vyvražděním rodu Slavníkovců do posledního miminka?Nechceme přijmout žádnou pravdu? A media si s námi hrají - jedny doprava s pravdami, které vyhovují pravicovým tendencím, druhé doleva, s pravdami, které vyhovují levicovým tendencím. Ale pravdu neprezentuje nikdo. Stydíme se? Tím se nic nezmění, protože každá událost má své pamětníky. Lhát můžeme jen na poušti kde nikdo jiný není a tam založit úplně nový stát. Jinak každou lež někdo zpochybní, a čím větší jsou kruhy jeho posluchačů, tím více se pochybnosti šíří. Závěr je logický - a zní - každý nám lže, kašlem na to.Jen pár lidí se všelijak angažuje na diskuzích - miliony lidí tyto servery ani neznají, a mladí už vůbec ne. Jejich zájem je úplně jinde a o jiné věci. Tudy cesta nikdy nepovede, lež bude plodit jenom lež, a násilí zase jenom násilí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MY JSME S TÍM NÁSILÍM NEZAČALI TO MĚJ NA PAMĚTI !!!!!

   Vymazat
  2. Češi na lžích nikdy zájem neměli. Sudetští Němci si ale na lžích vystavěli celou kariéru. Začalo to už oním tvrzením, jak jsou v Československu pronásledováni. Hitler to pak troubil do světa. A jejich lhaní pokračuje dodnes. Kdo jim na to skočí, dopadne, jako ti vlastizrádci v Brně. Divím se brňanům, že na té radnici nezametli ocelovým koštětem.

   Vymazat
 16. Z toho bych strach neměl. Žádný občanský jednotlivý exces nemůže zpochybnit listinné doklady, pakta a smlouvy, pakliže jsou autentické. Odsun je odsun, a jestli tomu někdo chce říkat vyhnání, protože to vypadá dramatičtějí, prosím, ať to nazývá jak chce. Ale dohody a potvrzená fakta nemůže dodatečně zvrátit nikdo a nic - dokonce ani dodatečně předloženým důkazem, že snad někdo z účastníků smlouvy byl v době podpisu smlouvy nesvéprávný - jedině že by se prokázalo, že v době podpisu smlouvy nebyl oprávněn za svou stranu jednat a podepisovat. To už by bylo závažnější, protože to by zneplatnilo celý smluvní akt - to platí i v běžných občanskoprávních dohodách a smlouvách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naopak. Pokud se prokaze genocida, a ta tu nastala, pak tento pravni paskvil zvany "Benesovy dekrety", je proste n e p l a t n y a jeho naplneni muze byt klasifikovano, jako zlocin na vybranem narode a etniku. Z toho vyplynou prislusne konsekvence. Ale my spravedlivi verime, ze se nakonec dockame uplatneni prava. Jiz se na tom pracuje.

   Vymazat
 17. A tyto excesy si zaslouží být pojmenovány a přiznány ovšem v žádném případě by to nemělo sloužit k takové mystifikaci, jaká je obsažena v oficiálním dokumentu brněnské radnice " kdy byly přinuceny k odchodu z města tisíce lidí na základě uplatnění principu kolektivní viny či užívaného jazyka."

  OdpovědětVymazat
 18. Souzním s autorem článku. Zajímavé informace. Dnešní egoisté se povyšují nad tehdejším míněním většiny, která prožila dobu ve všech barvách a spojitostech. Vždyť oni, většinou ti samí, se povyšují i nad nynějším mínění soudné většiny. Pokrytecky a prohnaně si hrají na více soucitné, empatické a vědoucí. Samozřejmě že se současně hluboce stydím za gaunery z řad Čechů co zneužili obratu doby. Kamjdu

  OdpovědětVymazat
 19. Zajímalo by ně kolik dostali tito parchanti ze Zastupitelstva města Brna
  za tento pamflet zaplaceno od Posselta . Přijde čas kdy dostanou ještě zaslouženou odměnu od těch kteří na odkaz prezidenta Beneše nezapomínají ! Co na to hejtman Hašek ???

  OdpovědětVymazat
 20. je nejvyšší čas ty parchanty zpacifikovat víme kde bydlí známe jejich rodiny akorupce od poselta jim bude na hovno A PŮJDOU KE ZDI !!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No no no, jen to prosím nepřehánějte a nevyhrožujte! Brněnští radní si zaslouží odsouzení, ale ne takhle! Voliči jim to spočítají.

   Vymazat
  2. Nespocitaji. V Brne to je vetsinovy nazor.

   Vymazat
 21. Mám dojem, že se ještě omluvíme Hitlerovi za okupaci ČR, Heidrichovi a jemu podobným za vyvražďování Čechů.... jo, je potřeba ty parchanty odstavit konečně od moci a NEVOLIT JE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 22. Tak jste opet muj prispevek vymazl - asi proto, ze jsem tam podrobne popsal jak se kradlo jiz v roce 1945 majetek po Nemcouracich a
  mozna, ze to byl i Vas pripad. Ten, kdo chtel krast byl v pohranici prvni a takovou vilku koupil i za tehdejsich 50.000 protektoratnich korun a jestez t.zv. vazaneho uctu, ktere jinym, co nemohli nic koupit menovou reformu meli jen desetinu a pozdeji vazane vklady se zrusili.
  To se vam to osvobozovalo a vyhanelo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V této diskusi nic vymazáno nebylo!

   Vymazat
  2. Doufal jsem, ze posilam prispevky na tento server jako kazdy diskutujici - prosim p.Dvoraka, aby sledoval cas v nasledujich
   15 minut, pokud jednou odpovedel, ze si to nedovede vysvetlit.

   Vymazat
  3. Nema to vyznam- prispevky jsou rozlisovane pokud odpovidaji tem, co nadavaji na Nemce

   Vymazat
  4. Musím opakovat, v této diskusi nebyly smazány žádné příspěvky!

   Vymazat
 23. Pane Dvořáku odkud jste spadl ? Nevíte že kdyby volby mohly něco změnit tak by je politici dávno zrušili !!!

  OdpovědětVymazat
 24. Autor: Petr Andrle
  Beneš skutečně vyzýval k vraždění všech Němců
  A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve...

  Mezi námi, normálně by mě nenapadlo dávat tento článek dohromady. Nebylo a není mým úmyslem hrotit vášně. Avšak když nejrůznější lidé, kteří v životě přečetli pouze pár stranických brožur a nějaké články od Z. Nejedlého, brojí proti tomu, že Karel Schwarzenberg v jisté chvíli prohlásil poukázáním na Benešovo chování ve válce a po válce, že král skutečně byl nahý, je třeba připomenout dobové citáty. Kolik z nich zůstalo v myslích dnešních „vlastenců"? A jak by na ně dnešní svět nahlížel? Takže prosím:

  Citáty z projevů prezidenta Beneše a českých politiků vybízejících k organizovanému zabíjení všech německých spoluobčanů bez ohledu na jejich postoje za války:

  V době války

  1) Z memoranda „Náš boj" podplukovníka Kally, československého vojenského atašé v Londýně, o cílech zápasu československého odboje, 18. ledna 1940:

  „...A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů:

  a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let,

  b) aby se opravdu německá minorita zdecimovala co nejvíce."

  2) Dr. Edvard Beneš v londýnském rozhlase 27. 10. 1943:

  „Mluvím k vám, přátelé, důrazně, vážně a slavnostně. Konec této války bude u nás psán krví. Bude se u nás bojovat jako všude jinde na evropském kontinentu a bude se vracet Němcům nemilosrdně a mnohonásobně všecko to, co od r. 1938 v našich zemích napáchali. Celý národ bude zapjat v tomto boji, nebude Čechoslováka, který by nepřiložil ruky k dílu, a nebude vlastence, který by nevzal spravedlivé odplaty za prožité utrpení národa."

  3) Dr. Edvard Beneš ve Státní radě Československé v Londýně 3. 2. 1944:

  „Krátce, náš domácí boj a převrat v této válce bude a musí být revolučně a vojensky organizovaný a násilný a bude a musí znamenat u nás velikou lidovou odplatu a pro Němce a fašistické násilníky konec opravdu krvavý a nelítostný."

  4) Zpráva Benešova politického tajemníka Dr. Prokopa Drtiny k domácím odbojovým skupinám, Londýn 16. 7. 1944:

  „10. V otázce našich Němců dává Vám president k tomu, co řekl ve Státní radě, ještě toto vysvětlení: Pokud jde o mezinárodní řešení této otázky, závisí a bude mnoho záviset ještě na vývoji konečné fáze války. Poměr k Němcům i k Německu, ke způsobu, jak s Německem naložit po válce a tudíž také k tomu, co udělat s našimi Němci, se vyvíjí v celém světovém veřejném mínění stále k lepšímu tak, jak to náš národ potřebuje. Počítáme dnes tedy s možností provedení transferu našeho německého obyvatelstva. Nelze však dnes definitivně říci, že by celých více než tři miliónů Němců mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy. Touto cestou bude možno snad se jich zbavit jen zčásti, snad maximálně asi dvou miliónů a nemůžeme tedy spoléhat a vyčkávat mezinárodního řešení. Jest třeba, abychom si mnoho vyřídili sami ihned v prvních dnech po osvobození, aby všech vinných nacistů co nejvíce od nás uteklo ze strachu před občanskou revoltou proti nim v prvních dnech revoluce, a aby co nejvíce těch, kteří se budou jako nacisti bránit a klást odpor, bylo v revoluci pobito. Na to stále myslete a na to musí být připraven celý národ."

  5) Ve zprávě z domova, zaslané doc. V. Tůmou z Prahy 1.9.1944, která reagovala na

  Drtinovy instrukce ze 16. 7. 1944 a vyjadřovala mínění domácího odboje, se píše:

  "K bodu 10- 11: Rozumíme a bude připraveno vše, aby tímto směrem byly svedeny davové instinkty, nahromaděné k výbuchu pomsty, ostatně zcela přirozeně. (...)"

  Koncem války a po válce

  6) „'Výzva československé vlády k lidu českých zemí', aby přešel k rozhodným bojovým

  činům za osvobození republiky, 17. dubna 1945, Košice":

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čechové a Češky! Jednota a svornost národních řad jest v této chvíli příkazem nejsvětějším. Podejte si všichni bratrsky ruce a bez rozdílu politické příslušnosti, bez rozdílu stavu a třídy a bez rozdílu náboženského vyznání se semkněte v jednu širokou národní frontu, která by byla schopna urychlit pád německé okupační moci a zrádného háchovského režimu. Naplňte celou zemi duchem ofenzívy, bojové odvahy a vítězného sebevědomí. Dejte vyvřít ze svých srdcí živelné nenávisti vůči německým katanům. Vzpomeňte na všechna hrozná muka během šesti let německé okupace a uvědomte si, že nyní přišla chvíle odplaty za krvavé popravy Heydrichovy, Daluegovy a Frankovy, za smrt popravených a umučených, za utrpení vězněných, za ponížení zotročených, za slzy a žal tolika nešťastných rodin našeho národa. Jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznejte slitování s německými vrahy. Zúčtujte nemilosrdně i se zrádci národa a republiky!"

   prezident nebo zlocinec?

   Vymazat
  2. osef Mikovec · Autor nejlepších komentářů
   http://liberec.idnes.cz/masakr-genocida-vrazda-odsun-civilista-poprava-ruda-armada-po0-/liberec-zpravy.aspx?c=A150514_103615_liberec-zpravy_ddt#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

   ttp://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267494151-zabijeni-po-cesku/
   http://e-republika.cz/article2076-Debatni-klub-o-česko-

   Vymazat
  3. Píšete blbiny. Dnešní svět nahlíží na události jinak, než svět před 70 lety. Zítřejší svět bude na tzv. lidská práva nahlížet také jinak, než my dnes, např. proto, že jsou zneužívána pro rozpoutání imperiálních válek.

   Vymazat
 25. Také je ovšem pravda, že surové excesy, střílení do nevinných lidí, starců, žen a dětí, a znásilňování, což nebylo po válce vyšetřováno aby mohli být zjištěni a potrestáni viníci stejně jako každý jiný lump, nelze omluvit ničím. Omluva by mohla být jen formální. KSČM se také musela omluvit za "zločiny komunizmu" i když lidé, kteří tuto stranu po devadesátém založili, se žádných zločinů nedopouštěli - takže se naskýtá otázka, proč si pořád hrajeme na omluvy a podněcujeme podobné nic neřešící obřady? Kdo má potřebu si na tom hojit svoje defektní ego?Proč by se měli dnešní Němci omlouvat za zločiny svých tatíků? Naše zem má úplně jiné, neřešitelné problémy - třeba - kdo se omluví za lidi, kteří byli ponecháni bez prostředků a umrzli na ulicích našich měst? Jsou to oběti zhovadilé šílenosti disidentů - která generace odškodní jejich pozůstalé, až z toho budou dělat potřebu a požádají o odškodnění za tyto zločiny, a sociální sebevraždy, které jsou do desítek tisíců obětí?Kdo bude obviněn? A přesto se to dělo, a dosud děje - nebo ne? Nebo ona to taky není pravda? Hrabeme a nípeme se pořád ve věcech starých přes padesát let, a to co se stalo nedávno, a celá řada dosud žijících lumpů má na tom svůj lví podíl a bylo by možno volat je k odpovědnosti - ale nikdo to nepodněcuje - proč? Proč podněcujeme pořád šarvátky, jejichž aktérům je kolem devadesátky, nebo jsou mrtví - jaká k tomu mají zaujímat stanoviska jejich potomci? Hrajerme pořád nějaké zástupní hry, ministři se omlouvají poslancům za zkřivené vlásky na hlavě - a že řadoví občané trpí finančním bezprávím - si všimne kdo z těch bafuňářů se stotisícovými platy?

  OdpovědětVymazat
 26. Historik Emanuel Mandler zavedl pro radikální změny nastoupené bezprostředně po válce přiléhavý název: česká národně socialistická revoluce.
  Rabovalo se individuálně I klektivně

  Jiří Simek
  Nynější Němec je dobrý pouze tehdy, když je - mrtvý. Jestliže pak někteří Němci sloužili v naší zahraniční armádě, nemáme námitek, aby naše vláda majetek rodin těchto Němců řádně zaplatila... avšak na našem území zůstat nemohou“.

  Prokop Drtina
  v červenci 1944 tlumočil domů Benešův rozsáhlý vzkaz, bylo v něm mimo jiné: „Nelze však dnes definitivně říci, že by celé více než tři miliony Němců mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy. Touto cestou bude možno snad se jich zbavit jen z části, snad maximálně asi dvou milionů... Je třeba, abychom si mnoho vyřídili sami hned v prvních dnech po osvobození...“ Vysvětlil pak, co se tím míní: „Aby bylo v revoluci

  Adolf Hoffmeister
  psal v květnu 1939 Hubertu Ripkovi: „Nikdy už nechceme nekrvavou revoluci. Nikdy neočekávaná slova krutosti a pomstychtivosti jsem slyšel od lidí, od kterých jsem prostě nemohl očekávat tak jednoznačný výraz přesvědčení. Věšet! Neodpouštět.“
  Politické ústředí (PÚ) v listopadu 1939 v depeši do Londýna: „Národ dnes žije nadějí jen na pomstu a tu si nedá vzít, své staré účty si musí vypořádat

  Československý vojenský a letecký atašé v Londýně pplk. Josef Kalla v memorandu z ledna 1940 sice považoval za bláhovou naději, „že Češi vyvraždí a vyženou Němce z ČSR dříve, nežli my se vrátíme do vlasti“, za reálné pokládal snížení počtu Němců méně než o 10 %, ale navrhoval: „A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů: (a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let, (b) aby se opravdu německá minorita zdecimovala co nejvíce.“
  Odpovědět · To se mi líbí · 16 březen v 13:24

  OdpovědětVymazat
 27. Historik Emanuel Mandler zavedl pro radikální změny nastoupené bezprostředně po válce přiléhavý název: česká národně socialistická revoluce.
  Rabovalo se individuálně I klektivně

  Jiří Simek
  Nynější Němec je dobrý pouze tehdy, když je - mrtvý. Jestliže pak někteří Němci sloužili v naší zahraniční armádě, nemáme námitek, aby naše vláda majetek rodin těchto Němců řádně zaplatila... avšak na našem území zůstat nemohou“.

  Prokop Drtina
  v červenci 1944 tlumočil domů Benešův rozsáhlý vzkaz, bylo v něm mimo jiné: „Nelze však dnes definitivně říci, že by celé více než tři miliony Němců mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy. Touto cestou bude možno snad se jich zbavit jen z části, snad maximálně asi dvou milionů... Je třeba, abychom si mnoho vyřídili sami hned v prvních dnech po osvobození...“ Vysvětlil pak, co se tím míní: „Aby bylo v revoluci

  Adolf Hoffmeister
  psal v květnu 1939 Hubertu Ripkovi: „Nikdy už nechceme nekrvavou revoluci. Nikdy neočekávaná slova krutosti a pomstychtivosti jsem slyšel od lidí, od kterých jsem prostě nemohl očekávat tak jednoznačný výraz přesvědčení. Věšet! Neodpouštět.“
  Politické ústředí (PÚ) v listopadu 1939 v depeši do Londýna: „Národ dnes žije nadějí jen na pomstu a tu si nedá vzít, své staré účty si musí vypořádat

  Československý vojenský a letecký atašé v Londýně pplk. Josef Kalla v memorandu z ledna 1940 sice považoval za bláhovou naději, „že Češi vyvraždí a vyženou Němce z ČSR dříve, nežli my se vrátíme do vlasti“, za reálné pokládal snížení počtu Němců méně než o 10 %, ale navrhoval: „A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů: (a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let, (b) aby se opravdu německá minorita zdecimovala co nejvíce.“
  Odpovědět · To se mi líbí · 16 březen v 13:24

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Emanuel Mandler založit stranu, která byla prokazatelně financována Sudetoněmeckým landsmanschaftem!!! Koho chleba ... toho píseň ...

   Vymazat
 28. Postoj Moskvy vyvolával u čs. vlády dojem, že k vyhnání může dojít i bez souhlasu západních mocností. Z jednání s vrchním velitelem Rudé armády v Německu, maršálem Žukovem vyplynulo (zpráva Clementise vládě 10. 7. 1945), ž
  „je ochoten přijmout milion, popřípadě též dva miliony Němců z Československa“

  Spojenecká kontrolní rada také zmařila starší české plány poslat mladší ročníky čs. Němců na nucené práce do SSSR. První zprávu o této dohodě mezi ČR a SSSR přinesl list Yorkshire Post již 16. 9. 1944. Později, 29. 6. 1945, City and East London Observer upřesnil, že se jedná o muže mezi 18 a 38 lety.

  t3. 11. 1944 z BBC vyzýval obyvatelstvo obsazené ČSR ministr národní obrany generál
  Sergej Ingr: „Až přijde náš den, tak celým národem zazní bojový pokřik husitů: bijte je, zabíjejte, nenechte nikoho naživu! Každý musí sáhnout po vhodné zbrani, aby zasáhl Němce. A když nebude po ruce střelná zbraň, pak jakákoliv, která bodne nebo zasáhne.” Výzva člena československé exilové vlády k zabíjení byla navýsost odporná a odsouzeníhodná, zejména když směřovala proti ženám, dětem a starým lidem – muži byli na frontě nebo v zajetí.
  Beneš v květnu 1945 v Československém rozhlasu vyzývá: „Ničte Němce na potkání, všude, kde je naleznete!“
  H. Koželuhová (lidová strana) říká: „máme oprávněný důvod nepovažovat Němce za lidi“. Tisk národně socialistické strany píše: „každý Němec, ať byl od nacistů zavřen nebo nikoliv, nebyl za první republiky ničím jiným než germanizátorem naší země

  Beneš se několikrát zmiňoval: „chceme vybít a vyhnat ty Němce, kteří se provinili“.

  nejen nemci
  První deportace Chorvatů proběhly v letech 1946-47. Byly jim zkonfiskovány statky a pobytem přikázáni do okresů Olomouc a Vyškov. Nevyhnaný zbytek byl sestěhován do tří vesnic v mikulovském okresu. V polovině roku 1948 přišla řada i na ně. Alespoň už měli možnost směny nemovitého majetku za majetek v místě přesídlení. Byli ale „rozptýleni“ do 118 obcí. Zásah do jejich života to byl značný – ve svých původních domovech na jižní Moravě pěstovali kukuřici a vinnou révu, v novém bydlišti byli konfrontováni se zcela jinými, podstatně drsnějšími klimatickými podmínkami

  Mnohé z těch, kteří takto vyzývali k teroru později postihl teror stalinistický
  ==================================================================================

  OdpovědětVymazat
 29. http://czechfreepress.cz/dalsi-blogy/odsun-stara-pravda-nerezavi.html

  Když Ceši zabíjeli Nemce z Brna: „Krev jsme museli slízat z podlahy"

  http://technet.idnes.cz/brno-zabijeni-nemcu-likvidace-d2o-/vojenstvi.aspx?c=A150526_132202_vojenstvi_kuz#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

  OdpovědětVymazat
 30. A ještě jednu otázku bych měl - několikrát zde zaznělo že "toto poškozuje naše národní zájmy".... jaké jsou naše národní zájmy -ví to někdo? Náš národ už existuje jen podle jména - ještě zkomoleného,protože nikdy nebyly Čechy "Česko", náš národ už nemá vlastní hospodářství a naše ovečky pasou a stříhají cizí pastýři - tak jaké že jsou naše národní zájmy? Náš český EU protektorát už nesmí mít žádné národní zájmy, smí mít jenom takové, které mu protektor schválí -proč by za něco takového kdokoliv tak urputně bojoval? Sázíme sem tam jen nějaké ty slušivé verbální mediální fráze, ale nestojí za tím nic konkretního.Media - to je učesané klišé - to není leták, vyzývající občany k občanskému odporu, který se uskuteční tam a tam. Protože TAM by nikdo nepřišel hájit národní zájmy, a žádným písemným vyjadřováním stanovisek ještě nikdy obhájeny nebyly, alespoň jsem o tom ještě nikdy neslyšel.

  OdpovědětVymazat
 31. a hrdy bud

  dsun, Sudety 1945: Partyzánský lidový soud v Lanškroune -

  https://www.youtube.com/watch?v=BI0AN4kR8WQ

  OdpovědětVymazat
 32. Josef Š., prímý úcastník „brnenského pochodu smrti".
  https://www.youtube.com/watch?v=axmL35OihwQ

  Václav Cejpek o poválecném vyhnání Nemcu, Cesty pameti

  https://www.youtube.com/watch?v=XjXgxfuZtRw

  Sudety - protrhnout vrstvu lhostejnosti
  ======================================
  https://www.youtube.com/watch?v=Nfs0fevAXuw

  OdpovědětVymazat
 33. prof. Vaclav Cerny
  "Prijel jsem domu a zvedel jsem, co se stalo na opacnem konci rodneho
  obzoru, v Teplicich-Weckersdorfu, na nejhorejsi Metuji. I z te k ceskemu
  Nachodsku prilehle krajiny Broumovska odesli po Mnichovu vsichni Cesi,
  starousedlici i ti novi, republikansti, do vnitrozemi. A v kvetnu 45 se
  houfne vratili a udelali si "poradek", vsechny Nemce proste z Teplic
  vyhnali, a to jeste nez vysly zakonne a statni reglementy o odsunu,
  tahnete, kam chcete! A za cas se jim dav vyhnancu z hranic vratil, nikde
  je, bezprizorne a bez pruvodnich dokumentu, nechteli a neprijali. Jenomze v Teplicich uz byli "odepsani", jejich domy obsazeny, majetky rozdeleny, v
  jejich kozisich chodily uz RG-damy. A tak nezbylo nez "poradek" obnovit
  podruhe. Vyvedli ty Nemce do skal a tam je v lese postrileli a zahrabali.
  Za casek se zahranicni nemecti pribuzni pocali po nezvestnych shanet,
  sverili patrani Mezinarodnimu Cervenemu krizi, autority viteznych mocnosti
  se obratily na Prahu a tak doslo az na prekopany okraj te vrazedne sachty - divka na vrsku hromady mrtvol v ni dosud spinala smrti ztuhle ruce a

  OdpovědětVymazat
 34. To už jsem také slyšel očitá svědectví o německých vojácích upálených na ulici zaživa a sám jsem viděl průvod německých žen ostříhaných dohola a hnaných na veřejné práce. Gestapismus český se na vlásek podobal nacistickému, oč jsme pak chtěli opírat pýchu své mravní nadřazenosti? Přiběhl za mnou domů soused s vytřeštěnýma očima: jeho patnáctiletý synek, nadšený český student, se přihlásil do občanské gardy k strážní službě, ale dali těm dětem hole, aby šli po libosti mlátit pozavírané německé civilisty, uvězněné ve sklepích místní školy (Praha 6). Přiběhl za mnou na ZNV, poslán bratrem, štábní kapitán Jeníček, známý tehdejší vojenský filmař, byl bez sebe hrůzou: jeho dceru i s dětmi, Češku, mu odvezli do německého sběrného tábora, její muž byl Němec, a tábor je právě vyklízen. Pomozte! Nu, tentokrát stačil telegram z presidia ZNV: „Okamžitě vyčleňte z řad evakuantů…“ Zatím si Pražané v davech popřávali mrzkého divadla veřejné popravy profesora Pfitznera, německého starosty Prahy, na pankráckém náměstí. Následovala poprava K. H. Franka. A Frankova žena, tuším německá lékařka, vcházela do pokoje svých vyšetřovatelů se sepjatýma rukama: „Bitte, nicht schlagen, nur nicht schlagen!“ A pak si ji kdosi kamsi odvezl, zanikla jako ty lidické děti. S kým jsme to proboha závodili o cenu? Ale já jsem přece některé ty Němce znal, od samého dětství znal, totiž ty udřené shrbené „skopčáky“ z Orlických hor, z vesniček a strání přes dva kopce od nás: jejich život byl jen dřina, od nepaměti, záda nenarovnali, jako ti horáci naši, totéž živobytí, totéž lpění na hroudě z kamene, jenže tihle nesrozumitelně brebentili....................... ..........................Vždyť jsem, hrome, ty strejce znával! Jsem nevinný, ale

  prosím je za odpuštění. Nemohu za nic, starý Pohle, Honigu, Nowottny, nekonečně se však stydím a sbohem a na shledanou zas za rok!
  http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vaclav-cerny-odsun-nemcu-v-prvnich-povalecnych-dnech/

  OdpovědětVymazat
 35. Beneš a jeho dekrety

  http://www.blisty.cz/art/53079.html

  http://www.blisty.cz/art/53099.html

  Vítezové se mstili metodou poražených -Mlynárik

  http://www.comrad.cz/vol20025.htm

  Jan Mlynárik samizdatové Teze o vysídlení sudetských Němců,
  oválečnou kariéru a projevovat hrdinství, kterého se jim v době okupace nedostávalo. Někteří zahlazovali stopy své kolaborace a našli se i bojovníci, kteří se s pomocí ukořistěného majetku obohacovali,“ svěřuje se v knize Peklo v ráji.
  Zdroj: http://liberec.idnes.cz/masakr-genocida-vrazda-odsun-ci

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To co popisujete nemá nic společného s dekrety prezidenta republiky, které o pár měsíců později změnil parlament v zákony. Excesy jednotlivců nemohou nic změnit na zákonné podstatě odsunu.

   Vymazat
 36. .My Američané, jsme šli do války, aby už nikde na světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy...

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoloprtský_masakr...postoloprtsky masakr

  V období divokého odsunu uprchlo či bylo vysídleno podle převažujících odhadů 600 000 Němců,

  ...Partyzáni si tyto dny užívali. Skandovali a stříleli kolem sebe jako smyslů zbavení. Bili Němce do pohlavních orgánů, plivali na ně a nutili je plazit se před nimi po kolenou. Lidé byli pro sebemenší odpor vhazováni do vodní nádrže, věšeni na pouličních plynových lampách a nebo zastřeleni u stěny radnice. Ke stolu soudců museli přilézt po kolenou a nést nad hlavou obraz Adolfa Hitlera, na který partyzáni plivali. Podobiznu pak museli slízat a hleny pozřít. Téměř každý, kdo předstoupil před tribunál, byl odsouzen k trestu smrti nebo minimálně i výprasku. Výprask probíhal tak, že oběti byly vysvlečeny donaha, položeny na dubový sud a bity dřevěnými tyčemi. Trest se pohyboval od 10 do 100 ran.

  Doupov a Tocov
  Po exodu místního německého obyvatelstva, při němž se uvádí i hromadné hroby na místním školním hřišti či kruté mučení a následné

  ====zazdění jednoho příslušníka SS za živa=======
  chomutov
  Němci podezřelí z členství v SS a nacistických organizacích byly následně mučeni a týráni - zemřelo asi 12 - 13 osob ( mlácení tyčemi, vypichovaní očí, uražení přirození holí, pálení na nahých tělech

  Masakr na Švédských šancích

  Naprostou většinu povražděných tvořily ženy a děti
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Švédských_šancích


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Wikipedie není věrohodný pramen! Prosím, abyste k odsunu uveřejňovali jen ověřené a zdrojované materiály, jinak je to tvrzení proti tvrzení a v diskusi se nikam nepohneme.

   Vymazat
  2. Jaky zdroj? To mam tady publikovat vzpominky moji sousedky notarsky overene? Sadismus, ktery tady vypuknul, byl tak hrozny, ze se o tom Nemcum ani nezdalo a to meli zkusenosti s Banderovci. Kam se hrabe DAES/ISIL.

   Jedna ze vzpominek. Mlada Nemka, sestnact let, studentka, dcera truhlare, nemajetna rodina, proste nic moc. Nikdo z rodiny nekolaboroval, umeli cesky, platili dane, atd. Ta divenka, Julia, mela ale jednu hroznou vadu. Byla krasna a panna. No a tak si na ni v lete 1945 pockali. Znasilnilo ji 40! chlapu, vsechno sousedi rodiny. Podotykam, ze v ceske vesnici, kde bylo Nemcu jen 3 rodiny, vsechno se znalo, za valky pomahalo. A nakonec ji zatloukli jako katolicce do hrdla prez usta kriz, jako ze prijima telo Pane a strasne se pritom smali. Ale ani to nestcilo. Pred ocima cele rodiny ji do pochvy zasunuli dyku a ona pri tom STALE ZILA!

   Z tech Nemcu neprezil jediny. Nemam duvod tomu neverit, sousedka mela slzy v ocich, kdyz to vypravela. Ona byla asi jedina, kdo to tehdy povazoval za zlocin. Od te doby s rodinou prakticky nekomunikovala. Bohuzel ani ona uz dnes nezije, aby podala svedectvi.

   Vymazat
  3. Jaké mohl mít sudetští Němci zkušenosti z banderovci. Odsun - 1945 - banderovci sem přišli až po odsunu a řádili především na Slovensku, kde už v té době Němci nebyli. Toto píše nějaký troll, kterého špatně instruovali. Vůbec se s ním nebavte. Je to provokatér a lhář.

   Vymazat
  4. Nemci v lagrech, drahy anonyme. Ti meli zkusenosti s Banderovci, tou ruskou *****, co vrazdila po tisicich zvlast utrpnym zpusobem. V taborechto delali taky.

   Vymazat
  5. Co to je za blábol. Banderovci byli Ukrajinci. Co sem motáte cosi ruského. O jaké lágry šlo. Co s tím mají společného Němci. Proboha, už vám dokonale hrabe, a já myslel, že jste trochu lepší troll, než ti primitivové, co nám se do diskusí občas chodí.

   Vymazat
 37. Dokument režiséra Davida Vondráčka – stejně jako autorův starší snímek Zabíjení po česku – pátrá po zločinech během takzvaného divokého odsunu Němců v době těsně po skončení druhé světové války.

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10311528596-rekni-kde-ti-mrtvi-jsou/211452801380001/diskuse/5 ale jen lidská zrůda může obhajovat zabíjeni po česku, kde jsme jako jediní ze všech jednali jako zrůdy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski21. června 2015 19:27

   Národ Čechů a Moravanů se nemá naprosto zač se stydět. Pár prodejných kreatur falšuje dějiny, stydět by se měli oni, ale protože oni se stydět neumí,
   měl by se s těmito zrádci vypořádat národ.
   Poválečná odplata postihla válečné zločince, německé nacisty všude v Evropě, kde řádili, a kde je po válce pochytali a oběsili.
   Z Čech, Moravy a Slovenska byli multikulturně a civilizovaně odtransportováni domů, do reichu, kam tak úsilovně toužili.
   Jednali jsme s nimi mimořádně slušně, když člověk zváží, jak se zde chovali, nacistická sběř.
   Vytahovali se, jaká jsou nadřazená rasa, a chovali se hůř, než nejhorší barbaři. To zůstane navždy v paměti lidstva a navěky ostudou německého národa. Na tom prodejní falšovatelé dějin nemohou nic změnit, mohou se stydět akorát sami za sebe, a když se budou stydět moc a nebudou to už schopni vydržet, mám pro ně jednu dobrou radu, hoďte si věšák, kreténi.

   Vymazat
  2. David Vondráček točí filmy za německá eura. Proto tak vypadají.

   Vymazat
 38. Tohle jsou proste plky. I v socialistickych publikacich se pise, ze maji byt potrestani Nemci, Madari, konfidenti a zradci. Cili na narodnostnim principu, nikoliv po dokazane vine. Dokonce jsme se to i ucili ve skole a uz tehdy jsem na to (bez uspechu) poukazal. A to jsem nic nevedel o zverstvech, ktere byly horsi nez pachali Nemci. Nemci vedli valku proti bolsevikovi, podle tehdejsich pravidel byl kazdy saboter nebo partyzan zlikvidovan vcetne rodiny. Takovy je uzus v dobe valky, cili Nemci konali v mezich zakona. Stejne tak i vysidleni Cechu a postaveni v teto zemi je dano tim, že tohle je proste nemecka puda a na tom nic nezmenite, i kdyby jste na tomto bezvyznamnem webu plkali sebevic. Vse, co se zde hodnotneho nachazi, pochazi od Nemcu. Proto sem byli pozvani. Bez nich byste dosud behali s ruchadlem, ani hnuj byste nepouzivali. A brzo se to zas konsoliduje do pozadovanych dimenzi, jak kaze zakon.

  Dnes je nutno opet bojovat proti staronovemu nepriteli. Tentokrat jsme silni a vam bude doprano, abyste konecne ukazali, ze nejste jen banda srabu, co umi kvakat u piva. Jsem zvedav, jak se k tomu postavite. V okolnich zemich jsou uz mnohem dal a ochotni za demokracii a svobodu i zemrit. Bohuzel, piti piva asi zatemnuje mozek a zdejsi srabacka flakarna stale nedokaze pochopit jasna fakta. Navic se k vam pridavaji cobolove. Polaci maji pravdu, kdyz vam rikaji Knedlostan a cobolum Vychodni Knedlostan. Dobre radim, vzpamatujte se, dokud je cas.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, co jste tu napsal ukazuje na vaše naprosté právní bezvědomí. Jste cynik, demagog a historický negramot:
   1/ národnostní princip byl ve všech postižených státech nastolen proto, aby nikdy v budoucnosti nemohly být německé menšiny zneužity proti integritě těchto států,
   2/ popravování celých rodin vlastenců, kteří bojovali proti okupantům, jak to dělali nacisté, se neřídilo podle žádného zákona, bylo hrubým porušením mezinárodních úmluv a zákonů, byl to válečný zločin,
   3/ Němci tvrdili, že vedou válku proti bolševikovi, ale popravovali i nebolševiky (Sokoly, čsl. důstojníky, odboj orinetoaný na Anglii atd.)
   4/ vyhnání českého obyvatelstva z pohraničí v říjnu 1938 byla etnická čistka, území patřilo historicky k Čechám, Němci na něm byli národními hosty od dob Přemyslovců, oni toto postavení zneužívali a chtěli mít privilegia herrensvolku (panského lidu).
   5/ vše , co se zde hodnotného nachází pochází z českých rukou, z českých surovin a českých manažerů. Cizinci tu jen bohatli a tyli, vyváděli bohatství země mimo.

   Celá vaše sta't je jedna velká protičeská lež. Když nás - Čechy nesnášíte a nenávidíte - tak na tento web nechoďte. Budou tu ty vaše sproté lži mazat, pane Goebbelsi.

   Vymazat
  2. Je legrace, že tenhle blbec 19.29 se ohání Poláky. Pán je asi Polák, oc by chtěl Spiš a Těšínsko. Polák, který z nenávisti k Rusům byl ochoten uzavřít smlouvu s i Hitlerem, dnes se zaprodal Američanům a opět Němcům. Polláci nás nebudou učit demokracii - měli jsme 1. republiku a oni měli doktátora Pilsuckého a pak Becka. Poláci si myslí, stejně jako tento chorý blb, že bojují za demokracii a svobodu! To je tedy úroveň. A ještě nám mluví do stravovacích návyků. Já mu nesahám na ten jejich bigos nebo na vodku z brambor, tak ať nás ze svých chorobných úvah vynechá! Žádám admina o mazání podobných urážlivých textů.

   Vymazat
  3. Bravo! To je jedine, co umite, mazat. A taky zabijet nevinne, presne jak za bolsevika. Ja se snazim objasnit jednoduchymi argumenty historicka a pravni fakta. Snazim se, aby lide prohledli driv, nez bude pozde. Zasadne nesirim lzi a nekroutim pravni vyklad tak jako vy.

   Tohle uzemi bylo a je nemeckym historickym uzemim coby Kralovstvi ceske a markrabstvi moravske v ramci Rise rimske naroda nemeckeho. Nemeckeho pane/damo, ne ceskeho. Tot cesky preklad, nemecky se tam o zadnych Cesich v nazvu nemluvi, jelikoz tato zeme byla a je Bohemia.

   Vstupem na toto uzemi jen napravili krivdu, k niz doslo v r 1918.

   Nemci popravovali zradce, zaskodniky, sabotery, tot bezny zvyk v dobe valky a je uplne fuk, jestli to byl sokolnik nebo ucitelka.

   Opet se budu opakovat s ruchadlem. Nic, podotykam, absoutne nic nepochazi z ceskych rukou a hlav. Nebyt Nemcu, nic tu neni a vy to dobre vite. Nakonec za bolsevika se to jasne ukazalo, vsechno slo k sipku.

   Jestli jsem vas urazil, je mi to lito, ale nemuzu jinak, kdyz se jedna o pravdu. Pokud se ji nedokazete postavit, je mi vas lito dvojnasob. Tim mazanim to jen dokazujete.

   Vymazat
  4. V diskusi pod tímto článkem nikdo žádný text nesmazal. Opakuji to již potřetí!!! I když některé sudetoněmecké lži by si smazání zasloužily. Naštěstí čtenáři mají argumenty i trpělivost a na hrubé nadávky, bohudík, zatím nedošlo.

   Vymazat
 39. No vida, anonym 19:29 je dokonalým potvrzením oprávněnosti odsunu německého živlu z českých!!! území. Být tu dnes takových více, tak zase řešíme (sudeto)německou otázku. Vítězné velmoci i naše tehdejší vláda měli pravdu.
  Moji rodiče, na základě vlastních zkušeností a zážitků, vychovali nás.Já to předal svým dětem, a jestli se dožiju, tak osobně vysvětlím příčiny a následky německého nacionalismu, fašismu, rasové nadřazenosti a nenávisti, i mým vnukům. Aby byli varováni, a připraveni.
  Ostaně, myslím že dnes jsem zahlédl v televizi dokumentární film o hromadném vraždění českých obyvatel SSmany z jejich elitní školy v Praze ještě 6.května 1945. Napsat že konali v mezích zákona může jen nacistický dobytek. A jestli se vejtaho nebojíš a cítíš se zase silný. tak vystrč neanonymně hlavu. Garantuji ti, že ti ji urazíme až u samé prdele. Hovado fašistické. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám doma na podobný nacistický ksindl flintu. Jdu ji zkontrolovat a přemazat. Cítím, že se bude hodit.

   Vymazat
  2. Jak vidim, nedokazete prijmout fakta. Nikdo nebyl z meho okoli v NSDAP, nikdo nesympatizoval s nacismem ohledne eliminace Zidu. To bylo skutecne spatne, ze tomuto bolsevickemu, ruskemu nesvaru nedokazali Nemci zabranit. Ale pri vasich nenavistnych reakcich zjistuju, ze nazory na Cechy asi menit tak rychle nebudu. A to jsem si zacal myslet, ze se vse konsoliduje. Jenze je tady riziko, ze podobnych jako vy, bude asi vic.

   Vymazat
  3. To, co koalice na brněnské radnici provedla, to je vlastizrada! Brněnští pravdoláskaři slouží sudeťácké lži a nenávisti!!!

   Vymazat
  4. Náckové jako ten 20.21 jsou nepoučitelní. Nedivím se našim dědům, kteří je znali víc a líp, že na ně vzali flinty. Co si to individuum představuje pod pojmem 'konsolidace'. Asi něco na způsob Heidrichiády, že?!

   Vymazat
 40. Dobře, že jsme je vysídlili, šli darebáci, které by podle zákonů čekal kriminál, či provaz. My jsme je jenom vysídlili. Slušní mohli zůstat. A´t si ti místní profašounci přečtou dekrety. Kapitulovali? Kapitulovali a BEPODMÍNEČNĚ!!! Tedy - vydali se plně a bez podmínek do rukou vítěze, chamraď nacistická. Snad si mysleli: "Chtěli jsem Vás jenom vyvraždit,nepovedlo se, tak si dáme kafe, cigáro a počkáme, až se dáme do kupy a možná se nám to příště povede." Klobouk dolů před Čechy, za ta svinstva oplatili jen vysídlením. Možná, že až tak shovívaví být neměli.
  Zákon č. 292/2004 Sb., stanoví: "Edvard Beneš se zasloužil o stát."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně. Kdyby mi takové sudeťácké a velkoněmecké žvásty chtěl někdo říkat do očí, dostal by okamžitě pěstí.

   Vymazat
  2. Anonyme 18.05 : Vy jste úplně na hlavu. Jakto, že musel Beneš odejít, že mu šlo o život ? A komu v této hnusné válce o život nešlo ? A že šli mladí dobrovolně k letcům ? Byla válka, byli odvedeni. Povinně do války. Jak píši na začátku : Vy jste na hlavu.

   Vymazat
 41. Víte, když tak čtu tuhle diskusi, nemůžu jako tvor těžce poznamenaný právní profesí nevidět různá vyvracení jablek hruškama (není pravda, že jablek bylo 10, protože hrušek bylo 5, není pravda, že jablek bylo 10, resp. nemusím tomu věřit, dokud mi nepřinesete notářský zápis, není pravda, že jablek bylo 10, protože hrušky jsou lepší, není podstatné, zda jablek bylo 10, protože zákon umožňoval vlastnit až 15 hrušek, atd.). Konečně podobná argumentační zvěrstva se mezi právníky běžně praktikují s drzým čelem a Kesudisova věc je jen poslední příklad v řadě.

  Zde je to ale hlavně spíš o tom, že se těch jablek a hrušek stůj co stůj držíme, i když nám musí být v hloubi duše a selského rozumu jasné, že se tím dokazuje prd. To už se mi víc líbí přímočarý názor včetně připravenosti ho podpořit pěstí.

  Přímé vzpomínky nemám. Jeden dědeček byl za války nejdřív v krimu, pak v lágru. Ač komunista (a před tím legionář), podílel se na činnosti "buržoazní" skupiny a měli chlapci to štěstí, že se k ničemu reálnému nedostali, než je sebrali ještě za Neuratha, čiže soudil ho víceméně normální trestní soud a po heydrichyiádě se s další várkou "jenom" dostal do lágru, ale přežil, i když jak vzpomínal, občas to bylo o fous a nebyla to "jejich" zásluha. Zato tátu (tehdy 14) někdy v době třešní úrody 1945 nezastřelil jako psa místní velký gardista, v době protektorátu údajně svině kluzká, zřejmě jen proto, že byl příliš ožralý, aby se trefil. Důvodem bylo, že táta šel na ty třesně s německým vrstevníkem, čímž se dopustil nečeho jako prznění rasy a zasluhoval tedy spravedlivého trestu (kluk byl mimochodem z rodiny, která babičce potají pomáhala a v kraji bylo Němců vůbec poskrovnu, to už tam před válkou spíš byli německy mluvící Židi).

  Co to ale dokazuje o Češích a Němcích vůbec, případně Benešovi a odsunu ? Naprosto nic. Mohl bych pokračovat a takových vzpomínek bychom tu asi nasbírali hodně a leckdy zajímavých i dojemných.

  Beneš jednal jako politik. Jako politik jednal v zájmu českého národa. Jako politik občas jednal cynicky. To se nevylučuje. Ani "legalistické" argumenty nemohou vyvrátit, že nějaké jednání je například morálně sporné. Benešova úvaha o Sudetech byla cynická a efektivní. Beneš (jenom) pro její cynismus není morálně lepší ani horší než Churchill nebo Stalin.

  "Krev" je abstraktní kategorie. Politik ví dobře, že když řekne "krev", přijdou v praxi i mučení, znásilňování, vraždy nevinných. Vždycky to tak bylo a dá se to v nejlepším případě omezit. (Tady bych mohl dát další exkurs, jak jinému pamětníkovi pomohl zabránit zbytečnému lynči a zřejmě i zachránil život až důstojník Rudé armády s dvěma Ivany - podle jeho slov Sověti excesy ve vlastních řadách, které taky (nutně) byly, většinou trestali zcela nemilosrdně - ale nebudu se rozepisovat:-). Dnešní politici ostatně, na rozdíl od dob Benešů, už "krev" ani nahlas neříkají. Odnaučili je to PR poradci, důsledky ovšem jsou stejné.

  Má ale politik právo nejednat ? Měl snad Beneš zaujmout pózu jakéhosi malého Gorbačova nebo Havla 40. let ? Jakpak bychom na něho v takovém za vlasy totálně přitaženém případě asi vzpomínali ?
  (pokračování)

  OdpovědětVymazat
 42. (pokračování)
  Obhajovat protiněmecké excesy po osvobození je zbytečné. Popírat je, to je prostě hloupé. Už jenom proto, že k nim dochází vždycky, takže bychom byli jako Češi naprostá nenásilná výjimka, jacísi šimpanzi bonobo lidského rodu :-) Samozřejmě má smysl vést polemiku o jejich rozsahu, protože druhá strana je bude účelově nafukovat.

  Jakékoli excesy se ale netýkají legitimity odsunu. Ani případná debata o délce smyčky na hrdle K.H. Franka nemůže zpochybnit platnost a legitimitu, ale ani morální oprávněnost hrdelního rozsudku.

  Obchodníci se sudeťáctvím (opět: o nic jiného než o kšeft a moc "aktivistům" nejde, obyčejní potomci Sudeťáků se už většinou nechtějí vracet, ale vztah ke kraji předků mají často veliký a na tom taky není nic špatného: jenže: pokud vám někdo nabídne, že byste taky mohli dostat nějaké zB cenné papíry, se kterými byste vůbec nepočítali, ale helfly by, jako odškodné za majetek předků ? kolik lidí hrdě řekně : ne, toho já nemám zapotřebí ? -- takže je třeba mlátit po rukou ty, skrze něž pokušení přichází).

  Z morálního hlediska je znásilněná a zabitá Němka, Češka, Ruska pořád to samé. Jedna nebo deset. Je to svinstvo, za které patří bez milosti a bez rozdílu stavět ke zdi, ale hned. Po sedmdesáti letech už žádná spravedlnost není, ani odpuštění, ani omluvy.

  Není ani možné si v rámci piety říkat, jak by to bylo krásné, kdyby k odsunu nedošlo a všichni jsme tady žili v klidu a míru jak holubičky. Tohle může říkat v lepším případě blbec, v horším gauner. Tohle po všem, co se stalo do odsunu, skutečně nešlo. S reálnou možností, že excesů by bylo daleko víc právě v případě setrvání neměeckého obyvatelstva tam, kde bylo.

  Je třeba mít odvahu si říci: Při "odsunu" k excesům samozřejmě docházelo a docházelo k nim nutně, jako k nim dojde při každé válce, při každé revoluci a vůbec při jakémkoli masovém zásahu do života lidí, spojenému s použitím institucionalizovaného násilí. Míra, v jaké se tak dělo, může a musí být předmětem zkoumání historiků. Nesmí ale být předmětem politického nátlaku pro dobu současnou nebo (nejprve, pro začátek) citového, sociálně psychologického vydírání. To je čistá lumpárna a její propagátoři jsou gauneři. Žádná míra excesů, ani sebeodpornější jednotlivé případy, kterým se třeba dalo zabránit, (ani vědomí, že k excesům nutně dojde) ale nemohou zpětně zpochybnit politické rozhodnutí o odsunu, jeho právní platnost, ale ani morální legitimitu.

  Je to ošklivé ? Bylo by pohodlnější, kdybychom mohli vlastní svině zapřít ? Ano. Já se radši ptám těchhle aktivistů, zda jsou ochotni omluvit se obdobně například Srbům za bombardování jejich země, nebo aspoň za excesy, ke kterým při něm nutně došlo. Naše diskuse tím ovšem většinou rychle končí.

  V.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vynikající shrnutí podstatného. Souhlasím, a chápu to stejně. Děkuji za příspěvek a názor. J.B.

   Vymazat
  2. Pane V.R., moc slov o nicem. Pravnik obvykle mluvi k veci v logicke souslednosti, s odvolavkami na zakony. Jedine maso, co jste vsunul mezi omacku, je: "... jednotlive excesy se netykaji legitimity odsunu..", coz pred vami vyslovil p.Dvorak.

   Nesouhlasime s legitimitou tzv."odsunu" na zaklade toho, ze se nejednalo o odsun, ale pripravovanou genocidu, coz je uplne jina pravni kategorie. Genocida probihala primo na miste zvlast mucivym zpusobem, coz bylo mnohem horsi, nez co delal Eichmann a Himmler s Zidy. Jelikoz u nich to byl napred onen odsun, tzn.poklidne presunuti casti obyvatelstva a k excesum dochazelo az v lagerech. A ani tehdy se tech nejhorsich neucastnili Nemci, ale Rusove tam pracujici, coz je vseobecne zname.

   Genocida proto, ze se jednalo o ohromne mnozstvi obyvatelstva z jednoho maleho uzemi, coz do teto doby bylo navzdory zkusenostem neslychane. Gratuluji vasemu narodu, jez se na vrazdach ucastnil v hojnem, vetsinovem poctu. To nemluvim o uloupenem majetku, ktery jste nasledne splundrovali. Po vas se neceho podobneho uz dopustili jen Srbove.

   Vymazat
  3. Postoj Moskvy vyvolával u čs. vlády dojem, že k vyhnání může dojít i bez souhlasu západních mocností. Z jednání s vrchním velitelem Rudé armády v Německu, maršálem Žukovem vyplynulo (zpráva Clementise vládě 10. 7. 1945), ž
   „je ochoten přijmout milion, popřípadě též dva miliony Němců z Československa“

   Spojenecká kontrolní rada také zmařila starší české plány poslat mladší ročníky čs. Němců na nucené práce do SSSR. První zprávu o této dohodě mezi ČR a SSSR přinesl list Yorkshire Post již 16. 9. 1944. Později, 29. 6. 1945, City and East London Observer upřesnil, že se jedná o muže mezi 18 a 38 lety.

   t3. 11. 1944 z BBC vyzýval obyvatelstvo obsazené ČSR ministr národní obrany generál
   Sergej Ingr: „Až přijde náš den, tak celým národem zazní bojový pokřik husitů: bijte je, zabíjejte, nenechte nikoho naživu! Každý musí sáhnout po vhodné zbrani, aby zasáhl Němce. A když nebude po ruce střelná zbraň, pak jakákoliv, která bodne nebo zasáhne.” Výzva člena československé exilové vlády k zabíjení byla navýsost odporná a odsouzeníhodná, zejména když směřovala proti ženám, dětem a starým lidem – muži byli na frontě nebo v zajetí.
   Beneš v květnu 1945 v Československém rozhlasu vyzývá: „Ničte Němce na potkání, všude, kde je naleznete!“
   H. Koželuhová (lidová strana) říká: „máme oprávněný důvod nepovažovat Němce za lidi“. Tisk národně socialistické strany píše: „každý Němec, ať byl od nacistů zavřen nebo nikoliv, nebyl za první republiky ničím jiným než germanizátorem naší země

   Beneš se několikrát zmiňoval: „chceme vybít a vyhnat ty Němce, kteří se provinili“.

   nejen nemci
   První deportace Chorvatů proběhly v letech 1946-47. Byly jim zkonfiskovány statky a pobytem přikázáni do okresů Olomouc a Vyškov. Nevyhnaný zbytek byl sestěhován do tří vesnic v mikulovském okresu. V polovině roku 1948 přišla řada i na ně. Alespoň už měli možnost směny nemovitého majetku za majetek v místě přesídlení. Byli ale „rozptýleni“ do 118 obcí. Zásah do jejich života to byl značný – ve svých původních domovech na jižní Moravě pěstovali kukuřici a vinnou révu, v novém bydlišti byli konfrontováni se zcela jinými, podstatně drsnějšími klimatickými podmínkami

   Mnohé z těch, kteří takto vyzývali k teroru později postihl teror stalinistický
   ==================================================================================

   Vymazat
 43. KONECNE SE OZYVAJI TAKE ROZUMNE HLASY A MELY BY BYT TAK HLASITE ABY SE KONECNE PRESTALY HLEDAT LZIVE DUVODY PRO VYHNANI -

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lživé důvody? Jste blbec nebo gauner? Důvody jsou pořád ty samé, a v příspěvku V.R. jsou naznačny. Odsun byl v zájmu českého národa. V zájmu jeho přežití, existence. Právě skončené válečné šílenství k tomu dodalo legitimitu. Hotovo a dokonáno. Cokoliv dodávat nemá smysl. J.B.

   Vymazat
  2. Anonym 13:51. Jste nacista jak vysity! Zajem naroda vyvrazdit druhy narod na jeho rodne pude a uloupit majetek? To je horsi nez ve Rwande! Ale co se u Cecha tomu divim. Grazlove jako vy se nesmi volne pohybovat na verejnosti. Bohuzel je vas az 10 milionu.

   Vymazat
  3. I kdyby jste se podělal vzteky do kopce, nezměníte historická fakta. Nemecký národ ve jménu rasové nadřazenosti chtěl vyhubit a zlikvidovat , vyhnat z rodné půdy,m.j. národ český. Nebyli jsme jediní. Aby se to už nikdy nemohlo opakovat, muselo!!! dojít k odsunu potenciálních německých násilníků , vrahů a lupičů z českých a moravských zemí. Slovensko mělo obdobný problém. Vaše provokace a obracení pravdy naruby je právě tím potenciálem, který opět vyvylává ducha revanšismu, nenávistli, otevírání starých ran a křivd. Já jsem vlastnec a patriot, ale jsem schopen uznat i nepříjemná fakta.
   Ale vy jste revanšistický nácek, který nechce pochopit, že nadvláda tzv. vyvolené německé rasy skončila s porážkou Německa ve druhé světové válce. Ostatně soudím, že i proto je do dnes Německo, de fakto okupovánou americkou armádou. Takže násilnický gauner jste spolehlivě vy. J.B.

   Vymazat
 44. JELIKOZ JSEM PAMĚTNÍKEM TÉ DOBY A VĚTŠINA JIŽ NEŽIJE PROSÍM REDAKCI ABY TENTO NÁZOR DALI K DISKUSI DĚKUJI
  JAROSLAV PATRMAN

  OdpovědětVymazat
 45. AT DA REDAKCE TĚMTO LIDEM TYTO OTAZKY KTERE DOKAZUJI PROC JE DOSUD UMĚLE UDRZOVANÁ NENAVIST VUČI NĚMCUM

  A- PROC NASE REPUBLIKA PO ZISKANI ASTRONOMICKÉHO MAJETKU PO ODSUNUTÝCH NEBYLA BOHATŠI NEZ JINÉ ZÁPADNI ZEME KTERE BYLY TAKE OBSAZENE NĚMCI
  B-PROČ JSME NEVYUZILI MOZNOSTI ZE CESKO NEBYLO VALKOU VUBEC POSKOZENE A VSECHNY STATY BY OKAMZITĚ ŽÁDALY TY VÝROBKY KTERÉ BYLY ZEJMÉNA V PRUMYSLOVÉM POHRANICI A MOHLI JSME IHNED VYRÁBĚT
  C-PROC STÁT KTERY TVRDIL ZE KONFISKACE MAJETKU NĚMCU
  JE PRINOSEM PRO STAT A KDO TO ROZKRADL

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ROZKRADLI TO TI, CO MAJI NEJAKY VZTAH K TĚM CO
   KRADLI, LHALI,PODVADELI A ZABIJELI
   PRAVĚ TI JSOU NEJVĚTŠIMI NEPŘATELI NĚMCU

   Vymazat
  2. Tu nenávist k němcům, starý pane, vyvoláváte jenom a jenom vy a podobní kreténi, jako anonym, 17:08 či 15:08. Ve městě , kde žiji, jsou ještě pamětníci, kteří odsunuti nebyli, jezdí k nám na návštěvu ti,(i potomci) co odsunutí byli, nebo odešli dobrovolně. Máme výborný partnerský vztah s přátelským městem v Německu. Nikdo se už nechce v ničem nimrat, nikdo nechce po nikom omluvy, naopak se dozvídáme pravdu o svinstvech z obou!!! stran. Je 70 let po válce. Co se stalo, nejde odestát, a buď budeme přátelsky spolupracovat, a nebo se necháme vyhecovat od takových neřádů, jako jste vy a vám podobní, a zase se budeme nenávidět a rvát. Zatím se umíme domlouvat a bavit jako rovný s rovným. Pokud nám, čechům, bude opět někdo permanentně předhazovat, že jsme neschopní podlidi, a za všechno vděčíme německému nadřazenému živlu, dopadne to zle. Tak už se na to, vykašlete. Žádná, ani faktická ani umělá nenávist k němcům se v české republice nepěstuje. Vyvoláváte ji vy. A závěrem, omlouvat se nikomu nebudeme, a nikomu nic "vracet" také ne, už ani omylem. Jestli vám vadí, že jste se do dnešního dne nedokázal smířit s nevyhnutelným osudem, dožijete a umřete holt ve vlastní nenávisti. My, a naši němečtí přátelé chceme žít v míru. J.B.

   Vymazat
  3. Československo po válce bylo zbídačenou zemí. Přešla po něm fronta, těžký strojírenský a chemický průmysl byl vybombardovaný Američany, německý majetek byl zabaven jako forma válečných reparací, zbytek reparací nám Německo dluží dodnes. Německo se zvedlo po válce díky Marshalovu plánu. Účast na něm nám Stalin zakázal. Pán co tu dělá advokáta sudetským Němcům je neinformovaný, překrucuje fakta a vyslovuje i úplné lži. Já jsem nic neukradl, nikoho jsem nezabil, mám v Německu kamarády a jediní, kdo kazí naše vztahy s Německem jsou sudeťácké organizace a jejich funkcionáři. Naštěstí tlustý Hitler Posselt - jedna z jejich hlav - už není europoslancem. I sami Němci posílají sudeťáky do ztracena. TAk jim tu nedělejte reklamu. Je falešná a stojí na lžích.

   Vymazat
 46. otazník pro Tomáše Pecinu - Ceši vs Sudetští Nemci -

  http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/dotaznik-pro-tomase-pecinu-cesi-vs-sudetsti-nemci.html

  OdpovědětVymazat
 47. Národovci a schvalovatelé odsunu se rádi odhánějí právem na odvetu, biblickým "oko za oko, zub za zub". Písmo má však na mysli ztrestání konkrétních viníků, nikoli právo pomstít se i na nevinných v rámci kolektivního trestu (jakési novodobé hromadné krevní msty). A že jsou Němci jeden nedílný národ? Základem národa je rodina. Je to jako by se někdo nějakému jedinci mstil na jeho nevinných dětech řka, že je to kolektivní trest, protože celá jeho rodina pak smočí dlaně v slzách a bude spravedlnosti učiněno zadost (kolektivní trest pro rodinu, čili klanová krevní msta). Berme to jako takový malý cynický, avšak vysoce příhodný vzorec!
  http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/odsun-stara-pravda-nerezavi.html

  OdpovědětVymazat
 48. Prokop Drtina
  v červenci 1944 tlumočil domů Benešův rozsáhlý vzkaz, bylo v něm mimo jiné: „Nelze však dnes definitivně říci, že by celé více než tři miliony Němců mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy. Touto cestou bude možno snad se jich zbavit jen z části, snad maximálně asi dvou milionů... Je třeba, abychom si mnoho vyřídili sami hned v prvních dnech po osvobození...“ Vysvětlil pak, co se tím míní: „Aby bylo v revoluci

  Adolf Hoffmeister
  psal v květnu 1939 Hubertu Ripkovi: „Nikdy už nechceme nekrvavou revoluci. Nikdy neočekávaná slova krutosti a pomstychtivosti jsem slyšel od lidí, od kterých jsem prostě nemohl očekávat tak jednoznačný výraz přesvědčení. Věšet! Neodpouštět.“
  Politické ústředí (PÚ) v listopadu 1939 v depeši do Londýna: „Národ dnes žije nadějí jen na pomstu a tu si nedá vzít, své staré účty si musí vypořádat

  Československý vojenský a letecký atašé v Londýně pplk. Josef Kalla v memorandu z ledna 1940 sice považoval za bláhovou naději, „že Češi vyvraždí a vyženou Němce z ČSR dříve, nežli my se vrátíme do vlasti“, za reálné pokládal snížení počtu Němců méně než o 10 %, ale navrhoval: „A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů: (a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily

  OdpovědětVymazat
 49. Cerven 1945: tisíce pražských sadistu ubíjejí Nemce v ulicích

  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cerven-1945-tisice-prazskych-sadistu-ubiji-nemce-v-ulicich_344524.html#.VYmGNlLw76h

  OdpovědětVymazat
 50. zrejme jste o tom nikdy neslyse
  Masakr na Švédských šancích
  http://www.sinagl.cz/z-korespondence/5275-ocity-svedek-masakru-na-svedskych-sancich-vypravi-nedopsany-denik.html

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1021224614-masakr-na-svedskych-sancich/20032222477
  Reportéři ČT: Ani zlo nacistů nás nezbavuje povinnosti mluvit o Postoloprtech

  Kdy si konečně přiznáme i vlastní zločiny a začneme o nich veřejně mluvit…?!

  Řekni, kde ti mrtví jsou

  Smíření Němců a Čechů

  Znám místa masových hrobů, je jich hodně

  PŘÍPAD DANUBIUS

  Očitý svědek masakru na Švédských šancích vypráví – nedopsaný deník…

  Němci se za své zločiny omlouvají a konají 70 let. Kdy se konečně omluvíme a začneme konat i my?!

  Jan Urban: Zapomenutý masakr, při kterém bylo zavražděno více lidí než v Lidicích

  OdpovědětVymazat