Reklama

pátek 26. června 2015

Český lékař žijící ve Velké Británii na konkrétních příkladech ukazuje, jak probíhá islamizace této kdysi hrdé evropské země. Neuvěříte!

Vladislav Rogozov
26.6.2015  blog autora

Postupující islamizace Británie je zdrojem nepřeberného množství absurdních zážitků. To, co by se za jiných okolností dalo vydávat za téměř humorné historky, však vyvolává spíše smutek a mrazení v zádech. Z tohoto zlého snu se totiž nedá probudit. Stará dobrá Anglie umírá v přímém přenosu.


Zdejší absurdita už dosáhla takových rozměrů, že jsme tu svědky třeba toho, jak státní inspekce trestá vynikající školu za to, že je příliš etnicky anglická nebo třeba toho, jak se angličtí radní v anglickém městě zdráhají vyvěsit anglickou vlajku – jen proto, aby neurazili cítění svých muslimských spoluobčanů. Je důležité šířit informace o dění v Anglii, protože jestli budeme jednou podobné věci zažívat i v České republice, nebude už cesty zpět.

Po napsání posledních dvou článků („Neberme si příklad z Británie...“ a „Jak jsem viděl starou dobrou Anglii...“) jsem dostal několik podnětů, abych uvedl také nějaké osobní zážitky z probíhající islamizace.

Na úvod jen řeknu, že jsme se sami před lety přestěhovali z centra Sheffieldu na předměstí, kde nežije muslimská populace. Vesnice a okraje města jsou totiž už jediným místem, kde je možné se s islámem denně nesetkávat a kde je ještě možné zažít tradiční anglickou společnost. Místní hospůdky, hudební akce, fotbal - tam všude jako by se čas vrátil zpět před éru multikulturního šílenství. Je však jen otázkou času, kdy i tento svět navždy zmizí v multikulturním, či přesněji islamizačním kotli. I kdybych o tomto faktu sebevíc přemýšlet nechtěl, každý jednotlivý den v práci či ve městě mi zdejší realitu připomene se sílící naléhavostí.

Zde tedy uvádím několik postřehů, jak takový všední den s islámem vypadá. Tak rozhodně mě už například nezaskočí, jak často každý den v práci vyslovím jméno Mohamed nebo kolik zahalených žen kolem sebe zrovna vidím (zdravotnice, příbuzní, pacientky). Není výjimkou, že těch zahalených je v daném okamžiku více, než prostovlasých. Pokud vejdu do šatny a tam se zrovna některý kolega klaní na rozprostřeném ručníku s obrázkem Mekky, je to v pohodě, prostě dělám, že si ho nevšímám. Takový je prostě kolorit „moderní“ britské společnosti.

Mírný problém v každodenním životě ale už mohou představovat určitá praktická omezení. Tak například, pokud si chce někdo objednat brzy ráno taxi a je zrovna ramadan, má smůlu. Dispečerka jen milým hlasem doporučí, ať si raději zajistí alternativní dopravu, protože všichni řidiči jsou muslimové a prostě nepracují. Nebo takový nákup v supermarketu. Pokud má někdo v košíku třeba slaninu a pivo, může se mu stát, že ho muslim u pokladny odmítne. Takový zákazník pak musí vystát ještě jednu frontu, tentokrát k nemuslimskému pokladnímu.

Jednou z mála pozitivních dopadů islamizace je, že se dá ušetřit čas i peníze za cestování. Když někdo kupříkladu touží po exotice a chce vidět, jak vypadá život třeba v takovém Pákistánu, vůbec nemusí do žádného Pákistánu jezdit. Stačí se projet některou z muslimských čtvrtí tady. Vše je téměř identické - včetně lidí, kostýmů, obchodů, hudby, jídla, pořádku i bezpečnosti.

Pokud byste při takové poznávací jízdě poslouchali BBC 4, můžete si vyslechnout (stejně jako já před několika dny) příklad současné dramatické tvorby. Hlasatel dílo uvedl jako úsměvnou komedii z muslimského prostředí s názvem „Dokud nás džihád neorozdělí“. V této hře se moderní muslimská žena postupně dovtípí, že její snoubenec je terorista a rozmlouvá mu jeho plán odjet bojovat proti nevěřícím na Blízký východ. Přesvědčuje ho tedy, že džihád za práva muslimů prý lze vést i mírnějšími prostředky v jejich každodenním životě tady doma v Británii. No prostě, komedie k popukání. Až mi z toho smíchu běhal mráz po zádech.

Pozadu v trendu smiřování se s islamizací nezůstává ani televizní BBC (důsledek proislámské politiky a rostoucího počtu muslimských zaměstnanců). Zcela nedávno jsem tak večer sledoval pořad „Udělejte ze mě muslimku“ (Make me a Muslim). V tomto svém původním pořadu BBC představuje portréty britských dívek, které konvertovaly k islámu. Každý měsíc zde totiž konvertuje k islámu několik set až tisíc bílých Britů, k islámu konvertovala například i švagrová bývalého premiéra Tonyho Blaira. I sama BBC proto zřejmě usoudila, že je potřeba britskou společnost na tento fakt připravovat, aby byla probíhající kulturní změna co nejhladší.
Návrh nové evropské policejní uniformy :-D))

A mohu přihodit několik historek z práce. Před několika dny jsem sloužil na jednotce resuscitační péče. Jde o oddělení plné nejmodernějších přístrojů, kde se léčí ti nejvíce nemocní pacienti. Uprostřed rušného dne zazvonil u dveří oddělení zvonek a jelikož jsem byl zrovna nejblíž, otevřel jsem. Za dveřmi stál bradatý muslim v hábitu. „Dobrý den. Máte u nás příbuzného?“ zeptal jsem se. „Ne,“ odpověděl muž bez pozdravu, „nemůžu najít mešitu, kde je tu nejbližší mešita?“ Když jsem mu řekl, že nevím, tak on na to, že ho to u nevěřícího nepřekvapuje a ať mu tedy rychle zavolám nějakého muslima. Tento požadavek jsem odmítl a rozloučil se. Než se před ním zavřely dveře, stačil ještě zavolat: „Aláhu akbar! Brzy budete všichni vědět, kde je nejbližší mešita. Aláh je veliký!“

V univerzitní knihovně jsem potkal kolegu z nemocnice. Povídali jsme si o práci a potom přišla řeč i na politiku a na poslední události v Sýrii. Osmělil jsem se a zeptal se ho, co si myslí o krutosti islamistů. Úplně se rozohnil: „Ale vždyť oni přece nemají letadla. Jak se můžou bránit?! Kdyby na ně Amerika neútočila, nikoho by nepodřezávali, to je přeci jasný ne?!“ „Nevím, Mohammede. Mám trochu obavy, jak to všechno bude pokračovat...,“ odpověděl jsem mu. „Ale to vůbec nemusíš! My to tady za nedlouho všechno převezmeme. A to bude pořádek, to uvidíš. Žádní opilci, žádná dekadence! Nakonec budete všichni rádi.“ Odmlčel jsem se: „Hmmm...a až to tady, jak říkáš, převezmete, budou pak muset všichni konvertovat na islám?“ „Ale vůbec ne,“ řekl nahlas a rozesmál se. „Klidně můžeš zůstat kuffar! Ale budeš mít daleko větší daně, samozřejmě. Takže nakonec bude i v tvém nejlepším zájmu, abys islám přijal. Aláh je veliký! A i pro rodinu to tak bude lepší. Ničeho se neboj, pomůžeme Ti, budeš šťastný!“

To všechno jsou sice věci, které mě stále ještě poněkud zarazí, postupem času je však pomalu přestávám řešit. Tak to prostě je, Británie se stává islámskou zemí a já to nezměním. Daleko silněji a osobněji však vnímám dopady islamizace na životy konkrétních lidí, které znám. Uvedu namátkou několik příkladů (jména jsem pozměnil).

Tak třeba Janet, jedna z našich sestřiček, si mezi řečí posteskla, že její šestnáctiletý syn začal nedávno brát drogy. Dříve miloval sport, jeho muslimští spolužáci ho však kvůli tomu tak šikanovali, že sportování nechal. Janet si stěžovala ve škole, ale bezvýsledně. Nemůže prý vystupovat proti zájmům etnické menšiny (i když v tomhle případě muslimové tvořili ve třídě etnickou většinu). A za nějaký čas její syn začal brát. Drogy prý dostává od pákistánských dealerů.

Anestezioložka Ruth, moje kolegyně, mi nedávno vysvětlovala, proč jezdí do práce v čepici. Před lety ještě dojížděla na kole, ale jak v okolních čtvrtích přibývalo muslimů, necítila se bezpečně a začala jezdit autem. Pak se začala bát i v autě, protože na ní jako na nezahalenou ženu-řidičku sprostě pokřikovali. Proto teď jezdí v autě a ještě v čepici.

Mladá policistka Helen, sousedka přes ulici, má zase jiný příběh. Jednou při silniční kontrole Helen zastavila rychle jedoucí auto. Řidičem byl muslim. Pokutu zaplatit odmítl a následně si na policistku stěžoval, že prý ho zastavila z rasových důvodů – šlo prý o šikanu, protože byl muslim. Nepomohla jí obhajoba, že byla tma a že nemohla vidět, kdo auto řídí, spolujezdci samozřejmě potvrdili řidičovu výpověď. Pokutu tedy nakonec musela platit Helen - za projev rasové nesnášenlivosti. Od policie se před časem rozhodla odejít.

Sanitář Martin mi vyprávěl o malém městečku Market Rasen, které leží na východ od Sheffieldu a kde má příbuzné. V městečku mají základní školu, kterou milují děti i rodiče. Minulý měsíc vydala státní školní inspekce (Ofsted) hodnotící zprávu, která potvrdila, že škola funguje výborně a dosahuje vynikajících učebních výsledků. Přesto inspekce odmítla dát škole celkové ohodnocení „vynikající“ a snížila ho na „dobrá“. A jaký tedy objevili nedostatek? Škola je prý příliš anglická a příliš bílá (chodí do ní totiž téměř výlučně bílé anglické děti). Slovy inspekce – „škola selhala v tom, že nezajistila, aby její žáci porozuměli kulturní různorodosti moderní britské společnosti a zakusili tak na sobě bezprostřední interakci se svými protějšky z odlišného etnického pozadí“. Martin mi říkal, jak jsou tam lidé zklamaní a bezradní. Nejsou žádní rasisti, škola si děti nevybírá dle barvy pleti nebo původu. Do jejich městečka však prostě zatím větší vlna přistěhovalců nedorazila. Co prý tedy mají dělat? Mají si tam rychle nějaké muslimy pořídit?

Do kostelíka stojícího na vršku v naší vesnici dojíždí farář Matthew. Je to prostý a moudrý člověk, bývalý ocelářský dělník. Když paní Thatcherová zavřela v osmdesátých letech v Sheffieldu ocelárny, překvalifikoval se na faráře a druhou půlku života tak tráví ve službě na farnostech v okolí. Mluvili jsme spolu nedávno o vánocích a tradicích. Mimo jiné mi řekl: „Víš, ale nemysli si, že to takové u nás bylo vždycky. Ulice bývaly plné lidí zpívajících koledy. To se ztrácí. To je všechno ta politická koreknost. Tu jsme dříve neměli...“ Pak mi vyprávěl, jak každým rokem ubývá vánočních tradic a křesťanských symbolů, protože tradiční vánoce prý mohou urážet cítění muslimů (a mnoho muslimů už také proti slavení vánoc veřejně protestovalo). Od připomínání vánoc na pracovišti ustupuje i řada zaměstnavatelů, v některých čtvrtích lidé už nedávají do oken vánoční výzdobu. Často za tímto trendem stojí i sami horliví úředníci magistrátu, kteří dělají vše pro to, aby se nic nedotklo muslimského cítění. Jistou úlevou tak prý bylo, když sama Muslimská rada Británie (The Muslim Council of Britain) vydala prohlášení, že vánoce nejsou zakázány a že všichni, kdo vánoce chtějí slavit, si prý mohou normálně koupit stromeček i krocana. Rada pak vzkázala i muslimům, že by se neměli cítit slavením vánoc uraženi, protože Ježíš byl přece prorok islámu. „Nevím však, jak to bude vypadat za dalších deset či dvacet let,“ dodává ustaraně Matthew, „já už tu asi nebudu, ale co ti ostatní...“

Dalším symbolem, který se dotýká cítění muslimů je samotná anglická vlajka – kříž Svatého Jiří. I sami někteří Angličané už mají obavy, že jejich národní vlajka by mohla být vnímána jako rasistický symbol (vyvolává prý u muslimů nepříjemné vzpomínky na křížové výpravy). V některých obcích se dokonce zastupitelé rozhodli vlajku raději vůbec nevyvěšovat, aby se tak nedotkli cítění svých muslimských spoluobčanů. Ano, zdejší absurdita soužití s muslimy dosáhla takového stupně, že se (někteří) Angličané v Anglii obávají vyvěsit anglickou vlajku.

Koho z místních by před lety napadlo, že něco takového budou zažívat ve své vlastní zemi? Neznám zde žádného Angličana, který by si takový vývoj přál. Nikdo z politiků se tu původních obyvatel nikdy neptal, jestli si přejí, aby se Británie stala islámskou zemí. A přesto se to děje. Dle oficiální zprávy Národního statistického úřadu (the Office for National Statistics - ONS), publikované dne 16.5.2013, bude islám ve Velké Británii dominantním náboženstvím již za dvacet let.

Místní lidé jsou zde jako opaření. Naprostá většina z nich se na veřejnosti bojí o muslimech otevřeně promluvit a od tématu uhýbají, nebo jen zmateně opakují naučené fráze o pozitivních dopadech multikulturalismu. Pokud se jich však zeptám v soukromí, mají naléhavou potřebu o nechtěné islamizaci své země diskutovat. I tak ale mluví jen polohlasem, zavírají dveře a ještě se rozhlížejí, jestli nás někdo nesleduje. Celé to dění kolem sebe užasle sledují, jako by stále doufali, že se z toho zlého snu probudí. Neprobudí. Stará dobrá Anglie, tak jak jsme ji znali, nám totiž pomalu umírá přímo před očima.

Stejně, jako tomu bylo kdysi v Anglii, tak i v České republice si dnes jen málokdo dokáže něco podobného představit. Kolik lidí si dnes připouští, že by se islám mohl podobně nezadržitelně šířit i v českých a moravských městech? Pokud však k tomuto problému zůstaneme lhostejní, tak se jednou šířit bude. Nechceme-li proto, aby naše kultura ve své současné podobě zanikla, zajímejme se o to, jak probíhá islamizace v zemích západní Evropy, cestujme, informujme se. Poučme se z toho a zkusme nedopustit, aby se i z České republiky jednou stal islámský stát.

autorem je MUDr. Vladislav Rogozov, převzato z jeho blogu na lidovky.cz

36 komentářů :

 1. To by mohlo ukazovat na to, že Angličané jsou větší blbci než my, což se zdráhám přiznat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak budeš muset. Četl jsi, ne?

   Smazat
  2. O podobných či stejných zkušenostech píše z Anglie Benjamin Kuras, rodák z Olomouce, a to už dost dlouho. Ale my ho nebrali příliš vážně.

   Smazat
  3. stejně jak před 1500 lety se do anglie , tehdy římské, začali stěhovat sasové, nekulturní barbarský národ, kterých tam nakonec bylo tolik, že původní obyvatelé utíkali do dnešní francie. Z kulturního národa se stala banda vidláků. Historie se opakuje.

   Smazat
  4. jednou bych viděl kohosi klečet a modlit se arabacky bych ho kopnul vždy do prd....

   Smazat
  5. Angličané nejsou o nic větší blbci než my. U nás si s občany pinkají politici jako se svým přirozením. Nechali jsme se ojebat s řešením cigánské otázky, necháváme se ojebat i v případě imigrantů muslimů. Je zcela jedno jestli tady přijedou v rámci kvot anebo "dobrovolně". Každý z těchto uprchlíků sem přizve své rozkošatěné rodiny a tito příslušníci rodin další a další příbuzné. Tak jako musíme živit cigány ze Slovenska, tak budeme muset živit i tyto vyžírky. Navíc bude všude nebezpečno. Kdo tomu zabrání? "Bojovní" Češi? ha ha ha ha ha. Vsaďte se, že si necháme nakálet na hlavu a ještě to lejno rozmazávat po xichtě. To je jistota!!

   Smazat
 2. Angličané mají to, co si vypěstovali svou multikulti. Češi, i celá eu mají našlápnuto po vzoru jejich, i celého světového kurvítka. NIKDY nepřijmu korán, i kdyby mě radikální islamisté chtěli ufiknout hlavu! :-)))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co by s tvoji kebuli delali? Ani na fotbal se nehodi.

   Smazat
  2. Ale oni ji nepotřebují, ale jsou názoru, že on taky ne a tak mu ji prostě ufiknou. Bzum a hlava dole!

   Smazat
 3. Nerozlučná dvojka USA a VB rozjíždějí plán NWO a ten předpokládá vytvoření chaosu. Ten je potřebný pro snadnější ovládnutí populace a její následné drastické redukce. Proto ten chaos v nejspořádanější a nejmocnější říši starého světa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A pevne doufam,ze se jim to vbrzku podari.Ze vseho napred by meli zredukovat tebe.Maji naslapnuto dobre,vsechno jde podle planu,cas se krati.

   Smazat
  2. Hlavně pak budeš zredukován ty....tupoune!

   jituš

   Smazat
  3. Tupounem myslím samozřejmě 19:20!
   j.

   Smazat
  4. I kdyby to byla nejsvětější pravda že Islám zahltí zemi, je jim to k h**nu, že sem lezou, protože drtivá většina lidí má být vybita anděly v poslední Boží válce.Zakalili by stejně, ať v Sýrii, nebo tam, kam se odhodlali vydat za lepším životem. Přesně podle slov proroka, že lidé budou omdlévat nad věcmi, které se budou dít. Babylónské denominace křesťanstva budou vládami světa vymláceny jak prorokuje Bible a potom se zaleknou toho co způsobili a budou plakat nad Velkým Babylónem... A ve vzteku se obrátí proti malému počtu pravých křesťanských svědků po celém světě a tehdy je Bůh odstraní a budou jako hnůj na povrchu země, nebudou oplakáváni ani pohřbeni. Tak mi tedy někdo řekněte, jaký smysl to má pro ty vyblble*ce že sem lezou, stejně budou zlikvidováni, neb Ježíš řekl že znamenitý strom poznáme podle jeho ovoce. A to shnilé se bude likvidovat. A dnešní drtivá populace na celé zemi jsou uctívači Satana a démonů a nebo nevěřící. Ať budou tito lidé dělat cokoli, nic se jim nemůže podařit, ani svrhnout své vlády, je to zabezpečeno Americkými vojsky v cizích státech a ovládáním vlád v různých zemích. Takže si nikdo ani neškrtne. A slimouši jsou v Bibli popsáni jako Satanovy tlupy co se začnou rozlézat po zemi, tak si myslím že se to právě začíná dít.

   Smazat
 4. Říká se tomu " Nechat si srát na hlavu ". Nejenom Angličané, ale zejména všichni rádoby slušní občané si tuto libůstku po volbách dopřávají. Nechají své volené zástupce ať si s nimi třeba vytírají zadek. Sice sem tam brblají, ale radši zavřou oči, ucpou uši, sklopí hlavu a hřbet a tváří se, že problém neexistuje, nebo se jich nedotýká. Vážení! Jde o emancipační proces nalezení sebeúcty! Nikdo za nás naší svobodu neuhájí. Budeme to tu mít tak jak to připustíme. Jde o roky potlačované vlastenectví a národní hrdost. O sebeúctu a zašlapanou sounáležitost. Pokud se důrazně neozveme tak dopadneme stejně. Je to naprosto evidentní a logické.

  OdpovědětSmazat
 5. Myslím že to není o sraní na hlavu - musí být něco,co některé lidi na islámu láká, jinak to přece není možné. U nás probíhala po bitvě na Bílé Hoře násilná katolizace, ale mnoho lidí přijímalo katolickou víru dobrovolně -museli mít k tomu nějaký důvod. Možná je islám něčím čistý - zatímco svět je plný zvěrstev a špíny, na islámu může být něco,co lidi láká. Asi by to chtělo přečíst si korán skutečně pečlivě a teprve potom soudit. Možná zase jen propadáme až moc šířenému šílenství a hysterii, tak by to chtělo chladnou hlavu a nenechat se oblbovat mediální stokou.Článek je vždycky jenom článek - jako novinář můžu napsat cokoliv a nemusím to dokládat důkazy. V naší ulici žijí cikáni,které sem nalífrovali úředníci,protože se ruší ubytovny. Pro tyto hnědé se vždycky najdou volné byty -je to zázrak,protože nikdo jiný volný byt nedostane,musí si ho pronajmout nebo koupit. Mají obrovskou spoustu výhod, nikdo z nich nikdy nepracoval, jejich společným jmenovatelem je, že jsou vyžraní a tlustí jako vepři. Moje babička říkala,že odjakživa znala cikány jen hubené,a šlachovité, spíš menších postav. Tihle jsou vykrmení jak prasata, ověšeni žlutým kovem ( zlato?) před domy mají zaparkovaná auta, a všechny herny,které v ulicích poblíž jsou, jsou jejich el dorádo. Nevidíte tam bílého člověka -jen hnědé. Tak si váží sociálních dávek, a asi mají dost vysoké, když jsou tak vykrmeni. Mají spoustu spratků, kteří lítají po ulicích, a jejich výrostci posedávají na lavičkách v tlupách. Za nějaký čas budou z těch malých taky výrostci a bude tady bordel- a to jich tady máme málo.Neumím si představit, jak to musí vypadat ve městech, kde je jich spousta. To je taky časovaná bomba, a jsou to úplní a naprostí bezvěrci. Islámci mají alespoň nějakou víru, nějakou bázeň a pokoru,snaží se o vzdělání a začlenění do společnosti -hnědí cikánští zmetci ne. Jsou to profesionální nepřizpůsobiví, placeni za nepřizpůsobivost, a nikdo s tím nic neudělá, naopak jsou hájeni a chráněni. Tohle zase dokonale posraly naše vlády, bylo jim to nadiktováno, a zdá se, že prostě celý evropský svět už jde taky do kopru. Ničím jiným než násilím se cikánů nezbavíme - nebo jo? Angláni tam nemají cikány, ale muslimy, a myslím že v žádné evrospké zemi není tolik cikánů jako zde. Majitelé ubytoven je sem cíleně tahali z Rumunska, Bulharska i Slovenska, a na takzvané integraci cikánů si až moc dobře mastí kapsy spousta darebáků a politických kámošů parazitujících v neziskovkách a obecně prospěšných společnostech, které zde vyrostly jak houby po dešti. Je to všechno pokrytecké, lživé, pravdu se nikdy nikdo nedozví.Proč nás mají strašít islámem?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My všichni jsme dost (asi) hloupí na to, že se klidně necháme zotročovat. Jsi "etnický Čech": jsi diskriminovaný, drž hubu a krok, choď do práce, všecko si zaplať žádný příspěvek nedostaneš a nakonec ti to všecko zdaníme. Jsi jiné etnikum, tady máš to a tady zase ono, něco se ti nelíbí, vyřešíme to za tebe, všecko ti dáme zadarmo, hlavně všichni prosíme o to, aby jsi netrestal nás "etnické Čechy". Nakonec stejně tahle etnika dělají z příliš volného času jenom nepořádek a kriminalitu.
   Do dneška mám v živé paměti jeden článek z reflexu, titulek a obsah zněl nějak takhle: VYRŮSTÁ NÁM GENERACE, KTERÁ NEVIDĚLA SVÉ RODIČE ODCHÁZET DO PRÁCE.
   Zároveň uvedu i příklad: představte si, že máte hromadu času, prachy vám tečou na účet a ještě nemáte ani základy finanční gramotnosti, co byste dělali? Ano, já osobně bych asi taky jen plodil děcka a proč ne, když Vám stát znásobí příjmy? Je to jako s potkany ve městech, když je dostatek odpadu a mají dostatek potravy, počet členů populace roste, když naopak nemají co žrát - vychcípají!
   Doporučení na závěr: NEDEJME JAKO EU A ČR KOMUKOLI PŘÍLEŽITOST, ABY SE ROZMNOŽILI JAKO POTKANI, ono ani žádná víra Vám do huby nikdy nic nedá

   Smazat
 6. Anglická masmédia islamistům vydatně pomáhají, přesto nechápu jak mohou běžní Angličané tak zblbnout a tak ochotně a snadno se nechat islamizovat, prý existují i městské čtvrti, které ovládají muslimské hlídky. Angličané asi víc věří svým masmédiím a nemají potřebu hledat pravdu jinde.

  OdpovědětSmazat
 7. Já se budu aktivně bránit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chtějí nás ovládnout a zotročit ! Naše vláda tomu tleská ! Oni se tím ani netají , ale to vidíme dnes a denně ! Všichni snad už tuší co se chystá - totální vyhlazení bílé rasy ! To necháváme našim dětem pěkné dědictví ! Hanba nám všem , že nic neděláme ! Budu volit Okamuru , ten si to nenechá líbit , nebo nácky , kteří nenechají padnout bílou rasu !Udělám si zbrojní pas , protože nechci , aby mě někdo znásilnil , nebo podřezal !!

   Smazat
 8. Nebojte se.Nám islamizace nehrozí,spíš romizace. A uděláte s tím hovno. Nepřizpůsobiví už lidi začínají být- pletou si trávníky a ulice s popelnicema, a všude nechávají srát své čokly. Už se pomalu přizpůsobujeme nepřizpůsobivým, čím dál méně lidí se snaží chodit do práce, spíš si vymýšlejí invaliditu - a neříká se tomu romizace, nebo jo? Takový ty mediální vlky-plky- mám nejraděj. Šílet hrůzou -když ne z Eboly nebo MERS, tak holt z islamizace, zkrátka všechno, jenom aby se lidi raději báli nějakého abstraktního nepřítele,než aby dumali nad tím, v jakých sračkách musejí žít ve své zemi, a není z toho cesta ven.

  OdpovědětSmazat
 9. Bohužel, jediná úniková cesta, je asi rozpad EU, nebo vystoupení (nejlépe všechny země Visegradu) a příklon k Rusku. Rusko je také imperiální mocnost, jako Západ, tak to nebude taková změna. Ale snad tam pořád vládne zdravý rozum.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. bohuzel, priklonit se k rusku by znamenalo ztratu samostatnosti a dalsi totalitu, rus nikdy nic nedela zadarmo a jen krade, lze a podvadi, to by nebylo moc dobre, ale pokud to bude lepsi varianta tak co se da delat.

   Smazat
  2. Pryč z EU, dokud je čas! Republika už je rozkradená (s tím nemají Rusové nic společného :) ), tak nám zbývají jen ty životy a svoboda. Tak se o ně postarejme. EU to za nás neudělá!

   Smazat
 10. Veľká Británia, bývalá koloniálne a agresívna mocnosť, teraz dostáva čo si zaslúži. Za milióny mŕtvych ľudí v desiatkach krajín sveta, ktoré okupovala v minulom období, by si zaslúžila, aby ju potomkovia tých miliónov obetí rozniesli na kopytách.Táto zdegenerovaná krajina má ešte aj dnes aktívne pokusy o zabíjanie ľudí po svete ako v Iraku, Afganistane, Lýbií a trepe sa aj na Ukrajinu. Stále sa hrá na veľmoc.Takže nech jej tí muslimovia dajú zabrať. Mimochodom, ak Ste boli na nejakej dovolenke napr. na Malorke alebo Kanárskych ostrovoch spolu s anglickými turistami, tak Ste zostali z nich zhnusený čo sú to za prasce.

  OdpovědětSmazat
 11. Je to čím dál horší a toho Okamuru budu volit taky. Jsme v naší zemi zamořeni romskou pakáží a pokud se proti tomu nepostavíme, nic se nezmění. Bílí makají celý týden, aby mohli zaplatit děcku aspoň letní tábor, podnikatelé nemají leckdy ani volné víkendy, protože si to nemůžou dovolit. Platí daně, hrdě makají pro vlast a proč? aby těm smradům romským přidali dávek a ti pak mohli svým čávatům koupit značkové hardy? To je naprostá prasárna. Oni sedí v hernách a smějí se našincům, když jim z herny mávají, že jdou ráno do práce, ve stejnou dobu, kdy se oni vracejí domů. Množí se jak potkani a bílí je živí. Už jen z tohoto důvodu tady měl Adolf nějaký rok ještě zůstat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je ono. většina nemůže cikory ani cejtit, ale nechá si nabulíkovat, že Tomio je rasista, xenofob, extremista apod.Takže ve volbách to hodí zas ODS, TOP, ČSSD - podle toho, jak moc jsou nasraní na ty, co jsou momentálně u moci. Jen si neuvědomují, že ty tzv, státotvorné strany jsou jak podle kopíráku a vytíraj si s lidma zadel už 25 let.Všechny totiž mají nějaké ty Kocáby, Šabatky, Dienstbiery, co cikorám a teď i migrantům, nadržujou.A když se náhodou objeví nějaká nová strana, která lidi zaujme a dostane hlasy, tak ji zevnitř rozloží pomocí podplacených sviní ( Věci Veřejné - Kristýna Kočí a Peake, Üsvit - Marek Černoch a pod.)

   Smazat
 12. V podstatě to Anglánům přeji. Historicky si přáli vždy vládnout a historie tyto křivky pouze dorovnává. Budou v područí i s královnou nebo králem a je možné, že když přijme islám bude šáhem. Za sebe mohu říct pouze to, že kousek za hranicemi lze koupit kalašnikov a 1000 nábojů za 300 - 400 $. Pokud vezmeš více nábojů, dostaneš slevu...

  OdpovědětSmazat
 13. Důvodem islamizace Británie podle mě je, že si islámští boháči už dávno koupili britské politiky, nikoliv čistota islámu.

  OdpovědětSmazat
 14. bůh ochranuj muslima jak mi projde kolem je rozkrajenej!!!!

  OdpovědětSmazat
 15. Rád bych věděl pro se ty s...ě muslimský nemůžou střílet už na moři oni taky ni jinýho nedělají s křesťanama veřejně je poravujou a to ještě s plnou parádou

  OdpovědětSmazat
 16. Co uprchlík z dálného i blízkého východu to mrtvola jinak to nepůjde to je můj názor buď ať zůstanou tam kde jsou a nebo ať chcípnou

  OdpovědětSmazat
 17. je třeba uzavřít hranice a uplatňvat vízovou povinost pro všechny podezřelé národy

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.