Reklama

sobota 6. června 2015

Langšádlová: Jaderná válka s Ruskem by byla bojem za svobodu! O válce a lidech, o zbraních a humanitárním vraždění v novém tisíciletí

– Valerij X –
6.6.2015  AC24

Rozhodl jsem se přiblížit čtenářům poněkud opomíjenou knihu Oskara Krejčího s prostým názvem Válka (rok vydání 2010). Kniha je na internetu k dispozici na níže uvedeném odkaze. Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici. Je také vědeckým pracovníkem Ústavu politických věd SAV v Bratislavě.Helena Langšádlová chce použít jaderné zbraně proti Rusku

Česko ani Češi neumějí a nechtějí válčit

Cituji z anotace knihy: „Česko i Slovensko se díky spojeneckým závazkům zaplétají do válečných operací, aniž s takovouto zahraniční politikou mají veřejnost či politické elity zkušenosti. Proto je nutné zahájit diskusi o válce, a to zejména v podmínkách možného sebezničení lidstva.“

Kniha se věnuje totální jaderné válce, válce klasické i válkám občanským. Média už více než rok šíří válečnou protiruskou propagandu, podněcují uměle vyvolanou válku na Ukrajině, hanobí českého prezidenta Zemana za jeho mírovou cestu do Moskvy i další protiválečné aktivity. Čeští politici se v mezinárodních otázkách pohybují jako sloni v porcelánu, zásobují Kyjev zbraněmi a veřejnost obtěžují zbytečnými aférami a privátními spory o koryta (hlasování o nedůvěře vládě apod.). Přitom válka je za dveřmi.

200 let amerického terorismu

Na odkaze [1] si můžete prostudovat 267 válečných konfliktů, které vyprovokovaly nebo se aktivně účastnily USA za posledních 200 let. Seznam končí v roce 2011 rozvrácením Sýrie, takže není úplně aktuální. Od té doby přibyly další konflikty, např. kyjevský organizovaný převrat a svržení demokraticky zvoleného prezidenta a koláčky pro majdan od Victorie Nulandové.
 
Hlavní váleční štváči – TOP09
Poslankyně za TOP09 Helena Langšádlová pronesla historickou větu, že jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností a bojem i za naši svobodu [2]. Předseda Vojenského výboru NATO generál Pavel sdělil, že by měl západ budovat vojenské základny v Pobaltí pro případ, kdyby je Rusko chtělo napadnout. Nikde přitom nejsou ani náznaky, že by se Rusko chystalo země v Pobaltí či kdekoli jinde obsadit. Seznam všech amerických vojenských základen ve světě je uveden v obrazové příloze.
 
Mapa bývalé Jugoslávie 2008

Havlovo humanitární bombardováni s tisíci mrtvých

Oskar Krejčí zmiňuje ve své knize útok NATO na Jugoslávii, do kterého jsme se jako nový členský stát, aktivně zapojili. Havlovo známé humanitární bombardování zničilo srbské školy, nemocnice, televizní budovu, civilní vlaky, mosty, elektrárny, průmyslové objekty, města i vesnice. Operace Spojenecká síla (březen – červen 1999), uskutečněná bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, si vyžádala asi 10 000 obětí mezi jugoslávskými vojáky, několik tisíc mrtvých a desítky tisíc zraněných civilistů.

O práci přišel skoro milión Jugoslávců. To je ta Havlova humanita NATO. Dnes je Jugoslávie rozdělena a na území Kosova, Černé Hory a Makedonie stále doutnají možné budoucí konflikty, které mohou přerůst v celoevropskou válku.

Pamatujte: politici a média válku vyvolají, sami však umírat nebudou

Česko nemá dobyvačnou ani koloniální minulost, čeští politici se nedokáží orientovat ani vyjadřovat v otázkách ozbrojených konfliktů. Jsou připraveni bojovat jen za sebe a své majetky, proti občanům naší země. Vzpomeňme jen na mediální zesměšňování poslední stotisícové odborové demonstrace na Václavském náměstí, která završila známým posezením u piva tehdejšího předsedy odborů Zavadila s ministrem financí Kalouskem. Celá demonstrace přitom byla zaměřena právě na kritiku politiky Kalouska a vlády, v níž byl ministrem financí. Dnes sedí pan Zavadil v poslanecké sněmovně za ČSSD a splynul s mainstreamovým davem. Tj. neškodí nikomu kromě dnešních odborářů a zaměstnanců vůbec. Domnívám se, že po jeho působení ve vedení odborů, je pověst odborů definitivně zničena, což bylo zřejmě cílem těch, kdo pana Zavadila zaúkolovali.

Každá válka je výsledkem selhání komunikace a zdravého rozumu. Válka je organizované násilí lidí na lidech, mučení, loupení, znásilňování. Dává zelenou lidské krutosti, lstivosti a proradnosti. Pokud už válka začne, jsou tyto lidské vlastnosti dokonce žádoucí, aby obstály před nepřítelem, který je vyzbrojen stejnými. Z nich nejhorší jsou války občanské, kdy proti sobě bojují a uplatňují krutosti sousedé, bývalí přátelé, příbuzní. Kdo je neuplatní, zahyne.
 
Prvky současných západních válečných agresí

Válčení západních mocností se vyznačuje třemi následujícími prvky:

 • Snaha o technologickou převahu. Včetně budování vojenských základen ve světě a jejich logistického propojení. Jen v Německu mají USA 179 vojenských základen se 40 000 vojáků, v Japonsku 50 000 vojáků na 109 základnách, v Jižní Koreji 28 000 vojáků na 85 základnách a v dalších více než 70 zemích.
 • Disciplína. Do ní lze počítat i disciplínu vynucenou zákony, podle nichž budou naši muži i ženy přinuceni bojovat a umírat za cizí zájmy na cizím území.
 • Efektivnost a agresivita. Kombinace vojenského umění s technikou spojená s mimořádnou krutostí, záludností, pohrdáním tradicemi. Morálka a právo jsou chápány jako předsudek, který je nutno potlačit (viz např. likvidace dvacetimiliónové Aztécké říše conquistadory).

Násilí ve válkách

Ale znovu k definici války. Známá definice války pruského generála von Clausewitze: „Válka je akt násilí, jehož cílem je donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli. Válka je pouze pokračováním politiky jinými prostředky.“ Válka je tedy prostředkem k mezinárodnímu řešení sporů (nebo požadavků). Dalšími prostředky jsou diplomacie nebo mezinárodní soudy. Jak ale diplomaticky nebo soudně řešit požadavky USA na přírodní zdroje v Rusku? Viz slavný výrok M. Albrightové, že Sibiř je příliš velká a bohatá na to, aby patřila jediné zemi. A Sibiř stále patří Rusku, dolar ztrácí na významu, v USA jsou milióny občanů odkázaných na potravinové lístky.
 
Madeleine Albright – Zabité irácké děti jsou dobrá cena
Kdo zastaví válečné štváče v české politice a médiích?

Největší váleční štváči Česka – Schwarzenberg, Ženíšek, Štětina (všichni TOP09), Füle dostali zákaz vstupu na ruské území. Za jejich aktivní účast na nedemokratickém puči v Kyjevě – majdan 2013/14. Na českém území však stále jsou a mediálně i politicky tady působí. A nejsou sami – viz skandální výrok H. Langšádlové na začátku článku. Viz posílání zbraní a poradců Kyjevu současnou vládou, viz podpora Kyjeva ministry Zaorálkem, Stropnickým a všeho schopnými lidovci. Nutno zmínit také různé mediální „experty“ a lektory hodin nenávisti – rusofobní odborníky na všechno, kteří se vynořují, Bůh ví odkud.

Kdo ochrání nás, když naši politici i média neustále štvou proti Rusku? Většinou mají sídla v cizině, někteří mají i cizí občanství. Kdo ochrání nás před zničením, když tito politici s podporou médií skutečně válku rozpoutají a pak naloží majetek a odstěhují se ze země? Jejich děti ani další příbuzní umírat nepůjdou. A jak říkala bývalá americká ministryně zahraničí Albrigtová: 500 000 zabitých iráckých dětí byla těžká volba, ale dobrá cena (za zjištění, že Irák žádné zbraně hromadného ničení, kvůli čemuž byly děti zabíjeny, nemá). Kolik českých dětí s těžkou volbou obětují naši politici? S takovýmito lidmi totiž máme co do činění.
 
Válka a fyzické násilí

Válka je absolutní násilí, řešení sporu s použitím maxima síly. Fyzické násilí používají naši politici zatím pouze na rozhánění demonstrací, v policejních zásazích, fyzické násilí vyplývá i z některých soudních rozhodnutí. Fyzické násilí je používáno také našimi vojáky na různých okupačních misích, kam je vlády a poslanci posílají. Proti občanům naší země však již desítky let nikdo cizí žádné fyzické násilí nepoužil. Jako poslední počítám Hitlerovu a Brežněvovu okupaci (1938 a 1968). Od té doby zasahují jen čeští politici proti nám, občanům a naši vojáci proti civilistům okupovaných zemí. Podstatou války je fyzický střet skupin organizovaných ozbrojenců. Válka je úsilím armád zničit, odzbrojit či unavit protivníka, aby tak samy mohly získat výhody, proti nimž se protivník nemůže bránit. Válka je neostřejší formou sociálního konfliktu, doprovázený politickým, diplomatickým, ekonomickým a propagandistickým zápasem.

Válka, která u nás právě probíhá

Co jsou sankce proti Rusku? Diplomatická a ekonomická válka vyvolaná Západem. Co jsou dennodenní zprávy v našich novinách, rozhlasu a televizi, namířené zásadně proti Rusku, proti jeho suverenitě a svéprávnosti? Co jsou dehonestace politiků a osobností, kteří se snaží na mezinárodní situaci dívat objektivně, tj. nikoli jednosměrně protirusky? Propagandistická válka. Co byl majdan v Kyjevě, arabská jara, uměle vyvolaný konflikt v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, snahy o majdan v Makedonii?

Koláčková královna z kyjevského Majdanu, šiřitelka demokracie ve světě, Victoria Nuland

Zapalování válečných ohňů v Evropě a jejím okolí ze strany USA a jejich bruselských i českých poskoků. Co znamená připravovaný nový český zákon o odvodech mužů i žen do služeb amerického světového agresora? Aktivní podíl českých politiků na budoucí světové válce, které se sami účastnit nebudou. A vlastně, co znamenal vstup českých politiků do NATO, na které se občanů ani nezeptali? Snaha aktivně se podílet na všech budoucích světových konfliktech včetně konfliktu posledního – jaderného.

Strategické zbraně a zastrašení
 

Chemické a biologické zbraně

Po druhé světové válce byly zdokonalovány i další zbraně hromadného ničení – chemické a biologické zbraně. Chemické zbraně byly poprvé použity v první světové válce (použili je Francouzi) a poté i ve válkách současných. Od roku 1997 jsou chemické zbraně pod mezinárodní kontrolou. 100 kg spor aerosolového antraxu může zapříčinit smrt tří miliónů lidí. Hrozba, že by mohly biologické zbraně vyhubit všechno lidstvo, je dělá nejničivějším nástrojem historie. Jsou však hůře vyrobitelné a skladovatelné, jsou tedy použitelné spíše v menším, lokálním měřítku. Od roku 1975 jsou i biologické zbraně pod mezinárodní kontrolou. Ale jak už víme, ve válkách se porušují všechny dohody.
 
Jaderné zbraně

V srpnu 1945 USA zničily celá japonská města Hirošimu a Nagasaki jedinou pumou svrženou z letadel. Kromě hrozivých číslech o ztrátách a následcích dostali vojáci strategickou zbraň. Obě světové války v minulém století si vyžadovaly nasazení miliónů vojáků a dlouhé manévry směřující k proražení fronty a obklíčení protivníka. Jaderná bomba svou tlakovou vlnou, tepelným zářením a radioaktivitou představuje ničivou sílu, která může dosáhnout konečných strategických cílů – války jednorázovým úderem. Pouze je nutné ji shodit na vojenská, hospodářská a další centra protivníka. Jaderná válka by mohla být krátká a napadený stát by neměl šanci použít svůj průmysl na válečnou výrobu.

Ničivá síla jaderných zbraní je okamžitá. Zabíjení a destrukce probíhají pomocí tlakové vlny, tepla i radiace. Jsou snadno skladovatelné, relativně přesné, mají velký plošný rozsah ničení. Mohou být použity i formou teroristického útoku, který by znamenal okamžitou smrt 50% populace do vzdálenosti 3 km od epicentra výbuchu. Do jednoho dne by pak zemřelo 50% obyvatelstva ve vzdálenosti 8 km na následky ozáření. Jaderné zbraně v současnosti regulují tři mezinárodní dohody.

Od poloviny 60. let americký i sovětský potenciál umožňoval nejen vzájemné zaručené zničení, ale i likvidaci lidstva. Přepočítávat se začal i tzv. overkill – možnost několikanásobného vyhlazení lidstva. Souběžné použití stovek či tisíců jaderných náloží, může na dlouhou dobu pokrýt radioaktivním spadem celou planetu. Dále může vést k tzv. nukleární zimě, klimatických změnám, které znemožní život člověka.

Váleční štváči do české politiky nepatří

Helena Langšádlová z TOP09 vidí v jaderné válce proti Rusku boj za naši svobodu. Jak je možné, že takové politiky volíme, dovolíme, aby nás reprezentovali a rozhodovali o nás? Copak je nám lhostejný budoucí osud naší země i její případné zničení světovou (jadernou) válkou? Prosím, aby si čtenáři sáhli do svědomí. Kdo volil TOP09, případně kdo zakroužkoval Helenu Langšádlovou, Marka Ženíška, Karla Schwarzenberga při volbách do parlamentu? A kdo zakroužkoval Jaromíra Štětinu nebo volil TOP09 do europarlamentu? Opravdu chcete válku na českém území?

Opravdu chcete, aby tady umíraly muži, ženy, děti, staří, nemocní a bezbranní lidé? Opravdu tady chcete zničenou infrastrukturu a jadernou spoušť? Zamyslete se, prosím, a při příštích volbách se rozhodujte pro mír. Nikdy ne pro válku. Krajské volby a volby do části senátu se konají už příští rok. Děkuji vám. Útočná válka začíná rozhodnutím politiků se zištnými nebo vlastizrádnými zájmy. Končí nesmírným utrpení civilních obyvatel, zničenou zemí i budoucností národa.

Zdroj:  http://www.vip-vs.sk/images/data/oskar_krejci-valka.pdf

- - - - 

Tématická galeriePůvodní mapa Jugoslávie


Mapa bývalé Jugoslávie 2008

Státy světa, které hostí americké vojenské základnyAmerická válka v Koreji 1950-53

Napalm, americká válka ve Vietnamu

48 komentářů :

 1. Já by klidně pražský toplánkový odpadlíky poslal na ost front na donbas..a k tomu vagon pampers...to by jsme viděli co by dělali až by vedle nich dopadl dělostřelecký granát ze 152mm houfnice akacia naváděný gps systemem...vagon by pro ně určitě nestačil...legmija marš...top hlupáci...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoliv TOP hlupáci, ale TOP zločinci.

   Smazat
  2. Ona by tam asi šla Langšádlová sama a vyhrála by to. Přece by za svobodu položila i život, ne ?

   Smazat
  3. NÁMI PRÝ ZVOLENÍ ZÁSTUPCI VE SKUTEČNOSTI VYTVÁŘEJÍ VADNÉ ZÁKONY JIMIŽ JSOU VOLENI

   proto,se můžeme ptát donekonečna,kdo je vlastně zvolil.Vynalezli perpetum mobile a volí podvodnickými zákony sami sebe a dokud se nenaformuluje iniciativa VOLIČI za VOLIČE-VzV,která přejde s programem DESATERO VOLIČE ve hnuti,ktreré se konstituuje a zvoli naše skutečné zástupce, budou monstra z neoliberálních prolhaných polit.stran podvádět své voliče DONEKONEČNA

   Smazat
 2. Až by ta kráva hořela v atomovém ohni měla by konečně svobodu.To je otřesné co je to za idioty na české politické scéně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych krávy neurážel. Toto stvoření jménem Langšádlová bůh ví odkud se vzalo.

   Smazat
  2. Kdyby to řekl obyčejný člověk, tak bude vyšetřovaný za terorismus či navádění k němu, ale banda vybraných smí vše,
   toto bylo zvoleno, stydím se za ní

   Smazat
  3. Už velmi dlouho neustále opakuji, že TOP se mi jeví jako fašistická organizace. Podívejte se na jednotlivé zástupce této strany a není o tom ani pochyb. Tato strana by měla být zakázána a jejich představitelé by měli být potrestání za propagaci fašiznu, za rozšiřování násilí a xenofobie, mezi obytatelstvem. Asi proto již více jak před rokem byli všichni potentáti protiruské agrese na školení na USA ambasádě. Co dělá státní zastupitelství, co dělají veškeré orgány státní moci a zprávy. To už opravdu máme v této zemi takový chaos a bordej, že nějaký Shapiró diktuje, co maji i tyto složky dělat ? To máme opravdu už tak zmanipulovanou celou vládu? Pak tato vláda nemá na svých místech co dělat a je potřeba vyklidit pole a dosadit do těchto funkcí zástupce lidu a né zmanipulované a vlastizrádné chamtivce, kterým dávno nejde o lid, ale o ty své majetky. Vše tomu nasvědčuje. Rozkradli tuto zem a v případě konfliktu utečou a však lid si poradí. Vybudovali protektorát a bude to stát mnoho životů a generací, než se tato zem dá dohromady z vlastizrádného jednání tzv." zástupců lidu". Jakých zástupců, já žádné nevidím ? Po sametové se dostali do funkcí prospěcháři a vlastizrádci tohoto národa, kteří by měli stát před soudem. Dokud nenastane taková situace, tak se nic nezmění. Spoustě podvodníků to ale vyhovuje a tak se jede dále, pokud se ta " kára" nezosype.

   Smazat
  4. Jéžiš, tahle ženská, to je tele.

   Smazat
 3. Válečná štváč Langšádlová si vůbec neuvědomuje, jakou hrůzu chce a veřejně hlásá. To u nás udělala naposledy Milada Horáková, když veřejně souhlasila s atomovým útokem na Prahu,Plzeň, Ostravu, Brno, - a dostala za to trest smrti. Ví to Lanšádlová? Ví, co jí čeká a nemine?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je nepochopitelné,že justice s policií ještě proti tomuto zločinci nezáhli.Je všude známé,že tlupa TOP09 je kompletně zločinecká.Tato dementní kolegyně dementního Schwarzenberga ke všemu ještě vyžírá svým působením ,státní kasu.Čili okrádá nás všechny.

   Smazat
  2. S největší pravděpodobností by se milá Lanšádlová vešla pod trestní paragraf propagace války. Bohužel, jako vždy, tito lidé jsou mimo zorný úhel orlího oka policie, státních zástupců. Zkuste něco podobného veřejně říct, druhý den jste za katrem.

   Smazat
 4. Povšimneme si,stupňuje se to slovně,stupňuje se to vojensky,jako by už rozhovory,dohody nepřicházely v úvahu.Trochu mě překvapuje Čína,nijak se moc nevyjadřuje,nebo to média zamlčují.Takové politické trosky,jak uvádíte,to je bída a ještě nás hnát do války,co to mají za mozek,tvrdě protestovat.
  Sleduji,pokud bude navrhováno a realizováno,vojenské základny USA u nás na Slovensku,tak je jasné,že k tomu nejhoršímu asi dojde.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čína se vždy držela systému Mluvit stříbro, mlčeti zlato. A pak přišli s řešením, které vždy vyhovovalo jim aniž by se ohlíželi na kohokoli jiného. Takže Čína ještě neřekla poslední slovo. Budeme překvapeni, až si Čína dojde pro dluh do domu amerického dlužníka...

   Smazat
  2. Vážený pane 15:46 vidím, že se vzájemně shodnem již po několikáté a proto bych ještě doplnil.
   Ono to má jistě taky nějaký základ: Založení EU nebyl taky jen nějaký výkřik do prázdna. Bylo to mířené a ze zjevným zájmem si dosadit do těchto funkcí své lidi. Žádná unie nepřinesla nic dobrého, jak před první sv.válkou, tak před 2 sv. válkou a bylo vidět, že došlo vždy ke konfliktu zájmů a toto je další cíl západu, vyvolat v Evropě chaos a zmatek. Pod záštitou " privatizace" rozkrást nejen naši reoubliku, ale celou Evropu a tím ji oslabit. Sere se ten západ a především USA do včeho v Evopě a Británii bych rovněž nepodceňoval, ta má také své za lubem. Je to přesně řízeno západem a jen se smějí z toho, jak tady padá vše na držku, ale je zatím chváleno vše. Najivní politici dělají přesně to co jim protektor Shap... nařídí. Jen pro ilustraci:
   https://www.email.cz/download/i/HQwtp-_omSp7SnAXZKVcSNt9XcXAE6T4YSEgZ-pF06nL4k8-jXoSE-Sbrh3wJ7qpzbPGNTk/TOTO_JE_NAZOR_PRAVICAKA.pdf
   A že nebude zbudována základna na našem území?
   To bych tak docela netvrdil.
   Shlédněte toto: (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/americane-v-cesku-zustanou-vlada-jim-dala-brdy_338102.html#.VT8YHSHtlBc) Když si uvědomím tyto skutečnosti a vidím tuto " dámu " na obrazovce, tak je mi opravdu špatně, kde až může dojít lidská hloupost. Mám zato, že to už není ani hloupost, to je vlastizrada a propagace války a fašismu.

   Smazat
  3. pánové, ne že bych nebyla jaksi při vás, ale podívejte se, prosím, u toho článku z Týdne na datum. Jestli vám něco říká 1.4. Pokud ne, tak je to apríl

   Smazat
 5. Jak je to možné , že se takový dobytek jako Šláfenberkové , Langšádyová a jiní promenádují v parlamentu ČR ? Je to možné jen proto , že si je tam lidé v ČR sami zvolili a volí pořád stále dokola stejné parchanty !

  OdpovědětSmazat
 6. Jen dotaz, fakt to nevím, je ta Langšádlová matkou?
  M. Radikowski.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám takový pocit, že tahle věčně se usmívající kráva Langšádlová je bývalá reprezentantka ve volejbale. Bydlí v Černošicích, takže až uvidíte tlupu černochů, tak jim dejte její adresu, nechť se u ní ubytují a platí to všechno ze svého. Kdo to volíte proboha takový kretény? To samý je Němcová z ODS. Já mám takový pocit, že lidi si pletou zakroužkovat a vykroužkovat ve volebních listinách, jinak přeci není možný, aby se tam tihle imbecilové stále objevovali včetně kripla Bendy!!! Ten si ale zaplatil židovskou obec, asi.

   Smazat
 7. Ten už vidí komunisty i ve svým nočníku...

  OdpovědětSmazat
 8. Nechápu jak může tato dáma zasedat v parlamentu.Ta přece evidentně patří do psychiatrické nemocnice.

  OdpovědětSmazat
 9. myslím že můžeme být klidní. o válce bylo rozhodnuto. štětina, kalousek & spol. se brzy dočkají. naivita není trestná ale mnohdy se za ni platí "cena kterou zaplatíme všichni". usa uspějí tak dokonale, že přežijí jen švábi. bohužel mnoho lidí si myslí že válka je romantická. .....není. je to hnusný mlýnek na lidské maso. Nechť se všem dostane čeho si zaslouží.
  george bell

  OdpovědětSmazat
 10. Neoblíbený slizký anonym 16:36 - nemyslí a má vymydlenou mozkovnu, nemlich stejně, jako ta Langšádlová. Neumí se srovnat se svojí opuštěností, stále je oprávněně hluboce ponižován, šikanován a opovrhován i příbuznými a každým, kdo jej trošku poznal. Křivá huba - nechutný, ošklivý obličej.Stejně jako Langšádlová. Prostě je takový - jaký je. Nebylo mu, není a nebude pomoci.

  OdpovědětSmazat
 11. Profesor Krejčí přináší nezbytnou dávku osvěty, abychom si uvědomili proti čemu a proti komu se máme soustředit. Organizaci vojáků v záloze vedené pplk. Obrtelem, bychom měli být nápomocni hned, až se dozvíme JAK. Je vidno, že nevznikla z ničeho nic.

  OdpovědětSmazat
 12. Tito lidé by měli být pod zdravotním dohledem (Chocholoušek ap.)Použití těchto zbraní ,neb nebádání k tomuto je přece trestným činem .TOP 09 by mělo být postavena mimo ZÁKON...a i jejich příznivci !!!

  OdpovědětSmazat
 13. Šustáček Lubomír6. června 2015 18:53

  Páni poslanci neustále vymýšlejí pro obyčejné občany co v běžném životě musí udělat, aby vše dle nich bylo zabezpečeno pro chod a život společnosti. Proto řidiči musejí chodit na přezkoušení, auto musí na STK, myslivci a rybáři musí provést odborné zkoušky,k řadě zaměstnání musí být lékařské vyšetření atd. Já bych navrhoval, že naši politici a poslanci musí na zdravotní vyšetření s cílem zjistit zda mají předpoklady zastávat svoje funkce. Doufám, že se toho dočkám a občané, kteří mají takové názory jako pani poslankyně nebudou kandidovat.

  OdpovědětSmazat
 14. Tato šílená dáma si vůbec neuvědomuje co to jaderná válka je. Že by to znamenalo zničení a zamoření životního prostředí na této planetě ,všude jen spálená země a zmar, zánik drtivé většiny živočišných druhů včetně člověka.Nechápu jak takový tvor může sedět v parlamentu.

  OdpovědětSmazat
 15. Nacistická Amerika nemá dnes šanci proti Rusku jednak proto že s Ruskem v případě konfliktu jde ruke v ruce Čína ..... analýze od MI6 jsou jasně proti USA - nemají šanci .... to co dělají je že krok za krokem ztrácejí zemi za zemí - s BRICS máme dnes asi 150 zemí ......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. USA nepustí ze zorného úhlu působnosti EU, v tom vidím nebezpečí.Za svoji ochranu za oceánem jsou schopni Evropu ve svém zájmu klidně obětovat a místní pohlaváři jim ještě budou čile pomáhat.První vlaštovky u nás jsou váleční štváči ze STOP 09.Na BRICS zapoměňte, my dvacet osmička nyní bojujeme včele s komisařkou Cecilkou Malmstromovou za skvělé TTIP.Na Asii to zkouší s TPP, myslím, že tam narazí.EU po rozjetí Hedvábné stezky může jenom slintat, s Ruskem po TTIP skončí obchod ještě víc.Tímto pokračuje ekonomické obkličování Ruska.Pokud by se Čína pokusila přes dluhy spláchnout USA, odnese to celá EU se vší parádou také.Jinak ty válečné xichty jsou ženy i jistě matky.Neví, co mluví, jinak sežehnutí by nikdo ani nepocítil.Neskutečné, bezcitné kreatury, nic jiného.

   Smazat
  2. Je to smutné a tragické, pokud zločiny proti míru - včetně nabádání k útočné válce atp., tj. včetné válečné propagandy - policie nestíhá, státní zastupitelé nežalují a soudci neodsuzují.
   Na druhou stranu - pokud k takové válce dojde a pokud ji někdo přežije, tak bude mít legitimní podklad ke stíhání nejen proútočných politiků, proútočných vojáků, proútočných podnikatelů, proútočných novinářů, ale také legitimní podklad k zásadní přestavbě politického, vojenského, ekonomického, mediálního a také policejního, státnězastupitelského a soudního systému. Jestliže není vyšetřována, stíhána, žalována a odsuzována útočná válečná propaganda, jde o selhání nejen jednotlivých policistů, státních zastupitelů a soudců, ale o selhání systému policie, státního zastupitelstva a soudů.
   Likvidace životního prostředí a válka jsou nejtěžší, fatální zločiny, pokud v takovém případě selžou složky, které mají lidstvo a společnost bránit, tak jsou zralé na zásadní rekonstrukci a příslušníci těchto složek na nesení patřičné zodpovědnosti. Zodpovědnost za zabití nevinných - to je síla, kde se opodstatněně zvažuje na úrovni život za život. Bylo by ovšem krátkozraké odsuzovat pachatele k smrti. Doživotí a práce na krytí škod, zabavení majetku a ještě jeden trest. Nesení zodpovědnosti rodinou a dalšími příbuznými - vždyť přeci z drtivé většiny případů pachatelé to dělají pro sebe a pro rodinu. Profituje rodina ze zločinů? Tak musí nést následky. Pokud se včas příbuzní vzdali lumpa mezi sebou a provedli to kontakty a majetkově - nechť jsou v klidu. Podporovali-li jej, dělali-li mu zázemí, musejí nést zodpovědnost za to. Od nejbližšího po širší okolí. V případě nerozhodnoti lze doplnit o postup a lá Sofiina volba - vyber z příbuzenstva toho/ty, kteří půjdou do vězení s tebou a budou pracovat na odškodnění do doby, než zemřeš. Dilama lumpa, koho z blízkých ne/vybrat, pocit uvězněných, případně vybraných příbuzných a jejich přání, aby jim už vězení skončilo - čisté lidské city.
   Už nyní orgány činné v trestném konání kvůli své nečinnosti ve věci ochrany míru riskují své renomé a legitimitu a torpédují úvahy o své samosprávě apod. Poskytnout autonomii strukturám, které neplní svoji základní povinnost, které nenaplňují smysl své existence - ochraňovat společnost před nejtěžšími zločiny, dnes i možnou celosvětovou smrtí - to je objednávka nezodpovědnosti, zvůle a katastrofy. Pokud soudci a státní zástupci se nepostaví podněcování k válce, tak nemají morální právo a společenskou legitimitu na samosprávu (policisté o ni nežádaji) a naopak je potřebná jejich bedlivá kontrola, neboť selhávají v základní otázce.
   KR

   Smazat
 16. to že v parlamentní žumpě páchnou slepice jako langšádlová , černochová a podobné kreatury za to můžem my voliči už jsme tu žumpu měli dávno vyčistit rozhodují ve věcech ke kterým nedostali mandát nechají se korumpovat z eu aby kejvali na paskvili odtam přicházející a vědomě podvádí voliče tak doufejme že se brzy rozkejveme až nám budou odvádět mladé a přidělovat na byt afrikány snad pak ten kalich už přeteče !!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 17. Tyhle zmrdy je potřeba svázat do kozelce a poslat šmahem do Gorlovky kontrolovat příměří. https://www.youtube.com/watch?v=kFcocrQYZc8

  OdpovědětSmazat
 18. Ozaj manekíny z domu hrôzy. Panoptikálne príšery a zrúdy. Ako také niečo môže mať deti. Doteraz je mi zle z každej zbytočnej smrti. U týchto kreatúr som však ochotný spraviť výnimku.

  OdpovědětSmazat
 19. Já už tuto nešťastnici sleduji dlouho. Obzvlášť mi utkvělo v paměti, jak už byly s Němcovou objednány k holiči s vizí, jak převezmou parlament, když Nečas promr... vládu. Je odrazem doby, jak někdo tak primitivní má možnost se presentovat v médiích. Opravdu smutné.

  OdpovědětSmazat
 20. Neskutčná kráva Langšálová má totálně vygumovanou palici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lumpenkavárna produkuje válečné štváče s vygumovanýma hlavama.Howg, Borýš šumí.....

   Smazat
 21. Na madam Langšádl by měla být podána žaloba za válečné štvaní. Pevně doufám, že k tomu jednou přijde. A pokud ne, tak doufám, že ona a jí podobní si budou pekla války užívat až pochopí, co to ta válka je. Jestli má nějaké děti ( nezajímala jsem se o to) tak potom doufám, že je do té její toužebně očekávané válce požene. Dagmar

  OdpovědětSmazat
 22. To není žádná madam, snad jen v pejorativním smyslu. To není ani žena, je to skutečně zvrhlé - měli by tu babiznu zavřít, až by zčernala. Bože, a tohle o nás rozhoduje. Hanba ji, hanba ji. Přeji ji, aby se její přání obrátila právě jen proti ní a její rodině, když ona může takovou hrůzu přát milionům jiných rodin. Hanba takové zrůdě.

  OdpovědětSmazat
 23. Znáte její krédo:
  " Každý je zodpovědný za svět, ve kterém žije, víc než si myslíte."
  Konec citátu, před tím zřejmě konec normálně myslící ženy - bezdětná, a nebo má děti"na zápůjčku" a jsou jsou jí fuk - asi jako maso na mletí!
  Volič - Vilč

  OdpovědětSmazat
 24. Má pravdu ta kreatura. Ta svoboda bude ale absolutní.

  OdpovědětSmazat
 25. Je na nás, jestli představitelé TOP09 a jiných zločineckých spolků budeme volit. Jen mám strach,že volby jsou příliš daleko a dřív přijde světový konflikt - tedy ozbrojený. Vyzývám pana Krejčího a ostatní moudré lidi, aby založili politickou stranu, která bude mít program souznící se zájmem našich občanů. Bez toho to prostě nepůjde. MUDr. David sice na nedávné přednášce v Jihlavě řekl, že se nic takového nechystá, ale to se pak tady můžeme bavit donekonečna a ti nahoře z toho budou mít jen srandu. Zdravím, Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedělal bych si iluze o nové politické straně. Jakmile vznikne nová strana, která má zájem prosadit věci pro dobro národa, tak se hned označí na extremistickou, a když ani to nepomůže, tak se na ni ušije "puč" - viz Okamurův Úsvit. Jinak, podle všech pravidel by měla být TOP09 označena za extrémní organizaci propagující válku (je na to nějaký paragraf). Ta strana je epicentrem těch největších z.rdů. Ta mužatka s vymytým mozkem je toho důkazem. Ještě horší je ale Ženíšek, vřele doporučuji jeho inteligentní odpovědi na dotazy. To je inteligenční bomba, proti které je dynamit cukrová vata. Něco tak blbého se jen tak nevidí. A ono to má ještě 2 tituly!! Vsadím se, že v Plzni. Ostatně, pouďte sami:
   http://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Marek-Zenisek-Ph-D-32280/QuestionAnswer

   Smazat
 26. Každý veřejný činitel, tím spíše politik, který veřejně prohlásí útočnou, třeba i preventivní válku za možnou realitu, by měl být okamžitě zbaven všech funkcí, měl by být státním zastupitelstvím obviněn z trestného činu proti míru a měl by být neprodleně zařazen pod dozor BIS. Každý řadový občan, který se takto zachová, by se měl povinně stát objektem sledování BIS. Každý, kdo veřejně uzná dokonce jadernou válku za možnou alternativu budoucnosti, by měl být okamžitě uvězněn ve vyšetřovací vazbě a soudně stíhán s minimální sazbou pěti let až doživotí. Nejvyšší sazba by byla určena pro ústavní činitele.

  OdpovědětSmazat
 27. langšadlova je psychicky nemocná bylo by ji třeba izolovat na psychiatrii!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas - kdo si přeje nukleární válku nemůže být normální !!!!

   Smazat
 28. V teto zemi se tresta za cikan cerny cernoch ale za hazeni atom bomby na Moskvu se dava PS řád 155000kč mesicne .
  .

  OdpovědětSmazat
 29. Novičok na Langšádlovou a bude on ní klid.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.