Reklama

pondělí 15. června 2015

Národ sobě, národ pro Husa

Zdeněk Hrabica
15.6.2015  

V sobotu 13. června 2015 se pražskou Betlémskou kaplí s několika stovkami pohrobků Mistra Jana Husa – doslova a do písmene – rozhostily hrdost a vlastenectví. Zcela se odlišující od uličních povelů posledních desetiletí (bez pomalovaných českých vlajek) a lá Kdo neskáče není Čech.

Pozdravení a díky za vše, co se odehrálo, náleží především spisovatelce, v dané chvíli živé kacířce – Lence Procházkové. Bohatí dali od shromáždění ruce pryč; chudší přispívali s otevřeným, podle možností kapsou i srdcem, dosyta. Věnem přispěli spisovatel Milan Kundera, literární kritik Mojmír Grygar, Nadace Jana Klimenta, několik dalších.

Až na výjimky bylo shromáždění v Husově stánku zcela ignorováno českým veřejnoprávním tiskem, televizí nebo rozhlasem. Jedno však vím určitě a nastokrát, kdo přišel, nabyl sílu a energii, že to s námi ještě není tak špatné. Věřím, že nás bude pořád více a více a naše řady porostou, nezávisle na zatvrzelosti a tuposti mocných.

Ze skvělých myšlenek přítomných řečníků a interpretů ocituji na závěr poslední dvě věty z vystoupení již připomenuté sestry, která nazvala svůj příspěvek: „ Jan Hus – sůl země“. Cituji: „Mistr Jan Hus, který byl nejslanější solí této země, pozvedl pro všechny své následovníky intelektuály laťku velice vysoko. Tím, že ji budeme podlézat, ji snížit nemůžeme.“

DSC_0031
 Foto: Zdeněk Hrabica

21 komentářů :

 1. Co víme (většinou) o Janu Husovi? No přece to co jsme viděli v tom starém filmu o Husovi a co nám říkali komunisti. Byl to slušný, poctivý a čestný člověk (jako my všichni), hájil chudé lidi (to jsme taky, máme přece málo) a měl rád Čechy/Česko. Snad to byl i zakladatel komunistické (správné) myšlenky, i v Táboře všechen svůj majetek házeli do společné kádě.
  No a teď jsme zmateni, dozvídáme se, že husité jinověrce (ne podobojí) zabíjeli, upalovali, zabili desítky, stovky tisíc katolíků, protože válčit opravdu uměli. A aby měli z čeho bojovat, museli drancovat, protikatolický strýček Sam je tenkrát ještě neplatil. Sám Hus, než byl sám upálen, že žádal upálení svých ideových protivníků. No a že Husovi se jednalo o otázku náboženskou, to už dneska nikoho nezajímá, zkrátka jsme z něj udělali hrdinu všeobecného. Popravu upálením dneska nikdo (normální) neschvaluje, zkrátka dnes už se to nedělá, i papež JPII by to (dnes) neudělal, to ale neznamená, že Hus nebyl katolický mimoň. Husův odkaz je dnes nesen v jiných církvích, ale požadovat, aby se Husovu učení přizpůsobila i katolická církev, je neznalost. Stejně tak jako považovat 100 let husitských válek v českých zemích za šťastné období a dobu pobělohorskou (opravdu) za dobu temna.
  Připojuji odkaz na katolického historika Radomíra Malého:
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1726-mistr-jan-dodnes-rozdeluje-narod-upalte-je-volal-a-sam-skoncil-na-hranici-husitstvi-temna-kapitola-ceskych-dejin-svoboduv-film-je-paskvil-jak-dojit-ke-smireni.htm
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/autor/radomir-maly.htm

  OdpovědětSmazat
 2. 1. Husitské války netrvaly 100 let, ale 14 roků.
  2. Jan Hus je jedním ze symbolů lčeské země a možná nebýt jeho a následujícího husitství, neměli by obrozenci na čem stavět. Nemá cenu rozebírat detaily, stejně jako nemá cenu rozebírat pravost rukopisů, hodnotíme li umělecká díla jimi inspirovaná.

  OdpovědětSmazat
 3. Odkaz Mistra Jana Husa se do této zvrácené doby nehodí . Pravda , kterou hájil a pro ni byl taky upálen se dnes nenosí .Není in . Co vy na to kardinále Dukáte ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsem sice kardinál Dukát, ale odpovím vám, co já si myslím. Kdyby dnes žil Mistr Jan Hus, tak ho politické a křesťanské špičky upálí stejně jako v 15.století. Dagmar

   Smazat
 4. Bohatí a sdělovací prostředky pochopitelně dali ruce pryč od tohoto shromáždění protože drtivá většina z nich se chová naprosto opačně než Mistr Jan kázal .Jeho myšlenky a názory které jsou dnes opět velmi aktuální jim samozřejmě vadí a jejich případné připomenutí ve sdělovacích prostředcích považují pro ně za nebezpečné .Mají obavy ,že bychom začali přemýšlet a srovnávat .

  OdpovědětSmazat
 5. No samozřejmě - to je logické. Zejména když Hus hřímal z kazatelen, že sami kněží žijí ve smrtelném hříchu, káží vodu a pijí víno. To je muselo srát ze všeho nejvíc protože to byla pravda. A dnešní politické šupáky, šmejdy, zbohatlíky, a parazity s mocí dnes sere úplně to samé. Protože se chovají úplně stejně - některá přikázání z desatera jsou... nepokradeš...nesesmilníš.... nepožádáš manželky bližního svého...aniž požádáš statků jeho.... Všechno porušujou! Nacpali snad církvi majetek aby se vykoupili ze smrtelných hříchů? Kradou, smilní, a všechny statky, které patřily státu ( tedy nám všem) už rozkradli a přivlastnili si nebo prodali a přivlastnili si peníze.Nás ošupačili, ožebračili, hlavně když vykřikujou jak někteří lidi šíleně zneužívají sociální dávky, když třeba bere podporu na bydlení a k tomu si ještě přivydělává což nepřizná. Důchody i s podporou na bydlení stačí s bídou jen na to bydlení a trochu jídla ( trestaní vrazi ve věznicích by si stěžovali,kdyby měli tak málo stravy jako mají důchodci, samoživitelky a nezaměstnaní) - ale kde je oblečení, prádlo, obuv, alespoň minimální kultura? Proto si lidi přivydělávají,shání jak mravenečkové co jde sehnat - a když to ti lotři vyslídí, i když "zneužití dávek" jde do pár tisíc ročně, seberou jim to, a ještě je trestají. Jsou to hnusní hambáři - prostě bývalá totalitní aparátčická sebranka. Za totáče sice zaměstnali fiktivně všechny lidi a dávali jim mizerné mzdy, ale nikdo si nesměl přivydělat - proč??? Sami vyžírali vedoucí místa, vyšší platy, různé placené funkce, kdejaká vyžírka byla, tam byl komunistickej aparátčík. Lidem zvýšení životní úrovně nepřáli - jak sadistická, nepřející havěť. Co jim bylo do toho, jestli si někdo po práci přivydělá na melouchu? Hovno! Přesto se starali a melouchář byl trestán jak zločinec. A dnes? Práci lidem sebrali, a dávají jim jakési dávky nižší než je na jednoho policejního psa, a když si k tomu někdo přivydělá pár šupů, trestají ho, jakoby kradl. Pak je lepší krást rovnou! Sami všichni berou stotisícové platy, vyžírají kdejakou placenou funkci, dřepí jednou prdelí na spoustě židlí, pořád si přidávají, vymýšlí protekční trafiky pro všechny členy svých rodin a známé - a nestydí se za to před těmi chudáky, kteří se snaží si k dávkám přivydělat. Ještě před pár lety si každý směl vedle podpor přivydělat čtyři tisíce - ale i to nám sebrali!Sebrali pohřebné! Seberou a sežerou kde co a než lidem hodí zbylou kost, starají se, aby byla napřed pořádně ohlodaná. Je to nejodpornější sebranka jaká existuje, přesto proti nim zkorumpovaná církev dnes nevystoupí, případného Husa by zkorumpovali a zavřeli by mu hubu, a kdyby to odmítl, a křičel z kazatelen "lidi mažte je, řežte je ty mizerný lumpy" ... upálili by ho taky. Tak proto to všechno. Proto Husův odkaz a význam tak przní. Smečky nepřejících lumpů a politických sadistů.

  OdpovědětSmazat
 6. Jedni z těch , kteří hlasovali na Kostnickém koncilu pro zachování života Husova.
  Biskup pasovský: Kdo shasíná světlo, touží po tmě a spaní. Považuji Husa za světlo, jež ozařuje dlouhé noci zimní v církvi naší a zdá se mi tudíž, že bychom neměli jasné toto světlo násilně shasnouti, vždyť jsme již dosti dlouho spali. Hlasuji tudíž na svou čest pro život a svobodu jeho.
  Biskup solnohradský: Není mi jaksi jasné dnešní naše souzení a nedůvěřuji mu, řeči naše pak jsou velmi chudé v duchu apoštolském, pokud se neoblečeme v nového člověka a nesvlečeme starého, jenž, upřímně řečeno, jest tělem lží a nemluví pravdu, jak se na bližního sluší; vždyť jsme v Kristu údy jednoho těla; a protož nezatracuji svého bratra, nebo kdo jest spravedliv mezi námi? Vynášeti se zevně před Pánem uznává ošklivým, avšak v jemném srdci svém staví mu stánek. Proto budiž čest, volný průvod a život obžalovanému.
  Biskup špýrský: Koncil otců církevních rozhoduje nad životem papeže římského, natož pak nad životem neposlušného kněze. Poněvadž však není v očích mých hříchem poslouchati více Boha a svého svědomí než lidí, nazývám statečnost Husovu ctností a nechci, aby poskvrněna byla neřádem, plynoucím ze smrdutých vředů nepravosti jiných. Hlasuji tudíž pro život a svobodu jeho.
  Klement Rohan, koadjutor biskupa štrasburského: Krvavé stopy rozsudku nad Husem nesmyje ani Rýn z našeho kněžstva, naopak voda jeho roznese hanu bezpráví námi spáchaného do dalekých zemí za mořem. Co zdědí dobrého potomkové naši, když takto poskvrníme poctivost svou vůči svým chráněncům. Obžalovaný odejdiž v míru, vždyť poslouchá více Boha než lidí.

  OdpovědětSmazat
 7. Kníže opat corveyský: Nikdy jsem nebyl tak přesycen, jako co zde v Kostnici zasedám. Byl jsem mlád, jsem nyní stár, mnoho jsem viděl a slyšel, často jsem také pohroužil se v kal náklonností tělesných, zacházel jsem v mládí svém s mnohými, jenž nebyli čistého srdce, avšak takové nepravosti jsem nedožil, jaká se zde páše na spravedlivém. Ptám se především, zda-li někdo z vás učení Husovo, byť i v jediném článku vyvrátil? Tím si nezískáte slávy, když řvete jako žoldnéři, když ceníte zuby jako vlci na ustrašenou laňku. Což jest lží a klamem řeč Čechova, zvláště co do výroku jeho o svátostech, neomylnosti papežově, o zneužívání zpovědi ušní, o poslušnosti a prodejných odpustcích. Item: Jest vaší vřavou zatracovací vysušen kal kněžský a učiněna úrodná půda? Což není žalozpěv Kryšpínův, jehož ctíte za svatého, zároveň také nářkem Husovým, když lká: „Život světel církevních jest příkrým světlem nepravostí, v jehož záštitě se drze ptáte: „Co jest pravda?“ Sám jsem doznal na svých dalekých cestách, že ti, jež zastávali úřad církevní, hřešili nejen proti Bohu, nýbrž i proti řádu policejnímu, proti mravnosti, rozumu a zákonu, že žrali a chlastali a vynášeli se, dbajíce vědomostí jako osel mezníku. K lidem vznešeným jsou pokrytci a lichometníky; než aby jejich nepravosti přímo kárali a trestali, bojí se jich a mlčí jako psi před pánem. Poněvadž se sami od Boha odvrací, nemohou se chovati k pánům jinak, spí tudíž klidně, hoví si v požitcích za dne a mlčí a pakli ústa otevrou, týká se štěkot jejich ubožáků, kteří po celé své žití ničeho dobrého neužili a konečně ještě těžce se káti musí.
  U mocnářů, radů, šlechticů a pánů jen tak že po hříchu se poptají, uloží jim mírné pokání, ospravedlňujíce jich a u hrobů jejich zpívají litanie, jako nájemce, chválí jejich nešvary, jako by to byly pomeranče nebo jablka granátová. Tak jsem sám shledal a poněvadž Hus zlořády takové haní a tupí, má být potrestán? Jak zodpovíte hrozný ten soud před Bohem a před lidmi? Nikdy! Pokud svědomí se v srdci mém i u jiných lidí ozývá, neuvěřím, ani připustím, aby skutečně poctivému Čechovi stalo se námi bezpráví. Hlasuji pro čest a život.

  OdpovědětSmazat
 8. Vincenc Fererius byl posledním, jenž mezi Vlachy mluvil pro zachránění šlechetného Čecha, ačkoliv sám byl kdysi zpovědníkem Benedikta. Pravil: kdyby tento kněz ze země Čechů, jehož přivedla sem do kruhů kněží opět láska ku pravdě, důvěra v dané slovo a touha po vědě, byl přišel do Kostnice, aby zde hlásal učení Belzebubovo, nejvyššího to ďábla, nikdy bych neschválil, aby se na něm spáchala zrada, poněvadž je zrada horší všech hříchů a potupy.
  Tím více tudíž musím v jeho obranu mluviti, an jest mu štítem božské svědectví. Jest mezi námi někoho, jenž by se nemusel styděti za hříchy svého mládí aneb nynější? Trvám, že nikdo. A kdyby někoho bylo, teprv by byl roveň Husovi, jenž vzorně žil celý svůj věk před celým národem, a protož není nikdo oprávněn hoditi po něm kamenem. Teprv několik dní zde zasedám, a ze všeho toho hluku a žvanění neslyšel jsem ani jednoho důvodu proti Husovi, jejž by byl nevyvrátil, a tudíž nemáte práva jej vězniti, tupiti a haněti, aneb dokonce upáliti.
  Vašemu jednání s ním budiž hanba, plivám po něm s ošklivostí. Když tolik nepravostí pášete na stromě živém, co pak činiti budete s větví skutečně uschlou? Slepější jste než slepí narození, zarytější než pohané, pakli se domníváte, že upálením Husovým zhyne i čerstvé sémě jeho učení. Nikdy, pravím vám; kdyby i klasy žárem vaším se spálily, křičeti budou kameny, a pakli kameny ohněm rozpustíte, stane se z nich sklo, jež v tisícerém odlesku podá vám světlo pravdy, hlásané Husem. Aneb se domníváte, že s tělem zničíte i ducha. Toť by skutečným bylo důkazem o smutné vaší neuvědomělosti. Rozum Váš musel by záviděti zvěři lesní, hmyzu, jenž se v prachu k vašim střevícům plíží, poněvadž byste neměli naději spásy, když by špinavý váš stánek z hlíny se zřítil a psy roztrhán byl.
  Ano! Vy musíte volky nevolky věřiti v odplatu tam nahoře, a byť i jinak jste o ní soudili, než sami hlásáte sprostému lidu, nezjednáte si přece zde pokoje a po smrti nebe. Protož buďte milosrdni k nepřátelům svým. Ježíš pravil: „Blaženi jsou čistého srdce, neboť uzří Boha!“ pakli však zavraždíte bratra svého, jak předstoupíte před oltář, aneb jak se budete moci modliti ve své komůrce? Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům! Neodsoudili byste sami sebe, odsoudivše Husa, před tím, jenž vidí do srdce a ledví a jest soudcem spravedlivým; což byste Otčenášem modlíce se, sami sobě příště neklnuli? Svévolně byste také pozbyli naděje na odpuštění hříchů a záhy nebo později octli byste se mezi těmi, jimž nižádná naděje nekyne.
  A konečně, nebojíte se pomsty přívrženců Husových, pakli jej déle budete mučiti, aneb pakli jej zabijete? Pravím vám, potoky nevinné krve budou pro něho prolity a to jen proto, že milujete více hřích a nepravosti, než pravdu, spravedlnost, mír a ctnost. Běda papeži, běda vám všem, již v smrduté této kaluži hledáte skálu Petrovu. Při všem, co vám svatého a milého, žádám jménem práva mezinárodního svobodu, čest a život obžalovaného.“

  OdpovědětSmazat
 9. Řeč Ferreiova učinila krev odpůrců jen ještě jedovatější, neboť všichni ostatní hlasovali chladnokrevně pro smrt Husovu. A když se hlasy sčítaly, shledáno, že pro smrt Husovu hlasovalo 45 shromážděných, nepočítaje římského legáta a císaře, jenž uslyšev konečný výsledek, zbledl a počal se úzkostí třásti, jakoby sám nad sebou ortel smrti vyřknouti musel, neboť si byl vědom, že na něm závisí svoboda i život Husův.
  Papežský kardinál-legát vzdal se svého hlasu, poněvadž i bez něho dosti jich bylo k odsouzení Husovu.
  Mezitím povstal Hus, jehož rozsudek mocně dojal a pravil mužným hlasem: „Velmocný císaři Zikmunde! Jak můžete takto jednati na potupu své koruny a německé hodnosti, ničíte sám list průvodní, pečetí a podpisem vaším stvrzený, uvaluje na pomazanou svou hlavu zločin věrolomnosti? Nejedná se mi o život můj, leč jde mi o vaše poctivé jméno a skutečnou majestátnost, kterouž pohřbíváte s živým tělem, žádaje mé bezživotí z malomyslné obavy, abyste se zalichotil bohapustým mým soudcům!“ Na důtku tu odvětil Zikmund:
  „Slíbil jsem ti, kacíři, jistý průvod až sem a toho se ti také dostalo. Zpáteční však průvod jsem ti neslíbil, aniž jsem o něj žádán byl, nemá tudíž důvodu stížnost tvá. Představení tvoji tě většinou hlasů odsoudili.“
  Tím klesla mysl Husova.. Hrabě Chlum však těšil jej. A když de Causis podával císaři k podpisu krvavý rozsudek, zvolal Chlum k císaři:
  „Císaři, nepodpisujte. Hanobíte tím sebe a jméno svého národa, a uvalujete potupu na nesčíslný voj křesťanských srdcí! Ustaňte, prosím vás ve jménu svaté Trojice! Císaři, císaři! Krvavými skvrnami bude váš podpis!“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohl byste prosím uvést zdroj? Děkuju.

   Smazat
  2. Odpověď jsem uvedla již anonymu 15:32.
   Je to soukromá kopie přeloženého dopisu převora Pogia z kláštera sv.Mikuláše v Badenu v Argovsku(Švýcarsku).

   Smazat
 10. Strelec 01, 10.04- pominu-li Vaše tvrzení o století husitských válek, statisících upálených katolíků a opěvování tzv. doby temna- evidentně z pozice ortodoxního katolíka středověkého typu, musím říct, že jsem si článek tohoto "katolického historika" přečetl a nepřekvapil mě. Nenávistné výpady proti všemu, co by mohlo připravit tuto sektu o neskutečné příjmy, dokonce snad ji odstavit od moci- jak téměř v zoufalství běduje tento údajný chartista- zřejmě ze spolku Pacem in terris. On i výraz chartista má dnes zcela jiný význam než před 25 lety. Žebrání pana Malého o omluvu od husitů a jejich potomků je víc než úsměvné. Sekta, jejímž je členem, v dějinách lidstva umučila, zavraždila, okradla stamiliony lidí a omlouvat by se měla do konce svých dní. I když by pan Malý mohl namítnout, že on nikoho neupálil. To je pravda, stejně tak, jakože Šrámek neupálil Husa. Tato násilnická společnost /řízená jako akciová společnost/ za pomoci polistopadových vlastizrádců a havloidní žumpy okradla všechny občany tohoto státu. Namátkou můžu jmenovat systém, kdy občan za vyvlastněné pozemky v majetku jeho rodiny, dostal cenu k roku 1990, zatímco církve tržní ceny současnosti. A to za pozemky, budovy, rybníky, které měly pouze ve správě, nikdy je neměly ve výlučném vlastnictví. Neskutečná drzost od spolku, který sdružuje necelá 4% občanů. Jediné v čem tento spolek vyniká, je výuka orálního a análního sexu pro chlapce do 10 let. A to mi připadá málo.

  OdpovědětSmazat
 11. Paráda pane ( paní) anonyme od 14.28. Z čeho to citujete?Úžasné -no comment. Toto jsou materiály, které by měly být zveřejňovány všude -pro poučení lidí a pro prohlédnutí. Když pomyslíme pak ty následky které mělo upálení mistra Jana téměř pro celou Evropu! Husitství - dlouhotrvající krvavé řeže a občanské války....."Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim. A hle - svět celý zdrtil vůdce slepý, a Táboru se klonil věčný Řím!"... Byla to doba, kdy naposled český národ byl pospolitý, hrdý a neúplatný, za svou pravdu lidi dovedli dát život. Po porážce hustiství už přišel jenom zmar, a v románové postavě pana domácího Broučka na výletě do 14. století (Sv.Čech) se upřímně děsí a hřímá bratr Žižka ..."není možné,abychom my někdy měli takové potomky!" ¨ Ale ano, bratře Žižko. Máte přesně takové potomky - někteří z nich tady píší své příspěvky. Neuvěřitelně křivé charaktery. A mistr Jan tam z nebe se taky dívá na ten mravní zmar a duchovní zkázu -co by asi tak kázal z kazatelen dnes?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já, Pogius, převor od sv. Mikuláše v Badenu v Argovsku
   (ve Švýcarsku),
   vzkazuji tobě pozdravení, svému Leonardu Mikuláši.

   Jak povědomo tobě z mého dřívějšího listu ze dne sv. Kláry (14. srpna 1414), byl jsem povolán vydati se na cestu ku Praze, abych světoznámého arcikacíře Jana z Husince u Prachatic pro jeho lehkovážné řeči, učení a kázání vyzval na koncil, jenž příště se v Kostnici shromáždí, by tam byl vyslýchán otci církevními.
   Chci tedy vypravovat tobě, můj milý, co mne potkalo a přihodilo se na pouti mé a co viděly a zkoušely oči mé tu i tam, neboť neudá se každému ze stavu našeho, aby měl a musil putovati tak daleko; avšak neočekávej „květnatých slov a rozprav“, ale jen „prostého vypravování a věrných dokladů“.
   Putoval jsem do Eslink, Gmundu, Elvangenu, Aalenu, Bopfink, Nordlink, Waldmunchenu, Radbuzy, Plzně, avšak již bez nebezpečí a nesnází, neboť kde cesta sjízdná, nosili mě od stanice ku stanici poddaní kláštera i kolik hodin cesty na ramenou bez reptání. Jinak ale měly se věci, čím blíže přicházel jsem ku Praze, tomu bezbožnému hnízdu kacířskému. Děti se mi posmívaly, dospělí opovržlivě na mne pohlíželi, ano někteří mně i spílali, tak že jen potají směl jsem putovati ku Praze, neboť všude číhali na mne Husité.
   Paradox je ten, že převor Pogius, který přivezl povolávací listinu pro Husa na Kostnický koncil, po cestě zpět do Kostnice jako odpůrce Husův se obrátil a hlasoval na koncilu za propuštění Husa.
   Jsou to jeho zápisy z cesty a jako zapisovatele všech svědectví církevních hodnostářů na koncilu.
   Tento studijní materiál mi zůstal jako obrovské dědictví po člověku, který již zesnul a zajímal se o dějiny husitské a středověké ,mnohé si ověřoval a měl přátele i v Německu i katolické církvi (nebyl katolík), kteří jednají podle svého svědomí a některé spisy dali k dispozici.Tento spisek má 34 stran A4.Převor Pogius popisuje vše podrobně,od putování ku Praze až po vhození Husova popela do Rýna.
   Hlasování Pogia na koncilu:Řečnil jsem, milý Mikuláši, asi takto:
   „Velikým neštěstím jest pro mne, ctihodní otcové, že jsem byl vyslán k souzení Husa, kteréhož jsem s počátku v zaslepenosti své považoval za nebezpečného, pronásleduje jej. Slyše však jeho slova, poznav jeho pravdomluvnost, statečnost v útrapách i ve vězení, uhostil jsem ho v srdci svém a jest mi velice líto, že byl sem vlákán a oloupen o svobodu a týmiž hlasateli evangelia Kristova. Ani nejmenšího poklesku neshledal jsem ve věcech, o kterých byl tázán, protož umývám svých rukou neposkvrněných krví tohoto spravedlivého, již snad prolejete na svůj prospěch a aby se neodhalovala hříšnost prostopášného kněžstva. Jak dlouho trvá lidská blaženost zde na zemi? Okamžik. Avšak poctivé jméno trvá věčně a to chci zachovati sobě i získati národu, jemuž patřím. Hlasuji pro svobodu, čest a život.“

   Smazat
 12. Ale prosím jich - to žvanění o statisícech upálených katolíků si nechte pro méďu Béďu. Jsou to jen žvásty. Občanská válka vypukla pro věrolomnost samotného krále, který dal mistru Janovi glejt, že se z cesty na církevní sněm vrátí v pořádku do Čech. Ano -dnes je třeba nechat vybuchnout nějaké budovy a zemřít tři tisíce lidí, aby mohl být vymyšlen terorizmus a v následných represích zahájena genocida statisíců obyvatel vybraných politicky zájmových států, dosud trvá v tom směru farizejství neobyčejných rozměrů, přičemž každý se tváří že tomu věří. Tehdy stačilo upálení člověka, jemuž lid věřil - a zase - jednalo se jen o chudé lidi, zbohatlíci se k tomu nevyjadřovali, protože hrabali a lhali stejně jako katoličtí kněží.Žižkovým rodičům vypálili Rožmberkové rodný stolec a jako zchudlého zemana ho najal do svých služeb král, protože Žižka byl výborný vojevůdce, což nakonec pak i dokázal.A zakázal svým vojákům rabování v klášterech a v hradech a při zjištění přečinu trestal provinilce smrtí -dokonce velmi krutou, když nechal ukradený zlatý pohár roztavit a nalít zloději do hrdla. Husitství dostalo úplně jiný rozměr, až když se do toho začalo montovat evropské panstvo a najímat žoldáky proti Žižkovi, a o žádné občanské válce nelze říci, že by byla šetrná a bohabojná. Po smrti Žižkově se vojska rozprášila, a jednotliví vůdci, ať už Jan Jiskra z Brandýsa nebo Jan Čapek ze Sán a další, už neprosazovali symboliku husitství. Proto taky skončilo nezdarem ve prospěch měšťáků. Věřím že vás štvou církevní restituce, ale naše zlodějské vlády by majetek roztahaly a rozfofrovaly tak jako tak -do současnosti toho rozfofrovaly za biliony korun a ještě ekonomiku ČR zatížily nesplatitelným dluhem, který z nás udělal vazaly EU. A to o tom sexu a jeho výuce jste se snad spletl - ne? Církev nikoho nevyučuje. Pornografický hnus "ze západu" do naší společnosti přes protesty občanů zavlekl Vovka Železný a TV Nova ( lidi to chtějí a my jim to dáme), a sexuální hnus, názornou výchovu školních dětiček, a pohlavní orgány do učebnic zavedli světští kulíci - ne? Nej-Report, Nej-iniciativa - pamatujete jak ten hnus začal- díky disidentům - a s nadšeným hýkáním a podporou medií a dokonce i rodičů postižených dětí?. Pánové jako Dr Radim Uzel, Dr Zvěřina, včetně některých celebrit (F.R.Čech apod.) - takže teď se to všechno po dvaceti letech implantování toho svinstva do české společnosti všechno svede na církev ( protože jí vláda přiklepla restituce) a vymalováno? Trochu pokrytecké - ne?

  OdpovědětSmazat
 13. Podepisuji se pod každé slovo anonymů z 14:28 a 15:32
  Tuto pravdu nevyvrátí ani milion Zadolárků a jim podobných šmejdů . O kardinálu Dukátovi ani nemluvím .Ten jenom jistě skřípe zlostí zuby nad husitským praporem na Hradě . Vojenský genius Žižka ukázal světu ,co dokáží obyčejní lidé ,kteří jsou i dnes nazýváni lůzou , když mají ve svém čele takového vůdce . Takový nám Čechům dnes chybí a na obzoru žádný vidět není . Bohužel .

  OdpovědětSmazat
 14. Přečtěte si: Vondruška, Vlastimil, 1955: Husitská epopej, zatím vyšly první dva díly ze sedmi - velmi čtivé a velmi srozumitelně napsané. Koho zajímají dějiny, tak doporučuju Petr Hora: Toulky českou minulostí, díl 2. Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197-1526) - velmi seriozní historické dílo, které se čte jako román. Vyšlo 1991. Obojí mají knihovny, jen na Vondušku se čeká dlouhooo, protože je hodně žádaný, ale stojí to za to. Přeju vám příjemné čtení.

  OdpovědětSmazat
 15. Takto řvali "ctihodní křesťanští otcové" na koncilu na Husa:
  Upalte, upalte jej, je netvorem, jakého peklo dosud nevyvrhlo pro ošklivost, vrah všeho křesťanstva. Proklet budiž, kdo jej splodil, matka, která jej porodila, prs, který jej kojil, ruce, které jej ošetřovaly, lokty, které jej nosily. Prokleti buďtež učitelé, kteří jej vzdělávali, přátelé, kteří s ním obcovali, uši, které jej se zalíbením poslouchaly. Prokleta budiž země, která jest jeho domovem a v jejímž vzduchu dýchal!“

  „Zadržte, vy bohaprázdní proklínači!“ zahřměl český hrabě z Chlumu a stoje vedle předsedy, zamáchal nad hlavou dvojsečným svým tesákem: „syn smrti“, zvolal, „kdo jediného vlasu zkřiví Husovi, mému chráněnci! Tak vy popové ctíte důstojnost císařovu, jeho vážnost a průvodní list? Tak se rozvzteklujete, proklínajíce muže spravedlivějšího nad vás všechny! Kristus odpůrce své neproklínal, nýbrž žehnal! Proto jste se rozzuřili, že vám zacpal huby, vy Fariseové a Saduceové, proto-li tak jste rozpáleni, že tomu, jenž v chlípnosti na Petrově stolci sedá, křídla provětral a ukázal, jaký to pták pod lesklým peřím se skrývá? Je-li to zločinem, že objevil, v jakém smrdutém kalu veškeré kněžstvo této doby a po mnohá již století sobě libuje, jak za kostelními a klášterními zdmi zahálčivě se povalujíce, veškeren tuk národův pohlcujete, učení Kristovo převracujete a na svůj prospěch vykládáte? Je-li to cos špatného při Husovi, že před vámi svatou bibli otvírá, připomínaje vám, že učitel náš žil v pokoře a nikoliv jako vy v hrdopýše, v hedvábí a zlatě. On dal náměstku svému Petrovi klíče, aby jimi otvíral nebe věřícím, nikoli ale meč, aby vraždil, jako vy činíte všem, kdož lidské zákony vaše nepřijmou, neb se jich odříkají ...“ - „Ticho, ticho, kacíři, kletba naše padniž také na tebe a celou zemi českou,“ zuřili povzteklí otcové a v každé pěsti zableskla se smrtící zbraň.

  OdpovědětSmazat
 16. Zdravie nedovolilo mojej účasti uctenia si pamiatky tejto skutočnej osobnosti jednoty slova a činu, ktorá storočia presahuje hranice Česka. Neporovnateľným spôsobom oproti rebelovi z nudy a nedostatku iných príležitostí, mluvkovi a opilcovi, ku ktorému sa dnes aj v Kongrese klaňajú.

  OdpovědětSmazat
 17. Anonym, 15.58- /zřejmě Strelec/. Pravděpodobně jsem nedal slovo výuka do uvozovek. Měl jsem na mysli pravidelné zneužívání malých chlapců, jež je jakýmsi sportem církevní žumpy. I když jsem přesvědčen, že jste to pochopil velmi dobře, jen to plácání o Vovkovi, Zvěřinovi, Nei-reportu atd. má zamlžit předchozí skutečnosti. A církevní hodnostáři zneužívali ministranty stovky let před neexistujícími restitucemi i Frantou Čechem, méďo Béďo.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.