Reklama

úterý 23. června 2015

Sergej Chelemendik – Dá sa zastaviť vojnu v Európe? - Rozviedka budúcnosti

Sergej Chelemendik
23.6.2015  chelemendik.sk

V Európe a vo svete čoraz hlasnejšie znie rinčanie zbraní. Rinčia zatiaľ prevažne naši ZaOceánski PArtneri – stručne ZOPA. Európania tiež rinčia, pravda, potichu a smutne. Na pozadí tohto skúsime si v tom spraviť jasno, či sa dá vyhnúť veľkej vojne v Európe.


Ukrajina je zápalná šnúra

Ak máme veriť v prevahu ZOPAy nad všetkými žijúcimi tvormi – nedá sa.
Ak máme žiť vlastným rozumom, ako vždy žilo a žije Rusko, dá sa a treba, hoci Rusku je vlastné vo veľkých vojnách víťaziť a táto nová vojna, ak sa predsa len bude konať, sotva bude výnimkou.
Stratégiu ZOPAy prinútiť Európu a Rusko znovu bojovať opísali mnohí autori už dosť dávno, vrátane autora týchto slov, je verejne známa a čímsi pripomína psychický útok dôstojníkov bielej gardy z filmu Čapejev, ktorí impozantne kráčali za zvukov bubnov na potešenie Anky-guľometníčky a Čapajeva na statnom koni.
Plán vyzerá nasledovne.
Ukrajina – to je detonátor, alebo zápalná šnúra, tam všetko má vybuchnúť po prvýkrát, presnejšie už viac ako rok vybuchuje.
Ale aby sa mohla konať vojna v Európe, všetko musí vybuchnúť a začať horieť tak, aby Rusko nemohlo nezasiahnuť.
Na Ukrajine musí začať plápolať nová vojna podstatne väčšieho merítka, než sa to deje teraz, nie nejaká hybridná, ale ozajstná vojna časti Ukrajiny proti Rusku, ktorú táto odsúdená časť vyhrať nijako nemôže, a to znamená, že Európa bude musieť prísť na pomoc.
Len čo sa vojna rozhorí, do vojny sa zapoja „plebejci EÚ“ – mladí členovia alebo noví členovia NATO, naši bývalí spojenci z Varšavskej zmluvy.
Prevažne, pravdaže, bojovní Poliaci, ktorým tridsiaty krát za posledných 300 rokov Západ prisľúbil ochranu a víťazstvo.
Pre Poliakov je neprístupná ruská ľudová múdrosť: sľúbiť je jedná vec a oženiť sa čosi celkom iné.
Preto Poľsko si Západ znovu nezoberie, ale plnenie manželských povinnosti si znovu vynúti.
Novým členom NATO, ktorí sa zapoja do vojny, Rusko bude musieť zasadiť úder – aj ich vojakom na Ukrajine, aj základniam na ich území, ak budú ohrozovať Rusko a určite ho ohrozovať budú, pretože tak je to celé vymyslené.
A tu je vlastne stredobod plánu ZOPAy.
Nebudem opisovať podrobne ako útok Ruska na nových členov NATO môže byť vyprovokovaný – ZOPA vie takéto provokácie vojny pripravovať, trénovali to dvesto rokov, je to obľúbený trik Anglosasov.
ZOPA už začínajú vláčiť na územie nových členov rakety, muníciu, a vôbec nie nato, aby to nejako reálne pomohlo bojovať na Ukrajine ЗОПА.
Ale nato, aby spravili z nových členov NATO nevyhnutný terč.
Napríklad, ak z Poľska náhle vyletí smerom k Rusku nejaká, hoci len malá raketa, z Kaliningradskej oblasti bude nasledovať nevyhnutná odpoveď a vtom aj začne veľká vojna v Európe.
Ozve sa veľký krik: Rusko zaútočilo na slobodné Poľsko!
Zdôrazním pre tých, čo nemajú radi dejepis – tak to už bolo veľakrát v tej-ktorej podobe a pre Poľsko to vždy končilo zle alebo veľmi zle, ale Poliaci dejepis vôbec nemajú radi, jednoducho nenávidia, preto to všetko nevedia.
A keď noví členovia NATO – terče splnia svoju rolu, veľkých členov NATO a konkrétne Francúzsko a Nemecko ZOPA prudko pritlačia k múru a postavia do mimoriadne nepohodlnej polohy.
Anglicko stavať do tejto polohy nebude treba, vládca morí sa v tejto polohe nachádza už desiatky rokov.
А týchto postavia pred skutočnosťou: akí ste vy veľkí členovia, ak Rusko vám na očiach kmása utrápené Poľsko a naši americkí mariňáci už pochodujú na jeho obranu. Pravdaže, nie všetci, zatiaľ sme poslali len takých 300 ľudí, ale ostatní sa čoskoro pridajú.
A ak vy, bojazliví Nemci, ktorých sme toľko rokov úspešne bránili, sa nezapojíte a nezačnete bojovať, prestaneme vás brániť a medveď vás roztrhá hneď po Poliakoch.
A ďalej sa to celé bude len ďalej eskalovať.
Veľkým členom NATO budú sugerovať, že nič iné sa robiť nedá, keď medveď zaútočil, bojovať je treba určite, ale lepšie je to robiť na území týchto divokých, neplnohodnotných Poliakov, Slovákov, Čechov alebo Maďarov a obzvlášť dobré je to robiť u Rumunov, pretože Rumunov je veľa, sú celkom jednoduchí, tých vôbec nie je ľúto, obzvlášť nie je ľúto rumunských cigánov, ktorí sa prisali na európsky sociálny systém.
Takže zabojujte si, Nemci, na cudzom území – kým nie je neskoro!
A takzvaný sanitárny pás okolo Ruska sa stane bitevným poľom, ako sa ním stával v dvoch svetových vojnách.
Pravdaže, Nemci a Francúzi tým viac bojovať principiálne nemôžu a nechcú, ale tu je predsa najdôležitejší začiatok.
Keď im predložia čosi ako, že Rusko zaútočilo do nových členov NATO taktickými jadrovými zbraňami a oni, Nemci, sú ďalší v poradí, nebudú mať na výber.
A nikto nebude skúmať, či to naozaj priletela ruská raketa alebo americký specnaz odpálil jadrovú nálož niekde bližšie k bieloruským hraniciam, potom sa naložil do vrtuľníka, a teraz so záujmom sleduje v televízii z kasárni na základni v Nemecku ako sa tam Poliakom darí vysporiadať s rádioaktívnou nákazou.

”Euro-rybacia polievka”: obmedzená vojna v Európe

Ako môže vyzerať veľká, ale predsa len obmedzená vojna v Európe, dnes tušia len ZOPA, pretože je to ich projekt.
Tušiť môžeme aj my – zle bude vyzerať pre Rusko a celkom zle pre Európu.
Na jednej strane, v Európe bojovať s Ruskom zdanlivo nemá kto, armády veľkých členov sú príliš malé a nepresvedčivé.
Výnimku tvorí Francúzsko, ale tam existuje tradícia, založená počas Druhej svetovej vojny, keď sa dva milióny francúzskych vojakov okamžite vzdali svojim odvekým nepriateľom Nemcom a potom sa cítili veľmi komfortne.
Na strane druhej, ak vojna bude prebiehať podľa ukrajinského modelu a bude hybridná, genocídna, s hromadným ničením civilného obyvateľstva, taká, aká bola odskúšaná najprv v Juhoslávii a teraz sa precvičuje na Ukrajine, ak vojna bude dlhá a krvavá, a práve takúto predpísal Európe doktor ZOPA, Európanov sa dá do nej vťahovať postupne, ako vťahujú teraz Ukrajincov, ako začínajú vťahovať Pobaltov.
Európanov bude ľahšie vťahovať, pretože Rusko nemajú radi, nikdy nemali radi, vždy s ním bojovali, zatiaľ čo Ukrajinci a Rusi bojovali práveže vždy spolu proti ním, Európanom, a nielen bojovali, ale víťazili a keď sa tento krvavý blud na Ukrajine skončí, budú znovu takí, akí boli vždy. Ako hovoria v Rusku, gény prstom nevygumuješ.
Preto ZOPA pred Európou dôkladne skrývajú hrôzy genocídnej vojny na Ukrajine – pre Európu pripravujú to isté, načo sa má zarmucovať vopred, alebo, nedajbože, pripravovať?
Európu vlečú do vojny, pôsobiac na ňu nielen zvonku, ale aj zvnútra.
Táto záškodnícka činnosť ZOPAy v Európe je zatiaľ nepochopená a jej cieľom je reťazec etnických, rasových a sociálnych konfliktov, ktoré budú podkopávať európske krajiny zvnútra.
Stačí poštvať proti sebe Francúzov a nefrancúzov, pripojiť do procesu islamský radikalizmus, postrieľať ešte pár desiatkov „charlie“ a Francúzsko zahorí. Pretože nefrancúzov je tam už tretina.
А ak zrazu z ukrajinských fašistov bude vypestovaný nový „európsky islamský štát“ a týchto hrdlorezov poštvú proti Európe, všetkým bude veselo. S ruskými bojovníkmi títo banditi nič nespravia, ale s európskymi bürgermi spravia čokoľvek.
ZOPA pôsobia globálne, ale Európa to principiálne nechápe, Európa je spoločenstvom ešte zatiaľ národných štátov, ktoré historicky žijú vo svojom vlastnom areáli výskytu prinajmenšom stovky rokov, sú ako akvária s vlastnými rybkami vo vnútri.
Tieto akvária ZOPA už dáva na oheň a bude variť svoju “euro-rybaciu polievku”.

Vyriešiť ukrajinskú otázku operatívne a nezvratne

Skúmať možný priebeh veľkej vojny Európy s Ruskom je zatiaľ predčasné, zatiaľ je to len plán ZOPAy, hoci aj reálny, pretože ZOPA majú nazhromaždené obrovské množstvo historických skúseností, je to ich historický vzorec, technológia, vzostúpili nabaliac sa na európskych, obzvlášť svetových vojnách.
Ako Rusko môže zastaviť vojnu v Európe?
Také možnosti zatiaľ existujú.
Je potrebné likvidovať plán ZOPAy od samotného začiatku a dôsledne vo všetkých jeho článkoch.
Prvý článok je – nedovoliť ZOPAe zapáliť veľkú vojnu na Ukrajine.
Rusko môže vyriešiť ukrajinskú otázku, operatívne a nezvratne.
Ako ju bude riešiť?
Vojenskou cestou, s pomocou mäkkej sily alebo kombinácie jedného aj druhého, čo sa aj nazýva hybridná vojna – to nie je dôležité.
Najdôležitejšie je odstrániť samotnú možnosť vťahovania Európy do ukrajinskej avantúry, skoncujúc s touto avantúrou.
Rozdeliť Ukrajinu, pozošívať nejaké kúsky, znovu rozkrájať a znovu zošiť, ak bude treba zlikvidovať SS-ovské banditské batalióny národnej gardy, zničiť túto hanebnú chuntu - аle ukrajinskú armádu, týchto nešťastných chlapcov, rodičia ktorých nemali ani sto dolárov na úplatok pre vojenskú komisiu, ani nemali odvahu utiecť do Ruska, naopak nelikvidovať, ale povzbudiť.
Nech potom kráčajú v slávnostnom sprievode po Kreščatiku.
Pravdaže, Rusko znovu bude agresorom, pravdaže, budú nové sankcie, ale nebude to najhoršie - dlhá a krvavá vojna v Európe.
Takúto vojnu Rusko nepotrebuje vôbec, nemá čo v Európe brať alebo dobýjať.
Ukrajinskú otázku Rusko môže riešiť aj cestou zamrazenia konfliktu, ale to je dočasné riešenie a nikto nevie, kedy a ako ZOPA začnú rozmrazovanie.
Ukrajinskú otázku Rusko nemôže nevyriešiť – je to existenciálna otázka života a smrti, pochopenie toho dozrieva v Rusku, a toto pochopenie sa musí stať masovým.

Bratia-Slovania, pobavili ste sa, a stačilo

Vyriešiac ukrajinskú otázku alebo dokonca aj počas procesu jej riešenia, Rusko môže vysvetliť bratom-Slovanom, že ich čerstvé členstvo v agresívnom bloku NATO skončilo – pobavili ste sa, a stačilo.
Že ich NATO v žiadnom prípade sa nechystá brániť, že sú jednoducho potrava pre delá.
Spomínam si, ako mi v roku 1998 americký diplomat v Bratislave s opovrhnutím hovoril o vstupe Slovenska do NATO: sú to hlupáčikovia, myslia i, že ich budeme brániť, že občania USA prídu hynúť za akýchsi Slovákov. Rehotal sa ako hyena, ale potom sa na Slovensku udiala farebná revolúcia a krajinu bičom vohnali do NATO.
Noví členovia budú musieť pochopiť, že ak ich členstvo v NATO bude pokračovať, dokonca aj po úspešnom vyriešení Ruskom ukrajinskej otázky z nich aj tak môžu spraviť bitevné pole, NATO pre nich nemá inú budúcnosť.
A v tomto prípade, ak veľká vojna v Európe začne na ich území, koniec tejto vojny neuvidia, jednoducho z nich nič nezostane.
Pretože to bude vojna takými zbraňami, akými v Európe ešte nikto nebojoval, ktorými Yankeeovia beztrestne zbombradovali Srbov, ale to bola represívna akcia, a nie vojna. Teda strašné zbrane používali jednostranne proti bezbranným Srbom.
Všetko to sa dá ľahko vysvetliť všetkým novým členom NATO, budú veľmi vnímaví, mnohí z nich si to sami myslia, okrem Poliakov.
Všetci, okrem Poliakov vo Východnej Európe sú na takéto historické vysvetlenie pripravení a dokonca naň čakajú so zatajeným dychom.
Ukončiť svoje novočlenstvo pre Slovensko a Maďarsko znamená, že namiesto územia stretu Ruska so zjednotenou Európou uprednostnia neutralitu, garantovanú aj Ruskom, aj veľkými členmi.
Garancie ZOPAy už počas tejto etapy rozvoja nebudú potrebné.
Poliakom, ktorí znovu nič nepochopia je potrebné jednoducho povedať: žiadne ďalšie v poradí delenie Poľska už viac nebude.
Nikto takéto Poľsko nepotrebuje a ak ho nepotrebujú ani samotní Poliaci a odmietnu stať sa súčasťou neutrálneho bezpečnostného pásu okolo Ruska, bitevným poľom sa stane len ono.
A dokonca aj na Poliakov takéto vysvetlenia môžu zapôsobiť.
Podotknem, že v bojovnosť súčasných Poliakov osobne príliš neverím, sú zaneprázdnení opravovaním záchodových mís v celej Európe, je ich tam už niekoľko miliónov a ak, nedajbože, na obzore sa objavia ruské rakety, Poliakov v Európe bude úplne veľa. Takých desať alebo dvadsať miliónov, pokazených záchodov nebude pre všetkých dosť.

Veľkosť veľkých členov NATO nebude hrať žiadnu rolu

Nakoniec, to isté, čo bude vysvetlené novým členom, je treba ešte dôkladnejšie vysvetľovať členom veľkým.
Hovoriť, že pravdaže, sú veľmi veľkí členovia NATO, dokonca obrovskí, ale vo vojne proti Rusku, nech hoci aj obmedzenej to nebude hrať žiadnu rolu.
Prehrajú túto vojnu, Yankeeovia nebudú kvôli ním seba vystavovať úderu ruských rakiet Bulava – Satana podľa americkej verzie. Svoja košeľa bude pre Yankeeov v tomto prípade veľmi blízko k telu.
Dúfať v ruskú okupáciu veľkým členom tiež netreba, žiadne masové znásilňovanie európskych žien, ktoré sú vyhladovalé po mužskej nehe v mori jednopohlavnej eurolásky, tiež netreba očakávať.
Obmedzená vojna s Ruskom pre Európu bude vyzerať neromanticky a hrozne – napríklad tak, ako ZOPA bojovali s Juhosláviou.
Budú raketovo-bombové útoky, na ktoré veľkí, ale starí členovia nebudú mať čím odpovedať, bude obrovská vlna utečencov, Poliaci obzvlášť rýchlo pribehnú, pribehnú porazení banderovci so zbraňami a so skúsenosťou likvidácie civilistov, budú sociálne výbuchy zvnútra, bude historicky posledná porážka Európy vo vojne, ktorú určite potom znovu označia za svetovú, namiesto naplánovaného pomalého, sýteho dohasínania.
A po tejto porážke Rusko bude diktovať svoje podmienky a kresliť novú mapu Európy, ako to bolo vždy.
Aj novým, aj starým členom NATO Rusko musí čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť ciele, ktoré si stanovujú ZOPA pred vojnou medzi Európou a Ruskom.
Samo o sebe takéto presvedčivé vysvetlenie môže ak nie zastaviť, tak výrazne pribrzdiť vývoj udalostí.

Štáty a národy Európy ZOPA viac nepotrebujú

Ciele ZOPAy nechápu iba slabomyseľní, ale nie všetci členovia NATO sú predsa takí!
ZOPA v dôsledku tejto vojny potrebuje zopakovať svoje úspechy dvoch svetových vojen – aby Európa a Rusko vykrvácali, aby padla na kolená Čína, ktorá príde o najväčší trh svojich tovarov.
Bez možnosti ekonomickej spolupráce s uviaznutými vo vojne Európou a Ruskom Čína stratí tri štvrtiny svojich perspektív a ak sa vojna v Európe podarí, Čína bude ďalšia na rade vo fronte k doktorovi ZOPA.
Táto vojna podľa plánu ZOPAy má zničiť európske štáty raz a navždy.
Ak s pomocou Európskej únie sa nedarí ich zlikvidovať, príliš životaschopné sa ukázali byť európske štáty, je treba ich zničiť s pomocou vojny.
ZOPA vôbec nepotrebujú štáty, prekážajú premene ľudstva na globálne stádo, ZOPA principiálne so štátmi bojujú.
Po likvidácii európskych štátov sa budú likvidovať aj európske národy, a to bude ľahké, pretože stratiac štátnosť sa ukážu byť bezbrannými.
Táto myšlienka pre Európanov je zatiaľ neuveriteľná, ale národy ZOPA skutočne nepotrebujú – sú pre ZOPAu zlo, otravná prekážka, prekážajú.

Prví v poradí sú eurobyrokrati

Ako samostatný bod všetkým členom naraz je potrebné konečne vysvetliť celkom jednoduchú vec: ak ZOPA s pomocou vojny zničia európske štáty, prví v rade na likvidáciu budú práve tí euroúradníci a eurobyrokrati, ktorí teraz poslušne vťahujú Európu do vojny.
Áno, presne tak, zlikvidujú ich ako prvých: veľa vedia, nadbytoční svedkovia a ešte preto lebo z istého pohľadu oni aj sú štát. Slabý, vazalský, kolonizovaný, ale štát.
А to znamená, že vojna s Ruskom – to je stopercentná likvidácia európskej byrokracie, a to treba veľmi kvalitne tejto samej byrokracii vysvetľovať. Podporujúc kurz na vojnu zaťahujú slučku na svojich vlastných krkoch a nemajú žiadne šance na prežitie.
Neveríte, naši európski bratia v rozume a v nešťastí sa stať hlavným objektom diabolskej činnosti ZOPAy, v takom prípade otvorte oči a pozrite sa, čo sa stalo s úradníkmi tých krajín, kde ZOPA už štátnosť zlikvidovali.
Pozrite sa na Irak, Lýbiu, Sýriu, Afganistan, Jemen, Egypt - a tak ďalej.
Poľský údržbár v Bruseli možnože aj prežije, turecký šofér v Berlíne tiež, ale europoslancov, eurokomisárov a podobných „euro“ budú ničiť už len preto, že príliš veľa vedia a budú sa nahlas sťažovať na svoj osud. Načo by sa ZOPA mali babrať s ich sťažnosťami a obvineniami?

Rusko zachraňovať Európu viac nebude

Nie je to príliš pochmúrny obraz, ktorý sme vykreslili?
Veď tí v Európe za nič na svete tomu neuveria!
Nie, obraz to nie je príliš strašný, môže to byť aj horšie, ak sa použijú zbrane hromadného ničenia a záruky, že k tomu nedôjde nikto nemôže poskytnúť.
Nie je fantáziou plán odporu, bude mať naň Rusko dostatok síl?
Bude, pretože malo vždy, ale aj Európania svoje sily by nemali šetriť.
Rusko tak alebo onak prežije, o Európe povedať to isté nemôžem.
Ak Európa neprejaví vôľu k odporu, teda vôľu k životu, zachraňovať ju tentokrát Rusko nebude určite.
Rusko bude zachraňovať seba, Európu ponechá napospas jej osudu a ak sa to stane, bude to celkom zlá správa.
Rusko už teraz nemá prakticky inú voľbu, ako povedať Európanom: vyriešme to po dobrotky – alebo to dopadne ako vždy, ale oveľa horšie.
Pretože ZOPA vás programovo odzbrojili, ale bojovať za vás nebudú a my sme aj napriek všetkému znovu dobre vyzbrojení a budeme sa vyzbrojovať aj naďalej.
A všetka vaša protiraketová obrana údajne proti Iránu – to je mydlová bublina, zámienka pre Yankeeov vytvoriť u vás na dvore terč pre naše rakety, zatiaľ čo protiraketová obrana Ruska – to už je unikátny v svetových dejinách fenomén, pred ktorým sa Yankeeovia trasú od bezmocnej zlosti. Pretože poslaný z nemeckej základne alebo lietadlovej lode Tomahavk naše SS400 s istotou chytia počas letu, ale kto bude chytať naše odvetné Iskandery, už ani nehovoriac o iných, strašnejších raketách?
Iskandery, pravdaže, nie sú tak impozantné ako bruchaté Tomahavky, zato však lietajú v kŕdľoch a zostreliť ich nemôže nikto.
A preventívny úder sme nasledujúc ZOPAu zapísali do našej doktríny nielen pre pekné slová.

Masové hnutie Európanov za mier

Rusko má ešte jeden obrovský zdroj, ktorý je zatiaľ prakticky nevyužitý.
Silné, efektívne, masové hnutie Európanov za mier, ktoré zahrnie časť takzvanej politickej elity.
V Európe zatiaľ ešte dožíva štandardná parlamentná demokracia, európskych lídrov zatiaľ ešte reálne volia, a to treba využiť, kým nie je neskoro.
Nato, aby hnutie vzniklo, Európanom je treba ukázať správny, jednoduchý obraz budúcnosti, prístupný na úrovni ich infantilného politického vedomia.
Mali sme také časopisy pre deti – Vesiolyje kartinki, Murzilka. Je treba si na ne spomenúť a preformátovať ich do televíznej podoby.
Prečo televíznej – pretože Európania už prakticky nečítajú a iba pozerajú a počúvajú, takže inak to nepôjde.
To je hlavná oblasť použitia dobrej mäkkej sily v Európe.
Nestrašiť, hoci sú naozaj dosť bojazliví, ale trpezlivo ukazovať pravdu o budúcnosti.
Tak to robí Russia Today, začal robiť dobrý mediálny projekt Sputnik, ale pre prelom v informačnej vojne je to zatiaľ katastroficky málo.
Ak by Európania hoci len jednoducho videli to, čo sa deje na Ukrajine u seba v televízore, celá situácia by bola radikálne iná…


22 komentářů :

 1. Ten tvuj ksicht tady chybel Helemele, stejne jako tvoje zvasty. Jeste ze te nikdo neposloucha, stejne tak jako tveho vrchniho atamana v Kremlu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele, Palmere, zase jsi utekl z klece a opruzuješ slušné lidí svými žbrndokecy, tupožvásty a sráčkoprdy?! Vráť se do své klece a sekej dobrotu!!!

   Smazat
  2. Chelemendik vždy hovoril pravdu a ty popros Ohavu aby ťa pred fašizmom ochránil, ale prosiť budeš zbytočne, ich zámer je vyprovokovať vojnu v EU, len som zvedavá, kto pôjde bojovať v radoch NATO

   Smazat
  3. vlast tě (23:31) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  4. vzhledem k pablbům typu (23:31) válka v Evropě bude zcela jistě

   Smazat
  5. 23:31 Tedy to máš příplatky za noční, docela dobrý job. Víš co říkal Smrťák ve hře Vizionář - je zakázáno cokoliv sebou brát do hrobu. I když pravda je že pokud tvoji chlebodárci dosáhnou svého, tak tě nebude mít kdo pochovat. Ale tobě stačí jen ten pocit, že sebou vezmeš všechny okolo. Co jiného od takového šmejda čekat.

   Smazat
  6. Ten troll fakt vypadá, že si to bude užívat, myslí si, ve své neskonalé blbosti, že on z toho vyjde vítězně. Kde se tak hloupí lidé berou, to by mě fakt zajímalo.

   Smazat
 2. K 23:31 ... nějaký rozumná argumentace by nebyla?
  To si nestěžuji. Naopak.
  Postoje a "argumentace" podobné Vašim, mne názorově formují a posilují.
  Děkuji a přeji hezký den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavní je, že si to trollík pečlivě přečetl a strachu má plnou kapsu, to je moc dobře.

   Smazat
 3. S Chelemendikem jsem často souhlasil - je to silný vizionář. A pokud se Evropa Zaoceánským partnerům ZOPA ve válečném štvaní nepostaví, dojde na nejhorší. To co ví a plánuje ZOPA ví samozřejmě i Rusko. Pokud dojde k narušení ruského území kýmkoli vypálenou raketou, jak píše autor, nikdo nebude zkoumat vůbec nic....a v ten samý moment vypukne plnohodnotná jaderný útok nikoli na důsledek, nýbrž příčinu zla. Evropa, respektive vedení EU, Německo, je bezesporu cílem druhým. Na rozdíl od autora Rusko nezapomíná, že odseknout chobotnici jeden chobot nestačí. Mluvím jen za sebe a tedy si doplním, že pokud konflikt vypukne, mnoho států se v ten moment raději od ZOPA trhne v naději, že se tak vyhne odvetnému úderu. Mocnosti i dříve za svými zády vedly intriky, i když byly ve skutečnosti spojenci. Nevíme, co si skrytě dnes vyjednávají. Faktem je, že žádná země nechce být napůl vygumovaná. (proto jsem psal jen o Německu - ta to má, když tak, jisté - na jejím území je 200 ZOPA jaderných hlavic a asi nemá dobrou vůli. Nevím).

  Rozbuškou může být cokoli. Patrně opravdu na Ukrajině.
  Kdyby Evropa vypověděla poslušnost ZaOceánským PArtnerům, vyhnuli bychom se III.sv. válce. Zdá se ale, že hlavně Německo nemá sílu. Snad kdyby vědělo jak dopadne....jsou to ale jen spekulace. Do Angely nikdo z nás nevidí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doufám, věřím, že vše to co tu píše Celemendik už Putin Merkelové vysvětlil.
   V Barbone na G8. Mezi čtyřma očima. Trvalo to prý 6 hodin. Její chování poté o tom nenápadně svědčilo. Pár týdnů poté byla podivně nesvá a od té doby nápadně často opakuje, že Ukrajina nemá vojenské řešení.
   Děda.

   Smazat
  2. Makrelová je totální chudinka, Německo prý sice teoreticky řídí (dle příkazů doktora ZOPA) celou EU, ale samo svoji politiku nemá a mít nemůže. Německo je stále okupovanou zemí, plné ZOPA základen (více než stovka) a skladištěm ZOPA zbraní včetně jaderných (jaká je to ironie v době, kdy Němci odstavili svoje jaderné elektrárny), německé měnové zlato je "v bezpečí" za Atlantikem u ZOPA na věčné časy, klíčové akcie německých firem včetně těch, které mají v názvu "Deutsche" (jaká ironie), jsou v držení ZOPA bank atd. atd. A po tom všem všichni chtějí po Makrelové nějakou samostatnou zahraniční politiku ?!

   Smazat
  3. Nechce se věřit, kolik že obyčejných lidí věří ruské propagandě.Moje babička,budiž jí země lehká,by vám určitě řekla,že takových "vizionářů" je schopná nasrat kýbl,kór když se vohání bratama Slovanama.K článku snad tedy jediné,pan Chelemendik by si měl vyhodit to hovno z hlavy.

   Smazat
 4. Slová p.Chelemendika je treba brať vážne. Mám v živej pamäti jeho predpovede o vývoji sveta ešte v čase,keď bol v Európe i v Afrike pomerne kľud.Predpovedal nástup američanov na stredný a blízky východ, vytláčanie Číny a Ruska z Afriky a pod. Zvlášť nepravdepodobné sa mi zdali jeho predpovede o tom, že na zničenie Iránu bude musieť USA zničiť najprv Lýbiu a Sýriu. To sa vlastne aj stalo.Je treba veriť aj tomu, že centrum fašizmu vo svete je v USA a urobia všetko k tomu, aby USA presadili svoju moc vo svete.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, je to hrůzně realistická a vysoce pravděpodobná předpověď. Děda.

   Smazat
  2. Mám v paměti článek pana Chelemendika z počátku roku 2014, uveřejněný na jeho webu, kde tvrdil, že na Ukrajině vojny nebude. Že Slovan bratra Slovana nenapadne. Že ty lidi zná, neboť z těch končin pochází. A vidíte jak to dopadlo! Neznal je dost dobře. Neměl ani představu, jak snadno se dají lidi rozeštvat, když se tomu dá volný průběh. Svoboda jakéhokoliv slova + nasměrované školství = třaskavá směs. A máte zaděláno na války kdekoliv.

   Smazat
  3. Všechny války jsou důsledkem absence demokracie. Až to pochopíme, budeme v bezpečí.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 5. vlast tě (23:31) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětSmazat
 6. Divím se, že autor nepíše o variantě preventivního vystěhování ordinace doktora ZOPA. Mám rovněž podezření, že použil naschvál zkratku ZOPA, protože "žopa" je rusky prdel, ale takovou otevřenost si asi nemůže dovolit.

  OdpovědětSmazat
 7. Za tím vším bordelem stojí akce "Hedvábná stezka" neboli vytvoření Euroasijského hospodářského společenství "volně řečeno". Každá asi ví jaký význam měla železnice pro industrializaci a obchod a něco podobného tvoří Rus a Číňan. Vybudovat transkontinentální obchodní tepnu, která nebude pod jakoukoliv kontrolou USA a GB. Na tepnu se může dále připojit mnoho dalších menších tepen. Pokud si vezmu mapu a podívám se jak tato tepna může ovlivnit světový obchod a já jsem toho názoru, že může zcela fatálně, tak na konci budou z USA a GB jen druhořadé země. Pokud se Evropa nevzpamatuje bude patřit k těmto dvěma zemím. Co je Západní Evropa? - Malý neskutečně zadlužený kousek země na konci kontinentu z pohledu "Hedvábné stezky". Schůzka G7 se dá taky nazvat schůzka dlužníků. Všechny způsoby jak toto překazit v Evropě jsou dobré, jediný reálný z pohledu USA je válka, chaos nebo násilí na území Evropy, která dnes už nemá sílu se bránit vojensky ani politicky. Imigranti nebudou bránit Evropské hodnoty, které nikdo z nich neuznává a pro imigranty a nenalhávejme si, že ne, jsme odporní běloši. Marxisti ustoupili od revolučního tažení 60-tých let a pod pláštíkem lásky a pravdy plánují nové revoluční zítřky.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.