Reklama

čtvrtek 16. července 2015

Marek Obrtel: Válka hrozí mnohem víc. O co opravdu jde s uprchlíky, nevěřte propagandě. A co takhle, kdyby Řecko zkusilo na Německo starý západní postup?

16.7.2015  Parlamentní listy

  „Kolaborantské postoje.“ „Jdeme s každým, kdo nabídne chléb a hry.“ Vážná slova pronáší lékař Marek Obrtel, známý nejen tím, že se pokoušel vrátit vyznamenání z misí NATO: „Bez mrknutí oka či uzardění vedou někteří politici naši zemi vstříc hrozícímu válečnému konfliktu ve prospěch cizích mocenských zájmů. Myslí si snad tito ‚užiteční idioti‘, že nový poválečný světový řád s nimi počítá?“ V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také uvedl: „Celé NATO spoléhalo na NATO, že je zachrání... Nezachrání.“


V jakém stavu jsou podle vás nyní vztahy mezi Evropou a Ruskem? Šlo v případě Ukrajiny o malé nedorozumění nebo o začátek ruské agresivity vůči Evropě? Anebo, a to tom se také hovoří, šlo o promyšlený krok Západu k oslabení Ruska?

Vztahy mezi Evropou a Ruskem bych popsal v současné době jako „zamrzlé“. Evropa, které je jasné, že bez hospodářské spolupráce s Ruskem to půjde jen velmi těžko, si nesmí navenek dovolit říci, dost bylo sankcí, dost bylo nenávisti a nepřátelství, pojďme spolupracovat v oblasti ekonomiky, průmyslu, ale i bezpečnosti Evropy jako takové....

Tváříme se tedy nadále jako nepřátelé, ale ve skrytu duše si už skoro všichni přejeme, aby ta „přihlouplá tragikomedie strýčka Sama“ konečně skončila....

Ukrajina však rozhodně nebyla, není a hlavně neměla být „jen malým nedorozuměním“. Dvojí pokus o ovládnutí Ukrajiny ze strany Washingtonu ani napodruhé nevyšel. Stejně jako nevyšel „gruzínský pokus“ o ovládnutí Jižní Osetie. Stálo to však spoustu životů a obrovské utrpení civilního obyvatelstva. Již mnohokrát jsem uváděl v různých pramenech, že právě Ukrajina a vznik tamního konfliktu, podobný jako vejce vejci tomu kosovskému, byl pro mne impulsem k tomu, abych nahlas řekl, co si myslím o politice Spojených států a jejich zločineckého nástroje NATO. Promyšlená, cílená a dobře naplánovaná destabilizace Ukrajiny měla posloužit především Spojeným státům k vytvoření nástupiště na Rusko a měl to být počátek celého sledu dalších událostí, vedoucích k destabilizaci Evropy. Agresivita Ruska vůči Evropě byl prázdný mediální pojem, který v dané době neměl žádné logické opodstatnění...

Jakkoliv si myslím, že samotné téma války s Ruskem není zdaleka u konce, že Spojené státy především a jim zaprodaná západní Evropa s nimi stále hladově pokukují po ruském trhu a obrovském nerostném bohatství země, je válka s Ruskem jako hlavní mediální téma už ta tam... Téma odeznělo stejně jako mnohá jiná předtím (hrozba zaplavení republiky „cikány“, vyhlazení Severokorejci, prasečí chřipka, pád meteoritu, globální oteplování...), teď máme uprchlíky...

Než se k nim dostaneme, přesto je skutečností, že Rusko modernizuje své zbraňové systémy, posiluje svou přítomnost blízko svých hranic. Jak toto může dopadnout? Jsou zde úvahy, že Rusko napadne některé evropské země, přátelé Ruska naopak tvrdí, že válku chystají USA...

Rusko je „znovuvzkříšená“ rodící se velmoc, už to samotné je trestným činem z pohledu Washingtonu, protože stav za prezidenta Jelcina byl samozřejmě přijímán vstřícněji. Aby ne, když země byla v troskách, poslušná a vazalství směrem k Západu bylo zcela jasné. Navíc tato velmoc nastoupila cestu národní suverenity, nezávislosti, zachování kulturních, náboženských a společenských tradic, zachování tradičního modelu rodiny, vztahů mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi. A to je na odcházejícího hegemona zpoza velké louže už opravdu moc... Tady je nutné zakročit a učinit tomu přítrž. Proto Ukrajina, sankce, přípravy na válku, postupné obkličování Ruska zbraněmi a zbraňovými systémy, vytváření domnělé snahy Ruska o napadení a opětovné podrobení okolních zemí... Za této situace je logické, že takové „politice“ se dá čelit jedině silou a ta spočívá mimo jiné v modernizaci zbraňových systémů a posílení ochrany a obrany státních hranic. Jak už jsem jednou uvedl, potuluje-li se vám denně lupič nebo celá skupina lupičů kolem domu, budete ostražití, posílíte své bezpečnostní prvky a zalarmujete policii, nic nového a nelogického...

My, pokud jde o obranu země, spoléháme na NATO. Je to dostatečná záruka naší obrany?

Z doby své činné služby v armádě a působení na vysokých armádních postech si pamatuji, že tomu bylo tak, že celé NATO spoléhalo na NATO, že je zachrání... Nezachrání. NATO, to je USA a potom další země, které hrají „trolly“ v tom smyslu, že když USA potřebují někde provést nějaké zvěrstvo charakteru mezinárodního zločinu (často bez mandátu OSN a bez vyhlášení války danému státu), použijí ostatní státy v koalici k tomu, aby odpovědnost za spáchání zločinu proti mezinárodnímu právu byla kolektivní. Postačí zcela, že některá členská země vyšle do operace například čtyři zdravotníky... Vše se samozřejmě děje v přímém rozporu s ustanovením článku 1 Washingtonské smlouvy a bez jakékoliv opodstatněné možnosti užití článku 5 téže smlouvy, který však bývá „zaklínadlem“ pro podobné operace. Vzhledem k tomuto a vzhledem k neochotě členských zemí NATO investovat do své individuální obranyschopnosti lze říci, že NATO není žádnou zárukou naší obrany. Spíše je pravděpodobné, že prostřednictvím NATO budeme zneužiti ke splnění „temných cílů“ jejího lídra.

Co by potřebovala naše armáda? Před čím je schopna nás sama ubránit?

Armáda našeho státu byla kdysi schopna se mnohem lépe postarat o zajištění bezpečnosti našeho státu, stejně jako orná půda naší země nás kdysi dokázala uživit, ale je pravdou, že doslova ubránit naše území nedokázala ani tenkrát, což je vcelku logické. Moje představa o zajištění bezpečnosti naší země není asi nijak revoluční ani neznámá, zato si myslím, že je zcela logická. Měla by to být jakási „kolektivní obrana Evropy“, ale Evropy celé, tedy včetně Ruska, které je také státem Evropy. Jejím cílem by měla být nedotknutelnost evropského teritoria ze strany vnějšího agresora a hájení politicko-hospodářských zájmů Evropy na území Evropy. Obranná strategie by neměla dopustit, aby se z Evropy stalo válčiště kohokoliv proti komukoliv a už vůbec ne, aby posloužila jako tzv. protiraketový štít. A už vůbec, ale vůbec ne, aby sloužila jako nástupiště USA ve válce proti Rusku.

Jen na okraj, působil jsem ve vysoké funkci na Sekci vojenského zdravotnictví GŠ v době, kdy probíhala vcelku smysluplná fáze reorganizace armády prostřednictvím reformního týmu generála Škopka. Do této akce byla zapojena obrovská paleta odborníků, lidí se zkušenostmi a znalostmi, lidí, kteří ve svém oboru něco znamenali a něco věděli. Byli také náležitě motivováni. Generální štáb tehdy „natruc“ ministerstvu vytvořil vlastní variantu reformy a já jsem byl za zdravotnickou službu účasten jednání tohoto týmu GŠ. Naším jediným cílem tehdy bylo, a bylo to dost obtížné docílit, aby se závěry jednání jednoho i druhého týmu příliš nelišily, protože tehdejší pojetí reformy, co do počtů vojáků, struktury, výzbroje, financování, zabezpečení logistiky atd. atd., schopnosti rotací právě v mezinárodních misích a nebo i nasazení naší armády podle článku 5 Washingtonské smlouvy, toto pojetí bylo velmi životaschopné, efektivní a logické. Následně vzalo dění v armádě zcela jiný směr, daný především razantně se snižujícím rozpočtem a dnešní podoba je přinejmenším prapodivná. Připomenu, že hovořím z pohledu záložníka, který „o tom něco ví“, i když je již devátým rokem mimo činnou službu.

Myslíte si, že existují reálná nebezpečí nových forem války? Jsme připraveni z hlediska záchranářských, krizových a nouzových procesů v případě války chránit alespoň část civilního obyvatelstva?

Obecně lze říci, že aktuální nebezpečí války je v naší zemi podceňováno. Nebo ještě přesněji, o reálné možné formě hrozící války se nemluví, tato je mediálně ignorována. Natož, aby se rozebíraly skutečné příčiny hrozící války. Co je pro mne naprosto nepochopitelné, to je kolaborantský postoj mnohých našich politiků, kteří bez mrknutí oka či uzardění vedou naši zemi vstříc hrozícímu válečnému konfliktu ve prospěch cizích mocenských zájmů. Myslí si snad tito „užiteční idioti“, že nový poválečný světový řád s nimi počítá, když svou placenou kolaborantskou úlohu dovedou do „zdárného konce“? Já si to osobně nemyslím. Z hlediska civilní obrany a ochrany naše země zcela jednoznačně připravena není. Ona není často připravena ani na hromadná neštěstí velkého rozsahu v době míru, natož na podobné záležitosti v rámci válečného stavu.

Půjdeme-li do detailu, k jednotlivému občanu, je nutné něco dělat s absencí vojenských schopností či prosté fyzické zdatnosti? Je dobré v nějaké formě obnovit základní vojenskou službu?

Základní vojenská služba u mladých mužů v akceptovatelné podobě co do délky a náplně chybí. Projeví se to samozřejmě i nedostatečnou fyzickou zdatností, ale zejména absencí vojenských schopností a dovedností v okamžiku, kdy je třeba bránit zemi proti vnějšímu agresorovi. Podmínkou obnovení základní vojenské služby by však musela být adekvátní legislativa umožňující využití vojáka v záloze pouze za účelem účasti na obraně vlasti proti vnějšímu agresorovi na vlastním území a nebo v rámci obrany koaličního partnera. Nelze souhlasit s nasazením vojáků v záloze nebo odvedenců, natož žen, v útočných operacích mimo území státu, často navíc za cizí pochybné zájmy a podobně.

Ruské nebezpečí v současné době přebíjí nebezpečí tzv. Islámského státu, který rozvrací státy zanesené na mapě a místo nich nastoluje státní zřízení založené na brutálních interpretacích islámu. Existuje mapa vysněného rozsahu území, které by IS chtěl: Půl Afriky, západní Asii, jižní Evropu. A někteří učenci mluví o tom, že islám jako takový má povinnost dobýt celý svět v základech. Prezident Zeman přirovnává IS k nacistickému Německu a vyzývá, abychom nezaspali. Hrozí našemu světu vážné nebezpečí ze strany takto expanzivního útvaru?

K tomuto tématu bych využil stanoviska svého levicově orientovaného kolegy, které sdílím. Česká média „šikovně“, jakoby bez podsouvání názoru, informují o evropských kvótách pro uprchlíky, ukazují uprchlíky v různých místech Evropy, nyní nově například v Maďarsku, které je nám již „proklatě blízko.“ Současně jedním dechem se mluví o zvěrstvech Islámského státu, jen tak, skoro jakoby bez vazby na zpravodajství o uprchlících. Psychologické spojení obojího s absencí vysvětlení podstaty vytváří u občanského laika stejné postoje, jako vytvářela Goebelsova propaganda u Němců před osmdesáti lety.

Ve zpravodajství zcela chybí jakékoliv logické vazby, pátrání po původu uprchlíků a co chybí především, je informace o spojitosti válek NATO se stavem zemí produkujících emigraci. Prakticky až fašistické názory, stále silněji zakořeněné ve společnosti, nejsou však pouze vinou novinářů. Občané sami by jednoznačně mohli poznat fakta, kdyby si znovu přečetli rok nebo dva roky staré noviny a porovnali současné lži s těmi starými. Nabízí se například už jen otázka, proč se emigruje ze zemí, do kterých se dříve emigrovalo?

Proč dnes bojujeme proti Islámskému státu, když jej všechny země EU aktivně pomáhaly tvořit? Běžný občan České republiky podporoval povstalce v rámci arabského jara a nyní, když tito povstalci vytváří organizované struktury v podobě Islámského státu, tytéž povstalce odsuzujeme. Lidé si až příliš zvykli nenést žádnou odpovědnost za svou povrchnost a nutno říct i hloupost. Byla to právě Evropská unie včetně horlivé ČR, kdo podporoval vznik Islámského státu od prvních dnů, a to například proto, že evropské státy dlužily kupříkladu Libyi značné částky utracené za svou rozmařilost a nenažranost. Vybombardováním Libye a nelegitimním svržením režimu Kaddáfího byl dán prostor ke vzniku struktur budoucího Islámského státu. Ne jinak je tomu v zemích Blízkého a Středního východu. Krásný příklad mého kolegy je: „Co kdyby například nyní Řecko použilo k umoření dluhů stejné taktiky a podpořilo v Německu třeba turecké radikály k vytvoření německého sultanátu?“ Tleskali bychom také? Byl by to naprosto srovnatelný postup.

Když mluvíme o rozdílu mezi Evropou a islámským světem, zmiňuje se, že zatímco my, Evropané, jsme se naučili žít bez Boha a víry, muslimovi zasahuje do života náboženství mnohem drtivějším způsobem, posiluje ho a dává mu i pocit nadřazenosti nad námi, kteří Boha nemáme a místo něj máme alkohol, porno apod. Co si myslíte o této interpretaci?


Svou roli tato skutečnost bezesporu hraje. Sám za sebe, jako za člověka s křesťanským pojetím světa, mohu říci, že život bez víry v Evropě v kontrastu s pojetím víry v islámském světě nás diskriminuje do role posluhovačských konzumentů materiálna a všech dostupných sociálně-patologických jevů, z čehož se radují nadnárodní korporace a mnohdy i podsvětí, které nám servírují plnými doušky maximum všeho toho „humusu“ za tučný peníz a prostřednictvím reklamy a naší povrchnosti a hlouposti nás nutí zkonzumovat desetkrát tolik, kolik bychom potřebovali. Člověk s vyváženou tělesnou, duševní, ale i spirituální stránkou svého života nalézá hodnoty naprosto někde jinde a je mnohem hůře manipulovatelný. Součástí křesťanské víry je pak také tradice, a to je zárukou zachování identity národa, což nám naprosto chybí „a jdeme s každým“, kdo nabídne chléb a hry.

Do jaké míry se nám rozmohl život ve stylu „každý den dobrý“ či „kašlu na politiku, mně je to jedno“? Změní se to, pokud přijde nějaká skutečně vážná krize? Co nás může sjednotit?

Ten uvedený styl „mně je to jedno“ funguje v převážné většině našeho a nejen našeho národa. Lidé si navíc často nepřipouštějí nebezpečí dopadů takového myšlení. A nebo to prostě ani nechápou. O to více pak překvapí náhlý příchod „špatných časů“, ať už v podobě války, kde se historie až neuvěřitelně opakuje, a přesto jsme se jako lidstvo nepoučili, a nebo v podobě hospodářské krize, či ztráty svobod a občanských práv. Myslím, že jako dobrý příklad poslouží to, že jsme si ve valné části naší země pod nosem nechali ukrást vodu, základní životní potřebu a také nám to bylo jedno, když se lámal chleba.

Těžká krize bývá obvykle „poté“ jednotícím prvkem. Moje krédo však je, pokusit se dosáhnout jednoty ještě předtím, než k jakékoliv vážné krizi dojde a prostřednictvím oné dosažené jednoty krizi zabránit. Tomu například osobně věnuji prostřednictvím různých forem a aktivit spoustu svého času, ale i přes nadstranickost, jednoduché principy a úzkou platformu těchto aktivit zatím uspokojivé úrovně komunikace dosaženo nebylo.

Migrace... Zásadní téma současnosti. Například podle profesora Miroslava Bárty k nám nevyhnutelně zamíří miliony dalších běženců, které vyžene z Afriky nikoliv válka, ale sucho. Jak se zatím Evropě vede v boji se současnou, mnohem menší migrační „vlnkou“?

Sucho jako zdroj obrovské migrační vlny do budoucna jsem již zmiňoval v jednom ze svých předchozích článků a s tímto názorem souhlasím. Ležérně jsem nazval současnou situaci jako „trénink“ před skutečným bojem na život a na smrt, kterým bude boj o vodní zdroje. A jak si Evropa vede? Diletantsky, dle mého názoru. Předně, je to Evropa, která vyhladověla svým kolonialismem lidi v různých částech světa. NATO v čele s USA dalo aktivně vzniknout Islámskému státu, když podpořilo teroristy proti původním legitimním vládám afrických a blízkovýchodních zemí. Byla to i Česká republika, která požadovala bombardování Sýrie, když nechtěla povstalcům umožnit převzetí moci.

Na Blízkém Východě se organizuje Islámský stát, tvořený desetitisíci fanatiků. Evropský kolorit zase tvoří stamiliony „nacistů“, připravených udělat cokoliv, co jim nařídí hranatá plazmová bedna s plochou obrazovkou. Srovnejme středověkou Evropu, produkující jednu křížovou výpravu za druhou s dnešní Evropou a taženími na Irák, Libyi, Afghánistán. Nepoučili jsme se. Neřešíme příčiny a podstatu, řešíme důsledky.

Liberálně orientovaní lidé nadávají veřejnosti, že uprchlíky i migranty nechce přijímat, obviňuje ji z necitlivosti, či dokonce extremismu. Výrazná část veřejnosti naopak dává najevo, že se nechce dělit o své zbylé zdroje, že se bojí kulturně odlišných migrantů a islámského radikalismu a že nechce „tahat“ do Evropy další chudinu. Kdo je v právu?

Tak trochu obě skupiny najednou. V rámci výše uvedeného. Já chci znovu i na tomto místě zdůraznit, že základem je, uvědomit si, co je příčinou masové migrace, kdo jsou viníci a jak identifikovat, zajistit a potrestat právě tyto viníky. Když vám hoří stodola, nemá smysl se zlobit na plameny. Je potřeba najít a potrestat žháře. Někdo může oponovat: „Ano, ale nejdřív musím uhasit stodolu.“ To je pravda a za jistých okolností se může stát, že hašení musí dostat prioritu chtě nechtě, pokud situace neúměrně vygraduje. My si však přiznejme, že mnohdy už běháme kolem uprchlíků s hasičákem, ale „TEN se sirkami“ zatím míří ke stodole a my máme čas jej zastavit, ale neděláme to. Vybíjíme si vztek na uprchlících a pachatelé se smějí a mnou si ruce, jak jim plán funguje.

Známí psychiatři již od dob krize potvrzují nárůst depresivních pacientů. K trudnomyslnosti prý přispívají i neustálé informace o pohromách, válkách a katastrofách. Jak se máme přiučit z minulých dob, kdy lidé museli zvládat nejen špatné zprávy, ale i mnohem krutější realitu než my?

Depresivní pacienti jsou realitou a není se moc čemu divit. I dnešní prostá realita je pro mnoho lidí silné kafe. Natož prostředí uměle vyvolaného strachu „z čehokoliv“, ale kontinuálně z něčeho. Toto je trend doby a záměr vládnoucích elit. Lidi musejí být zaměstnáni sami sebou a nebudou mít čas odporovat, organizovat se, prostě zlobit. Na to je výborná teorie: lidi se musejí bát a platit. Vytvořme strašáka, třeba pořád nějakého jiného, ale kontinuálně nějakého a naložme lidem na bedra finanční zátěž v podobě stále se zvyšujících daní, půjček, hypoték a podobně. Ve snaze splácet v atmosféře kontinuálního strachu je „úspěch taktiky“ zaručen, ale taky zaděláno na deprese. Možná, že v minulosti byli lidé díky krutější realitě lépe připraveni na špatné zprávy, dnes však máme naprosto dokonalou mediokracii, schopnou všeho, před kterou neutečeme.


Související články na Parlamentních listech:
Marek Obrtel: Válka hrozí mnohem víc. O co opravdu jde s uprchlíky, nevěřte propagandě. A co takhle, kdyby Řecko zkusilo na Německo starý západní postup?
Jsme tankisté, dělostřelci, umíme střílet... V jednotě je síla. Koluje zásadní výzva, která se týká NATO a uprchlíků
Podplukovník Obrtel, který vrátil medaile NATO, poslal přes internet zásadní vzkaz. Politici by měli respektovat zájmy vlasti, jinak...
Marek Obrtel: Uprchlíci? Čeká nás boj o přežití, toto je jen trénink. Chtějí válku v Evropě
Občane Schwarzenbergu, občane Kalousku... Provokatéři a nelegální domobrana, účtují Armádní noviny s akcí bývalých vojáků, kteří hrozí ,,válkychtivým" politikům
Někteří vojáci v záloze: Odmítáme válku, do které nás ženou politici. Nedáme naše děti do nějakého amerického Vietnamu nebo fašistům z Ukrajiny
Chystá se vzpomínková akce pro oběti tragédie v Oděse. Víme, kdo dorazí
Ať dostanou pořádně na prdel. Marek Obrtel, který vrátil medaile kvůli ,,zločinnému" NATO, promluvil ke konvoji USA
Marek Obrtel: Jen ať dostanou pořádně na prdel. Míroví štváči do děr
Vojenský veterán, který u Jílkové kritizoval Marka Obrtela: Jaké že zločiny páchají naši vojáci? Oni slouží dobře
Myslel jsem, že tohle už u nás nezažijeme. Experti jsou ohromeni výroky, které padly u Jílkové v zuřivé debatě o Ukrajině
Jste váleční štváči. Chcete krev! Putin oživuje impérium! Šílenou řež u Jílkové zakončila plačtivá prosba mladé Ukrajinky
Karlovo číro, pražská kavárna, řekněme ČT dost! Stovky lidí přišly před Hrad podpořit Zemana
Prasečiny, nenávist. Jsme loutky USA, jejich mopslík je EU. Podplukovník Marek Obrtel, který vrátil medaile, shrnuje našich 25 let
Paní poslankyně, a vy byste šla do války? Černochová z ODS vysvětlila, proč by to nešlo
Je za tím něco úplně jiného. Podplukovník Obrtel, který vrátil medaile kvůli ,,zločinnému" NATO, hovoří o masakru v Paříži a střetu s islámem
Podplukovník Obrtel, který vrátil medaile kvůli ,,zločinnému NATO", přišel do sídla Bakalových novin. A jak to dopadlo?
Podplukovník Obrtel, který vrátil medaile kvůli "zločinecké organizaci NATO": Ještě jedna výrazná dohra
Zkušený rozvědčík Polreich vysvětluje, jak si Evropa zadělala na terorismus. Také promlouvá o smrti pravdy a ČT, která už se prý fašizuje


Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Obrtel

17 komentářů :

 1. S hrdostí a se ctí vzpomínám na roky prožité ve službě v moderní a bojeschopní ČSLA v rámci neochvějné a obranné Varšavské smlouvy.
  plk. v. v.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ROZUMNĚ PÍŠICÍ PAN DOKTOR OBRTEL BY MĚL PRO SVŮJ POSTOJ HLEDAT PODPORU OBČANŮ VOLIČŮ

   politická třida totiž vyrobila vadné zákony,které ji umožnují ukrást falešnými sliby našim občanům tzv.volbami moc a zneužít ji protí svým voličům.Nebudou váhat ohlupovat ovčany tvrzeními,že budou muset BRZY bojovat za jejich svobodu atomovými pumami A LHOSTEJNÍ OVČANÉ TOMU NEBUDOU VĚŘIT . Jakmile to vypukne bude na vše pozdě.

   PŘEDCHOZIM VÁLKÁM OBČANÉ NEZABRÁNILI tentokrát však nejde o miliony mrtvol,ale o miliardy mrtvých,na kterých se chystají nenažraní boháči z korporací VYDĚLAT.

   Smazat
 2. Když je všechno na pytel, pomůže vám Obrtel. :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6519-ceska-tradice-boje-proti-rozpinavemu-islamu.htm

   Smazat
 3. S jistými věcmi souhlasím, ale s dalšími ne.
  - "Vybíjíme si vztek na uprchlících"
  Jistěže si verbálně takzvaně "vybíjíme" vztek na "uprchlících", když náš vlastní stát nás jako občany nejen že není schopen, ale nemůžu si pomoci, když mi více a více mi připadá, že ani nemá zájem chránit. Nejde ale jen o náš stát, jako spíše o celou, tedy především západní Evropu.
  Ať se na mne pan Obrtel nezlobí, ale viděl jsem již mnoho sitaucí, které zachytili svědci svými telefony, kdy bílí evropané jsou napadeni, takzvanými "uprchlíky" z Afriky, kteří jsou ve značkovém oblečení a motivem napadení, je prachobyčejná loupež. Ať už telefonu, kabelky, peněz, nebo jde o pokus o znásilnění. Těchto i jiných, mnohdy závažnějších incidentů podle všeho jen přibývá a nejvíce postižené země (hlavně Itálie a Řecko, jmenovitě ostrovy), jsou z toho již zoufalé. Ve chvíli, kdy mne takto napadne nějaký "uprchlík", mne naprosto vůbec nezajímá osud tohoto bandity a budu se bránit tak, že v případě nutnosti jej klidně zmrzačím, nebo bude-li v ohrožení můj život, nebudu brát ohled na ten jeho. Jelikož se necítím v Evropě a potažmo ve své vlastní zemi v bezpečí. Mám plné zuby těch keců všech sluníčkářů a podobných žvanilů, kteří maji huby plné tolerance a veřejnost osočují z xenofobie a rasismu a sami by si o tyto "uprchlíky" neopřeli ani kolo. Nehledě na to, že pokud se mezi veřejností rozšiřují radikální nálady, může za to jen a jen stát svou neschopností, či neochotou občany chránit. Mám také plné zuby našich médií, které nejnže zamlčují podobné incidenty v Evropě, ale naopak také osočují českou veřejnost z mnou výše zmiňovaných extremistických nálad. Mám na mysli především ta "hlavní" česká média, která manipulují s fakty, jak se jim to hodí, zamlčují, zlehčují, překrucují a nedělám si iluze, že nejsou schopny prachsprosté lži. Povinností českých úřadů, policie a v první řadě politiků, kteří mi v některých případech opravdu připadají jako kolaboranti, jak podotkl pan Obrtel, je chránit české občany, kteří narozdíl od těchto přivandrovalců platí daně státu, který jim plive do tváře a chová se k nim jako ke zločincům, či hůře. Mám děti a necítím se v této zemi nadále bezpečně. Nevěřím státu, že je schopen, nebo dokonce vůbec, že má zájem chránit mé děti, či mne jako občana, pokud to bude v rozporu se zájmy těch, kteří diktují našim politikům, co a jak mají dělat.

  - Co se týče našeho "spojence za oceánem a strašení Ruskem"
  Tam si asi každý člověk, který jen nesleduje večerní zprávy a je ještě alespoň trochu schopen přemýšlet vlastním mozkem, na základě vlastoručně vyhledaných informací, z mnoha zdrojů a jejich následným porovnáním a vzájemným ověřením, udělá obrázek sám. Stačí si porovnat chování rivalských zemí za poslední dvě dekády a každému, kdo trochu přemýšlí, z této rovnice vyjde celkem nepřekvapivý výsledek. Obě země jsou mocnosti, které budou hájit především své zájmy, ale způsoby, kterými tyto zájmy hájí, jsou diametrálně odlišné a kdo to nevidí, je buď hloupý, nebo slepý či neinformovaný, nebo naprosto pohlcený propagandou, neschopen samostatného uvažování. Podotýkám, že nestraním ani jedné ze zmiňovaných velmocí a již z jejich podstaty nedůvěřuji ani jedné z nich.
  Avšak rozdíly jsou zde jasně patrné.
  U jedné mi vychází pragmatický a chladný kalkul, bez špetky přátelství, či nepřátelství, kdy v případě svého ohrožení zřejmě bude schopna čehokoliv.
  U druhé naprostá bezohlednost, egocentričnost, sebestřednost, nadřazenost a nebetyčná arogance, se kterou si dělá co chce, kdekoliv a komukoliv na světě. Kdy se neštítí naprosté devastace a skázy daného regionu, jen když to poslouží "správným" zájmům.

  Jako občan České Republiky žiji v zemi, kde sice už s největší pravděpodobností jen na papíře, ale pořád alespoň teoreticky existuje svoboda slova. Nicméně v poslední době neustále přibývá indicií, že tento stav se nezadržitelně blíží ke konci. Jelikož je to ve "správném" zájmu.
  Tohle je můj názor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČR nás terorizuje, nejen že na nás dlabe. Nebudu vyjmenovávat dlouhou řadu - exekuce, privatizační podvod, rozkrádání dotací, amnestie pro vrahy...
   Děti nám budou závidět život za socialismu (kdyby to dokázaly posoudit) a dokonce i život před muslimskou invazí, případně i před nástupem fašismu v EU.
   Systém kolektivní bezpečnosti nám v Evropě světové kurvítko nedovolí, sionisté jen tak nevyhynou, blbové typu havloidů též ne. Asi nám není pomoci než emigrace.

   Smazat
 4. Mě nejvíce mrzí, že tyto stále se opakující fakta jsou na stole ale až moc lidí je nechce vidět. Za to i když skrz vlastní lenost nechtějí vidět třeba zmíněné rok staré zprávy a porovnat je s dnešními, mají neustálou potřebu hrát chytré a prostě musí mít nějaký názor na dnešní situaci. Jak ale může mít někdo názor a navíc jej prezentovat veřejně, když nezná a ani nechce znát všechna fakta, opravdu nechápu i když takové hloupé jedince potkávám každý den. Jsou to v podstatě příživníci, kteří se jen vezou, jelikož pro tuto zem nejvíce udělali vlastenci typu Obrtela, jinak jako národ neexistujeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Peknej vlastenec, kdyz prodava narod za par rublu.

   Smazat
  2. Jestli tím národem myslíš pár nácků, tak je to v pořádku. S těmi jsme si poradili tehdy a poradíme si i nyní. V případě války zbyde čas si vyřídit účty a hádej co se dělo takovým jako jsi ty?:o)) Obrtelovi nesaháš ani po kotníky, kydáním u kompu ještě žádná republika nevznikla a pokud chceš reagovat, zapni předtím prosím mozkové závity a uveď alespoň nějaká fakta. Takové ty pavlačové drby nikoho nezajímají a obzvláště nikoho nezajímají stádové drby, jelikož ti co táhli se stádem nikdy této zemi nic nedali voe...

   Smazat
  3. On je narozdíl od tebe vzdělaný člověk, ty jsi jen negramotná nicka z 18:50, co ty onanuje na netu.

   Smazat
  4. On je narozdíl od tebe vlastenec, ty jsi jen nevzdělaný kolaborant.

   Smazat
 5. Válka hrozí mnohem víc. Díky Quislingum jako je Obrtel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A: 18:49 Ačkoliv nerad používám hrubých slov, musím konstatovat, že jsi kolosální hňup.

   Smazat
  2. Tady ne. Hladinu mužského hormonu dokáže doplnit lékař - specialista, a pak je ukojení možné. Nedělá se to psaním, Toníku....

   Smazat
 6. Chujmer se jako debil a zemskej škůdce už vyskytnul,tak co se divíme,že mele stejný hovadiny jako Kharl von Všechno prochrápu!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 7. Pana plukovníka Obrtela si hluboce vážím a je pro mne skutečným čestným vlastencem. Byl účastníkem války, kde léčil následky nesmyslného krutého zabíjení. Přežil aby nám podal svědectví o nesmírném zlu. Prožíval každodenní boj o život jiných a zachraňoval, co se zachránit dalo. Naplnil svůj život zkušenostmi o kterých ví, že jsou pro nás destruktivní a varuje nás. Namísto ocejchování se učme rozlišovat a pečlivěji naslouchat. L.

  OdpovědětSmazat
 8. Smekám, ale zároveň nevím ,co se dá dělat s tak hloupým národem jako jsou Češi?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.