Reklama

čtvrtek 9. července 2015

Německo, které své dluhy nikdy nesplatilo, není v pozici, kdy může Řecko vydírat, aby své dluhy platilo...

Břetislav Olšer
9. 7. 2015   blog idnes
Proč neplatí? Vždyť SRN je nástupnickým státem hitlerovské Třetí říše, takže by měla platit za škody, které ve světě barbarskou válkou Němci způsobili. Pařížská reparační smlouva podíl na německých reparacích určila a zajistila...Němci jsou povinni plnit své reparační povinnosti též vůči Řecku. 

Mají reparační povinnost i k dalším státům, jež byly obětí nacistické agrese. Jen se Němcům nechce platit; jsou rekordnami v zapírání reparací a to již od první světové války. Paradoxně to "zlé" Rusko s agresivním Putinem a demokratickým referendem na Krymu, jež navíc jako SSSR nacistické Německo porazilo, svůj dluh mj. vůči nám ve výši 72 miliard Kč, který pocházel ještě ze sovětské éry, splatilo na základě čs.-ruské mezivládní dohody uzavřené v roku 1994.

 A nešlo o reparace za děsivé válečné důsledky. 

Ruské federace, která je nástupnickým státem Sovětského svazu, dluh uhradila též dalším státům. Takže to haněné Rusko, jež údajně nedodržuje mezinárodní právní normy, dostálo své povinnosti a demokratické Německo ne...? Ani po 70 letech po válce nám dosud nezaplatili reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun. Je to velmi zvláštní. Neustále Zaorálci submisivně hlásají do světa, že Německo je soused našich snů; prý jde o stát vzorové demokracie a dodržování mezinárodního práva.

A nestačí, že nám nevrátili ani marku s desítek miliard reparací, ještě drze požádali, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN. Dále pak diplomatickou notou žádali, abychom jim vrátili budovy, ve kterých před válkou sídlilo říšské velvyslanectví v Praze, které byly po válce v souladu s Pařížskou reparační dohodou zkonfiskovány. Tož, nudistko z NDR Merkelová, KÁŽETE vodu a PIJETE víno, že v civilizovaném světě dlužníci, státy státům, plní své finanční povinnosti. Nic vám, Angelo, neříká jeden ze základních principů fungování světového společenství, jeho ekonomiky i mezinárodního práva...? Souboj: Euroskeptik Klaus – Europanka Merkelová - čtyři ku nule…

Takže ti zlí Rusové své finanční závazky plní. Ti hodní Němci, nejlepší sousedé, které jsme kdy měli, o tom nechtějí ani slyšet. Přitom nic cizího nežádáme, ale pouze to, co nám bylo ukradeno, zničeno, a na co bezesporu nárok máme, zaplatit chceme. Na které straně je právo? Na naší, nebo na té německé, na řecké či na euroněmecké...? Francouzský ekonom Thomase Pikettyho v díle "Kapitál v 21. století" tvrdí, že neexistuje žádný ekonomický ani morální důvod, proč by mělo být Německo „jedinou evropskou zemí v moderních dějinách, které bylo dopřáno odpuštění dluhů ve velkém“.

Měl přitom na mysli roky 1924, 1929, 1932 a 1953 – dluhy byly Německu odpouštěny vždy v souvislosti s devastací země po válce, kterou však sama vyvolala. "A zejména v roce 1953 šlo o odepsání více než poloviny dluhu – jak státního, tak soukromého. Členové konference v Londýně v roce 1953 si byli vědomi, že bez tohoto kroku by Německo nikdy svůj dluh z válečných reparací nemohlo splatit; (tvořilo ho 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu... pozn. autora.), což by také znemožnilo jeho ekonomický růst a demokratickou budoucnost..." dodává. „Ti, kdo chtějí Řecko z eurozóny vyhnat, jednou skončí na smetišti dějin. Pokud se však německá kancléřka chce zapsat do učebnic dějepisu pozitivně, podobně jako se to podařilo Helmutu Kohllovi díky německému sjednocení, musí přinést skutečné řešení pro Řecko, včetně debaty o dluzích, kde bychom mohli začít s čistým štítem. Současně ale s obnovenou a daleko silnější fiskální disciplínou,“ uzavírá Pikkety.


A jsme nyní na horké půdě helénské země - současného Řecka, které dnes dluží EU sumu ve výši 175 % HDP (mj. i německé vládě) - a je vyloučené, aby ho někdy splatilo, zvláště, že jsou vykořisťování cizími státy. „Kdyby někdo dobyl před 2500 lety Atény, odvedl by si s sebou jako válečnou kořist několik set mladých Atéňanů na nucené práce a zhruba stejné číslo nejhezčích aténských panen - z důvodů, jež je lepší nejmenovat. Dnešní politické okolnosti jsou zcela jiné, ale výsledek, jímž je útěk mladých lidí z Řecka za prací je podobný. Oddlužte chudé a zdaňte bohaté...,“ prohlásil historik ekonomie Benjamina Friedmana. Je Evropská unie jen zfušovaným klonem RVHP…?

Znáte nejlepší nejapný vtip této doby? Když Němci říkají, že dluhy se mají z hlediska vyššího principu mravního platit. Zloděj křičí: Chyťte zloděje. Z knihy "Kapitál v 21. století" se lze dozvědět také tom, že německý ekonomický zázrak po druhé světové válce by se nikdy neuskutečnil, kdyby Německu nebyla odpuštěna podstatná část dluhu; Německo by bez odpuštění dluhů bylo polorozvojovou zemí. Pikkety říká, že Německo (a další věřitelé) požadují po Řeckou takovou fiskální disciplínu, kterou sami nikdy nepraktikovali. „Nelze přece po nových nastupujících generacích chtít, aby několik desetileté platily za chyby svých předků. Řekové jistě udělali mnoho velkých chyb. Přinejmenším do roku 2009 falšovali své ´účetnictví´. Přesto však mladá řecká generace nemůže nést větší odpovědnost za chyby svých rodičů, než jakou nesla německá mladá generace v padesátých a šedesátých letech,“ tvrdí Pikkety a má pravdu...

Také Řecko má na hlavě máslo, resp. klan socialistického rodu Papandreů. Děd, otec a syn. Hlavně za vlády otce Andrease Papandera rostl význam politického klientelismu, správná politická příslušnost znamenala vstupenku na lukrativní místo ve státním sektoru. Řecko se stalo rájem státních úředníků. Vlády si začaly své voliče kupovat tím, že je bez okolků zaměstnávaly ve státním sektoru, propustit zaměstnance pro ně přitom bylo cosi nemyslitelného, až nezákonného. Vznikla vysoká přezaměstnanost a ročně tak stát zbytečně přicházel o obrovské sumy peněz.

Mnoho Řeků též odcházelo do předčasného důchodu v padesáti, výjimkou nebyli ani čtyřicátníky, kteří pobírali penzi za to, že odešli ze státní správy, i když během ní dostávali 13. a 14. platy. Jakmile Řek získal místo ve státní správě, byl za vodou – už ho nikdy nevyhodil, až do důchodu. Jedině, že by zrušili jeho profesi. Naštěstí české fámy o tom, že důchody se dědí z Řeků na jejich manželky, eventuálně i na dcery, byly jen smyšlenkou českých médií s nadměrnou fabulací. Plat byl ale ve státní správě v průměru 2,5krát vyšší než v soukromém sektoru. Pokud ovšem soukromníci nevydělávají po vzoru některých českých fotbalistů pět milionů týdně…


Nedávno bylo ještě Řecku hej. Člověk, který v 25 letech vstoupil do státní služby, měl před sebou 35 let garantovaného platu. A celoživotní penzi. Největší skupinu státních zaměstnanců tvořili učitelé. Řecko na školách 1. a 2. stupně zaměstnávalo čtyřikrát víc učitelů na žáka než Finsko. Před několika měsíci vyšlo najevo, že na odlehlém ostrůvku Agios Efstratios provozovali školu se čtyřiceti učiteli a deseti žáky. Balada. Nadbyteční učitelé pobírali plat, ale neučili. Někdo třeba v pracovní době jezdil s taxíkem, další jsou v turistických službách. Řecká centrální banka zaměstnávala 3000 lidí (Řecko má 11,2 milionů obyvatel). Česká národní banka (Česko má deset a půl milionů obyvatel) udává počet zaměstnanců na 1484 lidí.

Ve státním Telekomu zaměstnávali Řekové 25 tisíc lidí – když chtěl ředitel snížit počet lidí na 12 tisíc, vláda nařídila každému, kdo odchází, vyplatit 5 milionů Kč. Řecké aerolinky Olympic Airwaves chtěly v roce 2003 méně pilotů. Ti, kteří byli propuštěni, dnes pobírali plat 350 000 Kč měsíčně. Pro dlouholeté zaměstnance v soukromém sektoru bylo jako odstupné stanoveno minimum 24 platů. Situace státního sektoru v Řecku byla prostě přepychová. A co funkce ve státních komisích; asi 10 tisíc lidí za ně dostávalo ročně celkem až na šest miliard korun. Podle BBC prý dál existuje v Řecku tajemná komise, jež se má starat o jezero, co však vyschlo již před 80 roky. Vtip...


Čínská zeď - symbol jedinečnosti Říše středu... Snímek Břetislav Olšer

Suma sumárum, pravda nebo fámy a mýty, dluží dnes Řecko přes 300 miliard eur a zbylá sedmadvacítka EU si nyní musí půjčovat, aby se složila na dlužné tři řecké biliony. Není se čemu divit, jen od roku 2006 se platy v zemi na Peloponésu zvedly v průměru o 30 procent. Snem každého studenta střední školy je stát se státním zaměstnancem. Vojenské školy a policejní akademie tak praskaly ve švech. Odkud taková situace a jakási rozmazlenost státních zaměstnanců pramenila? Ano, veřejný sektor byl v Řecku silný již od konce druhé světové války, nárůst počtu zaměstnanců ve státní správě je však spojován především s osmdesátými lety minulého století; za klanu Papandreů.

Jak už to na starém kontinentu chodí a běží, každý chvilku tahá pilku, jednou vyvražďují a ničí planetu němečtí nacisté a za škody by měli platit jejich následovníci, tedy Merkelové Německo, za obří dluhy bývalého Sovětské svazu zase nese odpovědnost Ruská federace, která však jako jediná své dluhy platí, a nyní je zde Řecko, co podvádělo v 80. letech, zadlužilo se a má právo na shovívavost a hlavně na navrácení soudnosti Německu, aby mu konečně splatilo své staré miliardové dluhy. Jako SSSR, potažmo Rusko, jejíž oběti vinou nacismu činily 27 milionů lidí... Na kolik by Merkelová šacovala jeden lidský život...?

Ale jaksi se zapomínán na Čínu. Čínská centrální banka nedávno prohlásila, že nadále investuje do dluhopisů vlád eurozóny, a vyzvala měnovou unii, aby pokročila v reformách, které by mohly zastavit její dluhovou krizi. Padesátce největších bank na rozvíjejících se trzích dominují čínské peněžní domy. Na první místo se dostala Průmyslová a komerční banka Číny, jejíž celková aktiva přesáhly hodnotu dvou bilionů dolarů (37,6 bilionu korun). V Číně dnes žije asi sto třicet miliardářů a na devět set tisíc dolarových milionářů… Poradce čínské centrální banky a vlivný ekonom Jü Jung-ting už před dvěma roky uvedl, že Čína by se měla připravit na vypadnutí Řecka z měnové unie. Navrhl řadu kroků od omezení pohybu kapitálu po peněžní injekce pro domácí finanční trhy.

Čínský místopředseda vlády pro průmysl Čang-Te-ťianga navštívil i Krétu, kde mají Číňané zájem o výstavbu letiště. Řecké rejdařské firmy si objednaly od čínské loďařské skupiny Cosco až 15 nákladních lodí. Námořní přeprava je jedním z hlavních ekonomických odvětví v Řecku a Řekové ovládají téměř 20 procent světového nákladního loďstva. Lodě jim dlouhodobě dodávají čínské a korejské loděnice. Čínská Cosco v roce 2008 podepsala dohodu na 35 let o modernizaci a provozu dvou kontejnerových terminálů v největším řeckém přístavu Pireus. Čínská stavební společnost BCEGI Group podepsala kontrakt na výstavbu hotelového a nákupního komplexu. Telekomunikační podnik OTE podepsal dohodu s čínskou Huawei Technologies a řecké potravinářské firmy uzavřely čtyři smlouvy v hodnotě stovek milionů eur na export olivového oleje do Číny.Inu, stačí tak málo; nejen hypotetický úkon - Německo vrátí Řecku svůj obrovitánský dluh a tak jako Německu pomáhal k ekonomickému zázraku celý svět, stejně tak nyní pomůže imaginární Marshallův plán první světové demokracii.

13 komentářů :

 1. Jo státní správa,ta si žije nejen v Řecku,ale když nejsou přísné kontroly,tak projde všechno. U nás už za Klause v 90tých letech se rozdávaly miliony v úvěrech a vědělo se,že to nikdo nevrátí -- nebyla kontrola a hlavně nebyly tresty,tak vznikli první milionáři.Podobně to chodí v Řecku,jedni berou bez práce a druzí za práci berou almužnu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Německo je náš historií prověřený nepřítel - a úspěšně v tom stále pokračuje. Politický analfabet Zaorálek na tom nic nezmění. Až historie ukáže, že to mají Germáni v hlavách jiné, možná začneme uvažovat o tom, že začínají být menším historickým nepřítelem. Problém není v rámci Evropy Řecko, ale Germánie.

   Smazat
 2. Neni treba chvalit p.redaktora, ale jedna vec neni spravne posuzovana.
  Ve vcerejsich PL se ta mnohonasobna titularka Svehlikova vyjadrila obdobne ve vztahu k Nemecku.Neni ani spravne posuzovano, kdo vyhlasil valku Nemecku v dobe napadeni Polska.
  Zapadni prameny mlci, ze Hitler nechtel valku se Zapadem a kdyby mu Polaci vysli vstric ve vztahu k nemeckym mensinam, tak by to byl asi druhy Mnichov.

  OdpovědětSmazat
 3. Valku nevyhlasilo Nemecko ale Anglie- to jepodstatne. Nemecke mensiny v Polsku bylo obobne jako nemecke mensiny u nas. Polaci ve sve tradicni nabubelosti odmitli se o tom s Nemci bavit.

  OdpovědětSmazat
 4. V EU díky Řecku, které tento eurobordel rozpumpovalo a tím dokázalo chatrnost této eurorodiny dále v tomto uskupení extrémně zadlužených států, pokračovat.Ono není v háji jen Řecko, ale Francie, Itálie, Španělsko.V případě, že Němci odepíší Řecku svůj dluh-asi 70 miliard, chování dalších zemí bude také směřovat k laxnosti a k dalšímu odpisu.Německý daňový poplatník si bude muset najít alespoň tři zaměstnání, aby do Řecka pumpovalo další miliardy po dobu 5-10 let a nedej bože, že Francie, která je také před bankrotem, tak to by se nejednalo o miliardy, ale rovnou o biliony, aby Francii zachránilo Německo.Mám témeř jistý dojem, že další velká dluhová krize je na spadnutí a spláchne samozřejmě celou Evropu a hrozí i vyvolání nepokojů, násilí, příliv afrických kalašnikovců to jenom zakceleruje.EU je NEREFORMOVATELNÁ a musí se rozpadnout!

  OdpovědětSmazat
 5. Bruselští úředníci si od těch řeckých vzali mustr (nezapomněli na "dohnat a předehnat").
  A teď bych citoval z článku : "Pikkety říká, že Německo (a další věřitelé) požadují po Řeckou takovou fiskální disciplínu, kterou sami nikdy nepraktikovali. „Nelze přece po nových nastupujících generacích chtít, aby několik desetileté platily za chyby svých předků. "
  To jen naše nastupující generace budou církvím platit i za to, co jim nikdy nepatřilo !!

  OdpovědětSmazat
 6. Skoro půlroční divadýlko se snad chýlí ke konci.Rozkaz z USA zní jasně:Odepsat 30-50% dluhu a okamžitě řeckou ekonomiku napojit na centrální kapačku, hlavně německých daňových poplatníků a další minikapačky ze zemí eurozóny.Merkelová je pod tlakem z USA.Paradoxně Slovensko a Pobaltí si budou muset utáhnout pořádně své opasky,I na nás tam také čeká mikrokapačka, kdy Slávek v neděli mikrokapačku naplní euráčkami z kapes českých daňových poplatníků nebo si na to půjčí.Sláva, USA, hlásíme splnění rozkazu, Kačer Donald t U.S.k.V Řecku výborná nálada, výzva k loajálnosti socialistické EU a jedeme dál!!!Co USA, bude také nakapávat krachujícímu Portoriku, jako přidruženému státu k USA?Ovšem že ne, takoví pitomce má jen v evropské rodince, zvaná EU!!!Řecko tato "pomoc" znovu srazí na kolena a vezme s sebou také ty nakapávače spolehlivě do kopru.V Brůselu si neumí přiznart obrovské chyby, kterých se tito nafoukanci dopustili.Řecko nemá a nebude mít ekonomiku, aby mohlo používat Euro a přímo konkurovat ekonomice EU.

  OdpovědětSmazat
 7. Nejvyšší čas aby se EU rozpadla.Z kdysi perspektivního projektu udělali současní evropští politici trosky. Jednou se bude psát o těchto zrádcích s opovržením. Toho se už ale naše generace asi nedočká.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konec EU je již na dohled, mocní zničili teoeticky funkční projekt s paradoxem zachráněného Řecka dalšími magapůjčkami od štědrých a přihlouplých politiků, kteří tento stav zavinili a jsou za něj plně zodpovědni a poctivých německých daňových poplatníků, na úkor odpisu dluhů.Další státy ztratí splátkovou morálku a nechají se inspirovat Řeckem.Byly by hloupí, kdyby solily a poctivě splácely, když mejdan platí frau Merkel a německý poplatník!Referendum VB o vystoupení z EU a další bankroty budou co nevidět následovat.Budou padat hlavy těch, co pumpovali miliardy do systému, kterému to ještě přitížilo.Půjčené peníze se vracely zpět do německých a francouzských bank reverzním tokem bez efektu, ale s dluhovým nárůstem klienta..Bravo, úředníci, EU.EU je NEREFORMOVATELNÁ a vy chcete po Řecku tvrdé reformy!!!Posypte si hlavy, máte na to do neděle čas.

   Smazat
 8. A co na to náš ex-premier Nečas?

  OdpovědětSmazat
 9. Tady se děje v podstatě to samé. Vzpomínáte na naše okresy???? Jak se vytvořili kraje, postavili se nová sídla pro úředníky a ve finále bylo úředníků ještě více, jelikož každý chce zaměstnat svou rodinu, přitom nám mazali med kolem pusy, jak vznikem krajů ušetříme 30% úředníků, možná i 50%, nepamatuji si to již přesně ale faktem je, že jsem se s vytvářením míst pro kamarády osobně setkal, takže věřím, že se Řekům byrokrati vysmekli z rukou ale mohou za to občané? My také neměli jak ovlivnit nárust úředníků a ta tendence neustále vzrůstá, jen se o tom nemluví, přitom by jich stačila polovina.

  OdpovědětSmazat
 10. doktor Němci se nikdy nezmění a naší sociálnědemokratičtí řiťolezci jsou nepřekonatelní...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.