Reklama

úterý 7. července 2015

Dokument dokumentaristky Svatavy Marie Kabošové "Mistr promluvil"

7. 7. 2015      video
Zařazujeme na přání naší čtenářky K. M., která si přeje rozpoutat diskusi o dokumentu, Janu Husovi a jeho významu. 

34 komentářů :

 1. Hus se postavil proti ideologii Římské církve a její korupci - tzn, postavit se za práva čechů, spravedlnosti a pravdy. V té době to znamenalo politický postoj ne jenom nábožensko - teologický....

  Kdybychom udělali dnes adekvátní paralelu pak by to znamenalo ....

  1 Hus by se postavil proti církevním restitucím jakožto korupci v církvích
  2 Hus by se postavil proti politické korupci EU - NATO - US
  3 Hus by se postavil proti finanční korupci bankéřů kteří stojí za každou válkou
  4 Hus by se postavil za vaše práva a svobodu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Bruselu by ho upálili a začalo by Husitství ...

   Za 600 let by však bylo všechno jinak, Hus by byl renegád proti zavedeným pořádkům a Husiti smečka vrahů, alespoň tak se to nyní snaží naši stateční bojovníci za svobodu interpretovat.

   Smazat
 2. Nikdy nebylo v České zemi prolito více slz, než když přišla zpráva o smrti Mistra Jana Husa, a zvedl se hněv, který dal sílu celé jedné generaci k boji proti utlačovatelům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To napsal a vybásnil ale jen Alois Jirásek. Jsme v zajetí bludu o Janu Husovi. Je to podobná pohádka jako o K.H.Borovském.Probuďte se ze snění.

   Smazat
  2. Nic nevybásnil, všechno je pravda. A v době Husitů by zrádce jako Vy trhali koněma pro zábavu a výstrahu.

   Smazat
  3. Milý jmenovče!

   Proč se schazujete takovými slovy o zrádcích.Dějiny vždy píší vítězové. Husité byli samozřejmě záměrně špatně informovaní o okolním světě.Proto také skončili a zůstala po nich jen lehká vzpomínka na podivné časy rabování, zabíjení a vypalování tvrzí. V dobách třicetileté války si již na husity nikdo ani nevzpomněl. Lidé měli jiné starosti

   Smazat
  4. Pane Bedřichu, píšete o něčem jako byjste to věděl lépe než ti kdo píší jinak- vy znáte pravdu?
   Váš postoj je skutečně velice podivný a myslím že v těch dobách by vás skutečně s takovým názorem tady zřejmě odsoudili-ale dnes se nemusíte bát ted je- in- si plivnout do vlastních předků, o to víc mě vrtá hlavou jak někteří lidé zpochybnují jak Jana Husa tak jeho význam, odkaz a následné vzedmutí lidu a to nejen českého- vliv jeho odkazu oslovil i mnoho lidí německého a polského a dalších, jak ale někdo může interpretovat co skutečně říkal a hlavně co si myslel-to nepochopím.
   A jak jste správně napsal vítězové píší dějiny a proto ta dehonestace husitství-ale hlůavně jste napsal totální blud o tom že sipo 30-ti leté válce na husity nikdo nevzpomněl-to je lež jako věž takový jako Vy si na něj nechtěli vzpomenout a cpali se do cizáckých zadků to ano.
   A to že se vypalovali církevní statky a a rabovalo se a zabíjelo-no jasně že ano -nebo ti co šli proti českému lidu chodili s knihou a srdcem na dlani proti našim předkům?
   Melete nepravdy a tendenční hanu na vše co je odpor lidu proti faktickému zlu světa-což právě církev v té době představovala a jemu i sekundovala mnohá šlechta.
   Zrovna tak jako v dnešních dnech zlu mnozí z Vás sekundují i svými názory které nejsou nic než fabulace a s fakty nemají nic společného.

   Smazat
  5. Někteří zdejší jedinci obviňují katolickou církev z teroru proti svým odpůrcům. Z hlediska tohoto pohledu byl tedy Jan Žižka masový vrah a válečný zločinec. Husitská vojska pod jeho vedením povraždila tisíce lidí včetně žen a děti jenom proto, že se nechtěli stát radikálními husity. Ano Žižka neváhal masakrovat kromě katolíků i umírněné husity, kteří nesouhlasili s táborským fanatismem. Slavný husitský hejtman dokonce podle kroniky Vavřince z Březové osobně zabil palcátem husitského kněze, který patřil k jinému křídlu vyznavačů kalicha.

   Jestliže někdo, zabíjí člověka jenom proto, že patří k určité skupině lidí, je to těžký zločin. Husité v dobytých městech řádili krutě. Žižkovo vojsko tak například v listopadu 1420 v Prachaticích povraždilo všechny muže, na dvě stě jich pobilo v ulicích, přes sedmdesát jich pak upálilo v sakristii zdejšího kostela. Ženy a děti tentokrát táboři ušetřili, akorát je na Žižkův rozkaz vyhnali z města. Jenomže to se rovnalo rozsudku smrti, v listopadu už byly mrazy, začínala tuhá šumavská zima a tito nešťastníci přišli o svůj majetek, neměli kam jít, neměli co jíst.

   V Jaroměři a Chomutově pak husité povraždili všechno obyvatelstvo bez rozdílů, tedy včetně žen a dětí. Radikální kališníci zabíjeli, loupili, vypalovali města a kláštery, ničili vzácné knihy, zlikvidovali vzdělanost a vrhli české země a desítky let vývoje zpět.

   http://virtually.cz/journal/?q=jan-zizka-proc-tady-ten-zlocinec-ma-tu-sochu

   Smazat
  6. Katolická církev si z víry udělal dobrý job. Opět krade ze společného a využívá k tomu lidí, kteří věří. Jděte už s církví do zadele. Je to jen nenasytná parta zlodějských utlačovatelů a nemakačenků. Josef II měl pravdu - sebrat jim nakradený majetek a zapojit je do práce a když necheš makat, tak táhni. Vraždění husitů bzla ohavnost, ale tehdy vraždili všichni!!! Vždzť i to Schwazenberské nedostudované kopyto se k tomu hrdě hlásí

   Smazat
 3. Ani dnes by bohužel nepřežil. Vlastně mne vůbec nenapadá, v které ano.

  OdpovědětSmazat
 4. Jak se zdá, český člověk nemůže být bez ikon. Když otírá prach z pozlaceného rámu, připadá si větší a důležitější.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jeden rám otře z prachu, aby na něj druhý namazal výkaly. To je český člověk, jestli zněla otázka po něm.

   Smazat
  2. Žádný národ nemůže být bez ikon...........snad jedině ten, který chce zaniknout.
   Ps.: národ není sprosté slovo

   Smazat
  3. "Jak se zdá, český člověk nemůže být bez ikon. Když otírá prach z pozlaceného rámu, připadá si větší a důležitější." presne

   Smazat
  4. Žižka & Švejk - spolecnost s rucením velmi omezeným


   „České veřejné mínění se přimyká k fetišům, aby se vyhnulo diskusi o opravdových politických selháních národa“ Václav Bělohradský

   „Jeroným Pražský, upálený v Kostnici roku 1416, rovnou vyhlašuje, že Čechové jsou „svatosvatý národ“ a bezprostřední potomci Řeků. V době české reformace, takzvaného husitství, tak již můžeme plně mluvit o českém mesianismu...”
   Petr Hlaváček


   Hus a Žižka byli pro zlé a sváteční chvíle a folklór, Čehona, Matěj Brouček, a Kondelík pro každou každodennost, tedy včetně každodennosti osobní nebo kolektivní bezmoci.. Josef Švejk pro mírný odboj a přežití. Spíše proslavená než slavná doba, sloužící k ideologické legitimizaci, musí mít pochopitelně svůj nutný stín v době Temna a Koniášovi; 1.republika v třistaletém trpění; Hus a Žižka v Zikmundovi, lišce ryšavé, který byl ve skutečnosti zcela jiný než nám ho národní demokrat Jirásek i stalinista Nejedlý a řada předchozích i následných národoveckých i stranických historiků předstrojili. Reprezentantem jiného chápání husitství je především Josef Pekař. Populárněji pomohl bořit mýty a polopravdy o Husovi a ukázat Husův spor v nových souvislostech Ladislav Smoljak. Není to tak zcela nové a bez chyb, ale stále to je pro hodně lidí včetně mnohých ekumenických katolíků, nepřijatelné. Existuje také vedle objektivní kritiky a hodnocení z katolické strany jednostraná katolická kritika, která si však všímá také Husovy a husitské theologie, povětšinou neznámé mimo okruh katolických a protestantských theologů a velmi úzký okruh intelektuálů. Dokonce Protektorátní dějepisectví možná podlézavě nebo patrně jako menší zlo hodnotí Husa a husitství coby náboženství vcelku kladně, poněvadž Hus byl předchůdcem významného Němce Martina Luthera„
   (Kalvín se tedy pochopitelně neuvádí), který řekl: „Všichni jsme Husité”. Husitské hnutí je však viděno negativně, neboť Němci byli vydáni „krvelačnosti a hrabivosti lůzy“. Nebyli to však jenom Němci a nebylo to naposledy. Levice a komunisté zase chtěli ( chtějí ) vidět v Husovi sociálního reformátora a v husitství lidové sociální hnutí a pokrok. Československá lidová armáda měla vzor v husitství a chovanci vojenských škol Jana Žižky z Trocnova byli hrdě nazýváni Žižkovci. Barvoslepá Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku šla tak daleko, že prohlásila Husa poněkud antitheo-logicky svým oficiálním svatým. Československá církev (podrobněji Ludvík Němec, The Czechoslovak Heresy and Schism...) se zase z důvodů příchylnosti prohlásila za Československou církev husitskou. Ta dokonce občas křtila jménem Republiky. K tomu husitství má ovšem Československá církev husitská asi tak blízko jako nudismus k adamitství. Husitství a Českobratrství představovali vrchol českých dějin od nichž se pokročilo k Ideálům humanitním s všelidovou a (takřka?) všelidskou platností .
   Mimochodem „mýthizovaný a tabuizovaný Hus, vžitý v nehistorické, romantizované a idealizované podobě výtvarnými umělci , literaturou,divadlem a filmem, nebyl proti upalování kacířů, pokud bylo dodrženo jeho kritérium, to jest “byli usvědčeni z Písma“. (Viz Husův požadavek na krále Václava IV., aby jeho teologické odpůrce potrestal smrtí, František Palacký: Dějiny národa českého, III. Díl, str. 117).. On se pouze za kacíře nepovažoval. Husité to usvědčení z kacířství a rouhání brali jednoduše a kolektivně, vyplývalo ze samotného nečlenství a z nepříslušnosti ke kalichu, anebo z jiného chápání Písma. Kacířství odstraňovali plošně. Proti všem”. JM
   Zpustošení země nejen ve smyslu ekonomickém, ale i kulturnim a morální zpustošení národa neslo své ovoce ještě dlouho po Lipanech. Ničení kultury, všech jejích hnotných projevů a lidských nositelů, udržovatelů a tvůrců se z Velkých dějin ztratilo. Ovšem Eneo Silvio Piccolomini řekl, bez uvedení zdrojů: „Mnohá husitská žena zná lépe bibli, než některý římský kněz“.. Akademik Z.Nejedlý zase prokázal, že za husitů se hodně, hodně zpívalo.

   Smazat
  5. Zamindrákový blb zde vzprázdnil svoji duši. Vemste is historii jakéhokoli evropského národa a můžete říci o něm to samé - od velikosti ke komlexům a zpět. Flagelantsví některých rádoby intelektuálů z Čech je však mimořádně nebezpečná choroba pro národ. Zametá cestičku cizím vykukům, kteří na pěstování české malosti chtějí vydělat. Naposledy to byly církve vedené katolíky, které z těla českého národa vyrvaly 135 miliard.

   Smazat
  6. Přesto se stali státujemi vlasteneckých pantheonů a národních panoptik a Hus nejen politickým patronem v národovecké hagiografii, ale i absurdním, regionálním světcem českoslovanské pravoslavné církve, coby důkaz její barvosleposti a úpadku. Pečlivě konstruované, i spontánní lidovou tvořivostí plozené legendy a mýty se často stávají trvale součástí dějinného kolektivního vědomí a jako takové mají trvalou užitkovou hodnotu, bez ohledu na etickou oprávněnost, kulturní opodstatněnost, pravdivost a dějinné souvislosti. Nejčastěji právě naopak, v nepřímé úměrnosti.

   Smazat

  7. >Jan Hus objektivne a bez príkras
   >
   >http://www.stjoseph.cz/jan-hus-objektivne-a-bez-prikras/

   Smazat
 5. S Mistrem J.Husem je to asi tak,jakoby dnes byl pozván parlamentní poslanec,kritizující politiku EU jako lživou,zkorumpovanou a nemravnou do Bruselu a tam,přes poslaneckou imunitu,by ho nepustili ke slovu,ale zavřeli ho na doživotí!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Dvořáku, připomenout si výročí lze i bez napínání kšand. Někteří lidé si holt na podiu musí napnout alespoň triko, jinak by pod ním nebyly vidět svaly. Tady chybí skutečný vůdce, tribun lidu, který nepotřebuje ohýbat dějiny a je schopen současný marast nejen pojmenovat, ale i najít řešení aniž by dějinné události vytrhával z kontextu.
  Jinak je to vaše žvanění jen točení v kruhu. Jsem dost starý, aby mě ty vaše kydy nevytočily, co nejvíc nesnáším, je rádoby národovectví, rádoby sociální cítění a rádoby neoblbování mas.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Současný tanec kolem Jana Husa je vyvolán za úplně jiným účelem, než nějaké jeho hodnocení. Třeba jeho čárky a háčky jsou z Evropského hlediska pěkná hloupost.Je zajímavé, jak se do toho vložila i katolická církev , kde byl Jan Hus dlouho v klatbě. Není to opravdu dobře udělaná kampaň.A navíc - proč se takto blbne ?

   Smazat
  2. " Prokletím české společnosti je především účel a věčnost potřeby neustáleho "obrozování ", rituálního zabíjení, kýčařských mýtů a častá potřeba shlížet se narcisisticky ve staletých kalužích, vybarvovat historické omalovánky o archetypálních tatíčcích, dobrotivých pečovatelích lidu a z lidu, a o nadšení burcujích, přisprostlých hecířích, co maj pod čepicí, nemluvě. Jsou výjimky potvrzující pravidlo, ale beze snových zítřků a mesiášství to v zemích českých nejde. Prokletím je, že tato obrozování jsou obrozovanými vyžadována a lačně přijímána.

   Smazat
  3. Kdyby pan Anonym 20,01 nebyl tak zahleděn do Česka a vystrčil nos za hranice, ak by zjistil, že všechny evropské národy jsou si v tomto směru blízké, ne-li stejné.

   Smazat
 7. Mistr Jan byl především kněz a tím zůstal do konce života.
  Je pochybné hodnotit jej pohledem dnešní společnosti. Jeho učení bylo až na několik bodů
  zcela v souladu s vírou římskokatolické církve. Nikdo neví, jak by se jeho osud bez násilné smrti ubíral dál. Možná by dopadl stejně i kdyby odvolal své omyly v učení. Byl malým kolečkem v soukolí evropského mocenského boje. Jan Hus nebyl jediný kněz, který zemřel pro víru. Byly jich stovky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "mnohem vážnější bylo pro Husa odmítání církevních dogmat. Dle jeho učení je Bůh vševědoucí a lidé se dělí na předurčené a předzvěděné. Právě predestinace byla bodem, kde nemohlo dojít mezi koncilem a Husem ke sblížení stanovisek a nemůže k němu dojít ani dnes. Církev argumentovala tím, že podle principu predestinace je člověk zavržen bez viny a spasen bez zásluhy, vše by záleželo jen na milosti Boží. Věří-li člověk v predestinaci, je bez vůle, je pasívní a třeba i krade – vždyť vše je dopředu určeno a rozhodnuto. Těchto rozporů si později všímá například i Martin Luthr. Křesťané tvrdí, že jejich učení nepopírá svobodnou vůli člověka a o sto padesát let později Tridentský koncil (1535 – 1564) definuje: kdokoli hlásá, že člověk nemá svobodnou vůli, nechť je vyobcován. Svobodná vůle, říkají křesťané, je jedním z pilířů křesťanské víry a je třeba říci, že právě v tomto se křesťané nejpodstatněji liší od ostatních velkých náboženství.
   Jan Hus
   Lubomír Ptáček

   Smazat
  2. V člověku je místo jen pro jednu vůli.

   Smazat
 8. Uctění si památky upálení Jana Husa je uctěním si největšího čecha našeho národa a jeho vraždy kterou zinscenovala tehdejší světová moc reprezentovaná církví spolu s mocí světskou.
  Není to uctívání ani ikonizace a zbožnování někoho jen kvůli egu národa -ale je to symbol-symbol pevného postoje v pravdě a ten má smysl pro lid jehož předek takto skončil.
  Jan Hus nežil a nezemřel proto aby jsme ho dnes hodnotili a zvažovali a tančili kolem něho -byl to člověk z masa a kostí, smrtelník dokonce silně věřící člověk který díky tomu co hlásal a jak dopadl-dal lidem příklad a hlavně naději že lze se špatnostem postavit a doba následná dokonce dala lidu naději že lze osud prostého člověka lze měnit. To je celé nic víc nic mysteriozní v tom není a všechny ty šaškárny kolem a dokonce to jak se přiživují na jeho jménu ti co jsou jeho nepřáteli je smutné- jsme opět o oněch 600 let zpátky. A ještě smutnější je, že církve které nesou jeho jméno a vznikli z jeho učení a z dohy jež nese jeho jméno, se nezřekli a přihlásili se pro onen jidášův stříbrný ve formě církevních prostitucí. To se musí v nebi hodně chmuřit nad takovou zradou kde se zaštitují jeho jménem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mimochodem „mýthizovaný a tabuizovaný Hus, vžitý v nehistorické, romantizované a idealizované podobě výtvarnými umělci , literaturou,divadlem a filmem, nebyl proti upalování kacířů, pokud bylo dodrženo jeho kritérium, to jest “byli usvědčeni z Písma“. (Viz Husův požadavek na krále Václava IV., aby jeho teologické odpůrce potrestal smrtí, František Palacký: Dějiny národa českého, III. Díl, str. 117).. On se pouze za kacíře nepovažoval. Husité to usvědčení z kacířství a rouhání brali jednoduše a kolektivně, vyplývalo ze samotného nečlenství a z nepříslušnosti ke kalichu, anebo z jiného chápání Písma. Kacířství odstraňovali plošně. Proti všem”.

   Smazat
  2. odkaz Jana Husa: "Byla to ale pravda, za čím stál? Jeho postoj měl důsledky. Odpálil jiskru ve skladišti prachu, následoval rozklad státního stroje a – někdo řekne lidové masy, jiný (já) řekne lůza se naučila vraždit, krást, znásilňovat, loupit a vandalizovat – a zdání ušlechtilé ideje tomu dávalo ideový podklad. Stalo se to před šesti sty lety. Princip ale funguje dál. Viděli jsme to historicky na příkladu ruské revoluce před sto lety, také si budeme brzy připomínat výročí rozkladu státního stroje a uvolnění vražedných a lupičských sklonů lůzy v duchu ušlechtile znějících sloganů – a dnes to vidíme na příkladu Islámského státu".
   Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2501-pred-00-nejvetsi-utok..."

   Smazat
  3. Dějinná a kulturní podmíněnost a závislost, stejně jako případná psychologická nahodilost, jsou pro pouhou volbu etických příkladů podstatnější a krátkodobější, nežli tomu je v případě norem. O manipulaci a výrobě národního a davového vědomí pospolitosti klonů nemluvě. Kupř. upalování kacířů a čarodějnic bylo příjímáno jako pozitivní, rozumné ba přirozené

   Smazat
  4. A to i v Novém světě, dneších USA!!! Upalování čarodějnic - i to je jejich historie, tak nevím, nad čím se mnozí diskutéři tady pozastavují.

   Smazat
 9. To jste mne rozesmál. Ty konce jsou symbolické. Ještě k církvím. Je pravdou, že část společnosti je zoufalá, hlavně ti, co jsou poškozní od narození. Pak je tu množství mrzáků, těch, co si to zavinili sami i těch, co k tomu přišli nedopatřením. Vážím si sester, já bych na to neměl sílu, ani žaludek. Nejvíc mne ale naštve komunita, co se sice stará, ale hlavně aby měla pro sebe. Výdaje jsou asi značné, když vidím ty dobře oblečené lidi a nová auta. Myslel jsem, že se pozvracím, když mi taková dnes volala telefonem, abych přispěl finanční částkou. Oni znají nejen, kde bydlím,ale i zřejmě jak jsem na tom finančně.

  OdpovědětSmazat
 10. V Čechách byli vždy zrádci - a západní Evropa nás vždy prodala do otroctví .....

  Zrádci, kteří přisluhovali Římu proti českému lidu a jejich zájmům nás pak prodali Habsburgům a jezuitům na 300 let....pak další zrádci kolaborovali s Hitlerem ......
  Dnešní zrádci prodávají Česko západním bankám a korporacím - a tím Česko upadá do dalšího období otroctví ....

  ??????
  Čas od času dobrosrdečný čech jako byl Hus se postaví do čela oklamaného národa a vede je ke svodobě.... samo sebou zrádci takové hrdiny očerňují a používají sionisticko nacisticko americkou propagandu - obviňuj nevinného a oslavuj zločince ..... a použij k tomu média a celebrity koupené za kus h....na ...

  OdpovědětSmazat
 11. promyslete husovu nauku o predurceni............
  .
  Zfalšovaný Augustin
  "Zcela bludná je však Husova nauka o církvi a její správě. Husův blud spočívá v tom, že církev svatou prohlašuje výlučně za souhrn předurčených"
  "Jediným zdrojem víry má zůstat Písmo svaté jako Boží slovo, zákon Boží má spravovat soukromý i veřejný život."..........zacarovany kruh
  tvrda theokracie

  ... "Tak byla dokořán otevřena brána sektářství, kde každý pokládá svůj výklad Písma za neomylný, potírá každé jiné mínění a svůj subjektivní názor vnucuje druhým jako Boží zákon. Jakmile se tento fanatismus zmocní lidových mas, nikdo je nezastaví před ničením kulturních statků národa a ne-ušetří ani životy svých bratří.".....

  "chudoba kléru a trestání kněžských hříchů světskou mocí – jsou sice ohlasem Husovy činnosti, ale chudoba duchovenstva je požadavek Jakoubkův. Problém je v tom, že tento program žádnou nápravu nepřinesl. Kalich se neosvědčil jako zázračný prostředek pro lidovou reformu, jak se Jakoubek domníval. Svoboda Božího slova byla míněna jednostranně a způsob, jakým bojovali pražští husité proti táboritům, českým bratřím a chiliastům, je samy usvědčuje ze lži.
  Husitský klérus stál mravně i intelektuálně mnohem níže než klérus katolický....http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=husova-
  =================================================

  co se stalo se soudními akty Husovými, není známo. Nikde není ani nejmenší
  zmínka o jejich dochování, nikdo se na ně neodvolal ani ve staré době ani
  v bádání novodobém. Úřední protokoly z Husových výslechů nebo o
  podáních jeho právních zástupců zmizely, neznámo kdy a neznámo kde. Lze
  snad vyslovit dohad, že po Husově odsouzení a popravě, kdy jich již nebylo
  potřeba, zůstaly v Kostnici, kde se ztratily. Pro rekonstrukci jeho procesů
  jsou tedy k dispozici jen nesoustavně zachované prameny jiného druhu, ze
  kterých není snadno poznat skutečný průběh dějů na soudech.
  Směrodatné pro veškeré bádání je Husovo literární dílo, ze kterého
  poznáváme také některé údaje o jeho postavení v soudobých sporech, jeho
  názory na otázky teologické, právní a filosofické, poznáváme jeho stylistické
  vlohy a můžeme sledovat i postupné rozvíjení...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.