Reklama

pondělí 13. července 2015

Pozadí řeckého dluhu


Thierry Meyssan
13.7.2015  zdroj

Současná debata o řeckém dluhu dala vzniknout všemožným výhrůžkám, především Tsiprasově vládě, a pak Řekům. Aniž bych začínal diskusi o odporné straně této záležitosti, okomentuji mezinárodní kampaň proti Řecku, aby neopustilo eurozónu. Podíváme se na historický projekt Evropské unie a eura, se kterým přišli v r. 1946 Churchill a Truman, a na to, že nakonec Řecko skončilo v pasti mezinárodní geopolitické situace, a ne své ekonomické situace.
Řecké referendum vyvolalo ostrou debatu v Evropské unii, což ilustruje převažující stav ignorance ohledně pravidel hry. Účastníci se vzájemně trhali na kusy v pokusu rozhodnout, jestli jsou Řekové zodpovědní za svůj dluh či ne, ačkoliv se velmi pečlivě vyhýbali obviňování jeho věřitelů z lichvářství. Ale urazili dalšího ignoranta ve vztahu k historii eura a důvodů jeho vytvoření.
Euro – anglosaský projekt studené války

Od vzniku Římské smlouvy, před 64 lety, utrácela řada nástupnických správních subjektů „evropského projektu“ (CECA, CEE, UE) obrovské sumy peněz za financování své propagandy v médiích. Denně jsou Bruselem financovány stovky článků, rádiových a televizních programů, aby nám vštípily podvodnou verzi jejich historie a přiměly nás uvěřit, že současný „evropský projekt“ je stejný projekt, jakým byl mezi dvěma světovými válkami.

Archivy jsou nyní otevřeny všem. Ukazují, že v r. 1946 Winston Churchill a Harry Truman rozhodli rozdělit evropský kontinent na dvě části: na jedné straně jejich vazalové, na druhé SSSR a jeho. Aby zajistili, že žádný stát nebude schopen zbavit se svého vazalství, rozhodli zmanipulovat ideály své doby.

To, co bylo tehdy známo jako „evropský projekt“, nemělo nikdy bránit žádné předstírané společné hodnoty, ale vytvořit spojení mezi těžbou primárních surovin a zbrojním průmyslem Francie a Německa, aby se zajistilo, že tyto dvě země nebudou schopny vést opět válku (teorie Louise Louchneura a hraběte Richarda de Coudenhove-Kalergi (1)). Nešlo o pokus popřít jejich značné ideologické spory, ale zajistit, aby se již nikdy nestřetli násilně.

Britská MI6 a CIA pak byly pověřeny zorganizováním prvního „Evropského kongresu“ v Haagu v květnu 1946, kterého se zúčastnilo 750 osobností (včetně Francoise Mitterranda) ze 16 zemí. Byl to pokus vzkřísit „projekt federativní Evropy“ (navržený Walterem Hallsteinem – budoucím prezidentem Evropské komise – pro kancléře Adolfa Hitlera), na základě rétoriky Coudenhove-Kalergiho.

Je nutno korigovat několik falešných představ o tomto kongresu:

Zaprvé, je třeba ho dát do skutečného pravdivého kontextu. Spojené státy a Británie právě vyhlásily studenou válku SSSR. Sověti reagovali podporou českých komunistů, kteří se dokázali legálně chopit moci během „pražského puče“ – („vítězného února“, podle sovětské historiografie). Washington a Londýn pak zorganizovaly Bruselskou smlouvu, která předjímala vytvoření NATO. Všichni účastníci Evropského kongresu byli pro-anglosaští a protisovětští.

Zadruhé, když Winston Churchill přednesl svůj projev, použil výraz „Evropan“ pro obyvatele evropského kontinentu, kteří se vydávali za anti-komunisty (ale ne pro obyvatele Británie, kteří, podle něj, nejsou Evropany). Pro Churchilla v té době nepřicházelo naprosto v úvahu akceptovat, že Londýn by měl patřit do Evropské unie jinak, než jako její dozor.

Zatřetí, během kongresu se zrodily dvě tendence – „unionisté“, jejichž jediným cílem bylo dát dohromady všechny prostředky pro vzdorování expanzi komunismu, a „federalisté“, kteří chtěli realizovat nacistický projekt federálního státu, pod správou nevolené vlády.Kongres specifikoval vše, čeho bylo od té doby dosaženo, postupně pod názvy CECA, EEC a EU.

Kongres přijal základní pravidlo pro společnou měnu. Ale MI6 a CIA již založily Nezávislou ligu pro evropskou spolupráci (ILEC) (2) – která se pak stala Evropskou ligou ekonomické spolupráce (ELEC). Jejím cílem, jakmile byly vytvořeny instituce unie, bylo přejít od společné měny (budoucí evropské měnové jednotky – ECU) k jednotné měně (euro), aby členské země unie nemohly odejít (3).

To je projekt, který realizoval Francois Mitterrand v r. 1992. Vzhledem k historii a účasti Francoise Mitterranda na haagském kongresu v r. 1948 by bylo absurdní dnes předstírat, že euro má nějakou jinou funkci. To je důvod, a celkem logicky, proč současná smlouva nepředjímá vystoupení z eura – to zavazuje Řecko, pokud by se tak rozhodlo, nejdříve k opuštění unie, a teprve pak k opuštění eura.
Zahrnutí „evropského projektu“ do systému Spojených států

Unie poznala dvě hlavní fáze:

– Na konci 60. let Británie odmítla účastnit se války ve Vietnamu a stáhla své jednotky z Perského zálivu a Asie. Britové o sobě přestali uvažovat jako o 51. státě USA a začali se dovolávat svého „zvláštního postavení“ ve vztahu k Washingtonu. Takže se rozhodli připojit se k unii (1973).

– Po rozpuštění SSSR zůstaly Spojené státy nezpochybňovanými pány hry. Británie jim pomáhala a další státy je poslouchaly. V důsledku toho unie nikdy neuvažovala o rozšiřování na východ a pouze schvalovala rozhodnutí provedená Washingtonem a oznámená ministrem zahraničí Jamesem Bakerem. Stejným způsobem přijala i americkou vojenskou strategii (4), jakož i americké ekonomické a sociální modely, které jsou charakteristické jistými základními nerovnostmi.

Řecké referendum odhaluje vodní příkop – na jedné straně je evropská elita, která má život stále snazší a bezvýhradně podporuje „evropský projekt“, a na druhé straně je pracující třída, která trpí v důsledku systému a odmítá ho – což je fenomén, který byl již vyjádřen během ratifikace Maastrichtské smlouvy, jen na národní úrovni, Dánskem a Francií, v r. 1992.

Nejdříve evropští ředitelé zpochybňovali demokratickou platnost referenda. Generální tajemník Evropské rady, Thorbjorn Jagland (člověk, který byl vyhozen z Nobelovy komise kvůli korupci (5), prohlásil:
Že doba trvání kampaně byla příliš krátká (10 dní, místo 14)
Že nemohla být dozorována mezinárodními organizacemi (zorganizování trvá příliš dlouho)
A že otázka byla položena jak nejasně, tak nesrozumitelně (ačkoliv návrh unie, uveřejněný v Journal Officiel, je mnohem kratší a jednodušší, než evropské smlouvy, které byly předloženy k referendu)

Nicméně po setkání řecké Státní rady, znepokojené jistými konkrétními aspekty těchto tří bodů, která potvrdila legálnost dotazu, polemika povadla.

Dominantní média pak prohlásila, že pokud bude země hlasovat „ne“, odebere se řecká ekonomika do neznáma.

A přesto fakt příslušnosti do eurozóny nezaručuje ekonomický výkon. Když se podíváme na seznam MMF uvádějící poměr GDP a parity kupní síly (PPP), patří do první desítky světa jen jeden člen unie: daňový ráj Lucembursko. Francie je až 25. místě, ze 193 zemí.

Růst Evropské unie činil v r. 2014 1,2%, což ji umisťuje na 173. místo – což je jeden z nejhorších výsledků na světě (světový průměr je 2,2%).Musím poznamenat, že být součástí unie a používat euro nejsou záruky úspěchu. Takže když evropská elita tento „projekt“ podporuje, tak je to proto, že je pro ni ziskový. Skutečně, vytvořením jednotného trhu, pak jednotné měny, unionisté přestavěli palubu. Od této chvíle již nejde o spory mezi členskými státy, ale o spory mezi sociálními třídami, které se staly uniformní v evropském měřítku. To je důvod, proč bohatší třídy brání unii, zatímco chudší doufají v návrat ke svým národním státům.
Nesmysl ohledně unie a eura

Po mnoho let byla debata kvůli oficiálnímu slovníku nesrozumitelná – Evropané nejsou nositeli evropské kultury, ale jsou prostě členy unie. Od studené války jsme přesvědčováni, že Rusové nejsou Evropany, a opuštěním unie v této době by Řecko vystoupilo z evropské kultury, jejíž je kolébkou.

No, „kočky a myši se nesnesou“. Unie byla zplozena anglosasy, s pár bývalými nacisty, proti SSSR. Podporuje dnes ukrajinskou vládu, včetně nacistů, a vyhlásila ekonomickou válku Rusku a snaží se ji zamaskovat tím, že ji říká „sankce“.

Jak plyne z názvu, unie nebyla vytvořena, aby sjednotila evropský kontinent, ale aby ho rozdělila, a aby definitivně zrušila Rusko. To je to, co odsoudil Charles de Gaulle, když žádal o Evropu, která by sahala od „Brestu po Vladivostok“.

Unionisté ujišťují, že „evropský projekt“ udržel mír v Evropě po posledních 65 let. Ale nezmiňují, že unie a její vazalové patří Spojeným státům. Ve skutečnosti toto je to, co udržovalo mír mezi západoevropskými státy, zatímco rovněž udržovalo jejich rivalitu mimo zónu NATO. Je snad nutné zmiňovat, že, například, členové Evropské unie podporovali různé strany v bývalé Jugoslávii, než ji pak opět sjednotili pod NATO? A měli bychom se obávat možnosti, že jakmile by se stali opět suverénními, opět by se členové unie znesvářili?U řecké situace experti snadno demonstrovali, že tento dluh nelze přisuzovat národním problémům, které zůstaly po zániku Osmanské říše nevyřešeny, ale podvodům velkých soukromých bank a politickým vůdcům. Navíc je tento dluh nesplatitelný, stejně jako dluhy hlavních vyspělých zemí (6). V každém případě mohly Atény věci snadno urovnat tím, že by odmítly zaplatit ohavnou část svého dluhu (7), opustit unii a spojit se s Ruskem, které je pro Řecko mnohem vážnějším historickým a kulturním partnerem, než bruselská byrokracie. Přání Moskvy a Pekingu investovat v Řecku a vytvořit nové mezinárodní instituce je veřejným tajemstvím. Avšak řecká situace je mnohem komplikovanější, protože je členem NATO, a tato aliance zorganizovala v r. 1967 vojenský puč, aby zabránila Řecku sblížit se více s Ruskem (8).
 

Poznámky:

[1] « Histoire secrète de l’Union européenne », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 juin 2004.

[2] The French section takes the name of the Ligue Européenne de Co-operation Economique (LECE). It was presided by Edmond Giscard d’Estaing, father of the future President de la République and creator of the ECU.

[3] MI6: Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, Stephen Dorril, The Free Press, 2000.

[4] « Stratégie européenne de sécurité », Réseau Voltaire, 12 décembre 2003.

[5] « Thorbjørn Jagland destitué de ses fonctions de président du Nobel de la Paix », Réseau Voltaire, 5 mars 2015.

[6] « Selon la BRI, la dette des États développés est insolvable », Réseau Voltaire, 13 avril 2010.

[7] Cf. the economic theory of Alexander Sack.

[8] « La guerre secrète en Grèce », Daniele Ganser ; « Grèce, le facteur Otan », Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie), Réseau Voltaire, 24 août 2013 et 7 avril 2015.


Překlad Zvědavec.

46 komentářů :

 1. Z dlouhodobého hlediska může být Řecká situace dost dobře také druhem "vědeckého" experimentu, při kterém se tradiční společnost "západního typu", tj. kapitalistická oligarchie, systematicky postupně přivede na pokraj kolapsu a bude se zjišťovat reálný potenciál levicového převratu typu Únor 1948, který jednoduše zresetuje komplet celou společnost do výchozího stavu NULA pro každého, bez ohledu na postavení a bohatství.

  OdpovědětSmazat
 2. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/374854-bohati-rekove-se-honi-za-cestovnimi-pasy-budou-utikat.html

  Prozatím se ověřuje stará známá pravda, že krysy opouští loď jako první.

  OdpovědětSmazat
 3. Domestikace Člověka Moudrého zřetelně pokročila, protože za obdobných podmínek v minulém století, už by hořela kapitalistům koudel u prdele a Komunisti by byli na koních jak na Pardubický.

  OdpovědětSmazat
 4. Výprodej řéckého území na dohled, bude také zde zavedena povinně Němčina?Jaké další země jsou inspirací na německý výprodej?Itálie?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To dřív bude hořet Řecký parlament... možná by to bylo vůbec to nejlepší, co by Řekové mohli udělat.

   Smazat
  2. ČR prozatím zaplatí na záchranu Řecka do záchranného fondu EFSM 158miliónů Euro, 4,2 miliard korun.Babiš už má otevřenou kešeň.Slováci a Pobaltí značně víc.Všichni jsou spokojení.Ó my se máme!!!O takovém socialismu se nikomu nezdálo ani před 25 lety.

   Smazat
  3. Dejte si dopořádku pojmy a dojmy. To není fond pro záchranu Řecka, to je fond pro záchranu bank a bankéřů, kteří si nasrali do holinek, že jim z nich teče každý krokem jak z hrnečku vař.

   Smazat
  4. Souhlas..ale nekteri to stejne nepochopi nikdy..nejdrive by bylo treba naucit lidi,aby se chovali slusne k ostatnim, ikdyz maji jiny nazor..ale to bych po nich chtel asi mnoho..Alfonz

   Smazat
  5. 1+1=2

   To není názor, to je matematický fakt. Nad některými věcmi se nediskutuje, a čím dříve se přestane, tím lépe, pro toho, kdo s tím začíná.

   Smazat
  6. To jako chtit od lidi,aby byli k ostatnim slusni je pro vas tolik moc problem k diskuzi?

   Smazat
  7. Přesně tak, souhlasím s názorem p. Dvořáka. Tyto peníze nepůjdou na záchranu řecké ekonomiky, ale především německým bankám. Ale vymývání mozků s tím, jak jsou Řekové líní a neschopní, opravdu funguje velice dobře, jak je vidět. A v rozkrádání Řecka a okrádání jeho obyvatel se bude pokračovat ve zvýšené míře. Je to názorná ukázka toho, jak jednou dopadneme i my, líní a neschopní Češi přisátí jak pijavice na německou ekonomiku (to není můj názor, ale takto to bude v evropském tisku prezentováno). Považuji totiž i náš dluh za nesplatitelný. Co tady jetš západní ekonomiky mohou vykrást? Vytěžit zlato při zdevastování krajiny, jejíž rekultivace bude uhrazena naším státem, prodat jaderné elektrárny Westinghausu, ono se toho ještě dost najde, podobně jako v Řecku. Jsem zvědavá, jak dlouhou životnost nyní bude mít Tsipras při těch ústupcích, ke kterým byl přinucen. Vyvolat v lidech naději sliby a poté je takto podrazit? Nechají si to Řekové líbit?

   Smazat
  8. Anonymní13. července 2015 12:54

   Díky. Souhlasím, je to tak. Náš dluh je už nyní nesplatitelný, jestli se nezačne přemýšlet jinak. V opačném případě je to pozvolná skluzavka do Řeckého scénáře. Svět je ovládnutý bankami a jejich systémem trvalého zadlužení. Je to jeden velký podvod na lidi. Hrstka elitářů "obhospodařují banky", které jsou přisáté na ekonomiky jak obří pijavice. - A to vše prosím "Demokraticky". Máme tu Demokratický Bankovní Fašismus.

   Smazat
 5. Opět obvyklá snůška Dvořákových pičovin.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jednoduchý mozek-primitivní komentář prvoka...

   Smazat
  2. Kdo ho platí toho čmouda, nebo je jen blbej jouda?

   Smazat
  3. 10:16 a 10:56
   Vy dva blbečci ta vyše slavná komunistická Syriza nakonec odkývala všechno. Běžte se vyplakat do koutku, tragédi.

   Smazat
  4. 10:16 a 10:56

   hovádek si nevšímáme, hovádka politujume a necháme, aby si nasrala do gatěk co se do nich vejde ;-)

   Smazat
  5. Chtelo by to trochu tolerance,nadavkama jeste nikdo nepresvedcil..

   Smazat
  6. Ale běžte, Syriza nemá s komunisty vůbec nic společného, to jen vy při vašem chorém mozku vidíte komunisty i v záchodové míse.

   Smazat
  7. Ono platí "na hrubý pytel hrubá záplata". Tento psychopat sem nechodí diskutovat, ale řešit si svoje osobní frustrace, jakákoliv argumentace vůči němu je naprostou ztrátou času.

   Smazat
  8. Anonymní13. července 2015 12:58

   Přesně tak. Když něco píšu a reaguju, tak jen proto, aby si nezkušení nezačali myslet, že ty jeho bláboly jsou něco normálního. 25 let se tu kurví "to, co je normální" ... od salámu a buřtů počínaje, tak zvaným "přemýšlením a uvažováním" konče.

   Smazat
 6. Je otázka, co přinutilo Tsiprase k na první pohled jasné kapitulaci? Už se i proslýchalo, že mu jde o život. Možná ale, že nakonec k vytvoření protektorátu nedojde. Možná bude převrat, možná revoluce. Možná je to celé taktický tah řecké strany, aby se jasně odhalily zháměry EU. Aby teď už nikdo nemohl za EU v Řecku kopat.
  Je s podivem, jak pasivní přístup volí Putin, ačkoliv měl Řecko na stříbrném podnosu. Možná není moc chytrý?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vůbec nic není skončeno, tato dohoda je pouze krátkodobým odkladem, doslova snad jenom proto, aby občané EU strávili klidnou dovolenou v Řecku ještě do konce této letní sezóny.

   Smazat
 7. No pravda - ty se ani na snůšku píčovin nezmůžeš - jen na hloupý, sprostý,kokotí jednovětný štěk. Ty bys nedal dohromady ani souvislý odstavec, jak jsi tupej, ale jen tak cosi sprostýho vyštěknout, to by ti šlo. Je to bez námahy a myšlení -co?
  Článek je o "pozadí" řecké zadluženosti. Nebylo by od věci také denně ve třiceti nebo více článcích na všech serverech stále psát a objasňovat pozadí české zadluženosti? Každý truhlík už má přehled jak je to s Řeky, ale jak je to v ČR? Kdo s kým si domluvil zadlužení ČR sprostou lichvou?

  OdpovědětSmazat
 8. Setrvani Recka ve vazalskych strukturach uSSaku (EU/NATO) je prioritou pro uSSackou nadvladu. Panicek v pentagonu rozhodl a pudlove to zaplati... tot vsjo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Řecko musí být za každou cenu v EU, o to se Brusel postará. Není nadto, když máte velmi bohatého dlužníka a uděláte z něj dluhového otroka. Víte, že Řecko je prvních místech ve světě ve výrobě niklu, magnezitu, perlitu, bauxitů, zinku, hliníku. Vojenské letectvo na 2. místě v NATO. Řekové jsou 2. na světě u vkladů ve švýcarských bankách. Řecko vlastní 2400 velkých tankerů a nákladních lodí (1. místo na světě. U Kréty se nachází ložisko ropy o objemu 175 miliard tun (3. největší ložisko na světě). Celkové zásoby ropy a plynu ocenil geologický institut USA na 10 triliónů dolarů atd. atd. Myslí si někdo, že nějaký lichvář pustí takového dlužníka ze svých pařátů ?

   Smazat
  2. to asi nejsou trilióny, ale asi jenom bilióny, američané si posouvají nuly o jeden řád výše, lépe to vypadá

   Smazat
 9. Řecká agónie bude pokračovat. Která další země je na řadě ?

  OdpovědětSmazat
 10. Španělsko nebo Itálie.

  OdpovědětSmazat
 11. Dneska jsem v televizi poslouchal Fica, mluvícího o „dohodě“ eurozóny (připomínající mnichovskou dohodu jistě jen náhodou) s Řeckem. Rád bych mu v té chvíli položil otázku, jestli jemu samotnému, sociálnímu demokratovi obhajujícímu nejhorší metody kapitalismu, je ze sebe tak špatně, jako bylo mně. Sedmdesát let po nejstrašnější válce a máme tu opět německý protektorát...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také jsem to slyšel. A myslím, že mu dobře nebylo a není. Navíc, jako zatím jediný, řekl veřejně a nahlas jednu podstatnou věc. nejprve si Řekové v ve svém parlamentu "kleknou na kolena a odprosí", tedy schválí nadiktované podmínky, a pak si ještě poníženě počkají, jestli jim pět či šest parlamentů jiných zemí vydá milostivě souhlas s vyplacením půčky. A to není zase tak jisté, že se tak stane. Takže se může po všem tom ponížení stát, že je stejně kopnou do zadku, protože potřebného účelu, pacifikace vzpurné levicové vlády, už dosáhli. Fico tohle ví, a stoprocentně mu dobře není. Pro nás to znamená jen jedno. Nelézt do toho svinského euro chomoutu. V takové konstelaci ani omylem. J.B.

   Smazat
  2. Socialni demokrat-kudy chodil,tudy k... !!

   Smazat
 12. Tsipras podepsal vlastně takovou německo-evropskou podobu TTIP, tak ještě podepsat tu americkou a JE VYMALOVÁNO DEFINITIVNĚ, to pak zřejmě nastanou dvě varianty, buď lodní lano nebo se zařadit mezi uprchlíky a přisát se k německému či švédskému sociálnímu systému.Že by se stal zázrak, tomu nelze uvěřit.Tvrdé podmínky a protektorátní výprodej Řecka ve velkém, přinesou jen zmar.Čím víc budou pracovat, tím víc se bude danit-bez motivace na lepší časy.

  OdpovědětSmazat
 13. Tato dohoda znamená velmi dobrou zprávu zejména pro německé důchodce, kteří tak rádi tráví v hojném počtu konec svého života v teplých krajích. Jejich počet bude nyní narůstat po exponenciále. Tak levné služby nikde jinde neseženou. Počítám, že právě Kréta bude velkou německou kolonií.

  OdpovědětSmazat
 14. Čeho nedosáhli Němci ve 2 . sv . válce toho dosáhli nyní . Dostali Řecko na stříbrném podnose . A k tomu jim ještě dají přes držku aby je nenapadlo se proti tomu vzbouřit .

  OdpovědětSmazat
 15. Možná by bylo dobré zdůraznit,kdyby se do toho vložilo Rusko,nebo Čína,tak by to musely zacálovat za Řeky,jak MMF,ECB a dalším.Stačí co se proslýchá,kolik stojí Rusáci Krym.

  OdpovědětSmazat
 16. Ručně vymačkaný citron se nyní bude ještě jednou mačkat v hydraulickém lisu made in germany.

  OdpovědětSmazat
 17. Teď ještě mohou Němci zatlačit na země, které neplatí Eurem, aby ho okamžitě a co nejdříve zavedlo a je vymalováno.

  OdpovědětSmazat
 18. Veřejná prohlášení jsou závazná, takže tu veřejně prohlašuji, že dlabu na další komentáře. Je to marný výdej energie. Děkuji těm několika málo, kteří mne podpořili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji panu Dvořákovi. Zřídka napsal něco rozumného a zaplavoval to zde spoustou zmatených úvahh. Jeho odchod bude proto, myslím, přínosem.

   Smazat
 19. Němci nejsou svéprávnou zemí, vždyť nemají ani normální ústavu (kupodivu ale úřad na ochranu ústavy mají). Německo je okupovanou zemí a plní přání a úkoly ve prospěch někoho jiného. Angela dostala jednoduchý úkol - udržet Řecko v EU za každou cenu. Ale není to ve prospěch EU, ale ve prospěch USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Udo Voigt a paní Lepenová to brzy napraví.

   Smazat
 20. To je ale starostí o Řecko. Starejte se raději o vlastní (_!_)

  Demonstrace proti invazi - OSTRAVA

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .. že by český majdánek? Nikam nechod´te! Jediné na co lichváři čekají je, sesadit řádně zvolenou vládu. Proč v Ostravě vyhrála ČSSD, která sem bere tzv. uprchlíky. Běžte to říct Sobotkovi osobně!

   Smazat
 21. Uz tak pres 200 let tu panuje hrstka zionistu zidskeho puvodu kteri panuji a hrabou. Zadluzit, rozprodat, ovladat....a jak to nejde po dobrem tak bud majdanek nebo tam vtrhnou pomoci loutkam z USA a EU atd...ti chudaci v politice jsou placeni pejsanci a kdyz neposlechnou tak nedostanou nazrat. To co se deje neni pod vedenim USA nebo Nemecka ale spis plan vice hrabat a ovladat tim jednim procentem nenasytnych zmrdu. Zatim se jim dari prostrednictvim lichvy a vymyslenych pujcek a dluhu.....Rusko, Cina, Iran, Korea a par dalsich nejsou zatim tak vycviceni tak to bude trochu trvat a mozna se to zrychli jadernou valkou ....jenom aby z te chamtivosti a penez nezjistili ze banky jim cerstvej vzdousek nevyplati a mozna zdechnou taj jak my chudaci co chodime do prace se uzivit a zaplatit dluhy. Hosi z Israelu to uz vymysleli tak ze kdyby sli do pekla oni tak vetsina z nas asi tez........"Samson Option"

  OdpovědětSmazat
 22. Co dodat? Místo rovnopráné spolupráce mezi zeměmi plných hrdých občanů na vlastní dílo je tu právně zglachšantovaný supersvaz s tvrdým politbyrem ignorujícím stafážní europarlament, který bez schopnosti zachovat udržitelnost celku slouží největším dílem vlastním "elitám". Ti, kdož poukazují na "blahodárný čistý příjem z fondů EU" pouze přiznávají vlastní neschopnost tvořit a za vlastní peníze budovat férový stát. Pro ČR je Euro ďáblův dukát. První nadšení vždy vyprchá s poznáním, že účelem je nalákat důvěřivé do klece a pak je v ní nutit podporovat korupci a trh i s vlastními dušemi. Kampak se to ten reálkapitalismus za stále ještě nadšeného tleskání dočasných příjemců řítí? My, znalí věci víme...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.