Reklama

neděle 26. července 2015

Přímá a zastupitelská demokracie


Josef Mrázek 
26.7.2015  došlo redakci

Nová republika přináší úvahu Josefa Mrázka o demokracii a jejích formách. Domníváme se, že  postřehy a návrhy Josefa Mrázka mohou být dobrým podkladem k diskusi o stavu naší dnešní 'demokracie' a cesty ven z krize.

U početnějších lidských společenství, v městech, zemích a státech, je problém, jak vybrat toho, kdo má rozhodovat. Někde to bylo ponecháno jako dědičné právo potomků panovníka, nebo na volbě šlechty, pokud se vlády nezmocnili hospodářsky nejsilnější oligarchové. Každý vládce tohoto typu musel počítat s nespokojeností většiny obyvatelstva tvořené občany bez zvláštních výhod. Aby tato nespokojenost nevyvolávala nestabilitu společnosti a neoslabovala její sílu byly v řeckých městech již v pátém století před naším letopočtem pokusy zavést rozhodování podle většiny hlasujících, tedy demokracii. Největší myslitel té doby Sokrates se o tom vyjádřil kriticky a přitom s geniální prozíravostí popsal, co se bude platit i za dva a půl tisíce let:

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."

Z našich současníků to doplnil profesor Koukolík odbornými poznatky během pořadu Hyde park na ČT24. Uvedl, že mezi politiky je čtyřikrát větší koncentrace psychopatů, než v běžné populaci. Prosazují se více ti uchazeči, kteří chtějí vládnout a inkasovat a ne sloužit, jsou asociální a smýšlejí neoliberálně. Mají vlastnosti, které brání tomu, aby mohli být prospěšní pro občany, které politici v zastupitelské demokracii zastupují. Tím je vysvětleno, proč parlament dlouhodobě tak špatně spravuje stát a mnohá jeho rozhodnutí připadají lidem jako zločinná.

Tento stav není možné změnit bez úpravy systému. Někteří reformátoři volají po návratu k přímé demokracii, která se dobře uplatňovala ve společenstvích, kde všichni rozhodující byli s problémem dobře seznámeni a názor většiny se dal rychle zjistit. Přesto bylo nutné zavést pro potřeby rychlého a pružnějšího rozhodování volení velitelů a funkcionářů, což už je začátek demokracie zastupitelské. Ta se stala nezbytností, když počet obyvatel měst a tím spíše států přestal umožňovat, aby se o běžných rozhodnutích hlasovalo přímo. Zastánci přímé demokracie poukazují na Švýcarsko, kde se institut referenda používá ve velké míře, ale je třeba vědět, že zdaleka ne na všechno. Kromě nepružnosti a nákladnosti metod přímé demokracie je zde také problém kvality rozhodnutí. Referendum sice vyloučí případné zločiny politiků, ale je otázkou, do jaké míry se dají omezit chyby způsobené, například, nepochopením problému.

Když vybereme rozhodování, pro která je vhodná forma referenda, zůstane mnoho problémů, které musí řešit zastupitelé. To nás nutí k tomu, abychom zlepšili výběr zastupitelů, posílili jejich svázanost s voliči a zavedli možnost je odvolávat, když se výběr nepovede. Dá se to zařídit změnou volebního zákona, například podle návrhu stručně popsaného v článku „Jak provozovat politiku, aby sloužila lidem“ (viz www.hv-ceskyraj.cz/?p10425). Návrh předpokládá 27 zhruba stejně velkých volebních obvodů pro volby do Sněmovny PČR, které jsou tvořeny vždy trojicí sousedících obvodů pro volby do Senátu PČR. Volby v nových volebních obvodech jsou na sobě nezávislé, v každém se volí 7 poslanců tak, že volič označí 7 kandidátů, které si vybere ze všech kandidátů uvedených na kandidátkách všech volebních stran. Tato zásadní změna ruší volbu stran a zavádí volbu jednotlivců. Sleduje se tím to, aby volební strany musely nabízet kandidáty známé svou pro voliče prospěšnou činností a aby ani pořadí na kandidátce nebylo výhodou.

Vzájemná nezávislost volebních obvodů umožňuje, aby si voliči mohli pomocí petice, například s 5000 podpisy, vyžádat mimořádné volby ve svém obvodu, když by chtěli nahradit poslance, který je zklamal. K takové události by docházelo zcela výjimečně, protože s ohledem na možnost opakované volby by málokdo investoval do kupování poslanců.

Nový systém by, kromě zlepšení kvality poslanců, přinesl změnu jednání sněmovny. Místo schvalování výsledků politických obchodů uzavřených mimo sněmovnu by probíhalo skutečné sněmování a hledání pro občany prospěšného řešení. Výsledek by nebyl dopředu znám podle bilance koaličních hlasů, ale byl by prostě zjištěn závěrečným hlasováním.

Výše citovaný článek také obsahuje návod, jak lze evoluční cestou dosáhnout schválení nového volebního zákona. Nutnou a zároveň postačující podmínkou je, aby správnost této změny pochopilo dost voličů a aby postupovali podle návodu.

32 komentářů :

 1. "...Aby tato nespokojenost nevyvolávala nestabilitu společnosti a neoslabovala její sílu byly v řeckých městech již v pátém století před naším letopočtem pokusy zavést rozhodování podle většiny hlasujících, tedy demokracii..." NUtno doplnit, že šlo o OTROKÁŘSKOU DEMOKRACII - podílela se naní pouze kasta tzv. svobodných lidí a ti rozhodovali svojí většinou. Podobně u té šlechty vybírající si panovníka by se dalo mluvit o šlechtické demokracii (vybírá si většinově kasta šlechty, anebo o buržoasní demokracii (kde sice formálně vybírají občané) ale ve skutečnosti o všem podstatném rozhodují špičky buržoazie).

  "Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.".. Chtěl bych vědět kdy "demokracie dala chudým majetek". U Hitlera to nebylo, komunistický režim je považován za nedemokratický. Že by v buržoazním (kapitalistickém režimu)? Mohou si lidi volbami prosadit přísun majetku? Není to právě naopak, že každými dalšími volbami jsou buržoazií o další majetek připraveni?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. JAK SE ZDÁ ČESKY VOLIČ JE MISTR SVĚTA VE SKOKU NA ŠPEK.NEZABÝVEJME SE CO BYLO KDYSI ALE TED

   láry fáry z minulosti mě jako voliče nezajímají.Pan ing.MRÁZEK veterán hadrové revoluce začal s procesem myšlení JAK NATO a pokud tu máme vůbec nějaké intelektuály tohoto typu,at tady dají diskuzní přispěvek proč by to tak nešlo,abychom se opravili a začali s aktivitami,vedoucími ke Změně.Pokud vím jeden z bodů DESATERA VOLIČE je připravovaný Návod na Změnu a to od VOLIČŮ PRO VOLIČE.

   Voliči musi postupně sami sebe zorganizovat at se nedají ohlupovat tiskem typu ANO BUDE LÍP.To ve skutečnosti znamená,že se dále rozvíjí KRADOUSKOVO máte se jako prasata v žitě.Tady bůh BABUŠ porouči svému ministru války,aby udělal soupis budoucích mrtvol,které povolá on BŮH do nebe a zároven jimi pohnojí černozem na UKRAJINĚ.

   Toto neni vše.V PARLAMENTU řeční,že zubožená ODS kradla po milionech.Ten všehoschopný zástuce ŘIŠE ZLA má metodu jak krást hned po miliardách.Jen si vzpomente ČNB dala vytisknout DVĚSTĚ DVACET MILIARD a namísto,aby je půjěila našim podnikatelům,kteři by vykázali jak na nich vydělat zakoupili ti křiváci z ČNB za ně dluhy prý vyspělých států a okradli tak ty kteři mají úspory a snířila VŠEM PLATY asi o DESET PROCENT.

   Na toto reagoval náš BABUŠ,že je to věc ČNB atd

   Smazat
 2. Úvaha pomíjí jednu velmi silnou (na evropském kontinentě, ne tak ve Velké Británii) tradici, a sice státní byrokracii. Dalším problémem je vliv velkých peněz na volební systémy (extrémní v USA), který kompenzuje možné oslabení oligarchie po zrušení volebního censu (aktivní a pasivní volební právo omezeno minimální výší majektu).
  Nacismus sice verbálně útočil na oligarchickou povahu demokracie, ale ve skutečnosti byl sám jejím plodem a pomáhal zakrýt její faktické přetrvávání.
  Jedním z nejvíce diskutovaných problémů v roce 1968 byla v Československu - z dobrých důvodů - "kabinetní politika". Bylo ale omylem, pokud byla ztotožňována s "vládou jedné strany". Pluralita oligarchie neznamená její oslabení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přitom však není problém psychopaty odfiltrovat a nedopustit jejich působení na lidi. Všeobecně, ne jen v politice.
   Psychiatři znají postup. Vědí, že na stupnici do 40ti ten, jež dosáhne 20ti, je v ČR již psychopat, sociopat. V USA k tomu potřebují až 30ti bodů - však to vidíme, kam to pak stát může dotáhnout. Je jich tam na funkcích mnoho - mají jednu vlastnost - prosazují se aktivně, vstupují do problémů, jsou totiž moc "důležití". Zaměstnavateli to vyhovuje a proto psychopata rádi dosadí do funkce, aby terorizoval slušné homo sapiens sapiens. Je to dáno geneticky. U nás není vůle, není cesty. Jedinou cestou, jak v kontaktu s psychopatem něco změnit (třeba i v rodině), je, odejít od něho. Viz www. psychopat.cz.

   Smazat
  2. To je nejlépe vidět na Ukrajině kde "demokraticky" vládnou oligarchové přímo a celé "demokratické" divadlo je k tomu jenom doprovodná kulisa.

   Smazat
  3. Máš plnou pravdu, 15:52. Jenže psychopati si prosadili, že nesmějí být hospitalizováni, pokud sami nechtějí. Jedinou výjimkou je soudní detence místo vězení při prokázané trestné činnosti, jenže psychopatického politika, bankéře, manažera, ... žádný soudce pro trestnou činnost neodsoudí, protože by si už nezasoudcoval.

   Smazat
 3. I Sokrates byl jenom člověk. O tom, že se v uvedeném výroku mýlil svědčí Švýcarsko.
  Moc ve Švýcarsku na rozdíl od jiných, rádoby demokratických států, nedrží stát, ale lid skrz obce a města. Tamní politické strany jsou si toho dobře vědomi a jejich poslancům v parlamentech vyšších územních celků NEZBÝVÁ NIC JINÉHO než se snažit rozhodovat ve prospěch občanů.

  OdpovědětSmazat
 4. Štěpán Forgáč,

  otázkou je, jestli Švýcarsko není specifickým typem "bankovní demokracie", pověstnou výjimkou, která má potvrdit pravidlo, že demokracie v kapitalismu je možná. Jinak je zajímavé, že autor v odvolávce na autority nejdřív demokracii zavrhuje a pak sám navrhuje koncept, který by toto měl popřít.

  OdpovědětSmazat
 5. Návrh ing. Josefa Mrázka na změnu volebního zákona do PS je velmi podnětný. Nejsem si ale zcela jist, zda navržený způsob jeho prosazení, uvedený v "Ing. Josef Mrázek, CSc. : Jak provozovat politiku, aby sloužila lidem" (viz odkaz) je reálný ..... Myslím, že k jeho navržení a prosazení je třeba použít "standardních" postupů. I tak se to "kaprům v rybníku" nebude líbit. L.S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SAMOZŘEJMĚ,ŽE BUDE NUTNO NA ZAČATKU POUŽIT STANDARTNÍCH POSTUPŮ..

   Pan ing MRÁZEK prozatím neprozradil,že bude nutné vytvořit DESATERO VOLIČE,které už vzniká a ke kterému se dřive nebo později budou muset kčiváci z polit.stran modlit.Upzornuji,že body DESATERA si budou muset dřive nebo později zařadit do svých tzv.Programů ti politici, ,kterí chtějí být zvoleni.Prozatím musíme my voliči těm podvodným stranám dávat zadarmo a po svém zvolení nám voličům v Parlamentu sdělí,že jsme obyčejná LŮZA.Když to nepůjde musíme jako voliči vytvožit nejprve iniciativu VZV voliči za voliče.Nedejme si krást naše hlasy sliby,které v důsledku vadných zákonů,vytvořených pro křiváky,kteři nepřetržitě vyrábějí vadné zákony si jimi vytvořili perpetum mobile pro svoje funkce a my ten cirkus musíme ještě platit.

   KDYŽ ŘIDIT REPUBLIKU JAKO FIRMU TAK MY JEJICH ŠÉF JIM MUSÍME ŘICI KDO PLATÍ ROZHODUJE..

   Smazat
 6. Já ten návrh považuji za velmi dobrý, aje to velmi nadějná cesta. Jen je třeba dopracovat a domyslet způsob volby(výběru) vlády, ministrů a předsedy vlády. Schválení parlamentem (novým) je samozřejmě asi nutné. Ale jinak , na změnu skutečné volby, velmi dobrý návrh. J.B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že dosavadní způsob jmenování budoucího "premiéra" prezidentem republiky, následovaný výběrem budoucích členů vlády "premiérem", vyhotovení vládního prohlášení a potvrzení-nepotvrzení této vlády je dobrý a v podstatě není třeba na něm nic měnit. Zvláště když navržený zákon by umožňoval odvolat a zvolit poslance PS.
   Myšlenku ing.Mrázka "Servisní občanské politické hnutí, které by mělo nový volební zákon jako hlavní bod programu, a doplnit to výzvou, aby nebyl volen nikdo, kdo si přijetí nového volebního zákona do závazného programu nedá." považuji, ať mi promine" za "naivní". To si opravdu myslí, že by se občané o výzvě tohoto hnutí dozvěděli a uposlechli ji. Jak by bylo zaručeno, že stany a hnutí, které by si tuto výzvu daly do svého programu, po zvolení do PS skutečně tuto změnu volebního zákona podpořily ? Mám vážné obavy, že by mohly být i "potíže" i s členy Servisního občanského politického hnutí zvolenými do PS. Je třeba "vymyslet" něco jiného, na revolučním ,ne evelučním základě ...... L.S.

   Smazat
  2. MYŠLENKY PANA MRÁZKA JSOU STARŠIHO DATA

   a už docházi k jejich promyšlené mutaci.OSV plánuje komplexní řešení a už vzniká DESATERO VOLIČE PROGRAM VOLIČŮ,tak se přidejte k řešení a předvedte se v návrhu sám a zkuste zajistit ,že se polit.strany k němu začnou modlit,jinak je volit nemusíme.

   Smazat
 7. Když Babiš za prachy, které získal bůhvíjak, skoupí noviny (což učinil), tak bude ve všech volebních oblastech produkovat takové vymývání mozků a glorifikaci sebe sama, že ho většina nemyslícího stáda stejně zvolí. Principem kapitalistických voleb bylo, je a vždy bude, že volby vyhrává ten nejprachatější (tedy s vysokou pravděpodobností ten nejzločinnější), protože si zaplatí nejagresivnější reklamu, běžící po celé několikaleté mezivolební období. A že by šel odvolat? Tak by stádo zvolilo někoho jím nastrčeného a šláplo by z bláta do louže.

  Jedinou možností je zákon, který ovšem nebude nikdy schválen: Porovnat životní úroveň v populaci nejvíc zastoupených profesí (aby se nezapočítávali pracháči ani povaleči) na začátku a konci volebního období. Dojde-li k poklesu, soudit poslance za vlastizradu, se současným zabavením veškerého jejich majetku.

  OdpovědětSmazat
 8. Určitě - a v té blahodárné demokracii zastupují nás vždy jen ti nejlepší z nejlepších, s vynikajícími charakterovými vlastnostmi, nezištní, konající vše jen pro blaho občanů, kteří jsou u nich na prvním místě. Přesto v takové Číně by pro své konání nenalezli pochopení. Všichni naši političtí lidumilové a skromní braši by skončili u jedné zdi.

  OdpovědětSmazat
 9. Pokud bychom měli volit z osobností, pak by tyto měly předem zpracovat a publikovat své "volební programy". Jinak je to opět vytahování králíků z klobouku.
  Politikové, kteří nás v PS zastupují, by měli být finančně zainteresováni na chodu ekonomiky a společnosti. Prosperuje-li společnost, měli by prosperovat i oni. Pokud nikoliv, měli by být finačně postiženi i oni.
  Politikové by měli nést mj. i trestně-právní odpovědnost za svá politická rozhodnutí.
  Politikové by měli být kdykoliv odvolatelní, pokud nesplní očekávání svých voličů ...

  OdpovědětSmazat
 10. Zlaté divošství! Když u divochů selže náčelník nebo kouzelník, jsou chutně upraveni a rituálně sežráni :-)

  OdpovědětSmazat
 11. Vážení čtenáři, děkuji za zájem a poznámky. Něco z toho, co se nevešlo do tohoto článku, je obsaženo v článku, na který v textu odkazuji a mnoho dalšího, také o tom, jak prosadit vůli voličů a o tom, co patří do desatera navrhovaného OSV, je v souboru článků uvedeném na www.spojeni.org/jm.
  Josef Mrázek

  OdpovědětSmazat
 12. Když jsou už potřeba zastupitelé, měli by být vybráni náhodně, losováním. Odstranily by se defekty vzniklé touhou po moci, klientizmem a značně by se ztížila i korupce. A o zbytek vládnutí by se mokla postarat přímá demokracie.

  OdpovědětSmazat
 13. Losování by nepomohlo. Z kotle plného šmejdů nevyberete nikoho jiného než zase jen šmejda. Pomohl by hrůzovládce jako byl Čingis-chán, který nevěřil ani členům své rodiny, nepěstoval protekci, neměl úředníky, neplatil parazity, své poddané nechal žít v klidu a pokoji, bez buzerace a omezování, nepotřeboval luxus a rozkrádání veřejného majetku. Velmi přísně trestal věrolomníky a lidi kteří zneužívali moc, kterou jim svěřil.

  OdpovědětSmazat
 14. Ocenil bych, kdyby redakce zanechala toho oblbování diskutujících. Už se mi stalo podruhé - po dopsání příspěvku a vylovení těch pitomin z obrázků - že se příspěvek nepřidal, ale objevil se jakýsi blogg - zas nějaká nová pitomost k šikaně diskutujících? Když kliknete na zpět- ta pitomost zmizí společně s příspěvkem a pak se objeví okno že údaje musí být vyplněny....a psát znovu ..... máte nás všechny za pitomce? Je každý kdo sem píše pitomec? Asi jo.Každý diskutující je považován za dutolebce a dle toho je s nimi nakládáno - vypisovat křivá písmena, začerněné číslice, teď zas vybírat z trapných obrázků -proč to všechno? Tak zablokujte diskuze a máte to, nač ty pitomé hračky, když o diskutující nestojíte?

  OdpovědětSmazat
 15. Nemyslím, že systém, který se stal globální normou kapitalistického uspořádání společnosti, nebo dosavadních reálných podob socialismu a jiných přežívajících archaických systémů, které se ústavou formálně hlásí k vládě lidu nebo vládnutí v jeho zámu, je něčím více, než cíleně vyprázdněným systémem institucí, které mají naopak reálně panující oligarchii, teokracii, státní, nebo stranickou byrokracii, monarchii, nebo jejich kombinaci, před uplatněním vůle „lidu“, nebo „většiny“ ochránit a panující formu moci udržet.
  Nemyslím, že k autentické demokracii lze dospět pouhou změnou volebního systému. je zde mnoho prvků současných politických systémů, bez jejichž synergického působení autentické a funkční demokracie nelze dosáhnout.
  Také si nemyslím, že chronické choroby převládajícího společenského uspořádání – kapitalizmu, dominujícího prakticky všem politickým systémům současného světa, je možno uplatněním autentické demokracie vyléčit. Svědčí o tom mimo jiné mnoho příkladů, kdy dokonce v zemích s absencí demokracie s „dobrotivým“ a „moudrým“ vůdcem se „lidu“, tedy většině obyvatel, žije natolik lépe, než v hospodářsky nejrozvinutějších a nejbohatších zemich světa. Tak dobře, že je nutno je postihovat ekonomickými sankcemi, nebo je potká osud Libye.
  Kapitalizmus volné ruky trhovců nezestárl do moudra, ale do stařecké senility. Není schopen řešit smysluplné uplatnění všech práceschopných lidí, aby mohli být živi z plodů vlastní užitečné práce. Technologický pokrok, produktivita zemědělství a produkce potravin a zajištění dostupnosti vody, jsou schopny pokrýt obživu všech obyvatel planety, ale miliardy lidí předčasně umírají v důsledku podvýživy a nedostatečné hygieny. Úkladná vražda jednotlivce je trestána, k masovým vraždám obyvatel válečně napadených států jsou najímáni, cvičeni a materiálně vybavováni špičkovou technikou zabijáci v uniformách, jako za dávnověku, středověku a v době největší paralyzy lidského rozumu nacizmem. A vše to ničení a vraždění je záměrně organizováno pro prosperitu byznysu se zbraněmi pro válku. V situaci, kdy existují technologie, umožňující postupně plně nahradit energetickou potřebu lidstva elektrickou energií z nevyčerpatelné sluneční energie je eskalována spotřeba docházejících fosilních paliv. Spotřební mánie a výroba pro zisk a hromadění majetku, nikoli k uspokojení základních životních potřeb a dostupných civilizačních potřeb limitovaných pouze omezenými zdroji planety, vede k obrovskému plýtvání zdroji, končících bez „nákladné“recyklace s naplánovanou jepičí životností v hromadícím se odpadu, směřuje již koncem století k energetickému kolapsu civilizace. Nikoli přechod na neomezené zdroje, ale války o dočerpávané omezené zdroje jsou sebevražednou vizí budoucnosti kapitalistického zombie, přisátého na planetární tepny s naftou.
  Vláda globální finanční oligarchie pod kuratelou obludné třídně ideologické utopie vlády absolutně volné neviditelné ruky trhu nad lidmi plodí nezaměstnanost, bídu, války a plýtvání konečnými zdroji planety proti vůli většiny obyvatel. Jejich protesty a odpor arogantně ignoruje, jsou neúčinné, vedou k odcizení, atomizaci, rezignaci na uplatnění rozumu a účasti na spravování věcí veřejných a nihilizmu. Autentická demokracie sice neumí odstranit důsledky kapitalismu, ale je jedinou představitelnou metodou, jak nenásilnou, nekrvavou cestou dospět ke změně systému.
  Současná pseudodemokracie je mnohohlavá saň, která hlídá vstup lidí do zákonodárných a vládních svatyní. V tomto formátu umím zmínit jen názvy dračích hlav, které na rytíře budou chrlit oheň.

  OdpovědětSmazat
 16. -Bída a absence filozofie. Aby si lid dokázal vládnout, musí si uvědomit sama sebe a dokázat se ujednotit na průniku základních životních postojů a cílů, ke kterým směřuje lidské snažení. Přijmout, že „lid“ není Američan, Afghánec, Čech, běloch, křesťan, anglosas, dělník, ale druh Homo Sapiens Sapiens od pólu k pólu. Základní normy týkající se člověka a jeho společnosti by měla definovat na vědeckých základech budovaná Aristotelova věda věd – filozofie. Na rozdíl od věd přírodních, kde znalosti byly rozšiřovány a prohlubovány na přísně vědecké metodě, nesčíslné filozofické školy vznikaly na objednávku panovníků, tříd, národů, ras, církví, pánů i utlačovaných a také jako výplody nejrůznějších obskurních exhibicionistů ozdobených filozofickou profesurou. Smetiště odložených filozofických škol fabrikovaných na jedno účelové použití s neblahými důsledky je natolik nechutně páchnoucí, že i mezi moudrými lidmi převládá názor, že pokud jde o budování hierarchie vědeckých poznatků o člověku a jeho společnosti, je to ztracená varta, protože každé individuum má nezadatelné právo na svou vlastní pravdu – byť by to byla sebevětší hovadina. Tomu také odpovídá péče, kterou vědecký svět věnuje vytváření a popírání teorií o vzniku vesmíru před 13.8 miliardami let, oproti zkoumání cest, jak se může lidská civilizace v dohledných desetiletích vyhnout osudu dinosaurů. Velmi rozšířený je názor, že demokracie je o tom, že k pravdě se člověk dopracuje hlasováním, nikoli důkazem. Já se proti proudu všeobecné otrávenosti -ismy domnívám, že filozofie jako věda je pro člověka vědou velmi potřebnou a nezastupitelnou proto, aby si dokázal vládnout. Pokud úvahy o tom, zda prvotní byl duch, anebo hmota, ponechá filozof vědeckému konciliu pánůbohů a své člověčí poznání sebe sama začne odvíjet od empiricky snadno zjistitelného axiomu, že cílem života každého přeživšího organizmu je udržení života a přežití svého druhu, bude mít docela dobrý základ pro nejrůznější filozofické objevy ověřitelné životem, včetně lidské etiky. Lidé se od filozofie naučí lépe rozlišovat dobro od zla, pravdu od lži, užitek od újmy, meze dosažitelné svobody, správné hierarchii nezadatelných lidských práv a jejich přímé souvislosti s nezadatelnými lidskými povinnostmi a – vládnout.

  OdpovědětSmazat
 17. -Všudepřítomná propaganda. Na cestě vývoje druh Homo Sapiens Sapiens poztrácel pudy a v genech zakódované vrozené vlastnosti, které zvířatům zajišťují bezpečné přežití. Na rozdíl od mláďat mnoha nižších živočichů, o rostlinách nemluvě, lidské nemluvně by bez dlouhodobé péče nepřežilo. Cokoli zná, musí se naučit od současných, nebo od dávno v prach a popel obrácených předků. Osvojování znalostí a schopnosti samostatného uvažování, výchova k potřebným a užitečným návykům a dovednostem je podmínkou racionálního chování v dospělosti. Oproti zvěři je člověk vybaven nejen dokonalejším mozkem, ale navíc svobodnou vůlí. I když ví, co je správné, nebo užitečné, rozhodnout se může nesprávně. Je jediným tvorem, který se umí dobrovolně rozhodnout pro vědomé sebepoškozování, sebevraždu a tu a tam, ten či onen tak koná. O to, aby se člověku dostalo pokřiveného vzdělání i charakteru, se dnes starají rodiče, plně soustředění na svůj byznys, kariéru, nebo udržení zaměstnání, několika reformami dokonale zdeformovaná škola zajišťující povinné naočkování dětí panující státní ideologií, zajišťující imunitu před vlastním úsudkem a samozřejmě veškeré mediální chrliče propagandy. Jsem velmi skeptický, že internetoví disidenti, jakkoli jich valem přibývá, jsou schopni vytvořit proti současnému profesionálnímu vzdělávacímu a výchovnému stroji na uvědomělé neoliberály, dosti účinnou protiváhu. Pokud občan nemá k dispozici objektivní a pravdivé zpravodajství, o stavu společnosti a plnění konkrétních vládních programů, nemůže se kvalifikovaně podílet na rozhodování. Pokud je propagandou společnost záměrně atomizována, lidi zaháněni do zákopů znepřátelených nacionálních, rasistických, třídních, náboženských klubů, vypjaté emoce blokují mozek a cílené hledání průniku zájmů. Takto zpracovaní lidé ztrácí soudnost a schopnost sledovat svůj racionální zájem a stávají se snadno manipulovatelným davem. Zde dochází na názor Sokrata, že lepší vláda moudrého a dobře informovaného tyrana, než demokracie, kde vládne nemoudrý, desinformovaný, nebo zfanatizovaný dav. V celém politickém spektru nelze nalézt jedinou politickou stranu, která by usilovala o plné podřízení výchovně vzdělávacího procesu a služby pravdivého zpravodajství kontrole demokratického státu.

  OdpovědětSmazat
 18. -Vstupenka do politiky – stranická legitimace. Autentická demokracie není jen o zpřístupnění referenda k vyhrazeným rozhodnutím. Volba zastupitelů do orgánů moci zákonodárné, výkonné a právní je pro praktický výkon moci nezastupitelná.
  Co zcela uniká pozornosti v diskuzích o demokracii je velice zvláštní okolnost. Je velice málo profesí, kde výkon nevyžaduje žádnou profesionalitu, které může vykonávat kdekdo bez odborné průpravy, patřičného vzdělání, prokázané způsobilosti a praxe. Je nepředstavitelné, že by operatér byl připuštěn k odstranění zaníceného slepého střeva na živém člověku, pokud nemá doktorát, atestaci a opakovaně si to nevyzkoušel na mrtvole. Je nepředstavitelné, že by konstrukce, nebo projekt mostu, byl svěřen vyučenému cukráři, nebo že by majitel hotelu místo šéfkuchaře svěřil lakýrníkovi. Mezi profese, kde se žádná odborná průprava nepožaduje, patří profese politika. Neznám takový případ, ale myslím, že formálně by bez povšimnutí prošlo, kdyby zvolený poslanec ovládal z umění vyjadřovat se písmem pouze vlastní podpis, kterým stvrzuje svou poslaneckou přísahu. Zcela běžné jsou případy, kdy ministra financí vykonává promovaný chemik, ministra obrany herec. Zvláštní je, že to je možné, ještě zvláštnější, že to zvládají. Až na různá historická specifika, kde vstup do politiky je dodnes vázán na rodokmen, modrou krev, církevní pomazání, schopností prokázat svou solidnost a dobré mravy stanoveným finančním vkladem, standardně bývá vázán na členství ve volitelné politické straně. Co svět světem stojí, ve všech historických formách totality a pseudodemokracie vždy platilo, že vstupenkou do politiky bylo zbytněné ego, exhibicionismus, ostré lokty, dobrý žaludek, zvučný hlas, nebo osobní charisma, Napoleonský komplex, nebo kromobyčejné ohebná páteř, snížená schopnost jiného uplatnění. Mnohé revoluce by se bývaly nekonaly, pokud by se na politické scéně nesešla obzvláště vypečená sebranka. Odtud všeobecná obliba politiky a politiků mezi vládnoucím lidem. Myslím, že cesta k autentické demokracii zcela nezbytně vede přes nasazení předvolebního filtru na kandidáty. Na každé místo zástupce lidu, poslance, prezidenta, předsedy vlády, resortních ministrů, soudce, šerifa, v celé hierarchii od Pražského hradu po Postoloprty by měly být stanoveny velmi přísné požadavky na odpovídající kvalifikaci, praxi v oboru, a dá-li se to měřit též na morální profil. Na každé z korýtek by měl být udržován seznam uchazečů. Každý z uchazečů, ať už se mezi čekatele na službu lidu dostane vinou doporučení některého ze stranických sekretariátů, nebo z vlastní iniciativy, by si měl podat žádost u personálního útvaru spravujícího příslušnou agendu, jako každý uchazeč o jiné poctivé zaměstnání.

  OdpovědětSmazat
 19. -Volební show. Ta současná, mediálně moderovaná volební show, pořádaná po nedostižném americkém vzoru, představují jen pseudodemokratické obřady, ne nepodobné oslavám prvého máje, jak jsme je absolvovali před čtvrtstoletím. Jejich význam a vliv na politické dění je srovnatelný s volbou miss. V článku je pojednána jedna z diskutovaných variant, která představuje určitě alternativu, určitě alternativu umožňující krok za krokem měnit nenásilnou cestou plutokracii v demokracii. Má vize budoucnosti voleb v demokratickém státě opouští nazdobené volební místnosti s urnami, do kterých se vhazují volební lístky. Odehrávají se ve virtuálním světě funkčního volebního softwary se vstupem voličů z kteréhokoli počítaše, tabletu, mobilu. Každý volič zná svého poslance v hierarchii od OSN, EU, ČR, kraje po obec. Zná své vladaře v celé demokratické struktuře planety, své soudce, šerify, zástupce spravující média, která jej zajímají. Všechny si volí v přímé volbě, volby jsou permanentní v tom smyslu, že s kterýmkoli ze svých zástupců, k jejichž práci má co říct, anebo k ní má výhrady, má možnost komunikace přes jejich webové stránky. Síla jeho hlasu odpovídá počtu spoluvelitelů, zásady a formy cirkulace, hodnocení až po možnost odvolání jsou ke spokojenosti tvůrců i uživatelů skvěle funkční.
  Hlav saně, která brání lidu vstoupit do svatyně vládnutí je mnohem více. Zmínil jsem ty, které mi připadají nejvíce nebezpečné pro rytíře-disidenty.

  OdpovědětSmazat
 20. PANE STORMANE VAŠE VELKOHUBÉ,DLOUHÉ PŘISPĚVKY JSOU JEN OBDIVNÝM HARTUSENÍM NAD ÚSPĚCHY KŘIVÁKŮ

  které si voliči vadnými zákony zvolili Neobsahuji žádný použitelný návrh jak na to.Co jste jako básník chtěl vlastně řici není formulováno.
  Řekněte ozubené pleši,že jeho strana lže už ve svém názvu.Nebyla to néhodou vůbec ona, která vytunelovala z prvního článku naši zubožené ÚSTAVY jedno slovo SOCIÁLNÍ STÁT a celé čtvrtstoletí se jen veze ,aby se mohla účastnit jeho rabování?Měli dost času,ale jejich neschopné vedení jen ohlupuje své voliče a prý maji ve svém tzv Programu partii,ře budou s nimi spolupracovat.HOVNO-NIKDY.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane 20:46
   Také vám přeji pěkný den.
   Obávám se, že pokud jste mému povídání neporozuměl, není to moje vina. Až na pár překlepů jsem názor sdělil srozumitelně. Nic si z toho nedělejte a hlavu vzhůru.
   S ozubenou pleší si to budete muset vyřídit osobně, neznám a ani bych nevěděl od koho mám vzkaz vyřídit.
   Že z naší zubožené ústavy vypadla fráze o sociálním státě je myslím OK. Kapitalismus do kterého jsme se prozvonili v naivním očekávání, že "zase bude líp" je ze své podstaty asociální.
   Když už jste zmínil ústavu, mně na ní velmi vadí onen apendix - senát.

   Smazat
  2. STORMANE TO,ŽE NIC NECHÁPETE JE VE VAŠEM NÍZKÉM INTELEKTU A CHYBĚJÍCÍM VZDĚLÁNÍ

   To, že bylo vytunelovíno z ÚSTAVY slovo SOCIÁLNÍ STÁT je podle vás v pořadku a nejste vy ten který ho ze všech sil rabuje?Zřejmě nejen nevíte co to znamená,jinak by jste ten výmysl pravice jehož autorem je LUDWIG ERHARD pochopil.Právě jim z jejich Základního zákona vznikla v Německu silná střední třida,která se durdí,když při platu 6000 EUR MĚSIČNĚ ji zvednou trochu daně,aby vznikla homogenizovaná solidární společnost.
   PRVNÍ CO ČLOVĚK SLYŠI OD TAKOVÝCH NEVZDĚLANCŮ JAKO VY JE.JAK JE MOŽNÉ,ŽE MAJÍ SKOPČACI I KDYŽ PROHRÁLI VÁLKU TAKOVÉ PLATY.

   Budete každému dlužen odpověd protože i když se bude dávat oslovi rozumy, bude vždy on chtít seno,takže i kdyby jste chtěl něco vyřizovat je tu důvod proč, nemůžete

   Smazat
  3. Pane Wikingere,obávám se,že to bude obráceně,sorry.Pane Stormane,rýsuje se někde-u nás-projekt elektronických voleb?

   Smazat
  4. PANE POVOLNY ZKUSTE I VY ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU

   zda jste pro doplnění jednoho tam chybějícího slova do prvního článku ÚSTAVY a to SOCIÁLNÍ STÁT a to slvy ANO a NE.Fantazirování o elektronických volbách a rozpuštění Senátu vyžaduje,aby polit strany přestaly krást voličům jejich moc volbami,kdy slíbí cokoliv,ale překroutí a nesplní nic a vyrábí nepřetržitě vadné zákony .V současné době demolují statečně zákon o REFERENDU.Napište k věci a nesnažte se něco převracet jak to dělají KŘIVÁČTÍ neoliberálové.

   CO ZNAMENAJÍ SLOVA NĚKDE U NÁS-CHYSTÁTE SE SPADNOUT Z MĚSÍCE ČI CO?

   Smazat
 21. Jsem ještě na "dovolené"s vnoučaty,proto asi nebudu "in".Přesto tvrdím:Svobodné a demokratické volby mohou být hodny svého jména jen tehdy,jsou-li voliči svobodni.Tajná volba tuto svobodu ještě nezaručuje! O demokratičnosti výběru kandidátů nemluvě.Můj návrh? Veřejná volba , to je volič pod jménem,kandidát veřejně lustrován na Netu.Kdo se stydí za názor-kandidát za minulost-mají smůlu.Ubudou psychopati,sociopati v politice i mezi voliči,neboť je známo,že anonym se pod názor nepodepíše! Účast ve volbách nepovinná,s právem kdykoliv svůj veřejný hlas odebrat a předat jinému.P.S.Varianta-veřejný hlas k tajnému 100:1-až x:1 O systému voleb nebo předčasných,mluvme po prázdninách-hezké léto k nabrání sil přeji zleva-vpravo všem co chtějí změnu,nezávisle zda se modlí k tomu kterému Bohu,agnostici i ateisté už také modlí za změnu!Za ateisty MP

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.