Reklama

pátek 24. července 2015

Ransdorf: Skribent Krystlík se opět ozval

Miloslav Ransdorf
24.7.2015  Parlamentní listy

Reakce na včerejší text Tomáše Krystlíka:
(Krystlíkův text ZDE.)

Skribent Krystlík tvrdí, že plány na vystěhování, natož likvidaci Čechů, neexistovaly a že Čechy nikdo nenutil, aby se stěhovali z pohraničí. Tak se na jeho tvrzení podíváme zblízk
a:
Již v létě 1932 řekl Hitler na schůzi nejvyšších nacistických funkcionářů, že „českomoravská pánev bude kolonizována německými sedláky. Čechy vystěhujeme na Sibiř nebo do oblasti volyňské. Ze střední Evropy musí odejít“. (H. Rauschning, Gespräche mit Hitler, 1. Auflage, Europa verlag, New York 1940, s. 42).

Skribent Krystlík tvrdí, že Čechy nikdo nenutil z pohraničí odejít ani před Mnichovem, ani po něm. Jenže podle vedoucího Gaugrenzlandamtu ing. Künzela otevřené nepřátelství sudetských Němců vedlo k tomu, že se v letech 1930-1939, tedy do konce Druhé republiky, vysídlilo do vnitrozemí 300000 Čechů (důvěrný projev 17. 10. 1940 ke školním radům sudetské oblasti, Královka u Liberce).

Generál Friderici, zmocněnec německé branné moci, sepsal 12. 7. 1939 memorandum, jak zbavit říši českého národa. I Göring prohlašoval, že „Češi žijí na německém dvoře, a proto musí být vyhlazeni“.

V létě 1940 říšský protektor Neurath (Heydrichův předchůdce) a jeho zástupce K. H. Frank vypracovali programy, které neberou nejmenší ohledy na mezinárodní veřejné mínění. Proč také, když vše zastínily úspěchy německých vojsk. Otevřeně prezentovali cíl, kterým byla likvidace českého národa, jeho úplné zničení včetně poněmčení a osídlení země německými kolonisty (dokument dokončen 31. 8. 1940). Nápadná je podobnost tohoto Frankova a Neurathova dokumentu s akčním programem SdP z roku 1938. Tyto dokumenty nejsou žádnou českou báchorkou, pane Krystlíku.

V letech 1939 až 1944 bylo vyvezeno do Německa 600 000 českých dělníků. S jejich návratem se nepočítalo. Do protektorátu přicházeli Němci: úředníci státní správy, příslušníci gestapa, policisté a vojáci, lidé z Treuhandu. Českým rolníkům bylo během okupace zkonfiskováno 500 000 ha zemědělské půdy (srv. materiál oddělení pro zemědělství a výživu úřadu protektora z 11. 2. 1941). Na česká zkonfiskovaná pole přicházeli zemědělští kolonisté německé národnosti z Besarábie, z jižních Tyrol (dnes se tato část Itálie jmenuje Alto Adige), z Pobaltí i ze Sudet.

Český historik Václav Král (vynikající třísvazkové Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945, I-III, Praha 1958) zdokumentoval a analyzoval, jak důkladně bylo poněmčováno hospodářství. K plánům poněmčení ve vztahu k hospodářství viz plán Bernharda Adolfa, předsedy Svazu průmyslu, z 2. listopadu 1940. Hodnota německých kapitálových účastí v českomoravské ekonomice za léta 1938-1945 vzrostla o více než 1000%, ekvivalentní protihodnota byla poskytnuta málokdy, většinou vůbec. Řada firem, které tehdy rozkrádaly náš národní majetek, funguje i v dnešním Německu.

Novou kapitolu v germanizačním úsilí Německa v našem národním prostoru znamenal příchod Reinharda Heydricha. Pokud skribent nevěří českým autorům, nabízím mu ke studiu např. knihu Günthera Deschnera Reinhard Heydrich. Stathalter der totalen Macht, Ullstein, Frankfurt am Main-Berlin 1987. Heydrich hodlal nejenom zničit české ilegální hnutí, ale uskutečnit plány, se kterými už dříve přicházel například K. H. Frank (viz Heydrichův projev v Černínském paláci 12. 10. 1941 a Poznámky o budoucím plánování v Protektorátu Čechy a Morava, 17. 10. 1941). Pro tyto cíle dal Heydrich k dispozici mašinérii gestapa a SS. Pět tisíc Čechů bylo zatčeno, část Němci zastřelili okamžitě, část poslali k likvidaci do tábora Mauthausen.

Mezitím český národ mapovali „rasoví odborníci“. Češi měli podle těchto gigantů ducha tři možnosti: být poněmčeni, vyvezeni nebo fyzicky zlikvidováni (viz projev R. Heydricha v Německém sále z 4. 2. 1942, materiály Nacionálně socialistické německé dělnické strany, župní vedení Sudety. 12. 2. 1942, Národní soupis z měsíční zprávy Reinharda Heydricha pro říšské kancléřství, 18. 5. 1942). Historik Miroslav Kárný rozborem příslušných dokumentů prokázal, že tzv. „evakuace“ je pouze krycí termín pro fyzickou likvidaci (Tajemství a legendy Třetí říše, Praha 1983).

Reinhard Heydrich přiznal, že není schopen český národ zastrašit dostatečně, a ve své poslední zprávě Hitlerovi sliboval, že vůči Čechům podnikne další represálie. Ty už nestačil uskutečnit. Heydrich byl nejvýše postavenou osobou v hierarchii Třetí říše, kterou v okupovaných zemích zasáhla spravedlnost.

4. října 1943 řekl říšský vůdce Heinrich Himmler, že „co se stane nějakému Rusovi nebo Čechovi, to mě ani dost málo nezajímá… zdali tyto národy žijí v blahobytu nebo umírají hladem, to mě zajímá jen potud, pokud je potřebujeme jako otroky pro svou kulturu. Padne-li deset tisíc ruských ženštin smrtí vyčerpáním při kopání protitankového zákopu, zajímá mne to jen potud, je-li tento protitankový zákop pro Německo hotov. My, Němci, jsme jediným národem na světě, který slušně zachází se zvířaty, a budeme slušně zacházet i s těmito lidskými zvířaty, ale je hříchem proti naší krvi dělat si s nimi starosti a dávat jim ideály.“

Teprve když začala německá armáda na sovětském území prohrávat, zastrašování Čechů se poněkud zmírnilo. Přesto bylo každý měsíc zastřeleno nebo jinak zabito sto českých vlastenců (viz projev K. H. Franka Říšská politika v Čechách a na Moravě v Karlově Studánce. Zápis z projevu zaslal z Liberce do Černínského paláce Konrad Henlein 4.4. 1944).

Němci vytlačovali češtinu z veřejné správy, z kultury i ze školství. Během okupace zničili české demokratické instituce, potlačili lidská práva a svobody. Slibovali kulturní autonomii, kterou systematicky likvidovali. Hospodářský život byl podroben německým monopolům. Absolutní moc připadla policii a SS.

V citacích dokumentů o záměrech likvidace českého národa ze strany německých nacistů bych mohl dlouze pokračovat. Zajímavé je to, že když byly tyto dokumenty vydány v němčině, vedoucí představitelé Sudetoněmeckého krajanského sdružení v březnu 1961 proti tomuto vydání vystoupili s tím, že Hitler, Himmler, Heydrich a další nacističtí „humanisté“ nic špatného proti Čechům nezamýšleli. Stejně jako dnes Krystlík.

To je zatím všechno k té nedůležitější otázce, co s námi Němci zamýšleli. Ano, chtěli nás zlomit, zničit, vyhladit. Prohráli a prohrají kdykoli znovu. O Mnichovu a k otázkám mezinárodního práva příště.


Foto: Archiv MR
Popisek: Miloslav Ransdorf 

30 komentářů :

 1. Díky, Miroslave Ransdorfe!!
  Člověk by řekl, že krystlíkům (a bělobrádkům) je zbytečné vzdorovat, protože jsou stejně tak sveřepí jako početní. Rozhojňují se jak v množivém reaktoru ...
  Jenže, pokud se blbosti a omezenosti neklade odpor, tak se šíří jako mor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bělozrádek...

   Smazat
  2. Nemůžu pochopit, co ten arijský synek, Bělobrádek, dělá ještě v české vládě. Je vidět, čí je to vláda. Česká určitě ne.

   Smazat
 2. Že se vůbec s tím nějakým Kryslíkem vůbec baví, fakt bych ho nechal poštěkávat na PL, oni si s ním čtenáři PL hravě poradí, Ransdorf je těžká váha, není to sportovní, na nulu Kryslíka stačí jakýkoli znuděný důchodce na PL.

  OdpovědětSmazat
 3. Pozor na krystlíky, mladý jsou hloupí a ve škole je učí pravdoláskařky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl, to není žádný mladík, ale už docela starý (* 9. února 1947 Praha) česko/NĚMECKÝ spisovatel a žurnalista.
   Tedy spíše to druhé a proto lze od něj očekávat jen takové a podobné slinty! On se totiž chová přesně podle rčení - Poturčenec horší Turka.

   Smazat
 4. ....milujme pravdu, hlasme pravdu...., myšlenky i ty další, zejména postoje mistra Jana Husa byly a dále budou umlčovány, překřikovány.
  Vlastizrádní čeští Němci, mínili přeměnit pohraniční oblasti ČSR, po roce 1918 říšští Němci pak po fašistickém převzetí moci v Německu, pak českou kotlinu ve svůj "hajmát".

  Pavel Bělobrádek oficiálně, jako představitel státní české samostatnosti a moci, řada dalších oklikami se snaží podlézat silám, které nemají se zájmy českými ničeho společného.
  A z křesťanského odkazu MJH nectí ničeho.
  Doporučuji a k nim směřuji proto výzvu: přiznejte veřejně "s kým hrajete"!

  OdpovědětSmazat
 5. Bělozrádek je je už podle árijského vzhledu parchant a kostelníci (viz. Halík, Duka) jsou kolaboranti nejhrubšího zrna a největší škodná pro stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezapomeňte na Graubnera (Gaunera), který jezdí řečnit na Sudetské dny každoročně. Chudáci jeho farníci, ti musí mít kachní žaludky, že mu hází o nedělích do kasičky.

   Smazat
 6. "Řada firem, které tehdy rozkrádaly náš národní majetek, funguje i v dnešním Německu"...a v minulých 25 letech, společně s ostatními "vyspělými" zeměmi, toho u nás rozkradly tolik, že se o tom nacistům ani nesnilo.

  OdpovědětSmazat
 7. Kdyby Bělobrádek udělal po válce něco takového jako teď v Mnichově, byl by právem odsouzen za velezradu. Ale jen pokračuje v kolaborantské politice lidovců, pouze ji pozvedl o další stupeň. Jezdil za nimi např. nynější lidovecký ministr kultury Herman, jejich přítelem je kardinál Vlk, pražský biskup Malý dokonce sloužil na srazu sudeťáků mši. Msgr. Šrámek, lidovecký člen předválečné, válečné i poválečné čs.vlády se obrací v hrobě, spolu s obětmi fašismu z lidoveckých kruhů, včetně faráře z Lidic.

  OdpovědětSmazat
 8. Pan Ransdorf napsal:To je zatím všechno k té nejdůležitější otázce,co s námi Němci zamyšleli.Ano chtěli nás zlomit,zničit,vyhladit.
  Osobně si cením Vaších znalostí a úvah.Ovšem v tomto případě neuvadíte věci na pravou míru.Nevím jestli vědomě nebo nevědomě,
  To je otázká Vašeho svědomí....
  Možná je to stigma které Vás doprovází že jste židovského původu a těžko dokážete byt v této věci objektivní hledač pravdy at je pravda a skutečnost jakakoliv.
  Nevěřím že znalec jako Vy neví že Rauschning ze kterého převážně čerpáte"pravdy" byl dávno odhalen historiky jak podvrh a lež.
  Nevěřím že jste nikdy neslyšel o slezanech a tz moravcích na hlučínsku slovanského původu kteří dostali plná práva jako řiští němci.a stali se z nich po většinou dobrovolně němci.
  Nevěřím že neznáte historii evropských národu a že jste neslyšel o mohutných slovanských svazích kteří obyvali od cca 6 století dnešní německo a kristianizaci zcela splynuli s německých národem jak nesmyslně píšete s panskou rasou.....a to jak obecný lid tak i šlechta která zaujímala a zaujímá vedoucí postavení ve společnosti bez ohledu na svůj slovanský původ....
  Nevěřím že nevíte kde žijí v dnešním německu lužičtí srbové a jejich historii a že tam žiji svobodně dodnes.
  Takže napište pravdivě jaký to cizí element v tz nově vznikající evropě ti zlý němci nechtěli a PŘEDEVŠÍM PROČ!
  Ono i prúměrný student ví že k tz arijcům patří i češi potažmo všichni slované označovaní jako tež indoevropané od toho i název kontinentu Euro(Ajre)
  V tomto článku bohužel zbytečně polarizujete českou společnost.
  Bylo by zajímavé vidět duel s historickýmy fakty v tv jak Vás vyzval historik Krystlík což jste bohužel pry odmítl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane,
   klesněte na úroveň Miloslava Ransdorfa a doložte stejně jako on prameny svá tvrzení.
   Děkuji
   KR

   Smazat
  2. No, nejste pamětníkem událostí, které uvádíte, doložte svoje vývody aspoň odkazy na zdroje, z kterých jste čerpal. Také se rád poučím.

   Smazat
  3. Pro 17:34-co to tu meleš Hňupe ?! Ransdorf není ani Soros,ani Kolomojský,ani Nulandová,nebo Bibi,nebo Rockefeller z Bilderbergu...

   Smazat
  4. T.Krystlík nemá proti M.Ransdorfovi šanci. Argumenty pana Krystlíka odpovídají diagnóze pseudologia fantastica(bájivá lhavost). M.Ransdorf má sice německé jméno, ale není debil ani amatér.
   LadyAnn

   Smazat
  5. 17:34, Kde jste přišel na ten nesmysl, že Krystlík je historik?
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Krystl%C3%ADk

   Smazat
 9. A kdo ten Kryplik vlastně je?Zas nějakej mimoň vytaženej ze šuplíku těch havloidnich kavárenských rezerv?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přečtěte si Krystlíka a napadne vás: Takto podobně se za války v Čechách a na Moravě ve školách vykládal dějepis. Údajně mírumilovní, přátelští Němci versus zlí, panslovanismem postižení, zuřiví Češi.

   Smazat
 10. Pan Krystlík je jeden z nové nastupující generace .Něco podobného jako ten student z pořadu M . Jílkové " Máte slovo " , který chtěl vehementně se ctihodným profesorem Kohoutem přijímat imigranty . Co nás čeká v případě , že se tito lidé dostanou k moci ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale kdepak, nová nastupující generace. Ročník 1947. Pouliční směska původem snad z Prahy, která si začala po své emigraci do Německa hrát na kovaného árijce. Ale nakonec, odvádí dobrou práci, řekl bych. Svou nenávistnou a prolhanou propagandou pomáhá vybudit národní uvědomění a patriotismus. Takoví jako on nebo trouba Bělobrádek vlasně donutí znovu a znovu informovat mladou generaci o pořád hrozícím nebezpečí nacismu a revanše. A to je asi dobře.

   Smazat
 11. A co ostatní čeští historici? To se to mlčí, v muzeích a různých ústavech pamáťáky počínaje a university konče. Je slyšet jen Krysího Krystlíka. Ostudné, páni a dámy historici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že mínění českých historiků je takové, že je pod jejich úroveň diskutovat na webových serverech. Jsou zalezlí ve svých kancelářích a nechtějí si zadat s prostými lidmi. Není-li hůře tak, že jsou jim jejich bydla milejší - strach je všude - žádná svoboda, "po nás potopa" :-(

   Smazat
 12. Tak mám dojem,že se ten odsun těch sudeťáků,zrádců a kolaborantů hlavně v Brně dost odflákl a měl by se dotáhnout do konce a ne sem ještě tahat to muslimské nerozpustné ředidlo...

  OdpovědětSmazat
 13. A proč se to po sedmdesáti letech zas rozmatlává? Tisíce esesáků, fašistických vůdců, a darebáků popraveno nebylo - naopak,měli se v USA jako prasata v žitě. Pomohli jim změnit identitu, a bylo. Co se pořád žvaní o starých událostech? Nemáme toho už dost? Kdo zabíjí lidi teď, a kdo bude za to potrestán? Budeme se v TV, (kanálČT 2) tady, a všude -pořád dnes a denně zabývat sedmdesát let starou válkou, zatímco miliardářské celebrity si kupují ostrovy, ukazují publiku prsa a rozkroky, fotí se pro Playboye - chátra se onanuje denně v kultuře a mediích s vojákama, a podobnýma pičičárnama?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozmatlává se to proto, že lidovecký pičus Bělozrádek leze sudetským náckům do zadku, lže a překrucuje historii a očekává ze to peníze od bavorské CSU!!! Co chcete, prostě pravý lidovec! Přečtěte si v dnešním Právu profesora Křena k tématu. On tam otevřeně píše, mimo jiné, že Schwarzenberg v souvislosti s tématikou ´odsunu´ je idiot!!!

   Smazat
  2. ...ten je za idiota u čehokoli a občas ještě posranýho....

   Smazat
 14. Na vině jsou Havlisté. Havel bral v době socilismu z Mnichova myslím 1700 DM měsíčně, jelikož byl Havel Žid byly to zejména židovské peníze z USA, které mu chodily. Po získání moci se musel nějak Němcům a USA odvděčit, tento alkoholik jen málo dbal na zájmy českého slovanského etnika, jeho zájmem byla podpora židovského lobby v ČR - viz různí Kocábové, které nechal zbohatnout na tzv. privatizaci českého majetku. Tehdejší počáteční vlády byly téměř celé židovské.

  OdpovědětSmazat
 15. Co je to "Skribent"? No - jakýsi druh krysy...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.