Reklama

sobota 11. července 2015

Srebrenica – vylhaná kauza


Václav Dvořák
11.7.2015

Jako každý rok, i letos nás česká média, včetně těch co předstírají, že jsou veřejnoprávní, zahrnou spoustou opsaných lží o Srebrenici. Bezmyšlenkovitě je papouškují po CNN, FoxNews, Bloombergu, AFP, BBC a dalších ´seriozních´ agenturách a stanicích.

Podle nich se ve Srebrenici odehrál masakr, genocida muslimského obyvatelstva a pachateli jsou bosenští Srbové vedení prezidentem Karadžičem a generálem Mladićem. Obětí poprav prý bylo na 8000 a mnozí se ještě pohřešují. Nikoho z českých novinářských papoušků nezaráží, že existují na fakta a svědectví bohaté německé, anglické, ruské, italské, polské, srbské a další zdroje, které dokumentují ´causu Srebrenica´ zcela odlišně, než jak se nám snaží vykreslit mainstream Nového světového řádu. Při práci na dokumentárním filmu o srebrenických událostech jsem prostudoval značné množství materiálu týkajícího se občansko-nábožensky-etnické války v Bosně a Hercegovině letech 1992-1995 a osobně se setkal s mnoha pamětníky a svědky. Proto se osměluji nabídnout váženým čtenářům nezávislých webů následující fakta k událostem, které proběhly přesně před dvaceti lety:

Srebrenica byla v období občanské války v bývalé Jugoslávii vyhlášena chráněnou zónou pod patronátem OSN a měla být jako taková demilitarizována. To se nestalo. Naopak v ní našel útočiště ´bosenský Rambo´ , kriminálník Naser Orić, velící 28. muslimské divizi.

Orić vládl městem krutě jako pravý warlord – bohatl z nedostatkového zboží, z humanitární pomoci, kterou nerozdával ale prodával, z pašování a z loupeží.

28. muslimská divize vyrážela ze Srebrenice do okolních, do srbských vesnic, které drancovala. Do konce roku 1994 Oričovi muži s pomocí místních muslimských sedláků povraždili přes 3200 svých srbských spoluobčanů a pak se vždy i s lupem stáhli pod ochranu chráněné zóny OSN. Někteří Orićovi muži si hráli v ulicích Srebrenice s usekanými hlavami zabitých Srbů ´kopanou'.

11.7.1995 zahájila malá jednotka Armády republiky srbské pod velením generála Ratka Mladiće a za podpory dvou (!) tanků na okraji Srebrenice průzkum bojem. Ke všeobecnému překvapení Srebrenica padla, muslimští bojovníci se buď vzdali nebo utekli do okolních lesů.

V muslimském táboře vznikl spor, zda se probít z obklíčení či se vzdát. Spor se vyhrotil do té míry, že znepřátelené tábory se začaly ostřelovat. Muslimové stříleli muslimy a byly z toho desítky mrtvých.

Srbové pod velením generála Mladiće přistavili autobusy, aby převezli ty z civilistů, kteří chtěli odvézt do jiných muslimských enkláv. Většina žen a dětí byla takto z města evakuována. Zbylí muži byli prověřováni, kdo sloužil v muslimské armádě a kdo ne. Váleční zajatci měli být vyměněni stejným způsobem, jakým se to dělo na jiných místech válčící Bosny před tím.

Mezitím na odstupech od města probíhaly několikadenní líté boje mezi muslimskými vojáky a srbskými jednotkami. Bojovalo se v noci, bojovalo se ve dne. Ustupující muslimská kolona utrpěla velké ztráty. Většina autorů se shoduje, že mrtvých muslimů bylo kolem 2200.

Na srbské straně dochází k několikerému porušení rozkazu generála Mladiće, aniž on a jeho velící důstojníci o tom vědí. Např. tak zvaná 10. sabotážní skupina složená ze žoldnéřů různých národností – Chorvatů, Slovinců, Srbů i muslimů v den svého volna zastavila několik autobusů, vezoucích muslimské zajatce na výměnu. Prý na rozkaz nějakého neidentifikovaného podplukovníka. Na farmě v Pilici začali zajatce vyvlečené z autobusů popravovat. Popravám prý velel vojín, poslouchat ho musel i zastupující velitele v hodnosti poručíka. Je to sice podivné, ale takto vypovídali svědci před tribunálem v Haagu a soud bez mrknutí oka tuto podivnou informaci přijal. Tzv. 10. sabotážní měla zjevně paralelní neoficiální velení. Soud v Haagu však nepřipustil šetření, čí rozkazy v den svého volna vlastně jednotka poslouchala. Soud v Haagu ani nepřipustil upřesňující dotazy, komu patřilo zlato, o které se členové jednotky několik dní po popravách dělili.

Byl vypátrán jediný svědek, který se přiznal, že popravoval zajatce – Dražan Erdemovič – bosenský Chorvat, který jako žoldnéř prošel řadami muslimské a později i chorvatské armády, aby skončil jako žoldnéř v srbské 10. sabotážní. Srbské vyšetřující orgány Erdemoviće okamžitě zatkly, vyslechly a předaly k soudu do Haagu.

V Haagu začal Erdemović vypovídat jinak, než po svém zatčení v Srbsku. Začal například tvrdit, že k popravám došlo jiný den nebo že postříleli přes 1500 zajatců, což fyzicky nešlo stihnout, a podobné nesmysly. Jako svědek byl zjevně režírován obžalobou soudu a soudnímu senátu to pranic nevadilo a vlastně nevadí dodnes. Erdemovič má status chráněného svědka. Na místě poprav na farmě v Pilici, které Erdemovič označil, se našlo pouze 152 těl.

Erdemovićovi kumpáni, kteří byli spolupachateli zločinu, soud v Haagu nijak nezajímali. Nechal je volně běhat na svobodě. Většina pachatelů z 10. sabotážní se nechala jako žoldnéři najmout francouzskou rozvědkou a jako žoldnéři bojovali v Kongu na straně diktátora Mobutua. Prý i zlato, o které se tehdy po popravách dělili, bylo francouzské. Až po letech na nátlak odborné veřejnosti na ně soud ICTY vydal zatykač.

Na jiném místě Srebrenice došlo k šarvátce, při které internovaní muslimové se zmocnili samopalu jednoho strážného a začali střílet po strážích. Padlo několik Srbů, ostatní strážní vzbouřené zajatce postříleli. Bylo to potlačení vzpoury, ne poprava.

Podle soudobých zjištění nezávislých nevládních organizací bylo podobně zabitých válečných zajatců asi 460, nejvyšší uváděné číslo je 820. Postřílených válečných zajatců bylo tedy o jeden řád nižší, než uvádějí média a většina z nich nebyla popravena!

Několik dní po pádu Srebrenice (Srbové říkají trefněji 'osvobození Srebrenice') oznámil dánský delegát Červeného kříže operující v Bosně, že při porovnáním seznamů obyvatel Srebrenice a lidí, kteří dorazili do muslimských enkláv, chybí 2200 mužů. Západní média rozjíždějí propagandistickou kampaň proti Srbům. Osočují je z masakru válečných zajatců. Tato lež se díky médiím zemí NATO šíří světem, postupně se při ní zvyšují počty 'popravených' až na 8500 a to číslo je omíláno dodnes.

Ve stínu protisrbské propagandy zahajují chorvatské jednotky na konci léta 1995 pod přímým velením amerických plukovníků a generálů největší etnickou čistku po skončení 2. světové války. Vyhánějí chorvatské Srby o celkovém počtu 250 000. Kdo neuteče je popraven. Za tento zločin se nikdo z chorvatských či amerických velitelů před žádnými soudy nezodpovídal. Naopak, Chorvatsko bylo bez problémů přijato za člena Evropské unie a chorvatští generálové obžalovaní z válečných zločinů byli týmž soudem ICTY v Haagu skandálně osvobozeni.

Aby byl naplněn požadovaný počet 'popravených' ve Srebrenici, jsou na memoriálním muslimském hřbitově v Potočari (předměstí Srebrenice) pohřbíváni i padlí a zemřelí, a to nejen ze Srebrenice, ale i z jiných koutů Bosny. S mrtvolami se dějí zjevné podvody. Mezi pohřbenými jsou i lidé, kteří zemřeli dávno před tím, než v Bosně vypukla občanská válka.

V bosenské Tuzle je zřízena laboratoř na identifikaci mrtvol podle DNA. Páruje mrtvé s příbuznými. Její výsledky jsou propagandou NATO interpretovány jako potvrzení 'srbských zločinů' i když určování metodou DNA není schopno vypovědět nic víc, než příbuzenský poměr mrtvého s živými. Způsob smrti u pohřbívaných není nikým zjišťován. Srbským a nezávislým patologům je přístup k mrtvolám v Potočari a v Tuzle znemožněn. Mnohé mrtvoly vykazují smrtelná zranění od dělostřeleckých střepin. Že by Srbové popravovali své zajatce minomety či tankovými děly? Samozřejmě, že to je hloupost. Je podezření, že v Potočari jsou pochováni i srbští bojovníci a zmasakrovaní civilisté a že několik hrobů obsahuje fragmenty jednoho těla. Každoročně před červencovým výročím jsou na hřbitov pompézně převážena nová těla, exhumovaná z hrobů v jiných částech Bosny. Jsou vydávána za 'popravené muslimské zajatce'. Propaganda musí být přikrmována.

Soud ICTY v Haagu byl zřízen protiprávně pod hlavičkou OSN. Soud propouští důvodně podezřelé válečné zločince z chorvatské, muslimské a kosovsko-albánské strany a odsuzuje téměř výhradně Srby. Obžaloby Srbů jsou většinou chatrné, bez důkazů a v regulérních procesech by obžalovaní vyšli od soudu bez trestu. Někteří obžalovaní Srbové jsou trápeni ve vyšetřovací a zadržovací vazbě téměř 12 let a přesto se haagskému tribunálu proces nedaří zakončit rozsudkem! Jiní obžalovaní umírají ve vězení za podivných okolností.

Rozhodování soudu ICTY vychází z původních instrukcí CIA, tak jak je uvádí ve svých svědectvích bývalý vysoký vyslanec a a zároveň vysoký důstojník CIA Robert Baer. Bear tvrdí, že Srebrenica je ovocem smlouvy mezi Sarajevem (muslimským vedením) a americkou administrativou Bushe staršího a Billa Clintona. Bosna a Hercegovina byla rozeštvána zvenčí. Důstojníci CIA včetně Baera podpláceli muslimské, chorvatské a srbské politiky, novináře, policisty, veřejně činné osoby a důstojníky armády, aby občany Jugoslávie štvali proti sobě. Srbové pak byli vybráni jako strůjci a viníci rozkolu. (více např. zde) CIA tak probudila běsy – chorvatský genocidní fašismus, netolerantní muslimský extrémismus a brutální kosovsko-albánskou mafii.

Mnozí muslimové, kteří chyběli na dánském seznamu Červeného kříže 'zmizelých' ze Srebrenice, se za rok po událostech účastnili voleb, a to jak v samotné Srebrenici, tak i v Tuzle. Další ze seznamu žijí prokazatelně v zahraničí. Přesto jsou dodnes vedeni jako 'popravení zajatci'.

Západní média stále opakují, že ve Srebrenici došlo ke genocidě. Genocida je „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny“. Memoriální hřbitov v Potočari má charakter vojenského hřbitova, je na něm pohřbena snad jediná žena. Muslimské děti, ženy a starci byli převezeni srbskými autobusy na jiná místa Bosny obývaná muslimy. Mnozí se do Srby ovládané Srebrenice vrátili a žijí tam dodnes. I kdybychom připustili popravy v tak velkém rozsahu, jak se nám muslimové a média snaží namluvit, tak o jakou genocidu by šlo? Soud ICTY v Haagu chtěl postavit oslí můstek, když se pokusil tvrdit, že ke genocidě v muslimské populaci stačí pozabíjet muže a že prý nesamostatné ženy s dětmi zahynou samy. Hloupost, nad kterou se můžeme jen trpce usmát.

Poznámka: v protokolech z roku 1914 pořízených při výsleších atentátníků na Franiška Ferdinanda v Sarajevu se u obviněných uvádí „Srb pravoslavného vyznání“ či „Srb muslimského vyznání“. O Bosňácích či Muslimech jako národnosti není nikde ani vidu ani slechu. Postupným rozeštváváním bosenské populace vnějšími velmocemi ve 20.století došlo k formování jakési nové entity zvané za Titovy diktatury „národnost Muslim“, což byl zjevný nesmysl, protože náboženství nemůže být národnost. Dnes se bosenským poturčencům říká „Bosňák“ či „Bošňák“. Tento nový evropský národ nemá samozřejmě pro svůj jazyk, kterým hovoří, pojmenování. Označovat jej za srbštinu se jim z důvodů nenávisti nechce a tak jim nezbývá, než mu říkat 'rodný jazyk'. Přitom jde o srbštinu, do které jen naimplamentovali několik tureckých výrazů. Podobným způsobem, západní propagandisté chtějí v současné době vytvořit pojem „Kosovar“ pro kosovské Albánce. Důvod? Ospravedlnění uloupení Kosova Srbsku a vytvoření „nezávislého Kosova“ jako umělého státu. Ale protože Albánci už svůj národní stát mají, nezbývá než vymýšlet. Ale to už je jiná kapitola.

Na odhalování pravdy o Srebrenici se podílejí nevládní organizace, jakými je například srbský Institut pro vyšetřování srbského utrpení ve 20.století, (Instituta za istraživanje srpskih stradanja u XX vijeku před tím "Centar za istraživanje zločina nad srpskim narodom") dále holandská společnost Srebrenica historical project. Jejich výstupy jsou na internetu volně dostupné. Knihy věnované srebrenické kauze s bohatou dokumentací zpracovali například německy píšící autoři Jürgen Elsesser („Jak přišel džihád do Evropy“ a další), Germinal Čivikov („Korunní svědek“), Alexander Dorin („Srebrenica: Die Geschichte eines salonfähigen Rassismus“ - vyšlo loni česky v překladu Pavla Křivky pod názvem „Srebrenica“) a další západní autoři. Ostudné praktiky soudu ICTY v Haagu popisuje česky kniha Radima Panenky „Justiční tyranie uprostřed Evropy“. V Polsku se této tématice věnuje Piotr Beim, např v knize „NATO na Bałkanach“. Přesné mapování zavražděných Srbů v okolí Srebrenice v letech 1992-95 včetně seznamů, dat, jmen muslimských velitelů, odpovědných za ony zločiny najdete v dokumentárních pracích senátora Milivoje Baty Ivaniševiće (Hronika našeg groblja (1994), Zločini nad Srbima 1992—1995 (2005) či Srebrenica jul 1995 — u traganju za istinom (2007). V roce 1994, tedy rok pred srebrenickými událostmi, byly seznamy srbských obětí i s podrobnou dokumentací předány orgánům OSN. Na pokyn americké administrativy tehdejší oddělení vojenských operací OSN vedené Koffi Annanem zveřejnění tohoto materiálu záměrně pozdrželo, aby mohla být přijata protisrbská deklarace. Stalo se tak prý na přímý zásah velvyslankyně USA při OSN, naší krajanky Madelaine Albrightové.

Nedávno po své návštěvě Bosny a Kosova napsal docent Radim Valenčík na svém blogu, že na Balkánu nemůže dojít k úplnému usmíření, pokud nebudou rehabilitováni Srbové. Nelze než s ním souhlasit. Měli by to konečně pochopit i šplhaví novinářští papoušci.


55 komentářů :

 1. Konečně někdo má odvahu to říct naplno. Ten film, pane Dvořáku, je už hotový? Kde se dá vidět? Pavel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám pocit, že to bylo natočené ve spolupráci s ČT a ta to pak odmítla pustit, pak až za nějakou dlouhou dobu to dali někdy v noci. Nebo jsem si to asi spletl s tímhle
   http://www.csfd.cz/film/242238-uloupene-kosovo/

   Smazat
  2. Ano,spletl. Srebrenici nemám ještě dokončenou.

   Smazat
 2. Teda člověče vy musíte mít bohatou fantazii.Dejte se na sci-fi nebo romány.Tam budete mít zcela jistě větší úspěch.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro anonyma z 13:18, Co se tak vydat do Bosny a zkusit vyvrátit fakta, uvedená p. Dvořákem.

   Smazat
  2. v letech jsem se pohyboval na balkáně a s panem Dvořákem musím plně souhlasit.Srebrenica,nebyla genocida,pouze VENDETA za ORIČOVY ČINY...Neznám nikoho z té doby,kdo se pohyboval na balkáně,aby tvrdil opak.Snad jen ti,kteří si nechali vzít své svědomí...

   Smazat
 3. Totéž - se stejným názvem - jen stručněji a významově malinko jinak je dnes i na serveru Novinky.cz. Diskuzema se to jen hemží, a jako vždy, ten nadává těm, onen zas tamtěm - jak se mohli dohodnout na rrozflákání a rozdělení si Jugoslávie političtí dravci a psychopati tehdy na místě samém, když se nemohou dohodnout ani po dvaceti letech politici, pachatelé tryzen za zabité, ani diskutující u klávesnic, na důvodu toho nebo tamtoho, a co bylo větší prasečinou? Jak může kdokoliv kvalifikovat jako prasečinu zabíjení "těchto" lidí, zatímco zabíjení "tamtěch" bylo v cajku, a obráceně? To nepochopím nikdy, protože každé zabíjení lidí považuji za krajní selhání lidského činitele a zhovadilost, kterou by měl vždycky někdo odpykat. Jedni za masakry těchto a druzí za masakry tamtěch, ale protože v tomto - naprosto zhovadilém světě - se vždycky některým vraždám fandí, nepyká nakonec nikdo. A taky proto se vraždí - národy, skupiny lidí, i jednotlivci, protože nenastupují tresty. To tady nebylo ani ve starověku, ani ve středověku, ani v novověku do devadesátých let minulého století.Pak dementi a magoři zmagořili zbytek světa - zabíjet se bude - trestat se nebude. Už i zvířata mají charakternější řád, než lidská havěť.

  OdpovědětSmazat
 4. Srpští bolševici společně s kremelskýma podpalovačema rozpoutali krvavou válku na balkáně s vidinou velkého srbska.A můžete tady kroutit historii pěkně po moskevsku a stejně vám to nebude nic platné.Určitě dáte dohromady skupinku ještě větších cvoků než jste vy sami.Stejně tak jako se to vedlo tomu zde citovanému larouchovi.Je docela možné,že vám tito chudáci zabezpečí bezpracný život.Jen normální lidé se na vás budou dívat jako na exoty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ta poslední věta může platit dost dobře i na Vás.

   Smazat
  2. Skoro jsem se už divil, že dosud nikdo nepíše o tom, že za rozpad Jugoslávie mohou Putin, SYRIZA a nezaměstnaní, válející se na tučných sociálních dávkách.

   Smazat
  3. Vl. Černík11. července 2015 14:14

   Stát funguje tak, že Vás nechá rok na dávkách, a za tu dobu Vám vyplatí tolik peněz, že kdyby Vám je dal před rokem, tak jste už rok podnikali a 3x tolik mu zaplatili na daních. Vtipné, že? :-)

   Smazat
  4. Mňa potešilo "srpští". Môže to byť preklep, ale skôr to beriem ako fanatickú nenávisť vôči všetkým, čo používajú azbuku. Načo a prečo vznikol Haagsky tribunál, tak to všetci vieme. I ta Ponteová z toho vycúvala najrýchlejšie ako sa dalo. Tomu pánu z príspevku na ktorý reagujem chcem odkázať len toľko, predlož jasné fakty. Ako o Putinovi a Rusoch, tak o Srboch. Pokiaľ ich nemáš, tak si len ľudská nula a sráč.

   Smazat
  5. Ten pánm, co tu hloupě plkal ve13.42, buď neumí číst česky nebo nerozumí napsanému. V článku jsou uvedeny prameny, další otřesná fakta jsou na kosovoonline.cz nebo umí-li anglicky, na uvedených srtránkách obou institucí, které se seriózně Srebrenicí zaobírají. V němčině si to zase může přečíst jak u Dorina tak u Elzesera. Prostě pán je zaklapkovaný chudáček, pravděpodobně přihlouplý havloid.

   Smazat
  6. No tak Krvavá Olbraitová se na nich napakovala slušně! Co říci k tomuto historickému faktu? Tisíce mrtvých obyčejných lidí a zase na objednávku druhých! Historie se opakuje,jenom lidé jsou jiní!Proto važme si tvrdé pravdy a těch,co nezmnění názor i kdyby měli padnout!

   Smazat
  7. A už je tady první z papoušků :)

   Smazat
  8. ZMRDE, DRŽ TLAMU !
   Je z tebe citít americká stolice, kterou máš všude a v palici zejména. Brzy se dementi jako ty, budou ale hodně divit !!!!

   Smazat
  9. To sotva, páč v tý době vožralej souputnik našeho vožralky Veškrňáka měl úplně jiný zadání! Jediný co tahle loutka dosazená do Kremlu emerickýma židákama v tý době podpalovala byl ruský parlament! Zvolení zástupci chazarským jeho pánům zpoza velký louže nevoněli, páč u těhle zmrdů pejzatejch, jichž jsi jen špinavým přískočem, filckou z jejich pejzů, je demokracie jen to co jim sype a vyhovuje! Byť nezvolená ( např. Bushe jmenoval Nejvyšší soud, když zamítl přepočítání hlasů). Srbové svý Velký Srbsko dávno měli - krváceli za něj ve dvou světoých válkách v boji proti tobě podobný svoloči, šmejde! Dost vás pokosili, ale ne dost na to, abyste znovu nezvedli své hnusné hmyzí hlavy! V Srebrenici jen hasili co se dá, ale již semnoho nedalo. Sand se blýská na lepší časy lidstvu a na smrt tobě podobným hovadům a zkurvencům světa ....

   Smazat
 5. O Bostonu už Americká vláda odtajnila videa, která dokazují, že tam skutečně vybouchly bomby a ne jenom čmoudové efekty.

  Důkazy, že střelba ve škole Sandy Hook nebyla zinscenovaná se však stále ne a ne objevit.

  ... kdopak to tu mazal moje komentáře, kde jsem o tom psal? A najednou se vytasí s článkem na stejné téma.

  OdpovědětSmazat
 6. Sofia Smallstorm je ze stejného dokumentaristického těsta ... do toho snad střílet nebudete

  https://www.youtube.com/watch?v=m1yfJDCMU64

  OdpovědětSmazat
 7. Pamatuji si jasně na článek Toronto Star z července 1995 reportéra Schillera, popisující, jak se muslimský velitel Srebrenice Naser Oric chlubil předváděním videa s masakrováním Srbů (výbušniny připevněné k tělům, useknuté hlavy, vypalování, upalování).
  Je to tentýž Oric, který byl s velkým zpožděním mnoha let zatčen a postaven před soud a velmi rychle "osvobozen".
  Nepochybuji o tom, že bosenští Srbové nepostříleli nějaké zajatce. Ale nepochybuji ani o tom, že druhá strana to dělala rovněž, to je zkrátka Balkán. Když vidím, jak se stále dokola omílá ta legenda, jak ještě po 20 letech probíhá "volba nových mrtvých muslimů", pak mi je z té evidentní jednostrannosti nevolno.

  OdpovědětSmazat
 8. prašivý popírači holocaustu

  OdpovědětSmazat
 9. Anonymní 13.42 - vy asi neumíte číst. Můžete svoji sprostou držku nakrucovat jak budete chtít a obviňovat "bolševiky", kteří vám straší za zhnisanými mozkovými závity - těm mrtvým je krajc vajc kdo ty zvěrstva rozpoutal, a která svině to po letech bude na někoho svádět aby vrahy a zabijáky s nimiž sympatizuje, ze zabijáckých sraček vyvinila, jak už to svině dělají. Jak jsem napsal -vraždy jsou vraždy a svinstvo, které by mělo býr potrestáno, a jestli jsou viníci na obou stranách - všechny najít, mučit, a utopit v kleci. Kdyby se VŠECHNY zločiny takto trestaly, bez zkoumání, koho napadly a kdo je rozpoutal, každý by si přepadání cizích zemí mnohem víc rozmyslel, a lidské svině s nahnilými mozkovými závity by nemusely nad články chrochtat a obviňovat kohokoliv. Bylo by to zbytečné. Je sice pravda, že právě podle toho sviňského verbálního chrochtání lidské svině poznáme, ale teď - pod dvaceti letech - už je známe, už není třeba aby se nad každým zvěrstvem prezentovaly zvlášť. Zvěrstvo je zvěrstvo a zasluhuje trest, ať si myslíte co chcete.

  OdpovědětSmazat
 10. Když se zamyslíte nad tím co se děje od pádu CCCP, je slušnému člověku do breku. Kolik lidí proboha ještě musí umřít za ideály Západu. Proč stejným metrem nepustíme žilou Západu??? Proč jako Slované nejsme schopni oplácet stejnou mincí i když je nám to často podsouváno národy, pro které to je každodenním chlebem. Mám takový pocit, že kdyby jsme postavili velkou zeď mezi Západem a Východem, byl by teprve klid. Já jejich kraviny k životu nepotřebuji, stačí mi úrodné pole a motyka. Technologicky jsme sice byli vždy za Západem ale ruku na srdce, nezalila naše zastaralá pumpa Sigma naše pole? A to ani nezmiňuji, že tato zastaralá pumpa má i 10krát větší výdrž než západní krámy. Nedovezl nás snad Favorit kam jsme potřebovali? Nebylo v krámě snad máslo, chleba či mléko? Celý ten slavný západní lesk je stejně jen prachsprostý podvod a každý Slovan se musí umět orientovat i bez pozlátek. Všechny tyto události mě dovedli k jednomu závěru ale předtím si je třeba položit základní otázku. Čím mohu pomoct já? No přece stačí přestat nakupovat cokoliv ze Západu. Podporujte výrobce české, slovenské, ruské, srbské či třeba i maďarské, všichni vyrábí ekvivalent západních produktů v daleko lepší kvalitě, tak proč podporovat ekonomiku zla?????????????? Postavme se Západu čelem a přestaňme je podporovat nákupem jejich výrobků!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady to graduje.Lepší než kabaret.Proč nejdeš příkladem?Zahoď mobil,počítač... vem tu motyku a dej se do toho.Jo Favorit byl na pořadník,mrazáky byly z NDR a čekalo se na ně ve frontě i přes dvě noci ale musel jsi do krajského města,mléko v pytlíku kontaminované PCB bylo,s masem to bylo horší,u nás v masně byl za výlohou obrazek lenina a lanšmít a na maso byla fronta.Léky nebyly k mání.Jen na černo když byla možnost dovést ze Západu.

   Smazat
  2. Anonymní11. července 2015 15:56

   Člověče, Vy musíte doma utírat prach 3x denně jak se Vám práší od huby.

   Smazat
  3. Však jsem se už do toho dal a většinu západních krámu vyhodil:o))) Začal jsem ale z jiného důvodu, začal jsem protože mě přestalo neustále vydělávat a shánět peníze na stále stejné spotřebiče voe!!! Žádné fronty nikde nebyli, neopakuj mi tu naučenou doktrínu. Když si z 80tých let nepamatuji fronty já, navíc jsem vlastnil od 87 živnostenský list a měli jsme s otcem závoznictví založené za komunistů a provozované u přidružené výroby, nemůžeš si fronty na maso pamatovat ani ty, pouze opakuješ žvásty. Zrovna masa jsme měli tolik, že v buřtech bylo 100% a o tom něco vím, jelikož jsem tam makal a kdyby se i dnes používalo maso na uzeniny ihned z porážky a nečumělo nikde po cestách, nemuselo by se tam přidávat pojivo škrby atd, jelikož do 48h od porážky maso samo želíruje vole. Ty víš úplný prd:o)))) A to mléko v pytlíku ničím kontaminované nebylo, opět lež jako věž, ba naopak se před 89 nikdy nesmělo použít mléko od nemocných krav, do kterých cpali antibiotika, to mléko šlo max na výkrm prasatům. Dnes se čile balí do tetrapaku a ty ho piješ nebo konzumuješ v jogurtu, kde se musí přidávat škroby a jiné příšernosti, aby mléko s antibiotiky jogurtovalo. Ty nevíš vůbec nic hochu, hold jak se říká vydíš stromy ale já vidím celý les:o)))

   Smazat
  4. Ježiši, tak já stál ve frontě na Favorita a ani to nevím:o))) Co to tady kecáš za nesmysly! Když byl Favorit novinka, to jest někde v 87-88, tak se stáli fronty kdo ho chtěl mít dříve ale já ho kupoval ještě před revolucí v 89 a frontu jsem nestál, jelikož v té době byl k dostání už běžně. Už jen na tomto příkladu vydíme jak panáček lže a navíc účelově, prostě vyzobává rozinky ale zbytek vánočky mu uniká. Myslím si ale, že mu uniká účelově a lže vědomě. A na mrazák z NDR jsi chudáku čekal, to je mi tě líto. Já normálně zajel do elektra a koupil Calex, který dosloužil teprve před 5lety, to je něco viď. Fungoval mi 30let i s pračkou Gorenje jugoslávské výroby, to dnes na slavném západě nezažiješ:o)))

   Smazat
  5. Tak to komouši ve frontách nestáli to máš pravdu.

   Smazat
  6. Ten humanista 15:56 vykládá pěkné nesmysly. Fronty na maso bývaly dávno, stával jsem v nich (střídalo se), ale to byly 50. léta, pak ještě krátké období kolem 1969. Pořadníky na auta končily v 60. letech. A nejspíš jsou teď mrazáky ke koupi na každé lesní samotě. V době, kdy se tyto věci děly, netahal ten člověk ještě ani dřevěného kačera po dvoře, byl pořád ještě na houbách. O těch jevech slyšel, ale neví, kdy se odehrály. On taky třeba neví, dokdy byly například v Rakousku lístky na potraviny. Dokdy byly v Paříži byty bez vody uvnitř, se záchody na chodbách a pavlačích. Je to čítankový demokrat.

   Smazat
  7. To si musíš za buřt připlatit hňupe,za 30 kč kilo z masa být nemůže,to dá rozum.Vem dvě stovky a máš ho z masa.Já chodím pro mléko k sousedovi do kravína.PCB v mléku řešili už komouši.Tak nelži.Stbáci a jejich práskači společně se šmelinářema fronty nestáli.A to jsou právě ty kterým se stýská po starých pořádkách.Stačila křivá páteř a měli jste se jako prasata.

   Smazat
  8. Každému tady je jasné, že překrucuje a předkládá útržky, které se mu zrovna hodí, hold placený provokatér, kolaborant nejhrubšího zrna, který si vše omlouvá bojen s komunismem, který tu ani nikdy nebyl:o))))

   Smazat
  9. 16:30 Prý připlatit:o))) Do Hamburgu každý týden dorazí loď s koninou, která se vozí i do ČR,kde nahrazuje červená masa. Já si buřty dělám sám a veškeré maso i zelenina mi říká pane, jelikož jako bývalý zaměstnanec hygieny bych nezvládl už nic z toho tady pozřít a v KSČ jsme nebyli, jen děda aby mu uznali patenty a také byl vedoucím. Navíc má spíž vypadá jako Tuzex, klobásy kam se jen podíváš, takový je venkov k těm, kteří nejsou líní a nebojí se máknout. My měli nejnižší platy a soudruzi nás srali horem dolem ale žádný soudruh nám nemohl prodat mléko s antibiotiky, které je dnes běžně dostupné v obchodě. To si klidně choď k sousedovi pro mléko, já rovněž podporuji české podnikatele ale předem se ujisti, jestli do krav necpe nic chemického, jelikož to s konzumací vše přebíráš. Jinak jsi vůl a máš místo mozku z piva kostku:o))) Takové žvásty nevymysleli ani ti nemakačenkové z SSM, kteří nyní ovládají celou ČR a nejvíce řvou cosi o STB, kterou jsem za celý život, ani má rodina nikdy neviděl. To je ale zajímavé co:o))) Možná se STB pohybovala jen kolem lidí západního disentu, co myslíš?:o)))
   No nic, rád bych tady tlachal o tvých nesmyslech ale musím jít dělat, sklidili jsme ovoce a nastává čas zavařování, aby bylo po celý rok co zdravého do úst. Přeji půěkný den všem pracujícím:o)

   Smazat
  10. Nebľbni a kupuj všechno normálně. Vždyť jsou to věci, které z 90% vyrobili čínští komunisté. Proto kupuj tyto věci a podporuj komunismus v Číně.

   Smazat
  11. Jsem rád, že vše funguje jak má a stádo se vždy vytřídí, jelikož ty nevíš opravdu o potravinách nic a to je dobře, jinak by jsi mohl žít daleko déle než je únosné:o)

   Smazat
  12. Vsude je neco. Kapitalismus ma trh preplneny a socialismus nenasyceny. Stale se neco shanelo, toaletni papir, praci prostredek Batul, Sunar byl na listky, na maso se v Praze fronty staly. Na auta se fasovaly poukazy a nase rodina si myslela, ze vyhrala v loterii, kdyz jsme dostali poukaz na oskliveho trabanta. Znojemske okurky sly na vyvoz, nebyl med a spousta jinych veci, ktere lidem zneprijemnovaly zivot avsak hlad jsme nemeli. Meli jsme vsak vzdelani a lekarskou peci zdarma. Prace po skole byla zajistena az do penze. O deti se dbalo a materska trvala dva roky, po ktere se maminka mohla vratit zpet na sve misto v zamestnani. Kdeze lonske snehy jsou! Dnes mame bezdomovce, nejistotu v zamestnani, za vsechno se dnes tvrde plati, skolni vzdelani upada, upada rovnez kultura. Kdyby se vzaly vsechny dobre veci jak z kapitalismu tak ze socialismu, bylo by to bajecne. Jaris

   Smazat
  13. 9:41 Fascinují mě stále ty fronty, sice si nejvíce pamatuji jen 80tý léta, kdy jsem již dospíval ale i když mě posílali na nákupy a žil jsem ve velkém městě, nikdy jsem nestál frontu a na tom si musím trvat. Med jsme měli, takový ten v plastikovém medvídku byl u nás běžně, okurky nevím, jelikož si je do dneška sami nakládáme, sunar se v 80tých prodával bez lístků, pamatuji jak jsme ho měli doma pro případ, že nebude mléko v pytlíku, které ale hlavně nemělo takovou trvanlivost. Opravdu mě pražáci už neštvěte, měli jste toho daleko více než my okolo. Sami jsme s rodinkou vyráželi na nákupy do Kotvy spojené s výlety třeba na Petřín a toho zboží co bylo v Praze, jsem tehdy v ČR nikde neviděl. Čím dál tím více mi připadá, že na socialismus si stěžují jen ti, kteří byli líní cokoliv shánět. Prostě chtěli chodit do 1 krámu a tam aby bylo úplně vše, jinak už nevím jak reagovat na ty strašné fronty. Víte vy vůbec co to byla síť prodejen ESO??? V 80tých letech fungovali prodejny ESO, kde se prodávali zahraniční potraviny nebo naše určené na vývoz, jako děcko jsem tam chodil pro žvýkačky, opět bez front. Pokud byli někde fronty, tak možná 60tá léta ale rozhodně né 70 ani 80tá. Přestaňte již konečně lhát o nedostatku toho či onoho!

   Smazat
 11. Pro 15:56 . Dnes to tu opravdu graduje, jelikož jsem pustili pomocnou školu:o) Tyhle účelové lži jsem již vysvětlil místní učitelce ale také nechápala, jelikož to nezažila. My měli vše, nechybělo nám nic. Potraviny se nešidili z prostého důvodu, podniky se nehonili za ziskem a vše bylo státní. Ošidit tě mohl maximálně řezník či zelinář ale to byli malé ryby aby onemocnělo z jejich podnikání polovina národa. Ano onemocněla, sám jsem byl letos hospitalizován a doktoři jasně řekli...otrava. Ta otrava ale nespadla z nebe, ani jsem nejedl shnilé zlevněné maso ale tuto otravu jsem si zapříčinil nevhodnou kombinací éček ve svém těle, kde mezi sebou reagovali různé látky a já myslel, že je to můj konec. Ročně na chemický koktejl umře 250lidí dle údajů, které jsem dohledal ale hold se to tutlá, aby nevznikla panika. A navíc nám američané cpou své zákonitosti trhu potravin a tím je jednoduché pravidlo. Vyráběj z čeho chceš, může to lidem i škodit ale dokazování je na straně zákazníků a ti právě ani nevědí v tom množství, které zkonzumují, který výrobek je otrávil. Hold kouzlo ameriky, kde můžeš druhého zabít ale je ti odpuštěno, pokud s toho dostane stát svůj díl kořisti.

  OdpovědětSmazat
 12. Olbrajtka a Clinto a co tak v OSN vytvořit rezoluci o genocidě vašich Indiánu ?

  OdpovědětSmazat
 13. Avaři likvidovali Slovany , Turci likvidovali Slovany , Germáni likvidovali Slovany . Na Ukrajině se Slované vraždí navzájem . Komu to vyhovuje ?

  OdpovědětSmazat
 14. "Pachatel se vrací na místo činu".Proto je dnes na tryzně ve Srebrenici Krvavá Mary a B.Clinton,jak příznačné.

  OdpovědětSmazat
 15. Jen jedna poznámka k Chorvatsku. Kdo má zájem, doporučuji přečíst si knihu The Vatican's Holocaust (Vatikánský Holokaust), kterou napsal anglický spisovatel Avro Manhattan a do češtiny přeložil Jiří Šoler. Stručný popis o čem kniha pojednává najdete na http://desitka.org/?p=1803#more-1803 a tam je i odkaz, ke je možné číst on-line. Je to dlouhé, ale velice zajímavé.

  Jen poznámka o autoru: Avro Manhattan byl největší světovou autoritou na politiku římsko-katolické církve. Jako obyvatel Londýna řídil během Druhé světové války radiovou stanici „Rádio svoboda“ vysílající do okupované Evropy. Byl autorem více než 20. knih včetně bestselleru Vatikán ve světové politice, která se stala dvakrát knihou měsíce a vyšla v 57 vydáních. Byl Britem, který denně riskoval svůj život při odhalování některých z temných tajemství papeženství. Jeho knihy byly na prvních místech na Indexu zakázaných knih během posledních 50. let.

  OdpovědětSmazat
 16. Dekuju vam, pane Dvorak, za peclive shromazdeni, prostudovani a zverejneni vasich informaci o Srebrenici. VJ.

  OdpovědětSmazat
 17. Mezi temi 8000 muzi ktere Srbove zmasakrovali byli i mali chlapci. Tech 8000 lidi dodnes chybi, z toho se srbsti zlocinci nevylzou.
  Clovek ktery obhajuje tak odporny zlocin je stejna zruda jako ti vrazi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8000 muslimů? žádná škoda .-)

   Smazat
  2. Pro anonym 19.37 Víš hovno,asi čučíš na hlásnou troubu čt24,ty troubo.Bez argumentů,které zjevně nemáš,zavři papulu.KOSOVO JE SRBSKO a SREBRENICA JE jen VENDETA za ORIČOVY ČINY!!!

   Smazat
 18. http://www.ic-mp.org/press-releases/over-7000-srebrenica-victims-recovered/
  Tohle te usvedcuje Dvoraku ze lzi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Své pozvání (viz víše) musím jen zopakovat. Očekávám vaše komické vystoupení, vy nezdvořáku. Dvořák

   Smazat
  2. 19:48 - Místo mozku máš z hoven kostku ;-D

   Smazat
 19. Ten hulvát 19,48 neumí anglicky, či co?! Píše se tam o zmizelých osobách, ne o popravených či zmasakrovaných. Hlavně, že ten blbec nadává. Pane Dvořáku, kde bude ten seminář?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anglicky by jsi se měl naučit ty. Stačí základy, troubelíne.

   Smazat
  2. 22:29
   Tak zkus toto, Základe. To je jeden z mnoha důkazů jak to bylo. A to ICMP??? Právě, že základy nestačí.
   https://www.youtube.com/watch?v=tS5Sbz5pG4g

   Smazat
 20. Pane Dvořák děkuji za nezávislé zpravodajsrví . Dr Rajko Doleček nás infotmoval z druhé strany mince o válce v Jugoslávii . V.Havel humanitárně bombardoval a Madlen se cucala s Thacim nebo jak se ten vrah jmenoval . Radko Mladič je hrdina . Bez něho by Srbove v Bosně nebyly .

  OdpovědětSmazat
 21. Pane Dvořák,děkuji za pěkně zpracovaný článek a tomu kafrajícímu havloidoj bych doporučil projet si bývalou YU a rychle změní názor jestli mu v té hlavě něco co dokáže myslet zbylo.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.