Reklama

středa 5. srpna 2015

ČT opět bájí o masakru Němců, tentokrát v Ústí nad Labem

O. Tuleškov
5. 8. 2015 České národní listy

Celé naše pohraničí, které nám po Mnichovu ukradli Němci, bylo postupem doby protkáno sítí koncentračních táborů, jejich poboček a zajateckých lágrů, v nichž převažovali Rusové. Jaké praktiky v nich Němci uplatňovali po dobu jejich existence, je nám všem známo. Tam, kde Němci vybudovali koncentráky, všude denně a hromadně umírali pro nás v nepředstavitelných podmínkách vězňové a zajatci. Jinak tomu nebylo ani v nám odcizeném pohraničí. Kdo hlídal vězně na tomto území? Samozřejmě to byli především tzv. sudetští Němci. 


Ti také dělali ve vyšších pracovních postech v dílnách i továrnách, kde heftlingové, otroci panského německého národa, otročili. Jak se chovali k těmto ubožákům? I zde platilo pravidlo, že byli horší než říšští Němci. V koncentračních táborech úspěšně „pracovali“ i esesačky, které si se svými mužskými protějšky nijak nezadaly, byly často velmi horlivé a krutost některých přesahovala jakékoliv představitelné hranice. Židé a Slované přece nebyli lidmi, i když tak vypadali, ale podlidmi.


Mučení lidí, jejich vraždění, vyvrcholilo v prvních měsících roku 1945 pochody či transporty smrti. Když některým vězňům se podařilo uprchnout ve slavné  sudetengau, do jejich lovu se samozřejmě zapojovali i sudeti, muži, chlapci, ženy. Chycení byli jimi surově trestáni i zabíjeni. Pokud k tomu nedošlo, osvědčení esesmani vykonali dílo „německé spravedlnosti“, popravili vězně, kteří byli chyceni. V průběhu pochodů či transportů smrti, ale i v jiných místech, zahynulo celkem, podle údajů německých historiků, na 250.000 koncentráčníků a válečných zajatců. Značná část z nich procházela i našim pohraničím, tehdy ještě územím německého rajchu. Kolik tisíc lidí, ubitých Němci k smrti, utrápených hladem či zemřelých na infekční či jiné nemoci, se vlastně v našem severozápadním pohraničí nachází?  Jsou jich pravděpodobně desítky tisíc. Značná část z nich je v hromadných hrobech, jiní ještě spí svůj věčný sen o svobodě na nějakém dosud neznámém místě.

Každý den probíhaly v německých koncentračních táborech masakry, někdy menší, jindy velké. V takové Osvětimi nebo Treblince dovedli spálit celý transport vězňů i za několik hodin. Samozřejmě v pobočkách KT v tzv. Sudetengau byly masakry řádově nižší, ale probíhaly denně.

Sudeti za války sloužili nejen „doma“, ale také v tzv. protektorátu. Uměli česky, znali mentalitu českých lidí a byli prodchnuti cílem germanizovat celé Čechy a Moravu. Byl to jejich čelný přestavitel, K.H. Frank, který již v roce 1940 předal Hitlerovi takovýto plán. Sudeti s velkou radostí přijali zprávu o zavření českých vysokých škol a dále se ptali, kdy dojde i na další české školství. I protektorát chtěli co nejdříve zrušit.

Osobní nasazení sudetů v „protentokrátu“ bylo bezpříkladné. Pracovali v gestapu, na některých  úřadovnách tvořili až polovinu jeho osazenstva, v Sicherheitsdienstu, v Abwehru, bojovali v SS i wehrmachtu, byli horlivými nacisty, v NSDAP, s níž zločinecká Sudetendeutsche Partei splynula, zastávali mnohé významné funkce.  Pražská organizace NSDAP např.  v roce 1942 přijala doporučení, aby Češi, kteří odepřou „dobrodiní germanizace“ byli bez dalšího zastřeleni. Činnost sudetů za války byla výrazně protičeská, vše české bylo pro ně nejpřednějším nepřítelem. A tak mezi českým obyvatelstvem se rodila a sílila myšlenka, že další soužití s Němci v osvobozené republice je nemožné. Musí pryč, hlásili představitelé českého odboje londýnské vládě, která ať chtěla či nechtěla postupně na odbojářské pozice přešla. O Němcích nejen v Československu měli Angličané jasno již od r. 1940.  I N. Chamberlain se cítil Němci, i K. Henleinem, jenž přijížděl do Anglie důvěřivým Britům vyprávět pohádky o hrůzném utrpení Němců v ČSR, podveden a potupen. A právě proto i z konzervativní strany šly podněty k poválečnému vysídlení Němců. 

V samém závěru války, a dokonce i několik dní po  vyhlášení kapitulace německých ozbrojených sil, Němci řádili. Drakonické tresty za vše, co bylo protiněmecké, vyhlásil maršál F. Schörner, který přikázal ničit i důležité spoje infrastruktury. Přes 8000 českých lidí padlo v boji proti Němcům, když chránili své domovy, města. Němci běžně vraždili i rukojmí. Desítky tisíc našich lidí prolilo v té krátké době svoji krev  proti zločincům, kteří nakonec přestali poslouchat i rozkazy svých vojenských představitelů. Z vojáků se stali bandité.

V osvobozeném pohraničí se po 9. květnu 1945 ještě dlouho střílelo. Opět umírali lidé. Zločincům z SS, NSDAP nebylo nic svaté. I v bývalých koncentračních táborech, např. i v Terezíně, dohasínal, v době bezprostředně po osvobození nebo v dalších dnech a týdnech, život zcela vyčerpaných vězňů, jejichž jediným snem bylo vrátit se domů, ke svým blízkým. Podléhali infekčním i jiným chorobám v místech věznění. Ti šťastnější, mnozí z nich, jimž bylo dopřáno vrátit se domů, následně umírali na nezhojitelné následky věznění.

Kolik českých životů po osvobození ještě vyprchalo? Byly jich zřejmě tisíce. Nevím, že by ČT o těchto dodatečných „masakrech“ nás někdy dostatečně informovala. Spíše o nich zarytě mlčí. Nehodí se jí do krámu.

Pan Bělobrádek, jenž „ve službách vlasti“ byl v Bavořích na roztrhání, omluvil se obětem odsunutých Němců, aniž by vzpomněl našich zavražděných. Bylo jich na 360.000. O nich nezavadil ani slůvkem, ale o 30.000 mrtvých sudetů mluvil, ač s velkou pravděpodobností z tohoto počtu bylo asi až 9.000 sebevrahů. Nebyl jen jediný případ, kdy otec, „sudetoněmec“, zabil své blízké z rodiny a pak spáchal sebevraždu. Ale co je v této souvislosti jistě zajímavé, že mezi německé oběti odsunu se zahrnují, jaksi zcela samozřejmě, ale bez reklamy, i „hrdinní“ esesmani a další zločinci z gestapa a NSDAP. Kolik těchto asi bylo? Sudeti se samozřejmě nesnaží o nějakou alespoň přibližnou odpověď. Bylo by to pro ně, viděno očima jejich obětí, dehonestující. A tak pravda byla raději umlčena.

Je zde ještě jedna zajímavost, jíž je dobré připomenout. Zatímco sudeti neustále mluví při nejrůznějších příležitostech opakovaně a důrazně o obětech odsunu, jichž má být podle jejich povídaček až 240.000, někdy však i podstatně méně, pak o ztrátách sudetů na vojenském poli ve službách třetí říše, která byla, podle slov A. Hitlera strážkyně nové Evropy a její civilizace před židobolševickými hordami, povídálkové téměř mlčí. Z jiných pramenů se dovídáme, že na poli cti a slávy za Hitlera a Vaterland padlo kolem 200.000 sudetů a další statisíce raněných prolilo „drahocennou německou krev“. Nějak si nedokážu vzpomenout, že by sudetoněmecký landsmanšaft (SL) obviňoval Hitlera, jenž byl skutečným hrobařem sudetoněmectví, ze smrti svých soukmenovců. Pokud několik vět na toto téma procedí někdo z vedení SL, je to pouhá rituální úlitba bohům. Ne Hitler a nacisté jsou nepřáteli sudetů, ale Beneš a Češi, samozřejmou výjimku tvoří sudetomilové. A tak to jde celá léta kolem dokola. Historická pravda sem, historická pravda tam, podle momentální potřeby SL.

Ač pan Bělobrádek označuje sebe a své straníky za lidovce, zřejmě o šrámkovském lidovectví toho moc neví. Těsně před válkou v r. 1939 jeden lidovec, Msgre. B. Stašek, kanovník vyšehradské kapituly, předseda české zemské organizace Československé strany lidové, pronesl na Vavřinecké pouti  kázání, v němž vyzval účastníky k složení přísahy věrnosti národu slovy: „ Co slíbíte a řeknete matce české? Slibme jí a přísahati budeme v této památné chvíli jménem svým a všeho českého lidu, že jí nikdy neopustíme, nezradíme … Přísahati budeme, že svou prací, svorností, národní jednotou … postavíme opět vlast svou na onen stupeň cti, blahobytu a slávy, jakou prožívala v nejslavnější své minulosti.“ Samozřejmě si sudeti i na toto pamatovali. Hned na samém začátku světové války byl zajištěn a odeslán do koncentračního tábora. Vrátil se po osvobození domů, pouze s jedním okem a podlomeným zdravím. Ještě stačil na Vavřinecké pouti pronést řeč. Záhy však na následky věznění zemřel. Podobný osud měla celá řada lidoveckých činitelů i sympatizující kněží.

Záhy po B. Staškovi  Němci arestovali P.F. Chýlka, poté zakrátko J. Plojhara, jenž na sv. Václava pronesl velké vlastenecké kázání v Rudolfovu, jemuž naslouchaly i zástupy lidu před kostelem, a později též děkana Al.Tylínka. Do protifašistické činnosti se od prvních dnů okupace zapojil i A. Petr, představitel českých křesťanských dělníkůNevzpomínám si, že by o nich pan Bělobrádek mluvil jako např. o „bratrancích“ z bavorské CSU, ač zmínění lidovci měli být jeho předchůdci. Ano, měli by být, ale zřejmě nejsou. Skutky i mluva dnešního nejvyššího „lidovce“ jsou zcela jiné než šrámkovských lidovců. Za verbální lidovectví se on a jeho parta nemohou schovávat . O té falši ví již kdekdo. Jeho počínání je nechutné a odsouzeníhodně, jak mnozí jsou přesvědčeni.

Ale nazpátek do Ústí nad Labem do konce července roku 1945. Nejdříve do Krásného Března, kde v areálu bývalého cukrovaru  byly uloženy   zbraně, munice a výbušniny. K tragické události došlo 31. července 1945 v odpoledních hodinách. Výsledek byl katastrofální. Tlakem vzduchu a vymršťovanými hořlavinami bylo zničeno nebo vyhořelo asi dvě stě domů v okruhu půl kilometru. Obětí bylo několik desítek lidí, zemřelo 27 lidí, z toho většina byla Čechů. Ze   49 raněných bylo 39 Čechů (z toho 4 vojáci) a 10 Němců. Všichni byli převezeni do ústecké nemocnice. 

Toto jsou fakta. Ta by vypovídala spíše pro to, že pachatelé byli Němci. Povídání o tom, že výbuch měl urychlit odsun Němců, je méně pravděpodobné. Odsunout několik tisíc Němců do sovětské zóny zřejmě tehdy nebylo tak velkým problémem. Postupimská konference vzala na vědomí tzv. divoké odsuny a legalizovala je. Urychlovat odsun Němců zničením dvě stě domů, lidskou krví, českou více než německou, nemělo smysl.

Je pravděpodobné, že poslední jiskrou, jež vedla  k výbuchu nespokojenosti a k útoku na německé obyvatelstvo bylo krajně provokativní jednání  Němce  Georga Schörghubera . Na mostě, kde v tu dobu bylo již velké množství Čechů, „provolával slávu Německu, plival po českých policistech a vojácích a projevoval radost nad výbuchem. Šlo o bývalého pyrotechnika německé armády a jeho jednání nezůstalo bez následku. Nejprve ho dav shodil z mostu do Labe. Pád přežil, ale na břehu ho pak zastřelili.“(Z internetových materiálů). A pak k tomu došlo. Češi nabyli přesvědčení, že za mohutným výbuchem a následnými požáry jsou Němci. Proto je pronásledovali a házeli do Labe. Německých obětí bylo více než 43 i když sudeti mluví dokonce snad o 2.500. Úřadům se podařilo zjednat pořádek až v podvečer. Bylo vyhlášeno i stanné právo.

Kdo stál za výbuchem v Krásném Březně nelze v současnosti s jistotou říci. Můžeme se jen domnívat, že za ním byla nějaká skupina fanatických Němců, podobných Georgovi Schörghuberovi, který, jak bylo zjištěno, byl pyrotechnikem v německé armádě. Werhwolf přece s podobnými akcemi počítal a byl na ně připravený. V nacistickém podzemí byli přece i armádní specialisté potřebného zaměření.

31. července 1945 zhasl život několika desítek lidí, Čechů i Němců. Je nám líto každého zmařeného života českého nebo německého. Vzpomeňme si však v této souvislosti na slova W. Churchilla k možné bezprostředně poválečné situaci: „…Hned po válce poteče mnoho krve. U vás i jinde bude mnoho Němců vybito - to jinak nejde a já s tím souhlasím. Po pár měsících my prohlásíme „teď dost“ a pak začneme mírovou práci." A dodal: "Transfer bude nutný!...Dá se jim krátká lhůta, ať si vezmou to nejnutnější a jdou." ( Z rozhovoru Winstona Churchilla s prezidentem Edvardem Benešem ze 3.4.1943, který zaznamenal Jan Masaryk, in Dalibor Plichta, Nesmířenost a nesmiřitelnost německé politiky, Praha, Fenix, 1996, str. 20). Co předvídal W. Churchill, se také stalo. Kdo seje vítr, sklidí bouři!

Prosudetoněmecká stanoviska ČT jsou již delší dobu známá. Ten nedávný pořad o Ústí nad Labem z 31.7.1945 je jen jedním z dílů již „klasického díla“ „Vraždění po česku“, jehož autorem je sudetoněmeckými penězi a uznáními ověnčený D. Vondráček, jeden ze „známých českých vlastenců“. Od ČT v současné době nemůžeme čekat nic jiného. Jen slzy nad německými oběťmi, pro něž nevidí ty české. Je asi nepředstavitelně těžké rozlišovat, kdo byl  agresor  a kdo jeho oběť. V podání ČT oběťmi jsou Němci a zlí Češi pak původci všeho neštěstí. Dobrák Posselt, ČT často jeho osobnost uvádí na obrazovce v jeho přirozených proporcích,  se dokonce již zříká odškodnění za odsun, ale Češi mu nevěří. Říkají, jak se může vzdát něčeho, co nikdy nebylo a není jeho právem, ani právem jeho soukmenovců.  Ale  historii i přesto nám stále někdo staví na hlavu. Jak dlouho ještě…

24 komentářů :

 1. Nejvystižněji to po osvobození koncentráku komentoval Eisenhower : " To všecno neštěstí , mrtvoly a všechno utrpení v německých koncentrácích fotografujte , filmujte ať se to zachová pro příště . Za několik let si nějaký zkurvenec prohlásí , že žádné koncetráky nebyly , že je to lež " . No a hle kolik takových zkurvenců se objevilo i u nás , kteří manipuluji minulosti . A to i v tzv. křesťanských stranách ! A naše česká televize se také začíná jevit jako spolek zkurvenců z prohlášení generála Eisenhowera ,

  OdpovědětSmazat
 2. Sklidili co si zaseli!

  OdpovědětSmazat
 3. Jako vždycky. Že některým Němcům nestačí, že ve dvacátém století dostali dvakrát vrchovatě po zásluze přes tlamy a chtěli by dostat znovu, to ani nestojí za komentář. Pozoruhodné je jednání některých "Čechů". (Samozřejmě to není jen naše národní vlastnost, ale najdou se u nás pohoruhodné exempláře.) Pan Parkinson před lety říkal tomutu duševnímu stavu "nesvistitida". Já bych to nazval elitářstvím ubožáků. V takovém člověku se závist a nenávist k těm, kteří jsou lepší než on - v daném případě ke skoro všem Čechům - sloučí v nesvist a tento stav ho zcela prostoupí. Spojuje se se sobě podobnými a intrikují proti normálním lidem a vůbec všemu, co se považuje za dobré.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Holt dostali zaplaceno, nebo nějaké prebendy. Vždyť to znáte, peníze jsou vždy až na prvním místě.
   Problém ale vidím v tom, že přes to všechno je vol(ové)iči budou v dalších volbách nadále volit. A na to oni spoléhají.

   Smazat
 4. Dějinné skutečnosti se překroutit prostě nedají.I když se občas v nějaké blbé hlavě zrodí nápad to překroutit,tak se to nepovede.Každá odplata ze zvěrstva v celé evropě napáchaná němci,nemůže být nazvána masakrem,protože příčina rodí důsledky a ty nikdy nejsou tak ohavné oproti příčině.Stalin měl němce zahnat až do Baltu.

  OdpovědětSmazat
 5. Jsou to kolaboranti. Žurnalističtí kolaboranti jsou plevel, která vždycky znovu vybují, i když byla vyhubena - mám na mysli kolaborantské žurnalisty popravené po válce - a koukejme, užř jsou tu další kandidáti!

  OdpovědětSmazat
 6. O Tuleškov.......připomínaté mě Ilju Erenburga.....
  článek vypovída jedine oko za oko zub za zub....
  Omlouvát jakykoliv zločin je jen zase zlocin.
  3 miliony odsunutých -vyhnaných němců ze sidelních oblasti obývaných převažně němci historický nemá srovnání....
  Co na tom že většina již stéjně byla spřízněna pokrevně s čechy moravany a slezany.....
  Inu byi to bohužel němci a prohráli válku .....
  Na slováky a poláky byl jiný metr.........

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tlustý Posselte, jak ses naučil tak rychle tšeský?

   Smazat
  2. Sudetský tlustoprde, tvá demagogie je fakt nesnasitelná. Slováci, jak jistě, ty debo, víš, povstali proti fašistům a fašizujícím katolíkům a Poláci si svoje od Němců a banderovců vytrpěli a jedna z polských východních armád osvobozovala i Čechy (např. severní Prahu). Jasné, blbe?!

   Smazat
 7. Eisenhowerovým přičiněním bylo údajně zlikvidováno až 800 000 německých vojáků v zajetí a po válce. Ti nikomu nescházejí a neslyšel jsem, že by je někdo oplakával a vyčítal jejich likvidaci. To se připomíná jen Čechům a likvidace fašounů Rusům. Kdo sel vítr sklidil bouři. A jak vidět jsou někteří nepoučitelní. Pan Bělobrádek je dobrým nástupcem pánů Kalouska a Luxe. Je to líheň samých oddaných vlastenců a pravých křesťanů. Jen by si měli uvědomit, že zradu ani bůh neodpouští. A co jiného nám tito a podobní pánové za posledních 25 let předvádí?

  OdpovědětSmazat
 8. hrabě Kocharowski5. srpna 2015 16:49

  Hned po válce poteče mnoho krve. U vás i jinde bude mnoho Němců vybito - to jinak nejde a já s tím souhlasím. Po pár měsících my prohlásíme „teď dost“ a pak začneme mírovou práci." A dodal: "Transfer bude nutný!...Dá se jim krátká lhůta, ať si vezmou to nejnutnější a jdou." ( Z rozhovoru Winstona Churchilla ).

  xxxxxxxxxxxxxx

  To řekl jeden z největších státníků té doby, vůdce demokratické země.
  K tomu není co dodat.

  Snad jen ještě jeho další výrok, že "Němci zaplatí za jednoho zabitého Brita stonásobně".

  Kdybychom postupovali stejně, museli bychom vybít 36 milionů Němců. Jen tak pro správnost.

  OdpovědětSmazat
 9. Vlastenka


  Ty legendy, které vytvářejí havlisté o Sudeťácích jako obětích války (někdy mám pocit, že to byly jediné oběti), jsou už opravdu přes čáru.
  Začal s tím Havel, teď se rojí další krysy falšující historii - různí pseudohistorici á la Krystlík nebo Bukvoj.

  Pamětníci a pozůstalí musí asi skřípat zuby...

  OdpovědětSmazat
 10. Proč by o nich měli bájit? Ty okolnosti provádění odsunů byly ostudné a trvale odsouzeníhodné, to je pravda. Nikdo nikdy nemůže ospravedlnit hnusné zabíjení nevinných lidí, civilistů, jejich ponižování, zostouzení,mučení a vraždy. Nikdo nemá právo býti za cokoliv mstitelem, protože kdyby ano, za křivdy při násilné demokratizaci v naší zemi po devadesátém byla poškozena spousta lidí nevratným způsobem. Jejich domovina se pro ně stala doživotním gulagem - vyhlazovacím táborem. Zem, kde se neustále zvyšují ceny jídla a bydlení, aniž by se zvyšoval příjem lidí, není nic jiného než vyhlazovací tábor. Kdybychom se chtěli každý za to mstít, byla by naše země pokrytá mrtvolami pachatelů tohoto marazmu.Proč se tedy nemstíme jestliže je to správné? Nebo to taky budeme rozlišovat? Správné vraždy a sprosté vraždy už se rozlišují, tak teď ještě rozlišovat správnou pomstu od nesprávné. Úchylná společnost - nic jiného. Naprostá degenerace.Máte pravdu -pamětníci se určitě v hrobě obrací, ale nejsou to jen češi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fakt blbé srovnání. Odsun byl spravedlivý, odsunutí nebyli nevinní. Spravedlnost vítězů rozhodla, že v zájmu toho, aby už se nikdy nevrátilo: "hnusné zabíjení nevinných lidí, civilistů, jejich ponižování, zostouzení,mučení a vraždy", v zájmu "nadřazené rasy", je nutné odsunout zdroj a příčinu tohoto násilí.
   Úchylný demagog je ten, který to chce srovnávat se současnou dobou. Jakkoliv tato doba má skutečně vážné problémy. J.B.

   Smazat
  2. hrabě Kocharowski5. srpna 2015 20:52

   18.25

   Churchill byl realista, velký státník, viděl dopředu.
   Němci řádili 6 let, vyvražďovali národy. Churchill řekl, u vás i jinde, bude vybita spousta Němců, to jinak nejde, a já s tím souhlasím.
   Ale, "po pár" měsících řekneme dost a vrátíme se k normálním poměrům. Čili, Churchill ne 6 let, jako Němci, ale pouze "pár měsíců". Chápal, že to "musí být", že je to daň, kterou musí Němci zaplatit za svá, 6 let trvající zvěrstva.
   To uznával velký státník té doby. Nepovažoval to za žádné " hnusné zabíjení nevinných lidí, civilistů, jejich ponižování, zostuzení a vraždy".

   Takže,příteli,

   sere pes na tvoje kecy. Nula by měla držet pysk a měla by se vyjadřovat pouze k tomu, čemu skutečně rozumí.


   Smazat
  3. Jsem sám z vesnice, ze které se odsunulo 90% obyvatel a 5% Němců zde zůstalo, jelikož nekolaborovali ty jednoduchý člověče. Tehdy se lidi znali a nikdo nebyl odsunut neprávem, možná jen děti ale to jsme si je tu měli nechat, když rodiče museli odejít??? Co třeba české děti, které se vyvezli na západ jako dobytek, do dneška se nevrátili a jejich rodiče umřeli s otázkou, kam se podělo mé dítě. Němci byli prasata, ani naše děti nenechali a vyváželi je i do severských států. Jak tohle všechno chcete srovnávat s tím, že po válce dostalo pár do držky opravdu nechápu. Měl by jste si to prožít na vlastní kůži, aby vám vzali majetek i děti a vás s holým zadkem vyhnali, pak by jste zde nešířil takové blbosti.

   Smazat
 11. Eisenhower tehdy správně předpověděl , že v budoucnu se najdou zkurvenci kteří o těch zvěrstvech budou lhát . Bohužel jsou mezi námi takoví a je jich dost . Jedním z nich je i árijský synek zvěrokleštič Bělobrádek .Co jiného lze taky očekávat od Lidovce !

  OdpovědětSmazat
 12. Česká televize už dávno není Česká . Z Beneše udělají vraha a z sudetáku oběť . Že jim není hanba . Proč lezete amikum do prde . Uprchlé si vemte do Prahy a tam jim hoňte ptáky . Halík je vezme na gay parade .

  OdpovědětSmazat
 13. Sere pes na tvoje kecy občanskej sadistickej starej zakomplexovanej zmetku. Neberte si do huby Churchilla a Eisenhowera, vaši západní kámoši naši zem strčili němcům do chřtánu bez boje, tak co tady krafete za hovadiny? Nikdo kolem třicítky tyhle sračky s vámi nesdílí a to je moc dobře. Sice chápou, že válka byla asi hrozná, ale protože byla válka hrozná a začali jí USA tím, že najali, zaplatili a vyzbrojili Hitlera - proč na to musely doplatit tisíce německých civilistů, starců, žen a dětí, kteří v této zemi bydleli od nepaměti, to nejsem schopen pochopit. Chápu to tak, že staří zaprdění nepřebalení páprdové musí vychcípat, aby konečně přestalo tohle zlo. Až vychcípou, nikdo už se o to nebude zajímat. Vy byste to rozžižlávali pořád sadistická nemocná smečko. A ty co tady nejvíc krafeš - kolik členů tvý rodiny zahynulo v koncentráku? Nikdo. Jsi normální hnus. Lidi, kteří fandí zabíjení, podporují zabíjení a schvalují zabíjení nevinných lidí v rámci nějaký "odplaty" bych nahnal někam na stadion a taky bych je nechal ubít - když odplata, tak odplata.

  OdpovědětSmazat
 14. Proč by Beneš měl být vrah? Nikdo z něj vraha nedělá - jen smečka starých blbců na diskuzích pořád něco takového skřehotá. Beneš jenom kavalirsky i s rodinou utekl do Anglie, za sebe nastrčil starýho Háchu aby se na něj dalo všechno svést kdyby něco, a protektorát Čechy a Morava "řídil z exilu". Když bylo po všem, hrdinně se vrátil, aby o něco později mohl podat demisi.Chrabrý, rozšafný a moudrý to muž - kdo by z něj dělal vraha?

  OdpovědětSmazat
 15. (a) 2. světová válka nebyla sportovní utkání, kde se dva mančafty dobrovolně setkají na hřišti, aby dle nějakých pravidel hrály. Německo si samo zvolilo útočnou válku a vraždění, takže průběh, výsledky a následky války třeba nahlížet pod tímto úhlem. Na fašistické Němce třeba pohlížet jako na původce nesmírného zla a nikoli jako na neúspěšného sportovního soupeře, s kterým si to za čas zase rozdáme v odvetě a rok znova...
  (b) Nešlo o odsun Němců, nýbrž o odsun neantifašistických Němců, resp. neantifašistických občanů Německa.
  (c) Německý filosof Immanuel Kant vyslovil kategorický imperativ, že (volně uvedeno) každý má vždy jednat tak, aby jeho jednání mohlo být obecnou normou. Tudíž nacisté si svým konáním sami zformulovali kritéria, dle kterých pak bylo s nimi jednáno.
  (d) Existence a aplikace zmíněného kategorického imperativu na odsouvané Němce sice činí způsobené násilí za oprávněné, leč přesto jej nepovažuji za omluvitelné, ale jen za pochopitelné. Jinak by to znamenalo ztratit pozici humanistů, klesnout na úroveň fašistů a nastavit tak laťku pro sebe pro příště.
  (e) Je nutno promyslet novelu zákona o ČT, která by vytvořila podmínky pro to, aby redaktoři nesli zodpovědnost za porušení pravdivosti, objektivity a serioznosti zpravodajství a publicistiky. Patřičné zásady nestačí zformulovat ho etického kodexu, ale zanést do pracovních smluv, a to včetně sankce třeba i propuštění za opakované nedodržení uvedených pravidel. Provázet to musí i úprava pravomocí Rady ČT, ale i přístupnosti a archivace jejího jednání pro veřejnost a možnosti vyvozování osobní zodpovědnosti členů Rady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajímavá diskuse a vše zde už zřejmě odeznělo,jen bych připomenul že bez podpory naprosté většiny německého národa by Hitler nikdy nenadělal takovou paseku po celé Evropě a s tím svým "Ein Fuehrer,ein Reich und Ein Volk"a árijským ýbrmenšovstvím skončil v trotlhauzu a to velmi tuhém...
   Co se stalo,to se neodstojí a každý důsledek má své příčiny,toho je se potřeba držet....
   A nechť nikdo nezpochybňuje (až na výjimky)činy našich předků,oni věděli co dělají a co je k tomu vede,konec konců dnešní kecálisti se můžou dnes předvést (problémů máme dost) a ať počítají s tím,že na jejich činění,nebo naprosté pasivitě taky za nějakou dobu potomci nenechají ani niť suchou....Ať to bylo jakkoli jsme to my,kteří máme vůči své zemi a národu dluh,proto nemáme právo Benešovi & Spol.nic vyčítat,sami jsme zkurvili,nebo nechali zkurvit vše,na co jsme po 89 sáhli....

   Smazat
 16. Souhlas s 9:36
  Mlčící většina si sama po sametu zvolila ty ukurvence , kteří tuto zemi přivedli do sraček ve kterých dnes žijeme . To všechno se dělo za nečinného přihlížení většiny tohoto národa . Teď je řada na této většině aby zjednala nápravu . Dokáže to napravit ? A má vůbec zájem to napravit ???

  OdpovědětSmazat
 17. Předně nepoužívejte pojem Sudety. Jedná se o starokeltský název a v historii RČS nemá místo. K odsunu byli určení občané Republiky Československé německé národnosti kteří:1. se vzdali občanství a stali se občany říše, 2. kteří neprokázali národní zachovalost. To že se odsun netýkal všech dokazujš sčítání lidí z let 1946-1989 kdy na uzemí ČSSR uvádělo něměckou národnost několik tisíc osob. Německá národnost byla jako jediná vyloučená ze školského systému, tj.neměla nárok na vzdělání v mateřské řeči.
  Spory začali již v roce 1918. Historické uzemí koruny České s převážně německým obyvatelstvem mělo být podle tehdejších přestav německých předáků samostatným a od RČS odděleným územím nazývaným Německé Rakousko(Oblast Sokolov-Ústí nad Labem-Liberec) nebo právě Sudety (Šumperk-Opava-Ostrava). Zásahem Československé branné moci se podařilo udržet celistvost území která vycházela z historických hranic.
  K výbuch skladu v Krásném Březně
  V uvedeném skladu se skladovalo, a to podle výpovědi svědků, bez ladu a skladu lecos. Od leteckých motorů pro Bf109 až po panceřové pěsti(Panzerfaust 60). Právě posladní jmenované získali na frontě pověst zbraně nebezpečné spíš střelci než cíly. Dnešní historikové se kloní spíše právě k samovolnému výbuch panceřovách pěstí.
  To nic nemění na celém smyslu článku. K česko německému vyrovnání dojde teprve tehdy, až se srovnají počty mrtvých z let 1937-1946. Na straně němců ještě pár živých přebývá. Ono to judejské oko za oko má něco do sebe.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.