Reklama

pátek 21. srpna 2015

Dnes jsme na straně viníků. Cítíme stud? Chartistka a spisovatelka Lenka Procházková a její poněkud jiný pohled na srpen 1968 21. 8. 2015

Lenka Procházková
21.8.   2015  Parlamentní listy

Komentář k 47.výročí invaze okupačních armád


Rukavice Františka Kriegla

21. srpen 1968 je jedním z černých dnů naší historie. Většina lidí, kteří tehdy v ulicích svých měst a obcí vyjadřovali protest proti vpádu vojsk pěti spřátelených armád, prožívala nejen šok a hněv. Sdíleli i pocit urážky. Zdůvodnění invaze tím, že v Československu probíhá kontrarevoluce, bylo palčivou urážkou pro miliony občanů, kteří vnímali obrodný proces jako narovnání páteře a hledání vlastních cest, jak zdevastovaný ideál socialismu zachránit.

Varovné hlasy ze sousedních zemí, opakující staré heslo o jediné správné cestě a direktivní požadavky na návrat „zbloudilého“ bratříčka k ní, sice v průběhu pražského jara vyvolávaly obavy československých reformních politiků, ale téměř jednotný hlas „lidu“ jim couvnout nedovolil. Občané zavázali politiky stručnou úmluvou: jsme s vámi, buďte s námi! A ze své strany slib dodrželi nejen v průběhu invaze. Teprve v době čistek, kdy špinavou práci za okupanta vykonávali naši vlastní lidé, se společnost rozdělila. Poslední baštu odporu tvořili studenti. Jeden z nich se jmenoval Jan Palach.

Velikou zásluhu na tom, že se přizpůsobování novým násilně vnuceným poměrům nedělo překotně a že se nestalo všeobecným jevem, má zcela jistě statečný František Kriegel, který svým odmítnutím podpisu ponižujících moskevských protokolů vytvořil nejen příklad mravnosti a odpovědnosti pro současníky, ale současně hodil vyzývací rukavici napříč časem i našim potomkům.

Přebarvovat hozenou rukavici F.K. výstražně na rudo je dnes zbytečné, i nepamětníci vědí, že byl komunista. Už v mládí se ve Španělsku účastnil bojů intebrigadistů proti fašistům v hodnosti major-lékař. Po propuštění z francouzského internačního tábora pracoval jako frontový lékař v čínské armádě, kde spadal pod americké velení. Někteří četli či slyšeli o zásluhách F.K. při budování zdravotnictví na Kubě, kde prožil americkou invazi na Playa Girón a následnou raketovou krizi. Detailnější znalci Kriegelova života vědí i to, že v padesátých letech tak tak unikl roztočeným mlýnům smrti a že i tato zkušenost vytvářela jeho odpor k démonu kolektivního souhlasu.

To, že plně podporoval reformní hnutí v průběhu pražského jara a dokonce ani po trestné srpnové invazi nezavrhl ideu socialismu jako naděje pro důstojné přežití lidstva, je známkou jeho empirické i myšlenkové konzistence.

Už při politických vyjednáváních v Čierné nad Tisou se Kriegel stal terčem vulgárních a antisemitských urážek ze strany sovětských politiků. Po svém zatčení 21. srpna byl oddělen od ostatních rukojmí a byl držen v izolaci až do chvíle, kdy od něj únosci vyžadovali úpis na moskevské protokoly. A nejen oni. K podpisu Kriegla přemlouvali i členové „delegace československých politiků“, která (naivně?) dorazila do Kremlu zachraňovat situaci. Ve skutečnosti svým dobrovolným příjezdem na území pachatele zničila pozici, kterou Vysočanský sjezd za podpory jednotného národa dokázal v okupované zemi vytvořit. Doktor medicíny František Kriegel, muž, který na bojištích zachránil nespočet životů, však nelegitimně stvořený dokument podepsat odmítl a tím vědomě odepsal svůj vlastní život. S jeho návratem domů sovětští představitelé nepočítali, nehodlali Čechům vytvořit novodobého hrdinu. Prezident Svoboda, který se naopak obával toho, co by v Praze vyvolal přílet bez Kriegla, nakonec sjednal s Brežněvem kompromis, že František Kriegel bude za své „selhání“ po návratu zbaven všech funkcí. Což se stalo. Pod vlivem Kriegelovy řeči pronesené na zasedání ÚV KSČ, v níž odsoudil invazi i dočasný pobyt sovětských vojsk a vyčetl svým kolegům zbabělost, byl neplánovaně vyloučen i z řadového členství v KSČ. Následně byl zbaven funkce primáře v nemocnici a násilně penzionován. Podobný osud sdílelo víc než půl milionu lidí, kteří také odmítli zradit své svědomí.

Z dochované korespondence F.K., kterou před několika lety vydal František Janouch, jsem zjistila, že jediná útlá knížka, kterou měl Kriegel při svém srpnovém zatčení v kapse saka, byla Brechtova hra o Galileovi. Příběh muže, který na nátlak církve odvolal své vědecké poznatky a zachránil si tím život, provázel doktora Kriegla i ve dnech věznění až před kremelský koncil.

Proroctví Alexandra Dubčeka

Vstup armád pěti spřátelených států do Československa byl největší vojenskou operací v Evropě od konce 2. světové války. Vzhledem k jejímu rozsahu se dá cynicky říct, že ztráty na životech nebyly velké. To další, o co jsme kromě zmařených nevinných životů přišli, byla však naděje, že byť jsme občané menšího státu, můžeme popostrčit svět k lepšímu, že dokážeme být avantgardou. Ale znovu, jako už mnohokrát v našich dějinách, jsme byli vystaveni realitě, že naše země leží na průsečíku vlivů a chce-li přežít, musí umět snést i velikou křivdu.

Když sovětský velvyslanec přišel do Bílého domu předat zprávu o vstupu vojsk, prezident Johnson přijal informaci bez pobouření. Oba muži pak spolu strávili příjemné chvíle, kdy si u whisky povídali o texaské krajině a o krásách lovu, zatímco vzdálenou evropskou zemi obsazovaly tanky.

Početné a silné západoevropské levici vyrazil brutální úder na Československo dech. Od té doby, jak se zdá, dýchá jen žábrami. Ostatně Dubček při svém prvním výslechu, ještě před příletem „zachránců“ emotivně Brežněvovi vyčetl, že vojenská invaze byla obrovskou chybou a prorokoval, že nadlouho zničí u západní levice víru v socialismus. Jeho proroctví se naplnilo ve větší míře, než tehdy mohl tušit.

Vědomí a svědomí

Když se bubáci v železných maringotkách po dlouhých dvaceti letech konečně stáhli z našeho území a když došlo v Praze roku 1991 k rozpuštění Varšavské smlouvy, brala to většina občanů Československa jako opožděnou satisfakci. Sloučení východního a západního Německa do jednoho státu nám připadalo logické a správné. Rozdělení vlastní republiky jsme oplakali bez účinných protestů. Rozpad Sovětského svazu nás obecně příliš nezajímal, už jsme byli v jiné sféře vlivu, učili se jiným jazykům, sledovali jiné filmy. Válku v Jugoslávii a její skutečné motivy jsme mnozí pochopili až opožděně, protože mediální krytí ještě nemělo tak rozšířenou konkurenci v internetu.

To, že dnes stojíme, jako člen NATO, na straně spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek a agresí, je obrovská psychologická změna. Dosud jsme byli, po celé generace, formovaní opakovanou rolí oběti tzv. vyšších (čti cizích) zájmů. Občas jsme nakrátko dosáhli narovnání, ale pak se to znovu přehouplo, když dočasní spojenci nás zradili, obětovali či zašmelili. Nyní je to poprvé, co patříme k alianci viníků. Je to nový pocit. Pochopitelně, že netrápí každého. Mnozí si tu změnu nepřipouštějí k tělu, ignorují fakta a spokojují se výkladem iluzionistů v ČT. Jiní uvažují pragmaticky, chtějí stát na (dočasně?) favorizované straně. To se týká i mnoha našich politiků. Tedy oné skupiny lidí, která má, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, rozhodovat o směřování země tak, aby nepodkopávali budoucnost vlastního národa.

Kolektivní vina neexistuje, kolektivní stud ano

Mnozí odborníci se shodují v tom, že kolektivní vina neexistuje. Je to stanovisko, se kterým přemýšlivý člověk může obecně souhlasit. Ale v konkrétních případech, kdy vidí, že jednotky NATO místo proklamované obrany lidských práv zbavují zdecimované země práv na těžbu nafty či jiných, pro ně nevýhodně umístěných zdrojů, cítí přemýšlivý člověk za cizí provinění vlastní stud. Ve svém okolí vidí, že v tom není sám. Ale teprve kolektivní stud, tedy pocit sdílený velikým množstvím lidí, může vést k hledání východiska.

V Německu, pro jehož obyvatele je pocit studu za rozpoutání války, byť jinou generací, dosud nevstřebanou zátěží, vznikla před několika měsíci výzva: Opět válka v Evropě? Ne naším jménem! Desítky intelektuálů v ní varují německou vládu a poslance před sílícím napětím mezi Evropou a Ruskem. „Svalovat vinu za ukrajinský konflikt pouze na Rusko, jak to dělají USA, je zjednodušené. Hospodářsko-politická izolace Ruska není v zájmu mírového soužití v Evropě. Politicky zodpovědní jako paní Merkelová, pan Gauck, Spolkový sněm a německý tisk musejí okamžitě deeskalovat napětí, aby se odvrátila hrozba války v Evropě. Nesmíme promarnit čtyřicet let smluv s východem, které Evropě přinesly mír a Německu znovu sjednocení i díky Rusku. To dědictví je nyní v sázce.“

V mainstreamových médiích ČR však tato informace zapadla mezi nevyžádané zprávy. Podobný „zájem“ vyvolávají i české a slovenské petice a občanské protesty proti zneužívání NATO k prosazování zájmů USA.

Dobrovolná nevědomost je druhem zbabělosti

Starší generace má z dob normalizačního zpravodajství vypěstovaný odpor k cenzuře a dokáže si obraz o stavu současného světa povětšinou sestavit samostatně, z nabídky různých zdrojů. Působí paradoxně, že spíš mladým lidem, trávícím na internetu dlouhé hodiny, mnohdy chybí čas vyhledávat „různobarevné“ informace a tvořit si z nich mozaiku odlišnou od té oficiální černobílé. Poslankyně paní Němcová má přesto obavy, že chuť hledat pravdu je bohužel lidem vrozena a že jí brzy podlehnou i naši mladí marťánci. Poslankyně má strach z toho, že i když marťánci byli podrobeni správné výchově a od školky programováni k nenávisti vůči Rusku a Rusům, mohli by se vlivem nevhodných informací přesto naučit kriticky myslet. V dubnu při zasedání sněmovny proto starostlivá paní poslankyně vyzvala premiéra, aby vláda vyvěsila na svých stránkách seznam „závadových“ serverů a průběžně jej aktualizovala, aby marťánci věděli, kam nesahat, kde to pálí a bliká červeně.

Česká vláda má zatím jiné starosti, než vyvěšovat seznamy „kacířských serverů“, ale je možné, že bude brzy přinucena k rozsáhlejším koniášským praktikám, než jaké navrhuje paní N., v takzvaně vyšším zájmu. Proto chci našim mladým marťánkům doporučit, aby si co nejrychleji doplnili znalosti novodobé historie i z jiných pramenů, než je školní četba a průběžně s tím aby sledovali zprávy o dění současném i z jiných zdrojů, než je mainstream. Jen tak se naučí rozlišovat a oddělovat zrno od plev.

Je to úmorná mravenčí práce na doma. A zpočátku i hodně osamělá. Ale až se sumy poznatků šířených osamělými běžci dostanou i k těm, kteří dosud vězí v nehybnosti, může se zakletí zlomit a démon souhlasu ztratí svou sílu.

Pár střípků pro první inspiraci našich marťánků

Severoatlantická aliance byla založena v dubnu roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů: Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. Sovětský svaz nicméně v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do NATO. Žádost byla očekávaně zamítnuta. Ale už v říjnu téhož roku byla neočekávaně pozvednuta ze země NSR a oficiálně vyzvána ke vstupu do Severoatlantické aliance. Ten se uskutečnil 5. května 1955. O devět dní později vznikla Varšavská smlouva. Jako reakce na změnu pravidel.

Československá armáda se jako člen VS nikdy nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena výhradně jako armáda obranná. Při invazi vojsk VS na naše území se však obranná armáda musela stáhnout do kasáren. Srpnový vstup vojsk, vysvětlovaný obavou o osud socialismu v Československu, měl i další, ryze strategický motiv. Naše republika byla v té době jediným státem Varšavské smlouvy, na jehož území nebyly přítomny sovětské jednotky. Přičemž na území NSR rozšiřovala NATO základny včetně jaderného arsenálu. Představitelé Polska, NDR a jestřábi z Kremlu tedy prosadili, aby Varšavská smlouva posunula svou obranu i do Československa, blíž k západoněmeckým hranicím. Invaze, která se vyvinula v okupaci už pouze sovětskými vojsky, nesla název Operace Dunaj.

V září letošního roku projede územím České a Slovenské republiky pod názvem Dunajská jízda americká vojenská kolona mířící z Německa na cvičení do Maďarka. Podle mluvčího americké armády je to příležitost k posílení přátelství a partnerských vztahů členských zemí NATO.

Internet poskytuje avíza i o dalších, mnohem rozsáhlejších manévrech, které během podzimu plánuje jak aliance, tak i Rusko.

A co na to neznámý vojín?

Milovaní naši marťánci, pokud se studená válka, které jste si dosud nevšimli, změní v horkou, vy budete ti první, kdo pozná, jaký je rozdíl mezi adrenalinovou počítačovou hrou na válčení a reálným nasazením do boje. Novela branného zákona už je připravena ke schvalování. Četli jste ji? A co vy na to?

Na závěr

Na závěr připojuji krátké výňatky z dopisu Františka Kriegla, který v lednu roku 1978 poslal z Prahy svému příteli F. Janouchovi, žijícímu už tehdy v emigraci. Sbírka korespondence vyšla knižně pod názvem „Na smutek není čas.“ Připadá mi, že dopis, z něhož cituji, napsaný v době totality, člověkem, který měl každodenně před dveřmi bytu policejní hlídku a který pravidelně chodil k výslechům, vyjadřuje víc naděje a odhodlání, než jakého jsme schopni dnes my.

… Pečlivý pohled ukáže, že život si své cesty nalézá. Mnohé se ve vědomí a sebevědomí velmi mnoha lidí změnilo. Pokus přitlačit lidi k zemi a potom je rozšlapat, se nezdařil. Náporu zlého větru kmeny odolaly, spíš je zpevnil, udělal je odolnějšími. Zkušenost s brutalitou, hloupostí a zejména nepravdivostí propagandy, její rozpor s osobní zkušeností velkého počtu lidí různých věkových skupin, přivedly mnohé k vlastnímu úsudku, přiblížily je k pravdě....

… Proto také tolik podobenství s dobou evropské reformace, krize a rozpadu moci římského biskupa, působení Koperníka, Galilea, Giordana Bruna a jemu podobných. Doba dogmat míjela. Ani usnesení koncilů, ani oheň a meč, ani Anathema, ani plameny hranic, požírající těla „kacířů“ nebylo s to zastavit pochod myšlenek, nezabránili schizmatům. Nedávno jsem někde četl „man kann Menschen an die Wand stellen, Gedanken kann man nicht erschiessen“ (v překladu: Člověka možno postavit ke zdi, myšlenku však nelze zastřelit).

37 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 2. Poslouchám právě TV - nájemní vrazi, pašování drog, týrání zvířat, úplatky ve stranách, zabíjení draslíkem v nemocnicích, přepadávání starých bezmocných lidí školáky, dodávky narvané utečenci atd. ... ať žije demokracie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Člověk jako vesmírný pokus se nevydařil.
   Nyní se začínají na Zemi vyměňovat magnetické póly. Jako už několikrát. Doba ledová nás vyhodnotí.
   Za pár měsíců má přijít obrovská akciová světová krize. Ta nám to spočítá - peníze ztratí skoro celou hodnotu.
   Za pár let, pokud výše uvedené nenastane, nám zavaří imigranti.
   Dluhový dolar a s ním vývozně deficitní USA dříve či později klekne. Ani kecy o agresivním Rusku to nezachrání.
   Ale pivo teče, záchod splachuje...

   Našim potomkům to nezávidím.

   Smazat
 3. Když slavný Kocáb vypoklonkoval Rusáky z české kotliny prý mu ruský generál řekl něco v tom smyslu: "abyste nás nevolali zpátky..." Taky proč by to neříkal? Kdo není padlý na hlavu ví co s námi chtěli Němci udělat a jak nás slavní spojenci sladká Francie hrdý Albion, hodili Hitlerovi do chřtánu. Ty plány na likvidaci slovanů se nezměnily jenom to teď dělají mazaněji. To že nás Varšavská smlouva v roce 68 obsadila, znamenalo že ten marasmus který tady nyní máme přišel až o 21 roků později(jak symbolické). Říkám zaplať pámbu za to!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím...

   Smazat
  2. Vypatlaný, zhulený Kocáb nikoho nevypoklonkoval, stejně jako poslušné stádo nevybojovalo žádnou svobodu, trapným, přiblblým zvoněním svazkama klíčů. To si jenom namlouváme, nevím proč. Hop, hop, hop kdo neskáče není Čech.

   Smazat
  3. 21:10 - Skutečnost, že ti tahle prolhaná, proradná, bezohledná společnost, prosycená zlem a směřující k válce, konvenuje, to tě tedy, ve slušné společnosti rozhodně nectí, ani to, že jsi prolezlý a ovládaný nesporným zlem.

   Smazat
  4. Kvičíš tady ty, ty hloupý neznalý hňupe. Z toho se nevylžeš.
   21:10 - Skutečnost, že ti tahle prolhaná, proradná, bezohledná společnost, prosycená zlem a směřující k válce, konvenuje, to tě tedy, ve slušné společnosti rozhodně nectí, ani to, že jsi prolezlý a ovládaný nesporným zlem.

   Smazat
  5. 20:29

   Ale že chcete důchody a výplaty jako mají v těch "marasmus-zemích" kvičíte neustále, komunističtí neschopní frustráti.

   ========================
   Mazací cenzorský pičusi, víš, že na ty žvásty tady v diskusi a tím pádem i na tebe je paragraf 260? Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka? Jsi hodně za hranou.

   Smazat
  6. 21:47-já myslím,že Vás NR neobviní z par.260.Každý normální soud by Vám nařídil jen dohled psychiatra.Horší by bylo se dostat do spárů naštvaných lidí které zde trvale urážíte.

   Smazat
  7. Přečti si upozornění pro diskutující, paragrafe.

   Smazat
  8. Dutá hlava nemůže jejím duněním nikoho urazit. Možná jen dobrý vkus. Kazí diskuzi, to jo.

   Smazat
  9. 22:15

   Do spárů frustrovaných důchodců s pamprskama? Právě mě polil studený pot :-D

   Smazat
  10. 22:22-rudých důchodců se nebojíte oprávněně ale nadáváte i hnědým-a ti jsou mladí!

   Smazat
  11. Nechte ho soplana,k pemprskám se dopracuje k rudému důchodci také,pokud v nnejblžší době nedostane povolávací rozkaz.A tobě se Trolle zdají ty rudé důchody za těch 25 let vysoké?Že by dědeček a babička ti ujídali chlebíčka?

   Smazat
 4. Přála bych si paní Procházkovou jako presidentku do čela našeho státu ....v novém volebním období..!
  Màm jí ráda a věřím jí..
  jituš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jituš souhlasím s Vámi, jenom je mi líto, že jsem na to nepřišel sám. Těsně po sametovém pšouku mi strýc vysvětlil jak to vlastně s těmi disidenty je. Že v populaci je určité procento lidí které chce být v čele a když se ke korytům nedostanou, tak jdou do disentu. Sám znám několik takových prospěchářů kteří poté co je odmítli vzít do KSČ se stali největšími komunistobijci. No a po pšouku se slavní disidenti usalašili u koryt a na vše co kdysi propagovali rádi zapomněli. Jenom málo z nich nešlo jen o vlastní prospěch a jedním z nich je paní Procházková a je vidět, že ji jde o to o co ji šlo tenkrát a když se to nyní dělá špatně tak to bez bázně a hany řekně. A to je charakter. Alespoň já to tak vidím a velmi si jí vážím.

   Smazat
  2. Geny prostě nezapře. Doporučuji četbu knih od jejího otce, Jana Procházky. Dobrý člověk, velmi dobrý spisovatel. Nebudete litovat.

   Smazat
  3. 21:28Ó jaké zlo v sobě nosíš.Zbav se ho i toho zla co ti našeptává.přemýšlej a věř,že se ti uleví a pojmeš jiného myšlení

   Smazat
 5. Ano.Měli bychom mít kolektivní svědomí v dnešní době např. za chování pražských představitelů,jak se zachovali k památce hrdiny a čestného člověka Františka Kriegla. Styděla jsem se,když jsem četla,že nějaká ubohá, mladá starostka,myslím na Praze 5, řešila jeho členstvím v KSČ. 20.8 1968 kolem 23.hod.v úterý se mi zhrotil svět. Nikdo nechtěl věřit tomu,co se stalo. Po vystřízlivění jsme uvěřili.V r. 1969 jsme museli podepisovat na kádrovém odd.zda souhlasíme se vstupem vojsk VS nebo ne! A tady je rozdíl mezi obyčejnými lidmi a rádoby dnešními celebritami.Bez mrknutí oka jsme zaškrtávali NE a je pravdou, že se nikomu nic nestalo. Zato tehdejší zpěváci,herci se mohli přetrhat,budovali si za režimu kariéru a dnes po 25.letech se nestydí již ve věku,kdy by mohli pochopit,že by mohli přestat lhát sami sobě,se pletou do politiky,zviditelňují se ,ale hlavně ztrapňují.Bylo hodně hrdinů mezi námi o kterých se nikdo nedozví.A dnes cítím kolektivní vinu za laxní přistup k dnešnímu žití,za to, že NATO a armáda USA rozmisťuje všude svoje vojenské základny.Že rozpoutává války tam, kde si nemůže podmanit národ .Začali na Středním Východě a skončí kde? Kdo by mohl zapomenout na Jugoslávii? Tak, jak jsme neměli rádi SSSR po 68.roce, tak začínáme nenávidět agresory západu a cítíme,že se začíná uzavírat kruh s kterým my lidé ať budeme dělat cokoli,nic nezmůžeme! Přisluhovači těchto prozápadních reřimů se jednoho dne budou divit.Ale ti asi svědomí,natož nějakou vinu nikdy nepřipustí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě přidej 20:29 !
   Taky jsme neměli rádi Hitlera.
   Zdá se že našemu jinak podesranému národu roztahovační padouši nesedějí.

   Váš Jířa

   Smazat
  2. Jen pro pořádek : Ta "nějaká ubohá, mladá starostka,myslím na Praze 5, řešila jeho členstvím v KSČ" je starostkou Prahy 2 a jmenuje se Černochová (ODS). Je také ve výboru pro obranu PSP ČR. Vše stihne ....

   Smazat
  3. Děkuji,nebyla jsem si jistá,kdybych byla z Prahy,tak se mi vryje do podvědomí.Ovšm to je ta ubohá,milující uprchlický geng,milující vše,co jí makukaů Fiala.I díky ní půjde ODS do propadliště dějin.Na Praze2 bych navrhovala audit a to velice rychle.Proslýchá se,ž tam jsou velké čachry s bytovým fondem a zakázkami.Díky 22:25

   Smazat
 6. Asi tak, Lenko,
  líbilo by se nám, kdyby dnešní marasmus nastoupil již dejme tomu před 20 lety?A my přišli o krásné bezstarostné, existenčně zajištěné mládí? V odložených manifestačních volbách, jsem na rozdíl od 99,96% voličů, odevzdaným platným hlasem (volebním lístkem) souhlas s okupací nepotvrdil. Teprve dnes vidím, kam, k jakým koncům (viz Ukrajina) vedou diverzní vlivy "svobody" západní demokracie, při trochu povolené uzdě. K majdanům, k církevním a jiným restitucím a podobně, prostě, dokud nebude po jejich. Více pokrytectví, více lhaní, rozkrádání, parazitování. Tunelování, bezdomovectví. Nedělejme si iluze o možnostech jara 68.

  OdpovědětSmazat
 7. Až přestaneme přijímat blábol o neexistenci kolektivní viny, můžeme se kolektivně vydat na cestu ke kolektivní svobodě a její realizaci, tzn. skutečné demokracii. Neboť skutečná demokracie není ničím jiným spontánním kolektivismem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skutečná demokracie je absurdní blábol už jen tím slovem demokracie.

   Smazat
 8. Hmm..IQ má paní Lenka z rodiny,styl psaní po býv.manželovi.Stáhne-li Zeman v její prospěch případnou prezidentskou kandidaturu,rád ho poslechnu.

  OdpovědětSmazat
 9. Nic ve zlém, ale je mi špatně z neustálého jitření ran, kdy nás v roce 68 přepadla cizí vojska jak to zle neseme i po těch letech! Připadá mi to asi takhle:,, Když jsem byl malý chlapec obstoupili mě z ničeho nic kluci ze sousedství a vrhli se na mě a pěkně zvalchovali ! Já jsem byl tak mírumilovný, že jsem se ničím neprovinil a tohle byl můj první kontakt s útlakem a proto i když dnes jsem asi silný , mám z toho ještě nyní frustrován!" Kecy! Jen hloupé kecy,které mají za úkol jediné a to omlouvat svoji vlastní slabost! Správné by bylo asi říci, že to nebylo poprvé co jsem utrpěl křivdu,ale život jde dál, vzal jsem si poučení a jako stát víme, že jsme utrpěli daleko větší křivdy ať už v roce 1620 nebo 1938 kdy jsme byli zrazeni našimi spojenci ! V roce 1968 jsme mohli být napadeni pouze díky tomu, že západní Evropa tiše souhlasila s intervencí,tak přestaňme se litovat a hledejme objektivní pravdu a ne pouze tu část která se nám hodí, vezměme si ponaučení proč se tak stalo a jak chyby neopakovat a ne skučet a kňučet jak slepé štěně! Díky tomu jsem měl alespoň 20 let na to abych nevěděl co je to za výraz demokracie západního typu z níž se rodí bída ,bezdomovec, úřad práce, monitorování občanů, bankovní úvěry s lichvářskými úroky či zbrojařský či farmaceutický lobbing . Je mi z tohoto marasmu blivno! Komunistický klientelismus jsem neměl rád, ale to co vidím okolo sebe je stokrát horší, jak si může uhelnou pánev koupit jeden člověk vždyť je to nerostné bohatství naší republiky a má mít z něj prospěch každý občan a ne jen jeden , jak si může vodu nárokovat firma z Francie, kdo zprivatizuje vzduch? Kde to skončí...?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:50-dost Vám rozumím,tochu jizlivě jsen dnes někde v reakci na trolla uvedl asi toto:Škoda okupace v 68.,kapitalismus jsme mohli poznat dříve a dříve ho vyprovodit!Příští generace zamete se šmejdy nebo šmejdi sami se sebou-lidstvem.

   Smazat
  2. Disidente Povolný:-D
   kdybyste nepodvedli národ a nechopili jste se moci v roce 48 tak jsme se mohli dnes mít jako Rakušani. Vlastně nejenomm dnes, ale celou dobu. S jejich platy, důchody a jinými vymoženostmi. Také bychom si ušetřili ty popravené, zastřelené na hranicích, sebevraždy na ZVS, zavřené do lágrů.
   Váš problém je, že nechápete, že kapitalismus spolu s demokracií chce vyprovodit tak jako vy jen zcela marginální skupina přihlouplých obyvatel. Tak ale věřit tomu klidně můžete.

   Smazat
  3. 23:26-ale Vy se tak jistě máte,jenže jste běželi moc rychle.Až vás peloton dostihne to bude mazec a uvidí se kdo je ta marginální skupina.Dost budu mít dilema,proč vás bránit .

   Smazat
  4. 23:26Snad máte v něčem pravdu.Byla to volba těžká,bylo po válce a lidé se snažili začít žít v klidu .Bez války a strachu z ní.K Německu by se přiklonil v té době jenom blázen.Proto asi to plné Staroměstské.Jací lidé se dostáli k moci je dílo propagandy!Jako v r.1989.Jaká podoba,ale jiné póly.Dnes vás nikdo za politcký názor ,jako obyčejného občana nezastřeli,ale podvodníci,mafiáni,zloději různého kalibru se střílí navzájem.Dnes nemusíte plnit pětiletky v továrnách,které patřily dělníkům a jejich práce zajišovala soběstačnost a vývoz,dnes už tyto vymoženosti neexistují a pokud ano,tak nejsou v rukou dělníků,ale cizích korporací.Dříve práce byla zakotvena v Ústavě,takže všichni museli pracovat,dnes jsou statisíce lidí. bez práce a tisíce lidí pod mostem Sebevraždy byly konány v arestech,teď odchází tímto způsobem ze života stovky a stovky zoufalých lidí produktovního věku a důchodci,místo aby si užívali radosti podzimu,dobrovolně volí smrt!A tak bychom mohli pokračovat a věřte,že i já optimista jsem v 89.tém nedohlédl.A až vás pane ten běh vaší svobody doběhne otočte se a podívejte se kolem sebe a pochvalte se.Ale pozor,všude číhá nebezpečí!

   Smazat
 10. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1040814499264001&set=p.1040814499264001&type=1

  OdpovědětSmazat
 11. S vyvěšováním ,,závadných'' stránek jako je tato jsem pro.Mladí šáhnou po všem co je vládou zakázané.Vlastně to bude docela dobrá reklama od vlády.

  OdpovědětSmazat
 12. "„Jak jsem o tom přemýšlel, tak pro ANO by dobrý tip byl ministr obrany Stropnický,“ řekl Právu Babiš na otázku, zda už hnutí vybírá kandidáta."
  - z článku na novinky.cz

  Je-li to myšleno panem Babišem jako vtip, tak je to "úsměvné". Myslí-li to vážně, mělo by to být pro všechny ostatní občany "varováním" ! L.S.

  OdpovědětSmazat
 13. Mladý muži (jinak to asi není) zdá se mi, že nečtete potřebné informace - právě dnes se píše, že čeští senioři, jsou v žebříčku asi šestí OD KONCE. Senioři USA šestí od začátku. Tak prosím o vyrovnání pozic. A k tématu paní Procházkové - ano, tenkrát to bylo pro naše duše bída, ale dne s ještě větší bída.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.