Reklama

neděle 2. srpna 2015

Jan Campbell: Cash a Crash


Jan Cambell
2.8.2015  Vaše věc
Ticho před bouří na Ukrajině, ticho před bouří v Řecku, ticho před bouří s migranty a další ticha nevěští, jako většinou všechna ticha, nic dobrého. Takový je život. V dalekém New Yorku se dnes, ve čtvrtek, z mně neznámých důvodů odhodlalo 30 významných ex – bankéřů kát za své hříchy zveřejněním přibližně 80 stránkové zprávy tzv. "Gruppe der 30" (G 30). Zprávu napsali velikáni bankovního světa, jejichž stíny doléhají na každého z nás i po jejich odchodu do zátiší. Jména autorů, Jean-Claude Trichet (EZB), Paul Volcker (Fed), Jacob Frenkel (Bank of Israel), William Rhodes (Citigroup), David Walker (Barclays) a v neposlední řadě i Gerd Häusler (Bayern-LB), abych jmenoval některé, mluví sami za sebe. Zpráva a analýza je veřejně dostupná, proto jí nebudu věnovat tolik času, kolik ho je potřeba na popsání obsahu.

Kání bankovních velikánů formou analýzy příčin krize, která ale ještě nepřišla, protože krize je okamžik rozhodnutí, ať již soudu občanského, nebo lékařského, nebo Posledního soudu, a kání formou doporučení je zajímavé. Pan Trichet & Co si vzpomněli na "Whistleblower", dobré donašeče, kterých je již dnes i v české kotlině víc než dost. Ti mají mít garanci, že se jim nic nestane, když vynesou pravdu na povrch. Kdo jim má dávat garanci, zpráva samozřejmě neříká. Kromě toho mají velké banky mít povinnost nechat pravidelně kontrolovat 200 až 400 top manažerů ze znalosti zásadních standardů a pravidel konání banky. Již to stojí k zamyšlení. K tomu se má přiřadit zprostředkování a vzdělávání v etických otázkách a rotace na pozicích.

Nedodržování standardů a pravidel má být trestně stíháno. Kým a za jakých podmínek, zpráva neříká. Kdo se bude snažit pravidla bankovní hry zlepšit, má být „oslavován.“ A samozřejmě mají mít dozorčí orgány více žen. Jakého typu žen, se ve zprávě nepíše. Bankovní velikáni přiznali, že není možné „regulovat kulturu.“ Proto nelze vytvořit pro všechny banky stejná pravidla. I to je zajímavé. A tady jsem dorazil na velký kamen úrazu. Na něm velikáni napsali, že „znovuzískat důvěru trvá léta, za to stačí moment, jí zničit.“

Pravdu mají bankovní velikáni. To nelze popřít. Jak ale znovuzískat důvěru k bankám, když se v tichu před bankovní bouří, bankéři stále častěji poohlížejí za našimi úsporami. Častější poohlédnutí v tomto směru vedlo doposud vždy ke zvýšení daně z majetku. Poohlédnutí jedním směrem následuje vždy poohlédnutí opačným směrem. A tam je vidět tzv. Bail – in – Instrument. Ten je zakotven téměř v každém evropském zákonodárství. A znamená lidově řečeno povinnost věřitelů se podílet na sanaci (komerční) banky v případě bankrotu.

Ti, kteří mají jmění v akciích a podobných formách, na příklad strukturovaných produktech nebo Exchange-Traded Funds (ETF), by měli vědět, že existuje tzv. proti-riziko. To neznamená nic jiného než vědět, s kým máte čest dělat obchod, a kdo je ten, u kterého máte své konto. Studii kolapsu Lehman Brothers z roku 2008 by měli „bohatí“ věnovat alespoň tolik času, kolik věnují svému tělu ve fitness klubu.

Ti, kdo na akcie a podobné nemají, stejně jako já, nemůže proto škodit držet „své malé“ alespoň částečně mimo banky. Privátní organizace nespojené přímo s bankami, nebo svobodné celní sklady mohou posloužit. Hotovost totiž byla, je a ještě na dlouho zůstane králem. To platí především v bouřkových a bouřlivých dobách. Kromě toho je dobré nezapomenout, že ani t.č. levné zlato během příští bouře a dešti, nezrezaví. Nízká cena zlata neříká totiž vůbec nic o konci pochodu ke krizovému momentu.

Kdybych měl dost „svých malých“ a nevěděl, jakou tíhu představuje nemovitost, vložil bych je do švýcarského betonu a cihel. Švýcarsko, nehledě na ztrátu bankovního tajemství je pořád ještě objektivně nejkvalitnější zemí v Evropě pro investici do betonu a cihel. To i proto, že švýcarská přímá demokracie nemůže udělat krizový zákon přes noc, z pátku na sobotu, aby v pondělí nový zákon platil. O mnohem kvalitnějším důchodovém zabezpečení, než která znám na vlastní kůži, a tím i kvalitě penzijních institucí, již nemluvě.

Žádný ze scénářů, na kterých pracuji, mi zatím nedovoluje šířit optimismus. Dlouhodobý stav s nízkými úroky, oddlužování nebo trvalé pře-financování států a bank levnými penězi Evropské centrální banky, ale ani hospodářská konjuktura na bázi uměle, nebo násilně vyvolaných inovací, nebo existence evropské transfer-unie se dnes nedají vyloučit. Proto jsem se na začátku příspěvku zmínil o tichu před bouří v Řecku. Hlasy požadující zvýšení daní v SRN, aby bylo možno financovat záchranu Řecka, totiž napovídají věc znajícím, že řeč již není o úvěru Řecku, ale o nenávratném finančním transferu. 22 miliardový podíl SRN by se tak měl financovat solidárním příplatkem ve výši 8 procent. Toto nemohou dnešní lídři – spasitelé přiznat. I proto, že finanční transfer zakazuje Maastrichšká smlouva.

Proto je dobré mít cash, dříve než přijde crash. Crash, neboli krach neznamená vůbec hyperinflaci, nebo ztrátu, či zmizení peněz. Penězi musíme nazývat to, co je bankami emitováno: mince a papírové bankovky. Těch je dohromady, a v poměru k bankovnímu účtovému objemu jenom asi 10 procent. Peníze v bance, znamenají jenom a pouze slib banky je vrátit. Proto se banky v hodině pravdy, tj. krize a krachu, stávají platebně neschopné. Nemohou totiž splnit svůj slib a vrátit peníze.

V okamžiku krachu stojí proti existující nabídce zboží, malé množství peněz v hotovosti. V době krachu bankovní slib neplatí. Proto není možné si za bankovní slib koupit ani sirky. Proto nemůže dojít ani k hyperinflaci, nebo ztrátě peněz. Naopak: dojde k deflaci.

Deflace je však pro jedince daleko více nebezpečná než inflace. Jak jsem již naznačil, nikdo se nedostane ke „svým malým.“ Kromě toho se dluh stává dražším. Více firem se octne v bankrotu, nezaměstnanost roste. V takové situaci nepomůže mnohým ani zlato. To proto, že cena všeho věcného majetku padá. Proto je cash králem. Proto nenacházím v dějinách financí příklad inflace po finančním krachu. Proto mají dlužníci strach z deflace.

Současný boom akciového indexu, včetně německého DAX, je velice podobný crash situaci roku 2000 a 2007. Pořád zvyšující index vytváří pořád méně a méně firem. Jinými slovy: Během toho, co cena velice málo akcií stoupá, dole na zemi je bída. Na příkladu Nasdaq je vidět, že hodnota všech přibližně 3.000 technologických firem USA, podle analýzy Jones Trading, stoupla od začátku roku o 664 miliard USD. Více než polovinu tohoto růstu vytvořilo pouze šest akcií: Amazon, Google, Apple, Facebook, Netflix a Pharma- Biotechnologický koncern Gilead Science. Jinými slovy: 2 promile všech firem představují 50 a více procent růstu. Pro zajímavost uvádím, že burzovní hodnota společnosti Amazon se zvýšila od ledna tohoto roku do července tohoto roku ze 104 miliard na 250 miliard USD. Asi také proto, požaduje Amazon oddělené koridory pro své drony.

Komu tato fakta nestačí, a má pevné nervy a netrpí závratěmi, ať se podívá na S&P 500. Tady se zhodnotily, tj. prodražily papíry Amazon, Google, Apple, Facebook, Gilead a Disney o celkem 199 miliard USD, což je více, než celkový S&P 500. Jinými slovy a krátce: 494 ostatních firem musely být v průměru ve ztrátě. Co ještě znamenají tato fakta?

Uvedu jenom několik možností.

Za prvé: Burzovní hodnota neodpovídá reálné hodnotě. Proto se nabízí vysvětlení spojené s přebytkem financí, hledajících své místo. Přebytek financí tvoří v USA ultra volná politika FED, v Evropě kopírující ECB.

Za druhé: Burzovní obchodníci rozhodují podle očekávání, oproti účetním, kteří pracují s čísly a po té rozhodují. Přičemž současný platný a aplikovaný účetnický systém dovoluje tak zvané „kreativní“ účetnictví a obsahuje parametry, které se odlišují od burzovního hodnocení. Na příklad EBITDA (indikátor současného operativního zisku, ignorující pracovní kapitál) není akceptovatelným parametrem pro US GAAP, ale je požadovaným parametrem US Security Exchange.

Proč? Odpověď je jednoduchá.

EBITDA není finanční metrika, a její pozitivní hodnota nedává žádnou garanci, že společnost má cash. EBITDA totiž ignoruje pracovní kapitál. Takových příkladů je mnohem více. Všechny mají společné jejich spekulativní a neharmonický charakter. O reálném a možném, spekulaci a podvod vylučujícímu, a na evropských univerzitách nevyučovanému řešení formou multidimenzionálního účetnictví, budu referovat v knize Souhlasu netřeba.

Pro tento příspěvek stačí připomenout:


a) Cash, hotovost dovoluje lépe kontrolovat osobní konzumní přání.

b) Cash, hotovost brání lépe před podvodem, než současné banky.

c) Cash, hotovost brání lépe před rizikem komerčních bank, nehledě na zákony o ochraně vkladů.

d) Cash, hotovost brání lépe před excesivní finanční politikou vlád států, především těch s omezenou suverenitou.

e) Cash, hotovost brání lépe privátní sféru.

f) Cash, hotovost, je výraznou svobodou, a garancí proti nepředvídaným situacím v životě. A těch neustále přibývá.

Pro efektivnější ovládnutí zklamaných a klamaných mas, finančně ne vždy dostatečně gramotných voličů, je pro od nich oddělenou moc omezování (a v konečném řešení zákaz) hotovostních plateb jedním z prostředků k odstranění hotovosti jako takové, udržení moci a plné kontroly nad svými voliči. A tím i k oddálení crash, krachu, ze kterého má i moc strach.


12 komentářů :

 1. To je jasné,jakákoliv hotovost je určitou zárukou ke směně,kdyby ale došlo ke krachu dolaru,tak ztrácí hodnotu,měny ostatních států.O tom Švýcarsku je to také jasné a provozováno hodně dlouho,stačí se podívat i teď,jak zaznamenávají Švýcarské banky,přímo útok na nákup Švýcarských franků.
  Co si pamatuji o naši měně peněz z roku 1953,tak bylo řečeno,že občané drží příliš mnoho peněz doma a banky nemají na půjčování a tím i stát na volné peníze.V posledních letech,je to spíš obráceně,banky mají až příliš mnoho peněz,kolikrát investují do špatných projektů a musí odepisovat ztráty,takže proto přicházejí ty různé bubliny.Už to bylo popisováno,že to spojení bankéřů a politiků,nepřinese nic dobrého.Politici se snaží bankám dodat různě peníze od občanů,formou různých fondů,stavebko,spoření a i tak se potom stát dostává k penězům formou státních dluhopisů.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
 2. Definícia daní.
  Daň sú peniaze, ktoré platí stredná vrstva, aby chudobný nezabili bohatých. No a stredná vrstva už v podstate neexistuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. daně platí dnes snad všichni, ne? to si pletete období před vfr

   Smazat
  2. daně ano, ale je rozdíl platit daň z poctivé práce a daň ze sociálních dávek. ten kdo tvoří hodnoty chce aby se daně vydávaly na užitečné věci. politici a romové žijí z práce střední třídy. ti jen čekají na peníze z výrobní svéry a služeb.

   Smazat
  3. Zapoměl jste na "optimalizaci" u bohatých a na daňové ráje. Děda.

   Smazat
 3. Tak u nás v ČR konkretně daně všichni neplatí -jen řadoví pracující v tzv. závislé činnosti, protože jsou jim nekompromisně strhávány ze mzdy. Stovky OSVČ, dalších podnikatelů, a hlavně ti nejvlivnější a nejbohatší - daně neplatí. Raději si místo toho platějí účetní intrikány, kteří jim radí, jak se placení daní vyhnout. Raději si kupují hotely kde nikdo nebydlí, hospody kam nikdo nechodí, zakládají reklamní agentury pro členy svých rodin, a další kanceláře, kde všude, ať v prázdných hotelech, hospodách, agenturách a kancelářích kde se nic nedělá, zaměstnávají děti,příbuzné a známé. Těm dávají dobré platy, které odpočítávají ze zisku, tam si vytvářejí umělé ztráty, které odpočítávají ze zisku, a přes toto přeperou své zisky - k placení daně zbývá nula. Všichni úspěšní podnikatelé v ČR jsou bývalí straničtí šmejdi nebo naopak veksláci, kteří nechali v roce 1989 vytvořit ze svých stranických kolegů vládní sebranku právě pro potencionální protekci a výhody, a za to právě jim byly přistrčeny bývalé státní podniky a další podnikatelské aktivity. Proto jsou to všichni unisono ti největší šmejdi, kteří v této společnosti vládnou,úřadují, podnikají a prosperují. Už jste někdy viděl, aby šmejd platil dobrovolně něco jinému šmejdovi, o kterém víte, že to rozkrade a pro věci veřejné nezbude zase nic? Věci veřejné se dnes vydržují a ošetřují výhradně z dotací a i ty se snažili šmejdi rozkrádat, v současné době to jde hůř. Daně platí - jen poctiví drobní podnikatelé a OSVČ, kteří si nemohou dovolit investovat do pořízení hotelu nebo bordelu a dalších aktivit, a jak už píši - jen řadoví, pracující občané. Pokud jde o druhotné zdanění, tj. DPH a spotřební daň, tj.daň za nakoupeného žrádla a věcí denní spotřeby, se vládnoucí smečka, paraziti a nadlidi neštítí vytahat ani ze sedmdesátiletých a starších stařečků,hlavně aby oni měli setrvale přežrané pupky, trojité brady, napatlaný pozlátkový luxus a mohli se tak cítit jako mocní nadlidé - ve skutečnosti jsou nemocní.Jak může vypadat národ, jemuž vládnou potomci stranických aparátčíků, a nemocní psychopati?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cesky narod by mel mit ve vedeni statu takove lidi, kteri nam mohou byt vsem vzorem. Zatim nam jsou vzorem nejhorsi, kteri jiz kradli od roku 1945 - nejprve majetek Nemcu,ktery patril statu,pote majetek zivnostniku, rolniku az jsme se dostali po roce 1968do situace, kdy tato banda propagovala heslo- kdo nekrade, okrada rodinu.
   Toto heslo nevytvorili obyceni lide ale funkcionari KSC a tady je prave cela ta tragedie. Tato banda naucila narod, ze ten, kdo krade je chytry a to je ta nejvetsi tragedie ceskeho naroda.
   Poctivy obcan byl a je pokladan za blbce, zlodej za schopneho.Jak rekl jeden Polak - cesky narod zgine-

   Smazat
 4. Jestlize komuniste meli ruzne ustavy na propagandu, tak USA ma milion zamestnancu, kteri pripravuji propagandu protiruskou a kapitalustickou.
  Tech ruznych universit, kde prednasi o zlocinech Ruska a kde jsou tito profesori bohate placeni je nespocetne.Nedivme se pak, ze prumerny American dostava jen jednostranne informace a ze nevi ani kde lezi
  Cesko a tim mene zeme arabske a africke.
  Pres tyto zjevne lumparny nam vnucuji americky zpusob zivota a
  pomlouvaji ruskou mentalitu. Ta je samozrejme jina ale je nam blizsi
  rozument obycejnemu ruskemu obcanu nez omezenemu nazoru Americanu. To, ze Rusove jsou chudsi i my nez USA neni v jejich pilnosti a chytrosti ale v tom, ze jejich zeme nikdy neutrpela takove skody ve dvou valkach ale na nich vydelala.

  OdpovědětSmazat
 5. Ano, jediná možnost je co nejvíce finančních prostředků držet hotově.
  Volič-Vilč

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... a trvat na zachování hotovostních plateb

   Smazat
  2. Jo, v 56. se taky vyplatilo mít hotovost. V pondělí nikdo nikde nic nekoupil, nebyla platná měna. Kurz pro přepočet 5:1 do 2000 a 500:1 pro zbytek. Good luck!

   Smazat
 6. Ano - hledame zlodeje jinde nez jsou. Zadny dnesni milionar nezacal od piky- vzdy neco levne ziskal a osidil tak stat.
  Cela nase vlada od roku 1989 s Havlem sestavala take ze zlodeju
  a dnes maji vetsinou svuj majetek ulity v zahranici - nakoupili tam vily,
  maji tam sva konta a dane nam neplati, nebot to napsali na jine jmeno
  a nebyt tech daru z EU tak jsme jeste dnes na urovni roku 1989
  Az ta pomoc skonci, nebot nejvetsi place do evropskych fondu je Nemecko a tam jiz to jde z kopce. Nemci ale musi drzet hubu, nebot Nemecko je kolonii USA a Izraele.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.