Reklama

pátek 21. srpna 2015

Kde je nyní nějaké to Rumunsko?!

- vlkp -
21. 8. 2015 Kosa zostra čili

Když jsem s Kosou začínal, tvrdil jsem, že mne velmi baví psát sloupky k historickým událostem. Dneska mám husí kůži, jakmile nějaké takové historické datum udeří. Ono psát potřetí, po čtvrté něco k téže události, aby to bylo jiné a ještě pořád mělo nějaký smysl, opravdu není žádná hračka. Natož potěšení. Jenže je zřejmé, že nechat projít datum 21.08. jen tak, bez poznámky – nelze.


Myslel jsem si, že to zvládnu „fintou“, kterou mám od jisté doby v záloze, když u „povinného“ článku nevím kudy kam – totiž, že požádám někoho z kosířských autorů, aby to datum laskavě vzal za mne a zpracoval ho svým ohledem. Zejména Xaverovi Kosa, v tomto ohledu, nyní vděčí za hodně čtivých článků…. Proto i tentokrát šla komusi, někomu jinému než Xaverovi nebo Vidlákovi. do mailové schránky žádost o pomoc. Bohužel, z technických důvodů nebyla vyslyšena. Škoda.

Jenže pak mne cosi napadlo – jak, že nově ten Srpen 68 pojmu. A rovnou originálně a budu mít vyhráno. Zkrátka porovnám bratrskou pomoc z roku 1968 s pomocí Řecku v roce 2015. A tehdejší i současnou doktrinu teorie omezené suverenity. Měl jsem pocit objevitele Ameriky. Nebo aspoň penicilinu….

Ale ne dlouho. Už další den jsem narazil na úvahu Marka Řezanky nad tímhle tématem se stejným viděním, jaké jsem chystal pro vás a během týdne s tímtéž dokonce přišli i /někteří/ sociální demokraté… Zkrátka, abych měl trochu originální článek, byl by musel vyjít nikoli 21.08. 2015, ale nejpozději 11. srpna…

Takže je mi líto, ale budete se dneska muset , alespoň někteří z vás, spokojit s ohřívanou kaší. Protože tohle téma prostě stojí za pojednání.

Zažil jsem Srpen na vlastní kůži a to v ve věku, kdy už jsem měl právo volit. A dodnes v sobě nesu ten pocit bezmoci, vzteku, ponížení a smrtelné urážky a do posledního dne nepřestanu nenávidět Brežněva a ostatní soudruhy, co nám tehdy poskytli „bratrskou pomoc“. O kterou je nikdo nežádal a nikdo nestál. Která vlastně rozhodla o tom, že jejich režim, při první příležitosti později musel zemřít.

A do stejného dne budu pohrdat všemi těmi Biľaky, Indry, Hoffmany, Švestky, Kapky, Šalgoviči, atd. kteří sepisovali zvací dopisy. Nemluvě o Gustávu Husákovi a jeho kamarile, která tady z toho následně, při normalizaci, udělala jeden velký, šedivý úhor. Kde se na nějakých 20 let rozprostřelo v podstatě mrtvolné ticho. Netuším,co dostalo v Listopadu 89 na ulici vás, ale u mne to byla právě vzpomínka na Srpen a potřeba jim to ponížení, aroganci, bezmoc a nehnutí nekrofilní klid vrátit!!! S tím, že tentokrát už to tady bude jinak. Že si budeme rozhodovat sami a lépe. Bez cizího protektorství.

Jak se to podařilo, všichni víme. Tam, kde jsme si mohli rozhodovat sami, to dopadlo, jak to dopadlo. Ne prosím, neukazujme na jiné. Jakkoli ty elity, kterým jsme dali naši důvěru s ní naložili prazvláštním způsobem. Přesto – neukazujme na ně, či především na ně. Podívejme se každý z nás zítra ráno do zrcadla. Nebo třeba hned. Tak objevíme toho, kdo, dle mého mínění, nese větší díl viny. Jsem to já, kdo se nechal ukecat, zmanipulovat, z pohodlnosti dovolil, aby nezabránil támhle tomu, či kdysi podpořil tohle… Je mi líto, ale opravdu si myslím, že si za hodně toho špatného kolem sebe, co jsme mohli a měli ovlivnit po převratu, můžeme jen my sami.

Ale tohle je správně – pokud někdo udělá chybu, je život o tom, že za ni zaplatí. I když mnohokrát daleko víc než by měl. To je ale úplně jiná kapitola, kterou nebudu dnes otevírat. Prostě po Listopadu jsme dopustili, co jsme dopustili a je nám za to všemi těmi Bakaly, Kellnery, Křetínskými, Komárky, Babiši, Kalousky, Klausy, Zemany a podobnými vystaven a dennodenně znovu vystavován účet. A bude tak dlouho, dokud jim to budeme trpět.

Tady je to denní placení, z mého hlediska, spravedlivé. Ovce se nemohou zlobit na ovčáka, že je holí, když se nechají.

Jenže nejpozději po vyústění řecké krize při Tsyprasově bruselské kapitulaci je zřejmé /klíčové slovo je NEJPOZDĚJI/, že Srpen 68 neskončil! Stejně jako teorie omezené suverenity!!! Má jen jinou podobu. Ta humpolácká, brežněvovská je passé. Dělá se to elegantně, neteče při tom krev, nepadne ani jeden výstřel, vojáci ani neopustí kasárna, natož, aby nějaké cizí jednotky vtrhly do spojenecké země a vynucovaly si tam smlouvu o dočasném pobytu a vojenské základny.

Ale jak je ta nová verze omezené suverenity 20.15 proti předchozímu vydání 19.68 elegantnější a naprosto nekrvavá o to je brutálnější ekonomicky a daleko trvalejší ve svých důsledcích!!!

Posrpnové Československo byl sice sovětský protektorát, závislý na Moskvě a neměl žádný zahraničně politický manévrovací prostor a vnitřní poměry v podstatě zkameněly, nicméně do vnitřních technikálií řízení státu Moskva nemluvila. Neurčovala, kolik smí být státních zaměstnanců, kdy se má odcházet do důchodu, jaké mají být daně, v jakém režimu má být finanční systém a každá jednotlivá banka, jak se má spravovat nějaké území, nikdo nás tehdy nenutil, abychom vydali státní majetek do nějakého fondu, odkud bude postupně rozprodán, aniž bychom z toho viděli jedinou korunu!

Jistě může přijít námitka, že i Rusové si tady z československé ekonomiky uměli vzít za půl darma, co právě potřebovali. Nepochybně. Na druhou stranu – dokázali oplátkou za to dlouhodobě dodávat strategické suroviny za ceny, které ani náhodou nedosahovaly niveau těch světových. Což byla velmi podstatná kompenzace. A pokud by někdo chtěl dál v tomto směru cokoli namítat, dovolím si ho odkázat na to, že bylo možno, po převratu, přijmout a naplnit čtyři zákony, kterými se majetek státu v gigantickém rozměru přesunul z jeho držení do soukromého. A to většinově, bez jakékoli, či s minimální náhradou pro státní pokladnu:

1 - zákon o restitucích

2 - zákon o malé privatizaci

3 - zákon o velké o privatizaci

4 - zákon o církevních restitucích

Tohle všechno bylo po skončení platnosti březněvovské verze omezené suverenity u nás možné, proveditelné a financovatelné! A ani jeden z nástupnických států bývalého Československa pořád ještě /mnohdy kupodivu/ není hospodářsky na kolenou.

Srovnejme tento stav s tím, co se stalo v Řecku. Řecko řídí nyní fakticky jacísi pánové s kravatou, zastupující nikým nevolenou tzv. Trojku. Ta rozhoduje o nejintimnějších záležitostech řízení státu – daně, rozpočet, časové horizonty výdajů, sociální, zdravotní a vzdělávací politiku a tisíce a tisíce jiných záležitostí. A nic na tom nezmění žádné budoucí volby. Tedy změnit mohou. Ale jen v případě, že se Řekové dobrovolně rozhodnou pro tvrdý bankrot bez jakýchkoli podmínek. Pak by moc kravaťáků skončila okamžitě. Kde nic není, ani Trojka ani kravaťák nebere! Jenže i kdyby se tak stalo, nezbude už Řecku, až se by se pokoušelo vstát z trosek a popela onoho státního bankrotu vůbec nic. Bude to klasický snědený krám. Původně Řeky, v konečné fázi těmi novými poskytovateli bratrské pomoci! Devastace prostřednictvím tzv.“záchranných půjček“ je tedy nesrovnatelně větší než devastace pomocí tanků a masy vojáků. Kdo by si to byl kdy pomyslel…

Děsivé zjištění!

Pro Čechy a Slováky o to horší, že jsme si v tom Listopadu říkali a byli pevně přesvědčeni, že nikdy nic podobného, co nás potkalo v 68 už neuvidíme a nezažijeme. A nyní jsme dostali názornou lekci /a o to přece paní Merkel asi šlo především, ne?/, že tanky se sice už nenosí, ale rozhodně se to dá provést daleko rychleji, účinněji a brutálněji bez nich. Jen morbidně ironickou tečkou toho všeho je, že verzi omezené suverenity 20.15 zařídila občanka bývalé NDR!!! Vlastně možná právě proto. V roce 1968 v době Srpna jí sice bylo jen 14, ale Wikipedie ohledně jejího životopisu uvádí také toto:

….. byla členkou krajského vedení FDJ a stala se sekretářkou této organizace pro agitaci a propagandu v Akademii věd NDR….

viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkelov%C3%A1

Takže lze důvodně předpokládat, že když byl někdo tajemníkem komunistické mládežnické organizace v instituci typu Akademie věd NDR, musel mít zcela jasný kladný postoj k poskytnutí bratrské pomoci ohroženému Československu ….. Takže její počínání ohledně Řecka má vlastně logický základ…

To srovnání Srpna 68 se současným Řeckem se prostě dokonale nabízí… Ačkoli jsme si mysleli, že už nikdy nic… Naše vlastní tragedie a procitnutí do reálného světa. Omezená suverenita je prostě stále in. A nejspíš napořád.

Nemohu tedy vyčítat Markovi Řezankovi a dalším, že je napadlo totéž, co mne a že mi neumožnili být dnes originální.

Neměli bychom na tuhle paralelu zapomínat, až zase dnes budou znít mainstreamové tamtamy, předvádějící ty tisíckrát už vysílané záběry ruských tanků, válcující v pražských ulicích barikády z tramvají nebo převracející autobus!

Nic z toho, co jsem dosud napsal, nemá za cíl, ani nějakou mikroskopickou částí, relativizovat zlovolné a zločinné chování Brežněva a jeho kliky a českých a slovenských přisluhovačů! Absolutně ne. Tohle nechci a neumím a nebudu umět a nikdy nebudu chtít. Ale děsí mne, že to zde máme znovu a v konečném důsledku v daleko horší podobě! V té, která nechá nějaký ten neodpovědně si dovolující národ zcela vyrabovaný. Jak když přiletí kobylky nebo přitrhnou Braniborští.

Ale v titulku je napsáno tohle:

Kde je nyní nějaké to Rumunsko???!!!

Inu, když už mi Markem Řezankou a dalšími byla upřena možnost prezentovat dnes originální paralelu i tak je třeba naplnit alespoň z části 1. a základní Šipošovo pravidlo pro každého komentátora, které zní takto:

1) umět přidat něco nového k tomu, co už se píše ve zpravodajství;

A já dodávám – nebo k tomu, co už o věci napsali jiní! A tím se dostáváme k tomu Rumunsku!

Když je řeč o Srpnu, vždy se říká, že nás přepadli Rusové /rozuměj Sovětský svaz/ a ostatní komunistické země. Ale my, pamětníci víme, že to není tak úplně pravda. Mezi těmi, co k nám poslali vojáky jedna tehdejší armáda chyběla - ta rumunská. Tehdejší rumunský diktátor Ceaucescu se prostě Brežněvovi a ostatním – vzepřel a řekl - NE! A ještě doplnil cosi o tom, že každý má právo jít svou cestou.

Kupodivu nebyl tehdy superdiktátorem z Říše zla ztrestán, natož sesazen či zadupán do země… Ačkoli jsem se tomu tehdy i později hodně podivoval. Výsledkem tohoto velmi samostatného a sebevědomého postoje Drákuly z Bukurešti byl obrovský aplaus tehdejšího svobodného světa! Byl dlouhá léta zván těmi nejdůležitějšími veličinami Západu, Rumunsko bylo doslova zaplaveno západními úvěry, atd. atd. Dočkal se, při návštěvě Británie i naprosto výjimečné pocty – společné triumfální jízdy Londýnem s královnou Alžbětou II. v jejím korunovačním kočáře za doprovodu gardy! Něco, co se jen naprosto minimálně stává například americkým prezidentům. Ostatní světoví papaláši si o takové poctě mohou nechat většinou jen zdát. O nějakém potentátovi z divokého východu, kterého možná před 14 dny setřásli ze stromu ani nemluvě…..

Byla to dokonalá show, jakou ani v Británii od té doby mockrát nezažili! Ostatně – sami se můžete přesvědčit – viz

https://www.youtube.com/watch?v=6vBp0xB1-EQ

Zkrátka, řečeno současným newspeakem – komunistický diktátor tehdy měl koule! Nedal se naprosto zlomit daleko větší vahou a ta si následně netroufla ho zničit. Svobodný svět tleskal!!!

To, co se stalo Řecku je tragedie. Po všech stránkách. S důsledky horšími než měla ruská invaze v 68 u nás. Protože ty jsou, v případě ekonomického dožebračení Řecka, přes vynucený rozprodej jeho majetku, naprosto neopravitelné.

Nicméně, pro mne je daleko větším malérem to, že nikde na obzoru nevidím žádné současné Rumunsko. Které si troufne říci svůj samostatný a menšinový názor a podle něj jednat! Je to proto, že nám schází diktátor? Nebo je to proto, že současní politikáři nemají ty koule? Nebo, že by to dneska tomu příliš samostatnému neprošlo? Nebo.. nebo ..nebo?

Ono je to vlastně jedno. Snad nejhrozivější poučení ze Srpna 68 v roce 2015 je to, že neumím zodpovědět jednoduchou otázku –

Kde je nyní nějaké to Rumunsko???!!!

19 komentářů :

 1. Autor tam má pár dobrých postřehů, to jistě, vč. srovnání s Řeckem atd.,ale kdyby si viděl aspoň na špičku nosu, nebo o něco dál, tak by také pochopil, že Brežněv nebyl vůbec žádný agresor, ale udělal to v zájmu zachování rovnováhy sil v Evropě a ve světě, což mu posvětili i představitelé USA. To za prvé a za druhé a Rumunsko neleželo na hranici mezi západem a východem, stejně jako Jugoslávie, takže si mohlo leccos dovolit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslání 3/4 milionů vojáků a 1000 tanků do cizí země není agrese? To jako myslíte vážně? Jako vtip je to to totiž naprostá pitomina, které se nikdo nezasměje?
   Ohledně Rumunska je úplně jedno, kd e leželo, ale důležiité je, co udělalo. Na rozdíl třeba od Bulharka.
   Porozuměl jste vůbec textu?
   vlk

   Smazat
  2. Ještě by bylo vhodné vysvětlit, jak byl Ceaucescu vlastně zavražděn a kým.Logicky by to měla být KGB. Kdyby nebyl zavražděn, mohl být vyšetřován a mohl by promluvit a souvislostech. A tak byl umlčen i když se vzepřel Brežněvovi
   Podobně jako Kadaffí a další.........

   Smazat
  3. Nebyla to zadna okupace !
   To bychom museli byt napr neutralni stat....

   Byli jsme soucasti vojenskeho paktu Varsavske smlouvy a vojska byla ve skutecnosti ze spratelenych statu..

   Reseni to nebylo stastne, ale dnes uz vime, ze nam svobodu nikdo nevzal...

   Zadnou jsme nemeli a ani mit nemohli...
   BOHUZEL...   Skutecna okupace probiha dnes...
   Fasisticke USA pres pohunky EU a u nas nasazene havloidni smejdy plundruji ovladaji nasi zemi a organizuji nam zivot tak, ze na to by v drivejsi Moskve ani nepomysleli....

   MOSKVA NAS NIKDY NENUTILA ZLIKVIDOVAT NAS PRUMYSL A NASE ZEMEDELSTVI...

   MOSKVA NAS NIKDY NENUTILA MILOVAT CIKANY, MUSLIMY A INVESTOVAT DO NICH MILIARDY...

   v porovnani s tim, co se dneska deje, bylo obdobi Varsavske smlouvy ZLATE CASY !

   Smazat
 2. No, asi takto by som to povedal. 68. bol, aký bol, ale nespôsobil takú katastrofu v národe, akú spôsobil 89. Toto čo budovali naši otcovia, neskôr my, nám ukradli spod zadku! Ostali nám oči pre plač a kopa zadlžených spoluobčanov, kopa bezdomovcov, chudoby a nesvojprávnosť vo vlastnej zemi. Všetko prešlo pod EÚ, sme sluhami vo vlastnom dome a bude ešte horšie!!! Bože, ochráň naše deti, vnúčará...potomkov, lebo budúcnosť sa nečrtá dobre, hyeny obchádzajú naš ptíbytky! Dajme si už pozor na vlkov v baránčom rúne!Keby sme aspoň slovenských čuvačov mali, ale, akosi chýbajú...

  OdpovědětSmazat
 3. Pane vlk, mně z toho vašeho rozboru vychází, že zločinec Brežněv nás uchránil 20 let od totálního vykradení a přeměny v nesvéprávnou kolonii. V podnicích si tehdy Češi a Slováci samostatně rozhodovali, co se bude zkoumat, vyvíjet, vyrábět a prodávat. Ruští vojáci seděli v kasárnách a důstojníci kšeftovali s barevnými televizory a benzinem. Nyní za demokracie a svobody si tuto samostatnost mohou dovolit pouze živnostníci a ty nejmenší firmy, které lze zašlápnout podle potřeby jako drobný hmyz. Bez povšimnutí kolonizátoři odvezou z Česka 300 miliard ročně. Nutí nás navíc k zahraničním výbojům za jejich zájmy. Co s tím pane vlk uděláte?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co s tím děláte vy? Rád se připojím k někomu lepšímu a rozumnějšímu, akčnějšímu než jsme já.
   vlk

   Smazat
 4. k zaverecnej otazke - "...Kde je nyní nějaké to Rumunsko???!!!"

  jednoznacne a jasne, pekne hlboko v americkom anus recto.

  a nie len to.

  OdpovědětSmazat
 5. To je jako bych se zeptal: co s tím pane anonyme uděláte vy?
  Buďto se spojíme, nebo padneme. Protože samostatně každý z nás nezmůže vůbec nic.

  OdpovědětSmazat
 6. SSSR okupoval Československo stejně, jako dodnes okupují USA např. Itálii, GB, Norsko a další. Pouze začátek byl jiný. V těch vyjmenovaných státech povolily zřídit základny USA jejich kolaborantské vlády, kdežto sovětům se Tonda Novotný vzepřel. Proto musel od válu a následně tu vznikl neskonalý bordel, kterému se eufemisticky říkalo "obrodný proces" a když ten bordel vrcholil, tak toho SSSR pouze využil a ty dlouho odpírané základny si tu zřídil. Já osobně jsem po zkušenostech s demokracií a kapitalismem plným "lidských práv" za "bratrskou pomoc" v 68. vděčný, protože mi umožnila žít dalších 20 let v klidu a bez obav jak uhájit prostou existenci. Jinak - ta paralela mezi dnešním Řeckem a tehdejší ČSSR kulhá na obě nohy, protože nás sověti nevykradli, kdežto Řeky dnes neznámí kravaťáci demokraticky vykrádají a diktují si ještě podmínky, co, komu a za kolik musí Řekové rozprodat ze své země a na kterou dírku si musí utáhnout opasek. U nás si SSSR jen zřídil základny a vojáci na nich seděli stejně, jako ti z USA v itálii, Norsku, Portugalsku, GB a jinde.

  OdpovědětSmazat
 7. Něco vím

  Miloš Zeman má koule

  Nevšimli jste si ? Ale to nebýt moje chyba !

  Váš Jířa

  OdpovědětSmazat
 8. 68 rok již dávno beru jako naší spásu. Zamyslel se vůbec nějaký autor nad porodností a rapidním zvýšením naší populace za toho proklínaného Husáka?! Kolik by nás asi nyní bylo, kdyby zde byl zaveden kapitalismus v 68? Když vezmete v úvahu dlouhodobý pokles porodnosti na západě, tak by u nás asi jinak nebylo. 68 beru jako nutné zlo k lepší budoucnosti, však válka nám skoro půl milionu sebrala a až komunisti tuto díru zacelili. Nikdo nebude rodit 5 dětí do tak nejisté doby plné dluhů a otrocké práce. A nyní mám ještě jeden argument, proč 68 při nejmenším tolerovat. Před 68 sudeťáci začali vystrkovat růžky, však neuběhlo ani tolik let od války a dost jich ještě žilo. Můj děd mi vypravoval, jak se už tehdy mediální hvězdy předvedli! V rádiu se tehdy prý vysílal rozhovor, kde redaktor souhlasil s návratem údajně 300000 Němců, jelikož prý české pohraničí v té době bylo poloprázdné. Dokonce tehdy dostal mediální prostor předseda jejich spolku, který byl u nás v té době ještě zakázán. Pokud se nad tím zamyslíte, je celkem logické, že se Německo chtělo zbavit z přelidněného Bavorska pár skopčáků. Nemám důvod v tomto směru dědovi nevěřit, poslouchal i mezinárodní stanice a 68 rok byl pro něj také určitým zklamáním a dlouho se to snažil pochopit. V 68 ale přesto vyšel zvědavě do ulic, vytrhl davu ruskou vlajku z rukou a zabránil její dehonestaci před zraky, chce se mi říct ruského tanku ale sami víme, kolik národů dojelo. Nechápal ale ještě v něm dřímala pomoc z 45, tak asi i odpustil. Byl to soudruh ale čestný člověk, který se dal do ksč hlavně kvůli patentům a možnosti obsadit vedoucí pozici. Samozřejmě ale i částečně z přesvědčení, jelikož po celou válku poslouchal Moskvu a nakonec mu jeho bratři opravdu přijeli na pomoc. Nebyl tedy důvod Rusům nevěřit! On se učil za první republiky a viděl na vlastní oči, jak se život lidem zlepšil. Však byli tehdy MŠ pro děti dělníků??? Byla zdravotní péče dostupná pro každého? Měl každý dům nebo byt i když pracoval jako dělník? První republika byla příjemná maximálně k elitě, jako je tomu dnes a proto lidé socialismu věřili, když celkově zlepšil jejich životy, do té doby dost bídné životy. Na 68 rok se musíme dívat ze všech stran a zatím dle mého převažují klady než zápory. Zápory jsou povětšinou ideologicky zfalšované a hlavně není zmíněná role západu. 68 rok se jim tehdy až moc dobře hodil do krámu.

  OdpovědětSmazat
 9. Vlku,Váš komentář k událostem r.68 je poněkud divný,uvědomil jste si někdy,že naše země zaujímá velmi strategickou polohu?Být tak nějak středem Evropy nese jistá rizika ve všech režimech.Všichni nás vždycky chtěli-mít porobené,nebo pod kontrolou...Nechci rozebírat,co tu Ruská armáda poničila,to hravě zmákne daleko menší skupinka nepřizpůsobivých jedinců,ať už našich,nebo z Afriky.Měl by jste začít přemýšlet o neotřelém článku z této strany mince a ne se zaobírat dávno objevenými skutečnostmi.Geopolitická zajímavost naší vlasti je skutečným klíčem k zajímavému článku.Jistě se nabídne otázka,proč to nenapíšu sám,ale řeknu to na rovinu,jsem zámečník,chodím do práce i soboty a nemám už pak tu tvůrčí náladu.Jen občas něco,jako toto.Příspěvek k diskuzi.Neberte to jako kritiku,rád Vás čtu,jen bych to dnes nehodnotil,jako moc povedené.Zdravím Vás,Jan.

  OdpovědětSmazat
 10. dexx

  Takže, co se týče mne, nic kvůli srpnu 68 vůči Rusku necítím. Přesto, že mne propaganda k tomu účelově manipuluje.
  Vztek a nenávist bych měl spíš cítit k Ukrajincům. Ale to právě současná propaganda nepřipustí. A proč, víme všichni. Velký Bratr Ukrajinu na něco potřebuje. A celistvou....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikdy jsem vlastně nepochopil nenávist Ukrajinců a Poláků k Rusům a Ukrajinců k Polákům a naopak. Zde nejde jen o období po roce 1920, zde je něco mnohem hlubšího a horšího.

   Smazat
 11. Autor článku popisuje mé pocity ze srpna 68. Kdy jsem 21.8, při cestě do práce ve Stavoservisu v Praze 10, se rozbrečel, když kolem mne projížděly transportéry, z pocitu naprosté bezmoci. Do práce jsem tehdy nedorazil a celý den strávil na různých místech Prahy. U rozhlasu, na Václaváku a jinde, kudy nás, (náhodnou sešlost neznámých lidí), vozil na korbě náklaďák. Tehdejší mé pocity přetrvaly do odložených voleb, ve kterých jsem jednotnou kandidátku za plentou, plentou stojící bokem jak na nějakém místě hanby, křížem přeškrtl s pocitem, že vhození volebního lístku bez této úpravy, znamená vyjádření souhlasu s okupací. Stejně jsem konal i u voleb následujících, s pocitem naprosté bezmoci, a taky s pocity poctivosti vůči sobě samému, v přesvědčení, že je to jediná schůdná možnost jak odmítnout potvrzení legitimity tehdejší vlády, legitimity potvrzované více než 99,90 procenty tehdejších voličů. Voličů, jejichž tehdejší konání lze bez pohrdání pochopit pouze u takových, co i v současných volbách stále dávají hlasy komunistům, tedy pro KSČM. Dlužno dodat, mezi které v současné době, s podobnými pocity bezmoci a marnosti - i s pocity poctivosti vůči sobě samému, se ve volbách přidávám. Rovněž chci dodat, že dnes mám na okupaci zcela jiný, změněný pohled. A sice z toho důvodu, že teprve dnes poznáváme, čeho všeho jsou síly, proti nimž, proti jejichž nástupu k moci u nás byla zaměřena. Především však byla vedena, proti narušení smluvně dohodnuté rovnováhy sil. Teprve dnes poznáváme, čeho všeho jsou tyto síly, ty samé - které tehdy, před zahájením okupace ČSSR, vyslovily s okupací souhlas, čeho všeho, jakých podlostí a jakého bezpráví jsou tyto síly, nemající proti sobě zatím, (do doby stvrzení bloku Ruska, Číny, Indie a dalších zemí), nikoho, kdo by jejich bezuzdné zločinné počínání korigoval, čeho všeho jsou v absolutním pohrdání lidskými životy, čeho všeho jsou schopny. Snad nám budoucí generace odpustí stejně, jako dnešní generace mladých odpustila rodičům jejich bezpáteřní chování v minulém režimu, zbabělé chování všemožně zastírané současnou, nově zrozenou, „Štětinovsky“ hrdinskou nenávistí ke komunistům.

  OdpovědětSmazat
 12. popísal ste to presne - je to tak ...

  OdpovědětSmazat
 13. dexx

  Z nějakého důvodu byl můj noční příspěvek zde vymazán.!!!!!!!!
  Prosím, nemažte pravdu. Pokud ji nemám, tak mi to dokažte.

  Týkal se účelového zaměňování současného Ruska s bývalým SSSR.
  Dokázal jsem, že vinit Rusy za rok 68 je nesmysl, protože v té době bylo Rusů v polytbyru relativně málo a vládla zrovna ukrajinská Brežněvova klika.
  A byl ještě o tom, že za VŘSR byla naprostá většina lidových komisařů židovského (a německého) původu a že zlikvidovali především ruské elity. Ta čistka byla taková, že první Rus v čele SSSR byl až Gorbačov....

  To, že dnešní propaganda "nezávislého" kapitalistického tisku, patřícího pár koncernům se společnými vlastníky, nás připravuje ideově na válku, je pochopitelné. Jako vyjadřování Plavce Štětiny, Langšáglové nebo agenta CIA Vondry.
  Zdejší diskutéři o srpnu by si nemělu plést Rusy a Sověty.

  Tehdy v nadnárodním SSSR vládla ukrajinská klika a rozkaz dal Ukrajinec. Nenávist bychom měli cítit spíše k Ukrajincům....
  ----------------------------
  Bedrich Dvorak22. srpna 2015 9:23
  Nikdy jsem vlastně nepochopil nenávist Ukrajinců a Poláků k Rusům a Ukrajinců k Polákům a naopak. Zde nejde jen o období po roce 1920, zde je něco mnohem hlubšího a horšího.
  ----------------------------------
  V kostce:
  Poláci nikdy neuznávali ostatní národnosti. Ukrajince (tehdy ještě Rusy nebo Rusíny!) násilně katolizovali a násilím potláčeli. Termín "Ukrajinec" vymysleli společně s Němci, aby zeslabili nároky Ruska na ruské země na západě a touhu místního obyvatelstva na sjednocení s Ruskem... Definitivně vyvraždili západoruskou inteligenci orientovanou na Rusko, včetně jejich malých dětí, během první světové války. Moc se o tom nepíše... Zatímco ti, kterým říkali Ukrajinci, měli právo jinak smýšlející znásilňovat, udávat, vraždit a brát majetek... Zde byl základ ukrajinského fašismu a banderismu...

  Polský stát byl historicky veliký zhruba jako soustátí českých zemí. Ale bez stálých hranic. Po sjednocení s Litvou, která po pádu Rusi zabrala část historického území ruských zemí, Poláci se zmocnili vedení společného státu a část dnešní Ukrajiny přešla na Polsko. Násilná katolizace, pogromy domácího obyvatelstva. Dokonce Polsko chtělo Rusko celé. Ve staletém zápase polský šlendrián prohrál. Rusko bxlo ekonomicky lépe organizované a silnější, mělo ideu, kterou polští okupanti nemohli většině obyvatel svého státu dát...
  Poláci dodnes chtějí Ukrajinu a nenávidí Rusy za to, že své sny o imperiální Říši prohráli na úkor Ruska. Podle jejich vlhkých snů to oni měli sahat až do Střední Asie a k Pacifiku. Kdyby nebylo zlých Rusů (včetně těch, které okupovali) a Ruska... Proto kolaborovali s Hitlerem a kolaborují s Usáky. Proto jsou už od základních škol vedeni k šovinismu.
  A jak se chovali k Čechům ... všichni Češi z Kladska, nikdy k Polsku nenáležícího, byli odsunuti, ze Slezska, které po II. světové mělo patřit ˇčeskému státu, rovněž. V Poláky okupované části Těšínska, které plebiscitem rozhodlo po I. světové, že chce patřit k ČSR, češtinu neuslyšíte rovněž. Že Poláci mezi válkami vyvraždili během pouhých 20 ti let přes 100 000 Ukrajinců na jimi okupovaném území po první světové válce ( hranice měla být vedena na dnešní linii) ---- to se dnes z tisku nedovíte........ Ani to, že po I. světové napadli všechny své sousedy kvůli loupeži jejich území.... Ani to, že nejvíce Židů zlikvidovali právě Poláci a Ukrajinci. Oba národy přijaly polský národní fašismus (Ukrajinci adaptovaný na Ukrajinu) a stejnou fašistickou nenávist k Židům.
  VE VÁLCE JE POTŘEBA JEDNOTA, PROTO POLSKÉ ZVĚRSKÉ CHOVÁNÍ K OSTATNÍM JE NÁM DNES TAJENO !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Musím vás trochu upřesnit. V roce 68 byli hlavními poštěváky proti Pražskému jaru a demokratizaci společnosti Honeker (NDR), Živkov (BLR) a Gomulka (PLR). V sovětském vedení byl např. Brežněv (ukrajinský Rus) proti. Zato velmi výrazně pro okupaci byl Šelest - ukrajinský ideolog.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.