Reklama

středa 19. srpna 2015

Kdo drží svět v kapse?


Svjatoslav Kňazov
19.8.2015  Političeskaja Rosija a NWOO

Teprve nedávno vešlo ve známost, komu patří tiskařský stroj na peníze, který umožňuje Americe měnit nařezaný papír na prakticky jakýkoli cenný zdroj. Na začátek však řeknu pár slov o americkém finančním systému a o tom, proč USA usilují o roli světové supervelmoci. V poslední době totiž vzniklo na toto téma množství fám, které jsou často velmi málo reálné.

Mnozí vědí, že centrální banka, tak jak ji chápou lidé ve většině zemí, v USA není. Její funkci plní Federální rezervní systém (FED). Ten je současně nezávislou federální agenturou a soukromou akciovou společností se zvláštním statusem akcií. FED se skládá ze 12 federálních rezervních bank a kolem 3 tisíc členských komerčních bank. Rada řídící FED má 7 členů, kteří jsou jmenováni prezidentem USA a potvrzeni senátem. Každý člen dozorčí rady je jmenován na 14 let, což je v každém případě na daleko delší dobu, než na jakou ho prezident jmenuje. Prezident má formální právo kteréhokoli člena odvolat, ale toto právo téměř nikdy nepoužije (v médiích je dobře známý pouze jediný případ, k němuž došlo za Reagana). A to nás přivádí k následujícím úvahám.

V současné době radě předsedá Janet Yellen. Před ní tento post 8 let zaujímal Ben Shalom Bernanke.

V současné době radě předsedá Janet Yellen. Před ní tento post 8 let zaujímal Ben Shalom Bernanke.
V 19. století centrální banka v USA fungovala nepravidelně. V roce 1907 Státy zažily vážnou finanční krizi, která byla podle mínění expertů vyvolána uměle samotnými bankéři a potom týmiž i „překonána“. Ale tato krize společnost připravila na to, že finanční systém je třeba změnit.

Jako motor tohoto procesu vystoupil senátor Nelson Aldrich. Údajně dlouho přemýšlel, pochyboval a studoval evropské zkušenosti. A také uskutečnil tajná setkání s předními americkými finančníky (to už je daleko pravděpodobnější). Výsledkem této činnosti byl radikální projekt, který pak předložil kongresu. Požadoval zřídit soukromou centrální banku s možností jen minimálních státních intervencí. Senátora podpořila většina republikánů, ale to nestačilo. Demokrati měli konkurenční projekt – rezervního systému vlastněného a provozovaného státem. Nakonec zvítězila jakási kompromisní verze, kterou podpořili spíše demokrati než republikáni.


Důležitá poznámka: jeden z nejaktivnějších bojovníků za FED – Aldrich byl ve velmi blízkých vztazích s Johnem Pierpont Morganem a dalšími bankéři. A jeho dcera byla provdaná za… Johna D. Rockefeller mladšího.

V roce 1935 po přijetí bankovního zákona FED získal svůj současný vzhled.

Regionální federální rezervní banky mají statut samostatného právního subjektu. Každé oddělení má vlastní správní radu, jejíž 2/3 jsou voleny členskými bankami FEDu.

Kapitál federálních rezerv má akciovou formu. Banky kupující akcie, jak již bylo výše řečeno, vybírají větší část členů regionálních rad a dostávají dividendy (6 % ročně).

Nyní klíčový bod: Federální rezervní systém uskutečňuje emisi, vydávání peněz, které jdou na nákup obligací (finančních závazků) státní pokladny USA.

Zhruba řečeno, USA si u FEDu berou peníze na úročený dluh. Dolary USA – to jsou řekněme nikoli peníze USA, to jsou peníze Federálníhom rezervního fondu – jak již bylo výše řečeno – „akciové společnosti“. Stát USA u něj nakupuje dolary za obligace a potom tyto obligace vykupuje zpět… za dolary. Ale to je už s procenty! Vše je geniální a prosté. Opravdu?

A nyní to nejzajímavější.

USA mají největší dluh na světě v absolutním vyjádření. Ale zároveň mají nejvyšší úvěrový rating (pohybuje se v závislosti na ratingové agentuře od AAA do AA). USA nemají úvěrové riziko, pokud jsou dluhy vyčísleny v dolarech USA. A dolar je jednou ze základních světových rezervních valut. V něm je propočítáváno 80 % světového obchodu a provádí se okolo 42 % plateb ve SWIFT.

Samozřejmě že držiteli obrovského objemu amerických státních dluhopisů – fakticky věřiteli USA – jsou zahraniční státy: Japonsko, Čína, země OPEC, offshory Karibiku, Brazílie, Turecko, Rusko a další. Ale tyto dluhopisy jsou opět nominované v dolarech! A už více než 40 let je na zlato nemění!

Poněkud cynický komentář k této věci dal v poslední době pro „Radio Liberty“ vedoucí oddělení konzultační společnosti FAO Economics, v minulosti zaměstnanec Federální rezervní banky v New Yorku, jedné z 12 regionálních poboček Federálního rezervního systému, Robert Brusca:

„Americké státní obligace jsou nominované v dolarech a zaplaceny mohou být náležitě také jen v dolarech – ne zlatem, platinou nebo třeba řekněme pomeranči. Dolar je světová rezervní měna, a proto mnohé státy jsou samy zainteresovány na tom, aby investovaly vlastní valutové rezervy do amerických vládních dluhopisů. To v důsledku rozšiřuje možnosti amerických finančních orgánů v případě zásahu vyšší moci, například blokování amerických aktiv kterékoli země nebo jejich podílu na celkovém objemu státního dluhu USA. A důvěra k finanční moci USA ze strany druhých zahraničních držitelů jejich státního dluhu není ohrožena…“

No samozřejmě…

Stav podílu zahraničních držitelů amerických státních dluhopisů v roce 2013 byl celkem 47,9 %, finančního sektoru USA – 38,2 %, nefinančního sektoru Spojených států – 13,9 %, FED – 16,6 %.

Ale jim všem USA dluží fakticky DOLARY!

A mnoho zemí půjčujících si peníze u mezinárodních finančních struktur (MMF atd.) dluží rovněž DOLARY!

Je tu však jeden velký rozdíl. USA si berou dolary u FEDu „na důvěru“. Ale jiné země si musí dolary „koupit“ a zaplatit za ně zcela reálnými věcmi: naftou, plynem, kovy, pšenicí, masem, kávou, kakaem, pomeranči a mnoha dalšími věcmi.

Přitom v USA od roku 1985 import vážně převyšuje export. Státy výrobky více dovážejí než vyvážejí. A rozpočet je od roku 2002 – deficitní.

Navíc „export“ USA obsahuje značný objem velmi pochybných „intelektuálních“ služeb, jejichž cena se diktuje psychologickými manipulacemi, tu přesvědčováním“, tu „donucováním“. Takže lidé i vlády platí neadekvátně víc peněz prostě za americké značky…

Výrobní cena řezaného papíru potištěného zelenými, šedými a žlutými barvami, je velmi nízká. Americká vláda si tyto papírky půjčuje za velmi výhodných podmínek. Pak se tyto „papírky“ předávají světu jako „světová měna“ a ekonomika celého světa začne jejich kurz zabezpečovat. Za to, že FED a USA odevzdávají fakticky barevný nařezaný papír, dostávají ve světové ekonomice „oživené“ reálné peníze, které už mají velmi vysokou cenu.

Tento systém uvalují na další země mezinárodní instituce, ministarstvo zahraničí, CIA, nadnárodní společnosti se svými soukromými vojenskými firmami, a kde je to nutné, i ozbrojenými silami USA.

Představte si pomyslnou nevelkou zemi mající nějakou výrobu a nějaké zdroje. Má legálně zvoleného, nezkorumpovaného prezidenta, který chce zemi rozvíjet podle svých nejlepších schopností, který se orientuje na pragmatická spojení s regionálními partnery a nepouští do země „parazity“. Ale na takové zemi vláda USA a FED nic nevydělají!

Nezávislého prezidenta je třeba prohlásit za tyrana a diktátora. Z místní sociální spodiny, vyděděnců se zformuje „demokratická opozice“. A dále už je to dílo techniky. Nebo se koupí generálové, kteří ve jménu „ideálů svobody“ přejdou na stranu „opozice“ a uspořádají převrat. Anebo se proti obyvatelstvu zorganizuje informačně-ideologická operace ukončená „oranžovou revolucí“. A není-li možné jinak, pak dojde pod nějakou záminkou k vnější vojenské intervenci.

Potom už stačí vytvořit novou vládu, která bude zcela pod kontrolou USA. Nová vláda bude říkat, že jsou třeba reformy a na reformy – jsou potřeba peníze. O peníze v dolarech se požádá nějaká mezinárodní finanční instituce, která je pod kontrolou USA. Mazinárodní finanční instituce řeknou, že peníze dají, ale jen za splnění řady podmínek, které dostanou ekonomiku země zcela do závislosti USA a jejich byznysu. „Nová vláda“ oznámí „nepopulární reformy“, aby bylo možné získat peníze. Do země vstoupí takzvaní „investoři“ – ve skutečnosti americké a evropské nadnárodní koncerny, které bu dou platit symbolické daně, vyvážet ze země zdroje nebo používat místní obyvatele jako levnou pracovní sílu (o cenné technologie se při tom samozřejmě nikdo dělit nebude). Potom se ty samé daně obrátí v dolary a dolary se „vrací“ s procenty do mezinárodních finančních institucí, odkud je opět vybírají USA a nakonec s procenty vrátí komu? – FEDu.

FED se zdá být tím nejvýhodnějším byznysem na světě. Nenese žádná riziky (vytištění obrázků na papírky – to je prostě směšné) a přitom dostává docela slušné dividendy z ekonomiky vytvořené na základě drancování celého světa.

A teď něco legračního. Západní experti s odkazem na své zdroje v bankovní sféře začali zveřejňovat informace o tom, kde je ve skutečnosti největším držitelem akcií FEDu:

Informace od R. E. McMaster:

1. Londýnské a berlínské banky Rothschilda
2. Pařížská banka Lazard Brothers
3. Italské banky Israel Moses Sieff
4. Hamburgská banka Warburg, Německo a Amsterodam
5. Newyorkská banka Kuhn Loeb
6. Newyorkská banka Lehman Brothers
7. Newyorkská banka Goldman Sachs
8. Newyorkská banka Chase Manhattan (kontrolovaná Rockefellery)

Od Eustace Mullins:

1. Rothschildové
2. Lazard Frerez (Eugene Meyer)
3. Izrael Sieff
4. Společnost Kuhn Loeb
5. Společnost Warburg
6. Lehman Brothers
7. Goldman Sachs
8. Rodiny Rockefeller a Morgan

A nyní si připomeňme, koho přítelem a čím příbuzným byl senátor Nelson Aldrich, který ve skutečnosti inicioval vytvoření FEDu? Když máte schopného lobbistu, můžete i více jak sto let sbírat svá procenta (v současné době 6 %) z veškeré ekonomiky USA a skrze ně z veškeré ekonomiky světa. A je to čisté, „bez hluku a prachu“ a naprosto bez námahy…

V této atrakci bezprecedentní štědrosti nebyl prakticky zahrnut SSSR, a je jasné, že tím někoho velmi silně napínal a dráždil. Proto také byly proti němu vrhnuty tak těžké prostředky.

Dnes jsou pro pány z FEDu jako kost v krku integrační procesy v rámci BRICS, EAES a dalších podobných organizací, v nichž jedním z klíčových účastníků je Rusko. Role dolaru a vnějších půjček od struktur kontrolovaných USA v rámci podobných mezinárodních organizací prudce padá a jejich ekonomiky přestávají pracovat na ekonomiku USA. A právě proto vznikají „majdany“ a války na Blízkém východě. Proto také mládenci s perfektně postavenou rétorikou vědecky vysvětlují, proč je třeba Rusko rychle „vytáhnout ze středověku“ a „učinit ho součástí civilizované společnosti“.

Ano, nezávislost na vlivných finančnících je těžká.

Ale chcete snad i nadále krmit pány z FEDu?

Zdroj: http://politrussia.com/ekonomika/kto-derzhit-pochti-802/

108 komentářů :

 1. Já tohle tvrdím dost dlouho,dokonce tvrdím,že je to podobné,jako tisknout falešné peníze a dát je do oběhu,vrátí se vám čisté peníze,nebo zboží.Právě proto ten odklon některých států od dolaru,co se opravdu nelíbí FEDu,Či že tyhle vyprovokované rozbroje,napovídají o co jde.Právě tím,že státy mají veliké procento dolaru,dluhopisů v držení,tak si vlastně dlužník určuje podmínky splácení.Musím uznat,že jsou napřed a předvídali co musí přijít,jen tomu chtějí,různě zabránit i útok na Ruské finance,Čínské také,rozmíšky v Brazílii jsou toho příkladem,Proto tvrdím,než by USA přiznaly kolaps,raději vyvolají válku.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ano je to tak jsem zvědavej kde je míra trpělivosti lidí v Evropě snášet bruselskou zradu za koho ti zmetci jednají ? a jak to že už nevisí opravdu neskutečný stav všichni vidí jaké všivárny usáci v Evropě provádí a s nikým to nehne !!!

   Smazat
  2. Oprava textu:
   Já tohle tvrdím dost dlouho, dokonce tvrdím, že je to podobné jako tisknout falešné peníze a dát je do oběhu, vrátí se vám čisté peníze, nebo zboží. Právě proto ten odklon některých států od dolarů, co se opravdu nelíbí FEDu. Tudíž tyhle vyprovokované rozbroje napovídají o co jde. Právě tím, že státy mají veliké procento dolarů, dluhopisů v držení, tak si vlastně dlužník určuje podmínky splácení. Musím uznat, že jsou napřed a předvídali co musí přijít, jen tomu chtějí různě zabránit i útok na ruské finance, čínské také, rozmíšky v Brazílii jsou toho příkladem, Proto tvrdím, než by USA přiznaly kolaps, raději vyvolají válku.
   Zemědělec
   PS: Pán Zemědělec (Poľnohospodár), nemusíte mi ďakovať za opravu Vášho rádoby príspevku. Inak Vám doporučujem, aby ste radšej písal vo svojej rodnej slovenčiny - tak možno napáchate menej gramatických chýb.
   Plukovník

   Smazat
  3. Pán 16:16
   Tím, že jste do textu doplnil pár mezer, jste neopravoval žádné gramatické chyby. I bez mezer je text pravopisně v pořádku. Já spíše nechápu Vás. Co hodnotného jste nám chtěl sdělit? Něco k tématu diskuse by nebylo? Doporučuji Vám, když nemáte nic k tématu, abyste raději nepsal nic.

   Smazat
  4. Copak plukovníku,nebyla slezina,ohledně dalšího taktizování války?
   Kdybych byl chytřejší,tak jsem generál,jednoho jsme měli v rodině.Jinak bych také rád,něco od Vás kloudného četl,jak Vás nabádá i Anonymní výše.Vypadá to,že budete degradován na vojína,aby jste si doplnil vědomosti.

   Smazat
  5. MÍ DRAZÍ VOLIČI.Z ČLÁNKU VYPLÝVÁ,ŽE BUDEME RABOVÁNI DONEKONEČNA,POKUD SE NEUBRÁNÍME

   Pan ANO BUDE LÍP nám v Parlamentu tvrdí,že nás přišel zachránit před krádežemi zubožené ODS která kradla po milionech.Jak se zdá chtěl tim přeloženo řici,že on přišel trpět loupeže po miliardách

   Zákon č.6/1993 Sb totiž naše vylupování řidí a §35 odst.a zni
   ČNB stanoví PO PROJEDNÁNÍ S VLÁDOU režim kurzu Česke měny k cizím měnám přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl ČNB

   Hlavní cíl ČNB je v 98 článku ÚSTAVY stanoven pevně támto.ČNB je ústřední bankou státu.Hlavní cil její činnosti je péče o stabilitu měny.

   Tak by mě zajímalo,kdo z námi zvolených zástupců povolil snižování platú a penzi devalvaci,kde je zákon o tom,že se musí devalvovat,aby se dosáhlo ty dvě procenta vyrabováním našich úspor a toho že nyní DONEKONEČNA BUDEME PLATIT U PUMPY ZA BENZIN DVĚKORUNY DVACET NAVÍC než musíme.

   Nenapíše mi to tu někdo z novinářů nebo diskutérů,kteři to jistě budou vědět.

   Smazat
  6. rozdíl mezi falešnými penězi a USD není žádný. Respektive ty falešné peníze se hůře používají.

   Smazat
 2. Konečně se začaly sypat z nebe dobré zprávy -

  1. Včera Naryškin poslal ÚSÁKŮM zprávu - `Chtěli jste tribunál ohleďně MH17 - tribunál dostanete a bude to nový Norimberg - nezávislý - neuplacený a vy budete souzeni za vaše kriminální zločiny ....

  2. Asi před 8 měsíci jsme byli informováni že USA a Čína jsou v otevřeném válečném konfliktu v Djibouti - američané prohrávají a mrtví a zraněni ÚSÁCI jsou transportováni do dvou specifickým lokalit v USA. V té době jsem to bral s odstupem. Mnoho zpráv pokud nepotrvzeno z dalších dvou zdrojů člověk musí brát s rezervou a mít zadní vrátka otevčena .....

  Co se týká Djibouti ..... stateční ÚSÁCI dostali na prdel ..... tak jako Hitler dostal of rusů a tento trend nelze změnit .... NACISTI DOSTANOU VŽDY CO SI ZASLOUŽÍ - oprátku..... za chvilku oprátka bude viset i u pražské kavárny ...

  Tady je Djibouti ---- a je to dokonce od amíků a na veřejné stránce ....

  http://www.veteranstoday.com/2015/08/19/press-tv-china-to-take-over-strategic-us-military-base-in-djibouti/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To znamená - nacisti ztratili SUEZ - a kontrolu přístupu k SUEZU

   1: Saudi ukázali nacistům ÚSÁKÚM - ¨finger¨ po té co nacisti ukradli saudské zlato via London, které bylo ve Švýcarsku - ÚSÁCI jim to vše ukradli - PROTO válka v Jemenu a proto taky SAUD tlačí dolů cenu ropy aby pohřbili USA těžařské firmy které mohou prosperovat jenom kolem 70 USD za barel ....

   3 ÚSÁCI to dostanou i s úroky a navíc podle mě ztratí i to ukradené zlato a peníze co ukradli z mezinárodních fondů co jim nepatřily .... lokalita těch ukradených peněz z mezinárodních fondů je dnes již známá .....

   ???????
   Dobré zprávy ......

   Smazat
  2. Pro Vlastimil.
   K tomu bych dodal,proto i ty arabské jara,zlikvidovat vůdce těch států,protože jim USA dluží mnoho mld.dolarů.Jak se třeba psalo,samotný Kaddáfi prý měl uloženo na 50mld dolarů a kde jsou,Libyjci nic nedostanou a ty by náramně pomohli řešit utečence.
   Jinak fandím,zemedelec.

   Smazat
 3. Prostudujte si jakou národnost člověk musí mít aby mohl řídit FED....pomůže vám to pochopit mnoho detailů a jak je tato chobotnice propojená ....
  Nápověda - jakou druhou národnost má nacista z Ukrajiny Kolomojský????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A Jaceňuk a ostatní oligarchové? A Victoria Nuland?

   Smazat
  2. Zednáři. Sionisti. To je prokletí planety.

   Smazat
 4. Evidentně Putin, který ovládá i ptáky v New Yorku. :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. a pěkně jim ostrouhá zobany - je to jediná kladná síla na ty usácký kurvy a má hodně stoupenců v celém světě !!!!!!!!

   Smazat
 5. Žádný "FED" neexistuje. Asi myslíte "Fed" . Dál ty srance od takových "odborníků", co neznají ani název organizace o které rozumují, nemá cenu číst.

  Jenom těmto "odborníkům" musím sdělit pro ně šokující zprávu. Ruská i Čínská centrální banka si tisknou ničím nekryté peníze ze vzduchu podle svých potřeb. Základní princip je naprosto stejný s Fedem. Takže by bylo dobré si nejprve zamést před vlastním prahem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:45-Jste jednička! Právě jste potvrdil,že Fed"tiskne nekryté peníze ze vzduchu podle svých potřeb"! Gratuluji a protože Fed je starší,měl byste zametat prvý!

   Smazat
  2. Povolný, to ale každý se základním všeobecným přehledem přece ví. Není to žádné tajemství, učí se to na všech ekonomických VŠ. To jen vy jste právě objevil Ameriku a obrovskou konspiraci :-D

   Smazat
  3. V podstatě je to nyní druhotná záležitost - FED je nacistickou organizací ustanovenou sionistickými bankéři po té co se jim podařilo zabít průmyslníky kteří byli na cestě do USA svrhnout bankovní nadvládu nad skutečnou ekonomikou a průmyslem ... v sabotáži TITANICU byli průmyslníci zavražděni a rok na to FED byl ustanoven. Po dalším roce tito bankéři odstartovali 1 sv válku co byla hlavně o dvou věcech, jedna byla měnová politika a kontrola dluhového systému ... proto se do dnes mluví o tom že v podstatě nikdo neví proč 1 sv válka vypukla a o co tam šlo....

   Tak že,`The creature of Jekyll island` aka bankovní chobotnice začala požírat ekonomiku za ekonomikou - až došlo taky na ty co jim to umožnili - ÚSÁCI. Britivé se z toho snaží vymanit tím že opustili ÚSÁKY a lezou po kolenou do Asie k Číně. Proto taky první oficiální obchodní platforma pro Yuan byla založena v Londýně, ale tentokrát ne pod kontrolou Rothschilda -

   Tzn - ÚSÁCKÝ dolar je na konečné cestě do septiku po té co jim vytčeli zadky všichni myslící politické a ekonomické osobnosti. Zbyvá jenom to spláchnout - což bude aktivované v momentě kdy bude ustanoven - ZLATEM KRYTÝ OCHODNÍ KREDIT - a bude to ve velmi blízké budoucnosti a bude to odpísknuté v Londýně - ale ne Rothschildem, díky bohu. Po té jednotlivé země opustí hromadně ÚSÁCKY a konečnou etapou by měli být měny kryté zlatem ......

   Co znamená SVODOBA - SVOBODA PRO PODNIKÁNÍ A MEZINÁRNÍ OBCHOD A MÍROVÉ VZTAHY MEYI NÁRODY -

   Tzn - konec Pražské kavárny.

   Smazat
  4. FED je FED - zkratky se i v jůesáčtině píší s velkými bukvami.

   Smazat
  5. Hezky jsis to naplánoval, Vlastimile :-D
   A co ty si konkrétně přestavuješ pod pojmem "zlatem krytý obchodní kredit" ?

   Smazat
  6. 18:12-prima,ještě mi potvrďte,že je to správné a uvěřím,že nejste idioti ale grázlové-a my blbci co vám uvěřili.

   Smazat
  7. Povolný:
   Co mám konkrétně potvrdit že je správné? Člověče, vy vůbec nic nevíte, ale na všechno máte názor. Takoví užvanění chytrolíni jsou neštěstím. Pokud se chcete něco dovědět tak studujte bankovnictví, monetární politiku, ale ze seriozních zdrojů kterých je dost. Ale ne tady nebo na AC24.

   Smazat
  8. 19:00-vidím,že na vás se musí pomalu a jasně,stroj nemyslí ale vyhodnocuje:a)měna má být kryta zlatem,b)má být kryta zlatem a majetkem státu,c) b+mocí státu.Co je Vaše-ekonomicky-správná varianta.P.S.proč studovat,je-li přítomen odborník Vašeho formátu.Prosím stručně,a,b,c,díky.

   Smazat
  9. Povolný,

   Že měna krytá zlatem je nesmysl a z principu to vede k deflaci a kolapsu jsem vám už vysvětlil v minulosti. Asi jste nedával pozor nebo máte sklerózu.

   Monetární politika centrálních bank má být oddělená od politiky fiskální vlády. Stejně tak jako je soudní moc oddělená od státu a říídí se jen zákony.
   V demokratických zemích funguje dělba moci daná ústavou na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a to z dost dobrých, osvědčených důvodů, které doufám chápete i když demokrat nejste. Není možné dát vládě kontrolu ned fiskální i monetární politikou zároveň, vedlo by to k obrovské koncentraci moci ohrožující demokracii.
   Zkrátka, centrální banka by měla mít stejnou nezávislost jako ty soudy.
   Tak už to chápete?

   Smazat
  10. Není možné dát vládě kontrolu ned fiskální i monetární politikou zároveň, vedlo by to k obrovské koncentraci moci ohrožující demokracii. ... To je tak zábavné, že kdybych měl chuť se smát, tak dozajista puknu smíchy.

   Vládě je potřeba vzít moc, protože by příliš moci ohrožovalo demokracii? A kdo tu vládu přesně volí? ...

   To jsou takový kejkle, že tomu snad může věřit jen čtyřleté děcko.

   Smazat
  11. 20:10

   Smějte se, ale vlastní hlouposti a nevzdělanosti. I to čtyřleté děcko má větší právní, demokratické, občanské a ústavní povědomí než vy.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blba_moci

   Smazat
  12. No, chytře si to bankéři vymysleli, jen co je pravda. :-) Eště aby ne, když jsou to takové lišky podšité.

   Smazat
  13. Od doby zrušení zlatého krytí peněz si každý stát tiskne peníze jak chce. Proto pořád máme tady i nesmyslnou Českou korunu.

   Smazat
  14. A zase špatně vnímáš světové dění pravdoláskaři!

   Smazat
  15. Ty jsi ale debil. Řekni na ústředí, ať pošlu trolla, který má alespoň základní vzdělání a znalosti.

   Smazat
 6. Tu roli co dnes hraje Petro-Dolar bude hrát - ZKOK - na mezinárodní obchodní scéně. Comex se půjde asi klouzat a nahrazen bude Shangajskou zlatou platformou. Tzn Shangaj bude kontrolovat obchod zlatem - protože Comex má prázdnou kapsu .....

  Mimochodem, já jsem nic nenaplánoval - byl bych rád kdybych mohl. Jiní - mistři ekonomického šachu - hrají tuto hru v které já jsem jen divákem a komentátorem o proti zbytku který ani neví že se hraje, nemluvě o tom aby pochopili o co se vskutku hraje..... aniž by samo sebou věděli že existuje nějaká šachovnice na které hra právě kulminuje....

  OdpovědětSmazat
 7. Mám dotaz - a ti Rusové a Číňani při tisknutí peněz také platí soukromé firmě úroky? Kennedy jim to sebral, tak udělali bum prásk a nastoupil jiný prezident a ten jim to hned vrátil. A komu vlastně USA dluží peníze? Čína něco má, ale pořád "pár" bilionů zbývá a ten někdo není duch svatej, i když si na něj hrajou, kdo to je, jak se jmenuje, kde bydlí?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusové a Číňani tisknou peníze. A čím je mají kryté? Také jen myšlenkou?

   Smazat
  2. Nejsem ekonom, ale Čína je tuším druhá nejsilnější ekonomika a brzy bude první, protože lichváři vyžrané a zadlužené USA nestíhají. Rusové mají ohromné nerostné bohatství a to není myšlenka. Dolar už je vlastně "bitcoin" a jenom se čeká, až ho nějaký Karpeles jako skutečný bitcoin, zlikviduje. Mám dojem, že v USA ten jehož jméno se nesmí vyslovit prošvihnul moment, kdy měl přestat mlaskat.

   Smazat
  3. USA nestíhají? Jestli ta velikost ekonomiky nebude spíše tím, že Čína má 4.5x více obyvatel než USA. Popřemýšlejte o tom :-D

   Smazat
 8. Amerika musí vědět, že to má spočítané. Je otázka, co bude, až pomine "faktický" stav americké dogmatické víry ve vlastní hegemonii. Kde se budou hledat vzory pro další vývoj, jestli USA půjde o žebrácké holi, až se píchne do bubliny jménem Dolar, a vyvalí se puch 18ti triliónového dluhu, který nebude čím splácet.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To máš dávno vědět. Jsi tu poprvé? Nedomykavost mozkových chlopní?

   Smazat
  2. Někteří lidé by sobě i ostatní udělali tu nejlepší službu tím, že by si vyřízli jazyk.

   Smazat
 9. Ekonomika je celá postavená na dluhové pěně, která sahá nějakých 30 let do budoucnosti. Hypoteční úvěr, kterým je měna krytá je vlastně vypůjčená hodnota z budoucnosti. Hodnota pravidelného splácení. Žije se tu na dluh budoucnosti, budoucím časem je krytá hodnota současnosti. Člověk může prodat tak půl života, asi tak těch 30 let. Státy prodávají staletí, když se noří do dluhů, které jsou - hypoteticky - na sto let splácení. Ve skutečnosti jsou za současného stavu systému technicky nesplatitelné a dluhová pěna si vypůjčuje stabilitu z časového nedohledna. Prostě se věří, že to tak bude fungovat, a stojí to na premise, že tu bude bankovní systém věčně, že se stane symbiontem společnosti, jeho nedílnou součástí. Prodej vlastního času.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně - toto by umožnilo bankám zbankrotovat všechny ekonomiky a koupit je za pakatel, protože by nikdo nebyl schopen splácet dluhy, které nejsou dluhy - pouze vymyslená schémata....

   Banka půjčuje peníze co nemá a tím že se splácí dluh s úrokem je jak banky získávají totální kontrolu nad vším ale v podstatě kontrolu neměli protože neměli peníze k půjčce - půjčily defakto - dluh - z tohoto dluhu se vytvářela hodnota ....

   EKONOMIKY NEMOHOU EXISTOVAT V TOMTO PODVODU ...

   Smazat
  2. Lukáš 6:35 "...půjčujte a neočekávejte nic zpět."

   Jinými slovy půjčkám je dána povaha naturální obligace. Považujeme-li se za křesťanskou zemi a chceme být konsistentní, splácení půjček by mělo být zcela a výhradně dobrovolné.

   Smazat
  3. To byla otázka pro Tebe, ne pro mě.

   Smazat
 10. Povolný -

  To co popisujete je ne-existující sen, pohádka která nikdy nedopovídala realitě - NIKDY, na tož dnes.

  USA jsou oficiálně KORPORACÍ - to je jejich status za prvé. Za druhé jsou stále kolonié Velké Británie - oficiálně. Tak na co si tu hrajeme, na americkou demokracii která nikdy ne-existovala?

  To že mají nelegalně zvolenáho Baryho Soetero, narozen v Keni nemající právo být US presidentem je jenom faktem toho jak USA demokracie funguje ..... KDO PLATÍ TEN JEDE.

  Či si myslíte že Velká Británie má demokracii. Představte si, že vlastníte pískoviště kde se děti chodí hrát. Vy jim dovolíte se tam hrát a dovolíte jim si vytvořit určité hry co budou hrát ale podle vačich pravidel o kterých si budou myslet že to jsou jejich pravidla a dokonce si budou myslet že to pískoviště je jejich......

  USA - je korporace a kdo vlastní korporaci rozhoduje....za druhé USA je stále kolonií anglické koruny .....

  ??????
  Kdo je vlastníkem vašeho rodného listu - čili vás samotných? Máte za to že jste svobodným občanem? Dobré ráno, doufám že se probudíte ze snění o kterém jste pčesvědčen že je realita......

  OdpovědětSmazat
 11. Stát si muže natisknout tolik peněz, kolik chce, tím devalvuje svou měnu, viz ČNB, ale FED je soukromý podnik.

  Autor článku však zapomněl, že snaha o nápravu již zabila dva presidenty USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snaha o nápravu - je pravda že Kennedyho oddělali -sionisticko-nacistické živly bankéřské mafie. Asi Roosvelt skončil podobně jinak by neexplodovaly nukleární bomby nad Japonskem díky Trumanovi - patolízalovi a možná by ani nebyla Studená Válka. To že Lincoln byl oddělán za to že chtěl nezávislost je jen potvrzení toho že globalní revoluce je nezbytná k tomu abychom postavili k tribunálu bankovní Rotten-childovu mafii a další elity co jsou s nimi v paktu ať již to je Benátská vrchnost - Black Nobility - jejich jezuitsko-vatikánský pakt až po moderní NATO - bojuje se o to jakým směrem bude směřovat lidstvo dalších 500 let a více .... KDO BUDE KONTROLOVAT ¨TRANSHUMANISM¨ a pak vesmír, Sionističtí bankéři co jsou nic jiného jenom RASISTÉ pro které jste nic jiného než GOIM - psi a prasata.... bohužel i vy KALOUSKU jste pro ně jenom GOIM i když jim sloužíte a mylslíte si že jste jim rovni když jim rozprodáte stát ..... pro ně jste pouze GOIM. Tento rasismus musí skončit a lidstvo musí vkročit vpřed na jiných pricipech co Putin prohlásil v Soči v Valdai klubu ...

   ?????
   Pro ty co mají zájem se vzdělat - krátké video evidentně of WHITE HATS .....

   https://www.youtube.com/watch?v=-STV57S-bvs

   ??????
   White Hats - je disidentská skupina v USA co se snaží svrhnout nacistickou vládu v USA.... stručně o nich ...

   http://tdarkcabal.blogspot.se

   Smazat
  2. Kdo vlastní ČNB a její zisky?

   Chtěl jsem indikovat po revoluci v 89 ... že jo....

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 13. Vůbec se nedivím, že Bůh pro úklid země použil jednoduše potopu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co bylo vlastně uklizeno?

   Smazat
  2. Všechno co bylo potřeba.

   Smazat
  3. To se asi moc dobře nepovedlo, alespoň to byl pokus .....

   Smazat
 14. Vy socialisti máte jeden problém proč se vám nedaří realizovat ty vaše velký plány. Snad pochopíte podle židovské anekdoty - Povida Abeles rabinovi: Rabin, vedej mi poradit, proc se mi nedari? Tamhle pres ulici Kohnovi ten smelc jede jako po masle. Dvere se mu netrhnou.
  Rabin se zamysli: No to je jasne, Abeles, jim se nevede, protoze maj na starosti dva kvelby. Jeden svuj a druhej Kohnuv. Kdyby se starali jen vo ten svuj, taky by se jim dvere netrhli...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co takhle se přejmenovat na Čizrael?

   Smazat
  2. To je právě vono, kdybyste si budovali jen ten svůj socialismus, tak se vám dveře netrhnou, ale vy vedle toho budujete ještě kapitalismus...

   Smazat
  3. Skutečně? Že jsem si nevšiml... Asi máme odlišné zdroje informací.

   Smazat
  4. Vtip dobrý, okolo blbosti. Kdo jsou to ti 'socialisti'. Podle toho Nediakritika ze Spiše (23.50) jsou socialisti=závistivci. To je představa hlupáka, který si to přečetl někde z příručky pro trouby. Socialisti byli převážně lidé zodpovědní, empatičtí a budovatelé.

   Smazat
 15. Prostě, můžete si žvanit co chcete, ale dolar navzdory mnohaletým předpovědím různých blouznilů roste, protože je o něj zájem a celý svět mu věří. Naopak, je to rubl který je inflačním cárem papíru kterému nikdo nevěří a všichni se ho zbavují. Proto od roku 2008 už stratil vůči dolaru 65%!!! hodnoty. Jednoduše ověřitelný, pro rusofily velmi bolestivý, fakt.

  http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=RUB&view=10Y

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusofil, to je podle Vás asi nějaký patologický stav, že?

   Smazat
  2. To je ten co neuznává fakta a fanaticky hýká smyšlené kraviny, které by moooc chtěl aby byly pravdou.

   Smazat
  3. To je podle Vás rusofil, protože takoví jsou všichni v Rusku, už tomu rozumím správně?

   Smazat
  4. Raději na to kašlete, je to na vás moc složitý :-D

   Smazat
  5. :-) Vás to už nebaví?

   Smazat
 16. anonym 0:07

  Co se týká rusofilu - je potřeba korekce. Tady se scházejí decentní lidé, kteří stojí za specifickými hodnoty a to je to co nás spojuje. My stojíme za PRAVDU - SPRAVEDLNOST - ROVNOST - SVOBODU...

  To že Rusko stojí v přední linii a vede armádu uvědomělých lidí je druhá věc.... USA a EU a Israel stojí v totální opozici včeho co je lidské. Kdyby USA - EU - Israel stáli za hodnotami které je hodno kultivovat lidé by je podporovali a to bez jakékoliv propagandy .... ale toto je pro vás asi těžké pochopit.

  2 To že dolar jde nahoru je jen iluze před totálním pádem - dolar jde nahoru bez ekonomického růstu za prvé. Dolar je mrtvý - toto je jenom poslední křeč ..... ale to asi taky nemůžete pochopit. A ti kdo ho pohřbili jsou ÚSÁCI samotní nikdo jiný ..... to že BRICS vyvinuli alternativu, která se co nevidět spustí, není příčinou pádu dolaru ale obranný krok aby mrtvý dolar nestáhnul dolů celý svět.....

  ÚSÁCI - jejich sionističtí bankéči FEDu zničili dolar..... a pokud jakýkoliv stát dovolý těmto nacistům kontrolovat jejich finance tak ten stát skončí podobně ..... Proč si myslíte že Rakousko-Uhersko vykoplo židovské lichváře a nejenom oni .... je to dlouhá historie jejich kriminílních lichvářských aktivit......Svět by se měl poučit ....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "dolar jde nahoru bez ekonomického růstu za prvé. Dolar je mrtvý - toto je jenom poslední křeč"

   Vlastíku růst hdp v USA od roku 2010 je v průměru 2.1 procenta ročně. V Rusku je ten samý údaj 0.5%
   Takže i ten jeden jediný fakt v záplavě tvých smyšlených fantasmagorií je blábol. Co dodat?

   Smazat
  2. Jo Řecký nárust byl asi podle vás od 2010 - 15% každý kvartál --- co dodat. Člověče probuďte se ......

   Smazat
  3. Vlastíku, v Řecku byl průměrný roční růst (pokles) HDP za stejné období minus 4.2%.
   Ještě nějaké otázky?
   Přestaň si vymýšlet a tahat "fakta" z řitě.

   Smazat
  4. Génius si zapoměl všimnout, díky tomu že mu Schapiro osahuje zadek, že existuje něco jako LIBOR. Génius si zapoměl všimnout že JP Morgan prodal dojnásobek dluhopisů co koupil čili JP Morgan zfalsifikoval 100% dluhopisů...
   Génius si zapoměl všimnout že ÚSÁCI prodali každé kilo zlata alspoň 10 krát samo sebou ne fyzicky ale papírově - to se budou majitelé papírových kreditů divit až bublina praskne a zjistí se vlastníci zlatých papírových kreditů mají skutečnou hodnotu jenom toho papíru ....

   To pak GNP roste co --- a co takhle realita. Ta vás někdy zajímala?

   Smazat
  5. Ano, realita je přesně to co mě zajímá. Ne tvé blábolení.
   Takže ralita je taková, že navzdory tvému blábolení dolar už 7 let posiluje a rubl vůči dolaru už 7 let oslabuje. Hospodářství USA roste, kdežto v Rusku padá. Inflace dolaru v USA je 0-2%, rublu v Rusku 20%. Zlato už 4 roky padá.
   Toto jsou fakta a realita, Vlastimile.

   Smazat
 17. Čisrael - mám obavy že Havel by byl pro. Jeho první oficiální zahraniční návštěva byl Israel - proč asi?

  OdpovědětSmazat
 18. Po kvetnove navsteve, kterou vykonal v Moskve prezident Zeman aby podekoval za osvobozeni casti republiky od nacistu by me zajimalo, zda se zitra na vyroci okupace nasi zeme za tento zlocin omluvi rusky diktator Putin.
  A s nim i mistni komunisticti zlocinci, kteri okupanty podporovali. Vcetne redakce techto vlastizradnych stranek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, mohli jsme tu mít dluhy, exekutory, drogy, hazard a bezdomovce o 20 let dříve.

   Smazat
  2. Za prvé Putin není ruský diktátor - je demokraticky zvolený president o čem Bary Soetoro jenom může snít....

   Za druhé byli to armády Varšavské smlouvy - abychom byli specifičtí ...

   Za třetí to že k tomu došlo je smutná realita - a aby Dubček nemohl mluvit tak ho nacisti zabili když se snažil vymanit republiku s chapadel západu, tak jako 100% zabili Karla Kryla protože Kryl do toho mlátil hlava nehlava a Havel by šel k haj--lu i s jeho Israelem ...

   Otázkou zůstává - možná v 68 se podařilo udržet českou ekonomiku a bankovnictví a finance v českých rukou .... a tím se zabránilo vyrabování českého zlata, financí a ekonomiky. Což dnes již není pravda, či snad jo?????

   Republika je vykradená, včetně zlata - vše v rukou nacistů .... včetně politiků, kromě Zemana.... a nás. Tak kdo mluví o VLASTIZRÁDĚ .....

   Když se vám tato diskusní platforma nelíbí - tak proč se tady onanujete - vytvořte si sionistickou platformu a diskutujte tam jak je to skvělé pro čechy že Rothchild tuneluje banku za bankou a firmu za firmou - BUDETE MÍT MNOHO POSLUCHAČŮ či snad ne.....

   Smazat
  3. Mám za to že za vraždy Dubčeka a Kryla stojí to tlusté prase co zpívá českou hymnu následovně -

   Kdžeee dšomov mein, Kdžee dšomov mein ..... a pak ho za to Trilaterals nasadili do české politiky ....

   Smazat
 19. Anonym 10:06

  A až si založíte svoji sionisticko-jezuitskou platformu u nohou US-ambasády,můžeme vám garantovat že nikdo z nás vás tam nebude rušit a navštěvovat ..... nikdo z nás se totiž nesníží k tomu aby dělal to co děláte vy a byl mezi morálně degenerované a vymyté smečce ničitelů kulturní a naárodního dědictví ....

  OdpovědětSmazat
 20. Zasraný banány....

  OdpovědětSmazat
 21. Vlasto - ty jsi marnej ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proto taky Čína a Rusko skoupily zlato - němci se snaží dostat domů jejich zlato z US a holanďané aby dostali jejich 125 tun museli slíbit že budou manipulovat MH17 jak se dá....

   ????
   So, how does it feel to loose discussion - brzy ztratíte i půdu pod nohama.....

   Smazat
  2. Jasně vlastíku. Všichni zkupují zlato, ale jeho cena místo aby raketově letěla nahoru tak už 4 roky padá. Záhada, prostě :-D

   Smazat
  3. 14:53-záhada pro Vás?,nevěřím.Abyste nepropás to dno! První reálné příznaky konfliktu-přes Ukrajinu nebo jinde- zvednou raketově vzhůru cenu zlata,neboť nebývá jisté kdo vyhraje.Co vás učí na škole?Nebo jako Zápotocký-zatloukat?

   Smazat
  4. Povolný, opět jste mi nerozuměl. Pro mě to žádná záhada není. Prostě nabídka převažuje nad poptávkou, to je celé. To chci jen (marně) podráždit Vlastíka aby se nad jeho nesmysly o obrovských nákupech zlata Čínou a Ruskem, trochu zamyslel.
   A i kdyby, tak když jeden mohutně nakupuje tak jiný musí stejně mohutně prodávat. To snad pochopíte i vy. Tak se ptám, kdo je ten neuvěřitelný hlupák který se po tisících tun zbavuje toho drahocenného zlata které má zanedlouho raketově zdražit?
   Tak Povolný, máte toho hodně k přemýšlení, doufám, že vám to nezavaří mozek.

   Smazat
  5. 15:58-nevím kdo zlato nakupuje nebo prodává,nezajímám se o to,na burze nehraji.Zajímat mne bude jen raketový růst zlata jako podpůrný argument politické nestability a místo zlata si dojdu koupit pytel brambor.

   Smazat
  6. "Nevím, nezajímám se..."
   No to jste z těch celkem jednoduchých, ale zásadních otázek vybruslil dost jednoduše :-D Ono se na to totiž ani nic odpovědět, tak abyste se už úplně neztrapnil, nedá.

   Takže podle té ceny zlata se shodneme, že poslední 4 roky je situace stále stabilnější a klidnější.

   Smazat
  7. 16:24-no vidíte a já doufal,že Vy mi povíte,kdo je ten hlupák a kdo chytrý.Nestalo se,proto musím věřit Vlastimilovi,že Rusko a Čína nakupují.Jestli dobře,špatně,pro jaké důvody se dovím později,když mi to nechcete říci teď.Ale platí,že mne zajímá víc cena brambor než zlata-já vím,jsem přízemní,co sežrat atd.

   Smazat
  8. Povolný, vy jste opravdu neuvěřitelně hloupý, vše potřebujete namalovat:
   1) Žádné obří nákupy zlata převyšující normál se prostě NEkonají, jinak by cena zlata adekvátně rostla a NE padala.
   2) Naopak, cena klesá protože je prostě malá poptávka. Přesný opak toho co tvrdí Vlastík.
   3) Z toho plyne, že není ani nikdo kdo zlato v obrovském, nadstandardním množství prodává.

   Ty souvislosti jsou tak jednoduché a jasné až to bolí. Vy si věřte jakým hloupostem chcete. Třeba i podomnímu prodejci vysavačů a hrnců. Šanci něco pochopit jste dostal na podnose.

   Proč vás zajímá cena brambor? Pěstujte si vlastní. No ale to je moc práce, nic pro vás.

   Smazat
  9. 7, 7 2015

   Cena stříbra klesá po té co byl totální výprodej stříbra a zlata - úplný opak toho co by v nekontrolované ekonomice nastalo - tzn - zatajování faktů -manipulace trhu - manipulace cen ....

   Dokonce ptáci o tom zpívají ve větvích .... (stříbro a zlato jdou ruka v ruce, stříbro půjde ještě víše než zlato, protože má i průmyslové uplatnění ....   http://www.zerohedge.com/news/2015-07-07/us-mint-runs-out-silver-same-day-price-silver-plunges-2015-lows

   Smazat
  10. Co dál hrdino ????? Chceš ještě něco dodat nebo ti stačilo .... bež se vybrečet k Schapirovi .... že tě dost nepoučil .....

   Prostě na nás nemáš - REALITA .... a to decentně bez nadávek a velkých vulgarností ....

   Poslechni si Olympic - Skončili jsme jasná zpráva .... se Schapirou se prohrává ...

   Smazat
  11. 17:42-zhruba na jaře jsem četl,že USA nasadí na servery inteligentmí stroje-trolly.Nejsem přítelem sci-fi-teorií ale Vy mně nahlodáváte.Něco tak stupidního jako proč mne zajímá víc cena brambor než cena zlata-já se bavím se strojem,hurá,Ufoni jsou tady.

   Smazat
  12. :-D S tebou je vážně legrace. Tvé "náckové odpálili v Číně nuklearní bombu" může sloužit jako zlatý hřeb silvestrovského večírku :-D

   Vlastíku, ještě jednou. REALITA je, že cena zlata navzdory tvímu blábolení 4 roky klesá. Vybrečet se můžeš jít ty. Doufám, že jsi tehdy nakoupil za všechny úspory. Mělo být do konce roku 2011 za 2000 dolarů za unci :-D

   http://ekonomika.idnes.cz/cena-zlata-je-na-novem-maximu-stoji-pres-1900-dolaru-za-unci-per-/eko-zahranicni.aspx?c=A110823_074622_eko-zahranicni_zep

   To tvé heslo "vše je podvod", "vše je zmanipulované" je kouzelné. Nedá se s tím totiž vůbec polemizovat stejně tak jako s "vše řídí Bůh". To je zcela mimo seriozní diskusi

   Smazat
  13. Povolny
   No ono vůči vám je inteligentní i topinkovač.

   Já jsem se vás neptal proč vás zajímá cena brambor. Ale proč si místo sledování jejich ceny na burze raději nějaké sám nevypěstujete. V případě, že nastane ten vámi neustále předvídaný Armagedon vám jejich cena někde na burze, bude platná jak mrtvému zimník.
   Ale to je na topinkovač moc složitá otázka, topinky vyjely spálené.

   Smazat
  14. 18:45-soudruzi v USA udělali někde chybu stroji,mne nezajímá jaká je cena brambor na burze ale na tržnici,v mém obchodu.Jsem rád,že víš co je topinkovač,tuším že je od vás,my v Evropě máme radši topinky na sádle,což ty nemůžeš,neb máš velký zadek a neboj se-Armagedon se bude týkat i tebe!

   Smazat
  15. Prosím amerikanisty,linqvisty,já jim nejsem.Vážně si myslím,že mluvím se strojem,nebo aspoň se strojním překladem.Ta informace o nasazení počítačových strojů-trollů nevypadala jako hoax!

   Smazat
  16. 20:43-tak proč mi radíte trolle,já i těch 5 kilo pasíruji přes prase,mám raději vepřo knedlo,zelo,jsem prduch a šlang.Přečtěte si po sobě,co radíte.Z jedné vody vezmu Jituš.Nevím proč a na co reagujete!

   Smazat
  17. Jo a nenazývejte mně trollem. Já jsem snad jediný tady který přináší fakta, přesné statistiky, seriozní odkazy, svá tvrzení opírám o logiku. To vy a 99% tady jste trollové kteří jen žvatlají konspirační hlouposti, vymýšlíte si blbosti na míru.

   Smazat
  18. 23:18-je-li to na mne,asi,dejte si nick,když se stydíte za své jméno,problém se vyřeší!-M.J.?

   Smazat
  19. Já vám nic neradím. Dělejte si co chcete.
   Přiblblý soudruh cenzor tady pořád bezdůvodně maže, tak na to kašlu.

   Smazat
 22. ANonym 14:53

  Možná je to záhada pro tebe - to ale neznamená že je to záhada pro ochod se zlatem ...... cena zlata je uměla držena dole ..... tak jako je dnes ropa držena dole ...

  Volný trh neexistuje a ani neexistoval - a pak to pukne, protože FED nemůže držet dlouho zlato dole. Musí ho držet dole aby nepadl dolar, ale když ho drží umělě dole tím pádem Rusko a Čína jej nakupují velmi levně .... zlato půjde as 10 krát nahoru jak umělá bublina praskne. Po té co náckové odpálili v Číně nuklearní bombu před týdnem tak očekáváme určitý nárust kulminujícich změn.

  Ruku na srdce, co ti media a nebo tvoji kámoši na US-ambasádě řekli o Djibouti? Djibouti byla válka - otevřená válka muž proti muži a trvala skoro rok .... mrtví úsáci byli přepravováni z bojiště do jejich země zaslíbené jako hnůj .... kolik zpráv o tomto vojenském konfliktu jsi slyšel v denních zprávách? Čína je tam vybila jako krysy .... bojovalo se o Suez ....

  US veteráni to před pár dny publikovali že Čína přebírá kontolu nad Djibouti .... tečka.

  Tak to bude i se zlatem a pádem dolaru - kolik informací jsi dostal z mídií o válce USA-Čína v Djibouti tolik zpráv dostaneš o pádu dolaru a zlatého standartu.

  ÚSÁCI mají jen jednu možnost otevřít globální konflikt aby schovali před světem že jejich systém zkrachoval - Rusko a Čína jim to nedovolí a jen tiše přihlížejí jak nacistický systém USA padá dolů .... a sami se připravují na to až padne. Já jen doufám že USA se rozpadnou na několik států ....

  OdpovědětSmazat
 23. Djibouti

  Co se týká mne a informací co mám - před tak 8 měsíci jsme byli informováni o otevřené válce o Djibouti a Suez - tenkrát jsme měli jenom jeden zdroj info to potrvdit ..... tady je výsledek .... války.


  http://www.veteranstoday.com/2015/08/19/press-tv-china-to-take-over-strategic-us-military-base-in-djibouti/

  OdpovědětSmazat
 24. Vidíte Mirku kam jste to dopracoval. Už i vaši vlastní, co jsou zcestovalí a umí jazyky, vás posílají do pr.... :-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:12-to mi nevadí,s nimi je to jen nedorozumění, mezi námi je to politická propast!

   Smazat
  2. To není propast, ale zcela jiná dimenze

   Smazat
 25. Konstantní úvěrové firmy, dáváme z úvěrů úrokové sazby 0f 3 %.

  Dobrý den, pane / ma am.
  Jsme soukromá společnost a nabízíme úvěry s nízkými úrokovými sazbami, určování výše úvěru je mezi $ 2.000 na 100.000.000 půjčky podmínek dolarových půjček pro rozvoj podnikání: edge / konkurenční obchodní expanzi.
  Nabízíme širokou nabídku půjčky
  Nabízíme širokou nabídku půjčky
  * Osobní půjčky (zajištěné a nezajištěné)
  * Obchodní úvěry (zajištěné a nezajištěné)
  * Úvěr konsolidace
  Děkujeme vám za čas přečíst tuto reklamu.
  Další informace a dotazy pošlete e-mail na nás dnes na
  Constantloanfirm@gmail.com
  Nebo můžete whatsapp mě s tímto číslem: +2348162022629.
  Díky za váš čas a já se forword v hereing od vás
  Sergej Yakubova.

  OdpovědětSmazat
 26. Ahoj všichni, já jsem Carolina Bianca svobodná matka od Gruzie USA, budu rád podělil o tento velký svědectví o tom, jak já mám půjčku od Franklin Scott úvěr společnosti, když jsme byli vyhnáni z našeho domova, když jsem nemohl zaplatit své účty už , poté, co byl scammed různými společnostmi on-line a popíral půjčku mou bankovních a jiných nějakou jinou družstevní záložny jsem navštívil. moje děti byly pořízeny pěstounské péče, byl jsem úplně sám na ulici. Až do dne, kdy jsem hanebně vešel do staré školy kamarád, který mě seznámil s tohoto Boha bát půjčky společnosti (Franklin Scott úvěr společnosti). Nejdřív jsem jí řekl, že já nejsem připraveni přijmout jakékoli riziko vyžádat on-line půjčku anymore, ale ona mě ujistila, že budu získala svou půjčku od nich. Na druhou stranu jsem si vzal kvůli mé bezdomovectví jsem si vzal soud a požádal o půjčku, jsem vyplnil formulář žádosti o úvěr a pokračoval se vším, co bylo požadováno ze mě naštěstí pro mě dostal půjčku ve výši $ 120,000.00, který jsem požádal o od tento úvěr společnosti (franklinosayandescott@gmail.com) a já jsem rád, že jsem vzal riziko, a požádal o půjčku. moje děti dostaly zpátky ke mně a teď i vlastní domov a podnikání mé vlastní. Vše jde vděčnost panu Franklina Scott Bůh poslal úvěru věřitele za to, že smysl na mém životě, kdy jsem ztratil veškerou naději, tak jsem dal slib, aby mé vlastní, že budu i nadále svědčit na internetu o tom, jak já mám půjčku. Potřebujete půjčku naléhavě? laskavě a rychle Zkontaktovat tuto velkou firmu nyní pro váš úvěr prostřednictvím e-mailu: franklinosayandescott@gmail.com on je laskavý povzbudit.

  Zůstávám Carolina Bianca.

  OdpovědětSmazat
 27. Do you need Financial Assistance?
  Do you seek funds to pay off credits and debts?
  We give out loan with an Interest rate of 1.00%
  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
  Please contact us for your secure and unsecured Loan at an Interest rate of 1.00%, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com

  OdpovědětSmazat
 28. Do you need Financial Assistance?
  Do you seek funds to pay off credits and debts?
  We give out loan with an Interest rate of 1.00%
  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
  Please contact us for your secure and unsecured Loan at an Interest rate of 1.00%, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com

  OdpovědětSmazat
 29. Dobrý den, pane,

  Jsem paní Jessica GOMEZ z Chile Hledám půjčku na několik let Byl jsem šestkrát oběť podvodů s falešnými věřiteli, kteří mi mají rune, já jsem se pokusil o sebevraždu kvůli nim. Protože jsem měl dluhy a účty zaplatit. Myslel jsem, že to skončilo, už nemám smysl života.
  Ale naštěstí jsem viděl svědectví mnoha lidí o panu RONALD FARISOVÉ Z VÍCE TRUST MORGAGE, a tak jsem ho kontaktoval, abych získal půjčku na vypořádání svých dluhů a realizaci svého projektu. Je to s panem RONALDEM FARISEM Z VÍTĚZNÝCH TRHŮ, ŽE Život se znovu usmál, je královna srdce jednoduchá a velmi komplexní.
  Pokud potřebujete financování; Osobní půjčky, refinancování úvěrů, úvěry pro investory, půjčky na auto, úvěry na konsolidaci dluhů, obchodní půjčky, mezinárodní půjčky z jakéhokoli projektu, který vám tento muž pomůže provést a finančně podpořit.

  RONALD FARIS
  ČÍSLO WHATSAPP: +15186011323
  E-MAIL ADRESA ----- [dporterwintrustmortgage@outlook.com]
  VÍTĚTE HYPOTÉKY

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.