Reklama

čtvrtek 20. srpna 2015

Rudý v hnědém asfaltu

Syrské dítě I
Martin Hekrdla 
20. 8. 2015  AltPress
Přinášíme úvahu Martina Hekrdly o postoji a názorech dalšího originálního levicového komentátora a myslitele Petra Schnura. Prosíme čtenáře, aby článek brali jako součást diskuse, které probíhá na levém spektru naší společnosti. 
Petr Schnur odpoví po dovolené v 1. týdnu září. 
Nedávnou výzvu Českého mírového fóra (ČMF) „k řešení problému ilegální imigrace“ posoudil na sociálních sítích jeden z jejích čtenářů velmi tvrdě: jde podle něj o text, který mohou podpořit jen lidé „s IQ na hranici rozteklého asfaltu“. Vděčím mu za název této glosy i za to, že nemusím hledat slova, která by vyjádřila můj vlastní úžas. „Obyčejní lidé nevědí, že všechno je možné,“ napsal kdysi T. S. Eliot. Jsem tedy určitě obyčejný člověk; že je tohle možné, jsem si nepomyslel.
Řešení podle ČMF vyhlíží jednoduše: povolat na hranice Česka „vojáky a policisty a zabránit tak nekontrolovatelnému a protiprávnímu přílivu nelegálních imigrantů do naší země.“ Už sám pojem „nelegální imigrant“ přímo volá po kontroverzní právní disputaci. Ale „protiprávní příliv“ už by ani advokátům hlava nepobrala, přestože jsou na leccos zvyklí. Představuji si protiprávní tsunami zdviženou nelegálním zemětřesením, kterak se řítí na suverénní – legálně placatý – ostrůvek někde v Pacifiku. Nevím, nevím…

Vrtá mi hlavou, zda vojáci a policisté budou na hranicích stát rameno na rameni, tvoříce nepropustnou hráz národní chrabrosti, ostře kontrastující s vlastizrádnými rejdy oportunistických politiků. A napadá mne, že dnes na uniformované jedince asi nikdo nebude řvát, jako na nás kdysi na vojně ječel jeden mladý slovenský poručík při nacvičování rojnice: „Čo sa na seba tak tlačíte? Či ste teplí?“ Anebo budou mít policisté a vojáci mezi sebou dostatečně mravné rozestupy a nelegální imigranti z protiprávního přílivu proběhnou v mezerách (v Calais předvedli už divy)? A budou muset být – jak zněla floskule latinskoamerických diktatur – zastřeleni na útěku? Asi ano, protože – praví výzva ČMF – se nehodláme „jménem pseudohumanity potýkat s následky této šílené destrukce“. Když ne pseudohumanita, sem s autentickou krví! Ne?

Sevřené řady Armády České republiky. Jdeme na věc?
Následující dva body, které pospolu s výše citovaným bodem prvním (policie a armáda na hranicích) jsou souhrnem celého prohlášení, požadují vlastně nefalšovanou revoluci, velký převrat společenských vztahů a geopolitických silokřivek. Jen za takového přelomu si totiž lze představit, že se česká vláda dokope k „projevení jasného politického stanoviska k zastavení vojenských intervencí USA a jejich ,koalic ochotných´ na Blízkém východě a v Africe“. A také k „urychlenému řešení role České republiky na evropské i světové scéně a v mezinárodních organizacích“. I tohle mi – projevení, zastavení, řešení – připomíná starou dobrou vojnu a její jazyk: „Nařízení k provedení opatření k zamezení opruzení přirození.“ Inu, jsme zase jako ve válce. Bude vojna, bude, kdo tam na ní pude.

Hlavně však se zde „pseudohumanismus“ vymítá pseudorevolucí. I radikální revoluční politika nemůže nebýt uměním možného. Jinak je to avanturismus nebo podvod. Vyzývatelé vědí, že z praktických důvodů žádný vládní činitel nezačne už zítra přesvědčovat světové imperialisty, aby už laskavě s tím imperialismem přestali. Vědí velmi dobře, jaká je váha Prahy „na evropské a světové scéně“. Je to od nich jen kvazirevoluční verbální ohňostroj s mobilizačním cílem, jen dunění bubnů k hysterizaci znepokojeného davu, jenž si má vyprázdnit mozek ve vřavě spravedlnosti. A nabýt dojmu, že vše je ztraceno, a tím i dovoleno; například hrozit „vlastizrádcům“ šibenicemi na „demokratických“ manifestacích anebo zakládat „národní domobranu“, jak činí národní demokraté Adama B. Bartoše. Dokonce už sepsali „základní metodická doporučení“ pro dobrovolníky. Ti samozřejmě nemají porušovat zákony, radí jim. „Budete-li ale napadeni a není-li možnost se z místa napadení vzdálit, braňte se tvrdě, bezohledně a co nejúčinněji!“

Levý Schnur a pravá Levá

Čert vem tento konkrétní, ze slov nastříkaný asfalt, jehož je všude plno a jenž hraje všemi barvami, včetně – a převážně – barvou hnědou. Není ovšem banální, že pod výzvu se podepsal (a samotným místopředsedou ČMF přímo je) i známý levicový analytik a publicista Petr Schnur. Skutečný disident, působící kdysi ve skupině historika Jana Tesaře a dnes žijící v Německu, kam odešel v roce 1980 do exilu a kde vystudoval tři humanitní obory. Nás, nenapravitelné levičáky, oslovoval po roce 1989 jako nezávislý novinář v Britských listech, Právu, Kritické příloze Revolver revue, Sedmé generaci, A2, Literárních novinách i jinde. Zdálo se nám, že každé jeho slovo má oporu v pramenech. Kdyby nebylo Terezy Spencerové v potu tváře oprášených „literárkách“, neměl by dnes na publicistické scéně konkurenci.

Petr Schnur
A najednou se stane tohle: Petr Schnur v ČMF jako místopředseda usedne loket na lokti s předsedkyní téhož ČMF, aktivistkou Bartošovy fašizoidní partaje Vladimírou Levou Vítovou. Aniž by mu zrovna tato „koalice ochotných“ proti imigrantům vadila. Vadí mu vůbec program Národní demokracie? Levá Vítová jej pro Parlamentní listy shrnula 18. července takto:

„NE Bruselu, ANO Evropě, sebevědomě za české národní zájmy, nevměšování se do vnitřních záležitostí cizích států, strategické spojenectví s Ruskem a narovnání vztahů s německým národem, okamžité vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality ČR, místo sledovacích systémů více policistů do ulic, obnovení základní vojenské služby, výkonný stát pro občany, zákony musejí platit pro všechny: konec pozitivní diskriminace, ochrana tradiční rodiny, tvořené mužem, ženou a dětmi, likvidace zločinné juvenilní justice, odmítnutí lživých „práv“ homosexuálů, NE politické cenzuře – média nám nesmějí vládnout, ale sloužit, tuzemská média do českých rukou, rovný přístup do státních médií, státní školství zdarma – tradiční postupy místo digitalizace, autorita místo rovnostářství, místo sexu a násilí krása a vznešenost, rozvoj národní kultury jako podmínka národní existence, návrat kultury na venkov, konec devastace krajiny i měst, návrat odborů ke skutečnému hájení práv zaměstnanců atd.“

Tenhle mix vágních, líbivých, šílených a vzájemně se vylučujících národoveckých, konzervativvních a sociální not, který je typickým znakem naprosto všech historických i současných fašismů, Petru Schnurovi nepřekáží v „řešení otázky imigrantů“ a v rozletu boje za lepší svět? Nechápu, jak může zaštítit takové nesmysly, jakým je například tvrzení, že současná imigrace „nese známky cílené a řízené organizovanosti“ – a že zároveň „přináší nekalkulovatelná politická a bezpečnostní rizika“. Tak je to cílené a řízené, a tedy kalkulovatelné, nebo není? Jsme tu zkrátka zase jen u tamborů, kteří rovnají pochodový krok a víří paličkami. A zatímco buší do kožených bubnů, hrozí jedním dechem řízeným spiknutím i nezbadatelnými dopady téhož. Je jedno, že logika trpí. Vždyť oni chtějí vyvolat iracionální masový strach. V žádném případě se nesnaží, – jak prohlašují– „pojmenovat a odstranit příčiny krize“. Ani náhodou! Chtějí krize jen využít, etablovat se, ustavit „autoritu místo rovnostářství“. A nikoli vrátit, nýbrž odvrátit odbory od činnosti, která by vedla „ke skutečnému hájení práv zaměstnanců“. Všechny fašismy nakonec upustily od konfrontace se svými sponzory, zaměstnavateli, vlastníky kapitálu, velkými korporacemi a „finanční plutokracií“. Všechny bez výjimky. A proto je tenhle náš přísný svět stále nosí, aniž by se otevřel a hnědé asfaltéry jednoho po druhém zhltl.

Nejenom nebezpečí

Petr Schnur, který studoval v Hannoveru, tohle neví? Buď jak buď, není historicky prvním ani posledním levicovým ultrakritickým intelektuálem, publicistou nebo akademikem, kteří za posledních skoro sto let na šikmé ploše krizových situací uklouzli v nahnědlé břečce a potřísnili se. Proč? Inu proto, že „starolevice“ je nenadchla, natož zavedení intelektuálové, a tak se mnozí přivinuli k autentické „vůli k moci“, začali hecovat davy, šturmovat s nimi nebe a establishmentovým pseudohumanistům (často ten pojem sedí) zalévat do asfaltu fajnové liberální lakýrky. Někteří se stali fašistickými ideology, jiní fašistickými kacíři. Další byli zneužiti, jejich dílo zkarikováno a dospěli časem k boji proti fašismu. Bývaly to těžké doby na Západě. A zase jsou.

Začíná to zase přepálenými spikleneckými teoriemi, pravda, trochu chytřejšími, než byly Protokoly sionských mudrců. Bystrý francouzský publicista Thierry Meyssan či moudrý kanadský profesor ekonomie Michel Chossudovsky brzy proměnili svou zajímavou literaturu faktu v ufologický seriál Akta X s jeho hlavním heslem „Pravda je tam venku“ (rozuměj: na „našich webech“ Voltaire.net a Globalresearch.ca). Společnost, třídní boje, ideologické iluze, reálná spiknutí a stanovené cíle elit s nezamýšlenými následky jejich realizací (což je pravidlo, ne-li železný zákon), to vše se jim ze zorného úhlu vytratilo. Podle Petra Schnura bylo povstání v Libyi v únoru 2011 „předem připravený státní převrat v součinnosti domácích a zahraničních sil“; to mu bylo „jasné“ už v březnu tétož roku. Bylo mu také brzy „jasné“, že „arabská jara a ukrajinské mejdany dosáhly žádaného cíle“ a že konkrétně arabské jaro byl „pokus neokolonializmu posunout dějiny zpět a restaurovat staré poměry“. Toť vše, ničím více nebylo.

Článek Petra Schnura v deníku Právo 14. července 2012
Snad mi ani nevadí, jak okázale Petr Schnur přehlédl prvotní zděšení Západu nad arabským jarem. Jak přehlédl fakt, že intervence v Libyi byla – po zdařilých revolučních převratech v Tunisku a Egyptě – západním pokusem dohonit rozjetý revoluční vlak, získat honem vděčnost povstalců (z nichž mnozí západní intervenci vehementně odmítali), a tím i jakýs takýs vliv na další události. Ten ovšem Západ nezískal. A jeho šafáři se asi teď podivují, jak je možné, že dnešní libyjský chaos a imigrační vlnu z tamních břehů přes Středomořský bazén označují leví intelektuálové za uskutečnění „žádaného cíle“. Západní stratégové si o sobě určitě nemyslí, že jsou takoví géniové. A nemysleli si to ani v případě Egypta, kde jejich konání bylo jen sérií ad hoc reakcí na explozi zdola. Reagovali na ni vyšeptalým liberalismem Muhammada El Baradeje, konceptem „armády s lidskou tváří“, odkývnutím pádu Mubaraka a uvolněním cesty Muslimskému bratrstvu (o němž se vědělo, že je stejně užitečným filantropem jako stávkokazem a vymítačem všeho levicového). A pak byli nuceni předejít další explozi hněvu s vládou islámských konzervativců a z vojáků učinit předvoj „druhé revoluce“. Ano, byl to puč, v němž naoko lidová „armáda s vyceněnými zuby“ stanula u moci sama a v delší perspektivě proti všem. Je vždy vlastně porážkou establishmentu, je-li nucen zcela splynout s represí, smrtící střelbou, mučírnami, vězněním desetitisíců a trestem smrti pro stovky lidí. Právě po arabském jaru je to nadlouho nemožné.

Nevadí mi tolik, že Petr Schnur nepřijímá myšlenku, že Islámský stát je snad přece jen možná nezamýšleným následkem saudskoarabských wahhábitských sponzorů i americké geostrategické politiky. Saudové jsou ryzí sektáři a americká politika se snažila udržet kontrolu nad Irákem podněcováním konfliktu mezi šíity a sunnity. Irák pacifikovat v jiném stylu Bílý dům neuměl. Důsledky tohoto způsobu „pacifikace“ ovšem již dlouho formují dění v celém regionu, také a snad především v Sýrii. Vadí mi však přístup, jenž všechny arabské revolty připisuje islamistům. Přístup, který šmahem popírá demokratické aspirace, autentický vzdor i příkladnou odvahu arabského lidu. Vadí mi levicová legitimizace antimuslimského rasismu a rodících se fašistických subjektů v České republice. Není to jenom demobilizující asfalt z typického zlého snu, v němž se člověk nemůže pohnout z místa. A není to jenom nebezpečné. Je to hanba.


Syrské dítě.
Syrské dítě II

44 komentářů :

 1. Vědecký pracovník NASA https://www.youtube.com/watch?v=n_un8pTHqbM

  OdpovědětSmazat
 2. Nackove a komunisti se spojili. A ne poprve.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě se ve "spravedlivém boji" proti USA, kapitalismu, západu... spojí s islamistama a bude vymalováno :-D

   Smazat
  2. Komunisti se s fašisty nikdy v historii nespojili .Právě naopak ,vždy patřili mezi největší odpůrce fašismu a právě proto byli vždy první na řadě a přinesli nejvíce obětí.
   To Vám jaksi uniklo.Vaše vyjádření je ubohost.

   Smazat
  3. Blbnete, Schnur v žádném případě není ani vzdáleně komunista a Bartoš jen balancuje na hraně, k nacizmu a fašismu má ještě dost daleko. Prosím, abyste sem, páni trollové, nepsali blbiny.

   Smazat
  4. Dvořák,

   Bartoš balancuje na hraně jen proto aby se nedostal mimo zákon. Podobně jako třeba Vandas nebo Konvička. Samozřejmě v jádru je to nácek jak poleno a kdyby se povolila stavidla tak byste viděl ten nářez.

   Smazat
  5. 10.38 Nackove a komunisti se spojili. A ne poprve. - Kdy a kde hňupe hloupý? Na Ukrajině? Ještě ti, ty parazitní netáhlo, máma nekoupila pořádnou klávesnici?
   10:42: -D, zase perlíš? A zase ventiluješ dutou hlavu omezený ignorante, jakýchkoli souvisejících faktů? IS je výtvor USA, nikoli komunistů. To bys mohl vědět, je k tomu průkazných, dokazujících informací dost.
   Je to západ pod velením USA, kdo v agresivních atacích se vměšuje do cizích států a konáním produkujícím války na územích cizích států, prostřednictvím agresivní, zločinné formace NATO. To jsou ti, kdo se spojují kdykoli a s kýmkoli, jen když vznikne válka - a pro vznik války dělají, co jen mohou. Viz, Turecko, člen NATO válčí proti Kurdům, těm samým Kurdům, kteří vedou válku s IS. To jsou těžké paradoxy, které nelze popírat.
   A je to západ – EU + NATO, kdo pod poručnictvím USA, nepokrytě podporuje ukrajinský, zrůdný fašismus. Tak to vidíš, co za hovadinu jsi zase naslintal. Jsi věrným zastáncem zla a rozséváš zlo, jak jen můžeš. Vybral sis stranu zla - dle vlastní podstaty tvého charakteru. Až se dílo zla podaří, neušetří ani své lokaje. Budeš mít vymalováno i ty.

   Smazat
  6. 11:49
   Doufám, že máš aspoň šnorchl aby jsi se v té hromadě hoven které jsi nakydal neutopil.

   Smazat
  7. 11:57
   Jsou to jen vaše hovna, fandů amerických svinstev. Topíš se v nich snad ty, že máš své zkušenosti se šnorchlem?

   Smazat
  8. Zato Ty,16:45, jsi vůl jak vyšitej!

   Smazat
 3. doktor Bože , do čeho jsi duši dal....

  OdpovědětSmazat
 4. A nejvíce mě pobavilo autorovo tvrzení o "...demokratické aspiraci ... arabského lidu".

  OdpovědětSmazat
 5. Další článek multikulturního sebevraha.

  OdpovědětSmazat
 6. Komunisti se přece s fašisty spojili. Nebo "Pakt o neútočení" (Molotov-Ribentrop) se nepovažuje za smlouvu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi budeš komunista nebo Rusák. Označovat nacisty jako "fašisty", to přeci dělali komunisti a Rusáci. My demokrati a gentlemani jsme se spojili s italskými fašisty v Mnichově, ty parobku nedopečená . To byla panečku smlouva...

   Smazat
  2. Smlouvu s SSSR předtím odmítli Angličané. Chtěli Hitlera nasměrovat proti SSSR. Stalin smlouvou jen o pár cenných měsíců oddálil válku. Nezapomeňte, že přezbrojoval armádu a navíc provedl velké čistky. Na válku prostě nebyl připraven. Ale pochopí to vůbec to nevzdělané jelito, co sem píše bludy?!

   Smazat
 7. Vůbec nechápu, jak může Hekrdla takhle psát - je to pro mě znamení, že je "falešným prorokem".

  OdpovědětSmazat
 8. To je NEUVĚŘITELNÉ - výzva k ochraně hranic vlastní země přijde Hekrdlovi jako nacismus?!

  OdpovědětSmazat
 9. Hekrdla je intelektuální zmetek.

  OdpovědětSmazat
 10. 14:03
  Další projev duté hlavy a zvrácené logiky. Fakta hovoří jasně, že pakt o neútočení byl uzavřen, teprve na základě věrolomnosti a podrazáctví západních spojenců. Nejprve byla Mnichovská zrada. Následně byla Benešem odmítnuta nabídka vojenské pomoci od SSSR. Teprve po neuvěřitelně věrolomných počinech západních spojenců, teprve pak byl uzavřen onen pakt o neútočení, jakožto logická reakce na podlosti západních spojenců. Jinak samozřejmě žádné spojení komunistů s fašisty nikdy neexistovalo. Při daných faktech něco takového může prohlásit skutečně pořádně zabedněný, zaslepený hlupák. Spojení západní demokracie s ukrajinským fašismem je prokázané. To "demogratům" a služebníkům, zastáncům zla, nijak nevadí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Soustavně sem leze jeden idiot, který se snaží překrucovat dějiny. Naštěstí se vždy najde někdo, kdo ho usměrní a ten blb dá na chvíli pokoj.

   Smazat
 11. Nenadávejte Hekrdlovi. Ani si to nezaslouží, patří opravdu k tomu nejlepšímu z širšího mainstreamu, a je to i zbytečné.

  Článek je samosebou slabota, zvlášť na Hekrdlu. Když tohle bude psát Šídlo, nix dagegen. Přestože je tam pár obecných vět, které bych klidně podepsal. Jsou ale použité mimo mísu, a celé vyznění tím pádem stojí za houby. Ale nenadává Schnurovi, jenom nad ním lomí rukama.

  Nemám kdy, napíšu víc, ale: Je to hlavně důsledek toho, že sám taky neví "co s tím". Tak jen lomí rukama nad levičákem Schnurem, který se prý paktuje s fašisty. Do toho se snaží dělat šprťouchlata a chytat za slovo, a přidá pár obecných pravd. Argumentačně slabé.

  Položil bych mu otázku: Co tedy má levičák dělat, vnímá-li problém : spojit se radši se sluníčkáři, havloidy a "podobnou pakáží", jak by řekl Marx ?? Stáhnout záclonky, a dělat, že vlak jede ?? Sedět v koutě, lomit rukama a hlásat neposkvrně - vrně - vrněné levicové pravdy ??

  Velekněz Ratata

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velekněz Ratata (to je z V+W?)
   Napsal jste to výstižně!

   Smazat
  2. Vidíte,guláš máte i vy nahoře.Pana Hekrdlu si pamatuji z Práva jako rozumného socialistu-ani nevím,že už tam není.Souhlasím s otázkami Velekněze,sám nevím jak odpovědět svému svědomí.Sám se potácím mezi humanitou,xenofobií,antisemitou ve vztahu k mé národnosti-moravské-Jedno vím určitě,vždy budu na straně slabších-k mocným a lynči davu mám averzi!.

   Smazat
 12. Je zde někomu jasné proč to ten Hekrdla psal? Vypadá to, jakoby mu ten Schnur ošukal děvče.

  OdpovědětSmazat
 13. Hekrdla psal už víckrát pěkné blbosti - ale tenhle jeho slint je vrcholem... asi je to skrytý havloid - jiné vysvětlení nemám... je vidět, že to je bývalý (nebo i současný?) redaktor antilevicového antizemanovského a mitrofanovského Práva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hekrdla z Práva už před drahnou dobou odešel.

   Smazat
 14. Autor tohoto článku je v porovnání s člověkem kterého tak nelogicky kritizuje jen ubohý trpaslík.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vladimira-Leva-Petr-Schnur-Teze-o-charakteru-Severoatlantickeho-paktu-a-Evropske-unie-320153

  OdpovědětSmazat
 15. Je ten He - Krdla normální? Pamatuji si, že Výzva byla zde

  http://www.novarepublika.cz/2015/08/vyzva-ceskeho-miroveho-fora-k-reseni.html

  a měla tyto 3 hlavní body - jak proti nim může něco mít? Evidentně je na palici!

  1. Okamžitě povolat na hranice České republiky vojáky a policisty a zabránit tak nekontrolovatelnému a protiprávnímu přílivu nelegálních imigrantů do naší země.

  2. Okamžité projevení jasného politického stanoviska české vlády k zastavení vojenských intervencí USA a jejich "koalic ochotných" na Blízkém východě a v Africe.

  3. Na základě co nejširšího konsensu je naprosto nezbytné urychlené řešení role České republiky na evropské i světové scéně a v mezinárodních organizacích.

  OdpovědětSmazat
 16. Potřebné téma a skvělý text od autora Martina Hekrdly.
  Příznívý ohlas mezi většinou čtenářů NR a diskutujících mít rozhodně nebude.
  NR se vydala jiným směrem.Humanistické a autenticky levicové hodnoty stejně jakou kriticky ,,levicový " analytik a publicista Petr Schnur dávno opustil.Pokud,kdy nějaké měl.MK není svými argumenty a názorem sám.
  (http://www.blisty.cz/art/78523.html)
  Je mi z vás na blití.
  15. 8. 2015
  "Česká levice se nebezpečně přibližuje NSDAP"
  Skutečnost, že už ani tzv. "humánní levice" (volná skupina kolem Petra Schnura se za takovou pokládá, a já ji mylně po léta za tuto považoval rovněž) není schopna ubránit se dlouhotrvající všeobecné šílenosti a nenávisti (vůči migrantům především) mě vede k tomu, abych si tímto dovolil zaslat Vám moji reakci na tohle zvěrstvo, píše Jaroslav Vávra z Vídně a dodává: Nikdy bych byl býval nevěřil (mám jen zkušenost s rakouskou sociální demokracii), že ta česká (plus její levicové odnože) si budou jednou s tou národně-sociální (NSDAP) tak systémově-myšlenkově podobné.
  Milý Petře,
  je mi z Vás na blití.
  Včera jsem byl krátce s výborem místní Amnesty v Traiskirchenu. Nemluvňata syrských utečenců spí na trávě v přilehlém parku. Rakouské obyvatelstvo, které až na liduprázdnou zemi Františka Josefa také nevlastnilo kolonií, neblábolí dogmatické nesmysly, a pomáhá spontánně, seč může. Politické strany nechám stranou, je před volbami. Byl jsem tam před třiceti šesti lety 29 dní v izolaci.

  Jenom lidské zrůdy bez duše, srdce a mozku, a hlavně bez paměti a schopnosti reflexe, mohou napsat takový nelidský a typický novo-český indiferentně zlý pamflet. Ono nelze vše používat ideologicky a účelově.
  Ilegální imigrace neexistuje. Všichni jsme migranty, to bys Ty měl vědět nejlépe.
  Oni jsou tady. Je třeba pomoci. Lidem. Lidským stvořením. Je třeba stát si na svém humanismu a nekácet se trapně hystericky "výzvami o řešení" do substandartní pseudopolitické žumpy, nejít do kolen atmosférou vytvořenou nevzdělanými šašky všemožných Hradů a zámků, je třeba nevyužívat soumraku racionality a neplout na vlně davu, neresonovat s plebsem, nesnažit se ukrojit si z něj jakýkoli politický kapitál.
  Doufám, že jich přijde ještě více, těch, na které Vy chcete posílat vojsko a policii, a také pevně doufám, že zůstanou. Protože oni jsou naděje, že se v zaprděné Evropě tlustých pupků a sádlem zaplácaných srdcí obnoví cosi jako naděje, lidskost a solidárnost. Oni budou rodit naše nové Petrarky, oni budou makat na naše "zasloužené" důchody, ne Vy, my. My jsme selhali. Červi utřou hubu.
  Ti, kteří nic nemají, se se mnou včera dělili o kalíšek čaje, pozdravili s úsměvem před zcela zesranou latrínou ve čtyřicetistupňovém vedru ach té naší tak civilisované Evropy různých výborů, peticí, a přizdisráčů.
  Na něco tak nelidského, jako je Váš neskutečně odporný pamflet, musí mít jeden opravdu silný žaludek, anebo se musí nacházet v úplném pomatení a zatmění smyslů, ba v absenci přirozených lidských čidel. Váš výrok "pseudohumanismus" Vás řadí do roviny hitlerovského Německa.
  Doufám, že napříště se navždy rozloučíte se slovem levice, která narozdíl od Vás byla kdysi internacionální, humánní, a které narozdíl od Vás šlo o sociální spravedlnost a lidskou důstojnost, a jejíž obzor nebyl horizontem strachem sevřeného zadku z cizího a neznámého, jako je ten předposraně policajtský Váš.
  "Jsi spoluviník, odpadlíku." (J.Kolář)
  J.Vávra, Wien/Menton

  Ptám se:
  Quo vadis Nová Republiko,pane Schnur a jemu ,,levicově" podobní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Citové vydírání, žádný argument! Demagogie o humanitě a lidství! Běžte otravovat někam jinam.

   Smazat
  2. Doufám, že je vám na blití také z těch, kteří rozvrátili země z kterých davy imigrantů proudí a napíšete také jim cosi podobného. Doufám, že je vám líto také zavražděných a umučených ukrajinských civilistů pod porošenkovo-jaceňukovskou taktovkou, a za pomoci banderovsko-fašistické sebranky např. AZOV, a také jim napíšete cosi srdceryvného. Tedy, pokud je na tom vaše svědomí tak špatně.

   Smazat
  3. Anonym 18:51 - Vy jste blázen?!

   Smazat
  4. Mně je na blití z J.Vávry - aby šel člověk světa kraj než potká takového vola. Doufám, že nabídne příbytek imigrantům - jak vyzývá rakouská vláda. A jestli byl na obhlídce s Amnesty International - tak je zřejmé odkud vítr vane.

   Smazat
 17. Kde vůbec je k mámí, ten nelidský neskutečně odporný pamflet, na který musí mít jeden opravdu silný žaludek, anebo se musí nacházet v úplném pomatení a zatmění smyslů? S pseudohumanismem jsme při humanitárním bombardování a při nadržování ukrajinskému fašismu, konfrontováni více než často, což nás skutečně může zavést na rovinu hitlerovského Německa. Tak už to holt může chodit, při tom správném vedení. Všem doporučuji shlédnout seriál "Americké století očima Olivera Stonea", pak se nemusíme pojmu pseudohumanismus tolik štítit.

  OdpovědětSmazat
 18. Tady je to:
  ČMF vyzývá všechny politické strany a politická i občanská hnutí, napříč politickým spektrem ke spolupráci a k urychlenému aktuálnímu řešení nelegální imigrace do České republiky:
  http://www.novarepublika.cz/2015/08/vyzva-ceskeho-miroveho-fora-k-reseni.html

  OdpovědětSmazat
 19. Podle toho ,co píše p.Vávra ,mám bohužel ten pocit,že se právě probudil...To,co píše nenísamozřejmě na jedné straně(jako výtka myšleno)tak úplně nepravda a pomoci se má a to taky NIKDO nepopîrá ,ALE: to,že je celá Evropa zahlcovaná čím dál více islàmem a tím pádem absolutně rozdílnou a pro nás středoevropany nepřijatelnou kulturou ,jež je pro nàs cizí,zastaralá,středověká a ženě nepřátelská také není možné nevidět.My máme NAŠI KULTURU,jež se vyvíjela po celá dlouhá staletí a navzàjem se ovlivňovala a krystalizovala jak architektonicky,filosoficky ,sociálně,literárně,umělecky atd. a že do našich šířek a délek pronikají milióny migrantů nepopiratelně jiných kvalit a přínosů ,než které bychom zde převážně radi uvítali ,je jistě faktem ,který se nedá ignorovat..
  P.Vávra má podle mně(může to být jistě jinak docela hodnÿ chlap)nejaký deficit.Myslím,že má
  jednostranný a do budoucna ;ne příliš dobře vyvinutÿ odhad situace...Takhle se to totiž dělat nedá...takhle ,jak to teď dělají v evropě v otàzce immigrantů ,tak to fungovat prostě nebude a je to velká nezodpovědnost je sem pustit...
  Otázky a odpovědi na to,kdo to zavinil a chce tento chaos a proč je další měřítko celého průšvihu ...To tady teď nechci rozvàdět,rozvádějí lèpe jiní...
  Pan Vávra ,jak vyplývà z dopisu ,který je vrhán na nás na Čechy,Moravàky etc.jak jedovatý postřik bez jediného slůvka pochopení,také leccos vypovídá..Je to smutnè ,ale pro svoji zemi nemà ani slůvka soucitu .
  jituš



  OdpovědětSmazat
 20. Naprosto souhlasím s názorem z 15:29 (Velekněz Ratata).
  M.Hekrdlovi nadávat nechci. Čtu ho rád, i když mě také poslední dobou, sem tam, "naprdnul".Ale to snad je i normální.
  Přesto se v tomto článku "sesunul" argumentačně až do pozice, kde se ztrácí zdravý rozum a nastupuje praštěná a nelogická demagogie, tentokrát asi z leva. (Ostatně obdobná jako anonym v 18:51, jen více "inelektuálně a rozevlátě podaná).
  Proto se připojuji k otázce, co tedy ano, co je správný postoj a postup, když už zkritizoval (M.Hekrdla) všechny, co mají obavy a strach, co si nepřejí změnit svůj způsob života, co si nepřejí gheta, kam nesmí ani policie, co nechtějí měnit hodnoty zděděné po předcích? Jaké praktické kroky a opatření mohou zabránit tomu, abychom se nestali, dříve či později, zajatci ve vlastní zemi?
  Ale věcně, konkrétně, bez vytáček a levicových (čáckých?) floskulí.
  Máme ustoupit, až bude požadováno uplatnění práva šaria, status ženy jako poločlověka a otrokyně, domluvené sňatky, sex s dětmi,omezení vlastní aktivity z důvodu (ne)urážení islámské víry?:
  Do jaké hranice (ne)smíme bránit svůj způsob života? Své vlastní zákony?
  A prosím bez keců typu: Vždyť nám nic takového nehrozí!! Víme, na základě zkušeností z jiných zemí, že zcela vážně hrozí.
  Pokud M.Hekrdla nedokáže věcně odpovědět na takto položené otázky, a jistě jsou i další, samozřejmě i z pohledu levicově orientovaného komentátora, pak musím , ač nerad konstatovat, že tentokrát jen blbě žvanil (psal). A to mě zrovna u něj hodně mrzí. Protože je mi jeho levicový pohled na věci veřejné dost sympatický. J.B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro mne je Hekrdla velké zklamání.

   Smazat
 21. Hekrdlu neřeším. Je to výborný levicový komentátor, o tom žádná. Proto ho neuvidíte v Borkovizi. Spíše bych chtěl doporučit komentář Petra Schnura v Právu dne 20. 8. 2015 "Nemocný obr, infikovaný svět". Jedinečná analýza USA, Evropy a současné politické krize západního světa. Link bohužel nemám, ale určitě se dá na netu dohledat. Vedle blábolů Peheho, Mitrofanova a kreseb podlého kalouskovce Kemela působí Schnurův text jako "stříbrný vítr"...

  OdpovědětSmazat
 22. Hekrdla je hajzl, což je zřejmé z tohoto ubohého (a velmi osobního) pamfletu. Ztratil pro mě jakýkoliv "půvab", ten chlap prostě nemá úroveň. Zatím se zdálo, že není blbý, to ale znamená, že je prodejný, jinak by nemohl psát takové hovadiny.

  OdpovědětSmazat
 23. Morálně akceptovatelná, udržitelná cesta z nastálého chaosu, kteří někteří vědomě a jiní nevědomě rozdmýchali a rozdmýchávají, bude tenká, tenoučká, tenoulinká. Bude-li vůbec. Už na ní bylo způsobeno mnoho nespravedlnosti a ještě bude. A zdaleka ne každému se dojde zadostiučinění. Rozdrobovat ostrými odsudky a vyhraněnými stanovisky za takové situace hrstku zbylých s intelektuálním a morálním potenciálem na řešení tragédie je nerozumné.
  Kdo ví přesně, jaké všechny vlivy situaci zformovaly a jaké je správné řešení? Bude to patrně nějaký koridor, kdy může správné řešení pro osobu/osoby A být nesprávné pro osobu/osoby B a naopak atd. Kdo ví, jak se bude cesta klikatit (viz Mnichov – Ribbentrop-Molotov - Spojenci)?
  Existuje-li v tomto okamžiku někdo, kdo má patent na rozum a ví jak, tak to pravděpodobně v mlýnici názorů, hysterie, omezenosti, generalizací nebude příliš dávat na vědomí, protože by lehko narazil na přepjatou namyšlenost nezkušených či hloupých některých lidí, a bude postupovat po krůčkách, jak se budou znalosti o věci pročisťovat praxí a rozmýšlením.
  Kdo za takové situace bude rozmatlávat osobní spory, podklouznutí, když za pár dní, týdnů, měsíců či let bude potřebovat každého, kdo trochu ještě myslí a není po krk namočen v nějaké špíně? Představy ČMF nemusejí být zrovna dobře formulovány, ale chápu jejich východiska. Stejně jako chápu, či se snažím chápat východiska, obavy, principy, myšlenkový svět celého spektra od havloidů po bartošovce, od imperátorů po nejnižší vrstvy. Nemusím s nimi souhlasit, ale je třeba je vést v patrnosti a (soubor, harmonogram) řešení na ně musí odpovídat, neboť jinak neuspěje. Cíle některých jsou neslučitelné, další jsou mi nepřijatelné, ale některé dnes nevadí, jsou akceptovatelné, jsou ve směru nynějšího potřebného postupu a čas na jejich vytříbení příjde až po zvládnutí jiných, aktuálnějších a těžších překážek. Rozdílnost názorů lze řešit bez urážek, výsměchu, naštvání, bez vykopání těžko překročitelných příkopů (k nim patří zveřejnění, medializace sporu). Chlapci si mohli nejprve zavolat, zamailovat a pak teprve vytroubit do světa svůj nesoulad. A i tehdy volit střízlivá slova. Pokud si někdo myslí, že získá spojence a přátele špiněním, pliváním (neřkuli tanky a bodáky), tak ho čeká zklamání. Každý v tomto okamžiku potřebujeme lano, kterého se můžeme chytnout, když někdo škobrtne, když to s někým půjde s kopce. A není třeba ho zbytečně řezat. Navázat ho pak, totiž chvíli trvá a už tam navěky bude uzel.
  KR

  OdpovědětSmazat
 24. To snad není možné, že tohle napsal Hekrdla. To musel někdo zneužít jeho jméno a nebo nebyl ve stavu zcela střízlivém. :-(

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.