Reklama

pátek 21. srpna 2015

Rusové, Češi, rajčata a promrhané vztahy


Ivo Šebestík
21. 8. 2015 AltPress

Dočítáme se, že v Rusku byl zničen jistý počet rajčat, dovoz z České republiky, jakožto odpověď na embargo západních zemí vůči Rusku...


Vzpomínám si z časů své vojenské základní služby na nástěnky plné hesel hlásajících, že „NATO je úhlavní nepřítel míru“. O několik let později se horliví nástěnkáři kouzelnou metamorfózou proměnili v zapřisáhlé amerikanisty a propagandistické nástěnky, jež prodělaly obdobnou druhovou mutaci, zaujaly důležité postavení v mainstreamových médiích pod heslem objektivního zpravodajství.

Nyní se dočítáme, že v Rusku, které je „úhlavním nepřítelem míru“ zvoleným pro tuto sezónu, byl zničen jistý počet rajčat, dovoz z České republiky, jakožto odpověď na embargo západních zemí vůči Rusku. Člověk by řekl, že pro malou zemi a malý národ je nejrozumnější strategií nadělat si co možná nejmenší počet nepřátel mezi přibližně dvěma stovkami více méně fungujících či nefungujících států planety. Zejména se jeví být málo rozumné dělat si nepřátele i tam, kde takoví lidé nebyli.

Několik volně roztroušených příběhů

V té souvislosti se mi vybavuje několik mých vlastních skromných zkušeností s Rusy, učiněných během jedné cesty po Rusku za časů bývalých a dvou cest v uplynulém čtvrtstoletí. Jistě se jedná o dojmy velmi subjektivní a nerozšířené dlouhodobou zkušeností. Nicméně, přesto si je dovolím nabídnout, snad jako malý obrázek toho, že vztah obyčejných Rusů k Čechoslovákům byl možná překvapivě přátelský.

Vybavuje se mi nejprve maličký Rus v letadle na trase mezi Moskvou a Prahou. Vypadal skoro úplně jako Paolo Villaggio, populární představitel účetního Fantozziho z italských komedií, které v té době začínaly být populární i v Československu. Když byl v letadle ohlášen přistávací manévr nad ruzyňským letištěm, onen ruský Fantozzi přitiskl tvář k okénku a dlouze hleděl skrze mračna na nebi dolů. Pak, když se na zemském povrchu objevila stuha Vltavy a hroty svatého Víta nad reliéfem Prahy, obličej odvrátil, měl oči plné slz a šeptal: „Zalataja Praga! Zalataja Praga!“

Současný rusofob, pilný čtenář denního tisku tancující s dobou, by patrně řekl: „No vida, Rusák, co sem přitáh v osmašedesátým s tankama. Teď vzpomíná, jak se tu měl dobře.“ Nevím. Možná to tak i skutečně bylo, nebo měl onen Rus radost, že se konečně dostal ven ze Sovětského svazu, aspoň na chvíli, a dokonce „na západ“, tedy do Československa. Vskutku nevím, ale ty jeho nepředstírané slzy a jeho „zlatá Praha“ takovéto úvahy příliš nepotvrzovaly.

O několik dní dříve, ve Volgogradu, v pravé poledne horkého léta, obklopila skupinka žíznivých československých turistů samoobsluhu (pochopitelně nevalně zásobenou), jež dlela uprostřed polední přestávky. Prodavačky seděly kolem jednoho pultu a obědvaly. Když turisty za výkladem spatřily, jedna z nich vstala a šla zjistit, co se to děje. Když se dozvěděla, že ti venku jsou Čechoslováci, obchod byl okamžitě otevřen a každý dostal, co chtěl, respektive co tam měli. Mnoho toho nebylo, ale nějaké limonády značky Bajkal, co chutnaly jako rozpuštěné hašlerky smíchané s medem, tam měli.A nyní jako v Mrazíkovi: Jiný příběh, jiná vesnice. Teda pořádně veliká „vesnice“, rovnou Moskva. Noční procházka Moskvou, podniknutá dvěma Čechoslováky, skončila totální dezorientací a jen úplnou namátkou vybranou tramvají. Pokud si člověk vybere jen tak, nazdařbůh tramvaj v Liberci nebo v Olomouci, určitě neskončí tolik verst daleko od cíle své cesty, jako se to přihodilo oněm dvěma poutníkům v Moskvě. V oné špatně zvolené tramvaji však narazili na dva mladíky, kteří změnili svůj program a cestovali s oběma Čechoslováky tak dlouho, dokud je neposadili na správnou tramvaj vedoucí k jejich cíli, tedy do hotelu.

Kremelská zeď, ovšem z druhé strany, nikoliv od Rudého náměstí a mauzolea s Leninem. Skupinka československých fotografů blokuje dopravu častým vstupováním do vozovky. Zahlédne je policista a rázně vykročí, aby zakročil. Jenže i na něj zapůsobí čeština a slovenština oněch fotografujících turistů. A to tak, že na místo, aby hlouček vykázal někam zpátky na chodník a projevil tak přísnou nesmlouvavost bolševického činovníka, policista zastaví na ulici provoz a nechá Čechoslováky, aby si v klidu vyfotili, co chtěli.

A konečně letiště Šeremetěvo v Moskvě. Turista přiletěl do ruské metropole vybaven pouze dvěma storublovými bankovkami. Tehdejší kurz rublu vůči koruně byl jeden rubl za deset korun československých; a dva tisíce korun československých představovaly v podstatě průměrný měsíční plat. Tedy v ČSSR sedmdesátých let minulého století. Kolik činil průměrný měsíční plat v Sovětském svazu, netuším. Takto storublovkami vybavený turista pojal nápad zakoupit si v letištním bufetu čaj z obřího samovaru.

Nejprve se u samovaru pochopitelně opařil, ale nakonec dospěl s ruským čajem a dvěma kostkami cukru k pokladně, kde vyňal z portmonky storublovou bankovku. Kdo zná povídku Marka Twaina nazvanou Miliónová bankovka, případně její filmové zpracování s Gregory Peckem v hlavní roli, ten si vybaví pocit turisty, jemuž pokladní vrací bankovku se slovy, že z ní nemá nazpět a nechť si tedy jeho urozenost, kníže Andrej Bolkonský, vezme svůj čaj i bez placení.

Češi o Rusech, Rusové o Češích?

Jen těchto několik střípků, a připouštím, že velmi subjektivních; možná dílo šťastné souhry náhod. Nicméně, přesto svědčí o něčem, čeho je možná škoda, že to už asi není. Vztahy mezi Čechy a Rusy vděčí za svou nekonfliktnost možná jen tomu, že se oba národy v dějinách dostávaly do užšího kontaktu jen poměrně vzácně, neboť většinou se mezi nimi rozkládalo ještě nějaké jiné území. Češi neměli, jako Poláci, ambice šířit sebe a katolické vyznání na východ a od roku 1526 byli vlastně součástí jiné říše, která s Ruskem nějakým způsobem koexistovala v rámci mocenského rozdělení Evropy. Do konfliktních situací se Čechoslováci dostali s Rusy jen v souvislosti s působením československých legií v Rusku a během sovětského potlačení Pražského jara, přičemž onen první případ představoval konflikt pouze s částí ruské společnosti.

Pro období první světové války se poněkud nepřesně hovoří o nedostatečné loajalitě českých vojáků a důstojníků vůči Rakousku-Uhersku, a naopak se zveličuje proruské cítění projevující se dezercemi celých oddílů na východní frontě. Skutečnost byla ovšem složitější a archivy dokládají až příliš četné příklady statečného boje Čechů za věc Domu habsburského. Jak ostatně pravila paní hraběnka nesoucí Švejkovi do polního lazaretu pečené kuřátko a lahvinku s přáním nechť Bůh potrestá Anglii: „Tšeska fojak, tobra fojak“ (nebo tak nějak přibližně). Inu, nikdy není nic černobílé. Tedy s výjimkou českého denního tisku.

Po většinu dějin tedy ve vztazích obou národů dominovaly spíše mýty, legendy, představy a různé formy panslavismu. Za Rakouska viděla část české obrozenecké společnosti v ruském caru ochránce před germánskou rozpínavostí a stejně tak vrstva národních buditelů vnímala český jazyk jen jako jedno z nářečí velkého jazyka slovanského. Čelakovského Ohlasy písní ruských byly jen jedním z mnoha výrazů obrozeneckého volání po užším sepětí s Matičkou Rusí. V Praze i v Moskvě probíhaly slovanské sjezdy, čeští a slovenští intelektuálové se horlivě učili ruštině, a tento citový vztah k Rusku a k ruštině je ostatně přítomný dokonce i v jinak kritickém, ba velmi kritickém myšlení Masarykově (studie o Rusech a Evropě) a Benešově (studie o slovanské otázce). Osvobození českých zemí od nacistického řádění tuto pozitivní část české orientace na Rusko v podstatě dovršily. Ne ale na dlouho.

Co však na ruské straně? Jak tomu bylo u Rusů a v jejich vztahu k českým zemím? Je zajímavé srovnat, jak Čechy vnímají Němci a jak Rusové? Pokud pomineme extrémní případy, pak tradiční německý pohled na Čechy je paternalistický, dílem shovívavý, poněkud káravý a docela odmítavý. Nakonec pak i překvapivě trošičku závistivý. Co Němci Čechům závidějí, je patrně to, jak hezky proplouváme dějinami, aniž by ty na nás někdy dopadly opravdu železnou pěstí. To Němci takové štěstí nemají. U nich je všechno doopravdy. Když malér, tak hezky se vším všudy, bez pardonu a do dna. Možná je to proto, že Němci mají vždycky dost síly se ode dna odrazit a zase to někde v něčem přehnat. Češi se v tomto ohledu drží raději při zdi a něčí sukně. Drzé hemžení malých ty velké rozčiluje. Češi jsou mistři improvizace, Němci ke všemu potřebují projekt. Český chaos je produktem vynalézavosti, německý pořádek důsledkem chybějící fantazie. Češi jsou schopni dovést nepoctivost k takové míře dokonalosti, o jaké se Němcům ani nesní, neboť nepoctivost vyžaduje velkou představivost. Proto, když se v Německu na něčem dohodnete, tak se většinou i stane to, na čem jste se dohodli.Pro Rusy jsou Češi rovněž strašlivě malý nárůdek obývající rozlohu, která má v ruských rozměrech parametry školního hřiště. Z jejich pohledu ale Češi patří na Západ a Západ je pro Rusko nedosažitelná milenka, o kterou Rusko usiluje celá staletí, leč marně. Vždycky dostane košem. Z toho pohledu bylo Československo jakousi zemí zaslíbenou, obdivuhodným kulturním a rozvinutým územím nacházejícím se v těsném dotyku se Západem. Není divu, že ruský pohled na Československo býval tak trochu směsí toužebného vzdychání po nedosažitelném, závisti i obdivu okořeněnou dobře míněným panslavismem.

Onen lidový a dobře míněný ruský panslavismus, který přečkal panslavismy všech ostatních slovanských národů, nijak nesouvisel s carským imperialismem, ani se Stalinovou snahou bránit se proti permanentní západní intervenci rozšiřováním, upevňováním a vyzbrojováním sovětského impéria. Byl s těmito dvěma „imperialismy“ vlastně v příkrém rozporu a doplácel na ně všude sklízenou nedůvěrou. Ten obyčejný ruský pohled na Západ, na bývalé Československo, to je pro mě ten Rus šeptající se slzícíma očima svůj sen o zlaté Praze.


Výjimka potvrzující pravidlo?


Oněch v tomto textu zmíněných několik vzpomínek může představovat výjimku potvrzující pravidlo, podle kterého se Rusové vlastně chovají neurvale. Nicméně, nemyslím si to. Vzpomínky mnoha jiných Čechů a Slováků, kteří pobývali mezi Rusy, se od těch mnou zmíněných příliš neliší. Při svých pozdějších cestách po Rusku jsem už na podobné projevy pročeských sympatií nenarazil. Opět, možná jen náhodou. Možná jen proto, že se změnily časy a dnes už nikdo na sympatie mezi národy moc nedá. Je příliš mnoho všedních starostí, těžké časy, konec filozofiím i nostalgiím. Nesporně zde ale působí až příliš zřetelné odvrácení Čechů od bývalého partnerství, které připadalo jako vynucené, byť ve skutečnosti vynucené nebylo, ale stálo na starých vazbách, třeba i na mýtech a naivních omylech.

Obávám se, že i na ruské straně je se sympatiemi k Čechům konec a myslím si, že tato ztráta byla a je zbytečná. Že se ten český transfer na Západ mohl přece jenom udělat trochu elegantněji a důstojněji.

58 komentářů :

 1. Já mám dvojí zkušenost s Rusy. Jednu, když jsem pronajímal byt ruskému zbohatlíkovi, který zřejmě zprivatizoval nějaký ocelářský podnik na Urale a peníze vyvezl za hranice. Z levé kapsy vyndal revolver a z pravé kapsy deseticentimetrový svazek bankovek Kč a vysázel na stůl dluh za dva měsíce. Druhá zkušenost je velice milá z ruského venkova, tam se mluví jazykem, kterému čech rozumí, aniž by se musel učit rusky a lidi jsou moc milí.
  Kdyby nebylo oněch gaunerů na obou stranách, bylo by fajn a nebylo by žádné nedorozumění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ten zbohatlík, nebyl to Rus asi jako je Kalousek Čech?

   Smazat
  2. ten zbohatlík, to bylo něco jako malinkatej Kožený, nebo trochu větší Bakala

   Smazat
 2. http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/srpen-68-a-okupace-krymu-dusledek-stoleteho-vymyvani-mozku/r~2444aa68427911e5b6b20025900fea04/

  A co tato zkušenost? Nebo zkušenost profesora Zubova? Nebo zkušenost geniálního šachisty Kasparova který musel před Putinem utéct do zahraničí? Nebo Borise Němcova který neutekl?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč jste si tak jistý, že Kasparov, Zubov, nebo i Němcov, jsou dobří lidé? Někdo Vám to řekl, někde jste to slyšel, nebo jste samostaně pátral a zjišťoval něco o jejich osobním životě?

   Smazat
  2. Brusi,
   to je přece úplně jedno jací jsou to lidé (i když vy zřejmě předjímáte, že to jsou grázlové). Jde o to, že Putin cíleně likviduje jakoukoli opozici v Rusku. Opozice v Rusku prakticky neexistuje, všechny zákony a rozhodnutí se schvalují a přijímají skoro jednohlasně. A 90% Rusů tuto sebedestruktivní parodii na demokracii podporuje a žere, věrchušce vše věří na slovo.

   Smazat
  3. Ale chaos a tolik bezuzdného násilí (viz dům odborů v Oděse), tam přeci jen i zásluhou Putina zdaleka nemají.

   Smazat
  4. 12:33 - vůbec není jedno, jací jsou to lidé - možné je věřit jen čestným lidem. A pokud jde o opozici, jde o to, co prosazuje. Pokud politiku usa, znamenalo by to likvidaci samostatnosti Ruska a uloupení jeho zdrojů=praxe před Putinem. Takže je moc dobře, že má Rusko takového prezidenta, kterému jde o mír a partnerské vztahy se všemi mírumilovnými zeměmi na bázi rovnosti.

   Smazat
  5. Anonymní21. srpna 2015 12:33
   Váš příspěvek je velice pěknou ukázkou ideologie páté kolony v Rusku. Podobně jedná pátá kolona, tzv. sluníčkáři u nás. Pod záminkou podpory nějakých hodnot, se snaží zlikvidovat vývoj, který nevyhovuje mocenským vrstvám, které je platí.
   Pokud je např. v Rusku někdo stíhán, jak můžete říct, že je úplně jedno, co je to za člověka, ale že je zlem už to, že je stíhán? Tím se stavíte proti jakékoliv zákonnosti, ač jste se snažil vyvolat dojem, jak želíte osudů zmíněných aktérů.
   Také je pochopitelné, že se Vám nelíbí, že 90% lidí stojí za Putinem. Bude to asi tím, že z oné „sebedestruktivní parodie na demokracii“, se snaží Rusko vyrvat, nikoliv ji zavést. P.K.

   Smazat
  6. Dokonalou ukázkou vymývání mozku jste vy (pravděpodobně vás poznamenal pobyt v USA, kde všichni obyvatelé jsou šťastní, svobodní, bohatí, vzdělaní mírumilovní,....:-):-). Stačí si pustit jakoukoliv tiskovou konferenci prezidenta Putina a poslechnout dotazy, které mu tam dávají ruští novináři. Něco podobného na tiskové konferenci evropských nebo amerických politiků nezažijete, žádný novinář si podobné dotazy nedovolí ani jen vypustit z pusy. Nebo si přečíst některé ruské diskuze. A konečně, Rusové jsou lidé jako my a dokáží si udělat vlastní názor na to, kdo to s nimi myslí dobře a je to na nich, aby posoudili, jak se jim žilo před a za Putina. Vy jen papouškujete to, co si přečtete na internetu nebo slyšíte v televizi.

   Smazat
  7. 12:33 Jestli jsem to po sobě znovu dobře přečetl, tak ve své otázce jsem nenalezl žádné předjímání..... Nicméně jsem nenalezl ani odpověď na svou prostou otázku....... Upřesním ji: Jste si jistý, že to co si myslíte, že o někom, o něčem víte, je skutečně pravda, že je to skutečně tak? Nic víc, nic míň...

   Smazat
  8. 13:08

   Takže pokud vás chápu dobře tak vy byste "sluníčkáře", nebo kohokoliv VY označíte za párou kolonu vyhnal ze země, zavřel nebo dokonce nechal zavraždit tak jako se to děje v Rusku?
   A co když já nebo někdo jiný VÁS označí za pátou kolonu která hájí zájmy Ruska nebo Číny a dá požehnání k vašemu pronásledování, vyštvání nebo vraždě? O tom jste vážně nepřemýšlel? Vy opravdu ani netušíte co to ta demokracie vlasně je.
   Ne že se mi nelíbí, že je 90% Rusů za Putinem. 90% podpora je jen důkazem že v Rusku žádná demokracie není a Putinovi se likvidace opozice a propaganda daří na výbornou. 90% podpora čehokoliv kdekoliv je v opravdové demokracii z principu vyloučena. Je opravdu možná jen v totalitních režimech. I Hitler měl 90% podporu.

   Smazat
  9. Pan anonym v 14.03 píše hlouposti. Nezná nebo si nechce připustit podstatu věci: Rusové jsou za Putinem v drtivé většině proto, že si uvědomili, že je proti nim vedena válka, že jde o existenci jejich země, jejich národa, že jde o jejich bytí a nebytí. Pak se opozice spojí s vládou. Stejně jako to bylo v Srbsku za Miloševiče v době 'humanitárního bombardování'. A laskavě si uvědomte, že Putin není žádný Hitler nebo Mussolini, i když se nám to různé pazdery snaží vsugerovat.

   Smazat
  10. 14:32

   Nic si neuvědomili. Bylo jim to propagandou nacpáno do hlav. Ono je vlastně poměrně snadné uvěřit každodennímu přesvědčování jaký jsou velký, silný, hrdý národ na který všichni dokola útočí a jen gosudar Putin je může před dekadentním západem zachránit.

   Přitom kdyby USA a západ opravdu chtěli Rusko zničit tak by to udělali bez problému v 90. letech kdy bylo po komunistickém režimu ve všech směrech na kolenou. Ale ne. Západ je tak hloupý, že do Ruska celou dobu investoval, modernizoval jejich podniky, počkal až v letech 1998-2008 zbohatne na rostoucích cenách surovin a pořádně vyzbrojí a teprve potom bude Rusko ničit.
   Tomuto může věřit jenom opravový bambula.

   Smazat
  11. Já jsme vám tu vysvětloval, proč můžete klidně věřit statistice, že Rusové jsou za Putinem v 90%. Hraní na vlasteneckou notu a připomínání podobných období v ruské historii je podle vás propaganda. Ha ha ha ha. Že se za Putina zvedla životní úroveň a jistoty lidí, to je asi také jen propaganda - ha ha ha ha. Západ nic neinvestoval, prostě prodával za ropu a plyn. Západ investuje jen do své kapsy, nikdy ne do lidí. Tusové zbrojili - a dobře udělali - protože věděli, kdo má na bohatství jejich země zálusk a co je to za syčáka. Dneska se to ukazuje v pravém světle.

   Smazat
  12. Západ samozřejmě mohutně investoval. Například tam otevřely fabriky skoro všechny významné automobilky. I ten jejich slavný křáp Lada zachránil Ranault před pár lety před bankrotem.
   Životní úroveň se opravdu zvedla, ale jen díky raketovému růstu cen surovin v letech 1998-2008, na kterém má samozřejmě Putin zásluhu rovnu nule. Přijmy ze surovin tvoří polovinu celého státního rozpočtu RF. Od roku 2008 kdy se růst cen zastavil Rusko stagnuje a poslení rok rychle padá.

   Smazat
  13. Marná snaha hlupče. Váš výklad postrádá jeden důležitý fakt: Rusové si od nikoho nenechají líbit mustrování, od nikoho se nenechají okupovat a to žádným způsobem. Známe jejich kampaně budování, teď prožívají další. Cílem je soběstačnost. A dnešní nedostatky, to se vysvětlí embargem a nepřátelstvím Západu. Ale jako základ protiruské propagandy je váš výkon slušný. jen tak dál, dostanete prémii.

   Smazat
  14. Anonymní21. srpna 2015 14:03 „Takže pokud vás chápu dobře tak vy byste "sluníčkáře", nebo…“
   Můžu Vás ujistit, že mě dobře nechápete, takže i ty Vaše další vyfantazírované vývody, jsou zcela mimo mísu. Pouze odvádíte řeč od tématu.
   Co se týče podpory Vladimíra Vladimíroviče, tak ta je dána jak kvalitou jeho vedení a snahou vymanit zemi z drápů banksterů, tak také všeobecným pocitem válečného ohrožení, ze strany Západu. Vzhledem k dlouhé řadě zemí, které již Amerika rozbila a rozkradla, se nejedná o neoprávněný pocit. Snad se to podaří pochopit i Vám. P.K.

   Smazat
  15. Dobře napsáno od 17.26 - Úplný souhlas!

   Smazat
  16. 16:58

   Toto má být vaše reakce na mnou předložená fakta a logickou argumentaci z 16:00? Marná snaha hlupče? Dostanete prémii?
   Na seriozní diskusi nemáte, nazdar.

   Smazat
  17. 17:26

   Člověče P.K., já odvádím řeč od tématu? Vy jste ten ten kdo reaguje v mém vlákně na mé téma z 11:44!
   Pochopil jsem vás dobře. Podle vás je jakákoli opozice v Rusku 5. kolona západu a proto je v pořádku ji likvidovat. Že je jakákoli náznak opozice uvězněn, zavražděn, nebo musí utéct do exilu a proto v Rusku žádná opozice není je také OK.
   Co to znamená konkrétně že "Rusko je v drápech banksterů", co proti tomu Putin dělá a jak chce Rusko z těch drápů vymanit? To jen proto abych věděl jestli máte vůbec tušení o čem píšete. Jak západ vojensky ohrožuje Rusko? Prosím také konkrétně. A na závěr, které země USA rozkradyly. Také konkrétně.

   Smazat
  18. Opozice, která se nechá podporovat nepřítelem je opozice vlastizrádná - patří za mříže. Jelcin rozdal bohattví země několika vyvoleným. Putin jim šlape na kuří oka a např. Chodorkovského zavřeli za daňové podvody, Julii Timošenkovou vyšetřovali pro uplácení a zpronevěru atd. atd. Bansery a týpky jako Šoroš Putin z Ruské federace vypoklonkoval. Západ samozřejmě ohrožuje Rusko už svou podporou takových kreatur jako Saakašvili, Jaceňuk, štvaním v médiích, rozpoutáním protiruské ukrajinské kampaně a stovkami základen a posunutím hranic NATO k hranicím RF. Sakra člověče, kde to žijete, že vám tohle není jasné, že to nevíte!

   Smazat
  19. Anonymní21. srpna 2015 18:48
   Když se tedy chcete vrátit k tomu Vašemu vláknu v 11:44, tak tam nějaký novinářský žvanil Kiseljov uvádí, že „po tlaku ruského prezidenta opustil televizi NTV a odjel na Ukrajinu, kde vysílá pro rusky mluvící diváky“.
   Skutečně se mu stalo děsné příkoří. Asi mu nevadí, že Ukrajinci nepohodlné lidi rovnou upalují.
   Dále uvádíte Borise Němcova. Co je nového, už se ví, kdo ho dal zastřelit? Uvádíte jeho jméno, bez bližšího vysvětlení.
   Takže, pouze taková snaha o plivance. Víc nemám chuť, se k tomu vyjadřovat. P.K.

   Smazat
  20. 20:30

   Zdaleka nejen Němcov. Dále novinářka Politkovská, Magnitskij, Litviněnko... to jen namátkou zavraždění kritikové režimu které si z hlavy vybavuji.
   Raději se opravdu ani nevyjadřujte. Namám chuť číst obhajování vražd a vaše plivance na jmenované nebožtíky.

   Smazat
  21. Všechna ta jména jsou vaše konstrukty. Nikde v žádném případu ze všech jmenovaných nebyla souvislost s objednatelem vražd objasněna. Vrazi většinou byli dopadeni a usvědčeni. Konstrukce, že je to dílo Putina je pouhá pomluva, propagandistické kopanec, nic víc. Tak prosím, s takovými blbinami tu neoperujte, nekalte vodu, jste směšný.

   Smazat
 3. Vám je jasné před kým Němcov neutekl?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každá země ná své Němcovi. U nás je to např. Štětina,Klvaňa,Bursík, Zaorálek. Jim na vlasti nezáleží. Jdou jen za svými dolárky a až skončí odstěhují se na Floridu.Kolik jich tady bylo, co rozkradli tuto republiku a tučná konta mají v západních bankách.A Ti blbečkové sbírají víčka od pet lahví, aby zachránili nějakého človíčka.

   Smazat
  2. Vy víte,kdo Němcova zabil?Snad sám Putin?Debaty Putina jsou nejotevřenější a někdy si říkám ž až moc a ž si otevřeností škodí.A jaká situace je u nás?Rozvrácené lidské vztahy,mládež má bezmezně vypatlané mozky,kterými už neumí myslet,jsou vedeni k nenávisti s rozvrácení společnosti.A to se vám pravdoláskaři líbí?V Rusku chtějí klid,pracovat,budovat,nechtějí válčit,jako agresoři USAaEU!Nepodporují fašismus a nenechjiů si ukrást suverenitu za pár drobných jako my.Co máme?Nic!Jsme cizinci ve vlastní zemi.

   Smazat
 4. Hledejme mezi všemi lidmi ty dobré, s nimi se snažme měnit svět........což neznamená nic jiného, než zabraňovat nenasytným, bezskrupulózním a mocichtivým darebákům řídit naše osudy a osudy národů!

  OdpovědětSmazat
 5. Tak, jak se otáčí hodiny, otáčí se i dějiny. Nemáme již plné zuby EU a USA? Nemáme zase patolízaly, kteří nás bez zkropulí prodali? Bohužel je člověk predátor, tak vždy vířězí zlo a tak později skočíme do náruče třeba muslimů, abychom později hledali záchranu u zbytku Slovanů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Většina, drtivá většina lidí na světě, jsou lidé dobří! Dnes a denně se o tom přesvědčuji již páté desetiletí ;-)

   Smazat
 6. Ve zkratce, dlouhý článek říká, že dříve Rusové s námi cítili jistou sounáležitost. Také mám tu zkušenost, neboť jsem pod hlavičkou Autoturistu, cestoval po vlastní ose do Oděsy. Žijí velikostí svého národa, ale chovají se pohostinně. A to, že je člověk Čech, mu přináší nezasloužené sympatie. Alespoň tehdy, v sedmdesátých letech.
  Domnívám se, že pro udržení dobrých vztahů, však nepomůže nějaký panslavis-mus, nýbrž práce na naší vyspělosti. Kulturní, technické, obchodní. K tomu je třeba naši otevřenosti vůči všem státům a nejednat proti svým zájmům, protože si to momentálně přeje někdo, komu na naší úrovni vůbec nezáleží.
  Ať už to jsou protiruské sankce, které ještě více ničí nás, nebo import s námi nesourodých obyvatel, odněkud z Afriky. To je úkol pro naše politiky - nebýt ve vleku cizích zájmů, ale pracovat na vlastním rozvoji. Podporou jim může být, odvaha prezidenta Zemana. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mělo by pro nás platit to, co nás učili naši předkové: Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.

   Smazat
  2. Já jsem podle reakcí přesvědčena, že mnoho Rusů tuto sounáležitost stále cítí, pro nás naprosto nezaslouženou. Naopak, podle mých zkušeností, Němci nás nepovažují za rovnocenné (až na výjimky) a o Američanech vůbec netřeba mluvit, ti se cítí nadřazeni všem obyvatelům této planety, koneckonců jsou k tomu vedeni od malička.

   Smazat
 7. Ten článek se mi fakt líbí. Jenom to mám nějak přehozené. V době někdejší jsem cítil vůči Rusku a Rusům zášť, přímo úměrnou k tehdejší prosovětské propagandě - a dnes přímo úměrně k růstu protiruské propagandy sílí mé sympatie k Rusku. S Putinem to moc nesouvisí, k němu mám sympatie pro jeho otevřené vystupování a bezprostřední reakce, na rádoby agresivně provokativní dotazy na konferencích.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi jste střední nebo mladší generace.My jsme se učili rusky,učili jsme se ruskou literaturu,dějiny.Téměř každý si dopisoval s někým ze tehdy SSSR.Pak přišel 68rok.Vztahy se změnily.Ale lidé,prostí lidé,zůstali stejní.Prpd pár lety jsme byln na dovolené v Turecku.Na pláži bylo plno Rusů,starších i mladých.Byli velice inteligentní,tišší.Asi důchodci se šlo koupat,přišla nenadále vlna a paní se začala topit.Zachránili jsme ji,byla po operaci kolene proto se hůř pohybovala.Byli to staří lidé z Petrohradu a tolik vděku a upřímných díků už nezažijem.Oba byli profesoři.Takže je jedno zda jsem Rus či Čech nebo Slovák.Jsme Slovani a měli bychom držet při sobě,než nás spolkne někdo jiný pro jejich zájmy!

   Smazat
 8. Něco k likvidaci potravin, na které vyhlásilo Rusko embargo. Četl jsem ruský článek, kde bylo v titulku "TTIP light". Podstata článku byla v tom, že ruské embargo je jenom taková lehká příprava na TTIP pro EU. Právě dnes si mohou evropští zemědělci udělat představu, co je čeká po podpisu TTIP, kdy bude EU zaplavena levnější zemědělskou produkcí z USA, samozřejmě včetně GMO a všech "vyspělých" amerických chemickálií sloučenin, na které nemá EU ani laboratoře. Drahá zemědělská produkce od evropských farmářů si po TTIP ani neškrtne, protože je jednoduše dražší. Takže ruské embargo je jenom taková "lehká" příprava na budoucí časy evropského zemědělství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to je pouze jeden a méně podstatný důsledek podpisu TTIP. TTIP znamená pro Evropu další ekonomickou katastrofu, už jen dorazí evropské hospodářství už tak rozvrácené invazí imigrantů z Afriky. Kromě toho bychom měli závidět Rusům, že u nich fungují instituce kontrolující nezávadnost dovezených potravin, obzvláště po našich vlastních zkušenotech s dovozy potravin. Nevidím jediný důvod, proč by měl stát a tím pádem i všichni ruští daňoví poplatníci platit ze svých kapes kontrolu nezávadnosti potravin dovezených na černo, na kterých si namastili kapsy ruští zbohatlíci.

   Smazat
 9. Čtu jak nahoře rozebírají Němcova a on to byl vicepremiér za Jelcina a Wikipedia píše, Rusko tehdy dostalo pomoc asi 40 miliard dolarů a tato pomoc byla následně rozkradena. To dostalo Rusko zadarmo, nebo to muselo splatit i s úroky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ještě dnes "pomáhá" Rusko nedobrovolně západu cca 150 miliardami dolarů každý rok a to podle pravidel (jinými slovy z rozkradených dříve státních podniků, které dostal západ doslova "za hubičku") nastavených ještě za Jelcina (Němcova). 40 miliard je proti tomu nevýznamný zlomeček, jenom takový "úplateček" za tuto úspěšnou "malou domů".

   Smazat
  2. 13:34

   To je stejná pitomost jako kdybyste napsal, že USA živí Čínu nebo Saúdskou Arábii, protože tyto země mají v USA investice ze kterých jim plynou dividendy. Proberte se z těch volovin, nerozumíte ničemu jen vykřikujete jednoduchá politická hesla.

   Smazat
  3. 14:06: Přesně naopak, to vy tady neustále blábolíte nesmysly. Zhroucení východního bloku oddálilo ekonomickou krizi na západě přibližně o 15 let. To, že všechny země bývalého východního bloku byly rozkradeny, majetky, zdroje rozprodány za hubičky, o devastaci zemědělství ani nemluvím. Mnohé podniky zaměstnávající místní lidi byly místo investic uzavřeny, aby se uvolnilo místo na trhu a nejen na místním pro západní přebytky, často pochybné kvality. O tom, že v západní Evropě u mnoha výrobců běží současně 2 výrobní programy, jeden pro záp Evropu a druhý pro východní, přičemž výrobní programy pro vých Evropu produkují výrobky mnohem horší kvality za stejnou ne-li ještě vyšší cenu, už ví téměř každý. Křiklavé je to především u potravin. O okrádání států vých Evropy pomocí tzv. transferových cen už očividně nevíte vůbec nic, tak jen dál sněte svůj "Americký sen", dříve nebo později tvrdě dopadnete.:-)

   Smazat
  4. Pro 13:34 - Tohle píše Wikipedia a je tam i zdroj - Po dobu své vlády získal 40 miliard USD z fondů Mezinárodního měnového fondu a dalších organizací, které podporovaly ruskou ekonomiku a jeho samotného. Bohužel, většina z těchto peněz byla rozkradena Jelcinovými blízkými spolupracovníky.
   Vypadá to, že už má Putin Wikipedii pod palcem. Děkuji že jste mně to vysvětlil a já už nepodléhám jednoduchým heslům. Ten Němcov byl hodný člověk a myslel to s Ruskem upřímně.

   Smazat
  5. oprava pro 14:06

   Smazat
  6. 14:17
   FAKTA:
   1) východní socialistický blok se okolo roku 1990 zhroutil a zkrachoval. Sbohem a šáteček.
   2) západní země ještě v roce 2015 stále prosperují
   3) západní země svými obrovskými investicemi a know how umožnili bývalému východnímu bloku pozvednout se z těch výkalů do kterých je zatáhli komunisti a stát se normálními evropskými demokratickými zeměmi.
   4) Vy jste schopen snad i tvrdit NDR zachránilo NSR, odálilo v NSR krizi a že NDR celou dobu od pádu berrlínské zdi dotuje NSR.

   Takové fanatické, zcela mimózní blbosti se hned tak nevidí.

   Smazat
  7. Vy jste, anonyme 15.03 asi redaktor z ulhané České televize, protože předvádíte přesně stejné demagogie a polopravdy, jako ti různí Pazderkové.
   2/ západní země prosperují na dluh a po Řecku přijodu na řadu další (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Francie) - co to je žít na dluh? To je jako s tím feldkurátem Katzem, že.
   3/ šli sem velké západní investice - které nakoupili naše podniky za hubičku. Fůru jich zavřely, protože to byla pro ně konkurence. Změnily naši zemi v montovnu. Obsadili náš trh a přivedli nekvalitní zboží. Vždyť i ty telefony, co se u nás prodávají jsou jen nekvalitní hračky. Každoročně opouští naši zem přes 200 Mld. - mohly zůstat u nás a sloužit společnosti. Máme hafo nezaměstnaných, hafo chudáků bez domova, zničené rodiny hazardem, nevýhodné smlouvy s novými 'bratry'.
   To jen namátkou, mnozí čtenáři tu formulovali projevy našeho národního, ekonomického a mravního úpadku lépe a podrobněji.
   Co se týče bývalé NDR - Německo je dodnes rozděleno na osi a wesi, ve východních zemích to dopadlo stejně jako u nás, zavřené fabriky, lidi bez práce, nasranost vede k radikalizmu. Prosím, abyste sledoval svět ze všech stran a nemlel jen hloupé povrchní propagandy. Ty jsou k smíchu.

   Smazat
  8. 15:43
   3) Ty naše slavné podniky měly povětšinou jen cenu pozemků, budov a levné a přitom poměrně kvalifikované pracovní síly. Nic víc. Žádná značka, žádné know how, žádné moderní stroje. V mnohých fabrikách ještě dělali na předválečných soustruzích! Po rozpadu východního bloku se jim navíc zhroutil odbyt.
   Komu jsme jako konkurovali? Mercedesům? Sony? IBM? Siemensu? Intelu? Vzpamatujte se.
   Prostě 80. léta už byla stagnace až úpadek, západ nám utíkal mílovými kroky ve všem. Můžeme děkovat bohu, že Volkswagen koupil Škodovku a udělal z poruchového křápu světové auto.

   NDR je typickým příkladem, že i přes 25 let obřích investic a dotací západní části německa do její rozvoje stále nedokázalo napravit ty škody a úpadek který tam zanechal komunistický režim.

   Podívejte se na Kubu jako na příklad jednoho z mála pohrobků komunistického režimu, která byla v 80. letech socialistickým státem na naší úrovni. Katastrofa. Tak bychom dnes dopali kdyby ten komunistický marast tady pokračoval.

   Smazat
  9. Ty slavné podniky měly cenu pro lidi, kteří v nich pracovali a měli obživu. Cenu snížil blbci Havel a Klaus svou hloupou a vlastizrádnou politikou. Mohu tu vyjmenovat několik podniků, které měli značku, byly konkurenčně úspěšné a přesto padly, protože západní konkurence a naše vlastizrádná vláda (vlády) tomu tak chtěla/y. O hospodářství víte prd. Slušovického vzoru se báli na západě tak, že sama ambasadorka Templová požádala Havla o zničení - pamatujete "temné nitky Slušovic'. Takhle, aparátčicky od stolu s flaškou v ruce se ničila národní ekonomika. A vy tu papouškujete jen hloupou propagandu, které lidi už dávno nevěří, protože mohou porovnávat. O tom mluví i vaše hodnocení bývalé NDR. Konkurenční podniky zavřeny, stejně jako u nás. Lidi na ulici, stejně jako u nás. Kubu sem netahejte, to je jiná parketa, lidé tam mají jiný životní styl, žijí na volnoběh, nehoní se za penězi, užívají si života - mluvme o naší zemi, naší ekonomice.

   Smazat
  10. 17:08

   Ano, lidi mohou porovnávat a proto komouši po revoluci dostávají pravidelně pouhých 10-15%. Jste úplně mimo.

   Na západě o nějakých Slušovicích neměli ani ponětí. Čuba byl ten který kopíroval západ, ne naopak. A komouši mu to dovolili jen díky silné protekci. Po revoluci v konkurenci už slavný Čuba žádnou firmu rozjet nedokázal.

   Tak ty slavné podniky s ČSSR, NDR, SSSR, Polska, vyjmenujte. Ať je legrace. Ale myslím slavné celosvětově, ne jen ve vaší střediskové obci. Jako Sony nebo Mercedes či IBM atd. S těmi Slušovicemi jste opravdu nezačal nejlíp.

   Lidé na Kubě si užívají života tak že ve volných chvílích riskují život na kocábkách aby z toho socialistického ráje utekli do těch pekelných USA. Jako ti Nigerijce, Sůdánci, Eritrejci co co se topí při útěku do Evropy. Z 10 milionové Kuby žije dnas na Floridě milion Kubánců.
   Jste úplně mimo nevíte nic. Po 1/4 století byste se už mohl konečně probrat

   Smazat
  11. ČKD - kotle, turbíny, Walter - letecké motory, Meopta - měřící přístroje, Diana - čokoláda (Nestlé koupilo a hned zavřelo, jako konkurenci), Poldi Speciální Ocele, v každém větším městě jedna a více zničených a zavřených fabrik. To má na svědomí Havel a Klaus a jejich kamarily! Místo aby dostaly možnost se po komunistických blbinách nadechnout, byly diletanty zničeny! V poslední době OP Prostějov ... prostě sešup a konec.

   Smazat
 10. Když se budu držet toho, že Putin je všemocný vládce, pak mi je celkem líto toho, že není ve všem tak důsledný jako při vymáhání embarga na dovoz potravin.Něco jsi porušil, následuje snakce! To by se rapidně ztenčily řady korupčníků a "oligarchů". A pro Anonymní 21. srpna 2015 12:33: Nauč se ruskdej na ruských servrech. Budeš překvapen, co se tam píše! Padneš na prdel! Nesmíš ale hledat na českých stránkách, nebo si dělat závěry z vysílání českých medií.

  OdpovědětSmazat
 11. Pro Anonymní 21. srpna 2015 16:52
  Jestli si dovolíš srovnávat Kubu s tehdejší ČSFR v letech 80tých, pak jsi psychicky moc nemocný a vyhledej okamžitě lékařskou pomoc. Druhá vaianta je, že jsi za ty žvásty velmi dobře placen!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Srovnávám tehdejší Kubu s tehdejší ČSSR. Nauč se česky a pak se vrať k diskusi. Psychicky nemocný je tu někdo jiný.

   Smazat
  2. Pravda, dutá hlava, zabedněnost a zaslepená ideologická demagogie může být jen počátkem signalizujícím možný vývoj k psychické nemoci. Typickým příznakem kapitalismu u nás, je vytvoření státního dluhu téměř 2 biliony - z nuly, respektive z mírného přebytku, trulante.

   Smazat
 12. V kontextu toho jak interpretuji v ČT ruskou invazi v srpnu 1968 lidé, co ji nepamatují, nebo jim bylo cca šest let, musím potvrdit, že jsme byli tehdy zhrzeni téměř všichni. Ovšem někteří, co se dožili současnosti a nejsou už senilové, musí popravdě říct, že po současné pětadvacetileté zkušenosti by uvažovali jinak. Jsem si jist, že hlavním motorem po odstavení Novotného byla reakce na sovětský internacionalismus a touha po jednotném a nezávislém národě. Socialismus s lidskou tváří byla demagogie, protože nikde neexistoval. Existoval rádoby socialismus, který byl přemalovaný kapitalismus, s vysokými daněmi a reálný přerozdělovací sovětský systém, který nefungoval, protože měl mouchy od narození a měl silného protivníka, který se až dnes vybarvil.
  Dnes to vnímám zcela zrcadlově, tehdy internacionální křídlo KSČ požádalo o pomoc, dnes by to udělali zase jiní lidi, co by pro svůj prospěch obětovali taky celý národ. Je to hnus.

  OdpovědětSmazat
 13. Souhlas až na maličkost. Socialismus s lidskou tváří byla demagogie, protože nikde neexistoval? Tak to tedy Leonardo da Vinci s jeho létacím strojem, musel by být taky demagog. Stejně jako řada jiných - jenom namátkou například, Alexander Graham Bell nebo Thomas Alva Edison.

  OdpovědětSmazat
 14. Právě jsem se vrátila ... z Ruska. Pili jsme tam výborné ruské pivo, jedli zejména ruské a běloruské potraviny, kvalitní a výborné (a musím potvrdit, že hlady tam tedy kvůli trapnosankcím rozhodně netrpí), bydleli v milém hotýlku v krásné zahradě a bylo nám tam moc dobře. S lidmi problém nebyl, někteří starší byli trošku ostražití (no divme se jim), ale mladí jsou tam veselí a komunikativní, snaží se pomoct a myslím, že moc neřeší, odkud jsme. Cestou zpátky k rusko-polským hranicím jsme zapálili svíčku u pomníku padlých (kterých je tam všude plno a na nich nekonečné řady jmen) a poděkovali jim, že zemřeli, abychom my mohli žít. No a na hranicích jsme byli svědky polsko-ruských vztahů v přímém přenosu, když se v řadě před námi Polák a Rus profackovali (zřejmě po nějakém předchozím incidentu cestou k hranici) a ruský celník s kulaťoučkým dobromyslným výrazem se mezi ně vkládal jako rozhodčí v hokeji. Ale troufám si říct, že to též byl ojedinělý úkaz.
  A tady koukám v diskuzi jsme jako vždycky sklouzli od obyčejného lidství k politikaření a nikdy nekončícímu vyčítání "pravěku". Přitom nejdůležitější ze všeho je, co se odehrává právě teď. Rusové jsou Slované, stejně jako my, nebo jako Poláci, které mám též ráda, jen mě štvou s tou svojí rusofobií. A málo platný, Slovany já beru jako příbuzné, ostatní národy jako známé. Pravda, někdy známý lepší příbuzného, ale v drtivé většině případů to přece neplatí. Vždyť, ruku na srdce, kde bychom byli bez rodiny.... No ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:33-Hezký článek,jsem rád,že jsem se náhodně vrátil.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.