Reklama

středa 5. srpna 2015

Střepy rozbitého světa: Nejznámější disident věštecky varoval Západ. Zhoubná maska blahobytu. Padělání veřejného mínění. Právo nevědět. Bránit se znamená být připraven zemřít

Střepy rozbitého světa: Nejznámější disident věštecky varoval Západ. Zhoubná maska blahobytu. Padělání veřejného mínění. Právo nevědět. Bránit se znamená být připraven zemřít 5. 8. 2015   Protiproud
Redakce Protiproud připomíná již téměř zapomenutou "skandální" promluvu Stalinova vězně Alexandra Solženicyna, jíž si v roce 1978 proti sobě poštval intelektuální i politickou věrchušku v USA a z níž se i dnes můžeme o sobě mnoho cenného dozvědět.


V záplavě komentářů o současném světovém dění, a zvláště pak o hybridní válce Západu proti stále sebevědomějšímu Rusku, nám dnes chybí moudrý pohled Alexandra Solženicyna. Tento snad nejznámější Stalinův vězeň, autor nepřekonatelných děl o "životě" v Gulagu, byl nakonec proti své vůli vyhnán do exilu (Západní Německo, USA), v němž strávil rovných dvacet let.

Typickým politickým exulantem se však Solženicyn nestal. Kdyby jím byl, choval by se jako ostatní – nadával by na poměry ve své vlasti a současně velebil poměry v exilu. A právě to se čekalo i od Solženicyna, když jej v roce 1978 pozvali, aby promluvil na půdě Harvardské univerzity. Namísto chvalozpěvu na „říši svobody“ a amerického politického modelu si „nevděčný“ ruský disident dovolil kriticky zhodnotit mravní a duchovní stav společnosti, v níž našel dočasný azyl.

Možná si starší posluchači Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa vzpomenou, že od té chvíle přestal být na vlnách těchto rozhlasových stanic prezentován v pozitivním světle. V důsledku „harvardské aféry“ již po Solženicynovi neštěkl v USA ani pes, natož pak některý z amerických prezidentů, kteří jinak tak rádi a často využívali příležitosti vyhřívat se v záři disidentů z „říše zla“.

A (nejen) pro to, že včera uplynulo od úmrtí tohoto ruského velikána sedm let, připomeňme si alespoň část z výše zmíněného projevu, o kterém náš mainstream dodnes"neví". Zjistíme, že jeho analýza stavu západní společnosti není o nic méně aktuální, než byla v roce 1978.

 
Alexandr Solženicyn: Západu něco chybí

Kdybych dnes mluvil ve své zemi, soustředil bych pozornost v rámci rozbitého světa na neštěstí Východu. Protože však už čtyři roky musím žít zde, na Západě, a protože mám před sebou západní posluchačstvo, bude užitečnější, když tu představím některé rysy současného Západu tak, jak je vidím.

Co asi na dnešním Západě bije cizince do očí? Občanská statečnost zmizela nejen ze západního světa jako celku, neprojevuje ji žádný z jeho států, žádná vláda, žádná strana, a ovšem ani OSN. Tento úpadek odvahy je zvlášť patrný na řídící vrstvě inteligence, takže vzniká dojem, jakoby odvaha zmizela ze společnosti vůbec. Jistě - je zde samozřejmě ještě mnoho individuální odvahy, ale to nejsou lidé, kteří by udávali tón životu společnosti.

Politické a intelektuální elity vykazují známky úpadku, slabost, nerozhodnost činů, slov a ještě více teoretických úvah, v nichž ochotně nabízejí důkazy, že tento způsob jednání, zakládající politiku určitého státu na servilnosti a zbabělosti, je pragmatický, racionální a oprávněný, a to na jakékoli intelektuální i mravní úrovni.

Tento úpadek odvahy, který tu a tam již vede k naprosté ztrátě jakékoli mužnosti, je se zvláštní ironií podtrhován tam, kde titíž činitelé projevují nečekané návaly statečnosti - vůči vládám bez moci, vůči slabým státům, které nikdo nepodporuje a vůči proudům, které všichni odsuzují a které zjevně nemohou nikomu ublížit. Zato jim slova zamrzají v ústech a ruce klesají před každou mocnou vládou či hrozivou silou, před agresorem a před internacionálou teroru.


Je třeba připomínat, že úpadek odvahy se vždy považoval za začátek a předzvěst konce? 


Bezduché právnictví

Každý občan dostal vytouženou svobodu a s ní i takové množství a takový výběr hmotných statků, jaké měly zajistit štěstí - přinejmenším podle té laciné koncepce, která se v téže době vytvořila. Tato aktivní a tvrdá konkurence mobilizuje všechny myšlenky člověka a rozhodně neprospívá jeho svobodnému duchovnímu rozvoji. Už obyčejná biologie ví, že pro živočicha není dobré, aby si zvykl na velký blahobyt. V životě západní společnosti začíná dnes blahobyt odkrývat svou zhoubnou masku.

V souladu se svými cíli si západní společnost zvolila formu existence, která pro ni byla nejpohodlnější a kterou bych označil jako právní. Je-li člověk z právního hlediska v právu, nikdo od něho nemůže chtít víc. Chtějte na něm, aby se dobrovolně obětoval nebo podstoupil nějaké riziko – budete vypadat jako naprostý pitomec. Dobrovolné sebeomezování se téměř nevyskytuje: všichni se věnují seberozpínání, až z právních rámců začíná vycházet tichý praskot.

Celý život jsem prožil v komunismu a tvrdím, že společnost, kde neexistuje nestranná právní instance, je hrozná věc. Ale ani společnost, která má na všechno jen a jen právní instanci, není opravdu důstojná člověka. Když je celý život proniknut právními vztahy, vytváří se ovzduší mravní prostřednosti, které otravuje nejlepší podněty v člověku. Právní berle nemohou stačit, aby ve zkouškách, které ohrožují toto století, lidé obstáli vzpřímeni.

 
Přelud svobody bez povinností

V dnešní západní společnosti lze konstatovat nerovnováhu mezi svobodou dělat dobré a dělat zlé. Obrana práv jednotlivce je dovedena do takové krajnosti, že společnost sama je bezbranná vůči některým svým členům: pro Západ je už na čase, aby začal víc zdůrazňovat lidské povinnosti, než lidská práva. Ve srovnání se svobodou dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná daleko širší pole působnosti.

Například zneužívání svobody pro páchání mravního násilí na mládeži: pouhým teoretickým protějškem svobody nabízet filmy plné pornografie, zločinu a satanismu, je svoboda mládeže na takové filmy nechodit. Tak se ukazuje, že život pojatý takto právně a výhradně právně se nedokáže bránit zlu a nechává se pozvolna nahlodávat. A když v některé zemi začne státní moc rázně potlačovat terorismus, veřejné mínění ji ihned obviní z pošlapávání občanských práv zločinců atd.
 
 
Tisk padělá veřejné mínění

Tisk – a říkám-li tisk, myslím tím hromadné sdělovací prostředky vůbec – se přirozeně těší té nejlepší svobodě. A k čemu ji používá? Dává si pozor, aby nepřekročil zákonný rámec, ale překračuje skutečnosti a zkresluje proporce bez jakékoli skutečné právní zodpovědnosti. Stalo se už někdy, že původci dezinformace veřejně přiznali svou chybu? Vinu? Ovšem že ne, protože by to vadilo prodeji.

V takových případech to odnese stát, novinář se z toho vždycky dostane a můžete se vsadit, že bude se stejnou sebejistotou psát opak toho, co tvrdil dříve. Tisk má moc padělat veřejné mínění stejně, jako je kazit. Jednou nasazuje teroristům hérostratovské věnce, jindy odhaluje i obranná tajemství vlastního státu a jinde zase nestoudně vniká do soukromí slavných lidí pod heslem „každý má právo vědět!“ (lživé heslo lživého století). Protože daleko výš stojí dnes potřebnější heslo – dnešnímu člověku vyrvané právo: PRÁVO ČLOVĚKA NEVĚDĚT. Nezaneřádit svoji Bohem stvořenou duši pomluvami, žvásty, hloupostmi. Lidé, kteří opravdu pracují a žijí naplněný život, nemají zapotřebí této mnohomluvné záplavy ohlupujících informací. Právě v tisku nejvíce vyniká ten spěch a ta povrchnost, které jsou duševní nemocí 20. století. Jít k jádru problému je mu zakázáno.

 
Cenzura pod maskou módy

Západ, který nemá cenzuru, přece jen provádí pečlivý výběr a odděluje myšlenky, které jsou v módě, od těch, které nejsou. A i když ty druhé nezakáže, nemohou se opravdu vyjádřit ani v periodickém tisku, ani v knihách a rovněž ne v universitním vyučování.

Tak se ve veřejnosti zakořeňují předsudky a zemí prochází slepota, nemoc v našem dynamickém století krajně nebezpečná. Vezměte například iluzi zdejších lidí, že rozumějí dnešní světové situaci. Tato iluze obaluje hlavy tak tvrdou skořápkou, že jí nepronikne žádný hlas, který k nám přichází ze 17 zemí východní Evropy a východní Asie, dokud ji nevyhnutelná palice nerozbije na kusy.

 
Duchovní vyčerpání západní společnosti

Nikdo z přítomných mne nebude, doufám, podezírat, že jsem se pustil do této zaujaté kritiky západních systémů proto, abych na jejich místo vyzvedl myšlenku socialismu. Rozhodně nikdy nebudu navrhovat socialistickou alternativu.

Kdyby se mě však někdo naopak zeptal, zda bych navrhoval dnešní Západ tak, jak je, za vzor pro svou zemi, musel bych odpovědět upřímně: NE. Nemohu doporučit vaší společnost jako ideál pro proměnu společnosti naší. Při bohatství duchovního rozvoje, které naše země získala utrpením v tomto století, není západní systém v současném stavu duchovního vyčerpání nijak přitažlivý. Pouhý výčet zvláštností vaší existence, jak jsem jej tu nastínil, naplňuje člověka nejhlubším zármutkem.

Je nepopíratelnou skutečností, že na Západě se charakter člověka oslabil, kdežto na Východě upevnil. Náš národ za šest a národy východní Evropy za tři desetiletí prošly duchovní školou, která nechává zkušenost Západu daleko za sebou. Složitý, smrtelný a drtivý život tam vychoval charaktery silnější, hlubší a zajímavější než západní život s řízeným blahobytem.

Z toho důvodu by proměna naší společnosti ve vaši znamenala v některých ohledech vzestup, ale v jiných - mnohých - úpadek. Společnost jistě nemůže trvale žít na dně propasti bez zákonů, jak je tomu u nás, ale bylo by pro ni výsměchem, kdyby měla zůstávat na spořádaném povrchu bezduchého právnictví, jak to děláte vy. Lidská duše sklíčená desetiletími násilí touží po něčem vyšším, vřelejším a čistším, než je to, co může dnes nabídnout masově rozšířená existence na Západě, která se jako navštívenkou ohlašuje odporným tlakem reklamy, hrubostí televize a nesnesitelnou hudbou. 


Kdo se chce bránit, musí být připraven zemřít

Žádné sebevětší zbrojení Západu nepomůže, dokud sám nepřekoná ztrátu své vůle. Pro duchovně oslabeného kapitulanta se výzbroj sama stává přítěží. Kdo se chce bránit, musí být připraven zemřít. A to je vzácná vlastnost ve společnosti vychované v kultu pozemského blahobytu. A tak zbývají jen ústupky, odklady a zrady.

Nezbývá tedy, než hledat chybu u samého kořene, v samých základech novověkého myšlení. Myslím tím převládající západní pojetí světa, vzniklé v renesanci, a politiky, vytvářené v osvícenství, základ všech věd o státu a společnosti. Můžeme jej nazvat „racionalistický humanismus“ nebo „humanistická autonomie“. Je to směr, který prohlašuje a uskutečňuje autonomii člověka vůči všem silám, které jsou nad ním.

Můžeme také mluvit o antropocentrismu, myšlence, že člověk je středem všeho, co existuje. Humanistické vědomí se prohlásilo našim vůdcem, popřelo existenci zla v lidském nitru a za nejvyšší cíl vytklo nabývání pozemského štěstí: tak vložilo do základu novodobé západní společnosti nebezpečný sklon klanět se člověku a jeho hmotným potřebám. A tak svoboda sama rozhodně nemůže vyřešit všechny problémy lidské existence. Naopak - nese s sebou řadu dalších.

 
Pravé zpátečnictví

Ale přesto přiznávaly první demokracie, včetně začínající americké, všechna práva lidské osobě jakožto cíli Božímu. Jinými slovy, svoboda byla člověku svěřena jen pod podmínkou a za předpokladu trvalé náboženské odpovědnosti. Postupem doby sice Západ s úspěchem a více než dostatečně obhájil práva člověka, ale v člověku zcela zakrnělo vědomí jeho odpovědnosti před Bohem a před společností.

Tak se humanismus vyvíjel k materialismu, stával se víc a víc terčem socialistických a později komunistických spekulací, takže už v roce 1844 mohl Marx napsat, že „komunismus je naturalizovaný humanismus“. Není náhodou, že se všechny znaky, tj. komunistická hesla, točí kolem Člověka s velkým »Č«. Silnější, přitažlivější a vítěznější je vždy ten proud materialismu, který vede více doleva, je tedy důslednější.

A humanismus, který úplně ztratil své křesťanské dědictví, nemůže v této soutěži obstát. Že se komunistický řád mohl udržet a na Východě tak upevnit, je dáno tím, že byl horlivě podporován skutečnými masami západní inteligence, která cítila svou příbuznost s ním. Jeho zločiny přehlížela, a když už je nebylo možno přehlížet, snažila se je ospravedlnit. Právě proto je úloha Západu tak těžká - obstát vůči Východu.

Vkládali jsme příliš velké naděje do politicko-sociálních proměn a teď se ukazuje, že nám berou to, co máme nejcennějšího: náš vnitřní život. Na Východě po něm šlape komunistická strana, na Západě obchod (trh). Sama skutečnost rozbitého světa není tak děsivá, jako to, že hlavní části tohoto světa jsou napadeny podobnou chorobou. Lpět dnes na osvícenských formulích je pravé zpátečnictví.

18 komentářů :

 1. Zbývá ještě dodat poměrně známý fakt, že před svým odchodem na věčnost Slolženicyn posvětil Rusku Putina, čímž neoficiálně upadl na západě v nemilost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak Putina dnes chválí i Gorbačov :-D Je dnes v Rusku vůbec někdo kdo by Putinovi nelezl do zadku?
   Solženicin je zajímavá postava. Sovětská věrchuška ho zavřela na 8 let do gulagu a vlastně celý život si s ním vytírala zadek než byl vyhoštěn na západ, kde se mu dostalo azylu, dobrého života, uznání, mohl si svobodně říkat a puklikovat co chtěl. A dnes (dokud nezemřel) spolu s KGBákem Putinem teskní po mocném SSSR. Těžko pochopitelné.

   Smazat
  2. Kdo jiný,než lidé co poznali oba systémy,by měli poznat pro a proti.Solženicyn řekl jen to co my teď víme také a co je jen pro"zaťaté"těžko pochopitelné!

   Smazat
  3. Myslím, že amíčtí Zednáři ani nepochopili o čem mluvil.

   Smazat
  4. 11:06-když vydržíte pár let,bude Česko jeden velký gulag a vy se svobodně podle svých morálních kvalit rozhodnete být uvnitř nebo nás hlídat-jako za komunistů!

   Smazat
  5. Povolný blábolí něco čemu ani sám nerozumí a Dvořák maže. Dobrá "diskuse".

   Smazat
  6. Martin von Brünn
   No opravdu těžko pochopitelný komentář z 10:34.
   Solženicin, jak je z jeho projevu patrné, netesknil po SSSR. Upozorňoval na chyby věrchušky jak v sovětském, tak americkém provedení. Analyzoval podstatu krize morálky obou společností a varoval posluchače před vývojem tím směrem, kam se západní společnost vydala.
   A stejně jako Karel Kryl se nedočkal uznání, když nemazal vládnoucí "elitě" med kolem pusy. https://www.youtube.com/watch?v=_1qqFvEQ42o

   Smazat
  7. 11:53

   Bohužel nemáte pravdu. Tesknil.

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-byste-neverili-kdo-je-ideovym-guru-Vladimira-Putina-Ctete-ho-pokud-chcete-vedet-co-Kreml-chysta-napsali-v-USA-361464

   Smazat
  8. 10:34 Pro tebe hlupče, nikoli těžko pochopitelné, ale naprosto nepochopitelné.Těžko pochopitelné je, že tady tu tvoji hloupost tak často vystavuješ na odiv.

   Smazat
 2. Anonymní5. srpna 2015 10:34

  Tak Putina dnes chválí i Gorbačov :-D Je dnes v Rusku vůbec někdo kdo by Putinovi nelezl do zadku?
  Solženicin je zajímavá postava. Sovětská věrchuška ho zavřela na 8 let do gulagu a vlastně celý život si s ním vytírala zadek než byl vyhoštěn na západ, kde se mu dostalo azylu, dobrého života, uznání, mohl si svobodně říkat a puklikovat co chtěl. A dnes (dokud nezemřel) spolu s KGBákem Putinem teskní po mocném SSSR. Těžko pochopitelné.
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  Bezmozek a hlupák jako jste Vy, to nepochopí nikdy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu -11:26- bezmozek a hlupák to opravdu nepochopí nikdy. Někdy mám dojem, že je úplně zbytečné jim odporovat A tak by si měl desetkrát denně říkat Putinovu větu : Kdo nelituje rozpadu SSSR ten nemá srdce, ale kdo by to chtěl vrátit zpátky, ten nemá rozum. Myslím, že je tím řečeno vše. A znovu a znovu utvrzuje v tom, že Putin je PAN POLITIK, kterého my můžeme jen tiše závidět.

   Smazat
 3. Nehádejte se, rebjata.

  Uniká vám jeden podstatný moment. To přeci není o tom, jestli je Solženicyn hodný nebo zlý, dokonce ani o tom, jestli je guru Putina a části nacionalistů v Rusku, a už vůbec ne o tom, jeslti měl pravdu s tým Západom. To měl, kdo by se o to přel ? K tomu taky ten článek je a chápal bych ho i jako připomínku k dnešku a konfrontaci s islamismem.

  Putin samozřejmě nějakou ideologii potřebuje a bere co je nasnadě, pravoslaví, nacionalismus, carské tradice, zároveň bere co se dá i ze sovětské tradice. Stalina nebo Žukova, klidně (ne jako komunistu, ale jako analog Suvorova a Dmitrije Donského, ostatně přesně v duchu sovětských válečných plakátů, na kterých byl Ilja Muromec vedle Alexandra Něvského, Suvorova a Čapajeva). Proč by měl obejít Solženicyna, nota bene když ten v něm viděl obroditele Ruska ? Proč ho Solženicyn neměl v Putinovi vidět ?

  Úplně jiná věc je, jestli Solženicyn měl nějaký recept pro Rusko neřkuli pro Západ. To si myslím, že samozřejmě neměl, vznášel morální apely, byl věrohodný a drtivě pojmenovával různé zlořády, ale žádný program neměl, jako ho neměl před sto lety Dostojevský. Respektive jejich programy nejsou z tohoto světa, a podle toho "nepojede" žádný reálný politik, a dokonce ani opravdový státník jako Putin, a dokonce ani v Rusku. Možná je to pro něho nějaký morální korektiv - jeden z více.

  Ostatně, kam to důsledně pravoslavná Rus, po které teskní část nacionalistů, nakonec dopracovala ? K Rasputinovi a rozvalu, stejně jako pak Rus komunistická. V obou případech se hledají spiklenci, škůdci a zrádci, a ne že by nebyli, ale pokud by společnost byla skutečně vnitřně, duchovně silná, jak o tom mluví Solženicyn, tak by měli problém. Pravoslaví (o komunismu radši jindy) je duchovně poctivé a krásné, ale praktické výsledky propletence jeho hierarchie s východně laděnou státní mocí jsou dost hrozné už od dob Byzance.

  Ostaně tohle všechno určitě aspoň Putin dobře ví.


  V. R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pro V.R.
   Skvělý komentář. Bohužel většina " nadšenců Západu " se " západním myšlením " asi vůbec netuší o čem píšete. A myslím, že 95 % amerických studentů na Harvardu ani netušilo, o čem Solženicin mluví a to je právě ten úpadek Západu, o kterém tehdy mluvil a který je dnes po 37 letech mnohem aktuálnější.Tupost západních politických elit nám to denně dokazuje.
   Pepan

   Smazat
  2. A nejen západních. I těch našich.

   Smazat
  3. Vite, oni mi hlavně připadají, že nepřemýšlejí nebo myslí dle jakýchsi schémat, která dovolují dojít jen k jednomu výsledku. Kde je svoboda myšlení, kde je zamyslení se nad prostou každodenní čiností. Vše dělají stále dle stejných postupů a nepřipadá jim to ani divné. Opravdu zombieland, nic jiného tu není a autor projevu má pravdu, že to bude zkázou celého Západu.

   Smazat
 4. Skvělý komentář ,skvělý Solženicyn nikdy se neklaněl autoritám a miloval svou vlast, co ji tak poničili a ničili jedni a pak nenašel svobodu a ideál ani tam, kam ho vyhostili. My všichni si zažíváme, jaké jsou svobody a jaká je reklama a jaké to, je, že nejsou poévinnosti a jsou jen práva, co se musí prosdit drahým právníkem, který udělá vše za peníze, tak, že ten kdo platí a má platidlo, si může vše dovolit, téměř vše...V minulisti jsem četli Solženicynova díla počínaje Jedním dnem Ivana Děnisoviče, přeS Soustroví Gulag...

  OdpovědětSmazat
 5. Solženicin byl jistě skvělý pozorovatel a odvážný člověk.
  Nebál se mluvit na veřejném fóru o tom, co považuje za zvrhlosti.

  Jířa

  OdpovědětSmazat
 6. Nerada vám beriem ilúzie, ale Solženicyn nebol až taký statočný a pravdivý človek - aspoň to tvrdia dnešní ruskí historici. Bol v lágri, lebo za vojny ako veliteľ opustil oddiel, za čo býva guľka. Okrem dvoch rokov pracoval v knižnici, čo mu dalo podklad pre knihy o režime. sale vychádzal z listov a príbehov často tretích osôb a niektorým chýbala logika. vyvrátilo sa, že by pochovávali "milióny" obetí pod koľajnice, vychádza to totiž dvesto za deň, jednak by to nestihli, jednak väzni museli plniť plán - budovať železnice. Obete sa odhadujú v státisícoch, pričom medzi nimi boli aj vrahovia a zlodeji. často sú zahrnutí aj emigranti, utečenci. Potom zase skupina väzňov sa dala zahnať do ohňa? To by sa radšej dali zastreliť -a keďže boli v prevahe oproti strážcom, väčšina by prežila. inokedy zase väzni "zmrzli." A patrola nezmrzla? To by si nevzali od nej oheň a nenazbierali v tajge drevo? No, treba ho brať s rezervou. Súostrovie GULAG sa stalo populárnym, lebo bolo PROTI ZSSR, tak ako predtým iné proti cárskemu Rusku, ako dnes proti RF. Dôvody vyplývajú z pohľadu na mapu...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.