Reklama

úterý 15. září 2015

Média - stroj na lži?

CT zpravodajství ilustrace foto ČT
26 miliónů Rusů, 407 000 Američanů a 388 000 Britů ztratilo život v boji proti německému nacismu a všem jeho ohavným atributům, mezi nimiž k nejohavnějším patřil Goebbelsův propagandistický stroj.
Ten proměňoval normální lidské bytosti ve fanatiky, prodchnuté představou dobové pochodové písně „Dnes nám patří Německo a zítra celý svět“, se kterou němečtí pěšáci pošlapávali svébytnost a svobodu jedné evropské země za druhou. Však také náčelník tohoto stroje Joseph Goebbels, vědom si důležitosti své funkce pro rozpínavost Velkoněmecké říše a tedy i své odpovědnosti za zločiny, jež spáchala, zvolil jako únik z této odpovědnosti sebevraždu jak sebe sama, tak své rodiny.


Umění propagandy
Šlo tedy o nacistického válečného zločince číslo tři nebo čtyři, věhlasného technika zpracovávání myšlení lidí a vlastně tvůrce jejích myšlenek, a tím i nepomíjitelnou postavu, bez níž by nacistická říše nebyla oním mocným stvořitelem i šiřitelem zla, jímž skutečně byla.

Goebbels se poučil, když četl Mein Kampf, kde Hitler konstatoval, že první světovou válku Německo prohrálo díky špatné propagandě. Britská propaganda směřující na vtažení USA do války a cílící na americké intelektuály byla tenkrát úspěšnější.

Analyzuje-li Noam Chomsky toto umění moci - vládnout pomocí stroje propagandy vychází z filosofa Davida Huma, jeho paradoxu moci. Myslitele Huma zaráží to, s jakou lehkostí většina přenechává moc menšině a uvádí, že to je možné pouze díky kontrole myšlení. Chomsky dále ve svém uvažování o médiích vychází z W. Lippmana, který mluví o přetvoření veřejnosti - jejího mínění: „ze znepokojivého stáda do pasivního pozorovatele.“

Tak i naše média byla a jsou poučena jak v zájmu strategie západní společnosti s veřejností nakládat. Chomsky píše o tomto umění jak „zakrývat“ a „odvádět pozornost“. Celý dnešní západní mediální svět přijal toto umění stroje propagandy za své. Spolu s ním přijala tento druh taktiky i naše média.


Česká média a ČT obzvláště

A pozor: to ne tak, že by naše média přímo vyslovovala lži, protože ty se mohou snadně profláknout, ale aby se lhalo jinak, chytře a důvtipněji. A to tak, že to, co se do zvolené politické linie státu, politické strany, anebo třeba i jen mocnější mediální instituce nehodí, se zakryje, čili zamlčí, anebo když je věc, která se má zakrýt, tak velká a tak do všech stran pronikající, že se totálně zakrýt nedá, nasadí se z návodu pro obsluhu stroje propagandy zásada druhá, což je už zmíněné „odvedení pozornosti“. Mediálním kejklem se prostě z události nepříliš významné udělá událost velevýznamná, čili taková, která dokáže pohltit schopnost veřejnosti vnímat cokoliv dalšího.

Touto ďábelskou metodou „stroje na zpracování mozků“ jsme tedy dnes a denně oblažováni v naší tak zvané svobodné a demokratické republice. A to, jak ze stránek novin, tak z vysílání našeho rozhlasu a televize. Nejzaníceněji takto účinkuje Česká televize, tak řečeno veřejnoprávní, jejíž preambule s jízlivostí skutečně v západních médiích již vyzkoušenou praví, že „ČT má představovat fórum pro veřejnou diskuzi. V ní je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek“ a její zpravodajství má být „ze zákona nestranné a nezávislé“.

Celá republika a všichni její občané vědí, že doslova vše, co se v této preambuli slavnostně vyhlašuje, není ničím jiným, než žalostným a doslova sarkastickým výsměchem stavu skutečnému. Všichni vědí, že ve „stroji“ ČT jsou zaměstnáni a do ČT přijímáni výhradně jen zastánci jediného politického směru. Ten by se co nejvšeobecněji dal nazvat havlistický a protiruský. Nemůže zde působit nikdo – a také se zde žádný takový výstředník nevyskytuje - který by sám vyjadřoval, či případné hosty vybízel k vyjadřování „nejširšího možného spektra názorů a hledisek“. Jakmile kdokoli z přizvaných hostů promluví jinak, než jak odpovídá všeobecné pravdě „stroje“ ČT, bývá okamžitě přerušen Navíc je přerušen způsobem doslova násilnickým, tlačen moderátorem do zodpovídání otázky další, aby se tak nenáležitá předcházející promluva hostova rychle zamluvila.


Ne Chomskému, Dvořákové, Velebovi, P. C. Robertsovi …


Zmíněná metoda stroje propagandy se uplatnila dokonce i při debatě i s mediálním mágem - jako je Chomsky. Bylo neuvěřitelné, že si ČT tohoto hosta s kritickým pohledem na současnou americkou politiku vůbec pozvala, Ale když už se tak nedopatřením stalo, byl příslušný moderátor dobře poučen, jak má hovor vést. A tak, jakmile Chomsky začal hovořit o úbytku svobody ve své zemi, byl mladičkým moderátorem téměř až okřiknut další otázkou. A vzácný host tedy poslušně zmlkl, a jakoby se vzpomínkou na totožný postup moderátorů ve vlastní zemi, se jen trpce i výmluvně usmál.

Těch důkazů o tom, že „stroj“ ČT ani v nejmenším „nevyjadřuje fórum pro veřejnou diskuzi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek“ jsou tisíce a milióny očí i uší ty důkazy dennodenně sledují – pokud je ovšem ještě sledují. Kdy naposled jste např. viděli na obrazovce ČT Vladimíru Dvořákovou, dříve - než se vyslovila převážně levicově – tak často do ČT zvanou? Kdy naposledy jste na ní viděli senátora Jana Velebu, pro kterého platí totéž, co pro Vladimíru Dvořákovou? Proč si redaktor ČT ve Washingtonu nezajde promluvit s někdejším ministrem Reaganovy vlády P. C. Robertsem, citovaného dnes a denně na stovkách internetových serverů celé zeměkoule? Nebo viděli jste na obrazovce ČT záběry z Kyjeva, na kterých jsou dřívější vládní policisté poléváni benzínem a pak zapalováni? Ne? A obrázky z vojenské přehlídky k výročí vítězství nad fašismem v Moskvě také ne? A z vojenské přehlídky v Pekingu taktéž nic? A nebilo vás do očí, že k výročí Zemanova prezidenství si ČT ausgerechnet pozvala protiruského i protilevicového fanatika Mitrofanova, který jí za to pozvání a též podle očekávání prozradil, že prezident Zeman vede naší zemi do včerejška, a přítomnému moderátorovi tak umožnil dopovědět, že takovýto prezident je tedy špatný? Proč se už na obrazovce ČT přestal objevovat skvělý levicový sociolog Jan Keller? Proč „stroj“ ČT přijímá do řad svých zaměstnanců výhradně jen lidi jedné víry, když přece i ti druzí by jí jisté pomáhali „vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek“, jak ve své preambuli ČT věrolomně vyhlašuje? Proč jako hosty stále zve jen ty své, stoprocentně zajištěné i prověřené? Proč je na obrazovce ČT tak neúměrně často Kalousek? Proč si zrovna nehistorik Kučera vybírá k debatě historiky? Proto snad, že on jediný si je umí vybrat tak, aby podpořili linii? A tak precizně jako on by to jiný – a historik už vůbec ne - nedokázal?


„Divák se ptá…“


Tímto sloganem začínal otázku v prvních politických debatách po roce 1989 tehdy populární moderátor Otakar Černý. Nejsmutnější na celé věci je, že již vyzkoušený západní propagandistický trend v praxi ČT i jiných našich médií je stále zřejmější, vyhraněnější a nestoudnější, a současně též nevšímavější k sílícím vlnám kritiky. Logicky a přirozeně, že se proti takovémuto informování zvedá i divák.

A tak se ptám: to opravdu nikdo v této republice nemá moc či schopnost s touto drzou svévolí „stroje“ - sjednocené party z Kavčích hor a na stejné platformě sjednocených redakčních kolektivů našich novin i rozhlasu udělat pořádek? Nemůže proti tomuto nastrčenému a našimi médii nekriticky převzatému propagandistickému stroji (z mrtvých vstávání ducha nacistického knížete propagandy) zakročit vláda? Nebo parlament? Ne? Opravdu nikdo? Jsme skutečně všichni bezmocní a musíme si tu lež stroje z Kavčích hor, z Vinohradské třídy i adres našich mainstreamových novin a časopisů, jež hlavně naší mládeži co nejusilovněji vymývají mozky, nechat líbit? Nadále? Či dokonce na věčné časy? A ještě si za tu lež i platit?

67 komentářů :

 1. každá lež se schová mezi dvěma pravdami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. obráceně - pravda se nejlépe uschová mezi dvě lži - Jaroslav

   Vymazat
 2. U "zpráv" ČT manželce zaskočilo, protože něco jedla. Zase špinili vládu a já ji říkal: "Koukni se, jak nakonec dají Kalouska a ten nám vysvětlí, jak to dělají špatně". Bingo, Kalousek to zase "vysvětlil. Teď už se zájmem sledujeme, zda bude zase Kalousek žvanit a protože je to velice často, je připravená, tak u toho nejí a já používám hanlivé vyrazy pro lidské orgány obojího pohlaví, které používám velice, velice zřídka.

  OdpovědětVymazat
 3. no, každý není sebevražedný alkoholik jako brouk kalousek. to by se mu líbilo. nalákat utečence a potom se uchlastat. tím by utekl trestu. pablb.

  OdpovědětVymazat
 4. Toto naříkání jen shrnuke, co všichni vědí. Kkoho by netrklo, jak svazačka Tvarůžková okřikuje a překřikuje své hosty (ty, kteří nesdílí její politický názor), způsobem,. jakým paní učitelka t lačí žáčkya 2. třídy, bäby vyslovil tu větu, kterou ona chce, a žádnou jinou?
  Pokud jde o zmínku o nacistické propagandě: právě poválečná historie nás poučila, že i moderátory lze trestně postihnout za to, že "jen četli" nehoráznosti, které jim předložili jejich ideoví šéfové: William Joyce byl za své propagandistické vysílání po válce oběšený. Vydavatel novin Streicher byl za svou propagandistickou novinařinu také popraven.

  OdpovědětVymazat
 5. Bez internetu nemáte proti géblsákům moc velkou šanci. Ale i za nynější situace, kdy se informace smí volně šířit a jsou dostupné na kliknutí prstem, je docela těžké vymanit se ze všudypřítomné masmediální debilizace národa... Řeknou o vás, že jste "paranoidní konspirátor" nebo rudý komouš, se kterým neradno vůbec začínat diskuzi. Tím to mají popmédia vyřízené a jede se vesele dál, močálem černým kolem bílých skal, že.

  9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out | české titulky
  https://www.youtube.com/watch?v=bGJbiyqx_T8

  OdpovědětVymazat
 6. Citam Nemecke,Svajcarske,Rakuske a nase noviny,sledujem televizne diskusie.A musim povedat tak krasne slovensky,,,Ako keby ich jedna mater mala..Taky rovnaky je obsah .Pravdepodobne otec sedi volakde v Bruseli,alebo inde,a urcuje smer,obsah medii v Europe.Diskusie na ARD;ZDF:prebiehaju presne,ako opisujete.jednostranne,neziaduce nazory su prerusovane moderatorkou,M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak co my víme, třeba berou rozumy všichni od jednoho rabína ---

   Vymazat
  2. V Bruseli? Ještě dál, za mořem.

   Vymazat
 7. Mě se zda být zpravodajství ČT i většiny dalších médií poměrně vyvážené a pravdivé.
  Jistě - lživé propagandy ruského diktátora, nebo nacistické či komunistické špíny tam moc nenajdete, ale to je v pořádku.
  Komunista Man mě připomíná člověka který se rozčiluje nad tím, že v restauraci nejsou na jídelníčku hovna.
  Člověk který o takovou "pochoutku" stojí si může zajít do jakékoliv kaadibudky.
  Stejně tak si může nacistický či komunistický zvrhlík kliknout na Novou republiku nebo Sputnik a v tištěných lejnech se ráchat tam.
  Na závěr bych podotknul, že člověk který se při hledání informací o současném světě informuje místo na demokratických médiích raději na zmíněných komoušskych webech, musí být naprosto nesvéprávný kretén a neuvěřitelně naivní debil.
  Karel Mach

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak sem nelez a běž si za svojima

   Vymazat
  2. Kdyby měl Hitler k dispozici za války Českou televizi, nedozvěděli by se Němci, že byla podepsána 8.5.1945 kapitulace. Proti ČT byl Goebbels úplný břídil.

   Vymazat
  3. Zdravím pana Macha, dalšího z galerie hnědých blbů, co si hrají na demokraty.

   Vymazat
  4. Pan Mach je Kalousek v bleděmodrém. Měli by se dát asi dohromady a byli by možná i silnější ve výrazech. Mach získal již trafiku v Bruselu a Kalousek má dost nahrabáno z dřívějška.
   A určití lidé je oba dokonce snad i obdivují. A tam je ten zakopaný pes dnešních dní. Hnutí blbců nabírá na síle.Problémy imigrantů to jen násobí. Dost hrozná vyhlídka.

   Vymazat
  5. Ja Dvoraka, nacistu ktery napadl pani Albright nezdravim. Nechci se spinit.

   Vymazat
  6. Jsem rád, že už reakce na hlupáka a provokatéra jsou spíše otrávené, za nějaké emoce nestojí, je to nula, tak je i pro něj lepší ho ignorovat.

   Vymazat
  7. Smažte mu to! To ho naštve nejvíc. Stejně to není nic než kupa urážek.

   Vymazat
  8. Pan Dvořák se nebude špinit s vámi - Anonyme 8:53. Madelaine Albrightová je usvědčená válečná zločinkyně, přítelkyně Hashima Thačiho - gangstera. Vydělávala peníze na utrpení lidí na Kosovu. Používala gangsterské metody a zneužívala okupační orgány NATO na Kosovu, aby si přišla na peníze. Kdo to neví, může si podrobnosti přečíst na webu kosovoonline.cz .

   Vymazat
  9. A kým byla usvědčena z válečných zločinů, že jsem tak zvědavej?

   Vymazat
  10. Máte tu uvedený link na pramen - kosovoonline.cz - a pak hledat heslo 'Algright' a je to.

   Vymazat
  11. Aha, tak to jo. Tak doufám, že kosovoonline.cz předá ty svoje důkazy obratem příslušnému soudnímu dvoru a ten že ji brzo odsoudí.

   Vymazat
  12. 22:59 - Kájo Machu, co ty jsi za úchylného zvrhlého tvora? Víš, že kdejaký nacistický či komunistický zvrhlík kliká na stránky Nová republik nebo Sputnik a ráchá se v tištěných lejnech ale ty jsi to úchylné hovado, co si nemůže pomoci a musí se nejen ráchat v hovnech ale musí i nějakými těmi hovny přispět. Dovolil jsem si užít tvůj slovník, ač s nechutí.

   Vymazat
  13. Pro autora tohoto citátu (8:53): ---- "Ja Dvoraka, nacistu ktery napadl pani Albright nezdravim. Nechci se spinit." ---- Milý pane, nemohu za to, že válečná zločinkyně Albrightová je zároveň i židovka. Podle vás jsou asi nacisti i ti, kdo kritizují např. masakry, které pořádá Izrael v Ghaze? Nebo ti, kteří řeknou, že Golanské výšiny podle mezinárodního práva stále patří Sýrii a jsou jen dočasně okupovány? Nastudujte si prosím o paní Albrightové aspoň něco, než se jí budete příště zastávat. Jinak se budete stále špinit vlastní hloupostí!

   Vymazat
  14. Jo Dvoraku, vy nemuzete ani za to, ze Milosevic a vsichni ti jeho masovi vrahove byli komunisti. Nemuzete zkratka za to ze jste ve sluzbach nacku a komousu vzdy a zasadne proti demokracii a na strane zla, spiny a lzi.

   Vymazat
  15. ANONYMNÍmu DEMAGOGu 19:09: Miloševič nebyl komunista. Vaše útoku jsou hloupé, sám se odkopáváte. je legrační pozorovat hlupáka, jak kvičí v křeči a Kolem sebe v nenávistném amoku kope. Pobavením z vašeho výkonu se podělím s ostatními čtenáři a nesmažu vás. Mějte se líp.

   Vymazat
  16. Ha, ha... Milosevic nebyl RADOVY komunista. Byl to byvaly komunisticky papalas.
   Neni nad to pozorovat lhare a cenzora jak se do svych lzi tak zamota, ze jen zoufale ryci. :-)

   Vymazat
  17. Anonyme 19.58 - opakujete jen hloupé mantry válečné protisrbské propagandy. Miloševič byl socialista, nikoli komunista. Ale vám to ve vaší blouznivé hlavě asi splývá v jedno, že.

   Vymazat
 8. Další oblíbené postupy:
  1. Dostane-li havlista v diskusi s nehavlistou argumentačně na prdel, pak je následně uspořádána beseda "objektivních znalců problematiky", kde již sedí pro jistotu jen a pouze samí havlisté a společně si notují, jak si nehavlista v diskusi s havlistou ani neškrtl.
  Je-li nehavlista v diskusi obzvláště úporný, vloží mu do úst nesmysl, který nikdy neřekl a ihned začnou tento svůj nesmysl jako jeho nesmysl vyvracet.
  Atd. Stačí se na ty sračky ČT a spol. chvíli nezasvěceně koukat a hned se chce člověku blít.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to musim prelozit:
   havlista - slusny, premyslejici clovek
   nehavlista - zastance idiotskych konspiracnich teorii a prostacek, ktery veri komunisticke propagande

   Vymazat
  2. Oprava: Havlista - stádní typ, který rezignoval na přemýšlení vlastní hlavou, tvorbu svého názoru delegoval na lživá a spinující média, užitečný idiot, který schválí jakoukoli válku a jinou násilnickou špínu, kterou pořádá administrativa USA. Spoluodpovědný za zničení mezinárodního práva, nepřítel demokrqatické diskuse. Obdivovatel krvavých zločinců, jakými jsou Albrightová, Bush jun., atd. Když se mu náhodou přihodí to neštěstí, že upadne do diskuse a je argumentačně položen na lopatky, uchýlí se ke kádrování a nálepkování protivníka. Havlisté připomínají zapálené svazáky z 50.let, často potvrzují, že jakékoli vzdělání neuchrání člověka od idiotismu. HAvlista je typický společenský škůdce. ---------------- Ne-havlista, toď normální přemýšlející člověk, který chce prožít slušný smysluplný život mezi slušnými lidmi.

   Vymazat
  3. Pane Dvořáku, dělíte obyvatelstvo na havlisty a nehavlisty. Není to trochu málo?
   Petr

   Vymazat
  4. Je, ale tady se mluvilo halvistech a ne-halvistech. Tomu se říká zúžené téma.

   Vymazat
  5. A není to trochu moc "na úzko"? Takhle dvoubarevnej není svět ani v hranicích čr.
   Petr

   Vymazat
  6. To chcete Petřeč říct, že se stydíte za to, že jste havlista a přitom si o sobě myslíte, že jste 'slušný člověk'? Pavel

   Vymazat
  7. Pane Pavle, jste na omylu. Já lidi takhle nedělím. A vlastně ani nevím, kdo je havlista a nehavlista. Takže ani nevím, jestli se má člověk stydět za to, že je jedno nebo druhé. A už vůbec nevím, jak to souvisí s tím, jestli je někdo slušný člověk.
   Petr

   Vymazat
 9. k0:31:
  Překladatel z češtiny do češtiny = idiot???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Clovek delici lidi na havlisty a nehavlisty = debilni kreten ?

   Vymazat
  2. Poznámka Anonyma v 1:21 je urážlivá a postrádá logiku. Čtěte výše:
   Havlista - stádní typ, který rezignoval na přemýšlení vlastní hlavou, tvorbu svého názoru delegoval na lživá a spinující média, užitečný idiot, který schválí jakoukoli válku a jinou násilnickou špínu, kterou pořádá administrativa USA. Spoluodpovědný za zničení mezinárodního práva, nepřítel demokratické diskuse. Obdivovatel krvavých zločinců, jakými jsou Albrightová, Bush jun., atd. Když se mu náhodou přihodí to neštěstí, že upadne do diskuse a je argumentačně položen na lopatky, uchýlí se ke kádrování a nálepkování protivníka. Havlisté připomínají zapálené svazáky z 50.let, často potvrzují, že jakékoli vzdělání neuchrání člověka od idiotismu. Havlista je typický společenský škůdce. ---------------- Ne-havlista, toď normální přemýšlející člověk, který chce prožít slušný smysluplný život mezi slušnými lidmi.

   Vymazat
  3. Asi proto se ho oslovení havlista tak dotýká, zřejmě je to chrchlův potomek nebo zachráněmý potrat. Blbý je na to dost. Nebo že by to byl divák-udavač-zaměstnanec propagandistické ČT?

   Vymazat
 10. Dobře napsaný článek, zajímavá diskuze. Jakoby pro mě na míru stvořené. Aspoň vím v jakém stavu se ještě ČT nachází.
  Televizor jsem totiž zrušil a odhlásil. Už dost dávno. Od doby co jsem se začal víc zajímat o politiku. A mám z toho dobrý pocit, protože dopídit se věrnějšího obrazu o dění ve světě je mnohem snadnější. Doporučuji. Děda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a proto komunisticky dedku nevis vubec nic o svete kolem sebe. Podivej se na kurz dolaru, porovnej ho s cenou rublu a poznas, jak te ti zmetci z Nove republiky oblbuji.

   Vymazat
  2. Anonymovi 6:17 Říšská marka také neměla proti českoslovenksé koruně tu hodnotu, kterou si okupanti určili v prvních týdnech okupace. Němečtí vojáci se v Praze přežrali, radovali se z výhodného kurzu vnuceného okupační správou, po šlehačce, kterou neznali, se hromadně pokáleli. Pak Říše prohrála válku a bylo. Vaše úvahy se motají kolem kurzu okupačního dolaru. Nezapomeňte, že bude jinak.

   Vymazat
  3. Za komunistů byl kurz USD kolem 10 Kčs. Marka kolem 8 Kčs. A ono se to moc nezměnilo. Jen EURO propadlo o 50% na úroveň DM. Zeptejte se v Německu ! Ve vztahu ke spotřebnímu koši a kupní síle obyvatelstva by měl být USD pod 13 Kč a Euro pod 20 Kč.
   Dnes se kurz drží i kvůli církevním restitucím, neb tento majetek se bude prodávat za nadhodnocené měny USD a EURO. A teprve následně může dojít k přijetí Eura za výše uváděné kurzy. Je to docela jednoduchá matematika dalšího obrovského tunelu. A všichni ve vládě a ve všech mafiánských strukturách včetně parlamentu a senátu mají stejný a jednotný zájem. Chápete to ?

   Vymazat
  4. Komunistický potrate-havlisto z 6:17, co tu stále meleš. Všichni víme, proč spadl kurz rublu, ropy,plynu, zlata a doporučuji ti nakoupit toho toaletního papíru co nejvíce. Blbý jsi na to dost a nic jsi nepochopil, z tebe mají Rotchildové radost.

   Vymazat
  5. 10:33 - že jsem tak zvědavej, proč teda, podle Vás, spadnul kurz rublu, ceny ropy, plynu a zlata?
   p

   Vymazat
 11. Karle Machu nadávat na komunisty dvacet pět let po tom co nejsou u moci je hrdinství a pro mě jste hrdina.Jak to děláte že se nebojíte kritizovat komouše v roce 2015 čím překonáváte ten strach, vždyť vy veřejně přes všechna rizika poukazujete na tu komunistickou zvěř.Karel Mach na hrad!!!! Příště ještě nadávat na Putlera prosím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten pan na vas nenadava, akorat si z vas komunisticti zoufalci dela srandu.

   Vymazat
  2. Prosím pěkně, jak poznám 'komunistického zoufalce' od pana Macha? Můžete nám sdělit ty nuance. Děkuji předem, příteli.

   Vymazat
  3. Pokud chcete videt komunistickeho zoufalce, staci se podivat do zrcadla.

   Vymazat
  4. Nuda, nuda, nuda. Přitvrď, vypadá to, že už tě to taky nebaví.

   Vymazat
  5. Aha, promiňte, že jsme se ptal. "Diskutér" 8:50 odpovídá na úrovni mateřské školy. My už jsme trochu starší a přece jenom bychom si rádi vyměňovali názory s dospělými.

   Vymazat
  6. Chujmere,jsi pořád tak blbej nebo už tak zoufalej,že pořád meleš do nekonečna ty stejný bláboly co ti napovídali násoskové od knížepána????!!!!!!!!!! A do toho zrcadla ti radím nekoukat..........takovýho pablba by žádný zrcadlo na světě vidět nechtělo!!!!!!!!!!!!!!!!

   Vymazat
 12. Spousta otázek, proč, proč? Stačí se pozorně zadívat na personální obsazení ČT a člověku musí být hned jasná odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby tam sedeli komunisti a nackove jako v redakci tohoto webu, byl by blby cely narod. Takhle jste blbi jenom vy.

   Vymazat
  2. Kritika naší redakce střelila vedle. Nikdo v redakci Nové republiky není komunista! Ani nácek. To ostatně můžete poznat podle uveřejňovaných článků. Komunistické a náckovské metody naopak používají naši oponenti, kterým se nelíbí, co se tu tiskne a jaké myšlenky se tu objevují. Nadávky, dehonestace, lži, propaganda, kádrování, podsouvání - to jsou metody totalitní propagandy. Dnes je používají noví totalitáři, skrývající se často za označení 'demokrat'. Žádám vás púroto, abyste se zdržel hloupých urážek a nepodložených tvrzení. Bylo by také vhodné se naučit česky, když už navštěvujete naše diskuse. Mistr Jan vynalezl nabodeníčka, prosím tedy, používejte diakritiku.

   Vymazat
  3. Jo tak, vy jenom poradate s KSCM spolecne akce, papouskujete jejich propagandu a lezete komunistum i nackum pri kazde prilezitosti do konecniku.
   Tak to vas omlouva......
   Ja pisi casto anglicky, tak budu dal pokracovat bez diakritiky. Kdyz se vam to nelibi, nectete to.

   Vymazat
  4. Když tě nebaví psát s diakritikou, tak vysmahni. Připadáš mi jako sprejer, který řve na majitele domu, že když se mu jeho dílo nelíbí, ať se na to nedívá. Skoro to vypadá, že ty prostě sem psát musíš.

   Vymazat
  5. Prosím, aby pan Anonym, co tak rád píše anglicky, doložil svoje tvrzení o jakýchsi akcích a jakémsi papouškování komunistické propagandy. Prosím konkrétně několik příkladů. Klidně anglicky, když vám to udělá dobře. Diakritiku si ve vašem případě domyslíme.

   Vymazat
  6. Ten negramotný blb z 6:32 je tak zoufalý, že plete všechno dohromady, jediné co nechápu, proč sem každý den leze a sere se do všech diskuzí co vychází a v kteroukoliv dobu. Socka na podpoře, která je díky své nasranosti i nespavá. Ty jsi hňupe výsledek nepodařeného genetického klonování opice nebo si jeho to matka rozdala se smradlavým potulným ořechem a výsledek je vidět. Jedním slovem zoufalec.

   Vymazat
  7. Ty a anglicky píšící?????Tak teď si nás myslím všechny pobavil Chujmere debiloviči:-)))))))))))))

   Vymazat
 13. třeba taková ČT je zcela určitě stroj na pravdu, pro mě osobně je jeden borek dokonce základní jednotkou masmediální pravdy

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano,správná připomínka...měla by se stanovit nějaká škála s měrnou jednotkou,která by poměřila kvantitu i kvalitu daného názoru.
   Pamatuji si,že před nějakými 12-15 lety byla užívána měrná jednotka 1 Ruml k poměření "relativní politické blbosti",ale vzhledem k tomu,že 1Ruml byla jednotka moc "hrubá",byly odvozeny 1mR čili 1 miliRuml atd.....
   Obdobně bylo už v běhu přijetí měrné jednotky "moderátorské nesnesitelnosti",která byla navržena na 1Drtinovou,leč s jejím odchodem do poloilegality se jeví aktuálnější nový návrh a to 1Tvarůžková(také možno 1Tvarůžek)....

   Blbost páně Macha je nebetyčná,ale bohužel se 1M nedá použít,neboť je jich využíván k vyjádření rychlosti nadzvukových letadel.....jedině jej značit jako 1Mh,nebo 1MH,čili 1Mach Havloidní....tím,zdá se,by byl problém zdárně vyřešen,ale podmínkou je,že by vše muselo být schváleno v lidovém referendu.

   Vymazat
 14. NWO vlast tě (22:59) opravdu potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:49 - ctrl c, ctrl v , to je hodnotný příspěvek do diskuse. Ale pravděpodobně si připadáš vtipnej a o opaku tě asi nemá smysl přesvědčovat.

   Vymazat
  2. 13:05 Tak jakým moudrem nás obdaří veliký myslitel tvého formátu?????????????Prd a dva vořechy jako vždycky!

   Vymazat
 15. Prosím vás, já lidi nekádruji jako vy. Spíš mi napište, co je v článcích těch autorů, které tu jmenujete, komunistického. Laskavě mě poučte. A prosím bez toho vašeho obvyklého kvičení a nadávání.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se vůbec s tou žumpou vybavujete, pane Dvořáku? Nemazat se s ním a smazat!

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.