Reklama

úterý 1. září 2015

Ostudná připomínka velkého výročí

Stanislav Vozka
1. 9. 2015 ProZítřek

Pražské jaro tvoří spolu s husitským hnutím a érou obrození českého národa tři mohutné a nezpochybnitelné pilíře české existence. Pojem Pražské jaro totiž nelze vztahovat jen na krásné a slunečné dny jara roku 1968. Pražské jaro je pojem vztahující se zprostředkovaně k událostem, které doslova prorůstaly celou českou společností od konce padesátých let a které se pozvolna a tragicky uzavřely až velkou čistkou v časných letech sedmdesátých.


Společným jmenovatelem husitství, obrození a socialismu s lidskou tváří je neočekávané a hromadné vystoupení českého národa z historického bahna, které se v našem teritoriu (pravda také s naší vlastní pomocí) v tom kterém období nahromadilo. Ať už jde o bahno vlády Lucemburků (včetně velkého Karla) v kombinaci s evropskou krizí katolické církve či bělohorský mor poněmčování (v režii české katolické šlechty), nebo konečně surová implantace sovětského stalinismu, kterou jsme si odhlasovali ve svobodných volbách.

Po krátkém vzedmutí vlny nadějí, které spíše nechtěně vyvolal dvacátý sjezd KSSS, propadl se Sovětský svaz a jeho evropští satelité do nové, sice ne už tak násilnické, ale o to temnější doby. Doby vlády komunistických úředníků. Na světlou budoucnost socialismu přestali sázet i optimističtí západoevropští levičáci. Ale v té době – zcela mimo logiku světového vývoje - rostl a mohutněl v ČSR (od roku 1960 ČSSR) projekt skutečného socialismu. Vlády lidí a pro lidi.

Léta 1960 – 1967 se vyznačovala většinovou vírou, že transformace totalitního režimu je možná. Do komunistické strany vstupovali i lidé, kteří tu předchozí stranu Gottwalda, Zápotockého a Nejedlého nemuseli. Kdo než my, kdy jindy než teď bylo heslo dne. Přežívající předpisy a nařízení byly nahlíženy s tichou ignorancí. Vznikla česká filmová škola, divadla malých forem. A při přijímání na vysokou školu se nikdo nezajímal o váš třídní původ nebo aktivitu ve Svazu mládeže.

První měsíce roku 68 jen obrátily kabát naruby. To co se dosud skrývalo vespod radostně vyvřelo nahoru, to co dosud vládlo nezaniklo, ale skrylo se v očekávání. Vznikl tak dojem úžasné jednoty, kterou podporoval emotivní vztah občanů k novému stranickému vedení. Tato jednota nepochybně nemohla – ani bez vstupu vojsk – přetrvat věčně. Není však zdaleka jisté, zda by kdy došlo na požadavek zrušení vedoucí úlohy KSČ, pakliže by se transformovala na sdružení občanů, které prostě víc než jiné zajímá politika udržovaná v pružných socialistických mantinelech. Ani dnes totiž nejsme schopni nalézt ideu resuscitace demokratických ideálů bez konstituování hlídacího psa (kterým média rozhodně nejsou a masa občanů ani být nemůže), který bude okusovat lýtka (tak aby to skutečně bolelo) těm, co překračují pravidla slušného chování.

Předpokládaný vývoj politický by byl nepochybně spjat s vývojem ekonomiky, o jejíž budoucnosti se před srpnem mluvilo na veřejnosti hodně, ale jen vágně. Dnešní představy o možném vývoji nepřerušeném invazí už jsou tak svázány s polistopadovou propagandou, že si prostě nedovedeme představit nekapitalistickou, ale kapitalismu konkurence schopnou, cestu. Jde to dokonce tak daleko, že někteří seriózní autoři (Valach) považují socialismus za jakýsi státní kapitalismus. To je – už na první jen popisný pohled – nesmysl. Kapitalismus je samovolně vzniklý evoluční systém, který kromě všeobecně známé (a Klausem zprofanované) ruky trhu zahrnuje mnoho dalších a důležitějších zpětnovazebních mechanismů, které zajišťují jeho homeostázi. Mechanismů, které socialismus neměl, neboť se nedají žádným Šikem naordinovat, musí se evolučně konstituovat – tak jako u každého jiného živého organismu.

Unikátnost československé ekonomiky šedesátých let ale spočívala v jejím totálním zestátnění. Totální státní vlastnictví výrobních prostředků (to družstevní bylo také státní, byť zprostředkovaně) umožňuje uvažovat (dnes už jen teoreticky) o systému, kde by stát vlastnil veškeré materiální výrobní statky a pouze je pronajímal zaměstnancům. Ti by mohli s pronajatým hospodařit odvádějíce majiteli nájem a inkasujíce zisky – nebo také čelíce ztrátám až k bankrotu. Část nájmu by se, jak je to obvyklé, odváděla formou investic do pronajatých prostředků, zatímco intelektuální a finanční aktiva by náležela sdružení zaměstnanců. Takové prostředí by umožnilo jakous takous konkurenci ale zároveň zachovalo silný vliv vlastníka na objem výroby a ceny výrobků. Investiční, vývojová a finanční politika firem by se rovněž přiblížila kapitalistickým standardům, aniž by docházelo k tomu co je na dnešní verzi kapitalismu nejodpornější – k obrovskému hromadění majetku a moci v rukou několika dravců a dehonestaci práce zbylých devadesáti devíti procent.

Už ze stručného naznačení československých perspektiv na konci šedesátých let dvacátého století vyplývá, že Brežněvův strach z kontrarevoluce byl možná překonán Johnsonovým strachem z plíživé socializace kapitalizmu. Faktem je, že pražské jaro nechtěli ani na Západě, ani na Východě. Už to zakládá mimořádnost tehdejšího příkladu, který dala světu malá izolovaná země v srdci Evropy. A sám týden odporu, který začal jednadvacátého ráno a skončil až po návratu Dubčeka z Moskvy je pak faktem, který by si měli uchovávat v myslích všichni čeští vlastenci, zvláště v dnešní době kdy budeme zdá se čelit nevybíravému tlaku staronového protektora.

Vzpomeňme vysočanského sjezdu, který se vzepřel zvůli přímo pod hlavněmi tanků, vzpomeňme hrdinů, kteří padli. A toho, že lidé se nesklonili před okupanty ani po týdnu nepřestávající střelby a výhrůžek. Tito lidé, kteří statečně odváděli úžasnou práci a díky nimž republika žila i pod pásy tanků, byli ale také vykolejení, strachovali se o budoucnost a cítili se ošizeni a okradeni o ideál. Přesto všechno však – a to je další zázrak roku 68 – nebyli naplněni nenávistí. Místo toho hýřili vtipem.

Prokázaná životnost socialistického systému, který v sobě zahrnoval funkční prvky skutečné lidovlády (ne té demokracie, ke které žijeme dnes a kde vládnou volbami posvěcené politické loutky v rukou majetkem mocné elity) je hlavním důvodem proč celé období šedesátých let bylo dáno hned po listopadu 89 do kladby. Takticky tím byly také do pozadí odsunuty disidentské kádry s komunistickou minulostí (Obroda).

V novém miléniu konečně došlo na alespoň faktograficky objektivní popis událostí roku 1968, byť celá slavná léta šedesátá upadala řízeně v zapomenutí. Ne tak letos. Letos přišla nová direktiva. A tak se ze srpna 68 stalo jedna z propagačních paliček, kterými naši novináři tak neotřele mlátí po hlavě ruského medvěda, co si dovoluje odporovat americkému orlu. Svým dílem k tomu ovšem přispěli Rusové sami, když se v duchu stejné manipulativní propagandy, jen otočené o sto osmdesát stupňů, jali přesvědčovat mladou ruskou generaci už bez osobních zkušeností o naší kontrarevoluční minulosti. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

31 komentářů :

 1. Ti by mohli s pronajatým hospodařit odvádějíce majiteli nájem a inkasujíce zisky - tak to fungovalo v CCCP za Stalina - cheche - presne tak !!! - husiti boli zlodeji a vrahovia v baránčom rúchu, a Pražské jaro - zbor snílkov a hlupákov - v čele s Dubčekom, a zabudli ste na Havla !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zvolili jste si Kiska, protože vám Havel přinesl svobodu.

   Smazat
  2. A Slovensko dnes není považováno ani za stát. Ale někteří Slováci dokáží napsat snůšku pitomostí vyplývajících z vlastní nevědomosti a nevzdělanosti. Jinak výborný článek.

   Smazat
  3. A co mám s tím dělat? Nějak mne to nepálí. Husiti byli takoví jaká byla doba. Ani více zlí nebo více hodní. Jen chtěli klid pro podobojí, to je vše. Že o tom nic nevíte, to nevadí. Třeba to ještě doženete.

   Smazat
 2. Ty sračky co jsou teď by přišli dřív.Milióny lidí by bydleli místo v panelákách v prdeli.Dodneška žijeme z toho co jsme si jako čechoslováci postavili, elektrárny,vodárny atd.Kdyby jsme sem v 68 pustili západ tak dnes Československo neexistuje.Havel, knížepán a spol. byli mladí a v plné síle.

  OdpovědětSmazat
 3. 1) Článek je zajímavý tím, že poukazuje na důležitost (funkčního) státu. 2) Označení "státní kapitalismus" (vyskytovalo se dávno před Milanem Valachem) má slabiny, ale nelze je paušálně odmítnout. Např. čínský kapitalismus řízený komunistickou stranou je zase jiná kapitola. Život se zkrátka neřídí teorií; myšlení není totéž co třídění a nálepkování.
  3) Vysočanský sjezd byl pro moskevské okupanty rudý hadr. Koneckonců sjezd KSČ plánovaný na září 1968 hrál při časovém plánu invaze významnou úlohu.
  4) Z toho "hýření vtipem" zbyly časem jen "naše velké prohry" Járy Cimrmana. U Smoljaka to nakonec vyústilo v nefalšovanou nenávist, u Svěráka v posmutnělý kýč ("Kolja"). A na toho, kdo to celé vymyslel, jazzmana Karla Velebného, se bohužel zapomnělo.

  Mladší generace nad takovými "detaily" nejspíš - v nejlepším případě - jen mávne rukou - což jí nelze zazlívat. Neuškodilo by jí ale trochu se zamyslet nad tím, oč usilovali lidé jako Husák, Kádár nebo Jaruzelski.

  OdpovědětSmazat
 4. "Husiti byli takoví jaká byla doba. Ani více zlí nebo více hodní. Jen chtěli klid pro podobojí, "

  zrejme to nemyslite jako cerny a absurdni humor
  Predestinace je nejhorší a nejzrůdnější hereze v dějinách církve. Popírá svobodnou vůli a je nesmyslná. 28 z třiceti článků, za které byl Hus odsouzen, se týkají právě predestinace a další tvrzrní, že úkony kněze i „státního“ úředníka vykonané v smrdelném hřích jsou neplatné je nesmysl. To by uvedlo v chaos celý právní systém. Nikdo by nevěděl zda je právoplatně sezdán, že je právoplatný dědic atd. Není rozdíl v tom, je-li někdo apriori špatný, že ho předurčil Bůh, nebo příroda a narodil se ve špatné rase, nebo dějiny a narodil se ve špatné třídě. Ti vyvoleví „Boží lid“, pak vraždili nevyvolené. Hus byl v Kostnici podružný problém a soudcové dělali vše, aby Husa nemuseli odsoudit. Jenže hereze je hereze a v té době za kacířství byl trest smrti, který vyhlásil Fridrich II., protože kacíři, zejména kataři vraždili, pálili atd. V té době s tím trestem panoval všeobecný souhlas, Hus vyžadoval hranici pro své odpůrce na universitě..
  Mám-li milovat Boha a bližního, pak je jejich Bůh nesmysl. Nemohu milovat Boha, který pošle moje dítě, mého vnuka do pekla jen tak ze svévole. Tak se chová Allah.
  Církev o spasení nerozhoduje, o tom rozhoduje Bůh. Stačí si položit otázku „Za co budeme souzeni?“ a celý protestantismus se ukáže, jako nesmysl!”
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A111206_013433_p_spolecnost_wag&strana=2
  husitství přineslo více negativ českým zemím a uvedli hlavní důvody, zpustošení země, mezinárodní izolaci a dlouholeté bezvládí. Samozřejmě došlo také k velkému úpadku vzdělanosti, když kdysi na evropské úrovni vynikající Karlova univerzita se změnila vinou husitských bouří v pouhé provinční učiliště s jedinou artistickou (filozofickou) fakultou.
  Oba historici také uvedli na pravou míru dlouhodobě šířené nepravdy, například, že husitství bylo mohutným lidovým hnutí za sociální spravedlnost. Nebylo. Jeho hlavním ideologickým základem byla touha po dokonalé křesťanské společnosti. Husité se domnívali, že jedině oni jsou těmi pravými vyznavači Ježíše Krista. O sociální spravedlnosti nelze mluvit už z toho důvodu, že samotný Tábor se postupně stal feudálním vlastníkem mnoha vesnic v okolí a už v listopadu 1420 od nich vybíral daně.Rovněž poprava fanatického kněze Jana Želivského v roce 1422, dříve hodnocena negativně, byla štěstím pro Prahu.Husitství také nebylo tolik masovou záležitostí. V samotných Čechách zůstaly celé oblasti na straně katolické, například jihočeská panství Rožmberků a Pánů z Hradce s městy Třeboň, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, dále královská města České Budějovice, Plzeň a další. Okrajově pak vyznavači kalicha působili na Moravě, kde většina země včetně čtyř nejdůležitějších královských měst Brna, Olomouce, Jihlavy a Znojma zůstala katolická. Morava také na rozdíl od Čech přijala po smrti Václava IV. jeho bratra Zikmunda za českého krále.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Ziegler-Husitstvi-bylo-nestestim-pro-ceske-zeme-337765

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Katolíku, zalez: Obě strany konfliktu dělaly svinstva. Husitství bylo lidové hnutí, ti lidé chtěli svobodu vyznání a trochu té sociální spravedlnosti. I pro katolíky to bylo poučné a o pár století později zkoušeli jezuité po vzoru husitských radikálů komunismus na indiánech v Paraguayi!

   Smazat
  2. nechteli svobodu vyznani, proto se vybijeli i mezi sebou. a ja nejsem katolik;

   Smazat
 5. kdo byl skutečný Jan Žižka? Rozhodně ne člověk, kterého známe z Jiráskových románů a komunistického dějepisu. Skutečný Žižka byl drsný středověký válečník a z dnešního hlediska zločinec a masový vrah. Už v dobách předhusitských, poté co prodal svůj trocnovský statek, se stal tento zchudlý zeman lapkou, který se živil přepadáváním kupeckých karavan a měl přitom i zabíjet. Byl právem prohlášen za zemského škůdce a byl na něj vydán zatykač pro vraždu. Čili Žižka byl v té době obyčejným kriminálníkem, kterého zachránila až milost krále Václava IV”
  http://ziegler.blog.idnes.cz/c/383312/Jan-Zizka-proc-tady-ten-zlocinec-ma-tu-sochu.html
  Predestinace je nejhorší a nejzrůdnější hereze v dějinách církve. Popírá svobodnou vůli a je nesmyslná. 28 z třiceti článků, za které byl Hus odsouzen, se týkají právě predestinace a další tvrzrní, že úkony kněze i „státního“ úředníka vykonané v smrdelném hřích jsou neplatné je nesmysl. To by uvedlo v chaos celý právní systém. Nikdo by nevěděl zda je právoplatně sezdán, že je právoplatný dědic atd. Není rozdíl v tom, je-li někdo apriori špatný, že ho předurčil Bůh, nebo příroda a narodil se ve špatné rase, nebo dějiny a narodil se ve špatné třídě. Ti vyvoleví „Boží lid“, pak vraždili nevyvolené. Hus byl v Kostnici podružný problém a soudcové dělali vše, aby Husa nemuseli odsoudit. Jenže hereze je hereze a v té době za kacířství byl trest smrti, který vyhlásil Fridrich II., protože kacíři, zejména kataři vraždili, pálili atd. V té době s tím trestem panoval všeobecný souhlas, Hus vyžadoval hranici pro své odpůrce na universitě..
  Mám-li milovat Boha a bližního, pak je jejich Bůh nesmysl. Nemohu milovat Boha, který pošle moje dítě, mého vnuka do pekla jen tak ze svévole. Tak se chová Allah.
  Církev o spasení nerozhoduje, o tom rozhoduje Bůh. Stačí si položit otázku „Za co budeme souzeni?“ a celý protestantismus se ukáže, jako nesmysl!”
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A111206_013433_p_spolecnost_wag&strana=2

  OdpovědětSmazat
 6. Zde je 30 článků z učení Jana Husa, které byly Církví uznány jako bludařské.

  1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;

  2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení;

  3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou
  milost
  4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu;

  OdpovědětSmazat
 7. nasledky Husa jsou pro národ doslova pohromou. Husitství přineslo do země hromadné topení, upalování, stínání duchovních. Husité se chlubili, že Žižka sám vlastníma rukama na 1000 duchovních usmrtil. Celkový počet obětí rozvášněné lůzy je 200 000 obětí.

  Ondřej z Brodu, kdysi přítel Husa píše. „ Zuřili po celých Čechách a Moravě, zabíjeli muže dobré a šlechetné a sice jen proto, že nechtěli přistoupit na jejich pověry.“

  Už v roce 1416 si stěžuje Křišťan z Prachatic, pomocník Husa, že na všech statcích vystupují jejich lži-kněží, opilí, zhýralí a nad míru pohoršliví.


  OdpovědětSmazat
 8. Velikým svědectvím vypovídajícím o úrovni následovatelů tohoto “svatého muže“ je výpověď Arnošta Denise, francouzského kalvinisty, jehož láska k Husovi byla veliká, ale jeho následný soud byl přímo zdrcující, když píše. „I nejlepší z nich neměli žádného vzdělání, neměli ani obřadů bohoslužebných, přáli pověře a nevědomosti a šířili nauky nejspornější. Mnozí byli poběhlíky, jiní zločinci před trestem uprchlými.“

  OdpovědětSmazat
 9. V roce 1421 ovládli Husité skoro celé Čechy a nabídli českou korunu polskému králi Vladislavu Jagellovci. Ten odmítl a postavil se jako hráz proti husitskému kacířství.
  V Německu byl strach z Husitů, protože bylo od nich vypáleno 70 měst a na 1000 vesnic.
  V roce 1430 pak Husité vypálili polské poutní místo Čenstochová.
  Lipany 1434 pak ukončili toto dobu temna zažehnutou Husem.

  Pokud někdo vychvaluje Komenského, pak by si měl raději udělat výlet do Polska. Tato chlouba národa neúnavně vybízela Švédy, Sasy, Francouze, Turky proti katolickému císaři, a žádal, aby zahraniční armáda obsadila Čechy uvést Bratry. Komenský se svým polským hostitelům opravdu nevděčně odvděčil. Za války polsko-švédské otevřeli čeští emigranti Švédským Luteránům brány města a Komenský vybízel Lešenské protestanty a Němce k boji proti Polákům katolíkům a složil jako vděk chvalozpěv na Švédského krále. Následně bylo město dobito a ustupující Němci město zapálili a v plamenech skončilo i Komenského dílo Poklad jazyka českého. Tak celou událost líčí Poláci. Komenský byl znám svojí nenávistí vůči katolické Církvi,………. je spíše uznáván pro své zásluhy na poli pedagogickém, ale vůči Českému národu se zachoval odporně a zločinně.
  http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/10609-masaryk-o-janu-husovi-kos
  nicka-hranice-dnes

  ===============================================
  Ovšem co následovalo potom lze nazvat slovem jediným – otevřely se brány pekelné.

  Husité, jak se jeho přívrženci nazývali, rozpoutali bezuzdné násilí, pustošení, ničení a běsnění poznamenané očekáváním konce světa, které rozdmýchávali potulní kazatelé a náboženští šílenci, jež nejenom, že můžeme srovnat se současným islámským státem, ale které je ve svém rozsahu, bestialitách a následcích mnohonásobně předčilo a jen samotné vyčíslení toho, jaké poklady a památky v té době vzaly za své, by si vyžádalo knihy, nikoliv blogu.

  Masová vyvražďování ač skutečných, či domnělých jinověrců jejich upalováním zaživa, a to jak žen i dětí, vláda obecné hrůzovlády mající podobu nejen v teroru proti těm, kdož se ocitli v jejich moci, ale i v příkazech toho, že ženy směly ven vycházet jen v čádorech a burkách zahalujících je od hlavy až k patě a pronásledování náboženské policie na základě udání všudypřítomných špiclů, jakoby předznamenávaly dobu nedávno minulou, kdy byly stejně nemilosrdnou mocí umučeny k smrti miliony lidských bytostí jen proto, že byly stejně nenávistnou ideologií uzurpující si veškerou moc rovněž označeny za nepřátele.

  „Nešlechetné ženy táborské spáchaly v Chomutově strašný zločin, neboť vyvedly z města ženy a panny, oplakávající své muže a rodiče, pobraly jim peníze i jiné věci a zavřevše je do jedné viničné boudy, zahubily je plameny. V Prachaticích zase ukrutně zhubila ruka táborská po ulicích sto třicet pět lidí, ubivši je cepy a mečem jako vepře a osmdesát pět jich zavřeli v kostelní sakristii, zapálili sudy a slámu a beze všeho milosrdenství ty lidí upálili,“ píše autor kroniky Vavřinec z Březové.

  Tolik úryvek z tehdejší kroniky o činech husitů, jejichž řádění nás uvrhlo na několik set let do mezinárodně politické izolace, způsobilo )

  ================================================================= islámský stát je nebezpecný? Husité byli mnohem horší –
  Ovšem co následovalo potom lze nazvat slovem jediným – otevřely se brány pekelné.

  Husité, jak se jeho přívrženci nazývali, rozpoutali bezuzdné násilí, pustošení, ničení a běsnění poznamenané očekáváním konce světa, které rozdmýchávali potulní kazatelé a náboženští šílenci, jež nejenom, že můžeme srovnat se současným islámským státem, ale které je ve svém rozsahu, bestialitách a následcích mnohonásobně předčilo a jen samotné vyčíslení toho, jaké poklady a památky v té době vzaly za své, by si vyžádalo knihy, nikoliv blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Masová vyvražďování ač skutečných, či domnělých jinověrců jejich upalováním zaživa, a to jak žen i dětí, vláda obecné hrůzovlády mající podobu nejen v teroru proti těm, kdož se ocitli v jejich moci, ale i v příkazech toho, že ženy směly ven vycházet jen v čádorech a burkách zahalujících je od hlavy až k patě a pronásledování náboženské policie na základě udání všudypřítomných špiclů, jakoby předznamenávaly dobu nedávno minulou, kdy byly stejně nemilosrdnou mocí umučeny k smrti miliony lidských bytostí jen proto, že byly stejně nenávistnou ideologií uzurpující si veškerou moc rovněž označeny za nepřátele.

   „Nešlechetné ženy táborské spáchaly v Chomutově strašný zločin, neboť vyvedly z města ženy a panny, oplakávající své muže a rodiče, pobraly jim peníze i jiné věci a zavřevše je do jedné viničné boudy, zahubily je plameny. V Prachaticích zase ukrutně zhubila ruka táborská po ulicích sto třicet pět lidí, ubivši je cepy a mečem jako vepře a osmdesát pět jich zavřeli v kostelní sakristii, zapálili sudy a slámu a beze všeho milosrdenství ty lidí upálili,“ píše autor kroniky Vavřinec z Březové.

   Tolik úryvek z tehdejší kroniky o činech husitů, jejichž řádění nás uvrhlo na několik set let do mezinárodně politické izolace, způsobilo naprostý ekonomický rozvrat království českého, stálo nespočet životů a kteréžto násilí bylo rozšiřováno za pomoci teroristických výbojů do okolních zemí nazývaných spanilé jízdy, naprosto totožně jak to má v popisu práce agresivní verze islámu, který má být šířen ohněm a mečem.

   Smazat
  2. V té době to dělali všechny válčící strany, tak o co jde?! To byla taková doba a taková válka. Oni ti Schwarzenbergci tehdy páchali stejná svinstva!!! Tak si dejte pohov.

   Smazat
  3. Bože, bože, co to sem zabruslilo za katolického pitomce. Překrucuje historii jako sudeťáci. Třeba ty Lipany - po Lipanech až do Bílé Hory a protireformace tu byli kališníci, jako uznaná církev a vyznání.

   Smazat
  4. v lipanech cast husitu porazila jinou cast , od ktere se navzdy distancovali. kalisnici nebyli samostatna cirkev.

   Smazat
  5. Po Lipanech k žádnému distancu nedošlo, Čechy byly po skončení války ze 70% husitské. Přívrženci podobojí pouze na oko uznali autoritu Říma, ale prakticky si dělali co chtěli. O tom svědčí stížnosti katolíků, kteří si stěžovali na nedodržování kompaktát. Kdyby se umírnění husité po Lipanech od radikálů distancovali, nemohlo by dojít ke křížové výpravě do Čech za Jiřího z Poděbrad. Když v roce 1619 do Prahy přijel nově zvolený král Fridrich Falcký, tak ho pražští měšťané vítali v národních krojích s cepy a sudlicemi v rukou. Nekatolické obyvatelstvo Čech chápalo husitskou revoluci jako počátek své éry.

   Smazat
 10. http://altpress.cz/die-welt-ve-stinu-lutherove-pusobi-hus-na-zapade-jako-seda-mys/

  OdpovědětSmazat
 11. Pěkný článek!
  Osobně se mi moc líbila ona kraťoučká zmínka o "... systému, kde by stát vlastnil veškeré materiální výrobní statky a pouze je pronajímal zaměstnancům". Ta zasluhuje pozornost, je to světélko naděje!
  Zasloužila by rozpracovat a podrobit ji diskusi mezi levicovými ekonomy, národohospodáři, sociology, ... a samosebou veřejností.
  Zdá se totiž, že může jít o podstatnou změnu k lepšímu, ať již ve vztahu k existujícímu "kapitalismu", který generuje víc a víc globálních problémů než profitů, tak i k dřívějšímu tzv. reálnému socialismu.
  Zbývá pak jen "drobnost", najít odvážnou politickou stranu, která se tohoto konceptu ujme, a získat pro něj voliče ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:38 - přemýšlím nad tou větou, která vás tak zaujala. Taky bych chtěl vidět nějaké detailnější rozpracování, protože podle mě je tenhle nápad úplně nefunkční.
   Základním předpokladem by bylo to, že by stát vlastnil "nějakou fabriku". Tu by v dané situaci musel buď znárodnit nebo vybudovat. Obojí je dost nereálné.
   Ale i kdyby ji stát měl, stejně by to nefungovalo. Asi by se dalo uvést plno důvodů, proč by to nebylo životaschopné. Ale pro mě je evidentní, že kdyby tento model byl ekonomicky zajímavý pro vlastníka výrobních prostředků, už dávno by to uvedl v život nějaký soukromý vlastník (tedy kapitalista). A jelikož to soukromý sektor neprovozuje, je to zjevně ekonomicky nerentabilní. Tedy v praxi. Možná na to nějaký ekonomický teoretik udělá studii o funkčnosti, ale v praxi to podle mě z mnoha důvodů fungovat nemůže. Možná by to fungovalo, kdyby stát těmto "firmám" dohazoval státní zakázky, ale to by byla cesta do pekel.
   p

   Smazat
 12. Všimněte si,jak ti obstarožní tupci sem zase tahají Žižku, Husa a husitství. Krucinálfagot -o čem je ten článek? O Husovi a Husitství? NE! Smečko omezenců, vraťte se na Novinky - tam to funguje přesně takhle. Prostřednictvím článků se potřebuje smečka omezenců a závisláků dříve narozených pouze vyžvanit a vyžvatlat, články vůbec nečtou, protože kolikrát jako diskuzi k článku píšou úplný kraviny o něčem naprosto jiném. Myslel bych, že nechte jak Žižku, tak Husa a celé toto středověké období na pokoji. Snad stačí,když to účelově kurví prostituční media, ještě to musíte kurvit vy? To dělá to materiální zajištění. Kdybyste měli hovno a žádný důchod, určitě byste neseděli u počítačů a nežvanili tyhle blbosti, ale vyhrabávali byste z kontejnerů něco k žrádlu. V tom měl ten kníže pravdu - dokud má Čech v korytu dost žrádla, bude nadávat, vymýšlet si blbosti, krafat kraviny a žvanit. Když má hovno co žrát, teprve má pravou pokoru.Hourat se do Jana Žižky- kdo to jakživ viděl? Hourejte se raději zase do islámců. A zase už odkazujete na nějaké jiné servery a jiné články - jste fakt psychopati. NR už jste zkazili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic nezkazili, jen otravují katolickou diskusi propagandou. Nenechte se odradit. To josu lidé,m kteří nesnášejí demokracii a pokrokový odkaz českých dějin. Kdyby žil Masaryk, tak by je spráskal bičem jako koně Hektora a byl by na pár let klid. Budeme to muset za Tomáše Garigua udělat sami!

   Smazat
  2. ja nejsem katolik. ale radikalni komunista

   Smazat
 13. A ještě Komenský -co ti udělal skrčku omezenej? Nesaháš mu ani ke konečníku. Zapoměl jsi, že tehdy byla většina Čechů protestanti? A že katolicizmus byl nastolován násilně?Že byly páleny české knihy, a že jezuity( jezovity) všichni nenáviděli? Proto se Komenský a mnozí další snažili zachovat Čechy protestantské, ale potom museli ze země odejít.Asi bys čuměl, kdyby sem vtrhli islámci a každého nutili konvertovat k islámu.Sralo by vás to, i když jste bezvěrci. Spálili by všechny naše knihy a pak by nás donutili k odchodu ze země. Žvaníš z hladu? Přečtěte si článek a žvaňte k článku, nežvaňte blbosti, nechte si je ve svých dutých palicích.

  OdpovědětSmazat
 14. Ti preláti a jejich posluhovači vlezou i sem - no toto.
  Takhle zmrvit odezvu na článek dokáží jen oni.
  Fůůůůj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O jakých prelátech a posluhovačích to mluvíš?

   Smazat
  2. 10:15- to se ptáte jako prelát nebo posluhovač? Aby odpověď nebyla tak dlouhá!

   Smazat
  3. Prelát zmlk' a posluhovač šel leštit kliky a řitě. A je klid.

   Smazat
 15. Jestliže hnutí, která odstraňovala soukromé vlastnictví „výrobních prostředků“ byla v proudu historie označováno za revoluci a ona to byla skutečně první opravdová změna v celých dějinách lidstva, pak zákonitě každý čin, který by revidoval onu majetkovou změnu, byl kontrarevolucí a basta. Pražské jaro z roku 1968 sice nemělo ve svých záměrech privatizaci, restituce a podobné libůstky bohaté vrstvy světa, ale podle výsledků aktivit z roku 1989 a následujících, by stejně k nim už v oné době došlo. Muselo by, jinak to tehdy, dnes a ještě i v daleké budoucnosti zatím nebude možné. Takže je v mých očích kontrarevolucí nejen všechno, co se děje ve světě od poslední dekády minulého století, ale byla kontrarevoluční i jednání mnohých aktivních lidí v roce 1968 v ČSSR. Husitství a dobu obrozeneckou laskavě nespojujte s tak zvaným Pražským jarem. Obě velká hnutí byla dlouhodobá a zanechala trvalé výsledky. Šlo o opravdový přínos češství do dějin alespoň Evropy a proto je tak z hloubi duše nenáviděn všemi nepřáteli Čechů. Pražské jaro vedle toho byla jednak pouhá epizoda, která navíc byla jakýmsi tréninkem uprostřed „tábora socialismu“ na budoucí, až dnešní „barevné revoluce“. Kdo tyto souvislosti nevidí, či dokonce odmítá, patří k jiným politickým silám, především protičeským a proboháčským. Což je pro mne nepřijatelné.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.