Reklama

středa 30. září 2015

Tri dôvody, pre ktoré by mala liberálna ľavica odmietať kvóty

Ľuboš Blaha
30.9.2015 Nové slovo

Migračná kríza prináša nejedno prekvapenie. Pre mňa osobne je tým najpikantnejším, že mnohí ľudia, ktorí sa hlásia k ľavici, konkrétne k liberálnej ľavici, priam s náboženskou zanietenosťou obhajujú povinné kvóty. Nikto im v tom nebráni, len mi to pripadá dosť popletené vzhľadom na to, aké sú základné hodnoty liberálnej ľavice.


Prinajmenšom tri veci akosi hodnotovo nesedia: po prvé, vôbec sa nehľadí na to, že v Sýrii / Turecku nechávame trpieť tých najzraniteľnejších; po druhé, úplne sa ignoruje utrpenie iných vojnou a hladom postihnutých štátov len preto, že sú príliš ďaleko na to, aby odtiaľ ľudia utiekli do Európy; po tretie, kvóty predpokladajú, že sa utečenci budú deportovať proti ich slobodnej vôli do štátov, kam ísť nechcú, a teda dôjde k porušeniu ich ľudských práv. Všetky tri dôvody bližšie rozoberiem.Ľavica je o tých najslabších

Začnime prvou výhradou. Základným princípom liberálnej ľavice je sociálna spravodlivosť. Hlavnou autoritou liberálnej ľavice v tejto oblasti je bezpochyby John Rawls, americký filozof, o ktorom som napísal niekoľko kníh. Rawlsova teória spravodlivosti je známa predovšetkým vďaka tzv. princípu diferencie, podľa ktorého treba klásť dôraz vždy na zlepšovanie situácie tých najmenej zvýhodnených, čiže tých najchudobnejších, najdiskriminovanejších atď. Ak si tento princíp od Rawlsa požičiame a aplikujeme ho na dnešnú utečeneckú krízu zo Sýrie, niečo tu nehrá.

V súčasnosti sa veci majú tak, že do Európy plynú státisíce Sýrčanov (plus nositeľov falošných sýrskych pasov z najrôznejších kútov sveta), ktorí mali dosť peňazí na to, aby zaplatili prevádzačom nemalé sumy za transfer do EÚ. Zväčša teda ide o sýrsku strednú triedu, ktorá mala prostriedky na svoju cestu do Európy. Tí, ktorí tieto peniaze nemali, a teda tí najchudobnejší a najzraniteľnejší, ostávajú v utečeneckých táboroch v Turecku.


Rawls by sa červenal

Ak by sme chceli byť spravodliví, celú našu energiu by sme venovali našej pomoci tým najúbohejším ľuďom v Turecku. Bojovali by sme za vytvorenie záchytných azylových centier v Turecku (hotspoty) a žiadosti sýrskych prišelcov do Európy by sme nepredraďovali žiadostiam „tureckých“ Sýrčanov. Naopak, skôr by sme preferovali tých chudobnejších. Lenže presný opak je pravdou.

Systém kvót vychádza z princípu „kto prv príde, ten prv melie“, čo je klasický darwinistický princíp využívaný najmä pravicovými liberálmi, resp. neoliberálmi. Pointa je naozaj absurdná: Európa si za burácania liberálnej kaviarne prerozdelí sýrsku strednú triedu, ktorá sem dorazila vďaka svojmu lepšiemu materiálnemu postaveniu a potom, keď sa kvóty naplnia, ukáže prostredník všetkým tým Sýrčanom, ktorí pomoc najviac potrebujú, čiže tým, ktorí na cestu do Európy nemali peniaze. Tí ostanú pred bránami Európy a ten moment skôr či neskôr príde. Rawls by sa za európskych ľavicových liberálov musel červenať. Najmä ak niektorí z nich občas utilitárne meditujú dokonca o tom, aké je vlastne užitočné pre európske štáty absorbovať sýrskych lekárov či učiteľov a pomôcť tým svojim ekonomikám, čím úplne protirečí základným princípom spravodlivej pomoci. Znie to neuveriteľne, ale liberálna ľavica sa pri obhajobe kvót naozaj cíti ako tá spravodlivá.


Ľavica je o systémových riešeniach, nie o charite

Je tu aj druhá zvláštnosť. Pomôcť iba tomu, koho utrpenie vidím na vlastné oči, to je klasický princíp charity, ktorý obhajujú najmä konzervatívne ideológie. Idem okolo žobráka, tak mu dám euro, ale inak veselo podporujem kapitalizmus, vojny, hladomory a tak. Proste, konzervy. Lenže to platí aj pre utečencov. Ak zatvárame oči pred utrpením celého sveta len preto, aby sme pomohli tým, čo klopú na naše dvere, vyplýva to z konzervatívneho svetonázoru, nie z ľavicového presvedčenia. Ľavica má v sebe zakódované hľadanie systémových riešení, ktoré majú byť sociálne spravodlivé – v tom je jej zmysel!

Ak je dnes v Európe vôľa pomôcť ľuďom, ktorých zasiahla vojna, tak túto pozitívnu energiu využime na skutočnú zmenu: volajme po tom, aby sa Európa postarala o obete všetkých vojen a hladomorov. Prečo by mala mať Sýria prednosť pred Kongom? Prečo by mal mať sýrsky lekár prednosť pred hladujúcim dieťaťom v južnom Sudáne? Ak chceme skutočne pomáhať v súlade s hodnotami ľavice, tak žiadajme systémové riešenie: nemusí to byť len revolučná ľavica, ktorá kontinuálne vyzýva k zmene ekonomického systému globálneho kapitalizmu, čo plodí chudobu a vojny (áno, áno, trikrát áno!), ale môže to byť aj reformná (liberálna) ľavica, ktorá má vyzývať ku globálnej pomoci tým najbiednejším.


Ak kvóty, tak globálne a spravodlivo

V praxi by to znamenalo, že si Európa určí, koľko ľudí je schopná absorbovať z rozvojového sveta a vojnou postihnutých oblasti. A potom by vyberala týchto ľudí podľa miery utrpenia. Začala by hladujúcimi deťmi, ktorých, mimochodom, vo svete ročne umrie 300 miliónov. Pokračovala by tými najzraniteľnejšími v desiatke vojen vo svete. A tak ďalej. Obávam sa, že sýrska stredná trieda, ktorá žije niekoľko rokov v tureckých utečeneckých táboroch, by ostala niekde na konci zoznamu. Rovnako ako utečenci pred eritrejským režimom, ktorý je síce obludný, ale stále nie je ničím v porovnaní so zverstvami, ktoré páchajú milície platené západnými koncernami v zúboženom Kongu. Ak by chcela byť Európa spravodlivá, pomáhala by proaktívne a z celého sveta by zvážala tých, čo pomoc potrebujú najviac. Nečakala by, až niekto zaklope na dvere. Hladom zúbožené deti v Kongu nezaplatia pašerákom päťtisíc eur na prevoz do Európy, ale nevidím dôvod, prečo by nás mali zaujímať menej než Sýrčania, ktorí sa do Európy dostali len vďaka tomu, že ich tábory v Turecku boli bližšie a oni mali dosť peňazí na cestu.

Ľavicové riešenia utečeneckých kríz sú len dve: buď pomôcť rozvojovému svetu a zbaviť ho chudoby a vojen, čo bez systémovej zmeny a odstránenia neoliberálnej verzie globálneho kapitalizmu asi nebude celkom možné; alebo pomôcť tým najzraniteľnejším v rozvojovom svete a podľa spravodlivej schémy integrovať do Európy tých, čo to najviac potrebujú, nie tých, čo si to „zaslúžia“ svojím majetkom, vzdelaním či „rýchlosťou príchodu“ do Európy. Osobne preferujem prvú možnosť, ale vzhľadom na pokrytectvo západných veľmocí, ktoré udržiavajú globálny kapitalizmus a surovo vykorisťujú tretí svet, zatiaľ čo doma sa ich lídri hrajú na humanistov, nepredpokladám, že prvá možnosť je v súčasnosti realistická. Druhá možnosť je však rozhodne lepšia, ako náhodné a inštinktívne prijímanie každého, kto sa sem dostal so sýrskym pasom len preto, že to má do Európy najbližšie. Aj preto kvóty odmietam. Takéto riešenia Európy, ktoré nie sú z globálneho pohľadu ani spravodlivé, ani udržateľné, iba povzbudzujú ďalších ľudí, aby sa vydali na cestu na Západ, počas ktorej nezmyselne umierajú vo vlnách Stredozemného mora či v dodávkach pašerákov. Keby Európe išlo o skutočné a spravodlivé riešenia, tak by v najohrozenejších oblastiach sveta zriadila azylové a humanitárne centrá a pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú.


Ľavica má chcieť porušovať ľudské práva?

Nad takýmto niečím sa pochopiteľne vôbec neuvažuje. Namiesto hľadania systémových riešení sa odpoveď liberálnej ľavice na migračnú krízu zúžila na hysterickú obhajobu bláznivého riešenia, s ktorým prišla bruselská byrokracia – obhajobu povinných kvót. Tu sa dostávame ešte k tretej zvláštnosti, ktorá ma núti premýšľať nad tým, či liberálni ľavičiari zo západných kaviarní vôbec ešte majú ambíciu premýšľať.

Každému je jasné, že migranti zo Sýrie idú na Západ a ich cieľové štáty sú Nemecko, Holandsko, Británia či Švédsko. Kvóty mnohým z nich tento ich sen prekazia, pretože namiesto Nemecka skončia v Estónsku či Rumunsku. Prirodzene, do Rumunska sa nikomu z nich nebude chcieť ísť a budú musieť byť násilne deportovaní. Dôjde k porušeniu ich ľudských práv. Ale podľa liberálnych ľavičiarov je to v poriadku, lebo však je to lepšie, než keby trpeli niekde v sýrskej vojne.


Deportácie v mene liberálnej ľavice?

To je však bohapusté zavádzanie, a to z troch dôvodov. Po prvé, utečenec dorazil do Grécka či Talianska a tam požiadal o azyl. Podľa platného práva ho mal dostať v Taliansku či Grécku. Ak by dostal „bonus“ v podobe letenky do Nemecka, asi by s ním súhlasil a nešlo by o porušenie jeho práv. Ale ak dostane „facku“ v podobe deportácie do Estónska, asi súhlasiť nebude. Podľa medzinárodného práva má nárok na azyl tam, kde oň požiada, nie tam, kde ho odtiaľ pošlú. Pripadá mi to, akoby Francúzsko svojich azylantov deportovalo na nejaké svoje ostrovčeky pri Afrike, ktoré mu patria a tvárilo sa, že je to úplne v pohode. Ak ide o deportáciu človeka proti jeho slobodnej vôli, je to porušenie ľudských práv, bodka.

V tejto fáze sa odrazu typický liberálny ľavičiar mení na dobre-že-nie fašistu: žiaden utečenec predsa nemá právo vybrať si krajinu, kam chce ísť a ak sa mu nepáči, tak nech ide naspäť do Sýrie! Tu sa dostávame k druhému blufu liberálov. Vynechajme teraz tú skutočnosť, že postaviť utečenca pred alternatívu Estónsko alebo smrť, nie je práve najhumánnejšie a od liberálnych ľavičiarov by takéto niečo nemalo zaznievať, ale pointa je aj tak iná: sýrsky utečenec by bol v prípade, že by nedostal azyl, vrátený do bezpečnej krajiny, čiže Turecka, a nie do Sýrie. Samozrejme, technicky by musela fungovať politika návratov a readmisií, Turecko by ako civilizovaná krajina musela mať podpísané konvencie o prijímaní azylantov (len pripomínam, že ide o členský štát NATO a kandidátsku krajinu EÚ) a podobne, ale v rovine morálky je argument o tom, že Estónsko je lepšie ako Sýria zavádzaním, pretože alternatívou Estónska je Turecko.

Ale v tomto prípade nie je celkom isté, či by sa sýrska rodina vydala na strastiplnú cestu, v ktorej obetovala svoj majetok pašerákom, aby sa dostala do Európy – aby z Turecka nakoniec skončila v Estónsku. Deportovaná proti svojej vôli... Toto nie je práve vrchol humanizmu, najmä ak uvážime, že na strastiplnú cestu sa sýrska rodina vydala na pozvanie nemeckej kancelárky... A úplne najabsurdnejšie je, že toto celé je často sprevádzané šialeným argumentom, že žiadne ľudské právo na výber krajiny, v ktorej chce utečenec žiť, neexistuje. Tak nech mi potom, preboha, niekto vysvetlí, prečo je odchod z bezpečného Turecka do rovnako bezpečnej Európskej únie ľudským právom, ale odchod z bezpečného Talianska do Nemecka už nie. Koľko pokrytectva!


Práva utečencov či solidarita s najbohatšími – čo má prednosť?

Tretí bluf je asi najobludnejší. Mnohí liberáli vám na rovinu povedia, že áno, že kvóty porušia ľudské práva utečencov v tom zmysle, že budú proti svojej vôli deportovaní, ale aj tak sú dobrým riešením, lebo sú prejavom európskej solidarity. Pri všetkej úcte, bavíme sa tu o solidarite s najbohatšími štátmi sveta. Cieľové štáty, kam utečenci plynú, sú z hľadiska svetového bohatstva a kvality života na špici všetkých rebríčkov: Nemecko, Británia, Švédsko, Holandsko, Francúzsko. Najhumánnejšie riešenie je nechať všetkých utečencov odísť práve do týchto krajín, lebo práve to chcú. Ale tu zrazu treba prejaviť európsku solidaritu – opakujem, s najbohatšími veľmocami.

V poriadku, jasné, európska solidarita je dôležitá. Len nech mi niekto vysvetlí, podľa akej ľavicovo-liberálnej teórie má v rebríčku morálnych priorít solidarita s bohatými štátmi prednosť pre ľudskými právami úbohých utečencov. Vráťme sa k Rawlsovi: má nám ísť predsa o potreby tých najmenej zvýhodnených! Ak som liberálny ľavičiar, tak hádam neobetujem ľudské právo utečenca, aby som prejavil solidaritu bohatému a mocnému Nemecku či Francúzsku. Prioritou je predsa človek a jeho sloboda, či nie?


Na kvótach nie je nič ľavicové

Solidarita v EÚ je určite dôležitá, ale dá sa prejaviť aj finančne a inak. Trvať na tom, že kvótny systém násilných deportácií má byť morálnym riešením, to je proste čisté šialenstvo. Neexistuje ľavicová teória spravodlivosti, ktorá by solidaritu s bohatými štátmi považovala za dôležitejšiu ako ľudské práva utečencov a na tejto báze by schvaľovala deportácie ľudí do krajín, kam nechcú ísť. Jednoducho – neexistuje.

Nech sa na to pozerám zľava alebo ešte viac zľava, obhajcovia kvót, ktorí predstierajú oddanosť liberálno-ľavicovým hodnotám, nemajú nič spoločné s ľavicou. Pripúšťam, že liberalizmu je v ich argumentácii dostatok, najmä toho trhového, utilitárneho. Dá sa u nich nájsť aj veľa súcitu a konzervatívnych hodnôt, to áno. Ale ak dnes niekto obhajuje povinné kvóty a oháňa sa tým, že je ľavičiar, dá sa z morálno-hodnotového hľadiska povedať iba jedno: nie, nie je, aspoň v tomto určite nie.


Luboš Blaha - autor je poslancem NRSR, zvolený za Smer

23 komentářů :

 1. Som ľavičák a proti kvótam!!!

  OdpovědětSmazat
 2. Utecenecku krizu je mozne riesit len jedinym spösobom.Sledujem reportaze z Afriky,vidim zeny na uteku,ovesane detmi,spitale plne znasilnenych,zmrzacenych zien.a potom vidim lode plavajuce k brehom EU.Z 300 muzov.je 5 zien.Skoro taky isty pomer je aj na lodiach plavajucich k brehom Grecka,Otazka je ci.pomahame tym spravnym.Nemecko ocakava tento rok okolo miliona utecencov.Ako tvrdia urady,80 percent su muzi,a z tych, len do 20 percent su zo Syrie.To znamena,ze k nam prichodi Armada v pocte okolo 800 tisic muzov.Miesto toho,aby chranili svoje rodiny a domovinu.Nam vycita Brusel,ze je to nasa moralna povinnost,prijimat tuto muzsku invaziu,ale,kde je moralka tychto mladych muzov,ked nechali svoje rodiny v nebezpecenstve vojny.Prave preto,ked vidim,nie zrovna priatelskych,vdacnych ziadatelov o azyl,poviem,je povinnostou nasich politikov chranit nase rodiny.zeny,domovinu.Povinnostou Bruselu je nekompromisne chranit vonkajsie hranice EU:To je jedina moznost,ako zastavit a do buducnosti vyriesit tuto invaziu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neprzni moju materinskú reč!!! Nauč sa slovenskú gramatiku vrátane interpunkčných znamienok. Až potom si vypisuj tie svoje tupožvásty na verejnom webu!!!

   Smazat
 3. pokracovanie.Udivuju ma nemecki politici,ked chcu krizu riesit integraciou utecencov,a zaradenim do pracovneho procesu.Pritom pred par dnami upozornila ministerka prace v nemeckom parlamente,ze z 10 utecencov iba 1 bude casom pouzitelny na pracovnom trhu.Asi je to,ako vtom vtipe.,,Pred kancelariou Merkolovej demonstruju ziadatelia o azyl a volaju,,My chceme pracovat,my chceme pracovat,,Pani Merkel vysla von a hovori,,potrebujem jednoho,porylovat zahradu,,Ticho,nikto sa nehlasil.Tak ukazala na jednoho,a vola ho ,,pod trebars ty.Ten cely nestasny hovori,,A preco prave ja.

  OdpovědětSmazat
 4. Levice zklamala.Místo:dělník-zaměstnanec, místo právo na spravedlivou mzdu-právo homosexuálů na adopci dětí,místo práva na důstojné bydlení-právo na azyl.Levice se spojila s pravicí (původní hodnoty pravice: Bůh,Vlast,Rodina) a dělají prostitutky nadnárodním korporacím za třicet stříbrných.KSČM ČSSD a odbory jsou zrůdy které dělají že nevidí že v supermarketech a velkých firmách nesmějí být odbory a s lidma se zachází jak s dobytkem.Že lidi kteří pravidelně pracují jsou tak chudí že končí na ulici,že důchodce má volbu jídlo nebo léky? A další svinstva,kdo bude volit parlamentní levicové strany je grázl nebo milionář.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až na ty homosexuální adopce, s kterými hrubě nesouhlasím, máte pravdu ve všem. Lidi by si to měli uvědomit, kam nás tenhle režim dostal. Musíme jednat, organizovat se, uvědomovat lidi. To se dá změnit jen tak, že mlčící (a zároveň trpící) většina půjde k volbám a bude mít dobrou alternativu ke stranám, které zradily (ČSSD, KSČM, zelení) a k asociálním stranám (TOP, ODS, KDY, Svobodní, Piráti, atd.)

   Smazat
 5. EU je ve skutečnosti ultraliberální projekt, kde prioritu měl volný pohyb kapitálu, čím většího, tím svobodnější. Jen na povrchu plavou faktory označované zcela účelově jako "socialistické" nebo "neomarxistické", tedy hlavně bruselské byrokratické příkazy a lidskoprávní exhibice. "Levice", která na tuto hru přistupuje, žádnou levicí není. Pokud se nalevo objeví někdo, kdo vytáhne ani zdaleka ne Marxe, ale jenom Keynese (Varoufakis, Corbyn, ve skutečnosti jen to, čemu naši komunisti říkávali "oportunismus" či "reformismus"), tak je tato "levice" první, kdo se na něho vrhne s pěnou u huby. Ostatně sám Blaha je občas označován nálepkou "kontroverzní". Staří "oportunisté" ("příležitostníci":-) ale měli příležitost něco ve společnosti zreformovat. Tahle vrstva si hraje se šidítky a navíc si zvykla brát na to dotace. Čekat od ní, že ausgerechnet v otázce uprchlíků najednou půjde k jádru pudla??

  V R

  OdpovědětSmazat
 6. V tomto sporu o utečencích, mi připadá neodpovídající, vyzdvihovat lidská práva utečenců, zde v Evropě. Tento „bohulibý“ postoj, zastávají převážně členové nevládních agentur, které z nich žijí.
  Utečencům byla porušena jejich lidská práva, když jim byly rozbíjeny domovy a zabíjeni jejich blízcí a příbuzní po tisících. Kolik plaček (z médií) nad utonulým chlapečkem v Turecku, se tehdy ozvalo a toto odsoudilo?
  Vrcholem falešnosti je postoj Německa, které si z těchto lidí vybírá ty nejschopnější, kteří budou později v jejich zemích chybět. Samozřejmě, je to návod i pro nás, pokud jsme EU donuceni, je zde přijmout.
  Souhlasím s autorem, že správným řešením, by bylo stavět tábory a pomáhat s jejich provozem, u nich, v jejich zemi. Jistě tam bude dost práce pro všechny, při obnově.
  Navíc, věci se mají ještě jinak. Davové směrování neznámých lidí (bez dokladů, s poničenými prsty, pro znemožnění sejmutí otisků) do Evropy, není přirozené. Je to organizovaný rozvrat Evropy, kterému bychom se měli rozhodně postavit a nenechat se ohlupovat. P.K.

  OdpovědětSmazat
 7. Hromada kopání do pravičáků, jako kdyby se jim kvóty líbily. Ano, Kalouskovi a jeho bandě se to možná líbí, ale považovat je za pravičáky může jedině komouš z NR, protože i relativně k nim stojí Kalousek ještě vpravo. Já jako pravičák, který stojí velmi výrazně vpravo od vás i od Kalouska, říkám, že imigranti by v prvé řadě neměli být lákáni na štědré sociální dávky. A pokud je někdo láká k sobě, je to JEHO vlastní problém a jakákoliv povinnost s tímto problémem někomu pomáhat na principu přerozdělování mi naopak připadá jako silně levičácký koncept - a bohužel tento článek jaksi onen levicový příznak kvót nevyvrátil. Vždyť přerozdělování všeho je základem komunismu! Proč by tedy přerozdělování uprchlíků nemělo být levicové? Každému podle jeho potřeb, každému přidělíme uprchlíka... však to je zcela konzistentní s myšlenkami komunismu! Je veřejným tajemstvím, že současnými vládci v EU jsou již mnoho let neomarxisté. Což není účelové označení, ale zcela koresponduje s tím, co dělají, snaží se rozbít úlohu jednotlivce, jednotlivých rodin, jednotlivých národů, jednotlivých států. Koresponduje to i s tím, z jakých partají tito politici pocházejí. Pokud chcete zpochybnit levicovost neomarxismu, můžete, no z mého pohledu stojí všichni výrazně vlevo a každý jejich pšouk je ve skutečnosti strašná levárna.

  Popravdě řečeno mi není zřejmé, jaké konzervativní hodnoty se nacházejí v obhajobě kvót. Měl jsem za to, že když se řekne konzervativní, míní se tím směrem k tradicím, uzavřenosti apod. Tím se jaksi těžko obhajují kvóty. Nebo se jen pluje po povrchu, po slovíčkách, když se někdo prohlásí za pravičáka, tak je pravičák, když za konzervativce, tak je automaticky konzervativec? Můj ty Tondo kolenatej... asi se prohlásím za čínského boha srandy.

  Moje teze: Dobří sousedé (ať už státy nebo třeba sedláci) si vymezí hranice, které respektují, ale EU je dávno překročila. Jednotlivé státy si lezou do zelí, a celé to velmi připomíná tragédii obecní pastviny. Co s takovým nepotřebným a škodlivým spolkem? EU rozpustit, sociální dávky zrušit (aby to sem netáhlo kdejaké netáhlo), svobodný pohyb osob a zboží ponechat (protože ten je užitečný). A kdokoliv leze přes nás do Německo, budiž mu přáno, je to problém Německa.

  Právě všelijaké ty snahy o spravedlivou mzdu a napravování sociálních křivd, nerovností, důstojné bydlení pro každého atd. jsou tím, co nás činí přitažlivými pro ty tzv. imigranty. Zrušte sociální systém a nemusíte řešit nějaké tábory. Tady jim prostě pšenka nepokvete. A o naše vlastní chudé se jistě umíme postarat i bez toho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15,08 Je to pravicové proto, že tato liberální "pomoc" nejbohatším migrantům je solidární nesystémová CHARITA ve prospěch nejbohatších států a nejbohatších kapitalistů, kteří čekají vydatnou posilu "dumpingové" pracovní síly. S levicí, (natožpak s Marxismem) = se systémovým řešením ve prospěch VŠECH, kterým imperiální mocnosti v zájmu největších kapitálových uskupení rozmlátily domovy to nemá zhola nic společného.

   Smazat
  2. 6:21: Máte zvláštní představu o prospěšnosti levice všem. Kolik Vám je, že věříte takové pohádce? Byl v ČSSR socialismus prospěšný _všem_? Jediné systémové řešení je to pravicové - nelákat je sem na nějaký lehký život. Pokud nebudou mít co nabídnout, nepřijdou, nepokvete jim tu pšenka, protože za nic jim (téměř) nikdo nic nedá. Jakékoliv jiné řešení, včetně ponechání možnosti žít na úkor druhých skrze sociální systém, znamená, že je z dotyčné země země zaslíbená těmto lehkoživkům, a ti se sem prostě budou hrnout ve velkém. A o dumpingových pracovních silách... no, pokud se cítíte být v zaměstnání ohrožen imigrantem, který neumí jazyk a často nemá kvalifikaci, měl byste něco dělat především se sebou.

   Smazat
  3. PAne 8:59. To co píšete je čistá neokonzervativní demagogie. přece se nebudeme bránti migrantům tím, že tu vytvoříme pro lidi nehostinné, odporné prostředí podobné poušti. Naopak, my se musíme bránit vlně migrantů proto, abychom si svoji úroveň minimálně udrželi, ne ji snížili. Neokonzervativci se svými demagogiemi jsou největším neštěstím pravice a kapitalismu. Diskreditují systém i myšlenky.

   Smazat
  4. 12:26: A proč si myslíte, že by vzniklo nějaké nehostinné prostředí? Patříte snad mezi parazity a lenochy, tedy skupinu lidí, která místo sociálních dávek mnohem spíše zaslouží nakopat? Dokud tady bude prostor pro živení lehkoživků, příživníků a netáhel všeho druhu (a je jedno, jestli jde o kofoly nebo o různé dotační šmejdy), tak bude naše země přitažlivá právě pro ně, nezávisle na tom, ze kterého státu pocházejí. A jestli se bojíte poklesu své vlastní životní úrovně, tak na sobě pracujte. Normální rozhodně není jen tak za nic brát peníze a říkat tomu výdobytky sociálního státu. Takhle blahobyt nevzniká.

   Smazat
  5. Pravicový propagandista 14.45 míchá dvě věci: podporu sociálně slabým a vytváření zdrojů. Ten má ale v hlavě motanici,co?!

   Smazat
  6. Proč se domníváte, že si ty dvě věci pletu? Ale víte co... ani mi neodpovídejte, Vy prostě nerozumíte psanému textu, nebo rovnou bajkaříte a vymýšlíte si věci, které v něm nejsou.

   Smazat
 8. 8,59 Ne milý púane. Levice nemá být prospěšná všem. Má být prospěšná všem sociálně slabým tím, že těm co jsou práceschopni zajistí systémově důstojné podmínky k obživě (ne za dumpingovou cenu), znemožní parazitismus všeho druhu, zejména pak parazitování vykořisťováním cizí pracovní síly, znrmožní bezpracný parazitismus (rentiérství, lichvu...) a pod. a o neschopné práce (těžce zdravotně postižené, přestárlé bude systémově postaráno. Není tedy tomu vůbec tak jak se to zde snažíte prezentovat. Neoliberalismus (války, otrokářské ráje, dumpingová práce, daňové a offshorové ráje, likvidace státu, solidarita naruby - chudých s bohatými ...), obří korupce kdy nejbohatší si kupují politiky, politiku a zákony jako nejvyšší forma liberalismu (vládnou ti nejschoopnější a nejdravější kapitalisté) a pravicovosti nemá nic společného s levicovostí a socialismem. Kapitalismus vždycky byl systémem který vlastnil a ovlivňoval (tvořil pravidla) nejsilnější kapitál - nikdy ne naopak. Migranti se do Evropy nehrnou kvůli žádnému socialismu ale ckvůli imperiálním válkám v zájmu velkokapitálu. Cílem migrace kupř. může být likvidace sociálního státu, národních států a zavedení NWO. Merkelová není žádná socialistka, zrovna tak jako nebyly žádnými socialisty uhlobaroni a ocelářští magnáti, kteří a ve kterých zájmu byla založena EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Levice rozhodně není prospěšná ani těm sociálně slabým. Právě to, že za nesmyslná či špatná rozhodnutí nepřipouští socialisté spravedlivý trest v podobě zhoršení životní situace, ale naopak požadují pro tyto hazardéry jakýsi polštář, vychovává lidi k nezodpovědnosti. Moje zkušenost je, že většina sociálně slabých místo pomoci jen tak za nic zaslouží spíše pořádně nakopat, aby hnuli zadky. Ani rodiče neživí své děti až do jejich smrti, ale vychovávají je, aby se v dospělosti zapojily do života.

   Jako pravičák zcela respektuju možnosti charity, jakožto pomoci těm, kteří to opravdu potřebuji. Od sociálního systému se totiž charita liší jedním významným způsobem, a sice, čí zdroje ten či onen systém rozděluje. A ten rozdíl má podstatné implikace.

   Zatímco charitě každý poskytuje své zdroje dobrovolně, dle svého uvážení, každý si velmi rozmyslí, komu pomůže. Tím se do značné míry omezí podpora různých lehkoživek. Naporoti tomu sociální systém operuje se zdroji, které sprostě ukradl. Ať už je ideologie sebelíbivější, krádež je zločin. Neexistuje žádná vazba mezi hospodárností a účelností sociálního systému; když má málo zdrojů, prostě ukradne víc. A to nemluvím o tom, že množství korupce je v takovém systému obrovské. Když se spálíte s charitou, dáte peníze jiné, nebo prostě pomůžete jiným způsobem. Ale sociální systém je zde jen jeden, má monopol a neexistuje konkurence.

   Nesnažte se tedy argumentovat tím, že sociální systém potřebujeme (nebo že já potřebuji). Jednak o mých potřebách nevíte nic, jednak k sociálnímu systému je hromada funkčnějších alternativ.

   Vaše povědomí o kapitalismu je dosti chabé. Kapitalismus není ve skutečnosti to, co říkáte, ve skutečnosti popisujete korporátní fašismus, smíšenou ekonomiku a podobné zločinné koncepty. Státy (a to je třeba zdůraznit) udělaly s původním kapitalismem, tedy volným trhem, různé fígly, aby to volný trh nebyl a aby před ním ochránila velkokapitál. Na skutečném volném trhu by většina velkokapitálu nepřežila ani měsíc. Jak se tady s oblibou často prezentuje, že 1 % lidí vlastní 99 % bohatství planety, tak toto bohatství může být kdykoliv zcela bezcenné a překonané - právě kdyby se uvolnil trh. Je logické, že státy nechtějí uvolnit trhy, nechtějí pády svých sponzorů, konec mocenských struktur, teplých protekčních místeček a koryt.

   Je podle mne zcela pravicové podporovat kapitalismus jako dobrovolnou směnu dvou osob bez zásahu jakýchkoliv třetích osob. Z toho důvodu nelze podporovat EU a jiné centralizační projekty, včetně myšlenky státu, protože všechny tyto věci tvoří zlou krev, lezení si do zelí a tragédie obecních pastvin.

   Problémem není aktuálně neexistující skutečný kapitalismus, ale státy a jiné mocenské struktury, které se do všeho montují. Jakým způsobem toto řeší socialismus? Vytvořením jedné mocenské struktury, která se montuje do života všech? Aha, ať žije logika.

   Smazat
  2. 10,42 Jestli se nepletu v reálném socialismu byli lehkoiovkové, paraziti a vyhýbači se práci trestně postihováni. V kapitalismu se stávají největší mafiáni a paraziti se zločinnou minulostí (ti nejschopnější ze všech kapitalistů) těmi nejctěnějšími a nejdůstojněšími podnikateli. Podstatný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem tkví v tom, že za socíku mohli potajmu přikrádat v malém všichni a přesto měl každý práci, kde bydlet, zajištěné jídlo, teplo, světlo, vodu a nemusel žít v dluzích (ani stát nebyl nějak moc zadlužen), kdežto v kapíku kradou pouze ti "nejschopnější" ve velkém a ostatní jsou okrádáni a zadlužováni. Váš ideální kapitalismus nikdy nikde neexistoval. Vždycky šlo o ryzí parazitismus silných vůči slabým (indiánům, černochům, otrokům v koloniích, proletariátu... Charita (je výběrová) není systémová a žádný společenský problém není schopna systémově vyřešit žádný společenský problém/jev (vyřeší pár selektivně vybraných případů - podnikatelé (někdy v jádru mafiáni) si na tom udělají reklamu a vylepší morální image). Sociální systém funguje v zákonném režimu. Váš pravicový anarchismus - beze státu, kde všechno vyřeší pouze trh je holý nesmysl a přímá cesta k vládě nejsilnějších kapitalistů nad zbytkem společnosti. To, že by ve skutečném kapitalismu největší kapitalisté/ kapitálová uskupení, které zkoncentrovaly ve svých rukou nejvíc prostředků, majetku a vlastnictví nepřežily ani měsíc je pouze vaše zbožné přání. Zlikvidovaly by totiž(bez regulací, omezení a dohledu) dumpingovou cenou (kterou si mohou dovolit z titulu obrovských nahromaděných prostředků) veškerou malou konkurenci v průběhu krátkého období.

   Smazat
  3. Tady ten pravicový teoretik 11:42 neví o systému vůbec nic a jen si cintá pentli podle nějakých rodokapsových příruček (spíš příčurek). Charita u nás nefunguje na základě nějakých dobrovolných darů, ale na základě financování z veřejných rozpočtů. Je od ní také drzost, že sice funguje za státní a krajské peníze, ale říkaá si "katolická" i když církev tam nedává ani fenik. Dobrá, mluvíme o Charitě a ne charitě. Ta u nás snad ani není. To o té 'krádeži' zdrojů do sociálního systému doufám doufám nemyslíte vážně. Krádež je např. přivlastňování si výsledků práce druhých, ale ne daně! Píšete o korupci v sociálním systému - korupce za minulého sociálního systému byla přece nesrovnatelně menší, než korupce v dnešním systému. A v dnešním sociálním systému (pojištění, důchody, sociální zabezpečení) je přece nesrovnatelně menší než korupce okolo výstavby silnic a dálnic, okolo eurofondů, v zásobování armády a policie, atd., atd. Máte ale jednu pravdu, žijeme v korporátním fašismu. Pavel P.

   Smazat
  4. 14,05 Když si ti, co mají nejvíc peněz zprivatizují stát bude platit "pěstní právo". Vládnout budou zcela otevřeně největší mafiánští podnikatelé (takové novodobé "Standard Oil Company" - obrazně přiblíženo formou vámi idealizovaného kapitalismu). Kapitalismus nikdy nebyl a nikdy nebude prost krádeže. kapitalismus vždycky byl legalizovanou krádeží - okrádal Indiány, černochy, kolonie, proletáře, různé námezdní nádeníky, loupil zdroje...

   K dumpingu. Dumpingem = dovozem otroků z rozvojových zemí srazí nejsilnější kapitál cenu práce na trhu, zlikviduje menší a finančně slabší konkurenci (cena práce se dlouhodobě sníží - její mzdu). Tím srazí koupěschopnost pracovní síly. Cena zboží přitom setrvale roste díky inflaci, která je v kapitalismu trvalou nutností (z důvodu trvalého růstu zadluženosti a nutnosti výroby peněz)

   Smazat
  5. Když se obecně sníží dumpingem cena práce v různých oborech, sníží se taky obecně koupěschopnost. Navíc efektivizováním výrob se zvýší nezaměstnanost (a tím idál poklesne koupěschopnost) a zvýší se zisky kapitalistů. Přitom z důvodu exponenciálního růstu dluhů je potřeba neustále zvyšovat prodej zboží a služeb. To je dlouhodobě nemožné. Kapitalismus je v jádru chybný a nelidský společenský model. Násilí, loupeže, korupce, bezohlednost, bezuzdné vykořisťování jsou jeho integrální součástí.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.