Reklama

.

.

středa 23. září 2015

Projekt EUROMED


Václav Janoušek
23.9.2015 Vaše věc

Před lety byl v tichosti zahájen proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces, který v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy, ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování.


Smyslem projektu, který se původně vyvinul z dohody o volném obchodu mezi EU a zeměmi v oblasti Středozemního moře (EU – MEFTA) je posílení spolupráce v oblasti správy cílené migrace mezi partnerskými státy. Kromě států Evropské unie sem patří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýrie, Maroko, Tunisko a Palestina. Deklarovanými cíli jsou propagace možnosti legální migrace, vysvětlování výhod migrace vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji, boj proti nelegálnímu obchodu a ilegální migraci. Za projektem stojí Evropská komise a DG EurpeAid, které jej i financují.

Program počítá s přistěhováním 56 miliónů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010 – 2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat. Předběžný odhad 56 miliónů či dokonce 80 miliónů migrantů, jak uvádí Salim Murad z New York University in Prague, má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě.

Projekt EUROMED je veden na ministerské úrovni a mezi odborníky, kteří mají za úkol zpracovat zákonné předpisy a nařízení v oblastech migrace. Projekt je zatím ve stavu příprav a zároveň i odkladu na rok 2012. V českých masmédiích se o něm prakticky nehovoří, na internetu se mu věnují povětšinou weby s kritickým pohledem na islámský fundamentalismus, džihád či zákon šaría.

Již v současnosti – i přes odklad spuštění projektu EUROMED - existují evropská města a státy, kde je EUROMED takřka realitou. A je třeba zdůraznit, že se praktické zkušenosti zmíněných lokalit diametrálně rozcházejí s očekávanými cíly.

Je vůbec v zájmu současných Čechů, potažmo Evropanů, podporovat tento projekt? Jaká jsou pozitiva a negativa? Má Česká republika možnost odmítnout podílení se na jeho realizaci – tj. být dobrovolným anebo nedobrovolným příjemcem tisíců přistěhovalců z muslimských zemí?

Pro začátek je nutné zhodnotit možná pozitiva a negativa EUROMED projektu. Údajnými pozitivy tohoto projektu jsou podpora důchodového systému, posílení vazeb mezi národy a kulturami kolem Středozemního moře a v neposlední řadě eliminace ilegální migrace.

Jak již bylo řečeno výše, negativa se projevují již v současnosti, ještě před oficiálním spuštěním projektu. Jedná se zejména o národnostní a kulturní intoleranci provázenou pouličními nepokoji, ale jde i o nechuť přistěhovalců respektovat zákony a zvyklosti hostitelské země – viz zákony některých evropských zemí o zákazu zakrývání obličeje burkou, zákaz týkající se žen a jejich šátků atp.

V našich zeměpisných šířkách se se znepokojením sledují i nejrůznější iniciativy muslimských menšin, které přicházejí se snahou budování modliteben a mešit.

A pokud se bavíme o možnosti, že by Česká republika eventuálně odmítla podílet se na realizaci tohoto projektu? V Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU. Pokud by ČR s něčím takovým nesouhlasila, nemůže přiliv imigrantů na své území zablokovat, protože již nemá právo veta.

Lidem bylo po řadu let vštěpováno, že multikulturismus je prostě ten „dobrý, hodný, správný a politicky korektní“. Režisér van Gogh – podříznutý fanatickým muslimem řekl:
„Multikulturismus je zdvořilé ustupování agresivnímu hostovi, který Vám přišel vybydlet dům“. 

Německý autor Thilo Sarrazin ve své knize islám kritizuje jako zdroj násilí a obviňuje islámské imigranty z toho, že se nechtějí integrovat. Sarrazin říká:
„Žádné jiné náboženství v Evropě nemá takové požadavky, a žádná jiná imigrantská skupina nezávisí tolik na sociálním systému, a žádná není tak spojena s kriminalitou“. 
Názory na islamizaci jsou skutečně rozdílné. Prostě jedni tleskají a druzí zuří, hodně se též mezi našinci mluví o tom, že Evropa už dávno není křesťanská. To vše se děje i přes tragickou zkušenost Spojených států Amerických z 11. září 2001, kdy bojovníci se Al Kaidy rozhodli zničit budovy Word Trade Centre v New Yorku. Tímto datem je odstartována neuvěřitelná spousta bezpečnostních opatření, prohlídek, scanů kabelek či jiných příručních zavazadel - jednoduše vyjádřeno „bezpečnostní šikana“, která se dotýká každého – a nejen evropského - jednotlivce. I tyto události a mnoho podobných, které se od té doby udály, ovlivnily vnímání a přijímání muslimských obyvatel ještě stále většinovým obyvatelstvem Evropy.

Historicky to však není poprvé, kdy se Evropa cítí ohrožena – byli to v minulosti i mohamedáni, kdo evropský kontinent okupoval. Je však třeba si zdůraznit, že obyčejně se národy semkly, když se cítily v úzkých, hájily svá území, tradice, ženy a děti. A následně své tradice opět oživily. Evropská unie, i přes varování jednoho z největších euroskeptiků v dějinách EU Václava Klause, už zřejmě rezignovala na udržování tradičního života na starém kontinentě, vzdala také boj o tradiční náboženství, hodnoty, způsob života – vlastně o jakoukoli neislámskou existenci. Opravdu je za tím vším jen dlouhodobý úbytek evropského obyvatelstva?

Se smutnou realitou úbytku obyvatelstva se potýká také Česká republika. Naše populační křivka je „živena,“ stejně jako v jiných státech Evropské unie, zejména dětmi imigrantů. Cizinců nyní v ČR žije přes 410 000 a legálně jich u nás pracuje necelých 300 000. Statistiky uvádějí, že například v prvním pololetí roku 2010 šlo na konto migrace až 90 procent celkového přírůstku obyvatel ČR, kdy se ze zahraničí přistěhovalo o skoro 51,4 tisíce lidí více, než se vystěhovalo. Počet obyvatel České republiky stoupl meziročně o 65 tisíc na nynějších více než 10 miliónů, což výrazně ovlivnili právě přistěhovalci ze zahraničí.

Nezbytnou podmínkou pro udržení funkčnosti současného důchodového systému je předpoklad, že všichni přistěhovalci budou pracovat a platit daně. S tím, že myšlenka je to pěkná, ale k realitě má daleko se nyní potýkají například Francie a Velká Británie. Ty mají v současnosti na svých územích celkem asi deset miliónů muslimů. Očekávaného ekonomického přínosu se však nedočkaly. Imigranti nejenže nic Evropě nepřispívají, snad jen s výjimkou Turků v SRN, ale naopak zvyšují během recese její nezaměstnanost i náklady vynakládané sociálním záchytným systémem obou států. Starý kontinent však není vstřícný jen povolováním přistěhovalectví vyznavačům islámu.

Nemalá finanční podpora poskytovaná muslimským zemím je snad ještě významnějším počinem dokládající nadstandardní vztahy Evropy s muslimským světem.Finanční podporou zemí vyznávajících islám se zabývá řada mezinárodních konferencí. Jednou takovou byla i konference v Paříži, během níž získali Palestinci od západních zemí příslib darů ve výši až 7,4 miliardy dolarů, jež by měly být použity na realizaci snu palestinské samosprávy o Palestinském státu. Překvapením už ani není, že nejvíce peněz věnovala Evropská unie – 650 miliónů dolarů. Následují Spojené státy s 555 miliony dolarů a v neposlední řadě Saudská Arábie. Konference v Paříži se účastnili zástupci 68 států a 20 světových organizací.

Třetí největší muslimskou zemí v EU je Německo, které si muslimy doslova hýčká, jich má na svém území již více než tři miliony. Pro 120ti tisícovou komunitu muslimů teď v německém Kolíně nad Rýnem vzniká jedna z největších mešit. Už brzy nebudou turisté obdivovat jen kolínskou katedrálu, ale i minarety, které v Ehrenfeldu postaví Turecko-islámské unie (Ditib). Projekt bude stát kolem 20 miliónů eur a zaplatí ho příspěvky 800 sdružení patřících k Ditib. Rozhodnutí podpořili němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice. Kupole moderní stavby má dosahovat 35 metrů a po stranách vyrostou dva 55 metrů vysoké minarety. V EU je momentálně průměrná porodnost bělošských maminek 1,3 dítěte na matku. Podle průzkumu by to však muselo být minimálně 2,1. Při hodnotách nižších, nelze udržet populaci a nastává vymírání národa. Žádná kultura na světě nepřežila, pokud neměla porodnost nad 1,9 dítěte na matku.

Za vším ale nejsou pouze rodičky, ale také islámská imigrace, jež od roku 1990 tvoří asi 90 procent veškerého evropského přistěhovalectví. Soumrak tradičních náboženství a kultur v Evropě padá na řadu evropských zemí. Jednou z nich je Francie, u které se odhaduje přechod na islám za necelých čtyřicet roků, stejný osud čeká i Velkou Británii, kde už je přes tisíc mešit, některé přestavěné z kostelů. V Nizozemsku bude mít islám většinu už za patnáct let a ještě dřív bude ruskou armádu tvořit z téměř poloviny muslimové. Jen Německo prý vydrží s přechodem na islám až do roku 2050. Otázkou zůstává, jak dlouho může trvat, než se v České republice naprosto pokojnou cestou dostanou do parlamentu zástupci muslimů, než začnou mít většinu, a kdy naše ženy začnou nosit šátek…?

Za 20 let má být v Evropě i díky programu EUROMED počet muslimů vyšší než 104 miliony. Libijský vůdce Muahamar Kadáfi v roce 2008 prohlásil:
„Proč umírat za islám? Nepotřebujeme už teroristy ani sebevražedné atentátníky. Přes 50 milionů muslimů v Evropě ji sami změní za pár desítek roků na islámský kontinent…“. 
A off rekord pak prohlásil:
„Utlučeme vás vaginami našich žen“. */

Podle studie americké Brookings Institution muslimská porodnost trojnásobně přesahuje porodnost nemuslimských Evropanů, a tak se do roku 2015 muslimské společenství rozroste na dvojnásobek, zatímco nemuslimská komunita se o tři a půl procenta zmenší. Podle jiné americké studie v roce 2050 bude muslimského vyznání asi pětina Evropanů, a nebo i polovina, zejména stane-li se členem EU Turecko.

Co vlastně může způsobit taková islamizace z náboženského hlediska? Prosadit islámský zákon šaría je jednou z povinností každého muslima. Tento islámský zákoník je inspirován koránem a příkladem proroka Mohameda, který se oženil s šestiletou Ajíšou a od jejich devíti let s ní souložil (sunna), nařídil kamenování nevěrných žen, usekávání končetin zlodějům, ustanovil podřadnost žen a nemuslimů. Muslimů v Evropě přibývá a s nimi i rozsudky podle islámu…*/ "válkou vagín" získali Albánci Kosovo během necelých tří generací! V roce 1926 tvořili Albánci na Kosovu a v Metochii ještě početní menšinu, v roce 1968 už byli většinou. Každá albánská žena na Kosovu měla podstatně víc dětí než žena srbská.

(Text byl uveřejněn v dubnu 2012)

24 komentářů :

 1. současná česká vláda musí padnout, Pussy Riots by ji měly utlouci vagínami.

  OdpovědětVymazat
 2. Projekt EUROMED, to je něco, jako Projekt MOHAMED ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ptáte se blbě. Přečtěte si nejdřív článek, než budete něco psát.

   Vymazat
  2. Článek jsem četl, ptám se dobře, byl to pokus o vtip, který jste nepochopil, za to se omlouvám. Ne každý vždy pochopí vše, včetně samozřejmě mě.

   Vymazat
  3. Trochu jsem vás z vtipkování podezříval, takže i já se omlouvám, že jsme vás zhurta napadl. Přeji hezký den a dobrou náladu.

   Vymazat
  4. O.K. Také Vám přeji hezký den, přesto, že nejhezčí by byl zprávou o našem vystoupení z eu a nato.

   Vymazat
  5. Máte pravdu, musíme v tom směru silně zapracovat!

   Vymazat
  6. EU zakožili nacisti a sionističtí finančníci za účelen zničení evropských národních států,k vytvoření umělého etnika a k postupné likvidaci nepotřebných obyvatel.Vedení EU= Bilderberg klub.....a do toho všeho si cynicky pouští Bethovenovu "Ódu na radost"...hnus

   Vymazat
 3. Hitler by dnes na Merkloou jen zíral, kdyby viděl kam dnes dospělo sociální inženýrství. Multikulturizmus, cikáni - samí nemakančekové na sociálních dávkách. Kdo na to bude dělat? Řešením by snad bylo, rovnou se našich důchodců zbavit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hodně se s lidmi bavím a dokonce, jak Vy píšete, i s nemakačenky. Problém je v tom, že lidé nebojují o práci, to skoro nikdo, nýbrž bojují o příjem. A musíme si uvědomit, že pokud jsou mzdy pod hranicí zajištění dostatku, tak člověk, když se dostane do situace příjmového nedostatku, tak nastaví svůj způsob života jakýmkoliv způsobem, aby příjem získal. Jednoduše řečeno: PRÁCE SE MUSÍ VYPLATIT! Jiné řešení není!

   Vymazat
 4. Vlastenka  Vyhrožují nám už i vyražením z eurosvazu, což by ovšem nebyl trest, leč velká odměna.)))

  Proč toho vláda nevyužije?


  Stojí nás škodlivé eurodotace, způsobující jedině korupci a pokřivení trhu, za to, že si zaneřádíme doživotně zemi islamisty, kteří se budou množit jako králíci a v rámci slučování rodiny jich tu budeme mít už jen v první várce desítky tisíc?

  Nemluvě o tom, že kvóty znamenají doživotní přísun slimáků...

  Pokud na tohle přistoupíme, budou nás naše děti jednou proklínat!


  Volit budu největší "fašisty a nacionalisty", jací u nás existují.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bacha holky, největší fašisti jsou červenokaretníci a zloději hradních zástav. Ty já volit nemohu. Nová republika by měla konečně už začít organizovat lidi do hnutí nebo strany a vytáhnout do parlamentu , senátu a posléze i vlády opravdové vlastence, rovné lidi, kteří neuhnou ani sociálním inženýrům z Bruselu, ani (hn)usákům z NATO, ani místním Babušům a dalším oligarchům!!!

   Vymazat
  2. Na demonstracích nosí organizátoři červenokaretníků červené kšiltovky. Je to patrné např. z fotek z majdanu, a také z maď. hranic, kde dávali pokyny, co mají skandovat, jak se mají chovat. Už si vysloužili název "červené karkulky".

   Vymazat
  3. Jojo.....tam přesně směřujeme, k nacionalismu a diktatuře, vidím to všude....
   Sokrates, učitel Platónův, napsal před téměř dvěma a půl tisíce lety úvahu o demokracii, která na dnešní systém sedí, jak ulitá. Člověk by skoro řekl, že žije dnes:

   “Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.”

   Vymazat
 5. Vlastenka


  Článek ale nezmiňuje zásadní, kdo stojí skutečně za tímto zvráceným projektem, jenž zničí naši civilizaci?

  Já jim říkám "bilderbergové".
  Názory členů Bilderbergu na islamizaci Evropy se vzácně shodují.
  Typickým příkladem by mohl být Černohorec...ten by si tu přál ještě víc mešit a nejmíň milion slimáků, kteří se prý u nás "rozpustí jako kostka cukru".

  Mám pro to jediné vysvětlení - senilní demence!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, to není jenom demence, to je otevřené nepřátelství vůči českému národu. To je loupeživý rytíř-cizák, který si vyrazil do Čech nakrást majetky. Vlísal se do kamarily opilce Veškrny a následnými podvody u soudu a díky naší velké hlouposti a blahosklonnosti urval majetek, který mu nikdy neměl patřit. Teď už jen vegetuje a po svém starém zvyku páchá jednu zradu národních zájmů za druhou.

   Vymazat
 6. Pane Paroubek, nevíte, jestli je ministr Chovanec informován o tomto projektu Euromed ? Z jeho TV vystoupení jsem včera cítil, že je asi trochu mimo a neinformován, když hlasoval proti povinným kvótám. Vždyť je to už jenom slovíčkaření (povinné nebo dobrovolné kvóty), když i na Česko časem vybybe pár miliónů muslimů. A nebo je to daleko horší, on o tom moc dobře ví, ale hraje se tu mediální hra a tento Lánský informátor bude posunut na Sobotkovo místo, až ten padne ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. polskou ministryni na poslední chvíli o tomto projektu informovali, ale na ostatní z V4 se vykašlali

   Vymazat
  2. To si nemyslím. Nějaká konference EUROMEDu se konala dokonce vloni v Praze. Jakási agenda UROMEDu se jmenuje "Prague process". Nestudoval jsem to do, nevím o co tam přesně jde. Ale vím, že konference EUROMEDu probíhají ve všech zainteresovaných zemích, tj. ve VŠECH zemích EU a v zemích, odkud "nelegálně" přicházejí naši nový spoluobčané. Poláci otočili nejspíš proto, že tam budou brzy volby a ti, co nedělali problémy a ve volbách by stejně neuspěli, už mají slíbená teplá místa v Bruselu. Té v této chvíli šéfuje Polák Donald Tusk, tak dohodit teplá místečka určitě nebude problém. Takto bych to viděl.

   Vymazat
 7. Vůbec nechápu proč se má svět vracet do středověku. Navíc vím, že ti samí lidé, kteří podporují tento projekt řeší přelidnění planety. Porodnost se dá přece zvýšit civilizovanějším způsobem. Husák to dokázal, prostě podpořil materiálně mladé k zakládání rodin. A už vůbec nemusí porodnost souviset s důchodovým systémem, když za nás čím dál tím více vydělává technika. Je třeba začít vážně řešit tzv. Základní příjem, viz. Wikipedie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díváte se na to očima sedláka z českého gruntu. Tady přece už vůbec nejde o nějaké bezvýznamné Česko, ale o celou přelidněnou planetu a o přerozdělování lidských zdrojů v rámci celé planety.

   Vymazat
 8. Zde je článek o Euromedu, dost podrobný, už z března 2010. Stojí ze prohlédnutí.
  http://euro.e15.cz/jak-zabit-civilizaci-821461

  A ačkoliv je důvodů k vystoupení z EU víc než dost, je třeba si uvědomit i další věci, na příklad jak se píše zde:
  http://aeronet.cz/news/za-projevy-xenofobie-proti-uprchlikum-bude-hrozit-v-nemecku-pokuta-5000-eur-a-4-mesice-vezeni-na-monitoring-facebooku-dohledne-byvala-agentka-vychodonemecke-stasi-konec-eu-a-konec-maastrichtu-v-ces/

  " Bez dotací z EU a s pádem německého odbytu by se ČR propadlo do záporného růstu HDP, odhady hovoří o „růstu“ -15 až -22% v případě pádu Maastrichtských dohod. Následovaly by raketové a obrovské schodkové rozpočty s deficity ve stovkách miliard korun každý rok. Rozpad dotačních systémů z EU by poslal chudší státy EU na ekonomické dno, hluboko do minulosti před rok 1989. V tom roce jsme totiž jako ČSSR měli alespoň soběstačnou ekonomiku, průmysl, zemědělství, chemický a potravinářský průmysl. Dnes je všechno zlikvidované, a to málo, co zůstalo, to je v rukách zahraničních subjektů. Takže země a jejich ekonomiky by se vrátily v Evropě do doby těsně po II. sv. válce. Muselo by následovat znárodňování v zemích bývalé EU, aby se republiky nepropadly do bídy a hladomoru.

  Z hlediska globálního prediktora by však tento rozpad Evropy urychlil zchudnutí kontinentu nejrychleji, jak by to jen bylo možné (více o koncepci globálního chudnutí a plánu na zachování planetárních zdrojů zde). A tím by se otevřel prostor pro nový růst, ale na jiných strukturálních základech v Evropě. Rychlejší cesta by byla jen cestou mohutné světové války. A jak se tak zdá, tu se rozpoutat (pomocí Majdanu a Ukrajiny) nepodařilo. Je tak možné, že záložní plán B je neméně ambiciozní: rozpad a rozklad EU a následně i pád Maastrichtských dohod. "
  Děda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Xenofobie je strach z neznáma. Jestliže za tohle chce někdo ukládat tresty, pak je nebezpečný normálním lidem a sám by zasloužil izolaci.
   Rozpad EU v důsledku její politiky stejně nastane. Byli jsme před ní a budeme i po ní.

   Vymazat